Зуйко Віра Ігорівна

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій*
4
1
2
1
52
4
50

Перелік опублікованих документів:

Investigation of technological properties of celera root powder obtained by drying with mixed heat supply method / O. Niemirich, I. Ustymenko, V. Mykhailenko, V. Zuiko, I. Sylka, A. Havrysh, O. Skyrda, Y. Furmanova, O. Pavliuchenko, L. Mamchenko, R. Doroshkevych // Journal of Hygienic Engineering and Design. – 2022. – Vol. 40. – Pp. 346–350.

Зуйко, В. І. Використання етнічних українських прянощів у продукції закладів ресторанного господарства / В. І. Зуйко, М. Янчевський // // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень-травень, 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 3. – С. 260.

Зуйко, В. І. Відповідь сфери послуг на виклики сьогодення на прикладі української ресторанної асоціації / В. І. Зуйко, І. М. Скринник, Д. В.Дич // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали XІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої до 70-річчя з дня народження професора В.Ф. Доценка, 17 травня 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 102.

Зуйко, В. І. Розширення асортименту інноваційних десертів для спеціалізованої мережі закладів ресторанного господарства / В. І. Зуйко, І. М. Скринник // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень-травень, 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 3. – С. 243.

Зуйко, В. І. Сучасні виклики у технології борошняних кондитерських виробів для закладів ресторанного господарства / В. І. Зуйко, А. Сичова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень-травень, 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 3. – С. 240.

Зуйко, В. І. Шляхи адаптації сучасного ресторанного бізнесу до викликів сьогодення / В. І. Зуйко, А. Л. Запорожан, Є. В. Ломако // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали XІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої до 70-річчя з дня народження професора В.Ф. Доценка, 17 травня 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 103.

Investigation of the influence of peas dietary fibers on the process of formation of wheat dough / T. Sylchuk, V. Zuiko, M. Nazar, V. Tsyrulnikova, O. Tyshchenko, O. Pushka, O. Kyrpichenkova, O. Bortnichuk // Journal of Hygienic Engineering and Design. – 2021. – Vol. 35. – P. 56–60.

Sorption properties of bread based on oatmeal / T. Sylchuk, V. Tsyrulnikova, V. Zuiko, A. Riznyk // Ukrainian Food Journal. – 2021. – 10 (2). – Pp. 361-374. DOI: 10.24263/2304-974X-2021-10-2-12

Зуйко, В. І. Нові напрямки у технології кондитерських виробів для закладів ресторанного господарства / В. І. Зуйко, І. М. Скринник // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали XІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 23 листопада 2021 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 30.

Використання соціальних мереж як ефективного засобу просування готельного продукту [Електронний ресурс]/ Т. А. Сильчук, І. В. Дітріх, В. І. Зуйко, Т. С. Туз // Інтернаука. – 2020. – № 12. Режим доступу :/aznzt

Зуйко, В. І. Розширення асортименту аглютенових хлібних виробів для закладів ресторанного господарства / В. І. Зуйко, Н. І. Джиджора // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 19–20 травня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 224.

Зуйко, В. І. Сучасні аспекти удосконалення технології традиційних виробів з пасти для закладів ресторанного господарства / В. І. Зуйко, О. В. Споденко // Інноваційний розвиток готельно-ресторанного господарства та харчових виробництв : матеріали I Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції. – Прага : Oktan Print s.r.o., 2020. – С. 62.

Зуйко, В. І. Сучасні способи подавання змішаних напоїв у спеціалізованих закладах ресторанного господарства / В. І. Зуйко, М. Тесленко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 406.

Сильчук, Т. А. Шляхи розширення асортименту хлібних виробів для закладів ресторанного господарства [Електронний ресурс] / Т. А. Сильчук, К. О. Сахненко, В. І. Зуйко // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2020. – Т. 26, № 1. – С. 188–194. Режим доступу :/aznzu

Зуйко В. І. Обгрунтування можливості використання аквафаби у технології продукції закладів ресторанного господарства / В. І. Зуйко, О. С. Петренко // Якість і безпека харчових продуктів : матеріали ІV науково-практичної конференції, 20-21 листопада 2019 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2019.  –С. 242–243.

