Кузьмін Олег Володимирович

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій*
7
2
16
3
397
15
316

Перелік опублікованих документів:

Antioxidant properties of water-alcohol infusions of teaherbal compositions based on yerba mate / O. Shevchenko, O. Kuzmin, O. Melnyk, V. Khareba, N. Frolova, V. Polyovyk // Ukrainian Food Journal. – 2023. – Vol. 11, Is. 3. – Pp. 403–415. DOI: 10.24263/2304-974X-2022-11-3-6

Bilousova, L. International franchising as a form of technology transfer and engineering service [Electronic resourse] / L. Bilousova, O. Kuzmin // Innovations and prospects of world science : 11th International scientific and practical conference, June 22-24, 2022. – Vancouver, Canada : Perfect Publishing, 2022. – Pp. 499–504. – Access mode : https://bit.ly/3Rt0ayw

Bilousova, L. Prerequisite programs of food safety systems for public food [Електронний ресурс] / L. Bilousova, O. Kuzmin, B. Mykhailov // Наукові дослідження: парадигма інноваційного розвитку : збірник тез наукових праць XI Міжнародної наукової конференції, 30 серпня 2022 р., м. Прага. – Прага, Чехія, 2022. – С. 69–72. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37999/1/Prerequisite_programs_of_food_safety_systems_for_public_food.pdf

Hubar, T. Models of engineering in restaurant business [Electronic resourse] / T. Hubar, O. Kuzmin // Science, innovations and education: problems and prospects : 12th International scientific and practical conference, June 28-30, 2022. – Tokyo, Japan : CPN Publishing Group, 2022. – Pp. 186–191. – Access mode : https://bit.ly/3QvQoKC

Husiev, D. A. Kombucha – an innovative proposal for restaurant establishments / D. A. Husiev, O. V. Kuzmin, N. M. Stukalska // Інтеграційні та інноваційні напрями розвитку харчової індустрії : матеріали шостої міжнародної науково-практичної конференції, 3-4 листопада 2022 р., м. Черкаси. – Черкаси : ЧДТУ, 2022. – С. 189-192.

Improvement of water preparation technology for the production of alcoholic beverages of stable quality / O. Kuzmin, N. Stukalska, I. Dudarev, B. Mykhailov // Future prospects and reality towards water treatment technologies : proceedings of the 4th International scientific and technical conference, October 25-26, 2022. – Kyiv : NUFT, 2022. – Pp. 91–92. https://rb.gy/d141ss

Kuzmin, O. Schematization of functional zones in restaurants according to HACCP [Електронний ресурс] / O. Kuzmin, V. Polovyk, I. Dudarev // Наукові дослідження: парадигма інноваційного розвитку : збірник тез наукових праць XIІ Міжнародної наукової конференції, 28 вересня 2022 р., м. Прага. – Прага, Чехія, 2022. – С. 47–51. – Режим доступу : https://cutt.ly/L0bpAKP

Moskalchuk, O. Programs prerequisite of HACCP system for the cleaning procedure in restaurants [Electronic resourse] / O. Moskalchuk, O. Kuzmin, N. Stukalska // Eurasian scientific discussions : 6th International scientific and practical conference, July 3-5, 2022. – Barcelona, Spain : Barca Academy Publishing, 2022. – Pp. 75–79. – Access mode : https://bit.ly/3DbYXar

Omelchenko, M. Improvement of chocolate technology using natural dye curcumin / M. Omelchenko, O. Niemirich, O. Kuzmin // Здобутки та перспективи розвитку кондитерської галузі/Інноваційні технології у хлібопекарському виробництві : матеріали міжнародних науково-практичних конференцій, 15-16 листопада 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 78-79.

Skrynnyk, I. Requirements for facility premises and equipment in accordance with the HACCP system [Electronic resourse] / I. Skrynnyk, O. Kuzmin // Modern scientific research: achievements, innovations and development prospects : 13th International scientific and practical conference, June 19-21, 2022. – Berlin, Germany : MDPC Publishing, 2022. – Pp. 194–199. – Access mode : https://bit.ly/3BnGSos

Skrynnyk, I. Expanding the range of sweet dishes / I. Skrynnyk, N. Stukalska, O. Kuzmin // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті євроінтеграції : програма та тези матеріалів ХI Міжнародної науково-технічної конференції, 8 листопада 2022 р.,м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 304–305.

Stukalska, N. Influence of chicken meat grinding process conditions on its structural and mechanical characteristics / N. Stukalska, O. Kuzmin, I. Dudarev // Інноваційні технології та перспективи розвитку м’ясопереробної галузі : програма та тези матеріалів III Міжнародної науково-практичної конференції, 18 жовтня 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 121-124.

Stukalska, N. M. Features of providing information for consumers regarding food products in the conditions of the HACCP / N. M. Stukalska, O. V. Kuzmin, O. Y. Karpachov // Актуальні проблеми та перспективи розвитку агропродовольчої сфери, індустрії гостинності та торгівлі : Міжнародна науково-практична інтернет-конференція, 2 листопада 2022 р., м. Харків. – Харків : Державний біотехнологічний ун-т, 2022. – С. 441-442.

Stukalska, N. Study of the influence of the dose of whey protein concentrate on the formation of the quality of fermented milk products [Electronic resourse] / N. Stukalska, O. Kuzmin // Trends of modern science and practice : V International Scientific and Practical Conference, February 8-11, 2022. – Ankara, Turkey, 2022. – Pp. 554–556. – Access mode : https://bit.ly/3RQhbT7

Yurchenko, I. Implementation of HACCP system in restaurants [Electronic resourse] / I. Yurchenko, O. Kuzmin, V. Zakharov // Modern science: innovations and prospects : 10th International scientific and practical conference, June 25-27, 2022. – Stockholm, Sweden : SSPG Publish, 2022. – Pp. 106–110. – Access mode : https://bit.ly/3ezGREX

Zaporozhan, A. HACCP color coding in restaurants [Electronic resourse] / A. Zaporozhan, O. Kuzmin, N. Stukalska // Science, innovations and education: problems and prospects : 14th International scientific and practical conference, August 25-27, 2022. – Tokyo, Japan : CPN Publishing Group, 2022. – Pp. 86–89. – Access mode : https://bit.ly/3ROMYDF

Zaporozhan, A. Study of technological regimes of dairy production [Electronic resourse] / A. Zaporozhan, N. Stukalska, Kuzmin O. // Science in the Environment of Rapid Changes : Proceedings of the 1st International Scientific and Practical Conference, Scientific Collection «InterConf», September 6-8, 2022. – Brussels, Belgium : De Boeck, 2022. – № 123. – Pp. 260–264. – Access mode : https://cutt.ly/8VaRpsa

Визначення збалансованості раціонів харчування [Електронний ресурс] / О. В. Кузьмін, Н. М. Стукальська, Н. В. Лабенська, А. Д. Дериш, П. В. Берладин, І. О. Грушевська // Інтернаука. – 2022. – № 1(120). – С. 53–62. DOI: 10.25313/2520-2057-2022-1

Дослідження антиоксидантної здатності настоїв із каво замінників [Електронний ресурс] / О. В. Кузьмін, В. В. Польовик, Г. О. Березова, І. О. Грушевська // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали XI Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої до 70-річчя з дня народження професора В.Ф. Доценка, 17 травня 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 59. – Режим доступу : https://bit.ly/3TQ9aPH

Дударєв, І. М. Стратегії удосконалення майонезного соусу / І. М. Дударєв, О. В. Кузьмін // Товарознавчий вісник. – 2022. – Вип. 15, Ч. 2. – С. 5-21.

Кузьмін, О. Антиоксидантна здатність водно-спиртових настоїв з чайної продукції [Електронний ресурс] / О. Кузьмін, В. Польовик, В.Рибачук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : 88 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, квітень-травень 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 3. – С. 262. – Режим доступу : https://bit.ly/3QmlzrD

Кузьмін, О. В. Інноваційні тренди розвитку ринку фудтех [Електронний ресурс] / О. В. Кузьмін // Сучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції 25 лютого 2022 року. – Вінниця : ВНТУ, 2022. – С. 226. – Режим доступу : https://bit.ly/3qhtY5j

Кузьмін, О. В. Перспективи та сучасне бачення дисципліни «Інжиніринг у ресторанному бізнесі» [Електронний ресурс] / О. В. Кузьмін // Наукові дослідження: парадигма інноваційного розвитку : збірник тез наукових праць X Міжнародної наукової конференції, 29  червня 2022 р., м. Прага, Чехія. – 2022. – С. 75–78. – Режим доступу : https://bit.ly/3RHMMXz

Кузьмін, О. В. Система управління безпечністю харчової продукції для громадського харчування [Електронний ресурс] / О. В. Кузьмін, Л. І. Білоусова, А. Є. Пчеленко // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали XI Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої до 70-річчя з дня народження професора В.Ф. Доценка, 17 травня 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 134. – Режим доступу : https://bit.ly/3RqifwZ

Кузьмін, О. Е-комерція та Digital-маркетинг в готельно-ресторанній індустрії та туризмі [Електронний ресурс] / О. Кузьмін, О. Яворська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : 88 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, квітень-травень 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 3. – С. 226. – Режим доступу : https://bit.ly/3qjMr0T

Кузьмін, О. Спеціальні програми-передумови системи управління безпечністю харчової продукції для закладів ресторанного господарства [Електронний ресурс] / О. Кузьмін, В. Михайленко, Б. Михайлов // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : 88 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, квітень-травень 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 3. – С. 259. – Режим доступу : https://bit.ly/3D7aR5r

Мельник, О. П. Харчова токсикологія : навч. посібник / О. П. Мельник, О. В. Кузьмін, В. В. Кійко. – Херсон : Олді+, 2022. – 180 с.

