Мельник Ірина Леонідівна

ORCID ID: 0000-0002-0729-2056

Статистичні показники (станом на 01.06.2024 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
  к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
4
2
47
6
17

Перелік опублікованих документів

Антоненко, І. Я. Виклики і реалії управління інноваційними проєктами в ресторанному бізнесі / І. Я. Антоненко, І. Л. Мельник // Економіка та суспільство : електронний журнал. – 2023. – № 55. – Режим доступу : https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/2859/2783

Антоненко, І. Я. Розроблення проєкту екотуристичних шляхів на об’єктах природно-заповідного фонду регіону / І. Я. Антоненко, І. Л. Мельник // Економіка та суспільство : електронний журнал. – 2023. – № 52. – Режим доступу : https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/2591/2509

Мельник, І. Л. Використання системи контролінгу у діяльності туристичних підприємств / І. Л. Мельник, Ю. Грінчук // Інноваційні технології в готельно-ресторанному та туристичному бізнесі : матеріали XIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 16-17 травня 2023 р. – Київ : НУХТ, 2023. – С. 191.

Мельник, І. Л. Гастрономічний туризм як основа національного бренду / І. Л. Мельник, Д. О. Задорожній // Промисловість та крафт для HoReCa в туризмі: досвід, проблеми, інновації : програма та матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 23-24 травня 2023 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2023. – С. 124.

Мельник, І. Л. Інструменти цифрового маркетингу туристичного підприємства / І. Л. Мельник, Я. Потапенкова // Інноваційні технології в готельно-ресторанному та туристичному бізнесі : матеріали XIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 16-17 травня 2023 р. – Київ : НУХТ, 2023. – С. 192.

Мельник, І. Л. Інформаційні тури для стейкхолдерів лікувально-оздоровчого туризму / І. Л. Мельник, І. Ковальчук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 89 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 3-7 квітня 2023 р. – Київ : НУХТ, 2023. – Ч. 3. – С. 278.

Мельник, І. Л. Переосмислення туристичного іміджу країни та туристичного іміджу регіонів / І. Л. Мельник, Д. Алтухов // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 89 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 3-7 квітня 2023 р. – Київ : НУХТ, 2023. – Ч. 3. – С. 255.

Мельник, І. Л. Перспективи розвитку турів вихідного дня / І. Л. Мельник, А. Бобко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 89 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 3-7 квітня 2023 р. – Київ : НУХТ, 2023. – Ч. 3. – С. 277.

Мельник, І. Л. Розвиток туризму в умовах викликів війни / І. Л. Мельник, Д. Головач // Маркетингові та організаційні механізми повоєнного розвитку галузі гостинності та туризму України : збірник тез доповідей І Всеукраїнської науково-практичної конференції, 14-15 листопада 2023 р., м. Харків. – Харків : НТУ «ХПІ», 2023. – Ч. 1. – С. 391-392.

Мельник, І. Л. Роль крафтових виробників у розвитку гастрономічного туризму під час війни / І. Л. Мельник // Сталий розвиток туризму на засадах партнерства: освіта, наука, практика : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 23-24 листопада 2023 р. ; за ред. М. Барна, Й. Раковська. – Львів : ЛТЕУ, 2023. – С. 122-123.

Мельник, І. Л. Технологічні інновації у діяльності підприємств туристичного бізнесу / І. Л. Мельник, А. Погребняк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 89 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 3-7 квітня 2023 р. – Київ : НУХТ, 2023. – Ч. 3. – С. 279.

Мельник, І. Л. Туристичні маршрути Волинської області / І. Л. Мельник, В. Гагач // Стан і перспективи сучасного туризму : матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, 29-30 листопада 2023 р., м. Суми. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макарова, 2023. – С. 100.

Мельник, І. Л. Чат-боти як технологічні драйвери відновлення туристичного бізнесу після пандемії COVID-19 / І. Л. Мельник, Т. Ю. Примак // Маркетингові та організаційні механізми повоєнного розвитку галузі гостинності та туризму України : збірник тез доповідей І Всеукраїнської науково-практичної конференції, 14-15 листопада 2023 р., м. Харків. – Харків : НТУ «ХПІ», 2023. – Ч. 2. – С. 246-250.

Impact of marketing strategy on the competitiveness of tourism and hotel businesses / I. Antonenko, I. Melnyk, T. Samonova, O. Parubets, O. Kuchai  // Review of economics and finance. –  2022. – № 20. – Р. 399-405.

Transformation of cruise tourism management in Ukraine / І. Antonenko, N. Opanasiuk, I. Melnyk, N. Rekun // Університетські наукові записки. – 2022. – No 3 (87). – С. 138-153.