Зуйко, В. І. Адаптація технології вівсяного печива до вимог сучасного споживача / В. І. Зуйко, К. П. Краснощокова // Якість і безпека харчових продуктів : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, 20-21 листопада 2019 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 239–241.

Зуйко, В. І. Використання харчових волокон при виробництві житньо-пшеничних хлібних виробів за прискореною технологією / В. І. Зуйко, К. І. Гребонос, Т. А. Сильчук // Modern Scientific Researches. – 2018. – Issue 6, Part 1. – С. 27–32.

Краснощокова, К. Удосконалення технології вівсяного печива функціонального призначення / К. Краснощокова, В. Зуйко // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 19 - 20 березня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – C. 106.

Оксенчук, В. Удосконалення технології вівсяного печива функціонального призначення / В. Оксенчук, В. Зуйко // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 19 - 20 березня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – C. 135.

Патент на корисну модель № 131669 МПК A21D 8/02 (2006.01) A21D 2/00 A21D 2/36 (2006.01) Спосіб виробництва житньо-пшеничних хлібних виробів / Зуйко В. І., Сильчук Т. А., Гребонос К. І. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u201808034 ; заявл. 19.07.2018 ; опубл. 25.01.2019, Бюл. № 2.

Патент на корисну модель № 132977 МПК A21D 8/02 (2006.01), A21D 2/00, A21D 2/36 (2006.01) Житньо-пшеничний хлібний виріб / Зуйко В. І., Сильчук Т. А., Гребонос К. І. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u201808033 ; заявл. 19.07.2018 ; опубл. 25.03.2019, Бюл. № 6.

Собуцька, О. Розширення асортименту збивних кондитерських виробів на основі рослинної сировини / О. Собуцька, В. Зуйко // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 19 - 20 березня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – C. 167.

Хміль, І. Батончики з функціональними властивостями – сучасний підхід до спортивного харчування / І. Хміль, В. Зуйко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85 Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 3. – С. 72.

Зуйко, В. І. Sous vide-технології у сучасному закладі ресторанного господарства / В. І. Зуйко, В. В. Єманов // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня 2018 р. – Київ, НУХТ, 2018. – С. 433.

Зуйко, В. І. Прискорені технології житньо-пшеничного хліба – перспектива розвитку малих підприємств [Електронний ресурс] / В. І. Зуйко, Т. А. Сильчук // Хлебный и кондитерский бизнес. – 2018. – Вип № 1 (54). – С. 30–32. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27338/1/gitnio-pshen%20virobi.pdf

Зуйко, В. І. Розширення асортименту виробів функціонального призначення у закладах ресторанного господарства / В. І. Зуйко, К. І. Гребонос // Сучасні тенденції розвитку харчових технологій в умовах європейської інтеграції : збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, м. Київ, 16 травня 2018 р. – Київ : ККІБП, 2018. –С. 115–116.

Зуйко, В. І. Розширення асортименту хлібобулочних виробів функціонального призначення / В. І. Зуйко, К. І. Гребонос // Проблеми формування здорового способу життя у молоді : збірник матеріалів ХI Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та студентів з міжнародною участю. – Одеса, 2018. – С. 59–60.

Нові підходи до створення функціональних хлібобулочних виробів для закладів ресторанного господарства [Електронний ресурс] / В. І. Зуйко, І. В. Дітріх, Л. І. Удворгелі, Т. О. Кириченко // SWord. – 2018. – Вип. 50. – С. 32–38. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27405/1/25.pdf

Investigation of the effect of multicomponent acidulants on the preservation of freshness and aroma of rye-wheat bread Electronic resourse] / T. Sylchuk, O. Bilyk, V. Kovbasa, V. Zuiko // Eastern-European Journal Of Enterprise Technologies. – 2017. – Issue 5/11 (89). – P. 4–9. Access mode :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27143/1/JET.pdf

Investigation of the efficiency of use of polycomponent acidifiers in the technology of rye-wheat bread Electronic resourse] / T. Sylchuk, O. Bilyk, V. Kovbasa, V. Zuiko // EUREKA : Life Sciences. – 2017. – Issue 5. – P. 3–10. Access mode :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27147/1/Eureka.pdf

Зуйко, В. І. Удосконалення технології житньо-пшеничного хліба для закладів ресторанного господарства [Електронний ресурс] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.18.06 / Зуйко Віра Ігорівна ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ, 2017. – 24 с. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25192/1/Avtoref.%20povn..pdf

Зуйко, В. І. Удосконалення технології житньо-пшеничного хліба для закладів ресторанного господарства : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.16 / Зуйко Віра Ігорівна ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ, 2017. – 241 с.

