Сологуб Юрій Іванович

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
  к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
1
1
56
4
44

Перелік опублікованих документів

Сологуб, Ю. І. Демографічний чинник формування трудового потенціалу Чернігівської області / Ю. І. Сологуб, О. В. Безпала // Ефективна економіка : електронний журнал. – 2022. – № 11.

Сологуб, Ю. І. Розповсюдження екстремального туризму як форми організації дозвілля / Ю. І. Сологуб, І. Загіней // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 7–8 квітня 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 207.

Сологуб, Ю. І. Система розселення Столичного суспільно-географічного району - фактор формування регіонального туристичного ринку / Ю. І. Сологуб, О. В. Безпала // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 7–8 квітня 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 213.

Сологуб, Ю. І. Тури вихідного дня як напрям розвитку внутрішнього туризму / Ю. І. Сологуб, А. Кулик // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 7–8 квітня 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 211.

Сологуб, Ю. І. Удосконалення комплексу маркетингу туристичного підприємства / Ю. І. Сологуб, Є. Ревенчук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 7–8 квітня 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 210.

Сологуб, Ю. І. Удосконалення технології та організація культурно-пізнавального туризму / Ю. І. Сологуб, С. Міщеряков // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 7–8 квітня 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 212.

Сологуб, Ю. І. Удосконалення технології та організація освітніх турів / Ю. І. Сологуб, Д. Соколовська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 7–8 квітня 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 214.

Сологуб, Ю. І. Управління рекламною діяльністю туристичного підприємства / Ю. І. Сологуб, О. Квач // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 7–8 квітня 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 208.

Сологуб, Ю. І. Шляхи розвитку сільського (зеленого) туризму в Україні / Ю. І. Сологуб, В. Некряч // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 7–8 квітня 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 209.

The concept of total quality management at the enterprises of the tourism industry : functions and phases of implementation / V. Baiev, I. Melnyk, Yu. Solohub, O. Bezpala // Erbe der europäischen wissenschaft wirtschaft, management, tourismus, rechtsprechung : monographie. – Karlsruhe : SWorld-NetAkhatAV, 2020. – Book 2, Part 5. – Р. 130-137.

Батиченко, С. П. Особливості розвитку гастрономічного туризму : зарубіжний досвід / С. П. Батиченко, Л. В. Мельник, Ю. І. Сологуб // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Географія. – 2020. – Вип. 76.

Сологуб, Ю. І. Велнес-готелі як складова сучасної інфраструктури туризму Іспанії / Ю. І. Сологуб, В. Губанова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 3. – С. 336.

Сологуб, Ю. І. Організація і технологія дитячих турів / Ю. І. Сологуб, Є. Гринява // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 3. – С. 335.

Сологуб, Ю. І. Особливості організації турів до США / Ю. І. Сологуб, О. Наумова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 3. – С. 353.

Сологуб, Ю. І. Перспективні туристичні центри Індії / Ю. І. Сологуб, І. Дрозд // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 3. – С. 340.

Сологуб, Ю. І. Розробка туру з ділового туризму / Ю. І. Сологуб, К. Прутова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 3. – С. 356.

Сологуб, Ю. І. Розробка туру з лікувально-оздоровчого туризму в Одеській області / Ю. І. Сологуб, А. Соловей // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 3. – С. 364.

Сологуб, Ю. І. Розробка туру з пізнавального туризму в Чернівецькій області / Ю. І. Сологуб, І. Пишинська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 3. – С. 363.

Сологуб, Ю. І. Управління безпекою туристів в готелях / Ю. І. Сологуб, А. Ковальова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 3. – С. 347.

Quality components of the tourist industry and development of a toolkit for their integrated assessment [Electronic resource] / V. Baіev, I. Bakhov, І. Antonenko, Y. Sologub, К. Veres // Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems. – 2019. – Vol. 11, Issue 12. – Р. 1278-1288. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30818/1/4.pdf

Сологуб, Ю. І. Інноваційні напрями розвитку туристичної галузі Чернігівської області / Ю. І. Сологуб, К. І. Ситенька // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 19-20 березня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 236.

Сологуб, Ю. І. Китай на світовому туристичному ринку / Ю. І. Сологуб, А. П. Гнетецький // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85 Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 3.

Сологуб, Ю. І. Краєзнавча робота на туристичному маршруті / Ю. І. Сологуб, І. М. Рудєв // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85 Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 3.

Сологуб, Ю. І. Методичний напрям діяльності самодіяльної туристської організації / Ю. І. Сологуб, І. М. Рудєв // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 19-20 березня 2019. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 232.

Сологуб, Ю. І. Особливості організації весільних турів / Ю. І. Сологуб, К. Ю. Чапля // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 19-20 березня 2019. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 237.

Сологуб, Ю. І. Особливості технології та організації туризму для інвалідів / Ю. І. Сологуб, К. О. Матвієнко // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 19-20 березня 2019. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 234.

Сологуб, Ю. І. Порівняльно-географічний аналіз розвитку сільського господарства України та країн східної Європи [Електронний ресурс] / Ю. І. Сологуб, О. В. Безпала // Ефективна економіка. – 2019. – № 11. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30821/1/1.pdf

Сологуб, Ю. І. Розвиток системи розселення Столичного суспiльно-географiчного району як фактор формування туристичного ринку регiону [Електронний ресурс] / Ю. І. Сологуб, С. І. Уліганець, О. В. Безпала // Географія і туризм. – 2019. – № 52. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30822/1/2.pdf

Сологуб, Ю. І. Туристичний комплекс Королівства Швеції / Ю. І. Сологуб, О. В. Безпала // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85 Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і тудентів, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 3.

Сологуб, Ю. І. Туристичний комплекс Фінляндії. / Ю. І. Сологуб, О. В. Безпала // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85 Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 3.

Сологуб, Ю. І. Розвиток системи розселення столичного суспільно-географічного району як фактор формування туристичного ринку регіону / Ю. І. Сологуб, О. В. Безпала, С. І. Уліганець // Географія та туризм. – Київ : Альфа-ПІК, 2019. – Вип. 53 – С. 84-91.

Sologub, Y. Using cypred currency in the hospitality industry [Electronic resource] / Y. Sologub, K. Kazantseva A. Protas // Молодий вчений. – 2018. – № 2. – С. 547–576. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30817/1/3.pdf

Лобанов, В. Формування туристичного продукту вітчизняних туроператорів для туристів з Канади [Електронний ресурс] / В. Лобанов, Ю. І. Сологуб // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 84 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – К. : НУХТ, 2018. – С. 497. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27704/1/p497.pdf

Винний та гастрономічний туризм : глобальні тренди та локальні практики [Електронний ресурс] : монографія / Д. І. Басюк, І. Я. Антоненко, Арпуль О. В. та ін. за наук. ред. Д. І. Басюк. – Вінниця : ПП «ТД «Едельвейс і К», 2017. – 318 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26819/1/3.pdf