Стукальська Наталія Миколаївна

ORCID ID: 0000-0001-6590-7170

Статистичні показники (станом на 01.06.2024 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
  к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
4
2
4
2
46
4
142

Перелік опублікованих документів

Antonenko, A. Innovative technologies of flour dishes in restaurants [Електронний ресурс] / A. Antonenko, N. Stukalska // Молодь - науці і виробництву : актуальні питання харчової промисловості : ІІ Всеукраїнська науково-технічна конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених, 10 травня 2023 р., м. Херсон. – Херсон : ХДАЕУ, 2023. – С. 12-13. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41268/1/10.pdf

Borovko, S. Problems of the development of food industries and the restaurant / S. Borovko, N. Stukalska // Food Аdditives. Healthy Man and Human Patient Diet : proceedings of Х International scientific and practical internet conference, November 10, 2023. – Prague, Oktan-Print s.r.o., 2023. – P. 130.

Modern innovative solutions in restaurant establishments [Electronic resourse] / O. Niemirich, I. Koretska, N. Stukalska, R. Vlasyuk // Distance education as the main problem of young people : the 15th International scientific and practical conference, 26–29 December 2023, Madrid, Spain. International Science Group. – 2023. – Pp. 267–270. – Access mode : https://dspace.nuft.edu.ua/items/056c0246-e8f8-4963-8b29-f3c421459e70

Pryshchepchuk, A. Expanding the range of non-alcoholic cocktails with increased biological value [Electronic resourse] / A. Pryshchepchuk, N. Stukalska // Theoretical aspects of education development : proceedings of the III International scientific and practical conference, January 24-27, 2023. – Warsaw, Poland : International Science Group, 2023. – P. 502-503. – Access mode : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41349/1/44.pdf

Study of the antioxidant capacity of water-alcohol infusions of coffee substitutes with improved technology of syrups [Electronic resourse] / O. Kuzmin, N. Stukalska, A. Fomenko, M. Raiskyi, I. Dudarev // Prospective directions of scientific research in engineering and agriculture : collective monograph ; Іnternational Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2023. – Р. 358-366. – Access mode : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41266/1/8.pdf

Ustynska, K. Expanding the assortment of hot drinks [Electronic resourse] / K. Ustynska, N. Stukalska // Modern directions of development of science and technology : abstracts of IV International scientific and practical conference, January 30-February 01, 2023. – Liverpool, Great Britain, 2023. – P. 240-241. – Access mode : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41348/1/43.pdf

Varkhol, V. Peculiarities of using topinambur when preparing flour confectionery products [Електронний ресурс] / V. Varkhol, N. Stukalska // Інноваційні технології в готельно-ресторанному та туристичному бізнесі : матеріали XIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 16-17 травня 2023 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2023. – С. 47. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41363/1/59.pdf

Vlasiuk, R. Expanding the range of meat sausage products in restaurant establishments [Електронний ресурс] / R. Vlasiuk, N. Stukalska // Інновації, гостинність, туризм: наука, освіта, практика : збірник тез доповідей ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 18 травня 2023 р., м. Львів. – Львів : ЛДУФК ім. Івана Боберського, 2023. – С. 251-253. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41362/1/58.pdf

Zorenko, О. Traditional and modern technologies of salads and vinaigrettes [Електронний ресурс] / О. Zorenko, N. Stukalska, А. Antonenko // Інноваційні технології в готельно-ресторанному та туристичному бізнесі : матеріали XIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 16-17 травня 2023 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2023. – С. 48-49. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41365/1/61.pdf

Антоненко, А. В. Інноваційні технології борошняних страв у ресторанному господарстві [Електронний ресурс] / А. В. Антоненко, Н. М. Стукальська // Україна у світових глобалізаційних процесах: культура, економіка, суспільство : тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, 22-23 березня 2023 р., м. Київ. – Київ : КНУКіМ, 2023. – Ч. 3. – С. 31-34. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41267/1/9.pdf

Богдан, О. Використання пектинів для виведення важких металів з організму людини / О. Богдан, Н. Стукальська // Здорове харчування від дитинства до довголіття: комплексний підхід, стан та перспективи : збірник наукових матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 26-27 жовтня 2023 р. – Київ : НУХТ, 2023. – С. 35-37.

Богдан, О. Підвищення біологічної цінності овочевих страв [Електронний ресурс] / О. Богдан, Н. Стукальська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 89 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 3-7 квітня 2023 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2023. – Ч.3. – С. 299. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41351/1/47.pdf

Богдан, О. С. Використання пектину в технології виробництва галетів з метою надання їм детоксикуючих властивостей / О. С. Богдан, Н. М. Стукальська // Харчові добавки. Харчування здорової та хворої людини : матеріали Х Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 10 листопада 2023 р. – Прага : Oktan Print s.r.o., 2023. – С. 45-46.

Богдан, О. Удосконалення овочевих страв за рахунок підвищення поживної цінності [Електронний ресурс] / О. Богдан, Н. Стукальська // Інновації, гостинність, туризм: наука, освіта, практика : збірник тез доповідей ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 18 травня 2023 р., м. Львів. – Львів : ЛДУФК ім. Івана Боберського, 2023. – С. 254-256. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41361/1/57.pdf

Боровко, С. Особливості безвідходного використання овочевої сировини в закладах ресторанного господарства [Електронний ресурс] / С. Боровко. Н. Стукальська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 89 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 3-7 квітня 2023 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2023. – Ч.3. – С. 300. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41352/1/48.pdf

Булавіна, А. С. Розроблення технології безглютенових крекерів з додаванням рослинної сировини / А. С. Булавіна, Н. М. Стукальська // Інноваційні та ресурсозберігаючі технології харчових виробництв : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 15 грудня 2022 року, м. Полтава. – Полтава : ПДАУ, 2022. – С. 24-26.

