Стукальська Наталія Миколаївна

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
  к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
2
1
1
1
67

Перелік опублікованих документів

Darmohrai, A. Features of waste-free use of products in restaurant establishments / A. Darmohrai, N. Stukalska // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали XІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої до 70-річчя з дня народження професора В.Ф. Доценка, 17 травня 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 171-172.

Husiev, D. A. Kombucha – an innovative proposal for restaurant establishments / D. A. Husiev, O. V. Kuzmin, N. M. Stukalska // Інтеграційні та інноваційні напрями розвитку харчової індустрії : матеріали шостої міжнародної науково-практичної конференції, 3-4 листопада 2022 р., м. Черкаси. – Черкаси : ЧДТУ, 2022. – С. 189-192.

Improvement of water preparation technology for the production of alcoholic beverages of stable quality / O. Kuzmin, N. Stukalska, I. Dudarev, B. Mykhailov // Future prospects and reality towards water treatment technologies : proceedings of the 4th International scientific and technical conference, October 25-26, 2022. – Kyiv : NUFT, 2022. – Pp. 91–92. https://rb.gy/d141ss

Moskalchuk, O. Programs prerequisite of HACCP system for the cleaning procedure in restaurants [Electronic resourse] / O. Moskalchuk, O. Kuzmin, N. Stukalska // Eurasian scientific discussions : 6th International scientific and practical conference, July 3-5, 2022. – Barcelona, Spain : Barca Academy Publishing, 2022. – Pp. 75–79. – Access mode : https://bit.ly/3DbYXar

Ovcharuk, О. Improving the quality of confectionery products / О. Ovcharuk, N. Stukalska // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали XІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої до 70-річчя з дня народження професора В.Ф. Доценка, 17 травня 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 174.

Skrynnyk, I. Expanding the range of sweet dishes / I. Skrynnyk, N. Stukalska, O. Kuzmin // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті євроінтеграції : програма та тези матеріалів ХI Міжнародної науково-технічної конференції, 8 листопада 2022 р.,м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 304–305.

Stukalska, N. Expanding the range of flour confectionery / N. Stukalska, A. Antonenko // Здобутки та перспективи розвитку кондитерської галузі/Інноваційні технології у хлібопекарському виробництві : матеріали міжнародних науково-практичних конференцій, 15-16 листопада 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 94-95.

Stukalska, N. Influence of chicken meat grinding process conditions on its structural and mechanical characteristics / N. Stukalska, O. Kuzmin, I. Dudarev // Інноваційні технології та перспективи розвитку м’ясопереробної галузі : програма та тези матеріалів III Міжнародної науково-практичної конференції, 18 жовтня 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 121-124.

Stukalska, N. M. Features of providing information for consumers regarding food products in the conditions of the HACCP / N. M. Stukalska, O. V. Kuzmin, O. Y. Karpachov // Актуальні проблеми та перспективи розвитку агропродовольчої сфери, індустрії гостинності та торгівлі : Міжнародна науково-практична інтернет-конференція, 2 листопада 2022 р., м. Харків. – Харків : Державний біотехнологічний ун-т, 2022. – С. 441-442.

Stukalska, N. Research of the influence of the dose of prebiotic substances on the quality of sour milk products / N. Stukalska, P. Berladyn // The latest problems of modern science and practice : I International science conference, January 11–14, 2022, Boston, USA. – 2022. – Pp. 445-448.

Stukalska, N. Study of the influence of the dose of whey protein concentrate on the formation of the quality of fermented milk products [Electronic resourse] / N. Stukalska, O. Kuzmin // Trends of modern science and practice : V International Scientific and Practical Conference, February 8-11, 2022. – Ankara, Turkey, 2022. – Pp. 554–556. – Access mode : https://bit.ly/3RQhbT7

Zaporozhan, A. HACCP color coding in restaurants [Electronic resourse] / A. Zaporozhan, O. Kuzmin, N. Stukalska // Science, innovations and education: problems and prospects : 14th International scientific and practical conference, August 25-27, 2022. – Tokyo, Japan : CPN Publishing Group, 2022. – Pp. 86–89. – Access mode : https://bit.ly/3ROMYDF

