Батиченко Світлана Павлівна

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
  к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
2
1
47
6
19

Перелік опублікованих документів

Main trends in development of migration policy in Ukraine / I. Sakharuk, S. Batychenko, O. Derii, A. Kryzhevskyi, A. Magomedova, O. Pohorielova // Amazonia Investiga. – 2020. – 9(26). – Pp. 372-382. DOI: 10.34069/AI/2020.26.02.43

Батиченко, С. Географічні аспекти бальнеологічного курорту Баден-Баден / С. Батиченко, А. Владова // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, 2020.

Батиченко, С. Особливості розвитку та організації лікувально-оздоровчого туризму в Україні / С. Батиченко, Л. Мельник // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 3. – С. 326.

Батиченко, С. Особливості розвитку та організації сільського зеленого туризму в країнах Європи / С. Батиченко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. - Ч. 3. – С. 325.

Батиченко, С. П. Динаміка і перспективи розвитку туризму в Чорнобильській зоні / Л. О. Івченко, К. М.Романова // Ефективна економіка. – 2020. – № 1.

Батиченко, С. П. Особливості розвитку гастрономічного туризму : зарубіжний досвід / С. П. Батиченко, Л. В. Мельник, Ю. І. Сологуб // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Географія. – 2020. – Вип. 76.

Мірзодаєва, Т. В. Діяльність тематичних парків в Україні на прикладі парку «Київська Русь» / Т. В. Мірзодаєва, С. П. Батиченко // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, 2020.

Павленко, М. Сучасні методи управління конфліктами на підприємствах туризму / М. Павленко, С. Батиченко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 3. – С. 355.

Хоминич А. Особливості діяльності туристичних операторів та туристичних агентів в Україні / А. Хоминич, С. Батиченко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 3. – С. 369.

Батиченко, С. П. Демографічна ситуація в регіонах України / С. П. Батиченко, Л. В. Мельник // Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств : проблеми та перспективи : Міжнародна науково-практична конференція. – 2019. – С. 275-277.

Батиченко, С. П. Еногастрономічний туризм Валенсії / С. П. Батиченко // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій,19-20 березня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 198-200.

Батиченко, С. П. Особливості надання туристичних послуг дітям в Україні / С. П. Батиченко, О. А. Балтаг // Реалії та перспективи розвитку індустрії гостинності в умовах інтеграційних процесів : тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Мукачево, 2019. – С. 8-9.

Батиченко, С. П. Природні комплекси як основа розвитку екологічного туризму / С. П. Батиченко, Ю. Сальчук // Актуальні проблеми туризмології та туристичної практики : науково-практична конференція, присвячена 25-річчю Інституту туризму Федерації профспілок України, 18 квітня 2019 р., м. Київ. – 2019. – С. 79-81.

Мельник, Л. В. Демографічна ситуація в регіонах України як передумова формування та розвитку трудового потенціалу [Електронний ресурс] / Л. В. Мельник, С. П. Батиченко // Часопис соціально-економічної географії. – 2019. – Вип. 27. – С. 81–89. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32511/1/Batich1.pdf

Мірзодаєва, Т. В. Вітчизняна практика розвитку гастрономічного туризму [Електронний ресурс] / Т. В. Мірзодаєва, С. П. Батиченко, В. Є. Батун // Часопис картографії. – 2019. – Вип. 20. – С. 100-110. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32512/1/Batich2.pdf

Батиченко, С. П. Бальнеологічні курорти Угорщини як осередок розвитку лікувально-оздоровчого туризму [Електронний ресурс] / С. П. Батиченко, А. Д. Щербань // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 84 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 472. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27655/1/p472.pdf

Батиченко, С. П. Львівщинаяк осередок розвитку лікувально-оздоровчого туризму в Україні [Електронний ресурс] / С. П. Батиченко, Л. В. Мельник, А. Д. Щербань // Молодий вчений. – 2018. - № 10 (62). – С. 452-455. – Режим доступу : https://bit.ly/3qdJsXu

Батиченко, С.П. Сільський зелений туризм в Україні : сучасний стан [Електронний ресурс] / С. П. Батиченко, М. В. Лантух // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 84 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 471. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27505/1/p471.pdf

Мезенцева, Н. І. Захворюваність та здоров’я населення в Україні : суспільно-географічний вимір [Електронний ресурс] / Н. І. Мезенцева, С. П. Батиченко, К. В. Мезенцев : монографія. – 2018. – С. 136. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26960/1/Monograf.pdf

Мельник, Л. В. Замковий комплекс в м. Острог від резиденції князів до об’єкту замкового туризму [Електронний ресурс] / Л. В. Мельник, С. П. Батиченко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 84 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – Київ: НУХТ, 2018. – С. 501. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27707/1/p501.pdf

