Харченко Олена Миколаївна

ORCID ID: 0000-0001-5017-324X

Статистичні показники (станом на 01.06.2024 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
  к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
2
1
4

Перелік опублікованих документів

Бобко, А. С. Стан та перспективи розвитку туризму на основі рекреаційного потенціалу на національному ринку туристичних послуг / А. С. Бобко, О. М. Харченко // Маркетингові та організаційні механізми повоєнного розвитку галузі гостинності та туризму України : збірник тез доповідей І Всеукраїнської науково-практичної конференції, 14-15 листопада 2023 р., м. Харків. – Харків : НТУ «ХПІ», 2023. – Ч. 1. – С. 291-293.

Вогулкіна, Д. В. Роль іноземних туристичних потоків та перспективи українсько-польського співробітництва у галузі туризму / Д. В. Вогулкіна, О. М. Харченко // Маркетингові та організаційні механізми повоєнного розвитку галузі гостинності та туризму України : збірник тез доповідей І Всеукраїнської науково-практичної конференції, 14-15 листопада 2023 р., м. Харків. – Харків : НТУ «ХПІ», 2023. – Ч. 1. – С. 39-42.

Нікітін, С. С. Рекреаційно-туристичничні можливості річки Латориця / С. С. Нікітін, О. М. Харченко // Маркетингові та організаційні механізми повоєнного розвитку галузі гостинності та туризму України : збірник тез доповідей І Всеукраїнської науково-практичної конференції, 14-15 листопада 2023 р., м. Харків. – Харків : НТУ «ХПІ», 2023. – Ч. 1. – С. 407-409.

Смирнов, Д. В. Коломийський музей писанки – основні аспекти та перспективи розвитку / Д. В. Смирнов, О. М. Харченко // Маркетингові та організаційні механізми повоєнного розвитку галузі гостинності та туризму України : збірник тез доповідей І Всеукраїнської науково-практичної конференції, 14-15 листопада 2023 р., м. Харків. – Харків : НТУ «ХПІ», 2023. – Ч. 1. – С. 449-451.

Сологуб, Ю. І. Геоінформаційні системи як інструмент аналізу розселення в контексті впливу на туристичну сферу суспільно-географічного району [Електронний ресурс] / Ю. І. Сологуб, О. В. Безпала, О. М. Харченко // Економіка та суспільство. – 2023. – № 56. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/items/39ff2326-daed-4ec8-942a-d5189afe9661

Сологуб, Ю. І. Методичні аспекти викладання дисциплін на базі ГІС для непрофільних спеціальностей [Електронний ресурс] / Ю. І. Сологуб, О. В. Безпала, О. М. Харченко // Економіка та суспільство. – 2023. – № 58. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/items/a64fd645-8f1a-427e-8c7a-249b37406d87

Сологуб, Ю. І. Столичний елемент та демографічний стан як чинники формування ринку праці Столичного суспільно-географічного району [Електронний ресурс] / Ю. І. Сологуб, О. В. Безпала, О. М. Харченко // The level of development of science and technology in the XXI century : кол. монографія. – Карлсруе, Німеччина, 2023. – Київ, 2023. – Книга 22, Ч. 2. – С. 125–134. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/items/73ff1f49-1abb-43eb-b967-9403eab9fdbb

Тесленко, А. О. Перспективи розвитку спелеотуризму у Тернопільській області / А. О. Тесленко, О. М. Харченко // Маркетингові та організаційні механізми повоєнного розвитку галузі гостинності та туризму України : збірник тез доповідей І Всеукраїнської науково-практичної конференції, 14-15 листопада 2023 р., м. Харків. – Харків : НТУ «ХПІ», 2023. – Ч. 1. – С. 460-462.

Харченко, О. М. Брендинг туристичного підприємства / О. М. Харченко, В. Гагач // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 89 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 3-7 квітня 2023 р. – Київ : НУХТ, 2023. – Ч. 3. – С. 272.