Zaporozhan, A. Study of technological regimes of dairy production [Electronic resourse] / A. Zaporozhan, N. Stukalska, Kuzmin O. // Science in the Environment of Rapid Changes : Proceedings of the 1st International Scientific and Practical Conference, Scientific Collection «InterConf», September 6-8, 2022. – Brussels, Belgium : De Boeck, 2022. – № 123. – Pp. 260–264. – Access mode : https://cutt.ly/8VaRpsa

Антоненко, А. В. Catering is the guarantee of successful development restaurant business / А. В. Антоненко, Н. М. Стукальська // Україна у світових глобалізаційних процесах: культура, економіка, суспільство : IV Міжнародна науково-практична конференція, 23–24 березня 2022 р., м. Київ. – Київ : КНУКіМ, 2022. – Ч. 3. – С. 105-108.

Антоненко, А. В. Банош, токан та мамалига – зірки серед етнічних кукурудзяних страв України / А. В. Антоненко, Н. М. Стукальська // Нематеріальна культурна спадщина як сучасний туристичний ресурс: досвід, практики, інновації :V Міжнародна науково-практична конференція-фестиваль, 19 травня 2022 р., м. Київ. – Київ, 2022. – С. 95-98.

Вархол, В. Використання натуральних барвників в технологіях борошняних виробів / В. Вархол, Н. Стукальська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень-травень, 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 3. – С. 221.

Вархол, В. О. Перспективні напрямки заміни тваринних продуктів на рослинні в технологіях кондитерських виробів / В. О. Вархол, Н. М. Стукальська // Здобутки та перспективи розвитку кондитерської галузі/Інноваційні технології у хлібопекарському виробництві : матеріали міжнародних науково-практичних конференцій, 15-16 листопада 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 44

Визначення збалансованості раціонів харчування [Електронний ресурс] / О. В. Кузьмін, Н. М. Стукальська, Н. В. Лабенська, А. Д. Дериш, П. В. Берладин, І. О. Грушевська // Інтернаука. – 2022. – № 1(120). – С. 53–62. DOI: 10.25313/2520-2057-2022-1

Використання плодоовочевих порошків для збагачення хімічного складу борошняних виробів / Я. В. Чмиренко, Н. М. Стукальська, В. В. Польовик, Г. О. Березова // Здобутки та перспективи розвитку кондитерської галузі/Інноваційні технології у хлібопекарському виробництві : матеріали міжнародних науково-практичних конференцій, 15-16 листопада 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 153.

Гранат, Д. С. Сучасні напрямки у технології страв з сільськогосподарської птиці / Д. С. Гранат, Н. М. Стукальська // Готельно-ресторанний та туристичний бізнес: реалії та перспективи : Міжнародна студентська наукова конференція, 22 березня 2022 р., м. Київ :  ДТЕУ, 2022. – C. 88-91.

Гусєв, Д. Тренди барної індустрії / Д. Гусєв, Н. Стукальська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень-травень, 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 3. – С. 216.

Дяченко, О. Вплив цукрового діабету на харчування людини / О. Дяченко, Н. Стукальська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень-травень, 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 3. – С. 217.

Моделювання концептуальних засад діяльності готелю-люкс 3у Солом’янському районі в м. Києві / Т. Ткаченко, А. Антоненко, О. Дзюндзя, М. Криворучко, Н. Стукальська // Ресторанний і готельний консалтинг. Інновації. – 2022. – Том 5, № 1. – С. 63-80.

Моделювання рецептурного складу оздоровчих продуктів харчування на основі функціональних композицій / А. Антоненко, Т. Бровенко, М. Криворучко, Н. Стукальська, Г. Толок, О.Тонких // // Вісник Хмельницького національного університету. – 2022. – №5 (313). – С. 243-250.