Вархол, В. Дослідження впливу фізико-хімічних показників на якість та структуру борошняних кондитерських виробів [Електронний ресурс] / В. Вархол, Н. Стукальська // Інноваційні технології у хлібопекарському виробництві та Здобутки та перспективи розвитку кондитерської галузі : матеріали міжнародних науково-практичних конференцій, 20-21 вересня 2023 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2023. – С. 105-106. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41368/1/64.pdf

Вархол, В. Чи можлива діяльність закладів ресторанного господарства без маркетингу? [Електронний ресурс] / В. Вархол, Н. Стукальська, О. Нєміріч // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 89 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 3-7 квітня 2023 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2023. – Ч.3. – С. 301. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41353/1/49.pdf

Грицкевич, А. Аналіз сучасної технології Sous Vide із використанням українських гідробіонтів [Електронний ресурс] / А. Грицкевич, Н. Стукальська // Інноваційні технології в готельно-ресторанному та туристичному бізнесі : матеріали XIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 16-17 травня 2023 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2023. – С. 39-41. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41364/1/60.pdf

Колісніченко, К. Сучасні наукові напрямки у технології холодних солодких страв [Електронний ресурс] / К. Колісніченко, Н. Стукальська// Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 89 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 3-7 квітня 2023 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2023. – Ч.3. – С. 305. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41357/1/53.pdf

Кузьменко, Р. Г. Переваги та недоліки приготування їжі за допомогою 3д-принтера [Електронний ресурс] / Р. Г. Кузьменко, Н. М. Стукальська// Інноваційні технології в готельно-ресторанному та туристичному бізнесі : матеріали XIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 16-17 травня 2023 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2023. – С. 45. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41366/1/62.pdf

Нєміріч, О. Моніторінг показників безпеки та якості удосконаленого десерту «Чізкейк» [Електронний ресурс] / О. Нєміріч, Н. Стукальська, К. Златєва // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 89 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 3-7 квітня 2023 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2023. – Ч. 3. – С. 303. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41355/1/51.pdf

Нєміріч, О. Розробка технології м’якого морозива на базі ксиліту [Електронний ресурс] / О. Нєміріч, Н. Стукальська, В. Гуцуляк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 89 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 3-7 квітня 2023 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2023. – Ч. 3. – С. 302. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41354/1/50.pdf

Патент 154345 UA, МПК A23L 23/00, A23L 27/10 (2016.01) Спосіб виробництва соусу сливово-абрикосового / Антоненко А. В.; Баль-Прилипко Л. В.; Ніколаєнко М. С.; Толок Г. А.; Слободянюк Н. М.; Бровенко Т. В., Неіленко С. М., Толок С. В., Стукальська Н. М., Земліна Ю. В., Тонких О. Г., Ніколайко Г. В., Полуда В. В., Коваленко Н. О. Ратушенко А. Т., Мякінченко І. О., Лебеденко Т. Є., Приходько К. О., Пересічна С. М., Дьяченко Р. В., Горкун А. О. ; заявник Антоненко Артем Васильович – № u202300804 ; заявл. 01.03.2023 ; опубл. 08.11.2023, Бюл. № 45. – https://sis.nipo.gov.ua/uk/search/detail/1770331/

Патент 154346 UA, МПК A23L 23/00, A23L 27/10 (2016.01) Спосіб виробництва соусу сливово-аґрусового / Антоненко А. В.; Баль-Прилипко Л. В.; Ніколаєнко М. С.; Толок Г. А.; Слободянюк Н. М.; Бровенко Т. В., Неіленко С. М., Толок С. В., Стукальська Н. М., Земліна Ю. В., Тонких О. Г., Ніколайко Г. В., Полуда В. В., Коваленко Н. О. Ратушенко А. Т., Мякінченко І. О., Лебеденко Т. Є., Приходько К. О., Пересічна С. М., Дьяченко Р. В., Горкун А. О. ; заявник Антоненко Артем Васильович – № u202300805 ; заявл. 01.03.2023 ; опубл. 08.11.2023, Бюл. № 45. – https://sis.nipo.gov.ua/uk/search/detail/1770375/

Патент 154347 UA, МПК A23L 23/00, A23L 27/10 (2016.01) Спосіб виробництва соусу сливово-вишневого / Антоненко А. В., Баль-Прилипко Л. В., Ніколаєнко М. С., Толок Г. А.; Слободянюк Н. М.; Бровенко Т. В., Неіленко С. М., Толок С. В., Стукальська Н. М., Земліна Ю. В., Тонких О. Г., Ніколайко Г. В., Полуда В. В., Коваленко Н. О. Ратушенко А. Т., Мякінченко І. О., Лебеденко Т. Є., Приходько К. О., Пересічна С. М., Дьяченко Р. В., Горкун А. О. ; заявник Антоненко Артем Васильович – № u202300806 ; заявл. 01.03.2023 ; опубл. 08.11.2023, Бюл. № 45. – https://sis.nipo.gov.ua/uk/search/detail/1770332/

Патент 154348 UA, МПК A23L 23/00, A23L 27/10 (2016.01) Спосіб виробництва соусу сливово-малинового / Антоненко А. В., Баль-Прилипко Л. В., Ніколаєнко М. С., Толок Г. А., Слободянюк Н. М., Бровенко Т. В., Неіленко С. М., Толок С. В., Стукальська Н.М., Земліна Ю. В., Тонких О. Г., Ніколайко Г. В., Полуда В. В., Коваленко Н. О. Ратушенко А. Т., Мякінченко І. О., Лебеденко Т. Є., Приходько К. О., Пересічна С. М., Дьяченко Р. В., Горкун А. О. ; заявник Антоненко Артем Васильович – № u202300807 ; заявл. 01.03.2023 ; опубл. 08.11.2023, Бюл. № 45. – https://sis.nipo.gov.ua/uk/search/detail/1770353/