Стукальська, Н. М. Кольорове кодування у закладах ресторанного господарства згідно принципів HACCP [Електронний ресурс] / Н. М. Стукальська, О. В. Кузьмін, Н. І. Богачук // Modern directions of scientific research development : 13th International scientific and practical conference, June 15-17, 2022. – Chicago, USA : BoScience Publisher, 2022. – Pp. 337–341. – Режим доступу : https://bit.ly/3x5StpP

Удосконалення технології кавових напоїв із додаванням нетрадиційної рослинної сировини / А. Гольник, В. Польовик, О. Кузьмін, Н. Стукальська // Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності : збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 6 жовтня 2022 року, м. Львів. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2022. – С. 150-152.

Antioxidant characteristics of non-traditional spicy-aromatic vegetable raw materials for restaurant technology [Electronic resourse] / O. Khareba, O. Kuzmin, O. Khareba, V. Marynchenko, M. Karputina, I. Koretska // Ukrainian Food Journal. – 2021. – Vol. 10, Issue 2. – Р. 301–320. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36781/1/21-10.pdf

Antioxidant characteristics of tea-herbal compositions / O. Kuzmin, N. Stukalska, L. Mykhonik, O. Koval, V. Polyovyk, G. Berezova // Ukrainian Food Journal. – 2021. – Volume 10, Issue 4. – P. 807–827. DOI: 10.24263/2304- 974X-2021-10-4-14

Influence of spontaneous fermentation leavens from cereal flour on the indicators of the technological process of making wheat bread [Electronic resourse] / I. Hetman, L. Mykhonik, O. Kuzmin, A. Shevchenko // Ukrainian Food Journal. – 2021. – Vol. 10, Issue 3. – P. 492–506. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36755/1/ssaoiosflfcfotiottpomb.pdf

Quality rating of desserts based on fruit and berry raw materials [Electronic resourse] / I. Koretska, O. Kuzmin, V. Polyovyk, L. Deinychenko, G. Berezova, N. Stukalska // Ukrainian Journal of Food Science. – 2021. – № 9(1). – Pp. 71–87. – Access mode : https://bit.ly/3TUXCef

Scientific substantiation and development of technology of bechamel sauce of the increased nutritional value [Electronic resourse] / N. Stukalska, O. Kuzmin, I. Koretska, V. Polovyk, I Hrushevska // Technical research and development : collective monograph. – Boston : PrimediaeLaunch, 2021. – P. 222–229. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36785/1/21%20%d0%9c%d0%be%d0%bd%d0%be.pdf

Stukalska, N. M. Formation of skills and abilities of a specialist in the technical field [Electronic resourse] / N. M. Stukalska, O. V. Kuzmin // Applied scientific and technical research: European experience and development directions : scientific and pedagogical internship, September 13–October 24, 2021. – Prague, Czech Republic : Baltija Publishing, 2021. – Pp. 68–70. – Access mode : https://bit.ly/3B1el6M

Аnalysis of the competitive environment of the hotel economy Ivano-Frankivsk region [Electronic resourse] / O. Kyrpichenkova, V. Bilan, R. Matyushenko, O. Kuzmin, I. Sylka, V. Polovyk // Strategies, models and technologies of economic systems management in the context of international economic integration : scientific monograph / edited by Dr.oec. Prof. Maksym Bezpartochnyi, Dr.oec. Prof. Viktoriia Riashchenko, Dr.paed. Nina Linde. – 2nd edition. – Riga : Institute of Economics of the Latvian Academy of Sciences, 2020. – P. 236–244. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36642/1/Kyrpichenkova_5_LV%20%281%29.pdf

Дослідження якості раціонів харчування в закладах готельно-ресторанного господарства [Електронний ресурс] / О. В. Кузьмін, Н. М. Стукальська, І. Л. Корецька, М. В. Карпутіна, В. С. Шула // Інтернаука. – 2021. – № 1 (101), Т. 2. – С. 24–32. - Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/bitstream/123456789/36720/1/20%20stukalska%2026.pdf

Кузьмін, О. В. Перспективність використання Nepeta transcaucasica Grossch у технології алкогольних напоїв [Електронний ресурс] / О. В. Кузьмін, М. В. Кулачинський // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали X Всеукраїнської науково-практичної конференції, 23 листопада 2021 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 88. – Режим доступу : https://bit.ly/3KVJZHk

Кузьмін, О. В. Програми-передумови системи безпечності харчових продуктів для громадського харчування / О. В. Кузьмін, Н. М. Стукальська, І. Л. Корецька // Якість і безпека харчових продуктів : збірник тез V Міжнародної науково-практичної конференції, 11–12 листопада 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 69–70.

Кузьмін, О. В. Розроблення ефективних технологій алкогольних напоїв : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.18.05 "Технологія цукристих речовин та продуктів бродіння" / Олег Володимирович Кузьмін ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ, 2021. – 45 с.

Кузьмін, О. В. Розроблення ефективних технологій алкогольних напоїв : дис. ... д-ра техн. наук : 05.18.05 "Технологія цукристих речовин та продуктів бродіння". Т. 1 / Кузьмін Олег Володимирович ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ, 2021. – 394 с.

Кузьмін, О. В. Розроблення ефективних технологій алкогольних напоїв : дис. ... д-ра техн. наук : 05.18.05 "Технологія цукристих речовин та продуктів бродіння". Т. 2 / Кузьмін Олег Володимирович ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ, 2021. – 187 с.

Кузьмін, О. В. Удосконалення технології холодних соусів на фруктових відварах [Електронний ресурс] / О. В. Кузьмін, А. Д. Дериш, Н. В. Лабенська // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали X Всеукраїнської науково-практичної конференції, 23 листопада 2021 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 89. – Режим доступу : https://bit.ly/3QG1xsB

Кузьмін, О. Визначення енергії відновлення настоїв спиртових рослинної сировини [Електронний ресурс] / О. Кузьмін, І. Грушевська, А. Дериш // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 3. – C. 353. – Режим доступу : https://bit.ly/3RpZfi5

Особливості використання зовнішньої реклами у дизайні закладів ресторанного господарства [Електронний ресурс] / В. М. Дударець, О. В. Кузьмін, С. М. Адаменко, М. О. Ралко, О. В. Чемакіна // Інтернаука. – 2021. – № 10(110). – С. 6–11. https://bit.ly/3euzHC0

Поняття відкритого громадського простору міста як об’єкту дизайну [Електронний ресурс] / О. В. Чемакіна, О. В. Кузьмін, С. М. Адаменко, М. О. Ралко, О. С. Васильченко // Інтернаука. – 2021. – № 9(109). – С. 15–21. – Режим доступу : https://bit.ly/3Qkvw9a

Удосконалення технології та дослідження впливу рідкої основи на якість борошняних безглютенових виробів [Електронний ресурс] / Н. М. Стукальська, О. В. Кузьмін, О. Д. Ряба, А. Д. Дериш // Інтернаука. – 2021. – № 19(119). – С. 56-64. DOI: 10.25313/2520-2057-2021-19.

Удосконалення технології холодних закусок на основі хумусу в закладах ресторанного господарства [Електронний ресурс] / Н. М. Стукальська, О. В. Кузьмін, О. В. Хабенець, М. М. Лисенко // Інтернаука. – 2021. – № 1(101). – С. 63–69. – Режим доступу : https://bit.ly/3KYuGhb

Яворська, О. Г. Бізнес-аналітика та ефективність бізнесу сервіс-орієнтованих підприємств [Електронний ресурс] / О. Г. Яворська, О. В. Кузьмін // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали X Всеукраїнської науково-практичної конференції, 23 листопада 2021 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 264–265. – Режим доступу : https://bit.ly/3B0vCgA

Antioxidant ability of alcoholic infusions from vegetable raw materials for the technology of alcoholic beverages [Electronic resourse] / O. Kuzmin, V. Kucherenko, N. Stukalska, A. Kuts, S. Oliynyk, D. Rakhmetov // Ukrainian Food Journal. – 2020. – Vol. 9, Issue 4. – Р. 795–808. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36774/1/5.pdf

Antioxidant capacity of alcoholic beverages based on infusions from non-traditional spicy-aromatic vegetable raw materials [Electronic resourse] / O. Kuzmin, V. Kucherenko, I. Sylka, V. Isaienko, Y. Furmanova, O. Pavliuchenko, V. Hubenia // Ukrainian food journal. – 2020. – Vol. ‏9, Issue ‏2. – P. 404–424. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32806/1/3.pdf

Ensuring the competitiveness of restaurants by determining the quality of diets [Electronic resourse] / O. Kuzmin, O. Niemirich, I. Koretska, H. Pastukh, I. Ustymenko, T.Berezhna // Pandemic economic crisis: changes and new challenges to society : scientific monograph / edited by M. Bezpartochnyi. – Sofia : VUZF Publishing House “St. Grigorii Bogoslov”, 2020. – P. 100–109. – Access mode : https://bit.ly/3KYpRo5

