Матиящук Олена Володимирівна

ORCID ID: 0009-0002-3477-3186

Статистичні показники (станом на 01.06.2024 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій*
1
1
1
1
58
4
34

Перелік опублікованих документів:

Використання рисового напою у технології цибулевого супу-пюре / О. В. Нєміріч, О. С. Павлюченко, О. В. Матиящук, А. В. Крикунова // Таврійський науковий вісник. Серія : Технічні науки. – 2023. – №4. – C. 137-146. – DOI: https://doi.org/10.32782/tnv-tech.2023.4.17

Касьяненко, А. А. Топінамбур як джерело пребіотиків в харчовому раціоні / А. А Касьяненко., І. М. Силка, О. В. Матиящук // Інноваційні технології в готельно-ресторанному та туристичному бізнесі : матеріали XIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 16-17 травня 2023 р. – Київ : НУХТ, 2023. – С. 55.

Мар’ян, О. В. Формування споживчих властивостей сирного соусу функціонального призначення / О. В. Мар’ян, І. М. Силка, О. В. Матиящук // Інтернаука : міжнародний науковий журнал. – 2023. – № 3 (137). – DOI: https://doi.org/10.25313/2520-2057-2023-3-8615

Силка, І. М. Створення нових продуктів за принципами food-pairing / І. М. Силка, О. В. Матиящук // Інноваційні технології в готельно-ресторанному та туристичному бізнесі : матеріали XIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 16-17 травня 2023 р. – Київ : НУХТ, 2023. – С. 56.

Силка, І. Оздоровчі властивості капсаїцину у складі продукції ресторанного господарства / І. Силка, О. Матиящук // Здорове харчування від дитинства до довголіття: комплексний підхід, стан та перспективи : збірник наукових матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 26-27 жовтня 2023 р. – Київ : НУХТ, 2023. – С. 146-147.

Удосконалення технології кексів з продуктами переробки насіння конопель / А. А. Єсауленко, Л. Є. Мамченко, О. В. Нєміріч, О. В. Кузьмін, О. В. Матиящук // Таврійський науковий вісник. Серія : Технічні науки. – 2023. – № 4. – С. 118-126. – DOI: https://doi.org/10.32782/tnv-tech.2023.4.15

Чмиренко, Я. В. Підвищення поживної цінності борошняних кулінарних виробів / Я. В. Чмиренко, І. М. Силка, О. В. Матиящук // Інноваційні технології в готельно-ресторанному та туристичному бізнесі : матеріали XIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 16-17 травня 2023 р. – Київ : НУХТ, 2023. – С. 28-29.

Матиящук, О. В. Інноваційні послуги в сфері гостинності / О. В. Матиящук, В. М. Михайленко // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали XІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої до 70-річчя з дня народження професора В.Ф. Доценка, 17 травня 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 121-122.

Матиящук, О. В. Тенденція розвитку ресторанного господарства в сучасних умовах / О. В. Матиящук, В. М. Михайленко, М. Кривчик // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали XІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої до 70-річчя з дня народження професора В.Ф. Доценка, 17 травня 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 62.

Мельник, Т. В. Естетична подача страви – відмінний апетит / Т. В. Мельник, О. В. Матиящук, І. Л. Корецька // Актуальні проблеми та перспективи розвитку агропродовольчої сфери, індустрії гостинності та торгівлі : Міжнародна науково-практична інтернет-конференція, 2 листопада 2022 р., м. Харків. – Харків : Державний біотехнологічний ун-т, 2022. – С. 346-347.

Теоретичне і практичне обґрунтування рецептурного складу мафінів яблучних спеціального призначення / О. С. Павлюченко, Л. Г. Дейниченко, А. В. Кравчук, О. В. Матиящук, І. М. Силка // Наукові праці НУХТ. – 2022. – Том 28, № 1. – С. 11–18.

Investigation of the effect dried food products on the properties of the butter mixture during storage / O. Vasheka, O. Niemirich, N. Frolova [and other] // Journal of Hygienic Engineering and Design. – 2021. – Vol. 35. – P. 122–128. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/37009

Деклараційний патент на корисну модель № 141339 UA МПК A23L 13/50 (2016.01) A23L 13/60 (2016.01) Котлети курячи з топі соняшником [Електронний ресурс] / Польовик В. В., Гавриш А. В., Яценко Г. Ю., Матиящук О. В. ; заявник і патентовласник Національний університет харчових технологій. – № u 2019 07403 ; заявл. 03.07.2019 ; опубл. 10.04.2020, Бюл. № 7. Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32393/1/141339.pdf

Михайленко, В. М. Актуальність створення моно-закладів ресторанного господарства в Україні [Електронний ресурс] / В. М. Михайленко, О. В. Матиящук // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 19–20 травня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 248. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32376/1/3.pdf

Михайленко, В. М. Визначення адгезійних властивостей тіста брауні спеціального призначення / В. М. Михайленко, О. В. Матиящук // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 19–20 травня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 264.

Михайленко, В. М. Огляд основних трендів у сфері розвитку закладів ресторанного господарства [Електронний ресурс] / В. М. Михайленко, О. В. Матиящук // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали Всеукраїнської науково- практичної конференції, 19–20 травня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 245. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32375/1/2.pdf

Михайленко, В. М. Перспективні тенденції розвитку ресторанних послуг [Електронний ресурс] / В. М. Михайленко, О. В. Матиящук // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 19–20 травня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 240. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32374/1/1.pdf

Силка, І. М. Ароматична сировина в аспекті аюрведичних принципів / І. М. Силка, О. В. Матиящук // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 19–20 травня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – C. 379.