Мудрик, М. Наукове обґрунтування та аналіз технології борошняних кондитерських виробів на основі фітозбагачувачів / М. Мудрик, Н. Стукальська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень-травень, 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 3. – С. 218.

Сокол, А. Десерти зниженої енергетичної цінності / А. Сокол, Н. Стукальська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень-травень, 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 3. – С. 219.

Стукальська, Н. М. Електромеханічне обладнання для закладів ресторанного господарства / Н. М. Стукальська, А. В. Антоненко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень-травень, 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 3. – С. 387.

Стукальська, Н. М. Кольорове кодування у закладах ресторанного господарства згідно принципів HACCP [Електронний ресурс] / Н. М. Стукальська, О. В. Кузьмін, Н. І. Богачук // Modern directions of scientific research development : 13th International scientific and practical conference, June 15-17, 2022. – Chicago, USA : BoScience Publisher, 2022. – Pp. 337–341. – Режим доступу : https://bit.ly/3x5StpP

Технологія десертних страв з використанням шротів із зародків пшениці та квіткового пилку / А. В. Антоненко, Т. В. Бровенко, О. В. Василенко, М. Ю. Криворучко, Н. М. Стукальська, Г. А. Толок // Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету. – 2022. – Вип. 12, Т. 2. Технологія жельованих десертів з дієтичними добавками / А. В. Антоненко, Т. В. Бровенко, М. Ю. Криворучко, Н. М. Стукальська, Г. А. Толок, В. В. Перепелиця // Таврійський науковий вісник. – 2022. – Вип. 4. – С. 34-43.

Удосконалення технології кавових напоїв із додаванням нетрадиційної рослинної сировини / А. Гольник, В. Польовик, О. Кузьмін, Н. Стукальська // Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності : збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 6 жовтня 2022 року, м. Львів. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2022. – С. 150-152.

Удосконалення технології напівфабрикатів для піци з підвищеним вмістом харчових волокон / А. В. Антоненко, Т. В. Бровенко, М. Ю. Криворучко, Н. М. Стукальська, Г. А. Толок, О. Г. Тонких // Вісник Хмельницького національного університету. – 2022. – №4 (311). – С. 29-34.

Antioxidant characteristics of tea-herbal compositions / O. Kuzmin, N. Stukalska, L. Mykhonik, O. Koval, V. Polyovyk, G. Berezova // Ukrainian Food Journal. – 2021. – Volume 10, Issue 4. – P. 807–827. DOI: 10.24263/2304- 974X-2021-10-4-14

Innovative technological aspects of production of functional purposes sauzes with dietary supplements / A. V. Antonenko, O. V. Vasylenko, M. Yu. Kryvoruchko, H. A. Tolok, N. M. Stukalska, K. O. Prikhodko, O. V.Dzyundzya // Сучасна траєкторія розвитку науково-технічного прогресу в Україні та світі : колективна монографія. – Львів-Торунь : Ліга-Прес, 2021. – С. 224–253.

Quality rating of desserts based on fruit and berry raw materials [Electronic resourse] / I. Koretska, O. Kuzmin, V. Polyovyk, L. Deinychenko, G. Berezova, N. Stukalska // Ukrainian Journal of Food Science. – 2021. – № 9(1). – Pp. 71–87. – Access mode : https://bit.ly/3TUXCef

Stukalska, N. M. Formation of skills and abilities of a specialist in the technical field [Electronic resourse] / N. M. Stukalska, O. V. Kuzmin // Applied scientific and technical research: European experience and development directions : scientific and pedagogical internship, September 13–October 24, 2021. – Prague, Czech Republic : Baltija Publishing, 2021. – Pp. 68–70. – Access mode : https://bit.ly/3B1el6M

Антоненко, А. В. Кейтеринг – запорука успішного розвитку ресторанного бізнесу [Електронний ресурс] / А. В. Антоненко, Н. М. Стукальська // Україна у світових глобалізаційних процесах: культура, економіка, суспільство : тези доповідей Міжнар. наук.-практ. конф., 24–25 березня, 2021 р. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2021. – С.143–146. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36779/1/10.pdf

