Примак Тетяна Юхимівна

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
  к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
7
2
5
2
14
2
27

Перелік опублікованих документів

Primak, T. Yu. Development and implementation of environmental management system at the property / T. Yu. Primak, Yu. Zaborovets // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 7–8 квітня 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 216.

Primak, T. Yu. Modern aspects of hotel management as a factor in increasing its competitiveness in a pandemic conditions / T. Yu. Primak, D. Shelukhina // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 7–8 квітня 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 217.

Антоненко, І. Маркетинг вражень у сфері гостинності / І. Антоненко, І. Мельник, Т. Примак // Управління розвитком сфери гостинності: регіональний аспект : матеріали Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції, 5 травня 2022 р. – Чернівці : Технодрук, 2022. – С. 109-111.

Антоненко, І. Я. Фактори впливу війни в Україні на відновлення світового туризму / І. Я. Антоненко, І. Л. Мельник, Т. Ю. Примак // Гостинність і туризм майбутнього: наукові та практичні горизонти : тези доповідей І міжнародної науково-практичної конференції, 17– 18 травня 2022 р. – Київ : НУБІП, 2022. – С. 9-10.

Бурдейна, Ж. Р. Управління персоналом готельного підприємства в умовах пандемії / Ж. Р. Бурдейна, Т. Ю. Примак // Економіка та держава. – 2022. – № 1. – С. 123–127.

Мельник, І. Роль еногастрономії у диверсифікації послуг сільського туризму / І. Мельник, Т. Примак // Проблеми та перспективи впровадження європейського досвіду диверсифікації сільського туризму в Україні на засадах креативності та збалансованості : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 13-14 жовтня 2022 р. – Запоріжжя, 2022.

Примак, Т. Ю. Глобальні дистриб’юторські системи : навч. посібник / Т. Ю. Примак . – 2022. – 196 с.

Примак, Т. Ю. Оцінка ефективності туристичної інфраструктури міста Житомир / Т. Ю. Примак, Я. П. Тиш // Інвестиції: практика та досвід. – 2022. – № 3. – С. 54-59.

Примак, Т. Ю. Сутнісний підхід до формування іміджу туристичної дестинації / Т. Ю. Примак, М. Л. Павленко // Ефективна економіка : електронний журнал. – 2022. –  № 2.

Примак, Т. Ю. Технологічні рішення глобальної дистрибуції для подолання наслідків пандемії COVID-19 для туристичної галузі / Т. Ю. Примак // Інноваційні технології та перспективи розвитку м’ясопереробної галузі : тези матеріалів III Міжнародної науково-практичної конференції, 18 жовтня 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 89-91.

Inbound and outbound tourist flows: assessment of the impact of internal and external factors / L. Ivchenko, N. Pohuda, T. Prymak, M. Mata, J. Martins, J. Rita, R. Dantas, R. Mamchur // Academy of strategic management journal. – 2021. – Vol. 20, Is. 2. – Pp. 1–9.

Shelukhina, D. Stimulation of labor productivity in hotels / D. Shelukhina, T. Prymak // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 3. – С. 377.

The peculiarities of establishing the charter air transportation: European experience in Ukraine / T. Prymak, N. Pohuda, L. Ivchenko, V. Levchenko, V. Trynchuk // Innovative Marketing. – 2020. – Vol. 16. – Р. 43–56.

Zaborovets, J. Development of environmental hotels in Ukraine / J. Zaborovets, T. Prymak // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 3. – С. 378.

Арутюнова, Н. Особливості розміщення і обслуговування в готелях туристів з дітьми / Н. Арутюнова, Т. Примак // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 3. – С. 319.

Заборовець, Ю. Л. Розвиток екологічних готелів в Україні / Ю. Л. Заборовець, Т. Ю. Примак // Сталий розвиток: погляд молоді : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції для студентів і молодих вчених, 28 лютого 2020 р. – С. 17–18.

Кантурак, Д. Проблеми етичної поведінки співробітників турагентів / Д.  Кантурак, Т. Примак // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 3. – С. 344.

Клімова, М. SMM-технології як ефективний інструмент маркетингу в індустрії гостинності / М.  Клімова, Т. Примак // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 3. – С. 346.

Коротун, С. Сучасні методи мотивації персоналу туристичного підприємства / С. Коротун, Т. Примак // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 3. – С. 348.

Осітнянко, Д. О. Впровадження принципів сталого розвитку в туристичній індустрії [Електронний ресурс] / Д. О. Осітнянко, Т. Ю. Примак // Ефективна економіка. – 2020. – № 1. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30820/1/2.pdf

Погуда, Н. В. Дослідження чутливості туристичних потоків до впливу світових та локальних чинників / Н. В. Погуда, Т. Ю. Примак, Л. О. Івченко // Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія : Економіка і управління. – 2020. – Т. 31 (70), № 2. – С. 124–131.

Шелухіна, Д. О. Стимулювання продуктивності праці на готельних підприємствах / Д. О. Шелухіна, Т. Ю. Примак // Сталий розвиток : погляд молоді : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції для студентів і молодих вчених, 28 лютого 2020 р. – С. 36–37.

Basyuk, D. Usage of the new informational technologies in personalization of relations with customers of tourism enterprises / D. Basyuk, N. Pohuda, T. Prymak // Географія та туризм : науковий збірник КНУ ім. Т.Г. Шевченка. – 2019. – Вип. 46. – С. 32-42.

Hrechishkina, A. Contemporary concepts of greening as a factor influencing the formation of the hotel's image / А. Hrechishkina, T. Prymak // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : 85 Ювілейна Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 412.