Патент 154349 UA, МПК A23L 23/00, A23L 27/10 (2016.01) Спосіб виробництва соусу сливово-смородинового / Антоненко А. В., Баль-Прилипко Л. В., Ніколаєнко М. С., Толок Г. А., Слободянюк Н. М., Бровенко Т. В., Неіленко С. М., Толок С. В., Стукальська Н.М., Земліна Ю. В., Тонких О. Г., Ніколайко Г. В., Полуда В. В., Коваленко Н. О. Ратушенко А. Т., Мякінченко І. О., Лебеденко Т. Є., Приходько К. О., Пересічна С. М., Дьяченко Р. В., Горкун А. О. ; заявник Антоненко Артем Васильович – № u202300808 ; заявл. 01.03.2023 ; опубл. 08.11.2023, Бюл. № 45. – https://sis.nipo.gov.ua/uk/search/detail/1770354/

Пенцак, С. А. Удосконалення технології смажених страв з кисломолочного сиру на основі використання безглютенового борошна / С. А. Пенцак, Н. М. Стукальська // Харчові добавки. Харчування здорової та хворої людини : матеріали Х Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 10 листопада 2023 р. – Прага : Oktan Print s.r.o., 2023. – С. 112-114.

Ракута, Г. П. Дослідження фізико-хімічних властивостей макаронних виробів з безглютенового борошна / Г. П. Ракута, Н. М. Стукальська // Готельно-ресторанний та туристичний бізнес: реалії та виклики [Електронний ресурс] : тези доповідей ІІ Міжнародної студентської наукової конференції, 22 березня 2023 р., м. Київ. – Київ : ДТЕУ, 2023. – С. 608-610. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41350/1/46.pdf

Семенюченко, Є. Розширення асортименту соусів для м’ясних страв [Електронний ресурс] / Є. Семенюченко, Н. Стукальська, А. Антоненко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 89 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 3-7 квітня 2023 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2023. – Ч. 3. – С. 304. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41356/1/52.pdf

Система управління безпечністю харчових продуктів для громадського харчування / Д. А. Гусєв, О. В. Кузьмін, Б. В. Михайлов, О. В. Нєміріч, Н. М. Стукальська // Якість і безпека харчових продуктів : матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції, 9-10 листопада 2023 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2023. – С. 86-87.

Стукальська, Н. Значення та перспективи використання безглютенових виробів / Н. Стукальська, В. Шамрай // Здорове харчування від дитинства до довголіття: комплексний підхід, стан та перспективи : збірник наукових матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 26-27 жовтня 2023 р. – Київ : НУХТ, 2023. – С. 37-39.

Стукальська, Н. М. Дослідження функціонально-технологічних властивостей безглютенової сировини / Н. М. Стукальська, К. В. Златєва // Таврійський науковий вісник. Серія : Технічні науки. – 2023. – № 4. – С. 192-199. – DOI: https://doi.org/10.32782/tnv-tech.2023.4.24

Стукальська, Н. М. Моніторинг безпечності і якості виробництва кондитерських виробів / Н. М. Стукальська, В. О. Вархол // Таврійський науковий вісник. Серія : Технічні науки. – 2023. – № 1. – С. 104-113. – DOI: https://doi.org/10.32851/tnv-tech.2023.1.11

Стукальська, Н. М. Підвищення харчової цінності страв із січеного м’яса [Електронний ресурс] / Н. М. Стукальська, О. Ю. Карпачов // Реалії та перспективи розвитку індустрії гостинності в умовах інтеграційних процесів : тези доповідей VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 24 березня 2023 р., м. Мукачево. – Мукачево : РВВ МДУ, 2023. – С. 33-35. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41358/1/54.pdf

Стукальська, Н. М. Розширення асортименту солодких драглеутворюючих десертів [Електронний ресурс] / Н. М. Стукальська, А. Л. Запорожан // Інтернаука : міжнародний науковий журнал. – 2023. – № 1 (135). – DOI: https://doi.org/10.25313/2520-2057-2023-1. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41312/1/45.pdf

Стукальська, Н. М. Розширення асортименту страв із січеної м’ясної сировини Н. М. Стукальська, С. О. Стеблова // Реалії та перспективи розвитку індустрії гостинності в умовах інтеграційних процесів : тези доповідей VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 24 березня 2023 р., м. Мукачево. – Мукачево : РВВ МДУ, 2023. – С. 40-42. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41359/1/55.pdf

Antonenko, A. Catering is the guarantee of successful development restaurant business [Електронний ресурс] / A. Antonenko, N. Stukalska // Україна у світових глобалізаційних процесах: культура, економіка, суспільство : IV Міжнародна науково-практична конференція, 23–24 березня 2022 р., м. Київ. – Київ : КНУКіМ, 2022. – Ч. 3. – С. 105-108. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41214/1/2.pdf

Darmohrai, A. Features of waste-free use of products in restaurant establishments [Електронний ресурс] / A. Darmohrai, N. Stukalska // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали XI Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої до 70-річчя з дня народження професора В.Ф. Доценка, 17 травня 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 173-174. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41291/1/33.pdf

Determination of factors influencing the quality of a hot coffee drink [Electronic resource] / O. V. Kuzmin, O. O. Popyk, N. M. Stukalska, V. V. Polovyk // Trends in LEAN food production and packaging : proceedings of the 11th International specialized Scientific and practical conference, October 25, 2022., Kyiv. – Kyiv ; NUFT, 2022. – P. 62-63. – Access mode: https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41241/1/2.pdf

Husiev, D. A. Kombucha – an innovative proposal for restaurant establishments [Електронний ресурс] / D. A. Husiev, O. V. Kuzmin, N. M. Stukalska // Інтеграційні та інноваційні напрями розвитку харчової індустрії : матеріали шостої міжнародної науково-практичної конференції, 3-4 листопада 2022 р., м. Черкаси. – Черкаси : ФОП Гордієнко Є.І., 2022. – С. 189-192. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41293/1/35.pdf

