Мамченко Людмила Євгенівна

ORCID ID: 0000-0003-2519-043X

Статистичні показники (станом на 01.06.2024 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
2
1
3

Formation of emulsion properties with celery root powder [Electronic resourse] / O. Niemirich, I. Ustymenko, A. Havrysh, L. Mamchenko, O. Skyrda, I. Zhytnetskyi, O. Podobii, V. Hubenia, O. Liulka, Y. Tkachuk, O. Pushka, R. Doroshkevych // Journal of hygienic engineering and design. – 2023. – Vol. 43. – P. 304-308. – Access mode : https://dspace.nuft.edu.ua/server/api/core/bitstreams/7de7f766-2996-4168-92a7-d38518da52ef/content

Innovation recipe ice cream «gelato» with inulin / V. Sofinska, O. Niemirich, L. Mamchenko, A. Havrysh // Food security: modern challenges and mechanisms to ensure : scientific monograph. – Košice : Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, 2023. – P. 51-60.

Єсауленко, А. Використання продуктів переробки насіння конопель при виробництві кексів / А. Єсауленко, Л. Мамченко // Здорове харчування від дитинства до довголіття: комплексний підхід, стан та перспективи : збірник наукових матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 26-27 жовтня 2023 р. – Київ : НУХТ, 2023. – С. 150-153.

Мідлер, Г. Основні принципи при розробці системи НАССР для виробництва біфштексу із яловичини / Г. Мідлер, Л. Мамченко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 89 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 3-7 квітня 2023 р. – Київ : НУХТ, 2023. – Ч. 3. – С. 316.

Моніторинг безпечності чизкейків на основі принципів HACCP / Д. В. Селезньова, О. В. Нєміріч, О. В. Кузьмін, А. В. Гавриш, Л. Є. Мамченко // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2023. – Т. 29, № 3. – С. 93-109.

Обґрунтування вибору виду аглютенового печива для виробництва інноваційного чикейку спеціального призначення / О. В. Нєміріч, О. В. Кузьмін, Л. Є. Мамченко, Д. В. Селезньова // Scientific progress: innovations, achievements and prospects : the 9th International scientific and practical conference, May 29-31, 2023. – Munich, Germany ; MDPC Publishing, 2023. – P. 167-172.

Обґрунтування інноваційного рецептурного складу закуски з кисломолочного сиру / О. В. Нєміріч, А. В. Гавриш, Л. Є. Мамченко, С. П. Ястреба, П. О. Сивун, Д. В. Селезньова // Інтернаука : міжнародний науковий журнал. – 2023. – № 3 (137). – DOI: https://doi.org/10.25313/2520-2057-2023-3

Патент на корисну модель № 154553 Україна, МПК A23C19/06 Спосіб отримання сиру м'якого з рослинними компонентами / Скирда О. Є., Акмен В. О., Сорокіна С. В., Соколова Є. Б., Одарченко Д. М., Нєміріч О. В., Мамченко Л. Є., Полупан В. В., Скирда О. І. ; заявник Державний біотехнологічний університет. – № u202301822 ; заяв. 19.04.2023 ; опубл. 23.11.2023, Бюл. № 47. – https://sis.nipo.gov.ua/uk/search/detail/1772364/

Підвищення харчової цінності мусу шляхом внесення концентрату сироваткового білку та сублімату малини / К. Духовнікова, О. Нєміріч, Л. Мамченко, А. Гавриш // Інтернаука : міжнародний науковий журнал. – 2023. – № 1 (135). – DOI: https://doi.org/10.25313/2520-2057-2023-1-8514

Продукція спеціального призначення для військовослужбовців з використанням вторинних білкових ресурсів і природних комплексів / К. В. Свідло, О. М. Шаніна, Л. Є. Мамченко, Л. В. Піддубна // Grail of Science : international scientific journal. – 2023. – № 24. – С. 260-265. – DOI: https://doi.org/10.36074/grail-of-science.17.02.2023.048

