Бібліометрика НУХТ

Профіль університету у накометричній базі даних Scopus

Наукометричні показники (станом на 01.01.2023 р.)
Кількість документів Кількість авторів Кількість цитувань h-індекс
931 572 4939 28

Перелік публікацій наукової спільноти НУХТ у наукометричній базі даних Scopus

Профіль університету у накометричній базі даних Web of Science

Наукометричні показники (станом на 01.01.2023 р.)
Кількість документів Кількість цитувань h-індекс
1160 4103 27

 

Перелік публікацій наукової спільноти НУХТ у наукометричній базі даних Web of Science 

Профіль університету у системі Google Академія

Наукометричні показники (станом на 01.01.2023 р.)
Кількість цитувань h-індекс Кількість бібліометричних профілів*
11972 46 397

*Перелік бібліометричних профілів наукової спільноти НУХТ у системі "Бібліометрика української науки"