Ensuring the competitiveness of the restaurant business in Ukraine in the period Covid-19 pandemics [Electronic resourse] / O. Kuzmin, I. Sylka, N. Frolova, A. Popovych, V. Popovych, O.Kyrpichenkova // Pandemic economic crisis: changes and new challenges to society : scientific monograph / edited by M. Bezpartochnyi. – Sofia: VUZF Publishing House “St. Grigorii Bogoslov”, 2020. – P. 110–119. – Access mode : https://bit.ly/3RtPvDA

Improvement of the recipe composition of special-purpose gluten-free chocolate muffins [Electronic resourse] / O. Shapovalenko, O. Pavliuchenko, Y. Furmanova, L. Sharan, O. Kuzmin // Food science and technology. – 2020. – Vol. 14, Issue 4. – P. 20–30. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32790/1/1.pdf

Koretska, I. Sample rating in water-alcohol technology by profile non-linear quality criteria [Electronic resourse] / I. Koretska, O. Kuzmin, T. Zinchenko // Restaurant and hotel consulting. Innovations. – 2020. – T. 3, № 1. – Pp. 12–24. DOI: 10.31866/2616-7468.3.1.2020.205561

Kuzmin, O. Development of resource-saving technologies for processing wood waste for the production of alcoholic beverages / O. Kuzmin, V. Isaienko // Theoretical and empirical scientific research: concept and trends : collection of scientific papers «ΛΌГOΣ» with Proceedings of the International Scientific and Practical Conference, July 24, 2020. – Oxford, United Kingdom : Oxford Sciences Ltd. & European Scientific Platform, 2020. – Vol. 2. – Pp. 9–11. – Access mode : https://bit.ly/3AYcUWP

Kuzmin, O. Improvement of alcoholic beverages technology for restaurant business [Electronic resourse] / O. Kuzmin, A. Mishurovskyi // Scientific and technical progress in European countries and the contribution of higher education institutions : collective monograph. Riga : Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2020. – P. 90–106. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37053/3/236.pdf

Kuzmin, O. Prospects for the use of alcohol infusions in alcoholic beverage technologies for restaurants [Electronic resourse] / O. Kuzmin, V. Rudyi // Modern engineering research: topical problems, challenges and modernity : collective monograph. – Riga : Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2020. – P. 211–230. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37052/1/235.pdf

Kuzmin, O. V. Development of effective technologies for waste processing of the food industry [Electronic resourse] / O. V.Kuzmin, V. M. Isaienko // Scientific developments of Ukraine and EU in the area of natural sciences : collective monograph. – Riga : Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2020. – P. 430–448. – Access mode : https://bit.ly/3RQ4VSB

Kuzmin, O. V. Prospects and modern vision of the discipline «Food and sanitary toxicology» [Electronic resourse] / O. V. Kuzmin, A. M. Kuts // Professional development and pedagogical excellence of lecturers in technical sciences : Scientific and pedagogic internship, August 3 - September 11, 2020. – Wloclawek : Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2020. – Pp. 84–86. – Access mode : https://bit.ly/3BlIVtc

Kuzmin, O. V. Prospects of using alcohol in citrus infusions in the technology of the restaurant [Electronic resourse] / O. V. Kuzmin, V. V. Rizhenko // Prospects and priorities of research in science and technology : collective monograph. – Riga : Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2020. – Vol. 2. – P. 1–19. – Access mode : https://bit.ly/3D5YPJy

Modeling of innovative technology of fruit and berry desserts [Electronic resourse] / V. Polovyk, I. Koretska, O. Kuzmin, Т. Zinchenko // Ресторанний і готельний консалтинг. Інновації. – 2020. – Т. 3, № 2. – С. 221–236. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32415/4/1.pdf

Reducing ability of infusions from waste of spicy-aromatic raw materials in the technology of alcoholic beverages [Electronic resourse] / O. Kuzmin, V. Isaienko, I. Koretska, D. Rakhmetov, V. Goots, S. Oliynyk // Ukrainian Journal of Food Science. – 2020. – Vol. 8. Is. 1. – Pp. 6–21. DOI: 10.24263/2310-1008-2020-8-1-3.

Thermophysical characteristics of frozen semifinished products for restaurant technology [Electronic resourse] / I. Koretska, V. Polyovyk, M. Maslikov, O. Kuzmin // Ukrainian Journal of Food Science. – 2020. – Vol. 8, Issue 2. – P. 231–240. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36784/1/21-50.pdf

Авторське свідоцтво № 96904 UA. Визначення рейтингу нових виробів (рекомендації до оцінювання нового харчового продукту) / І. Л. Корецька, О. В. Кузьмін, В. В. Польовик, Н. М. Кравчук, О. В. Нєміріч // Авторське право і суміжні права. – 2020. – опубл. 26.03.2020, Бюл. № 58. –14 с.

Дослідження якості раціонів харчування [Електронний ресурс] / О. В. Кузьмін, І. Л. Корецька, О. М. Буглак, О. Ю. Пилипенко, О. А. Саламаха // Інтернаука. – 2020. – № 2 (82). – С. 52–60. DOI: 10.25313/2520-2057-2020-2-5599.

Дослідження якості харчування у закладах ресторанного господарства [Електронний ресурс] / О. Кузьмін, І. Іскандарова, Т. Бережна, А. Філіппова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2-3 квітня 2020 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч.3. – C. 407. – Режим доступу : https://bit.ly/3AXChIq

Електронні системи в галузі [Електронний ресурс] : навч. посібник / О. В. Кузьмін, Т. О. Роман, Л. М. Акімова, О. В. Чемакіна. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2020. – 168 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/37934

Інноваційні технології водно-спиртових настоїв у закладах ресторанного господарства [Електронний ресурс] / O. В. Кузьмін, А. Ю. Філіппова, І. Р. Іскандарова, Т. О. Бережна // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції 19-20 травня 2020 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2020. – C. 219–220. – Режим доступу : https://bit.ly/3KUBV9O

Кузьмін, O. В. Використання настоїв з рослинної сировини у технології соусів [Електронний ресурс] / O. В.Кузьмін, А. В. Богомол, І. О. Грушевська // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції 19 - 20 травня 2020 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2020. – C. 231–232. – Режим доступу : https://bit.ly/3BxFnEB

Кузьмін, О. Визначення антиоксидантної здатності водно-спиртових настоїв з рослинної сировини для технології ресторанної продукції [Електронний ресурс] / О. Кузьмін, І. Силка, Г. Березова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2-3 квітня 2020 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 3. – C. 383. – Режим доступу : https://bit.ly/3LbommR

Кузьмін, О. Визначення перспективності використання настоїв з плодів цитрусових у технології соусів [Електронний ресурс] / О. Кузьмін, А. Мішуровський, І. Грушевська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2-3 квітня 2020 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч.3. – C. 408. – Режим доступу : https://bit.ly/3ety8UW

Кузьмін, О. Використання настоїв з рослинної сировини у технології соусів / О. В. Кузьмін, А. В. Богомол, І. О. Грушевська // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 19–20 травня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – C. 231–232.

Модифікація активного вугілля із деревних відходів для виробництва горілчаної продукції високої якості [Електронний ресурс] / Т. Г. Шендрік, В. М. Ісаєнко, А. М. Куц, О. В. Кузьмін // Якість і безпечність харчової продукції і сировини – проблеми сьогодення : матеріали міжнародної конференції, 25 вересня 2020 р., м. Львів. – Львів : 2020. – С. 111–112. – Режим доступу : https://bit.ly/3erAbZz

Перспективи використання настоїв чаю у технології наливок [Електронний ресурс] / О. В. Кузьмін, Т. О. Бережна, І. Р. Іскандарова, А. Ю. Філіппова // Innovative development of hotel and restaurant industry and food production : proceedings of I International scientific and practical Internet conference. – Prague : Oktan Print s.r.o., 2020. – Pp. 40–41. – Режим доступу : https://bit.ly/3QloqRT

Перспективи використання чайної продукції у технології наливок [Електронний ресурс] / О. В. Кузьмін, І. Р. Іскандарова, Т. О. Бережна, А. Ю. Філіппова // Харчові технології та готельно-ресторанний бізнес: інновації й сучасні перспективи розвитку : матеріали Ювілейної науково-практичної конференції з міжнародною участю студентів, аспірантів та молодих вчених, 29 квітня 2020 р., м. Київ. – Київ : ККІБП, 2020. – C. 28–29. – Режим доступу : https://bit.ly/3qiVVtx

Стандартизація в дизайнерській діяльності [Електронний ресурс] : навч. посібник / В. О. Свірко, А. Л. Рубцов, О. В. Чемакіна, О. В. Кузьмін ; за заг. ред. В. О. Свірка. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2020. – 232 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37933/1/standardization.pdf

Харчова та санітарна токсикологія [Електронний ресурс] : навч. посібник / О. В. Кузьмін, В. М. Ісаєнко, Л. М. Акімова, В. В. Кійко, А. М. Куц, О. В. Матиящук. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2020. – 556 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/37935

Competitive advantages of the visual information system of transport centers [Electronic resourse] / O. Chemakina, V. Svirko, O. Kuzmin, A. Kuzmin // Conceptual aspects management of competitiveness the economic entities : collective monograph. – Higher School of Social and Economic. – Przeworsk : WSSG, 2019. – Vol. 2. – P. 126–135. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30368/1/28.pdf