Вархол, В. О. Екопосуд з харчових відходів [Електронний ресурс] / В. О. Вархол, Н. М. Стукальська // Інноваційний розвиток готельно-ресторанного господарства та харчових виробництв : матеріали II Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції. – Прага : Oktan Print s.r.o., 2021. – С. 343. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36705/1/20%20stukalska%2024.pdf

Вархол, В. О. Інновації у їжі та напоях, тренди [Електронний ресурс] / В. О. Вархол, Н. М. Стукальська // Виклики сьогодення та новації у харчових технологіях і готельно-ресторанному бізнесі : збірник тез науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених з міжнародною участю, м. Київ, 27 травня 2021 р. – Київ : ККІБП, 2020. – С. 70–71. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36699/1/20%20stukalska%2020.pdf

Вархол, В. О. Перспективи розвитку виробництва хлібобулочних борошняних виробів [Електронний ресурс] / В. О. Вархол, Н. М. Стукальська // Глобалізація наукових знань: міжнародна співпраця та інтеграція галузей наук : матеріали ІІ Міжнародної студентської наукової конференції, м. Біла Церква, 22 жовтня 2021 р. – 2021. – Т. 1. – С. 93–94. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36693/1/20%20stukalska%2016.pdf

Визначення оптимальних параметрів активації дріжджів у присутності сухої картопляної добавки / С. Ю. Попова, Л. М. Гопкало, А. В. Слащева, О. А. Пусікова, Н. М. Стукальська // Обладнання та технології харчових виробництв. – 2021. – №2 (43). – С. 61-70.

Дослідження якості раціонів харчування в закладах готельно-ресторанного господарства [Електронний ресурс] / О. В. Кузьмін, Н. М. Стукальська, І. Л. Корецька, М. В. Карпутіна, В. С. Шула // Інтернаука. – 2021. – № 1 (101), Т. 2. – С. 24–32. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36720/1/20%20stukalska%2026.pdf

Інноваційні технології борошняних кондитерських виробів з апельсиновим пектином / А. В. Антоненко, Г.А. Толок, Т. В. Бровенко, Ю. В. Земліна О. В. Василенко, Н. М. Стукальська // Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету. – 2021. – Вип. 11, Т. 2.

Кузьмін, О. В. Перспективність використання Nepeta transcaucasica Grossch у технології алкогольних напоїв [Електронний ресурс] / О. В. Кузьмін, М. В. Кулачинський // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали X Всеукраїнської науково-практичної конференції, 23 листопада 2021 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 88. – Режим доступу : https://bit.ly/3KVJZHk

Кузьмін, О. В. Програми-передумови системи безпечності харчових продуктів для громадського харчування [Електронний ресурс] / О. В. Кузьмін, Н. М. Стукальська, І. Л. Корецька // Якість і безпека харчових продуктів : збірник тез V Міжнародної науково-практичної конференції, 11–12 листопада 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 69–70. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36686/1/20%20stukalska%2014.pdf

Кузьмін, О. В. Удосконалення технології холодних соусів на фруктових відварах [Електронний ресурс] / О. В. Кузьмін, А. Д. Дериш, Н. В. Лабенська // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали X Всеукраїнської науково-практичної конференції, 23 листопада 2021 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 89. – Режим доступу : https://bit.ly/3QG1xsB

Кузьмін, О. Визначення енергії відновлення настоїв спиртових рослинної сировини [Електронний ресурс] / О. Кузьмін, І. Грушевська, А. Дериш // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 3. – C. 353. – Режим доступу : https://bit.ly/3RpZfi5

Омельченко, М. С. Інновації ресторанного бізнесу [Електронний ресурс] / М. С. Омельченко, Н. М. Стукальська // Виклики сьогодення та новації у харчових технологіях і готельно-ресторанному бізнесі : збірник тез науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених з міжнародною участю, м. Київ, 27 травня 2021 р. – Київ : ККІБП, 2020. – С. 133–135. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36698/1/20%20stukalska%2019.pdf