Харченко, О. М. Навчання персоналу підприємства туризму на основі міжнародних практик / О. М. Харченко, Р. Смолянінов // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 89 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 3-7 квітня 2023 р. – Київ : НУХТ, 2023. – Ч. 3. – С. 285.

Харченко, О. М. Сучасний стан туристичної індустрії Закарпатської області / О. М. Харченко, А. Гасс // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 89 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 3-7 квітня 2023 р. – Київ : НУХТ, 2023. – Ч. 3. – С. 273.

Верес, К. О. Розвиток подієвого туризму на території Львівської області / К. О. Верес, О. М. Харченко, С. А. Коротун // Ефективна економіка : електронний журнал. – 2022. – № 1.

Харченко, О. М. Формування туристичного іміджу Львівської області / О. М. Харченко, К. О. Верес, О. В. Наумова // Ефективна економіка : електронний журнал. – 2022. – № 2.

ISO standards in the concept of quality management of travel companies of Ukraine [Electronic resourse] / V. Bayev, I. Bakhov, T. Mirzodaieva, O. Kharchenko, L. Hopkalo // Revista Geintec-Gestao Inovacao e Tecnologias. – 2021. – Vol. 11 No. 4. – Pp. 1629-1647. – Access mode : https://dspace.nuft.edu.ua/items/c1fcd376-4eb7-4d48-9a63-718fbf008b10

Сологуб, Ю. І. Зона впливу агломераційного центру як оптимальний ареал одноденних туристичних турів [Електронний ресурс] / Ю. І. Сологуб, О. В. Безпала, О. М. Харченко // Ефективна економіка. – 2021. – № 5. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/items/f3dc797f-3e77-4df2-a253-2c68aa8edd9b

Hryhorieva, T. Non-financial motivation of employees at the tourist enterprises / T. Hryhorieva, O. Kcharchenko // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 374.

Hryhorieva, T. The phenomenon of labor motivation in a tourist enterprise / T. Hryhorieva, O.Kcharchenko // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 375.

Бурдейна, Ж. Удосконалення корпоративної культури готельного підприємства / Ж. Бурдейна, О. Харченко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 327.

Харченко, О. М. Особливості розвитку туризму в країнах Північної Європи / О. М. Харченко // Стратегічні пріоритети розвитку економіки, обліку, фінансів та права в Україні та світі : збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, 23 січня 2020 р. – Полтава: ЦФЕНД, 2020. – Ч. 6. – С. 33.

Харченко, О. М. Особливості розвитку туризму в країнах Північної Європи / О. М. Харченко //  Modern science: problems and innovations : abstracts of the 6th International scientific and practical conference. – Stockholm, 2020. – P. 188-194.

Харченко, О. М. Особливості розвитку туризму в країнах Північної Європи / О. М. Харченко, К. О. Верес // Ефективна економіка. – 2020. – № 6.

Харченко, О. М. Туристична привабливість Чернігівської області / О. М. Харченко // Ефективна економіка. – 2020. – № 6.

Харченко, О. Туристичний імідж Хмельницької області / О. Харченко, В. Курило // Сталий розвиток: погляд молоді : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції для студентів і молодих вчених, 28 лютого 2020 р. – С. 33-36.

Борисенко, Н. Особливості організації турів до США / Н. Борисенко, О. Харченко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85 Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11-12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 3. – С. 376.

Кучеренко, А. Управління рекламною діяльністю на туристичному підприємстві / А. Кучеренко, О. Харченко // Наукові здобутки молоді - вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85 Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11-12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 3. – С. 390.

Харченко, О. М. Підвищення кваліфікації персоналу в індустрії гостинності / О. М. Харченко // Туризм ХХІ століття: глобальні виклики та цивілізаційні цінності : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 квітня 2019 р. – Київ : Київ. Нац. торг.-екон. ун-т, 2019. – С. 130-131.

Харченко, О. М. Сучасний стан та перспективи використання альтернативних джерел енергії в Україні. / О. М. Харченко // Географія та туризм. – 2019.