Розробка технології ягідних соусів на основі вина з урахуванням їхнього впливу на органолептичні показники / В. Ю. Кобелецький, О. В. Гавриш, О. В. Нєміріч, Л. Є. Мамченко // Інтернаука : міжнародний науковий журнал. – 2023. – № 1 (137). – DOI: https://doi.org/10.25313/2520-2057-2023-1

Свідло, К. Продукти здорового харчування для військовослужбовців / К. Свідло, Л. Мамченко // Здорове харчування від дитинства до довголіття: комплексний підхід, стан та перспективи : збірник наукових матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 26-27 жовтня 2023 р. – Київ : НУХТ, 2023. – С. 101-103.

Удосконалення технології біфштексів з використанням м’яса кролика і амарантового борошна / Г. С. Мідлер, Л. Є. Мамченко, О. В. Нєміріч, О. Є. Ройко // Таврійський науковий вісник. Серія : Технічні науки. – 2023. – № 3. – DOI: https://doi.org/10.32782/tnv-tech.2023.3.6

Удосконалення технології кексів з продуктами переробки насіння конопель / А. А. Єсауленко, Л. Є. Мамченко, О. В. Нєміріч, О. В. Кузьмін, О. В. Матиящук // Таврійський науковий вісник. Серія : Технічні науки. – 2023. – № 4. – С. 118-126. – DOI: https://doi.org/10.32782/tnv-tech.2023.4.15

Фефелов, Д. В. Щодо удосконалення раціону харчування військовослужбовців після поранень і травм / Д. В. Фефелов, Л. Є. Мамченко // Інноваційні технології в готельно-ресторанному та туристичному бізнесі : матеріали XIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 16-17 травня 2023 р. – Київ : НУХТ, 2023. – С. 76-77.

Фефелов, Д. Інноваційні підходи при організації бенкету-фуршету / Д. Фефелов, Л. Мамченко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 89 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 3-7 квітня 2023 р. – Київ : НУХТ, 2023. – Ч. 3. – С. 323.

Фефелов, Д. Розширення асортименту вегетаріанських солодких страв завдяки використанню нетрадиційної сировини / Д. Фефелов, Л. Мамченко, В. Захаров // Здорове харчування від дитинства до довголіття: комплексний підхід, стан та перспективи : збірник наукових матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 26-27 жовтня 2023 р. – Київ : НУХТ, 2023. – С. 95-97.

Функціонально-технологічні властивості термостабільної начинки для кулінарної і кондитерської продукції / Д. О. Товстоног, О. В. Нєміріч, Л. Є. Мамченко, А. В. Гавриш // Таврійський науковий вісник. Серія : Технічні науки. – 2023. – № 1. – С. 125-131. – DOI: https://doi.org/10.32851/tnv-tech.2023.1.13

Яремчук, К. О. Перспективні напрямки удосконалення технології гарячих закусок для ЗРГ / К. О. Яремчук, Л. Є. Мамченко // Інноваційні технології в готельно-ресторанному та туристичному бізнесі : матеріали XIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 16-17 травня 2023 р. – Київ : НУХТ, 2023. – С. 53.

Яремчук, К. Обґрунтування вибору сорту гарбуза для удосконалення технології суфле з м’яса птиці / К. Яремчук, Л. Мамченко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 89 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 3-7 квітня 2023 р. – Київ : НУХТ, 2023. – Ч. 3. – С. 318.

Investigation of technological properties of celera root powder obtained by drying with mixed heat supply method / O. Niemirich, I. Ustymenko, V. Mykhailenko, V. Zuiko, I. Sylka, A. Havrysh, O. Skyrda, Y. Furmanova, O. Pavliuchenko, L. Mamchenko, R. Doroshkevych // Journal of Hygienic Engineering and Design. – 2022. – Vol. 40. – Pp. 346–350.

Technology of minced products from hydrobionts and poultry meat for health purposes / K. Svidlo, L. Karpenko, L. Mamchenko, T. Kolisnychenko // Journal of hygienic engineering and design. – 2022. – Vol. 40. – P. 103-113.