Improvement of water preparation technology for the production of alcoholic beverages of stable quality / O. Kuzmin, N. Stukalska, I. Dudarev, B. Mykhailov // Future prospects and reality towards water treatment technologies : proceedings of the 4th International scientific and technical conference, October 25-26, 2022. – Kyiv : NUFT, 2022. – Pp. 91–92. https://rb.gy/d141ss

Moskalchuk, O. Programs prerequisite of HACCP system for the cleaning procedure in restaurants [Electronic resourse] / O. Moskalchuk, O. Kuzmin, N. Stukalska // Eurasian scientific discussions : 6th International scientific and practical conference, July 3-5, 2022. – Barcelona, Spain : Barca Academy Publishing, 2022. – Pp. 75–79. – Access mode : https://bit.ly/3DbYXar

Ovcharuk, О. Improving the quality of confectionery products [Електронний ресурс] / О. Ovcharuk, N. Stukalska // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали XI Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої до 70-річчя з дня народження професора В.Ф. Доценка, 17 травня 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 176. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41292/1/34.pdf

Ronshyna, K. Prerequisite program for pest control in restaurants according to HACCP [Електронний ресурс] / K. Ronshyna, O. Kuzmin, N. Stukalska // Наукові дослідження: парадигма інноваційного розвитку : збірник тез наукових праць XIIІ Міжнародної наукової конференції, 29 грудня 2022 р. – Прага, Чехія ; ГО «Міжнародний науковий центр розвитку науки та технологій», 2022. – С. 39-43. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41310/1/41.pdf

Skrynnyk, I. Expanding the range of sweet dishes [Електронний ресурс] / I. Skrynnyk, N. Stukalska, O. Kuzmin // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті євроінтеграції : програма та тези матеріалів ХI Міжнародної науково-технічної конференції, 8 листопада 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 304-305. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41308/1/37.pdf

Stukalska, N. Expanding the range of flour confectionery [Електронний ресурс] / N. Stukalska, A. Antonenko // Здобутки та перспективи розвитку кондитерської галузі та Інноваційні технології у хлібопекарському виробництві : матеріали міжнародних науково-практичних конференцій. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 94-95. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41263/1/4.pdf

Stukalska, N. Influence of chicken meat grinding process conditions on its structural and mechanical characteristics [Електронний ресурс] / N. Stukalska, O. Kuzmin, I. Dudarev // Інноваційні технології та перспективи розвитку м’ясопереробної галузі : програма та тези матеріалів III Міжнародної науково-практичної конференції, 18 жовтня 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 121-124. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41262/1/3.pdf

Stukalska, N. M. Features of providing information for consumers regarding food products in the conditions of the HACCP [Електронний ресурс] / N. M. Stukalska, O. V. Kuzmin, O. Y. Karpachov. // Актуальні проблеми та перспективи розвитку агропродовольчої сфери, індустрії гостинності та торгівлі : збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної iнтернет-конференції, 2 листопада 2022 року, м. Харків. – 2022. – С. 441-442. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41264/1/5.pdf

Stukalska, N. Research of the influence of the dose of prebiotic substances on the quality of sour milk products [Electronic resourse] / N. Stukalska, P. Berladyn // The latest problems of modern science and practice : I International Science Conference, January 11 – 14, 2022, Boston, USA. – 2022. – Pp. 445-448. – Access mode : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41284/1/25.pdf

Stukalska, N. Study of the influence of the dose of whey protein concentrate on the formation of the quality of fermented milk products [Electronic resourse] / N. Stukalska, O. Kuzmin // Trends of modern science and practice : V International Scientific and Practical Conference, February 8-11, 2022. – Ankara, Turkey, 2022. – Pp. 554–556. – Access mode : https://bit.ly/3RQhbT7

Zaporozhan, A. HACCP color coding in restaurants [Electronic resourse] / A. Zaporozhan, O. Kuzmin, N. Stukalska // Science, innovations and education: problems and prospects : 14th International scientific and practical conference, August 25-27, 2022. – Tokyo, Japan : CPN Publishing Group, 2022. – Pp. 86–89. – Access mode : https://bit.ly/3ROMYDF

Zaporozhan, A. Study of technological regimes of dairy production [Electronic resourse] / A. Zaporozhan, N. Stukalska, Kuzmin O. // Science in the Environment of Rapid Changes : Proceedings of the 1st International Scientific and Practical Conference, Scientific Collection «InterConf», September 6-8, 2022. – Brussels, Belgium : De Boeck, 2022. – № 123. – Pp. 260–264. – Access mode : https://cutt.ly/8VaRpsa

Антоненко, А. В. Catering is the guarantee of successful development restaurant business / А. В. Антоненко, Н. М. Стукальська // Україна у світових глобалізаційних процесах: культура, економіка, суспільство : IV Міжнародна науково-практична конференція, 23–24 березня 2022 р., м. Київ. – Київ : КНУКіМ, 2022. – Ч. 3. – С. 105-108.

Антоненко, А. В. Банош, токан та мамалига – зірки серед етнічних кукурудзяних страв України / А. В. Антоненко, Н. М. Стукальська // Нематеріальна культурна спадщина як сучасний туристичний ресурс: досвід, практики, інновації :V Міжнародна науково-практична конференція-фестиваль, 19 травня 2022 р., м. Київ. – Київ, 2022. – С. 95-98.

Вархол, В. Використання натуральних барвників в технологіях борошняних виробів / В. Вархол, Н. Стукальська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень-травень, 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 3. – С. 221.

