Антоненко Ірина Ярославівна

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
  к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
6
1
1
84
9
28

Impact of marketing strategy on the competitiveness of tourism and hotel businesses / I. Antonenko, I. Melnyk, T. Samonova, O. Parubets, O. Kuchai  // Review of economics and finance. –  2022. – № 20. – Р. 399-405.

Transformation of cruise tourism management in Ukraine / І. Antonenko, N. Opanasiuk, I. Melnyk, N. Rekun // Університетські наукові записки. – 2022. – No 3 (87). – С. 138-153.

Антоненко, І. Маркетинг вражень у сфері гостинності / І. Антоненко, І. Мельник, Т. Примак // Управління розвитком сфери гостинності: регіональний аспект : матеріали Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції, 5 травня 2022 р. – Чернівці : Технодрук, 2022. – С. 109-111.

Антоненко, І. Фактори впливу війни а Україні на відновлення світового туризму / І. Антоненко, І. Мельник, Т. Примак // Гостинність і туризм майбутнього: наукові і практичні горизонти : матеріали І міжнародної науково-практичної конференції, 17-18 травня 2022 р. – Київ : НУБІП, 2022. – С. 125.

Антоненко, І. Я. Державне регулювання інноваційного розвитку в туризмі / І. Я. Антоненко, А. Слободянюк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень – травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 3. – С. 197.

Антоненко, І. Я. Інформаційні системи і технології як засоби інтенсифікації управлінської діяльності готелів / І. Я. Антоненко, Д. В.  Рамізов // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали XI Всеукраїнської науково-практичної конференції, 17 – 18 травня 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 194

Антоненко, І. Я. Стан та перспективи розвитку видів туризму в Київській області / І. Я. Антоненко, В. В. Масюк // Таврійський науковий вісник : науковий журнал. – Одеса : Гельветика, 2022. – Серія : Економіка. – Вип. 13. – С. 54-62.

Антоненко, І. Я. Управління стартап-проектами в межах диверсифікації діяльності підприємств ресторанного бізнесу / І. Я. Антоненко // Інноваційні технології та перспективи розвитку м’ясопереробної галузі : тези матеріалів III Міжнародної науково-практичної конференції, 18 жовтня 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – C. 62-63.

Антоненко, І. Я. Фактори впливу війни в Україні на відновлення світового туризму / І. Я. Антоненко, І. Л. Мельник, Т. Ю. Примак // Гостинність і туризм майбутнього: наукові та практичні горизонти : тези доповідей І міжнародної науково-практичної конференції, 17– 18 травня 2022 р. – Київ : НУБІП, 2022. – С. 9-10.

Антоненко, І. Я. Фактори впливу війни в Україні на відновлення світового туризму / І. Я. Антоненко, І. Л. Мельник, Т. Ю. Примак // Гостинність і туризм майбутнього: наукові та практичні горизонти : матеріали І міжнародної науково-практичної конференції, 17– 18 травня 2022 р. – Київ : НУБІП, 2022. – С. 125.

 

Assessment of socio-economic effectiveness of tourism development programs : Acomparative analysis / I. Antonenko, А. Matviyenko, I. Melnyk, О. Parubets, V. Poluda // Asia Life Sciences. – 2020. – V. 22, № 2. – P. 583-596.

Baeіv, V. Digital marketing in the medical tourism / V. Baeіv, O. Baieva, I. Antonenko // Impact of modernity on science and practice : abstracts of XII international scientific and practical conference. – Edmonton, 2020. – Р. 34-38.

Baeіv, V. Medical tourism inukraine: a cluster approach / V. Baeіv, O. Baieva, I. Antonenko // Actual problems of science and practice : abstracts of 14 th International scientific and practical conference, 27-28 April. – Stockholm, 2020. – Р. 25-29.

Digital Marketing as an Innovative Communication Tool in the Health Tourism System / V. Bayev, O. Bayeva, I. Bakhov, I. Antonenko, I. Melnyk // International Journal of Engineering Trends and Technology (IJETT). – 2020. – Vol. 68, Is. 8. – P. 36-40.

Альошина В. Управління інноваціями на підприємствах туристичного бізнесу / В. Альошина, І. Антоненко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 3. – С. 318.

Антоненко, И. Я. Беларусь – Украина : многовекторные направления развития туризма в регионах /  И. Я. Антоненко, В. В. Баев, Е. В. Фокина-Мезенцева // Теоретико-методические основы современной парадигмы управления качеством в сфере туризма : монографія. – Пинск : Полес ГУ, 2020. – С. 7–9.

Антоненко, І. Я. HORECA на круїзних кораблях / І. Я. Антоненко, І. Л. Мельник // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали Інтернет-конференції, 20 травня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020.