Comprehensive assessment of the quality of the «pancakes», considering on the norms of the physiological needs of the average person [Electronic resourse] / O. Kuzmin, K. Krasnoshchokova, O. Sobutska, O. Kuzmenko, V. Bezsmertna // Organizational-economic mechanism of management innovative development of economic entities : collective monograph. – Przeworsk : WSSG, 2019. – Vol. 2. – P. 114–123. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37042/1/44.PDF

Effect of calcium chloride on sodium alginate on the restructuring of fish products [Electronic resourse] / R. Nykyforov, Y. Korenets, N. Frolova, O. Kuzmin // Ukrainian Food Journal. – Kyiv : NUFT, 2019. – Vol. 8, Issue 3. – P. 584–596. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37041/1/Effect%20of%20calcium%20chloride.pdf

Innovative studies of the quality of the semi-finished soufflé with position of the norm of physiological needs of human [Electronic resourse] / O. Kuzmin, A. Murzina, M. Dmytrenko, A. Shamshur, P. Yefymovych // Organizational-economic mechanism of management innovative development of economic entities : collective monograph. – Przeworsk : WSSG, 2019. – Vol. 3. – P. 78–87. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37043/1/5.PDF

Investigation of using natural aromatizers of lemon essential oil in ayurvedic culinary [Electronic resourse] / N. Frolova, A. Ukrainets, I. Sylka, A. Nemirich, O. Kuzmin // EUREKA: Life Sciences. – 2019. – No 2. – Р. 58–64. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29501/1/143.pdf

Kuzmin, A. Obtaining and properties of active charcoal from pyrolized wood waste [Electronic resourse] / A. Kuzmin, O. Kuzmin, T. Shendrik // Chemical Technology and Engineering : 2nd International Scientific Conference, 24-28 June 2019. – Lviv, 2019. – P. 87–89. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37058/1/243.pdf

Kuzmin, O. 1Н NMR-spectroscopy of water-alcohol systems in the process of electrochemical activation of drinking water [Electronic resourse] / Oleg Kuzmin, Natalia Romanchenko // Resource and Energy Saving Technologies of Production and Packing of Food Products as the Main Fundamentals of Their Competitiveness : Proceedings of the 7th International Specialized Scientific and Practical Conference, September 13, 2018. – Kyiv : NUFT, 2019. – P. 6–13. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37056/1/241.pdf

Kuzmin, O. Evaluation of the prospects of using kumquat in sauces technology [Electronic resourse] / O. Kuzmin, A. Bohomol, A. Kuzmin // Resource and Energy Saving Technologies of Production and Packing of Food Products as the Main Fundamentals of Their Competitiveness : Proceedings of the 7th International Specialized Scientific and Practical Conference, September 13, 2018. – Kyiv : NUFT, 2019. – P. 22–29. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37057/1/242.pdf

Separation of terpenes from lemon essential oil by selective fractionation under a vacuum [Electronic resourse] / N. Frolova, A. Ukrainets, I. Sylka, A. Nemirich, O. Kuzmin // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2019. – Vol. 2, № 11 (98). – P. 32–36. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29505/1/12.pdf

Визначення якості раціонів харчування в ресторанному бізнесі [Електронний ресурс] / О. В. Кузьмін, А. В. Мурзін, А. І. Руських, П. В. Ремезюк, В. І. Салига // Інтернаука. – 2019. – Т. 1, № 20 (60). – С. 55–65. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30366/1/26.pdf

Вплив технології водопідготовки на утворення стабільних комплексів в системі спирт-вода [Електронний ресурс] / О. Кузьмін, Н. Романченко, І. Грушевська, В. Рудий // Перспективи майбутнього та реалії сьогодення в технологіях водо підготовки : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 14-15 листопада 2019 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2019. – C. 91–93. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37927/1/Kuzmin.pdf

Встановлення рівня якості страв у закладах ресторанного господарства [Електронний ресурс] / О. В. Кузьмін, Н. М. Романченко, І. О. Грушевська, В. В. Рудий // Якість і безпека харчових продуктів : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, 20-21 листопада 2019 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 163–164. – Режим доступу : https://bit.ly/3L01cjc

Дизайн систем візуальної інформації [Електронний ресурс] : навч. посібник / О. В. Чемакіна, А. Л. Рубцов, В. О. Свірко, О. П. Олійник, Л. М. Акімова, О. В. Кузьмін ; за заг. ред. В. О. Свірка. – Херсон : Олді-плюс, 2019. – 200 с. – Режим доступу : https://bit.ly/3ezO1t7

Дослідження якості добового раціону харчування у ресторанному бізнесі [Електронний ресурс] / О. В. Кузьмін, І. Л. Корецька, Р. Б. Піддубний, Б. І. Костюк, Е. О. Тищенко // Інтернаука. – 2019. – Т. 3, № 1 (63). – С. 20–30. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30365/1/25.pdf

Дослідження якості харчування у закладах ресторанного господарства [Електронний ресурс] / О. В. Кузьмін, В. А. Капустян, Д. О. Бабанова, М. І. Барилов, О. А. Соломінській, О. Ю. Пахальчук // Інтернаука. – 2019. – № 10 (72). – С. 35–46. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37055/1/240.pdf

Ергодизайн систем візуальної інформації [Електронний ресурс] / В. О. Свірко, А. Л. Рубцов, О. В. Чемякіна, А. О. Бєлятинський, О. В. Кузьмін, А. О. Кузьмін // Інтернаука : міжнародний науковий журнал. – 2019. – Т. 1, № 22 (62). – С. 17–26. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30327/1/27.pdf

Інжиніринг у ресторанному бізнесі [Електронний ресурс] : навч. посібник / О. В. Кузьмін, О. В. Чемакіна, Л. М. Акімова, А. М. Куц, І. Л. Корецька, А. О. Кузьмін. – Херсон : Олді-плюс, 2019. – 488 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/37932

Комплексна та якісна оцінка раціонів харчування у закладах ресторанного господарства [Електронний ресурс] / О. В. Кузьмін, Н. М. Кравчук, Н. І. Шиш, С. Р. Решетник, П. М. Гаврильченко, А. В. Романюта // Інтернаука. – 2019. – № 10 (72). – С. 39–49. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37054/1/239.pdf

Кузьмін, О. В. Інноваційні технології водно-спиртових настоїв для виробництва сиропів [Електронний ресурс] / O. В. Кузьмін, К. В. Златєва // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 19-20 березня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 111–112. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30353/1/19.pdf

Кузьмін, О. В. Моделювання раціонального складу технологічної води, адаптованої для виробництва алкогольної продукції [Електронний ресурс] / О. В. Кузьмін // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 85 Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11-12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 1. – С. 294. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30351/1/21.pdf

Кузьмін, О. В. Оцінка перспективності використання кумквата у технології соусів [Електронний ресурс] / О. В. Кузьмін, А. В. Богомол, А. О. Кузьмін // Інтернаука. – 2019. – Т. 3, № 1 (63). – С. 31–37. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30347/1/24.pdf

Кузьмін, О. В. Ресурсоощадні технології віскі [Електронний ресурс] / О. В. Кузьмін // Ресурсо- та енергоощадні технології виробництва і пакування харчової продукції – основні засади її конкурентоздатності : матеріали VІІІ Міжнародної спеціалізованої науково-практичної конференції, 12 вересня 2019 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2019. – C. 52–53. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37059/1/244.pdf

Кузьмін, О. В. Розвиток наукових основ технології стабілізації якості алкогольної продукції [Електронний ресурс] / О. В. Кузьмін // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 19-20 березня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 109–110. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30352/1/20.pdf

Кузьмін, О. В. Розроблення ефективних технологій алкогольних напоїв стабільної якості [Електронний ресурс] / О. В. Кузьмін // Якість і безпека харчових продуктів : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, 20-21 листопада 2019 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 124–125. – Режим доступу : https://bit.ly/3ASYx66

Кузьмін, О. В. Сучасне бачення дисципліни «Інжиніринг у ресторанному бізнесі» [Електронний ресурс] / О. В Кузьмін // Інженерна освіта у сфері харчової і готельної індустрії: виклики сьогодення : Міжнародна науково-методична конференція до 50-річчя кафедри устаткування харчової і готельної індустрії ім. М.І. Беляєва, 23-24 травня 2019 р. – Харків : ХДУХТ, 2019. – C. 70–71. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30350/1/22.pdf

Кузьмін, О. В. Характеристика видів фальсифікації сирів в Україні [Електронний ресурс] / O. В. Кузьмін, С. М. Огійчук // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 19–20 березня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 113. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30349/1/23.pdf

Патент на корисну модель № 130485, МПК (2018.01) A23G 9/00 Склад низькокалорійного вершкового шуму з ківі / Бабенко О. А., Кузьмін О. В., Корецька І. Л., Польовик В. В. ; заявник – Національний університет харчових технологій. – № u 201806312 ; заяв. 06.06.2018 ; опубл. 10.12.2018, Бюл. № 23.

Патент на корисну модель № 130551, МПК (2018.01) A23L 23/00, A23L 27/10 Соус червоний із кумкватом / Кузьмін О. В., Богомол А.В. ; заявник – Національний університет харчових технологій. – № u 201807233 ; заяв. 26.06.2018 ; опубл. 10.12.2018, Бюл. № 23.