Вархол, В. О. Перспективні напрямки заміни тваринних продуктів на рослинні в технологіях кондитерських виробів / В. О. Вархол, Н. М. Стукальська // Здобутки та перспективи розвитку кондитерської галузі/Інноваційні технології у хлібопекарському виробництві : матеріали міжнародних науково-практичних конференцій, 15-16 листопада 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 44

Визначення збалансованості раціонів харчування [Електронний ресурс] / О. В. Кузьмін, Н. М. Стукальська, Н. В. Лабенська, А. Д. Дериш, П. В. Берладин, І. О. Грушевська // Інтернаука. – 2022. – № 1(120). – С. 53–62. DOI: 10.25313/2520-2057-2022-1

Використання плодоовочевих порошків для збагачення хімічного складу борошняних виробів / Я. В. Чмиренко, Н. М. Стукальська, В. В. Польовик, Г. О. Березова // Здобутки та перспективи розвитку кондитерської галузі/Інноваційні технології у хлібопекарському виробництві : матеріали міжнародних науково-практичних конференцій, 15-16 листопада 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 153.

Гранат, Д. С. Сучасні напрямки у технології страв з сільськогосподарської птиці / Д. С. Гранат, Н. М. Стукальська // Готельно-ресторанний та туристичний бізнес: реалії та перспективи : Міжнародна студентська наукова конференція, 22 березня 2022 р., м. Київ :  ДТЕУ, 2022. – C. 88-91.

Гусєв, Д. Тренди барної індустрії / Д. Гусєв, Н. Стукальська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень-травень, 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 3. – С. 216.

Дяченко, О. Вплив цукрового діабету на харчування людини / О. Дяченко, Н. Стукальська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень-травень, 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 3. – С. 217.

Моделювання концептуальних засад діяльності готелю-люкс 3у Солом’янському районі в м. Києві / Т. Ткаченко, А. Антоненко, О. Дзюндзя, М. Криворучко, Н. Стукальська // Ресторанний і готельний консалтинг. Інновації. – 2022. – Том 5, № 1. – С. 63-80.

Моделювання рецептурного складу оздоровчих продуктів харчування на основі функціональних композицій / А. Антоненко, Т. Бровенко, М. Криворучко, Н. Стукальська, Г. Толок, О.Тонких // // Вісник Хмельницького національного університету. – 2022. – №5 (313). – С. 243-250.

Мудрик, М. Наукове обґрунтування та аналіз технології борошняних кондитерських виробів на основі фітозбагачувачів / М. Мудрик, Н. Стукальська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень-травень, 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 3. – С. 218.

Сокол, А. Десерти зниженої енергетичної цінності / А. Сокол, Н. Стукальська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень-травень, 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 3. – С. 219.

Стукальська, Н. М. Електромеханічне обладнання для закладів ресторанного господарства / Н. М. Стукальська, А. В. Антоненко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень-травень, 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 3. – С. 387.

Стукальська, Н. М. Кольорове кодування у закладах ресторанного господарства згідно принципів HACCP [Електронний ресурс] / Н. М. Стукальська, О. В. Кузьмін, Н. І. Богачук // Modern directions of scientific research development : 13th International scientific and practical conference, June 15-17, 2022. – Chicago, USA : BoScience Publisher, 2022. – Pp. 337–341. – Режим доступу : https://bit.ly/3x5StpP

Стукальська, Н. М. Удосконалення технології десертів у закладах ресторанного господарства / Н. М. Стукальська, О. В. Кузьмін, І. М. Скринник // Інтернаука : міжнародний науковий журнал. – 2022. – № 15 (134). – DOI: https://doi.org/10.25313/2520-2057-2022-15

Технологія десертів функціонального призначення / А. В. Антоненко, Т. В. Бровенко, Н. М. Стукальська, М. Ю. Криворучко, Г. А. Толок, О. Г. Тонких. // Таврійський науковий вісник. Серія : Технічні науки. – 2022. № 5. – С. 27-37. – DOI: https://doi.org/10.32851/tnv-tech.2022.5.4

Технологія десертних страв з використанням шротів із зародків пшениці та квіткового пилку / А. В. Антоненко, Т. В. Бровенко, О. В. Василенко,М. Ю. Криворучко, Н. М. Стукальська, Г. А. Толок // Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету. – 2022. – Т. 12, № 2. – С. 34-43. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/handle/123456789/41208

Технологія жельованих десертів з дієтичними добавками / А. В. Антоненко, Т. В. Бровенко, М. Ю. Криворучко, Н. М. Стукальська, Г. А. Толок, В. В. Перепелиця // Таврійський науковий вісник. – 2022. – Вип. 4. – С. 34-43. – DOI: https://doi.org/10.32851/tnv-tech.2022.4.5

Удосконалення технології кавових напоїв із додаванням нетрадиційної рослинної сировини / А. Гольник, В. Польовик, О. Кузьмін, Н. Стукальська // Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності : збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 6 жовтня 2022 року, м. Львів. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2022. – С. 150-152.

Удосконалення технології напівфабрикатів для піци з підвищеним вмістом харчових волокон / А. В. Антоненко, Т. В. Бровенко, М. Ю. Криворучко, Н. М. Стукальська, Г. А. Толок, О. Г. Тонких // Вісник Хмельницького національного університету. – 2022. – №4 (311). – С. 29-34.

