Верес Катерина Олександрівна

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
  к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
2
2
2
2
56
4
45

Перелік опублікованих документів

Верес, К. О. Загальні принципи управління підприємством готельного господарства у вітчизняній та міжнародній практиці / К. О. Верес, Н. Аратюнова // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали XI Всеукраїнської науково-практичної конференції, 17 – 18 травня 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 198.

Верес, К. О. Організаційна культура підприємства: дефініція та значення / К. О. Верес, Ю. Шкабура // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень – травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 3. – С. 199.

Верес, К. О. Розвиток подієвого туризму на території Львівської області / К. О. Верес, О. М. Харченко, С. А. Коротун // Ефективна економіка : електронний журнал. – 2022. –  № 1.

Верес, К. О. Розроба портфелю еногастрономічних екскурсій Україною / К. О. Верес, Д. О. Москаленко // Сталий розвиток: погляд молоді : матеріали  IIІ Міжнародної конференції студентів та молодих вчених. – Київ, 2022. – С. 73.

Верес, К. О. Сучасна стратегія вибору напряму для відпочинку європейських туристів / К. О. Верес // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали XI Всеукраїнської науково-практичної конференції, 17 – 18 травня 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 196.

Харченко, О. М. Формування туристичного іміджу Львівської області / О. М. Харченко, К. О. Верес, О. В. Наумова // Ефективна економіка : електронний журнал. – 2022. –  № 2.

The concept of a multilevel model of ukraine's capacity as a place of medical tourism: development factors and prospects / V. V. Bayev, I. S. Bakhov, O. V. Bezpala, K. O. Veres, T. V. Mirzodaieva // Turismo-estudos e praticas. – 2021. – Vol. 1.

Branding a tourist destination in the region's development / B. Danylyshyn, S. Bondarenko, V. Niziaieva, K. Veres, N. Rekun, L. Kovalenko // International journal of advanced research in engineering and technology. – 2020. – 11 (4). – Pp. 312–323. DOI: 10.34218/IJARET.11.4.2020.031

Veres, K. The main directions of development of gastronomic tourism / K. Veres, D. Moskalenko // Сталий розвиток : погляд молоді : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції для студентів і молодих вчених, 28 лютого 2020 р. – С. 72.

Верес, К. О. Інноваційні технології управління персоналом / К. О. Верес, О. Кіянченко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 3. – С. 329.

Верес, К. О. Основні напрямки розвитку гастрономічного туризму / К. О. Верес // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020 р. – Ч. 3. – С. 331.

Верес, К. О. Особливості обслуговування корпоративних клієнтів в ГК України / К. О. Верес, Б. В. Рудой // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. - Ч. 3. – С. 328.

Верес, К. О. Особливості розвитку туризму Болгарії / К. О. Верес, О. Полішко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 3. – С. 332.

Верес, К. О. Перспективи розвитку екскурсійної діяльності в Чернівецькій області / К. О. Верес, С. С. Кравцов // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020 р. – Ч. 3. – С. 333.

Верес, К. О. Перспективи розвитку туризму в Португалії / К. О. Верес, В. Копаниця // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 3. – С. 330.

Верес, К. О. Генетичний алгоритм як інструмент побудови оптимального туристичного маршруту / К. О. Верес, М. М. Верес, В. В. Овсійчук // Global Science and Education in the Modern Realities '2020 : International scientific conference, August 26–27, 2020. – Seattle, Washington : «ISE&E» & SWorld, 2020. – P. 62–65.

Харченко, О. М. Особливості розвитку туризму в країнах Північної Європи / О. М. Харченко, К. О. Верес // Ефективна економіка. – 2020. – № 6.

Modeling Prediction of Consumer Demand in the Tourism and Hospitality Based on Time Series / B. Danylyshyn, L. Shynkaruk, O. Prokopenko, K.Veres, S. Bondarenko, L. Kovalenko // International Journal of Recent Technology and Engineering. – 2019. – V. 8, Issue 4. – P. 8551-8558.

Quality Components of the Tourist Industry and Development of a Toolkit for their Integrated Assessment [Electronic resource] / V. Baіev, I. Bakhov, І. Antonenko, Y. Sologub, К. Veres // Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems. – Vol. 11, Issue 12. – 2019. – Р. 1278-1288. – Access mode : http://tmp-dspace.nuft.edu.ua/bitstream/123456789/30818/1/4.pdf

Басюк, Д. І. Оцінка впливу макроекономічних факторів на розвиток готельного господарства в Україні [Електронний ресурс] / Д. І. Басюк, Л. О. Івченко, К. О. Верес // Наукові праці НУХТ. – 2019. – Т. 25, № 1. – С. 33-46. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30831/1/1.pdf

Верес, К. О. Досвід упровадження принципів академічної доброчесності в Національному університеті харчових технологій / К. О. Верес, Є. О. Музичка // Академічна доброчесність : виклики сучасності : матеріали конференції, 13 вересня 2019 р. – Варшава, 2019. – С. 157.

Верес, К. О. Особливості організації турів в Болгарію / К. О. Верес, О. Вернигора // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85 Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 3. – С. 378.

Верес, К. О. Удосконалення організації турів до Індії / К. О. Верес, Б. Дорощук // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 19-20 березня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 200.

Кравцов, С. С. Соціально-етичний маркетинг в управлінні туристичним підприємством / С. С. Кравцов, К. О. Верес // Сучасні напрямки розвитку економіки і менеджменту на підприємствах України : V Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти та молодих вчених, 21 листопада 2019 р., м. Харків. – Харків : ХНАДУ, 2019. – С. 484.

Оцінка впливу макроекономічних факторів на розвиток готельного господарства в Україні / Д. І. Басюк, Л. О. Івченко, Н. А. Ткачук, К. О. Верес // Наукові праці НУХТ. – 2019. – Т. 25, № 1. – С. 33–46.

Стоцька, К. В. Інноваційні форми організації екскурсій в туризмі / К. О. Верес, К. В. Стецька // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85 Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 3. – С. 405.

Верес, К. О. Антикризове управління туристичним підприємством в сучасних умовах [Електронний ресурс] / К. О. Верес, Я. Квашук // Modern engineering and innovative technologist. – Germany : Sergeieva&Co Karlsruhe, 2018. – Issue 6, Part 3. – P.15–25. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30829/1/Statya.pdf

Верес, К. О. Інноваційні напрямки використання інформаційних технологій на туристичному підприємстві [Електронний ресурс] / К. О. Верес, В. Дударенко // Modern engineering andinnovative technologist. – Germany : Sergeieva&Co Karlsruhe, 2018. – Issue 6, Part 3. – P. 92–98. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30830/1/Veres_Dudarenko_Statya.pdf