Харченко Олена Миколаївна

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
  к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
2
1

Перелік опублікованих документів

Верес, К. О. Розвиток подієвого туризму на території Львівської області / К. О. Верес, О. М. Харченко, С. А. Коротун // Ефективна економіка : електронний журнал. – 2022. – № 1.

Харченко, О. М. Формування туристичного іміджу Львівської області / О. М. Харченко, К. О. Верес, О. В. Наумова // Ефективна економіка : електронний журнал. – 2022. – № 2.

Hryhorieva, T. Non-financial motivation of employees at the tourist enterprises / T. Hryhorieva, O. Kcharchenko // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 374.

Hryhorieva, T. The phenomenon of labor motivation in a tourist enterprise / T. Hryhorieva, O.Kcharchenko // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 375.

Бурдейна, Ж. Удосконалення корпоративної культури готельного підприємства / Ж. Бурдейна, О. Харченко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 327.

Харченко, О. М. Особливості розвитку туризму в країнах Північної Європи / О. М. Харченко // Стратегічні пріоритети розвитку економіки, обліку, фінансів та права в Україні та світі : збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, 23 січня 2020 р. – Полтава: ЦФЕНД, 2020. – Ч. 6. – С. 33.

Харченко, О. М. Особливості розвитку туризму в країнах Північної Європи / О. М. Харченко //  Modern science: problems and innovations : abstracts of the 6th International scientific and practical conference. – Stockholm, 2020. – P. 188-194.

Харченко, О. М. Особливості розвитку туризму в країнах Північної Європи / О. М. Харченко, К. О. Верес // Ефективна економіка. – 2020. – № 6.

Харченко, О. М. Туристична привабливість Чернігівської області / О. М. Харченко // Ефективна економіка. – 2020. – № 6.

Харченко, О. Туристичний імідж Хмельницької області / О. Харченко, В. Курило // Сталий розвиток: погляд молоді : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції для студентів і молодих вчених, 28 лютого 2020 р. – С. 33-36.

Борисенко, Н. Особливості організації турів до США / Н. Борисенко, О. Харченко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85 Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11-12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 3. – С. 376.

Кучеренко, А. Управління рекламною діяльністю на туристичному підприємстві / А. Кучеренко, О. Харченко // Наукові здобутки молоді - вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85 Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11-12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 3. – С. 390.

Харченко, О. М. Підвищення кваліфікації персоналу в індустрії гостинності / О. М. Харченко // Туризм ХХІ століття: глобальні виклики та цивілізаційні цінності : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 квітня 2019 р. – Київ : Київ. Нац. торг.-екон. ун-т, 2019. – С. 130-131.

Харченко, О. М. Сучасний стан та перспективи використання альтернативних джерел енергії в Україні. / О. М. Харченко // Географія та туризм. – 2019.