Shebeda, A. Organization of provision of additional services at the enterprises of the hotel industry / А. Shebeda, T. Prymak. // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : 85 Ювілейна Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 414.

Tretiak, M. Ways of implementation of innovative design solutions in the interior of hotel enterprises and their impact on tourist flows of hotels / M. Tretiak, T. Prymak. // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : 85 Ювілейна Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 413.

Voshchana, M. The complexity of personnel management in tourism in the high season / M. Voshchana, T. Prymak // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : 85 Ювілейна Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 410.

Басюк, Д. І. Досвід країн європейського союзу щодо розвитку смарт – дестинацій. / Д. І. Басюк, С. В. Cрібна, Т. Ю. Примак // Ефективна економіка. – 2019. – № 1.

Басюк, Д. І. Моделювання сталого розвитку туризму з використанням моделі Лотки-Вольтерри. / Д. І. Басюк, Н. В. Погуда, Т. Ю. Примак // Європейські виміри сталого розвитку : Міжнародна науково-практична конференція, 23-24 квітня 2019 р. – Київ :НУХТ, 2019. – С. 49-50.

Басюк, Д. І. Трансформація туризму в Україні на принципах сталого розвитку : досвід європейських країн. / Д. І. Басюк, Т. Ю. Примак, Н. В. Погуда // Економіка та держава. – 2019. – № 2.

Вощана, М. Використання чат-ботів з елементами штучного інтелекту в туристичному бізнесі / М. Вощана, Т. Ю. Примак // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : 85 Ювілейна Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 380.

Гучек, О. Сучасні системи бронювання у туристичному бізнесі / О. Гучек, Т.Ю. Примак. // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : 85 Ювілейна Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 382.

Найденова, І. Автоматизація діяльності туристичним підприємством / І. Найденова, Т. Ю. Примак // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : 85 Ювілейна Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 394.

Примак, Т. Ю. Тайм-менеджмент як інструмент підвищення ефективності діяльності туристичного підприємства [Електронний ресурс] / Т. Ю. Примак, О. В. Васильчук // Ефективна економіка. – 2019. – Т. 2. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30819/1/1.pdf

Draganova, D. Personal-Branding in Tourism Industry [Electronic resource] / D. Draganova, T. Prymak // Youth scientific achievements to the 21st century nutrition problem solution : 84 International scientific conference of young scientist and students, April 23-24, 2018. Book of abstract. – Kyiv : NUFT, 2018. – P. 541. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27635/1/p541.pdf

Hryhorieva, T. Innovations in hospitality industry [Electronic resource] / T. Hryhorieva, T. Prymak // Youth scientific achievements to the 21st century nutrition problem solution : 84 International scientific conference of young scientist and students, April 23-24, 2018. Book of abstract. – Kyiv : NUFT, 2018. – P. 542. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27596/1/p542.pdf

Korol, M. Culinary tourism – a growing trend in travel [Electronic resource] /M. Korol, T. Prymak // Youth scientific achievements to the 21st century nutrition problem solution : 84 International scientific conference of young scientist and students, April 23-24, 2018. Book of abstract. – Kyiv : NUFT, 2018. – P. 543. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27639/1/p543.pdf

Казакова, О. Інтернет-маркетинг в готельному бізнесі [Електронний ресурс] / О. Казакова, Т. Ю. Примак // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 84 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 488. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27638/1/p488.pdf

Примак, Т. Ю. Використання чат-ботів для автоматизації роботи туристичного підприємства [Електронний ресурс] / Т. Ю. Примак, В. Миколаєнко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 84 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 513. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27640/1/p513.pdf

Степанюк, В. Підвищення обсягів продажу послуг на підприємствах туризму на основі інтернет-маркетингу [Електронний ресурс] / В. Степанюк, Т. Ю. Примак // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 84 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 528. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27641/1/p528.pdf

Cherniakova, P. Mobile communication and automation innovation in hospitality [Electronic resource] / P. Cherniakova, T. Prymak // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті: збірник тез доповідей 83 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 5–6 квітня 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – С. 406. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25890/1/80.PDF

Дударенко, В. О. IT-туристичні підприємства на ринку України [Електронний ресурс] / В. О. Дударенко, Т. Ю. Примак // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : збірник тез доповідей 83 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 5–6 квітня 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – С. 349. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25887/1/22.PDF

Тардаденко, Т. Типи конкуренції та їх вплив на інноваційну активність підприємства туристичної сфери [Електронний ресурс] / Т. Тардаденко, Т. Ю. Примак // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : збірник тез доповідей 83 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 5–6 квітня 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – С. 392. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25888/1/66.PDF

Цишек, О. Основні напрямки конкурентоспроможності готельних підприємств [Електронний ресурс] / О. Цишек, Т. Ю. Примак // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : збірник тез доповідей 83 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 5–6 квітня 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – С. 395. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25889/1/69.PDF

Prymak, T. Analysis of using mobile applications in tourism business [Electronic resource] / T. Prymak, D. Basyuk Food Science for Well-being (CEFood 2016) : 8th Central European Congress on Food 2016 : book of Abstracts, 23-26 May 2016. – K. : NUFT, 2016. – P. 264. – Access mode : https://bit.ly/3Fr9IEd

Басюк, Д. І. Гастронаціоналізм як сучасний тренд сфери гостинності [Електронний ресурс] / Д. І. Басюк, Т. Ю. Примак // Туристичний, готельний і ресторанний бізнес : інновації та тренди : тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, 7 квітня 2016 р. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016. – С. 121-123. – Режим доступу : https://bit.ly/3Frl3nP