Антоненко, І. Я. Медицинский туризм : структура рынка, классификация производителей услуг / І. Я. Антоненко, В. В. Баев, Е. В. Баева // Modern science : problems and innovations : аbstracts of the 5th International scientific and practical conference. – Stockholm : SSPG Publish, 2020. – P. 401–407.

Антоненко, І. Я. Розвиток туристичного потенціалу Чернігівського регіону [Електронний ресурс] / І. Я. Антоненко, В. С. Харенко // Інвестиції : практика та досвід. – 2020. – № 2. – С. 24-28. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30851/1/6.pdf

Антоненко, І. Я. Специфіка роботи hr-менеджера вготельному бізнесі / І. Я. Антоненко, М. В. Вощана // Сучасні тенденції розвитку індустрії туризму та гостинності у конкурентному середовищі : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Харків : ХНУМГ імені О. М. Бекетова, 2020. – С. 198-200.

Мельничук, І. Івент як інновація в системі управління готельних підприємств / І. Мельничук, І. Антоненко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 3. – С. 351.

Baіev, V. Quality Components of the Tourist Industry and Development of a Toolkit for their Integrated Assessment / V. Baіev, I. Bakhov, І. Antonenko, Y. Sologub, К. Veres // Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems. – Vol. 11, Issue 12. – 2019. – Р. 1278-1288.

Conceptual principles of forming tourist product qualityin field of medical tourism [Electronic resource] / V. Baiev, O. Baieva, D. Basyuk, I. Antonenko // Research and Innovation : collection of scientific articles. – New York : Yunona Publishing, 2019. – Р. 140–143. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30827/1/3.pdf

Антоненко, І. Я. Перспективні напрямки розвитку ринку круїзного туризму / І. Я. Антоненко, І. Л. Мельник // Ефективна економіка. – 2019. – № 2.

Антоненко, І. Я. Впровадження інноваційних маркетингових інструментів в діяльність туристичного підприємства [Електронний ресурс] / І. Я. Антоненко, К. Р. Бутко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85 Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів,11-12 квітня, 2019. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 3. – С. 365. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30854/1/365.pdf

Антоненко, І. Я. Особливості надання послуг на круїзних кораблях [Електронний ресурс] / І. Я. Антоненко, І. Л. Мельник // Ресторанний і готельний консалтинг. Інновації. – 2019. – № 2. – С. 180-193. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30849/1/4.pdf

Антоненко, І. Я. Перспективні напрями розвитку ринку круїзного [Електронний ресурс] / І. Я. Антоненко, І. Л. Мельник // Ефективна економіка. – 2019. – № 2. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30846/1/1.pdf

Антоненко, І. Я. Тренди розвитку ринку круїзного туризму [Електронний ресурс] / І. Я. Антоненко, Н. А. Опанасюк // Туризм ХХІ століття : глобальні виклики та цивілізаційні цінності : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Київ : КНТУ, 2019. – С. 195. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30848/1/3.pdf

Антоненко, І. Я. Удосконалення матеріальної та нематеріальної мотивації праці на туристичному підприємстві [Електронний ресурс] / І. Я. Антоненко, Т. В. Бутко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства уХХІ столітті : матеріали 85 Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11-12 квітня, 2019. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 3. – С. 367. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30855/1/367.pdf

Антоненко, І. Я. Управління інноваційною діяльністю на готельному підприємстві / І. Я. Антоненко, К. О. Таран // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85 Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11-12 квітня, 2019. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 3. – С. 364.

Баєв, В. В. Організаційно-правові засади медичного страхування туристів [Електронний ресурс] / В. В. Баєв, І. Я. Антоненко, О. В. Баєва // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту : збірник наукових праць. Серія : Економічні науки. – Чернівці : ЧТЕІКНТЕУ, 2019. – Вип. II (74). – С. 137–147. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30828/1/7.pdf

Бутко, К. Впровадження інноваційних маркетингових інструментів в діяльність туристичного підприємства. / К. Бутко, І. Антоненко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85 Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 3.

Кірій, Т. Удосконалення матеріальної та нематеріальної мотивації праці на туристичному підприємстві / Т. Кірій, І. Антоненко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85 Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 3.