Антоненко, І. Маркетинг вражень у сфері гостинності / І. Антоненко, І. Мельник, Т. Примак // Управління розвитком сфери гостинності: регіональний аспект : матеріали Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції, 5 травня 2022 р. – Чернівці : Технодрук, 2022. – С. 109-111.

Антоненко, І. Я. Фактори впливу війни в Україні на відновлення світового туризму / І. Я. Антоненко, І. Л. Мельник, Т. Ю. Примак // Гостинність і туризм майбутнього: наукові та практичні горизонти : тези доповідей І міжнародної науково-практичної конференції, 17– 18 травня 2022 р. – Київ : НУБІП, 2022. – С. 9-10.

Мельник, І. Крафтові гастрономічні та винні тури / І. Мельник // Інноваційні технології та перспективи розвитку мясопереробної галузі : тези матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 18 жовтня 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 150-151.

Мельник, І. Л. Ефективна кадрова політика готельних підприємств / І. Мельник, А. Якимович // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень – травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 3. – С. 206.

Мельник, І. Л. Круїзний туризм: розвиток після пандемії COVID-19 / І. Мельник // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали XI Всеукраїнської науково-практичної конференції, 17 – 18 травня 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 203.

Мельник, І. Л. Особливості розвитку туристичної інфраструктури / І. Мельник, В. Шамкіна // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень – травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 3. – С. 204.

Мельник, І. Л. Стратегічний менеджмент гастрономічного туризму / І. Мельник, К. Ситенька // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень – травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 3. – С. 205.

Мельник, І. Роль еногастрономії у диверсифікації послуг сільського туризму / І. Мельник, Т. Примак // Проблеми та перспективи впровадження європейського досвіду диверсифікації сільського туризму в Україні на засадах креативності та збалансованості : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 13-14 жовтня 2022 р. – Запоріжжя, 2022.

Мельник, І. Сталий розвиток лікувально-оздоровчого туризму / І. Мельник, І. Пишинська // Європейські виміри сталого розвитку : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, 20-21 жовтня 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 56.

Assessment of socio-economic effectiveness of tourism development programs: A comparative analysis / I. Y. Antonenko, A. T. Matviyenko, O. V. Parubets, I. L. Melnyk, V. V. Poluda // Asia Life Sciences. – 2020. – Supp. 22 (2). – P. 583–596.

Complex Modernization of Public Infrastructure and Hospitality as a Factor in the Sustainable Development of the City in Ukraine / M. Melnykova, Y. Gradoboіeva, T. Mirzodaieva,  N. Ragulina // European Journal of Sustainable Development. – 2020. – № 9. – Р. 183-204.

Digital Marketing as an Innovative Communication Tool in the Health Tourism System / V. Bayev, O. Bayeva, I. Bakhov, I. Antonenko, I. Melnyk // International Journal of Engineering Trends and Technology (IJETT). – 2020. - Volume 68, Issue 8. – P. 36-40.

Melnyk, I. The components of the image of a travel company / I. Melnyk, A. Riabokon // Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції для студентів і молодих вчених, 28 лютого 2020 р. – Київ : Українсько-американський університет Конкордія, 2020. – С. 48–49.

Svidruk, I. Development of creative tourism as a management tool for recreational development of economically depressive regions of Ukrainian carpathians / I. Svidruk, I. Melnyk, M. Topornytska // Independent Journal of Management & Production (IJM&P). – 2020. – P. 640–660.

The concept of total quality management at the enterprises of the tourism industry : functions and phases of implementation / V. Baiev, I. Melnyk, Yu. Solohub, O. Bezpala // Erbe der europäischen wissenschaft wirtschaft, management, tourismus, rechtsprechung : monographie. – Karlsruhe : SWorld-NetAkhatAV, 2020. – Book 2, Part 5. – Р. 130-137.

Антоненко, І. Я. HORECA на круїзних кораблях / І. Я. Антоненко, І. Л. Мельник // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали Інтернет-конференції, 20 травня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020.

Батиченко, С. П. Особливості розвитку гастрономічного туризму: зарубіжний досвід / С. П. Батиченко, Л. В. Мельник, Ю. І. Сологуб // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Географія. – 2020. – Вип. 76.

Батиченко, С. П. Особливості розвитку та організації лікувально-оздоровчого туризму в Україні / С. Батиченко, Л. Мельник // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 3. – С. 326.