Antioxidant characteristics of tea-herbal compositions / O. Kuzmin, N. Stukalska, L. Mykhonik, O. Koval, V. Polyovyk, G. Berezova // Ukrainian Food Journal. – 2021. – Volume 10, Issue 4. – P. 807–827. DOI: 10.24263/2304- 974X-2021-10-4-14

Innovative technological aspects of production of functional purposes sauzes with dietary supplements [Electronic resourse] / A. V. Antonenko, O. V. Vasylenko, M. Yu. Kryvoruchko, H. A. Tolok, N. M. Stukalska, K. O. Prikhodko, O. V. Dzyundzya // Сучасна траєкторія розвитку науково-технічного прогресу в Україні та світі : кол. монографія. – Львів-Торунь : Ліга-Прес, 2021. – С. 224-252. https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41202/1/21.pdf

Quality rating of desserts based on fruit and berry raw materials [Electronic resourse] / I. Koretska, O. Kuzmin, V. Polyovyk, L. Deinychenko, G. Berezova, N. Stukalska // Ukrainian Journal of Food Science. – 2021. – № 9(1). – Pp. 71–87. – Access mode : https://bit.ly/3TUXCef

Stukalska, N. Information technology in the hotel and restaurant business [Електронний ресурс] / N. Stukalska // Стратегічні перспективи туристичної та готельно-ресторанної індустрії в Україні: теорія, практика та інновації розвитку : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, 28-29 жовтня 2021 р. – Умань : Візаві, 2021. – С. 169-172. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41206/1/1.pdf

Stukalska, N. M. Formation of skills and abilities of a specialist in the technical field [Electronic resourse] / N. M. Stukalska, O. V. Kuzmin // Applied scientific and technical research: European experience and development directions : scientific and pedagogical internship, September 13–October 24, 2021. – Prague, Czech Republic : Baltija Publishing, 2021. – Pp. 68–70. – Access mode : https://bit.ly/3B1el6M

Varkhol, V. Use of unconventional raw materials in the technology of producing smoothies [Електронний ресурс] / V. Varkhol, N. Stukalska // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : X Всеукраїнська науково-практична конференція, 23 листопада 2021 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 250-251. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41281/1/22.pdf

Антоненко, А. В. Кейтеринг – запорука успішного розвитку ресторанного бізнесу [Електронний ресурс] / А. В. Антоненко, Н. М. Стукальська // Україна у світових глобалізаційних процесах: культура, економіка, суспільство : тези доповідей Міжнар. наук.-практ. конф., 24–25 березня, 2021 р. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2021. – С.143–146. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36779/1/10.pdf

Вархол, В. О. Екопосуд з харчових відходів [Електронний ресурс] / В. О. Вархол, Н. М. Стукальська // Інноваційний розвиток готельно-ресторанного господарства та харчових виробництв : матеріали II Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції. – Прага : Oktan Print s.r.o., 2021. – С. 343. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36705/1/20%20stukalska%2024.pdf

Вархол, В. О. Інновації у їжі та напоях, тренди [Електронний ресурс] / В. О. Вархол, Н. М. Стукальська // Виклики сьогодення та новації у харчових технологіях і готельно-ресторанному бізнесі : збірник тез науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених з міжнародною участю, м. Київ, 27 травня 2021 р. – Київ : ККІБП, 2020. – С. 70–71. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36699/1/20%20stukalska%2020.pdf

Вархол, В. О. Перспективи розвитку виробництва хлібобулочних борошняних виробів [Електронний ресурс] / В. О. Вархол, Н. М. Стукальська // Глобалізація наукових знань: міжнародна співпраця та інтеграція галузей наук : матеріали ІІ Міжнародної студентської наукової конференції, м. Біла Церква, 22 жовтня 2021 р. – 2021. – Т. 1. – С. 93–94. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36693/1/20%20stukalska%2016.pdf

Визначення оптимальних параметрів активації дріжджів у присутності сухої картопляної добавки / С. Ю. Попова, Л. М. Гопкало, А. В. Слащева, О. А. Пусікова, Н. М. Стукальська // Обладнання та технології харчових виробництв. – 2021. – №2 (43). – С. 61-70.

Дослідження якості раціонів харчування в закладах готельно-ресторанного господарства [Електронний ресурс] / О. В. Кузьмін, Н. М. Стукальська, І. Л. Корецька, М. В. Карпутіна, В. С. Шула // Інтернаука. – 2021. – № 1 (101), Т. 2. – С. 24–32. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36720/1/20%20stukalska%2026.pdf

Інноваційні технології борошняних кондитерських виробів з апельсиновим пектином / А. В. Антоненко, Г.А. Толок, Т. В. Бровенко, Ю. В. Земліна О. В. Василенко, Н. М. Стукальська // Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету. – 2021. – Вип. 11, Т. 2.

Кузьмін, О. В. Перспективність використання Nepeta transcaucasica Grossch у технології алкогольних напоїв [Електронний ресурс] / О. В. Кузьмін, М. В. Кулачинський // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали X Всеукраїнської науково-практичної конференції, 23 листопада 2021 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 88. – Режим доступу : https://bit.ly/3KVJZHk

Кузьмін, О. В. Програми-передумови системи безпечності харчових продуктів для громадського харчування [Електронний ресурс] / О. В. Кузьмін, Н. М. Стукальська, І. Л. Корецька // Якість і безпека харчових продуктів : збірник тез V Міжнародної науково-практичної конференції, 11–12 листопада 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 69–70. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36686/1/20%20stukalska%2014.pdf

Кузьмін, О. В. Удосконалення технології холодних соусів на фруктових відварах [Електронний ресурс] / О. В. Кузьмін, А. Д. Дериш, Н. В. Лабенська // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали X Всеукраїнської науково-практичної конференції, 23 листопада 2021 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 89. – Режим доступу : https://bit.ly/3QG1xsB

Кузьмін, О. Визначення енергії відновлення настоїв спиртових рослинної сировини [Електронний ресурс] / О. Кузьмін, І. Грушевська, А. Дериш // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 3. – C. 353. – Режим доступу : https://bit.ly/3RpZfi5

Омельченко, М. С. Інновації ресторанного бізнесу [Електронний ресурс] / М. С. Омельченко, Н. М. Стукальська // Виклики сьогодення та новації у харчових технологіях і готельно-ресторанному бізнесі : збірник тез науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених з міжнародною участю, м. Київ, 27 травня 2021 р. – Київ : ККІБП, 2020. – С. 133–135. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36698/1/20%20stukalska%2019.pdf

