Божок Наталія Олексіївна

ORCID ID: 0000-0002-0940-6977

Статистичні показники (станом на 01.02.2024 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
118
6
90

Перелік опублікованих документів:

Nizovskykh, V. Impact of food commercials on the society and its food behavior / V. Nizovskykh, N. Bozhok // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень-травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 3. – С. 396.

Novytskyi, V. The danger of massive adoption of artificial intelligence / V. Novytskyi, N. Bozhok // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень-травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 3. – С. 395.

Божок, Н. О. Роль профільної орієнтації у навчанні студентів іноземним мовам та культурам у немовному ЗВО / Н. О. Божок // Третій рівень освіти в Україні: особливості підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів у сучасних умовах війни : матеріали всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації, 27 червня –7 серпня 2022 р. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022. – С. 39-41.

Божок, Н. О. Сучасні технології навчання іноземних мов та культур у немовних ВНО / Н. О. Божок // Інноваційні методи викладання іноземних мов у немовних вищих навчальних закладах : програма і матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної дистанційної конференції, 31 травня 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 5–7.

Божок, Н. О. Теоретичний аналіз основних технологій навчання іноземних мов та культур у немовних / Н. О. Божок // Інноваційна педагогіка. – 2022. – Т. 1. – № 4. – С. 51-54.

Karpenko, M. Different aspects of coordination problems / Mykola Karpenko, Nataliia Bozhok // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 3. – С. 576.

Shults, A. The use of the information system for the logistics department / Anna Shults, Nataliia Bozhok // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 3. – С. 578.

Sushchuk, E. Using the concepts of multilevel systems in the theory of organizations / Elizaveta Sushchuk, Nataliia Bozhok // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 3. – С. 577.

Божок Н. О. Теоретичне дослідження психолого-педагогічних підходів до розкриття терміну «фрустраційна толерантність» у юнацтві / Н. О. Божок // Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання. – 2021. – 113–121.

Bozhok, N. O. The empirical investigation of frustration discomfort in late a dole scence / N. O. Bozhok // The Unity of Science. – 2020. – № 3. – P. 80–82.

Kuts, M. The effect of artificial intelligence on the improvement of prosthetic hands / M. Kuts, N. Bozhok [Electronic resource] // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 626. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31626/1/23.06-23.pdf

Linkevych, O. Cybersecurity of industrial Internet of Things [Electronic resource] / O. Linkevych, N. Bozhok // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 560. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31625/1/23.06-22.pdf

Tur, I. Peculiarities of monitoring methods of technical status of control objects based on artificial intellect [Electronic resource] / I. Tur, N. Bozhok // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 562. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31629/1/23.06-24.pdf

Божок, Н. О. Емпіричне дослідження фрустраційного дискомфорту у студентів [Електронний ресурс] / Н. О. Божок // The Unity of Science. – 2020. – № 3. – P. 80–82. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31623/1/23.06-21.pdf

Kryschenko, D. Fractal analysis as a method of creatingthe subsystem for monitoring the automation process [Electronic resource] / D. Kryschenko, N. Bozhok // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 3. – Р. 592. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29732/1/1.pdf

Maziar, O. Cyprus as one of the most attractive off shore areas for Ukraine [Electronic resource] / O. Maziar, N. Bozhok // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 3. – Р. 591. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29745/1/2.pdf

Божок, Н. О. Досвід використання «Шкали фрустраційного дискомфорту» Н. Херрінгтона у дослідженні фрустраційної толерантності студентів / Н. О. Божок, В. М. Чернобровкін // Психологія та психосоціальні інтервенції : науковий журнал. – 2019. – Т. 2.

Божок, Н. О. Психолого-педагогічні особливості формування мотивації до вивчення іноземних мов у немовних ВНЗ [Електронний ресурс] / Н. О. Божок // Інноваційні методи викладання іноземних мов у немовних вищих навчальних закладах : програма і матеріали V Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, 16 травня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 7–8. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29647/1/b2.pdf

Божок, Н. О. Психологічні особливості нераціональних думок та їх вплив на розвиток фрустраційної толерантності у студентів [Електронний ресурс] / Н. О. Божок // Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : спеціальний тематичний випуск «Вища освіта в Україні у контексті інтеграції до європейського освітнього простору школи». – 2018. – Т. 4 (82), № 6. –С. 124–135. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29646/1/b1.pdf

Божок, Н. О. Психологічні умови розвитку фрустраційної толерантності у юнаків / Н. О. Божок // Психолого-педагогічні засади формування особистості в умовах глобальних освітніх трансформацій : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 4–5 жовтня 2018 р. – Вінниця, 2018.

Божок, Н. О. Рольова гра як метод підвищення ефективності оволодіння іноземною мовою студентів немовних ВНЗ / Н. О. Божок // Інноваційні методи викладання іноземних мов у немовних вищих навчальних закладах : програма і матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції, 16 травня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 13–14.

Божок, Н. Психологічні передумови впливу емоційно-вольової сфери та самооцінки на розвиток фрустраційної толерантності у юнацькому віці / Н. Божок // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди. Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». – 2018. – Т. 1, Вип. 37 (4). – С. 18–25.

Bozhok, N. The psychological in sight in to frustration tolerance development in a dole scence [Electronic resource] / N. Bozhok // The Unity of Science : International scientific professional periodical journal. – Republic-Prague, 2017. – P. 56–58. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/ 123456789/27742/1/Bozhok%20N.O.%20Psychological%20insight%20into%20frustration%20tolerance%20development%20in%20adolescence%20%281%29.pdf

Божок, Н. О. Вплив вікових, гендерних та індивідуальних особливостей юнака на формування фрустраційної толерантності [Електронний ресурс] / Н. О. Божок // Гуманітарний вісник ДВНЗ. Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». – 2017. – Т. 1 (21), № 37 (3). – С. 135–141. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26847/1/Bozhok_Nataliia_Alekseevna.pdf

Bozhok, N. The overview of the psychological techniques used in REBT and CBT [Electronic resource] / N. Bozhok // The Unity of Science : International scientific professional periodical journal. – Prague, 2016. – P. 28–30. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27741/1/ Bozhok%20N.%20The%20overview%20of%20psychological%20techniques%20used%20in%20REBT%20and%20CBT%20-%20%d0%ba%d0%be%d0%bf%d0%b8%d1%8f.pdf

Божок, Н. О. Психологічний аналіз довільності емоційної регуляції та фрустраційної толерантності особистості [Електронний ресурс] / Н. О. Божок, О. І. Маляр // The Unityof Science : International scientific professional periodical journal. – Prague, 2016. – P. 26–28. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27743/1/Psychological%20analysis%20of%20arbitrary%20emotional%20regulation% 20and%20frustration%20tolerance%20of%20individual.pdf

Божок, Н. О. Комунікативний системно-діяльнісний підхід до вивчення іноземної мови [Електронний ресурс] / Н. О. Божок // Інноваційні методи викладання іноземних мов у немовних вищих навчальних закладах : програма і матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 16 травня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – С. 12–13. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/23920/1/4.pdf