Патент на корисну модель № 130552, МПК (2018.01) A23L 23/00 Соус червоний мандариновий / Кузьмін О. В., Богомол А. В., Пістуняк І. Я., Гордієнко А. С. ; заявник – Національний університет харчових технологій. – № u 201807234 ; заяв. 26.06.2018 ; опубл. 10.12.2018, Бюл. № 23.

Патент на корисну модель № 131266 UA, МПК A23F 3/34 (2006.01) Чайно-трав'яна суміш "Волошкове поле" / Кійко В. В., Бондарчук М. Є., Кузьмін О. В., Акімова Л. М. ; власник Національний університет харчових технологій. – № u 201807438 ; заявл. 03.07.2018 ; опубл. 10.01.2019, Бюл. № 1, 2019 р.

Патент на корисну модель № 131268 UA, МПК A23F 3/34 (2006.01) Чайно-трав'яна суміш "Ніжна м’ята" / Кійко В. В., Бондарчук М. Є., Кузьмін О. В., Акімова Л. М. ; власник Національний університет харчових технологій. – № u 201807440 ; заявл. 03.07.2018 ; опубл. 10.01.2019, Бюл. № 1, 2019 р.

Патент на корисну модель № 131269 UA, МПК A23 G 3/34 (2006.01) Чайно-трав'яна суміш "Ранкова свіжість" / Кійко В. В., Бондарчук М. Є., Кузьмін О. В., Акімова Л. М. ; власник Національний університет харчових технологій. – № u 201807441 ; заявл. 03.07.2018 ; опубл. 10.01.2019, Бюл. № 1, 2019 р.

Патент на корисну модель № 131270 UA, МПК A23F 3/34 (2006.01) Чайно-трав'яна суміш "Ягідний мате" / Кійко В. В., Бондарчук М. Є., Кузьмін О. В., Акімова Л. М. ; власник Національний університет харчових технологій. – № u 201807443 ; заявл. 03.07.2018 ; опубл. 10.01.2019, Бюл. № 1, 2019 р.

Патент на корисну модель № 131271 UA, МПК A23F 3/34 (2006.01) Чайно-трав'яна суміш "Вітамінний ройбуш" / Кійко В. В., Бондарчук М. Є., Кузьмін О. В., Акімова Л. М. ; власник Національний університет харчових технологій. – № u 201807444 ; заявл. 03.07.2018 ; опубл. 10.01.2019, Бюл. № 1, 2019 р.

Патент на корисну модель № 131272 UA, МПК A23F 3/34 (2006.01) Чайно-трав'яна суміш "Лавадова мрія" / Кійко В. В., Бондарчук М. Є., Кузьмін О. В., Акімова Л. М. ; власник Національний університет харчових технологій. – № u 201807445 ; заявл. 03.07.2018 ; опубл. 10.01.2019, Бюл. № 1, 2019 р.

Патент на корисну модель № 131273 UA, МПК A23F 3/34 (2006.01) Чайно-трав'яна суміш "Здоров’я" / Кійко В. В., Бондарчук М. Є., Кузьмін О. В., Акімова Л. М. ; власник Національний університет харчових технологій. – № u 201807446 ; заявл. 03.07.2018 ; опубл. 10.01.2019, Бюл. № 1, 2019 р.

Патент на корисну модель № 131274 UA, МПК A23 F 3/34 (2006.01) Чайно-трав'яна суміш "Єгипетська квітка" / Кійко В. В., Бондарчук М. Є., Кузьмін О. В., Акімова Л. М. ; власник Національний університет харчових технологій. – № u 201807447 ; заявл. 03.07.2018 ; опубл. 10.01.2019, Бюл. № 1, 2019 р.

Патент на корисну модель № 131276 UA, МПК A23F 3/34 (2006.01) Чайно-трав'яна суміш "Чудодійна чорниця" / Кійко В. В., Бондарчук М. Є., Кузьмін О. В., Акімова Л. М. ; власник Національний університет харчових технологій. – № u 201807449 ; заявл. 03.07.2018 ; опубл. 10.01.2019, Бюл. № 1, 2019 р.

Патент на корисну модель № 132965 UA, МПК A23F 3/34 (2006.01) Чайно-трав'яна суміш "Зелена фантазія" / Кійко В. В., Бондарчук М. Є., Кузьмін О. В., Акімова Л. М. ; власник Національний університет харчових технологій. – № u 201807442 ; заявл. 03.07.2018 ; опубл. 25.03.2019, Бюл. № 6, 2019 р.

Патент на корисну модель № 134979, МПК A23L 29/30 (2016.01), A21D 13/80 (2017.01) Склад сиропу для просочування кондитерських виробів / Кузьмін О. В., Златєва К. В., Роман Т. О. ; власник Національний університет харчових технологій НУХТ. – №u 201900240 ; заявл. 09.01.2019 ; опубл. 10.06.2019, Бюл. № 11, 2019 р.

Analysis of business entities’ financial and operational performance under sustainable development [Electronic resourse] / S. Levytska, I. Krynychnay, A. Akimova, O. Kuzmin // Фінансово-кредитна діяльність : проблеми теорії та практики. – 2018. – № 2 (25). – C. 122–127. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28412/1/Analysis_of_business_entities%e2%80%99_financial.pdf

Definition of the role of business modelling in the building of a management information system / S. V. Pozdniakov, O. V. Kuzmin, V. V. Kiiko, Y. M. Korenets // Strategies for Economic Development: The experience of Poland and the prospects of Ukraine : collective monograph / edited by A. Pawlik, K. Shaposhnykov, in 2 Vol. / State University of Jan Kochanowski. – Kielce, Poland: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2018. – Vol. 2. – P. 231–245.

Development of complex quantity assessment method of butter quality [Electronic resourse] / O. Niemirich, O. Kuzmin, O. Vasheka, T. Zychuk // International scientific journal "Internauka". – 2018. – № 5 (45). – Р. 27–35. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28416/1/Coll_mon_IER_2018_I_print_vol_1.PDF

Development of elements of the quality management system of the reception and accommodation service in the hotel / O. Kuzmin, D. Chernenko, O. Symonova, V. Velychko // Інтернаука : міжнародний науковий журнал. – 2018. – Т. 1, № 3 (43). – С. 20–24.

Development of quality management systems in the hotel-restaurant business / O. Kuzmin, S. Pozdniakov, V. Kiiko, L. Akіmova // Transformational processes the development of economic systems in conditions of globalization: scientific bases, mechanisms, prospects : collective monograph / edited by M. Bezpartochnyi, in 2 Vol. /ISMA University. – Riga : «Landmark» SIA, 2018. – Vol. 1. – P. 221–232.

Internal mechanisms for establishment of the equilibrium state of water-alcohol mixtures in vodka technology / O. Kuzmin, V. Zubkova, T. Shendrik, Y. Korenets, A. Kuzmin, P. Bilenkyi // Ukrainian Food Journal. – Kyiv : NUFT, 2018. – Vol. 7, Issue 4. – P. 655–670.

Kuzmin O. The quality management system of the reception service – as one of the elements of the innovative development of the hotel-restaurant industry / O. Kuzmin, O. Chemakina, A. Kuzmin // Innovative development of the economy: global trends and national features : сollective monograph. – Lithuania : Publishing House "Baltija Publishing", 2018. – P. 619–633.

Kuzmin, O. Concerning the prospect of using electrochemical activation in the production of alcoholic products / O. Kuzmin, A. Marynin // Engineering sciences: development prospects in countries of Europe at the beginning of the third millennium : collective monograph. – Economics College in Stalowa Wola. – Riga : Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2018. – Vol. 1. – P. 260–280.

Technologies of development and implementation of systems of internal managerial information [Electronic resourse] / S. Pozdniakov, V. Kiiko, O. Kuzmin, L. Akіmova // Management of innovative development the economic entities : collective monograph. – Przeworsk : Wydawnictwo i Drukarnia Nova Sandec, 2018. – Vol. 2. – P. 177–189. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28415/1/Coll_mon_WSSG_2018_I_print_vol_2.PDF

Богомол, А. Використання деревинних відходів у винно-коньячному виробництві [Електронний ресурс] / А. Богомол, О. Кузьмін // Сучасні тенденції розвитку харчових технологій в умовах європейської інтеграції : Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених, 16 травня 2018 р. – Київ : ККІБП, 2018. – C. 14–15. – Режим роботи : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27986/1/Bohomol.pdf

Богомол, А. Використання настоїв із цитрусових у технологіях виробництва соусів до м’ясних страв [Електронний ресурс] / А. Богомол, О. Кузьмін // Сучасні тенденції розвитку харчових технологій в умовах європейської інтеграції : Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених, 16 травня 2018 р. – Київ : ККІБП, 2018. – C. 10–11. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27987/1/Bohomol.pdf

Богомол, А. Застосування настоїв рослинної сировини у технологіях приготування соусів до м’ясних страв [Електронний ресурс] / А. Богомол, О. Кузьмін // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 3. – С. 426. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27991/1/Bohomol.pdf

Богомол, А. Оцінка перспективності використання кумквату у харчових технологіях [Електронний ресурс] / А. Богомол, О. Кузьмін // Сучасні тенденції розвитку харчових технологій в умовах європейської інтеграції : Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених, 16 травня 2018 р. – Київ : ККІБП, 2018. – C. 12–13. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27988/1/Estimation%