Концепція загального управління якістю на підприємствах індустрії туризму: функції та фази впровадження [Електронний ресурс] / В. В. Баєв, Ю. І. Сологуб, О. В. Безпала, І. Л. Мельник // Europäische Wissenschaft : кол. монографія. – Karlsruhe, Germany, 2020. – Книга 2, Ч. 5. – С. 130–137. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/items/d248da8c-0122-4e12-9b3a-bd1564632664

Масюк, В. Реалізація принципів універсального дизайну в готельному бізнесі / В. Масюк, І. Мельник // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 3. – С. 350.

Мельник, І. Антикризове управління туризмом в умовах пандемії COVID-19 / І. Мельник // Innovative Educational Technologies : European Experience and its Application in Training in Economics and Management. – Internship. – Riga : Baltic Research Institute of Transformation Economic Area Problems, 2020. - P. 99-102.

Мельник, І. Соціально-екологічна відповідальність круїзного туризму / І. Мельник // Сучасні тенденції розвитку індустрії туризму та гостинності у конкурентному середовищі : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Харків : ХНУМГ імені О. М. Бекетова, 2020. – С. 110–111.

Опанасюк, Н. Норми туристичного права України : поняття, ознаки та структура [Електронний ресурс] / Н. Опанасюк, І. Мельник // Часопис Київського університету права. – 2020. – № 2. – С. 246-250. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32312/1/222.pdf

Ситенька К. Аутсорсинг в готелі як сучасний метод управління персоналом / К. Ситенька, І. Мельник // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 3. – С. 360.

Антоненко, І. Я. Особливості надання послуг на круїзних кораблях [Електронний ресурс] / І. Я. Антоненко, І. Л. Мельник // Ресторанний і готельний консалтинг. Інновації. – 2019. – № 2. – С. 180-193. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30849/1/4.pdf

Антоненко, І. Я. Перспективні напрями розвитку ринку круїзного [Електронний ресурс] / І. Я. Антоненко, І. Л. Мельник // Ефективна економіка. – 2019. – № 2. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30846/1/1.pdf

Технологія циклічної ректифікації у спиртовому виробництві / Y. Buliy, P. Shiyan, A. Kuts, I. Melnik // Food Science and technology. – 2019. – Vol. 13, Issue 4. – P. 104-111. – DOI : http://doi.org/10.15673/fst.v13i4.1563.

Антоненко, І. Я. Економічна оцінка регіонального рекреаційно-туристичного природокористування [Електронний ресурс] / І. Я. Антоненко, І. Л. Мельник // Економіка та держава – 2018. – № 3. – С. 10–14. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30850/1/5.pdf

Мельник, І. Л. Методи оцінювання туристично-рекреаційного потенціалу [Електронний ресурс] / І. Л. Мельник, І. Я. Антоненко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 84 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 500. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27706/1/p500.pdf

Винний та гастрономічний туризм : глобальні тренди та локальні практики [Електронний ресурс] : монографія / Д. І. Басюк, І. Я. Антоненко, Арпуль О. В. та ін. за наук. ред. Д. І. Басюк. – Вінниця : ПП «ТД «Едельвейс і К», 2017. – 318 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26819/1/3.pdf

Антоненко, І. Я. Круїзний туризм вУкраїні : тенденції та перспективи розвитку [Електронний ресурс] / І. Я. Антоненко, І. Л. Мельник // Економіст. – 2016. – № 3. – С. 3–8. – Режим доступу : https://bit.ly/3pv8D8Z

Антоненко, І. Я. Перспективи розвиткутуристичних підприємств в економіці України [Електронний ресурс] / І. Я. Антоненко, І. Л. Мельник // Географія, економіка і туризм : національний та міжнародний досвід : Матеріали X Ювілейної Міжнародної наукової конференції. – Львів, 2016. – С. 26-30. – Режим доступу : https://bit.ly/3El6SPF

Антоненко, І. Я. Розвиток туризму у форматі збалансованого природокористування [Електронний ресурс] / І. Я. Антоненко, І. Л. Мельник // Економіка природокористування і охорони довкілля : [зб. наук. пр.] / Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України». – Київ : ДУ ІЕПСР НАН України, 2016. – С. 203-210. – Режим доступу : https://bit.ly/3JcdaVq

Антоненко, І. Я. Сучасні чинники продуктової стратегії туристичного підприємства [Електронний ресурс] / І. Я. Антоненко, І. Л. Мельник // Бізнес-Інформ. – 2016. – № 5. – С. 202-206. – Режим доступу : https://bit.ly/32wWwPl

Антоненко, І. Я. Формування інноваційного продукту круїзного туризму [Електронний ресурс] : монографія / І. Я. Антоненко, І. Л. Мельник. – К., 2016. — 246 c. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/25521