Омельченко, М. С. Розвиток та запровадження нових трендів в ресторанному господарстві [Електронний ресурс] / М. С. Омельченко, Н. М. Стукальська // Актуальні питання харчової промисловості та перспективи розвитку галузі : матеріали ІІ Всеукраїнської студентської Інтернет-конференції. – Херсон : ХДАЕУ ; Колос, 2021. – С. 71–72. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36702/1/20%20stukalska%2022.pdf

Омельченко, М. Тенденції у виробництві їжі та напоїв [Електронний ресурс] / М. Омельченко, Н. М. Стукальська // Сучасні інноваційні технології у сфері готельно-ресторанного господарства : матеріали IV студентської наукової Інтернет-конференції (до 55-річчя ЧТЕІ КНТЕУ), 17 травня 2021 р., м. Чернівці. – 2021. – С. 13–15. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36701/1/20%20stukalska%2021.pdf

Особливості використання зовнішньої реклами у дизайні закладів ресторанного господарства [Електронний ресурс] / В. М. Дударець, О. В. Кузьмін, С. М. Адаменко, М. О. Ралко, О. В. Чемакіна // Інтернаука. – 2021. – № 10(110). – С. 6–11. – Режим доступу : https://bit.ly/3euzHC0

Особливості застосування активного вугілля у лікеро-горілчаному виробництві [Електронний ресурс] / Л. В. Левандовський, Т. Г. Шендрік, А. М. Куц, Н. М. Стукальська // Наукові праці НУХТ. – 2021. – Т. 27, № 1. – С. 188–198. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36775/1/6.pdf

Поняття відкритого громадського простору міста як об’єкту дизайну [Електронний ресурс] / О. В. Чемакіна, О. В. Кузьмін, С. М. Адаменко, М. О. Ралко, О. С. Васильченко // Інтернаука. – 2021. – № 9(109). – С. 15–21. – Режим доступу : https://bit.ly/3Qkvw9a

Сорохан, О. Д. Особливості використання рослинної сировини при виробництві безглютенового хліба [Електронний ресурс] / О. Д. Сорохан, Н. М. Стукальська // Інноваційні технології у хлібопекарському виробництві ; здобутки та перспективи розвитку кондитерської галузі : матеріали міжнародних науково-практичних конференцій, 14–15 вересня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021 р. – С. 41–43. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36691/1/20%20stukalska%2015.pdf

Стукальська, Н. М. Гастрономічний туризм в Україні [Електронний ресурс] / Н. М. Стукальська, А. В. Антоненко // Нематеріальна культурна спадщина як сучасний туристичний ресурс: досвід, практики, інновації : тези доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції-фестивалю, м. Київ, 20–21 травня 2021 р. – Київ : КНУКіМ, 2021. – С. 247–251. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36678/1/20%20stukalska%2012.pdf

Стукальська, Н. М. Дослідження впливу діаметрів отворів решітки на деформаційні властивості фаршів з м’яса курятини [Електронний ресурс] / Н. М. Стукальська // Проблеми виробництва і переробки продовольчої сировини та якість і безпечність харчових продуктів : збірник наукових праць ІIІ Міжнародної науково-практичної конференції, 13-14 травня 2021 р. – Житомир, 2021. – С. 137–140. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36778/1/9.pdf

Стукальська, Н. М. Інноваційні технології чіа-пудингів для харчування веганів в закладах ресторанного господарства [Електронний ресурс] / Н. М. Стукальська, А. І. Овсяник // Інтернаука. – 2021. – № 7 (107). – С. 75–82. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36696/1/20%20stukalska%2018.pdf

Стукальська, Н. М. Наукове обґрунтування і розроблення новітніх технологій борошняних кондитерських виробів [Електронний ресурс] / Н. М. Стукальська, М. С. Омельченко // Інноваційні технології у хлібопекарському виробництві ; здобутки та перспективи розвитку кондитерської галузі : матеріали міжнародних науково-практичних конференцій, 14–15 вересня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 124–128. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36694/1/20%20stukalska%2017.pdf