Омельченко, М. С. Розвиток та запровадження нових трендів в ресторанному господарстві [Електронний ресурс] / М. С. Омельченко, Н. М. Стукальська // Актуальні питання харчової промисловості та перспективи розвитку галузі : матеріали ІІ Всеукраїнської студентської Інтернет-конференції. – Херсон : ХДАЕУ ; Колос, 2021. – С. 71–72. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36702/1/20%20stukalska%2022.pdf

Омельченко, М. Тенденції у виробництві їжі та напоїв [Електронний ресурс] / М. Омельченко, Н. М. Стукальська // Сучасні інноваційні технології у сфері готельно-ресторанного господарства : матеріали IV студентської наукової Інтернет-конференції (до 55-річчя ЧТЕІ КНТЕУ), 17 травня 2021 р., м. Чернівці. – 2021. – С. 13–15. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36701/1/20%20stukalska%2021.pdf

Особливості використання зовнішньої реклами у дизайні закладів ресторанного господарства [Електронний ресурс] / В. М. Дударець, О. В. Кузьмін, С. М. Адаменко, М. О. Ралко, О. В. Чемакіна // Інтернаука. – 2021. – № 10(110). – С. 6–11. – Режим доступу : https://bit.ly/3euzHC0

Особливості застосування активного вугілля у лікеро-горілчаному виробництві [Електронний ресурс] / Л. В. Левандовський, Т. Г. Шендрік, А. М. Куц, Н. М. Стукальська // Наукові праці НУХТ. – 2021. – Т. 27, № 1. – С. 188–198. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36775/1/6.pdf

Поняття відкритого громадського простору міста як об’єкту дизайну [Електронний ресурс] / О. В. Чемакіна, О. В. Кузьмін, С. М. Адаменко, М. О. Ралко, О. С. Васильченко // Інтернаука. – 2021. – № 9(109). – С. 15–21. – Режим доступу : https://bit.ly/3Qkvw9a

Сорохан, О. Д. Особливості використання рослинної сировини при виробництві безглютенового хліба [Електронний ресурс] / О. Д. Сорохан, Н. М. Стукальська // Інноваційні технології у хлібопекарському виробництві ; здобутки та перспективи розвитку кондитерської галузі : матеріали міжнародних науково-практичних конференцій, 14–15 вересня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021 р. – С. 41–43. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36691/1/20%20stukalska%2015.pdf

Стукальська, Н. М. Гастрономічний туризм в Україні [Електронний ресурс] / Н. М. Стукальська, А. В. Антоненко // Нематеріальна культурна спадщина як сучасний туристичний ресурс: досвід, практики, інновації : тези доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції-фестивалю, м. Київ, 20–21 травня 2021 р. – Київ : КНУКіМ, 2021. – С. 247–251. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36678/1/20%20stukalska%2012.pdf

Стукальська, Н. М. Дослідження впливу діаметрів отворів решітки на деформаційні властивості фаршів з м’яса курятини [Електронний ресурс] / Н. М. Стукальська // Проблеми виробництва і переробки продовольчої сировини та якість і безпечність харчових продуктів : збірник наукових праць ІIІ Міжнародної науково-практичної конференції, 13-14 травня 2021 р. – Житомир, 2021. – С. 137–140. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36778/1/9.pdf

Стукальська, Н. М. Інноваційні технології чіа-пудингів для харчування веганів в закладах ресторанного господарства [Електронний ресурс] / Н. М. Стукальська, А. І. Овсяник // Інтернаука. – 2021. – № 7 (107). – С. 75–82. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36696/1/20%20stukalska%2018.pdf

Стукальська, Н. М. Наукове обґрунтування і розроблення новітніх технологій борошняних кондитерських виробів [Електронний ресурс] / Н. М. Стукальська, М. С. Омельченко // Інноваційні технології у хлібопекарському виробництві ; здобутки та перспективи розвитку кондитерської галузі : матеріали міжнародних науково-практичних конференцій, 14–15 вересня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 124–128. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36694/1/20%20stukalska%2017.pdf

Стукальська, Н. М. Переваги харчового законодавства України для підприємств харчової промисловості та споживачів [Електронний ресурс] / Н. М. Стукальська, А. В. Антоненко // Якість і безпека харчових продуктів : збірник тез V Міжнародної науково-практичної конференції, 11–12 листопада 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 61–62. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36684/1/20%20stukalska%2013.pdf

Стукальська, Н. М. Розроблення технології смузі підвищеної біологічної цінності з додаванням насіння фенхелю та льону [Електронний ресурс] / Н. М. Стукальська, А. В. Антоненко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 3. – С. 387. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36776/1/7.pdf

Удосконалення технології та дослідження впливу рідкої основи на якість борошняних безглютенових виробів [Електронний ресурс] / Н. М. Стукальська, О. В. Кузьмін, О. Д. Ряба, А. Д. Дериш // Інтернаука. – 2021. – № 19(119). – С. 56-64. DOI: 10.25313/2520-2057-2021-19.

Удосконалення технології холодних закусок на основі хумусу в закладах ресторанного господарства [Електронний ресурс] / Н. М. Стукальська, О. В. Кузьмін, О. В. Хабенець, М. М. Лисенко // Інтернаука. – 2021. – № 1(101). – С. 63–69. – Режим доступу : https://bit.ly/3KYuGhb

Яворська, О. Г. Бізнес-аналітика та ефективність бізнесу сервіс-орієнтованих підприємств [Електронний ресурс] / О. Г. Яворська, О. В. Кузьмін // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали X Всеукраїнської науково-практичної конференції, 23 листопада 2021 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 264–265. – Режим доступу : https://bit.ly/3B0vCgA

Antioxidant ability of alcoholic infusions from vegetable raw materials for the technology of alcoholic beverages [Electronic resourse] / O. Kuzmin, V. Kucherenko, N. Stukalska, A. Kuts, S. Oliynyk, D. Rakhmetov // Ukrainian Food Journal. – 2020. – Vol. 9, Issue 4. – Р. 795–808. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36774/1/5.pdf