Лиса, Л. Б. Впровадження сучасних технологій управління персоналом готельного підприємства [Електронний ресурс] / Л. Б. Лиса, І. Я. Антоненко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85 Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11-12 квітня, 2019. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 3. – С. 391. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30845/1/391.pdf

Таран, К. Управління інноваційною діяльністю на готельному підприємстві [Електронний ресурс]  / К. Таран, І. Антоненко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85 Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. - Ч. 3. – С. 364. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30853/1/364.pdf

Quality Components of the Tourist Industry and Development of a Toolkit for their Integrated Assessment [Electronic resource] / V. Baіev, I. Bakhov, І. Antonenko, Y. Sologub, К. Veres // Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems. – Vol. 11, Issue 12. – 2019. – Р. 1278-1288. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30818/1/4.pdf

Антоненко, І. Я. Економічна оцінка регіонального рекреаційно-туристичного природокористування [Електронний ресурс] / І. Я. Антоненко, І. Л. Мельник // Економіка та держава – 2018. – № 3. – С. 10–14. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30850/1/5.pdf

Антоненко, І. Я.Перспективи розвитку історико-культурної спадщини Чернігівської області [Електронний ресурс] / І. Я. Антоненко, К. І. Чепіль // Економіка, фінанси, облік, менеджмент і право в Україні та світі : збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, 1 грудня 2018 р. : у 6 ч. – Полтава : ЦФЕНД, 2018. – Ч. 3. – С.50-52. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30847/1/2.pdf

Мельник, І. Л. Методи оцінювання туристично-рекреаційного потенціалу [Електронний ресурс] / І. Л. Мельник, І. Я. Антоненко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 84 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 500. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27706/1/p500.pdf

Ржечицький, І. Сучасні системи бронювання в туризмі [Електронний ресурс] / І. Ржечицький, І. Я. Антоненко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня, 2018. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 3. – С. 517–518. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30862/1/517518.pdf

Толкачов, В. Інноваційні технології у туристичному бізнесі [Електронний ресурс] / В. Толкачов, І. Я. Антоненко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 84 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 532. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27722/1/p532.pdf

Чухіна, О. В. Розвиток інноваційних технологій готельних підприємств [Електронний ресурс] / О. Чухіна, І. Я. Антоненко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 3. – С. 537. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27719/1/p537.pdf

Basyuk, D. Distribution as a modernform of marketing structures in tourism [Electronic resource] / D. Basyuk, I. Antonenko, Y. Muzychka // Науковий вісник Полісся. – 2017. - № 4 – P. 125–130. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26815/1/125-130.pdf

Антоненко, І. Я. Історико-культурна спадщина Чернігівської області : стан та перспективи розвитку [Електронний ресурс] / І. Я. Антоненко, Ю. М. Котюх // Ефективна економіка. – 2017. – № 12. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30852/1/7.pdf

Винний та гастрономічний туризм : глобальні тренди та локальні практики [Електронний ресурс] : монографія / Д. І. Басюк, І. Я. Антоненко, О. В. Арпуль та ін., за наук. ред. Д. І. Басюк. – Вінниця : ПП «ТД «Едельвейс і К», 2017. – 318 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26819/1/3.pdf

Антоненко, І. Я. Круїзний туризм вУкраїні : тенденції та перспективи розвитку [Електронний ресурс] / І. Я. Антоненко, І. Л. Мельник // Економіст. – 2016. – № 3. – С. 3–8. – Режим доступу : https://bit.ly/3pv8D8Z

Антоненко, І. Я. Перспективи розвиткутуристичних підприємств в економіці України [Електронний ресурс] / І. Я. Антоненко, І. Л. Мельник // Географія, економіка і туризм : національний та міжнародний досвід : Матеріали X Ювілейної Міжнародної наукової конференції. – Львів, 2016. – С. 26-30. – Режим доступу : https://bit.ly/3El6SPF

Антоненко, І. Я. Продуктова політикатуристичного підприємства [Електронний ресурс] / І. Я. Антоненко // Туристичний, готельний і ресторанний бізнес : інновації та тренди : тези доповідей Міжнар.наук.-практ.конф., 7 квітня 2016 р., м. Київ. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016. –С. 14-16. – Режим доступу : https://bit.ly/3msziB6

Антоненко, І. Я. Розвиток туризму у форматі збалансованого природокористування [Електронний ресурс] / І. Я. Антоненко, І. Л. Мельник // Економіка природокористування і охорони довкілля : [зб. наук. пр.] / Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України». – Київ : ДУ ІЕПСР НАН України, 2016. – С.203-210. – Режим доступу : https://bit.ly/3JcdaVq

Антоненко, І. Я. Сучасні чинники продуктової стратегії туристичного підприємства [Електронний ресурс] / І. Я. Антоненко, І. Л. Мельник // Бізнес-Інформ. – 2016. – № 5. – С. 202-206. – Режим доступу : https://bit.ly/32wWwPl

Антоненко, І. Я. Формування інноваційного продукту круїзного туризму [Електронний ресурс] : монографія / І. Я. Антоненко, І. Л. Мельник. – К., 2016. — 246 c. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/25521