20of%20the%20prospects%20of%20using%20kumquat%20in%20food%

20technologies.pdf

Дослідження якості раціонів харчування [Електронний ресурс] / О. В. Кузьмін, Г. М. Вовк, К. І. Гребонос, С. М. Радькевич, Т. О. Роман // Інтернаука. – 2018. – № 12 (52). – С. 47–56. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28401/1/Research%20of%20the%20quality%20of%20diets.pdf

Дослідження якості харчування у закладах ресторанного господарства [Електронний ресурс] / О. В. Кузьмін, Т. Д. Дорохова, М. О. Адморок, А. О. Різник // Інтернаука. – 2018. – Т. 1, № 17 (57). – С. 37-48. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30329/1/1.pdf

Естрін, О. С. Удосконалення технології алкогольної продукції [Електронний ресурс] / О. С. Естрін, О. В. Кузьмін // Актуальные проблемы современной науки : сборник тезисов научных трудов XХVII Международной научно-практической конференции, 27 февраля 2018 г. – Москва-Астана-Харьков-Вена : Международный научный центр, 2018. – С. 28–31. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28014/1/Estrin.pdf

Інжиніринг систем внутрішньоуправлінської інформації у ринкових умовах [Електронний ресурс] / С. В. Поздняков, О. В. Кузьмін, В. В. Кійко, Л. М. Акімова // Інжиніринг систем внутрішньоуправлінської інформації підприємств та об’єднань : монографія. – Херсон : Олді-плюс, 2018. – С. 7–13. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27989/1/Pozdniakov.pdf

Кваліметрична оцінка раціонів харчування [Електронний ресурс] / О. В. Кузьмін, Д. О. Клец, І. С. Черняков, Ю. В. Николайчук // Інтернаука. – 2018. – № 10 (50), Т. 2. – С. 20–33. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27985/1/Qualitative%20assessment%20of%20diets.pdf

Кількісна оцінка якості раціонів харчування з позиції норм фізіологічної потреби людини [Електронний ресурс] / О. В. Кузьмін, М. А. Суярко, Т. В. Скоробреха, О. С. Собуцька, Т. О. Роман // Інтернаука.– 2018. – № 13 (53). – С. 50–58. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28414/1/15305261641850.pdf

Комплексна оцінка якості харчування [Електронний ресурс] / О. В. Кузьмін, Н. В. Ільчук, Б. А. Салтан, С. С. Сасник // Інтернаука. – 2018. – Т. 1, № 11 (51). – С. 69–76. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27983/1/Ilchuk.pdf

Кузьмін, О. В. Вплив електрохімічної активації води на рівноважний стан водно-спиртових сумішей [Електронний ресурс] / О. В. Кузьмін // Інтернаука. – 2018. – Т. 1, № 6 (46). – С. 26–32. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27992/1/Kuzmin.pdf

Кузьмін, О. В. Комплексно-кількісна оцінка якості раціонів харчування [Електронний ресурс] / О. В. Кузьмін, М. О. Адморок, М. С. Зінова // Актуальные проблемы современной науки : XХX Международная научно-практическая конференция, 30 мая 2018 г., г. Санкт-Петербург-Астана-Киев-Вена, 2018. – С. 56–60. – Режим роботи : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27984/1/Admorok.pdf

Кузьмін, О. В. Методика визначення комплексного показника якості дріжджів [Електронний ресурс] / О. В. Кузьмін, М. Я. Шулак, Н. Н. Романченко // Інтернаука : міжнародний науковий журнал. – 2018. – Т. 1, № 3 (43). – С. 68–73. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28013/1/Shulak.pdf

Кузьмін, О. В. Удосконалення технології алкогольних коктейлів в закладах ресторанного господарства [Електронний ресурс] / О. В. Кузьмін, О. С. Естрін // Інтернаука. – 2018. – Т. 1, № 3 (43). – С. 61-67. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28014/1/Estrin.pdf

Михайленко, В. М. Комплексна оцінка якості гарячої солодкої страви суфле [Електронний ресурс] / В. М. Михайленко, О. В. Кузьмін, І. В. Дітріх // Інтернаука. – 2018. – № 4 (44), Т. 1. – С. 54–59. – Режим доступу : http://surl.li/azzau

Обладнання закладів ресторанного господарства. Оцінка технічного рівня : навч. посібник [Електронний ресурс] / О. В. Кузьмін, В. В. Кійко, Л. М. Акімова, С. М. Бондарчук. – Херсон : Олді-плюс, 2018. – 276 с. – Режим доступу : http://surl.li/azzav

Оцінка якості раціонів харчування у закладах ресторанного господарства [Електронний ресурс] / В. В. Кійко, О. В. Кузьмін, І. Я. Пістуняк, А. С. Гордієнко // The development of technical sciences: problems and solutions : conference proceedings, April 27-28, 2018. – Brno : Baltija Publishing, 2018. – P. 64–68. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27979/1/Pistuniak.pdf

Патент на корисну модель 130485 UA, МПК A23G 9/00 (2018.01) Склад низькокалорійного вершкового шуму з ківі / Бабенко О. А., Кузьмін О. В., Корецька І. Л., Польовик В. В. ; власник Національний університет харчових технологій НУХТ. – №u 201806312 ; заявл. 06.06.2018 ; опубл. 10.12.2018, Бюл. № 23, 2018 р.

Патент на корисну модель 130551 UA, МПК A23L 23/00, A23L 27/10 (2018.01) Соус червоний із кумкватом / Кузьмін О. В., Богомол А. В. ; власник Національний університет харчових технологій НУХТ. – №u 201807233 ; заявл. 26.06.2018 ; опубл. 10.12.2018, Бюл. № 23, 2018 р.

Патент на корисну модель 130552 UA, МПК A23L 23/00 (2018.01) Соус червоний мандариновий / Кузьмін О. В., Богомол А. В., Пістуняк І. Я., Гордієнко А. С. ; власник Національний університет харчових технологій НУХТ. – №u 201807234 ; заявл. 26.06.2018 ; опубл. 10.12.2018 ; Бюл. № 23, 2018 р.

Розробка інноваційної технології страв із збалансованим амінокислотним скором [Електронний ресурс] / К. І. Міщенко, О. В. Кузьмін, Н. М. Романченко, А. В. Мурзін // Інтернаука. – 2018. – Т. 1, № 2 (42). – С. 69–73. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28016/1/Romanchenko.pdf

Розробка методу комплексної кількісної оцінки якості соусу молочного [Електронний ресурс] / Т. В. Лаленко, І. Я. Пістуняк, А. С. Гордієнко, А. В. Богомол, О. В. Кузьмін // Інтернаука. – 2018. – Т. 1, № 11 (51). – С. 77–83. – Режим роботи : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27982/1/Lalenko.pdf

Розробка методу комплексно-кількісної оцінки якості безглютенового меню [Електронний ресурс] / Ю. О. Федоренко, О. В. Кузьмін, Р. В. Комарницький та ін. // Інтернаука.– 2018. – № 15 (55). – С. 33–39. – Режим доступу : http://surl.li/azzax

Розробка технології водно-спиртових настоїв для закладів ресторанного господарства [Електронний ресурс] / О. В. Кузьмін, А. В. Очеретна, А. І. Дідоша, О. Д. Рагулін // Інтернаука. – 2018. – Т. 1, № 4 (44). – С. 44-50. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27990/1/Kuzmin.pdf

Розробка технології кремів для закладів ресторанного господарства [Електронний ресурс] / О. В. Кузьмін, К. В. Ліпко, А. В. Очеретна, А. І. Дідоша // Інтернаука. – 2018. – № 5 (45). – С. 60–68. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27996/1/Lipko.pdf

Розширення асортименту страв функціонального призначення в закладах ресторанного господарства [Електронний ресурс] / О. М. Кирпіченкова, О. В. Кузьмін, А. О. Сосюк, В. М. Михайленко // Інтернаука. – 2018. – № 3. – С. 41–45. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27539/1/kirpichenkova_kuzmin.pdf

Формування системи надання адміністративних послуг органами державної фіскальної служби України [Електронний ресурс] : монографія / Л. М. Акімова, С. М. Левчук, О. О. Акімов, О. В. Кузьмін. – Херсон : Олді-плюс, 2018. – 196 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28411/1/Akimova.pdf

Формування флевору кави з додаванням сиропів [Електронний ресурс] / В. В. Кійко, О. В. Кузьмін, А. С. Гордієнко, І. Я. Пістуняк // The development of technical sciences: problems and solutions : conference proceedings, April 27-28, 2018. – Brno : Baltija Publishing, 2018. – P. 60–63. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27980/1/Kiiko.pdf

Determination of the factor space of the process of extrusion of sausage products / O. Kuzmin, V. Pasichnyi, K. Levkun, A. Riznyk // Ukrainian Journal of Food Science. – 2017. – Vol. 5, Issue 1. – P. 54–62.

Dietrich, I. Comprehensive evaluation of the hot sweet souffle dessert quality / I. Dietrich, O. Kuzmin, V. Mikhailenko // Ukrainian Journal of Food Science. – Kyiv : NUFT, 2017. – Vol. 5, Issue 1. – P. 92–102.