Харчова та санітарна токсикологія [Електронний ресурс] : навч. посібник / О. В. Кузьмін, В. М. Ісаєнко, Л. М. Акімова, В. В. Кійко, А. М. Куц, О. В. Матиящук. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2020. – 556 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/37935

Хоньків, М. О. Біоризики сучасності [Електронний ресурс] / М. О. Хоньків, О. П. Слободян, О. В. Матиящук // SWordl Journal. – 2020. – Issue 3, Part 2. – С. 126–131. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31638/1/23.06-29.pdf

 

Патент на корисну модель № 131287 UA МПК A23L 21/00 (2018.01) Склад низькокалорійного білкового десерту [Електронний ресурс] / Шамшур А. Г., Польовик В. В., Силка І. М., Матиящук О. В. – № u 201807497 ; заявл. 04.07.2018 ; опубл. 10.01.2019, Бюл.№ 1, 2019 р. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32361/1/131287.pdf

Силка, І. Дослідження властивостей напівфабрикатів із сиру кисломолочного з використанням кунжутного борошна / І. Силка, О. Матиящук, П. Гаврильченко // // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : 85 Ювілейна Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів присвячена 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 375.

Слободян, О. П. Сучасна молекулярна гастрономія [Електронний ресурс] / О. П. Слободян, О. В. Матиящук // Инновационный взгляд в будуще. – 2019. – С. 12–16. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31589/1/Modern_molecular_gastronomy.pdf

Солошенко, К. І. Використання принципів НАССР при виробництві сиру кисломолочного [Електронний ресурс] / К. І. Солошенко, О. П. Слободян, О. В. Матиящук // SWorld. – 2019. – № 1. – С. 22–32. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31594/1/23.06-6.pdf

Identification of equilibrium state of hydroxyl protons in vodkas by 1H NMR spectroscopy [Electronic resourse] / O. Kuzmin, S. Suikov, I. Koretska, O. Matiyashchuk, V. Poliovyk // Ukrainian Food Journal. – Kyiv : NUFT, 2017. – Vol. 6, Issue 2. – P. 314–336. Access mode :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25960/1/146-1.pdf

Ашмарина, Г. Р. Дизайн та проектування дитячих майданчиків в структурі сучасного готельного комплексу / Г. Р. Ашмарина, О. В. Матиящук // Географія та туризм. – 2016. – Вип. 35. – С.126–134.

Ашмаріна, Г. Р. Вогнезахист світлопрозорих фасадів готелів / Г. Р. Ашмаріна, О. В. Матиящук // Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 82 міжнар. наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів, 10–13 квітня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – Ч. 2. – С. 356.

Ашмаріна, Г. Р. Геопатогенні зони – міф чи реальність? / Г. Р. Ашмаріна, О. В. Матиящук // Проблемы и инновации в области механизации и технологий в строительных и дорожных отраслях : сб. научных трудов по материалам конф. – Иваново : Научный мир, 2016. – Вып. 2. – С. 78–80.

Ашмаріна, Г. Р. Дизайн та проектування дитячих майданчиків в структурі сучасного готельного комплексу / Г. Р. Ашмаріна, О. В. Матиящук // Географія та туризм. – 2016. – Вип. 35 – С. 9.

Ашмаріна, Г. Р. Чому горять фасади і як це зупинити / Г. Р. Ашмаріна, О. В. Матиящук // Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 82 міжнар. наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів, 10–13 квітня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – Ч. 2. – С. 358.

Екологічні готелі як інноваційна концепція в індустрії гостинності / О. В. Матиящук, Г. Р. Ашмаріна, А. М. Матиящук, О. М. Салавор // Научные труды SWorld. – 2016. – Вып. 1 (42), Т. 13. – С. 86–92.

Забруднювачі продовольчої сировини та харчових продуктів / О. В. Матиящук, О. П. Слободян, С. О. Авдієнко, А. М. Матиящук // Научные труды SWorld. – 2016. – № 4 (41), Т. 4. – С. 34–38.

Кирпіченкова, О. М. Використання рослинної білкововмісної сировини для покращення якості щербету [Електронний ресурс] / О. М. Кирпіченкова, О. В. Матиящук, О. C. Божко // Вісник харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. – 2016. – Вип. 179. – С. 181–187. Режим доступу :http://surl.li/azzsl

Коваль, О. В. Використання кавітаційних апаратів для інтенсифікації процесу біологічного очищення стічних вод [Електронний ресурс] / О. В. Коваль, О. В. Матиящук // Удосконалення процесів і обладнання–запорука інноваційного розвитку харчової промисловості : матеріали: Міжнародної науково-практичної конференції, 8–10 листопада 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – С. 182–183. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25314/1/5.pdf

Коваль, О. В. Динаміка утворення масивів диспергованої газової фази середовищ бродильних виробництв [Електронний ресурс] / О. В. Коваль, О. В. Матиящук // Удосконалення процесів і обладнання — запорука інноваційного розвитку харчової промисловості : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 8-10 листопада 2016 р. – Київ : Н УХТ, 2016. – С. 207–208. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25256/1/8.pdf

Матиящук, О. В. Готелі без бар’єрів / О. В. Матиящук, Г. Р. Ашмаріна // Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 82 Міжнар. наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів, 13–14 квітня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – Ч. 3. – С. 431.

Матиящук, О. В. Готелі в стилі еко / О. В. Матиящук, Г. Р. Ашмаріна // Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 82 Міжнар. наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів, 13–14 квітня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – Ч. 3. – С. 410.

Приготування курячого філе, шприцьованого імбірним соком [Електронний ресурс] / О. В. Арпуль, О. П. Слободян, М. А. Макаров, О. В. Матиящук // Продовольча індустрія АПК. – 2016. – № 4. – С. 33–37. Режим доступу : :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26308/1/Food%20industry%20of%20agroindustrial%20complex.pdf