Стукальська, Н. М. Переваги харчового законодавства України для підприємств харчової промисловості та споживачів [Електронний ресурс] / Н. М. Стукальська, А. В. Антоненко // Якість і безпека харчових продуктів : збірник тез V Міжнародної науково-практичної конференції, 11–12 листопада 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 61–62. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36684/1/20%20stukalska%2013.pdf

Стукальська, Н. М. Розроблення технології смузі підвищеної біологічної цінності з додаванням насіння фенхелю та льону [Електронний ресурс] / Н. М. Стукальська, А. В. Антоненко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 3. – С. 387. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36776/1/7.pdf

Удосконалення технології та дослідження впливу рідкої основи на якість борошняних безглютенових виробів [Електронний ресурс] / Н. М. Стукальська, О. В. Кузьмін, О. Д. Ряба, А. Д. Дериш // Інтернаука. – 2021. – № 19(119). – С. 56-64. DOI: 10.25313/2520-2057-2021-19.

Удосконалення технології холодних закусок на основі хумусу в закладах ресторанного господарства [Електронний ресурс] / Н. М. Стукальська, О. В. Кузьмін, О. В. Хабенець, М. М. Лисенко // Інтернаука. – 2021. – № 1(101). – С. 63–69. – Режим доступу : https://bit.ly/3KYuGhb

Яворська, О. Г. Бізнес-аналітика та ефективність бізнесу сервіс-орієнтованих підприємств [Електронний ресурс] / О. Г. Яворська, О. В. Кузьмін // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали X Всеукраїнської науково-практичної конференції, 23 листопада 2021 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 264–265. – Режим доступу : https://bit.ly/3B0vCgA

Antioxidant ability of alcoholic infusions from vegetable raw materials for the technology of alcoholic beverages [Electronic resourse] / O. Kuzmin, V. Kucherenko, N. Stukalska, A. Kuts, S. Oliynyk, D. Rakhmetov // Ukrainian Food Journal. – 2020. – Vol. 9, Issue 4. – Р. 795–808. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36774/1/5.pdf

Стукальська, Н. М. НАССР в закладах ресторанного господарства [Електронний ресурс] / Н. М. Стукальська // Якість і безпечність харчової продукції і сировини – проблеми сьогодення : матеріали Між. конф., 25 вересня 2020 р. – Львів : Видавництво «Растр-7», 2020. – С. 157–159. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36772/1/3.pdf

Стукальська, Н. М. Удосконалення технології борошняної кулінарної продукції [Електронний ресурс] / Н. М. Стукальська // Food Аdditives. Healthy Man and Human Patient Diet : proceedings of IХ International scientific and practical internet conference. – Prague, Oktan-Print s.r.o., 2020. – Р. 59–60. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36773/1/4.pdf

Стукальська, Н. М. Оптимізація процесу подрібнення м’ясної сировини з курятини на основі комплексного показника якості [Електронний ресурс] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12 / Стукальська Наталія Миколаївна ; НУХТ. ‒ К., 2018. ‒ 22 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26681/1/Stukalskaya%20NM.pdf

Стукальська, Н. М. Оптимізація процесу подрібнення м’ясної сировини з курятини на основі комплексного показника якості : дис... канд. техн. наук : 05.18.12 / Стукальська Наталія Миколаївна ; Нац. ун-т харч. технол. ‒ Київ, 2018. ‒ 310 с.