Effects of the water desalting by reverse osmosis on the process of formation of water-alcohol mixtures. 1H NMR spectroscopy studies / O. Kuzmin, S. Suikov, O. Niemirich, I. Ditrich, I. Sylka // Ukrainian Food Journal. – Kyiv : NUFT, 2017. – Vol. 6, Issue 2. – P. 239–257.

Identification of equilibrium state of hydroxyl protons in vodkas by 1H NMR spectroscopy / O. Kuzmin, S. Suikov, I. Koretska, O. Matiyashchuk, V. Poliovyk // Ukrainian Food Journal. – Kyiv : NUFT, 2017. – Vol. 6, Issue 2. – P. 314–336.

Kuzmin, O. Mechanism of transformation of protons in the process of creating aqueous-alcoholic mixtures / Oleg Kuzmin // Ukrainian Journal of Food Science. – Kyiv : NUFT, 2017. – Vol. 6, Issue 4. – P. 686–697.

Kuzmin, O. Qualimetric assessment of diets / O. Kuzmin, K. Levkun, A. Riznyk // Ukrainian Food Journal. – Kyiv : NUFT, 2017. – Vol. 6, Issue 1. – P. 46–60.

Kuzmin, O. Substantiation of the conditions of obtaining porous carbon materials from pyrolyzed wood wastes by chemical activation of H3PO4 / O. Kuzmin, T. Shendrik, V. Zubkova // Ukrainian Food Journal. – Kyiv : NUFT, 2017. – Vol. 6, Issue 1. – P. 103–116.

Production of active coal from pyrolyzed wood wastes by alkaline activation of KOH [Electronic resourse] / O. Kuzmin, J. Tamarkina, T. Shendrik and other // Ukrainian Food Journal. – 2017. – Vol. 6, Issue 3. – P. 443–458. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28011/1/Production.pdf

Zubkova, V. Conditions of obtaining porous carbon materials from pyrolyzed wood wastes by chemical activation of H3PO4 / V. Zubkova, T. Shendrik, O. Kuzmin // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : програма та тези матеріалів Міжнародної науково-технічної конференції, 7-8 листопада 2017 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2017. – С. 73–74.

Богомол, А. В. Розвиток генетично модифікованих організмів у світі та Україні / А. В. Богомол, С. В. Педченко, О. В. Кузьмін // Якість і безпека харчових продуктів : ІІІ міжнародна науково-практична конференція, 16-17 листопада 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – С. 344–345.

Волинська, Л. С. Фальсифікація соків та методи її виявлення / Л. С. Волинська, О. В. Кузьмін // Якість і безпека харчових продуктів : ІІІ Міжнародна науково-практична конференція, 16-17 листопада 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – С. 271–272.

Горкуша, Л. В. Вплив пастоподібного кулінарного напівфабрикату на якість супів-пюре / Л. В. Горкуша, О. С. Пушка, О. В. Кузьмін // Якість і безпека харчових продуктів : ІІІ міжнародна науково-практична конференція, 16-17 листопада 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – С. 126–127.

Гребонос, К. І. Методи оцінювання якості кулінарної продукції / К. І. Гребонос, О. В. Кузьмін // Якість і безпека харчових продуктів : ІІІ міжнародна науково-практична конференція, 16-17 листопада 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – С. 128–129.

Експрес-методи дентифікації фальсифікації харчових продуктів / П. С. Біленький, В. М. Віноградов, Е. Ю. Соколовська та ін. // Якість і безпека харчових продуктів : ІІІ Міжнародна науково-практична конференція, 16-17 листопада 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – С. 265–266.

Кузьмин, О. В. Перспективы использования древесных отходов пищевой промышленности для получения адсорбентов / О. В. Кузьмин, Ю. В. Тамаркина, Т. Г. Шендрик // Актуальные вопросы охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности промышленных регионов : материалы международной научно-практической конференции, 3-4 октября 2017 г. – Кемерово : ФГБОУ ВО «Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет), 2017. – С. 295–301.

Кузьмін, О. В. Використання електрохімічної активації для виробництва алкогольної продукції / О. В. Кузьмін // Якість і безпека харчових продуктів : ІІІ міжнародна науково-практична конференція, 16-17 листопада 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – С. 154–155.

Кузьмін, О. В. Вплив якості харчових продуктів на рівень життя / О. В. Кузьмін, Т. Б. Дяченко // Якість і безпека харчових продуктів : ІІІ міжнародна науково-практична конференція, 16-17 листопада 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – С. 46–47.

Кузьмін, О. В. Встановлення релаксації у водно-спиртових системах в процесі електрохімічної активації питної води // О. В. Кузьмін, С. Ю. Суйков // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : програма та тези матеріалів Міжнародної науково-технічної конференції, 7-8 листопада 2017 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2017. – С. 76–77.

Кузьмін, О. В. Встановлення релаксації у водно-спиртових системах у процесі електрохімічної активації питної води / О. В. Кузьмін, С. Ю. Суйков // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – Київ : НУХТ, 2017. – Т. 23, № 5. – Ч. 2. – С. 229–238.

Кузьмін, О. В. Інноваційні технології водно-спиртових настоїв для виробництва сиропів / О. В. Кузьмін, О. О. Обеснюк, В. М. Величко // Розвиток харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі: проблеми, перспективи, ефективність : Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 50-річчю заснування Харківського державного університету харчування та торгівлі, 18 травня 2017 р. – Харків : ХДУХТ, 2017. – Ч. 1. – С. 91–92.

Кузьмін, О. В. Методи оцінювання якості кулінарної продукції / О. В. Кузьмін, Т. М. Губар // Якість і безпека харчових продуктів : ІІІ Міжнародна науково-практична конференція, 16-17 листопада 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – С. 42–43.

Кузьмін, О. В. Оцінка перспективності використання плодів джекфруту у харчуванні / О. В. Кузьмін, Т. Б. Дяченко // Якість і безпека харчових продуктів : ІІІ міжнародна науково-практична конференція, 16-17 листопада 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – С. 142–143.

Мамон, Б. В. Арт-готель – мінігалерея сучасного мистецтва / Б. В. Мамон, Н. М. Романченко, О. В. Кузьмін // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 22-23 березня 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – С. 125–127.

Патент на винахід № 114210, МПК C12G 3/07 (2006.01), C12H 1/22 (2006.01) Спосіб виробництва коньяку / Кузьмін О. В., Мирончук В. Г., Топольник В. Г., Шендрік Т. Г., Тамаркіна Ю. В. ; заявник і патентовласник – НУХТ. – №a 201505683 ; заяв. 09.06.2015 ; опубл. 10.05.2017, Бюл. № 9.

Патент на винахід № 114212, МПК C12H 1/04 (2006.01) C12G 3/08 (2006.01) C01B 32/30 (2017.01) B01J 20/20 (2006.01) Спосіб виробництва горілки / Кузьмін О. В., Мирончук В. Г., Топольник В. Г., Шендрік Т. Г., Тамаркіна Ю. В. ; заявник і патентовласник – НУХТ. – № a 201506032 ; заяв. 18.06.2015 ; опубл. 10.05.2017, Бюл. № 9.

Патент на винахід № 115673, МПК C12G 3/07 (2006.01) C12H 1/22 (2006.01) А23В 4/044 (2006.01) Спосіб обробки деревини дуба для одержання піролізованої тріски / Кузьмін О. В., Мирончук В. Г., Топольник В. Г., Шендрік Т. Г., Тамаркіна Ю. В. ; заявник і патентовласник – НУХТ. – № a 201504104 ; заяв. 28.04.2015 ; опубл. 11.12.2017, Бюл. № 21.

Патент на корисну модель № 117462, МПК (2017.01) A23L 29/30 A21D 13/00 Композиція інгредієнтів для приготування обробних напівфабрикатів у кондитерському виробництві / Кузьмін О. В., Попович К. В., Обеснюк О. О., Буй Л. М., Башняк А. Р. ; заявник – Національний університет харчових технологій. – № u 201700619 ; заяв. 23.01.2017 ; опубл. 26.06.2017, Бюл. № 12.

Патент на корисну модель № 120628, МПК (2017.01) A23С 23/00 Запіканка з сиру кисломолочного / Ніколайчук А. О., Кирпіченкова О. М., Кузьмін О. В. ; заявник – Національний університет харчових технологій. – № u 201705204 ; заяв. 29.05.2017 ; опубл. 10.11.2017, Бюл. № 21.

Патент на корисну модель № 121752, МПК (2017.01) A21D 13/00 Композиція інгредієнтів для приготування обробних напівфабрикатів у кондитерському виробництві / Кузьмін О. В., Величко В. М .; заявник – Національний університет харчових технологій. – № u 2017 07196 ; заяв. 10.07.2017 ; опубл. 11.12.2017, Бюл. № 23.

Попович, К. Розробка системи управління якістю служби Housekeeping / К. Попович, О. Кузьмін // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 83 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів,5-6 квітня 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – Ч. 3. – С. 268.

Розробка елементів системи управління якістю служби Housekeeping у готельному господарстві / О. В. Кузьмін, К. В. Попович, О. В. Вознюк, А. А. Лінчевська // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – Київ : НУХТ, 2017. – Т. 23, № 4. – С. 61–67.

Розробка методу комплексної кількісної оцінки якості бісквітних напівфабрикатів / О. В. Кузьмін, Р. В. Комарницький, В. О. Губеня, І. В. Дочинець // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – Київ : НУХТ, 2017. – Т. 23, № 2. – С. 191–199.