Мельник, Л. В. Особливості розвитку лікувально-оздоровчого туризму в Україні [Електронний ресурс] / Л. В. Мельник, С. П. Батиченко // Часопис картографії : збірник наукових праць. – Київ : КНУ ім. Тараса Шевченка, 2018. – Вип. 19. – С. 41-47. – Режим доступу : https://bit.ly/3z0k8bp

Мельник, Л. В. Ресурсний потенціал культурно-пізнавального туризму в Україні [Електронний ресурс] / Л. В. Мельник, С. П. Батиченко // Природа Західного Полісся та прилеглих територій. – 2018. - №15. – С. 3-6. – Режим доступу : https://bit.ly/3HbR2c7

Петренко, М. Сирний туризм на Закарпатті [Електронний ресурс] / М. Петренко, С. П. Батиченко // Практика та перспективи розвитку еногастрономічного туризму : світовий досвід для України : матеріали Міжнародної науково-практичної онлайн конференції, 17 травня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 48-51. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27862/1/48-51.pdf

Пишинська, І. Гастрономічна мекка Азії – Сінгапур [Електронний ресурс] / І. Пишинська, С. П. Батиченко // Практика та перспективи розвитку еногастрономічного туризму : світовий досвід для України : матеріали Міжнародної науково-практичної онлайн конференції, 17 травня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 108-111. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27835/1/108-111.pdf

Прутова, К. Еногастрономічний туризм Азії на прикладі Південної Кореї [Електронний ресурс] / К. Прутова, С. П. Батиченко // Практика та перспективи розвитку еногастрономічного туризму : світовий досвід для України : матеріали Міжнародної науково-практичної онлайн конференції, 17 травня 2018р. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 112-115. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27836/1/112-115.pdf

Рябко, А. Гонконг – гастрономічна столиця Азії / А. Рябко, С. П. Батиченко [Електронний ресурс] // Практика та перспективи розвитку еногастрономічного туризму : світовий досвід для України : матеріали Міжнародної науково-практичної онлайн конференції, 17 травня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 118-121. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27837/1/118-121.pdf

Melnyk, L. Urban areas space transformations in the suburb cities of the capital / L. Melnyk, O. Kryvets, S Batychenko // Visnyk of V.N. Karazin Kharkiv National university. – 2017. – Vol. 46. – Pp. 121-128.

Мельник, Л. В. Оценка тенденций в динамике численности населения городов Украины [Электронный ресурс] / Л. В. Мельник, О. О. Кривец, С. П. Батыченко // Навуковы часопіс МАГІЛЁЎСКІ МЕРЫДЫЯН. - 2017. – Т. 17, № 1–2. – С. 56-60. – Режим доступа : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26943/1/Mal_Bat.pdf

Мельник, Л. В. Просторові трансформації урбанізованих територій в містах приміської зони столиці [Електронний ресурс] / Л. В. Мельник, О. О. Кривець, С. П. Батиченко // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Серія : Геологія. Географія. Екологія. – 2017. – Вип. 46. – С. 121–128. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32513/1/Batich3.pdf

Мельник, Л. В. Тенденції динаміки чисельності населення малих міст України [Електронний ресурс] / Л. В. Мельник, О. О. Кривець, С. П. Батиченко // Фінансові аспекти розвитку держави, регіонів та суб’єктів господарювання : сучасний стан та перспективи : збірник матеріалів IV Міжнародної науково-практичної конференції, 16-17 травня 2017 р. – Одеса, 2017. – С. 175-177. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26952/1/Tez.pdf

Мельник, Л. В. Трансформация урбанизированного пространства в городе-спутнике столицы г. Буча [Электронный ресурс] / Л. В. Мельник, С. П. Батыченко // Географические аспекты устойчивого развития регионов : материалы ІІ Международной научно-практической конференции, 23-24 марта 2017 г. – Гомель, 2017. – С. 664-669. – Режим доступа : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26959/1/Tezy.pdf

Батиченко, С. П. Просторові трансформації урбанізованих територій у приміській зоні столиці на прикладі м. Бориспіль [Електронний ресурс] / С. П. Батиченко // Часопис картографії. – 2016. – Вип. 16. – С. 113–124. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32514/1/Batich4.pdf

Мельник, Л. В. Регіональний аналіз динаміки чисельності міського населення регіонів України [Електронний ресурс] / Л. В. Мельник, О. О. Кривець, С. П. Батиченко // Регіон – 2016 : стратегія оптимального розвитку : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 10–11 листопада.– Харків, 2016. – С. 236-239. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26946/1/Hark_Mel_Bat.pdf