Івченко Любов Олександрівна

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
  к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
4
1
6
2
15
2
27

Перелік опублікованих документів

Івченко, Л. О. Німецькі колонії як туристичні дестинації Півдня України / Л. О. Івченко, Б. Ястремський // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень – травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 3. – С. 202.

Івченко, Л. О. Оцінка туристичного потенціалу Херсонського району Херсонської області / Л. О. Івченко, С. С. Кравцов, Д. В. Крушельницька // Інновації та технології в сфері послуг і харчування. – 2022. – Випуск  № 2 (6). –  С. 30-37.

Івченко, Л. О. Передумови розвитку сільського туризму Черкащини / Л. О. Івченко, А. Вчорашня // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали XІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 17 – 18 травня 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 202.

Івченко, Л. О. Про актуальні тенденції в туристичному страхуванні / Л. О. Івченко, А. Мурзіна // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень – травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022.– Ч. 3. – С. 201.

Inbound and outbound tourist flows: assessment of the impact of internal and external factors / L. Ivchenko, N. Pohuda, T. Prymak, M. Mata, J. Martins, J. Rita, R. Dantas, R. Mamchur // Academy of strategic management journal. – 2021. – Vol. 20, Is. 2. – Pp. 1–9.

Optimization of the menu for institutions of restaurant industry based on mathematical modelling methods / D. Basyuk, I. Levytska, L. Ivchenko, I. Semenyshyna, S. Koliadenko // Intellectual Economics. – 2020. – Vol. 14, № 1. – P. 130–143.

The peculiarities of establishing the charter air transportation: European experience in Ukraine / T. Prymak, N. Pohuda, L. Ivchenko, V. Levchenko, V. Trynchuk // Innovative Marketing. – 2020. – Volume 16. – Р. 43-56.

Батиченко, С. П. Динаміка і перспективи розвитку туризму в Чорнобильській зоні / Л. О. Івченко, К. М. Романова // Ефективна економіка. – 2020. – № 1.

Вербило, К. С. Роль децентралізації в розвитку туризму Житомирської області / К. С. Вербило, Л.О. Івченко // Сталий розвиток : погляд молоді : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції для студентів і молодих вчених, 28 лютого 2020 р.

Івченко Л. О. Використання методів лінійного програмування в управлінні персоналом готельного підприємства / Л. О. Івченко, О. Шабалда //  Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020 р. – Ч. 3. – С. 343.

Івченко, Л. О. Використання соціальних мереж для формування іміджу туристичного підприємства / Л. О. Івченко, Ю. А. Грудецька // Молодий вчений. – 2020. – № 1. – С. 250-254.

Івченко, Л. О. Динаміка і перспективи розвитку туризму в Чорнобильській зоні [Електронний ресурс] – Режим доступу : / Л. О. Івченко, К. М. Романова // Ефективна економіка. – 2020. – № 1. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30833/1/4.pdf

Івченко, Л. О. Макроекономічні показники як фактор впливу на обсяги виїзних туристичних потоків / Л. О. Івченко, Н. В. Погуда, А. М. Мироненко // Актуальні питання економіки, фінансів, обліку і права в сучасних умовах : збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції. – Полтава : ЦФЕНД, 2020. – Ч. 2. – С. 30-33.

Івченко, Л. О. Перспективи розвитку  в’їзного туризму в Україні / Л. О. Івченко, А. А. Романова, Н. П. Юрко // Стратегічні пріоритети розвитку економіки, обліку, фінансів та права в Україні та світі : збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції. – Полтава : ЦФЕНД, 2020.

Івченко, Л. О. Транспорт в туризмі : переваги та недоліки авіаційних і автобусних перевезень в європейському напрямку / Л. О. Івченко, О. Волинець / Молодий вчений. – 2020. – № 3. – С. 14-17.

Івченко, Л. О. Шляхи і можливості розвитку спортивного туризму в Україні / Л. А. Івченко, О. Д. Ходачинська // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 19–20 травня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 115.

Погуда, Н. В. Дослідження чутливості туристичних потоків до впливу світових та локальних чинників / Н. В. Погуда, Т. Ю. Примак, Л. О. Івченко // Вчені записки ТНУ ім. В. І. Вернадського. Серія : Економіка і управління. – 2020. – Т. 31 (70), № 2. – С. 124-131.

Величко, І. Сучасні технології підбору та адаптації персоналу готельного підприємства / І. Величко, Л. Івченко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 85 Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 1. – С. 377.

Гайдук, О. Дослідження впливу макроекономічних факторів на показники діяльності туристичного підприємства / О. Гайдук, Л. Івченко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 85 Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 1. – С. 381

Івченко, Л. О. Динаміка і перспективи розвитку туризму в Чорнобильській зоні / Л. О. Івченко, К. М. Романова // Ефективна економіка. – 2020. – № 1.

