Наконечна (Мартинюк) Аліна Сергіївна

ORCID ID: 0000-0003-3494-9540

Статистичні показники (станом на 01.06.2024 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій*
31
2
23

Перелік опублікованих документів:

Станжицький, М. Розробка технології кондитерських виробів на основі пшоняного та кукурудзяного борошна для безглютенової дієти [Електронний ресурс] / М. Станжицький, І. Силка, А. Наконечна // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 90 Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11-12 квітня 2024 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2024. – Ч.3. – С. 365. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/items/ee811174-538c-4c14-8f37-89c7be55ab7b

Яковенко, Є. Зменшення калорійності борошняних виробів [Електронний ресурс] / Є. Яковенко, І. Силка, А. Наконечна // Готельно-ресторанний бізнес та харчові технології: сучасні тенденції, виклики, інновації : І Всеукраїнська студентська науково-практична інтернет-конференція, 15 травня 2024 р., м. Львів. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2024. – С. 143-145. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/items/8f8357da-19b3-4e31-8356-9c1c04458e28

Хрищенюк, А. О. Аллюлоза, як альтернатива цукру і цукрозамінникам у закладах ресторанного господарства [Електронний ресурс] / А. О. Хрищенюк, А. С. Наконечна // Інноваційні технології в готельно-ресторанному та туристичному бізнесі : матеріали XІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 140-річчю НУХТ, 21 травня 2024 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2024. – С. 103-104. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/items/bb3d908f-dfec-4232-9e70-44abe1d7522c

Kovalchuk, S. Study of quality of alcohol obtained by fermentation of highly concentrated grain wine by different races of yeast [Electronic resourse] / S. Kovalchuk, T. Mudrak, A. Nakonechna // Ресторанний і готельний консалтинг. Інновації. – 2021. – Т. 1, № 4. – С. 158–168. Access mode :http://surl.li/baagw

Наконечна, А. Удосконалення рецептури солодких соусів  із використанням плодів шипшини / А. Наконечна, С. Ковальчук, В. Година // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 17-18 листопада 2021 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 81–82. – Режим доступу :  http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/37595

Kovalchuk, S. Expanding the range of drinks in the restaurant business establishments using pectin [Electronic resourse] / S. Kovalchuk, A. Nakonechna // Tourism of the XXI century: global challenges and civilization values : ІІ International scientific and practical conference, June 01, 2020. – Kyiv : KNUTE, 2020. – P. 487–491. Access mode :http://surl.li/baahr

Ковальчук, С. С. Zostera marina як джерело унікальних біологічних активних речовин в закладах ресторанного харчування [Електронний ресурс] / С. С. Ковальчук, А. С. Наконечна // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, 19–20 травня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 284. Режим доступу :http://surl.li/baahu

Наконечна, А. Овочево-фруктові коктейлі оздоровчого призначення в ресторанному господарстві / А. Наконечна, О. Калюш // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – С. 397.

Наконечна, А. С. Удосконалення рецептури медового соусу з використанням плодів шипшини [Електронний ресурс] / А. С. Наконечна, С. С. Ковальчук // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, 19–20 травня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 205. Режим доступу :http://surl.li/baahv

Наконечная, А. С. Пути повышения эффективности работы сахарных заводов за счет производства биоэтанола [Электронный ресурс] / А. С. Наконечная, С. С. Ковальчук // Global science and education in the modern realities-2020 : international scientific conference, August 26-27, 2020. – Seattle, Washington, USA : «ISE&E» & SWorld in conjunction with KindleDP, 2020. – P. 11–15. Режим доступа :http://surl.li/baahm

Мартинюк, А. С. Актуальні напрямки утилізації відходів цукрового виробництва [Електронний ресурс] / А. С. Мартинюк, Г. С. Пастух // Екологічні науки. – 2019. – № 2 (25). – С. 187–190. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30869/3/3.pdf

Наконечна, А. С. Вимоги до води для закладів ресторанного господарства / А. С. Наконечна, Г. С. Пастух // Перспективи майбутнього та реалії сьогодення в технологіях водопідготовки : ІІІ Міжнародна науково-практична конференція, 14-15 листопада 2019 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 93–96.

Наконечна, А. С. Застосування аномальних властивостей води в розроблені новітніх технологій водо підготовки / А. С. Наконечна, В. М. Логвін // Перспективи майбутнього та реалії сьогодення в технологіях водопідготовки : ІІІ Міжнародна науково-практична конференція, 14-15 листопада 2019 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 30–32.

Пастух, Г. С. Використання комбінованих пектинів у продукції оздоровчого спрямування / Г. С. Пастух, А. С. Мартинюк // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 19-20 березня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 147–148.

Пастух, Г. С. Одержання харчових волокон із вторинної сировини / Г. С. Пастух, А. С. Мартинюк // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 19-20 березня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 149–150.

Мартинюк, А. С. Дослідження адсорбційного видалення барвних речовин під час карбонатизації [Електронний ресурс] / А. С. Мартинюк, В. М. Логвін // Цукор України. – 2018. – №3(145) – С. 5-8. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/items/86d37349-5e1f-467b-8be6-3ba238b6cc3c

Логвін, В. М. Особливості утворення СаСО3 під час періодичної карбонатизації / В. М. Логвін, А. С. Мартинюк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : 83 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів. – 2017. – Ч. 1. – С. 198.

Логвін, В. Очищення дифузійного соку карбонатом кальцію за умов І карбонатизації [Електронний ресурс] / В. Логвін, А. Мартинюк // Перспективи розвитку цукрової промисловості України : матеріали Міжнародної науково-технічної конференції цукровиків України, 29–30 березня 2017 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2017. – С. 153–156. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/items/0114626f-c5e4-4b95-8f44-9f86fad76c15

Мартинюк, А. С. Підвищення ефективності очищення дифузійного соку шляхом удосконалення І карбонізації [Електронний ресурс] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.18.05 / Мартинюк Аліна Сергіївна ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ, 2017. – 23 с. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25929/1/Martynyuk.pdf

Мартинюк, А. С. Підвищення ефективності очищення дифузійного соку шляхом удосконалення і карбонізації : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.18.05 / Мартинюк Аліна Сергіївна ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ, 2017. – 222 с.

Логвін, В. М. Розрахунок швидкості адсорбції за умов безперервної карбонізації в одноступінчастому апараті [Електронний ресурс] / В. М. Логвін, А. С. Мартинюк // Європейське співробітництво. – 2016. – № 2, Вип. 9. – С. 73–83. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30870/3/4.pdf

Логвін, В. М. Розрахунок швидкості очищення дифузійного соку карбонатом кальцію / В. М. Логвін, А. С. Мартинюк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : 82 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів. – 2016. – Ч. 1. – С. 202.