Трасковська, О. І. Методи оцінювання якості кулінарної продукції / О. І. Трасковська, О. В. Кузьмін // Якість і безпека харчових продуктів : ІІІ Міжнародна науково-практична конференція, 16-17 листопада 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – С. 207–208.

Цокало, В. Кокосове борошно як альтернативний замінник традиційних сортів борошна в кондитерській промисловості / В. Цокало, О. Кузьмін // Інноваційні технології та інтенсифікація розвитку національного виробництва : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, 30 листопада 2017 р. – Тернопіль : Крок, 2017. – Ч. 1. – С. 315–317.

Шендрік, Т. Оцінка перспективності використання відходів харчової промисловості для виробництва пористих вуглецевих матеріалів / Т. Шендрік, О. Кузьмін, К. Вихор // Екологія і природокористування в системі оптимізації відносин природи і суспільства : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, 27-28 квітн. 2017 р. – Тернопіль : Крок, 2017. – С. 222–223.

Improvement technologies of aqueous-alcoholic infusions for the production of syrups / O. Kuzmin, Y. Kovalchuk, V. Velychko, N. Romanchenko // Ukrainian Journal of Food Science. – Kyiv : NUFT, 2016. – Volume 4, Issue 2. – P. 258–275.

Kuzmin, O. Prospective assessment of the use of the carbonized wood waste of food industry for the production of activated carbon / O. Kuzmin, T. Shendrik // Food Science for Well-being (CEFood 2016) : 8th Central European Congress on Food 2016, 23-26 May. – Kyiv : NUFT, 2016. – Р. 109

Obesnyuk, O. Innovative technologies of aqueous-alcoholic infusions for the production of syrups / O. Obesnyuk, J. Kovalchuk, O. Kuzmin // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції,22-23 березня 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – С. 138.

Кузьмін, О. В. Впровадження системи менеджменту якості у закладах готельно-ресторанного господарства / О. В. Кузьмін, Д. Ю. Білоусов, А. Р. Башняк // Проблеми управління і економіки підприємств в сучасних умовах : матеріали ХІІ Міжнарод. наук.-практ. конф., присвяченої 85-річчю від дня народження д.е.н., проф. Чепурнова І.А., Київ, 26-27 травня 2016 р. : тези доп. – Київ : НУХТ, 2016. – С. 105–107.

Кузьмін, О. В. Окисно-відновний потенціал як один з показників оцінки антиоксидантної здатності харчових продуктів / О. В. Кузьмін, Д. Ю. Білоусов, О. В. Лівар // Харчові добавки. Харчування здорової та хворої людини : матеріали VII Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф, 30-31 травня 2016 р. - Кривий Ріг : ФОП Чернявський Д.О., 2016. - С. 20-21.

Кузьмін, О. В. Оцінка перспективності використання водно-спиртових настоїв з рослинної сировини у харчовому виробництві / О. В. Кузьмін, Д. Ю. Білоусов, І. О. Грушевська // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 12-13 травня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – С. 59–61.

Кузьмін, О. В. Перспективи використання піролізованих деревинних відходів у виноробній промисловості / О. В. Кузьмін // Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 82 Міжнар. наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів, 13–14 квітня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – Ч. 1. – С. 65.

Кузьмін, О. В. Регулювання окисно–відновних процесів в організмі людини, як шлях подолання впливу екологічних проблем / О. В. Кузьмін, О. О. Обеснюк // Екологія і природокористування в системі оптимізації відносин природи і суспільства : ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 24–25 березня 2016 р. – Тернопіль, 2016. – Ч. 2. – С. 34–36.

Кузьмін, О. Загальна класифікація харчових добавок, що використовуються у виробництві горілок / О. Кузьмін, О. Лівар // Стратегія збалансованого використання економічного, технологічного та ресурсного потенціалу країни : збірник наукових праць ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 1 червня 2016 р., м. Кам’янець-Подільський. – Тернопіль : Крок, 2016 р. – С. 36–38.

Макалендра, Д. А. Тенденції розвитку готелів ділового призначення в Україні / Д. А. Макалендра, Б. В. Мамон, О. В. Кузьмін // Проблеми управління і економіки підприємств в сучасних умовах : матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 85-річчю від дня народження д.е.н., проф. Чепурнова І.А., 26-27 травня 2016 р. : тези доп. – Київ : НУХТ, 2016. – С. 27–29.

Молокова, А. Ю. Розвиток вентиляційних систем у закладах готельно-ресторанного господарства / А. Ю. Молокова, О. В. Кузьмін // Модернізація національної системи управління державним розвитком: виклики і перспективи : матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції, 8–9 грудня 2016 р. – Тернопіль : Крок, 2016. – Ч. 1. – С. 85.

Патент на винахід № 112819, МПК (2016.01) C01B 31/08 Спосіб виробництва активного вугілля із карбонізату деревини / Кузьмін О. В., Шендрік Т. Г., Кучеренко В. О., Тамаркіна Ю. В., Мирончук В. Г., Топольник В. Г. ; заявник – Національний університет харчових технологій. – № a 201505195 ; заяв. 27.05.2015 ; опубл. 25.10.2016, Бюл. № 20.

Патент на корисну модель № 110712, МПК (2016.01) A21D 13/08, A23L 5/00, A23L 29/30 Склад сиропу для просочування кондитерських виробів / Кузьмін О. В., Обеснюк О. О., Кушлак А. С., Шендрік Т. Г., Грушевська І. О. ; заявник – Національний університет харчових технологій. – №u201602575; заяв. 16.03.2016; опубл. 25.10.2016, Бюл. №20.

Патент на корисну модель № 110713, МПК (2016.01) A21D 13/08, A23L 5/00, A23L 29/30. Склад кріпленого сиропу для просочування кондитерських виробів / Кузьмін О. В., Обеснюк О. О., Кушлак А. С., Шендрік Т. Г., Грушевська І. О. ; заявник – Національний університет харчових технологій. – № u 201602577 ; заяв. 16.03.2016 ; опубл. 25.10.2016, Бюл. № 20.

Патент на корисну модель № 110714, МПК (2016.01) C12G 3/00 Склад наливки «Чайні традиції» / Кузьмін О. В., Кушлак А. С., Обеснюк О. О., Зваричук З. В., Захарчук М. А. ; заявник – Національний університет харчових технологій. – № u 201602581 ; заяв. 16.03.2016 ; опубл. 25.10.2016, Бюл. № 20.

Патент на корисну модель № 110790, МПК (2016.01) A21D 13/00 Спосіб виробництва кріплених сиропів для просочування кондитерських виробів / Кузьмін О. В., Обеснюк О. О., Кушлак А. С., Грушевська І. О. ; заявник – Національний університет харчових технологій. – № u 201603162 ; заяв. 28.03.2016 ; опубл. 25.10.2016, Бюл. № 20.

Патент на корисну модель № 112644, МПК (2016.01) A23L 21/10 Склад білкового желе на основі порошку банана / Нєміріч О. В., Черниш М. С., Кузьмін О. В. ; заявник – Національний університет харчових технологій. – № u 201606333 ; заяв. 10.06.2016 ; опубл. 26.12.2016, Бюл. № 24.

Патент на корисну модель № 103989 України, МПК C12H 1/12 (2006.01) C12H 1/04 (2006.01) Спосіб виробництва горілки / Кузьмін О. В., Мирончук В. Г., Топольник В. Г., Шендрік Т. Г., Тамаркіна Ю. В. – u 201506044 ; заявл. 18.06.2015 ; опубл. 12.01.2016, Бюл. № 1, 2016.

Патент на корисну модель № 109594 України, МПК A23L 27/30 (2016.01), A23L 29/30 (2016.01) Склад кріпленого сиропу для просочування кондитерських виробів / Кузьмін О. В., Обеснюк О. О., Кушлак А. С., Мирончук В. Г., Топольник В. Г. – u 201602582 ; заявл. 16.03.2016 ; опубл. 25.08.2016, Бюл. 16 2016.

Патент на корисну модель № 110352 України, МПК A23L 29/10 (2016.01) A21D 13/00 (2016.01) Склад сиропу для присочування кондитерських виробів / Кузьмін О. В., Обеснюк О. О., Кушлак А. С., Мирончук В. Г., Топольник В. Г. – u 201602578 ; заявл. 16.03.2016 ; опубл. 10.10.2016, Бюл. № 19, 2016.

Патент на корисну модель № 110353 України, МПК C12G 3/00 (2016.01) Склад наливки «Чайний будинок» / Кузьмін О. В., Кушлак А. С., Обеснюк О. О., Заярний Д. А., Воєвода А. М. – u 201602579 ; заявл. 16.03.2016 ; опубл. 10.10.2016, Бюл. № 19, 2016.

Попович, К. В. Інфрачервоні системи опалення / К. В. Попович, О. В. Кузьмін // Модернізація національної системи управління державним розвитком : виклики і перспективи» : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 8-9 грудня 2016 р. – Ч. 1. – Тернопіль : Крок, 2016. – С. 176–177.

Розвиток готельної індустрії в Україні / Д. А. Макалендра, Д. Ю. Білоусов, О. В. Лівар, О. В. Кузьмін // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2016. –– Т. 22, №4. – С. 61–75.