Івченко, Л. О. Індустрія розваг з точки зору емоційного впливу на споживача туристичних послуг [Електронний ресурс] / Л. О. Івченко, В. В. Михайленко // Молодий вчений. – 2019. – № 1. – С. 455-459. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30832/1/3.pdf

Івченко, Л. О. Особливості організації дитячого туризму в Україні [Електронний ресурс] / Л. О. Івченко, С. В. Кужиль, М. В. Петренко // Економіка та держава. – 2019. – № 1. – С. 83–88. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/30834

Івченко, Л. О. Туристично-рекреаційний потенціал херсонського регіону з точки зору інвестиційної привабливості [Електронний ресурс] / Л. О. Івченко, Г. С. Колісніченко // Інвестиції : практика та досвід. – 2019. – № 2. – С. 71–78. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30825/1/2.pdf

Капустін, В. Роль страхування в управлінні безпекою туристів в готелях / В. Капустін, Л. Івченко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 85 Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 1. – С. 384

Ковтун, В. Про необхідність проведення кількісних оцінок сезонних коливань в туризмі / Володимир Ковтун, Івченко Любов // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 85 Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 1. – С. 388.

Кодій, П. Впровадження сучасних моделей і методів прийняття управлінських рішень на туристичному підприємстві / П. Кодій, Л. Івченко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 85 Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 1. – С. 389.

Ляхор, А. Диверсифікація страхових послуг в туризмі / А. Ляхор, Л. Івченко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 85 Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 1. – С. 392.

Оцінка впливу макроекономічних факторів на розвиток готельного господарства в Україні [Електронний ресурс] / Д. І. Басюк, Л. О. Івченко, Н. А. Ткачук, К. О. Верес // Наукові праці НУХТ. – 2019. – Т. 25, № 1. – С. 33–46. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30831/1/1.pdf

Івченко, Л. О. Кваліметричні методи маркетингової оцінки якості каналів збуту тур продукту через соціальні мережі [Електронний ресурс] / Л. О. Івченко, М. В. Пасєка // Маркетинг і менеджмент в системі національних і світових економічних інтересів : матеріали ІIІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 19 січня 2018 р. – Кривий Ріг : ДонНУЕТ ім. М. Туган-Барановського, 2018. – С. 45-47.  – Режим доступу : https://bit.ly/3HhpRfN

Івченко, Л. О. Оптимізація транспортних перевезень у міжнародному туризмі [Електронний ресурс] / Л. О. Івченко, М. Гудратян // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 84 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – КИЇВ : НУХТ, 2018. – С. 487. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27636/1/p487.pdf

Івченко, Л. О. Сучасні моделі прийняття управлінських рішень [Електронний ресурс] / Л. О. Івченко, Є. Карданець // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 84 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – КИЇВ : НУХТ, 2018. – С. 486. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/30834

Іванченко, Л. О. Інтегрований показник як засіб визначення фінансової стійкості малого готелю [Електронний ресурс] / Л. О. Іванченко, В. Є. Редько // Проблеми економіки – 2017. – № 2. – С. 193–199. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26139/1/goc_4.pdf

Івченко, Л. О. Використання методів лінійного програмування в управлінні персоналом туристичного підприємства [Електронний ресурс] / Л. О. Івченко, К. В. Стеблянко // Наукові здобутки молоді - вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 83 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 56 квітня 2017 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2017. – С. 352. – Режим доступу : https://bit.ly/3sMJY1k

Івченко, Л. О. Комплексний показник фінансової стійкості туристичного підприємства в автоматизації підтримки рішень [Електронний ресурс] / Л. О. Івченко, Ю. Г. Шліхта // Наукові здобутки молоді - вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 83 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 5-6 квітня 2017 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2017. – С. 351. – Режим доступу : https://bit.ly/3mDswss

Івченко, Л. О. Методи математичного програмування в процесі відбору лінійного персоналу підприємствами сфери гостинності [Електронний ресурс] / Л. О. Івченко, Н. В. Погуда // Економіка і держава. – 2017. – № 7 – С. 59-62. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26138/1/methods.pdf

Івченко, Л. О. Сучасні тенденції формування страхових програм в туризмі [Електронний ресурс] / Л. О. Івченко, К. П. Сушкова // Молодий вчений. — 2017. – № 11. – С. 1167-1171. – Режим доступу : https://bit.ly/315yHOl

Івченко, Л. О. Чортківський район у структурі комплексного туристичного продукту Тернопільщини [Електронний ресурс] / Л. О. Івченко, А. О. Рябенька // Економіка та держава. – 2017. – № 11. – С. 77-80. – Режим доступу : https://bit.ly/3sFLQt2

Івченко, Л. О. Статистичний аналіз і прогнозування як елементи консалтингових послуг [Електронний ресурс] / Л. О. Івченко, Н. А. Пугач // Дорадництво – шляхи розвитку в університетах ХХІ століття : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 29-30 вересня 2016р., м. Київ. – 2016. – С. 39-41.  – Режим доступу : https://bit.ly/3H8UDrk