Гавриш, А. В. Метод ієрархій у визначенні конкурентоспроможності закладів ресторанного господарства / А. В. Гавриш, Л. Є. Мамченко // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали XІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої до 70-річчя з дня народження професора В.Ф. Доценка, 17 травня 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 162.

Мамченко, Л. Використання безглютенових видів борошна в технології продукції ресторанного господарства / Л. Мамченко, А. Булавіна // Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності : збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 6 жовтня 2022 року, м. Львів. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2022. – С. 144-146.

Мамченко, Л. Є. Використання концентрату сироваткового білку у складі холодної солодкої страви (мусу) / Л. Є. Мамченко, К. А. Духовнікова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень-травень, 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 238.

Мамченко, Л. Є. Дослідження впливу концентрату сироваткового білка на формування структури мусу / Л. Є. Мамченко, К. А. Духовнікова // Актуальні проблеми та перспективи розвитку агропродовольчої сфери, індустрії гостинності та торгівлі : Міжнародна науково-практична інтернет-конференція, 2 листопада 2022 р., м. Харків. – Харків : Державний біотехнологічний ун-т, 2022. – С. 414-415.

Мамченко, Л. Є. Перспективи використання інноваційної технології обробки харчових продуктів під високим тиском / Л. Є. Мамченко, О. Є. Скирда // Актуальні проблеми та перспективи розвитку агропродовольчої сфери, індустрії гостинності та торгівлі : Міжнародна науково-практична інтернет-конференція, 2 листопада 2022 р., м. Харків. – Харків : Державний біотехнологічний ун-т, 2022. – С. 412-413.

Мамченко, Л. Є. Упровадження електронного меню в закладах ресторанного господарства як чинник забезпечення корпоративної соціальної відповідальності / Л. Є. Мамченко, К. В. Свідло // Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності : збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 6 жовтня 2022 року, м. Львів. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2022. – С. 72-74.

Мамченко, Л. Особливості технології холодної закуски «мезе з баклажанів» / Л. Мамченко, А. Пахар // Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності : збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 6 жовтня 2022 року, м. Львів. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2022. – С. 184-185.

Мамченко, Л. Розширення асортименту м'ясних страв за рахунок верблюжини / Л. Мамченко, А. Грицкевич // Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності : збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 6 жовтня 2022 року, м. Львів. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2022. – С. 153-155.

Свідло, К. В. Екологічна сертифікація як чинник підвищення конкурентоспроможності готельно-ресторанного бізнесу / К. В. Свідло, Л. Є. Мамченко, А. С. Соколенко // Modern Technology and Innovative Technologies. – 2022. – №23, Part 2. – Pp. 40-47.

Свідло, К. В. Перспективи розвитку екологічного готельно-ресторанного бізнесу в харківському регіоні / К. В. Свідло, Л. Є. Мамченко, А. С. Соколенко // World scientific and technical trends 2022 : International scientific konference, October 10, 2022. – Karlsruhe : Sergeieva&Co, 2022. – № 20. – Pp. 69-75.

Стратегія впровадження інноваційних послуг у підприємствах харчування готелів Харківщини / К. В. Свідло, Л. Є. Мамченко, Д. В. Загоруйко, Т. А. Попович // Swold Journal : international periodic scientific journal. – 2022. – № 16. – Part 1. – С. 12-22. – DOI: https://doi.org/10.30888/2663-5712.2022-16-01-015

Управлінння конкурентоздатністю готельного продукту через впровадження послуг гіда-конференсьє / К. В. Свідло, А. С. Соколенко, Л. Є. Мамченко, О. О. Каролоп // Modern foundations of economics, management and tourism : collective monograph ; Іnternational Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2022. – P. 325-336.

Технологія комбінованих фаршевих виробів із м’яса птиці оздоровчого призначення / К. В. Свідло, Л. К. Карпенко, С. М. Пересічна, Л. Є. Мамченко // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. – 2021. – Вип. 28. – С. 43-51.