Стукальська, Н. М. НАССР в закладах ресторанного господарства [Електронний ресурс] / Н. М. Стукальська // Якість і безпечність харчової продукції і сировини – проблеми сьогодення : матеріали Між. конф., 25 вересня 2020 р. – Львів : Видавництво «Растр-7», 2020. – С. 157–159. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36772/1/3.pdf

Стукальська, Н. М. Удосконалення технології борошняної кулінарної продукції [Електронний ресурс] / Н. М. Стукальська // Food Аdditives. Healthy Man and Human Patient Diet : proceedings of IХ International scientific and practical internet conference. – Prague, Oktan-Print s.r.o., 2020. – Р. 59–60. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36773/1/4.pdf

Стукальська, Н. М. Оптимізація процесу подрібнення м’ясної сировини з курятини на основі комплексного показника якості [Електронний ресурс] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12 / Стукальська Наталія Миколаївна ; НУХТ. ‒ К., 2018. ‒ 22 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26681/1/Stukalskaya%20NM.pdf

Стукальська, Н. М. Оптимізація процесу подрібнення м’ясної сировини з курятини на основі комплексного показника якості : дис... канд. техн. наук : 05.18.12 / Стукальська Наталія Миколаївна ; Нац. ун-т харч. технол. ‒ Київ, 2018. ‒ 310 с.

Винний та гастрономічний туризм : глобальні тренди та локальні практики [Електронний ресурс] : монографія / Д. І. Басюк, І. Я. Антоненко, Арпуль О. В. та ін. за наук. ред. Д. І. Басюк. – Вінниця : ПП «ТД «Едельвейс і К», 2017. – 318 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26819/1/3.pdf

Ковешніков, В. С. Інноваційні технології в будівництві готелів як чинник конкурентноспроможності [Електронний ресурс] / В. С. Ковешніков, Н. М. Стукальська // Інвестиції : практика та досвід. – 2017. – № 9. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25506/1/Investments.pdf

Стукальська, Н. М. Перспективи застосування цифрових екранів “Digital signage” в готелях [Електронний ресурс] / Н. М. Стукальська, А. А. Кудлай, Т. П. Калініченко. - Наукові праці SWorld «Сучасні проблеми та шляхи їх вирішення в науці, транспорті, виробництві та освіті '2017». – Іваново "Науковий світ" . – 2017 р. – Вип. 47, Т. 5. – Режим доступу : https://bit.ly/3ewobCY

Антоненко, А. В. Харчова цінність борошна з пророщеного зерна пшениці [Електронний ресурс] / А. В. Антоненко, Н. М. Стукальська, К. І. Приходько // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 82 Міжнар. наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів, 13–14 квітня 2016 р. ‒ Київ : НУХТ, 2016. ‒ Ч. 3. ‒ С. 367–368. – Режим доступу : https://bit.ly/3JpW6v4

Довга, О. О. Принципи створення продуктів функціонального призначення для харчування військовослужбовців [Електронний ресурс] / О. О. Довга, Н. М. Стукальська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 82 Міжнар. наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів, 13–14 квітня 2016 р. ‒ Київ : НУХТ, 2016. ‒ Ч. 3. ‒ С. 364. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/22882/3/Stukalska%20%28Ivanova%29%20Dovga.pdf

Ковешніков, В. С. Іноваційні види туризму [Електронний ресурс] / В. С. Ковешніков, О. С. Ліфіренко, Н. М. Стукальска // Інвестиції : практика та досвід. ‒ 2016. ‒ № 4. ‒ С. 38-44. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/22710/1/Kiev.pdf

Ковешніков, В. С. Питання класифікації в сфері туризму [Електронний ресурс] / В. С. Ковешніков, О. С. Ліфіренко, Н. М. Стукальска // Економіка та держава. ‒ 2016. ‒ № 6. ‒ С. 29-31. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24288/1/Economy%20and%20State.pdf

Перспективные тренды развития науки : техника и технологии [Электронный ресурс] : в 2 кн. : монография / И. Я Львович, В. А. Некрасов, А. П. Преображенский и др. – Одесса : КУПРИЕНКО СВ. – 2016. – Кн. 1. – 197 с. – Режим доступа : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32103/1/1.pdf

Сахненко, К. О. Умови ефективності структури управління підприємств готельно-ресторанного господарства [Електронний ресурс] / К. О. Сахненко, Н. М. Стукальська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали доповідей 82 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 13–14 квітня 2016 р. ‒ К. : НУХТ, 2016. ‒ Ч. 3. ‒ С. 489. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/22884/3/Stukalska%20%28Ivanova%29%20Sakhnenko.pdf

Стукальська, Н. М. Аналіз діяльності SPA-індустрії [Електронний ресурс] / Н. М. Стукальська, А. А. Кудлай, Т. П. Калініченко // Научный взгляд в будущее. – Вып. 2 (2). – Т. 8. – Одесса : Куприенко СВ, 2016. – 94 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32130/1/2.pdf

Стукальська, Н. М. Анімаційні технології в молодіжному туризмі [Електронний ресурс] / Н. М. Стукальська, О. О. Маліневська // Туристичний, готельний і ресторанний бізнес : інновації та тренди [Електронне видання] : тези. Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 7 квітня 2016 р. / відп. ред. А. А. Мазаракі. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016. – 362 с. – Укр., рос. та англ. мовами. – C. 114-115. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24289/1/KNTEU.pdf

Стукальська, Н. М. Екологізація готелів України [Електронний ресурс] / Н. М. Стукальська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 82 Міжнар. наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів, 13–14 квітня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – Ч. 3. – С. 492. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/22881/3/NUHT.pdf

Стукальська, Н. М. Умови ефективності структури управління підприємств готельно–ресторанного господарства / Н. М. Стукальська, К. О. Сахненко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 82 Міжнар. наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів, 13–14 квітня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – Ч. 3. – С. 489.