Винний та гастрономічний туризм : глобальні тренди та локальні практики [Електронний ресурс] : монографія / Д. І. Басюк, І. Я. Антоненко, Арпуль О. В. та ін. за наук. ред. Д. І. Басюк. – Вінниця : ПП «ТД «Едельвейс і К», 2017. – 318 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26819/1/3.pdf

Ковешніков, В. С. Інноваційні технології в будівництві готелів як чинник конкурентноспроможності [Електронний ресурс] / В. С. Ковешніков, Н. М. Стукальська // Інвестиції : практика та досвід. – 2017. – № 9. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25506/1/Investments.pdf

Стукальська, Н. М. Перспективи застосування цифрових екранів “Digital signage” в готелях [Електронний ресурс] / Н. М. Стукальська, А. А. Кудлай, Т. П. Калініченко. - Наукові праці SWorld «Сучасні проблеми та шляхи їх вирішення в науці, транспорті, виробництві та освіті '2017». – Іваново "Науковий світ" . – 2017 р. – Вип. 47, Т. 5. – Режим доступу : https://bit.ly/3ewobCY

Антоненко, А. В. Харчова цінність борошна з пророщеного зерна пшениці [Електронний ресурс] / А. В. Антоненко, Н. М. Стукальська, К. І. Приходько // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 82 Міжнар. наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів, 13–14 квітня 2016 р. ‒ Київ : НУХТ, 2016. ‒ Ч. 3. ‒ С. 367–368. – Режим доступу : https://bit.ly/3JpW6v4

Довга, О. О. Принципи створення продуктів функціонального призначення для харчування військовослужбовців [Електронний ресурс] / О. О. Довга, Н. М. Стукальська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 82 Міжнар. наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів, 13–14 квітня 2016 р. ‒ Київ : НУХТ, 2016. ‒ Ч. 3. ‒ С. 364. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/22882/3/Stukalska%20%28Ivanova%29%20Dovga.pdf

Ковешніков, В. С. Іноваційні види туризму [Електронний ресурс] / В. С. Ковешніков, О. С. Ліфіренко, Н. М. Стукальска // Інвестиції : практика та досвід. ‒ 2016. ‒ № 4. ‒ С. 38-44. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/22710/1/Kiev.pdf

Ковешніков, В. С. Питання класифікації в сфері туризму [Електронний ресурс] / В. С. Ковешніков, О. С. Ліфіренко, Н. М. Стукальска // Економіка та держава. ‒ 2016. ‒ № 6. ‒ С. 29-31. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24288/1/Economy%20and%20State.pdf

Перспективные тренды развития науки : техника и технологии [Электронный ресурс] : в 2 кн. : монография / И. Я Львович, В. А. Некрасов, А. П. Преображенский и др. – Одесса : КУПРИЕНКО СВ. – 2016. – Кн. 1. – 197 с. – Режим доступа : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32103/1/1.pdf

Сахненко, К. О. Умови ефективності структури управління підприємств готельно-ресторанного господарства [Електронний ресурс] / К. О. Сахненко, Н. М. Стукальська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали доповідей 82 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 13–14 квітня 2016 р. ‒ К. : НУХТ, 2016. ‒ Ч. 3. ‒ С. 489. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/22884/3/Stukalska%20%28Ivanova%29%20Sakhnenko.pdf

Стукальська, Н. М. Аналіз діяльності SPA-індустрії [Електронний ресурс] / Н. М. Стукальська, А. А. Кудлай, Т. П. Калініченко // Научный взгляд в будущее. – Вып. 2 (2). – Т. 8. – Одесса : Куприенко СВ, 2016. – 94 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32130/1/2.pdf

Стукальська, Н. М. Анімаційні технології в молодіжному туризмі [Електронний ресурс] / Н. М. Стукальська, О. О. Маліневська // Туристичний, готельний і ресторанний бізнес : інновації та тренди [Електронне видання] : тези. Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 7 квітня 2016 р. / відп. ред. А. А. Мазаракі. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016. – 362 с. – Укр., рос. та англ. мовами. – C. 114-115. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24289/1/KNTEU.pdf

Стукальська, Н. М. Екологізація готелів України [Електронний ресурс] / Н. М. Стукальська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 82 Міжнар. наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів, 13–14 квітня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – Ч. 3. – С. 492. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/22881/3/NUHT.pdf

Стукальська, Н. М. Умови ефективності структури управління підприємств готельно–ресторанного господарства / Н. М. Стукальська, К. О. Сахненко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 82 Міжнар. наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів, 13–14 квітня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – Ч. 3. – С. 489.