Інтенсифікація технологічних процесів виробництва хлібобулочних виробів [Електронний ресурс] / Т. А. Сильчук, В. М. Сидор, В. І. Зуйко, Г. І. Майорова, К. О. Дух // Научные труды SWorld. – Иваново : Научный мир, 2017. – Т. 2, Вип. 46. – С. 12–15. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25978/1/30%20%281%29.pdf

Silchuk, T. Development of complex acidulants and analysis of impact on biochemical processes in the dought [Electronic resourse] / V. Zuiko, T. Silchuk // Journal of Faculty of Food Engineering. – Romania, 2016. – Vol. XV, Issue 1. – Р. 67–70. Access mode :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/23396/1/14.pdf

Sylchuk, T. Investigation of changes in physical properties of rye-wheat dough using acidulants/ T. Sylchuk, V. Zuiko, V. Tsyrulnikova // Journal of food science and technology-Ukraine. – 2016. – Vol. 10, Is. 1. – Pp. 49–53

Зуйко, В. І. Використання порошку зеленого чаю та соку буряку для розширення асортименту борошняних кондитерських виробів / В. І. Зуйко, Н. В. Литвиненко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 82 Міжнар. наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів, 13–14 квітня 2016 р. ‒ Київ : НУХТ, 2016. ‒ Ч. 3. ‒ С. 421.

Кулинич, В. И. Влияние подкисляющих добавок структурно-механические свойства ржано-пшеничного теста [Электронный ресурс] / Т. А. Сильчук, В. И. Кулинич, В. В. Цирульникова // Вестник Алмаатинского технологического университета. – 2016. – № 3 (112). – С. 64–68. Режим доступа :/azpzd

Патент на винахід № 112908, МПК (2006.01) A21D 8/02 Склад комплексного підкислювача "Оптимальний-1» [Електронний ресурс] / Сильчук Т. А., Кулініч В. І., Дробот В. І., Цирульнікова В. В.; заявник – заявник та патентовласник Національний університет харчових технологій. – № a 201501348 ; заявл. 18.02.2015 ; опубл. 10.11.2016, Бюл. № 21. Режим доступу :/azpzh

Патент на винахід № 112913, МПК (2006.01) A21D 8/02 Комплексний підкислювач "Ефект Плюс» [Електронний ресурс] / Сильчук Т. А., Кулініч В. І., Семенова А. Б., Сидоренко О. М. ; заявник та патентовласник Національний університет харчових технологій. – № a 201502167 ; заявл. 12.03.2015 ; опубл. 10.11.2016, Бюл. № 21. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25988/1/getdocument%

20%283%29%20%281%29.pdf

Сильчук, Т. А. Вплив комплексних підкислювачів на зміну кислотності житньо–пшеничного тіста / Т. А. Сильчук, В. І. Зуйко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 82 Міжнар. наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів, 13–14 квітня 2016 р. ‒ Київ : НУХТ, 2016. ‒ Ч. 3. ‒ С. 419.

Сильчук, Т. А. Дослідження зміни фізичних властивостей житньо–пшеничного тіста при використанні підкислювачів [Електронний ресурс] / Т. А. Сильчук, В. В. Цирульнікова, В. І. Зуйко // Харчова наука і технологія. – 2016. – Т. 10, Вип. 1. – С. 49–53. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/23397/1/15.pdf

Сильчук, Т. А. Определение оптимального соотношения компонентов комплексных подкислителей для ржано–пшеничного хлеба [Электронный ресурс] / Т. А. Сильчук, В. И. Зуйко // Пищевые инновации и биотехнологии : материалы IV Междунар. науч. конф. – Кемерово, 2016. – С. 301–302. Режим доступа :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/23394/1/13.pdf