Коваль Ольга Андріївна

ORCID ID: 0000-0002-9427-1842

Статистичні показники (станом на 01.06.2024 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій*
220
7
122

Перелік опублікованих документів:

Dabizha, D. Uses of coconut sugar in bakery products / D. Dabizha, O. Koval // Scientific research in the modern world : proceedings of IV International Scientific and Practical Conference, 9-11 February 2023. – Toronto, Canada : Perfect Publishing, 2023. – P. 128-130.

Guts, V. Flour culinary products of increased food value from fish / V. Guts, O. Koval // Norwegian Journal of development of the International Science. – 2023. – № 109. – P. 61-71. – DOI: 10.5281/zenodo.7990001

Guts, V. Hospitality animation as a way increase competitiveness hotel enterprises / V. Guts, O. Koval // Norwegian Journal of development of the International Science. – 2023. – № 108. – P. 3-8. – DOI: 10.5281/zenodo.7944734

Гуць, В. Оцінка якості електронних, паперових меню закладів ресторанного господарства / В. Гуць, О. Коваль // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 89 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 3-7 квітня 2023 р. – Київ : НУХТ, 2023. – Ч. 3. – С. 333.

Гуць, В. С. Використання ультразвукових коливань в технології м’ясних виробів / В. С. Гуць, О. А. Коваль // Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації : тези доповідей Х Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 6-7 квітня 2023 р., м. Київ. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2023. – С. 31-33.

Гуць, В. С. Технологія оздоровчого морозива в ролах / В. С. Гуць, О. А. Коваль // Interdisciplinary research: scientific horizons and perspectives : collection of scientific papers «SCIENTIA» with proceedings of the V International scientific and theoretical conference, April 21, 2023. – Vilnius, Republic of Lithuania : European Scientific Platform, 2023. – P. 62-64.

Гуць, В. С. Формування харчових дисперсних систем / В. С. Гуць, О. А. Коваль // Технологія-2023 : матеріали XХVІ Міжнародної науково-технічної конференції, 26 травня 2023 р. – Київ : CНУ ім. В. Даля, 2023. – С. 68-69.

Коваль, О. А. Борошно з аглютеновими властивостями / О. А. Коваль, В. С. Шевчук // Інноваційні технології в готельно-ресторанному та туристичному бізнесі : матеріали XIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 16-17 травня 2023 р. – Київ : НУХТ, 2023. – С. 23-24.

Коваль, О. А. Моніторинг безпеки та якості виробництва у закладі ресторанного господарства / О. А. Коваль, А. О. Доленко // Інноваційні технології в готельно-ресторанному та туристичному бізнесі : матеріали XIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 16-17 травня 2023 р. – Київ : НУХТ, 2023. – С. 119-120.

Коваль, О. А. Особливості використання рослинних олій в харчовій промисловості / О. А. Коваль, А. О. Доленко // Інноваційні технології в готельно-ресторанному та туристичному бізнесі : матеріали XIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 16-17 травня 2023 р. – Київ : НУХТ, 2023. – С. 54.

Коваль, О. А. Оцінка якості електронного меню закладу ресторанного господарства / О. А. Коваль, В. С. Гуць // Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації : тези доповідей Х Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 6-7 квітня 2023 р., м. Київ. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2023. – С. 381 -384.

Коваль, О. А. Фризери для морозива в ролах / О. А. Коваль, В. С. Гуць // Інноваційні технології в готельно-ресторанному та туристичному бізнесі : матеріали XIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 16-17 травня 2023 р. – Київ : НУХТ, 2023. – С. 60-61.

Коваль, О. Кавові напої, коктейлі, смузі / О. Коваль, Н. Кліщ // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 89 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 3-7 квітня 2023 р. – Київ : НУХТ, 2023. – Ч. 3. – С. 335.

Коваль, О. Особливості використання рослинних олій в харчовій промисловості / О. Коваль, А. Доленко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 89 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 3-7 квітня 2023 р. – Київ : НУХТ, 2023. – Ч. 3. – С. 294.

Коваль, О. Сучасні методи визначення якісних показників харчових продуктів / О. Коваль, В. Гуць // Prospective and priority directions of scientific research in technical and agricultural sciences : collective monograph ; Іnternational Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2023. – P. 248-271.

Коваль, О. Сучасні напрями в технології приготування страв з сільськогосподарської птиці / О. Коваль, В. Шамрай // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 89 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 3-7 квітня 2023 р. – Київ : НУХТ, 2023. – Ч. 3. – С. 320.

Коваль, О. Цукор в хлібобулочній продукції / О. Коваль, Д. Дабіжа // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 89 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 3-7 квітня 2023 р. – Київ : НУХТ, 2023. – Ч. 3. – С. 310.

Кравченко, А. Перспективи застосування картоплі та батату у приготуванні запіканок / А. Кравченко, О. Коваль // Здорове харчування від дитинства до довголіття: комплексний підхід, стан та перспективи : збірник наукових матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 26-27 жовтня 2023 р. – Київ : НУХТ, 2023. – С. 71-74.

Кубрякова, В. Актуальність розробки чізкейку вегетаріанського / В. Кубрякова, О. Коваль // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 89 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 3-7 квітня 2023 р. – Київ : НУХТ, 2023. – Ч. 3. – С. 334.

Гуць, В. С. Екстремальний туризм і ризики стрибків з висоти / О. А. Коваль, В. С. Гуць // Інновації, гостинність, туризм: наука, освіта, практика ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 19 травня 2022 р., м. Львів. – Львів : ЛДУФК ім. Івана Боберського, 2022. – С. 362-364.

Гуць, В. С. Енергія формування харчових дисперсних систем / В. С. Гуць, О. А. Коваль // Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації : ІХ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція, 14-15 квітня 2022 р., м. Київ – Київ : КНУКіМ, 2022. – С. 202–204.

Гуць, В. С. Інноваційний спосіб соління м’яса / О. А. Коваль, В. С. Гуць // Наукові здобутки у вирішенні актуальних проблем виробництва та переробки сировини, стандартизації і безпеки продовольства : збірник праць за підсумками Х Міжнародної науково-практичної конференції вчених, аспірантів і студентів, 12-13 травня 2022 р., м. Київ. – Київ : РВВ НУБіП України, 2022. – С. 120-122.

Гуць, В. С. Практичне використання барабанних робочих органів в виробничій діяльності готельно-ресторанних комплексів / В. С. Гуць, О. А. Коваль // Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації : ІХ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція, 14-15 квітня 2022 р., м. Київ – Київ : КНУКіМ, 2022. – С. 195–198.

Гуць, В. С. Розділення рідких фруктових суспензій в центрифугах / В. С. Гуць, О. А. Коваль // Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації : ІХ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція, 14-15 квітня 2022 р., м. Київ – Київ : КНУКіМ, 2022. – С. 51–53.

Гуць, В. С. Розділення сипких продуктів на фракції / В. С. Гуць, О. А. Коваль // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали XІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої до 70-річчя з дня народження професора В.Ф. Доценка, 17 травня 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 49-50

Гуць, В. С. Роуп-джампінг, математичне моделювання / О. А. Коваль, В. С. Гуць // ΛΌГOΣ. – 2022. – С. 326-329.

Гуць, В. С. Сучасні напрямки інтенсифікації виробництва солоних виробів / В. С. Гуць, О. А. Коваль //   : матеріали 88 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень-травень, 2022 р.,м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 3. – С. 225.

Коваль, О. А. Десерт здорового харчування / О. А. Коваль, К. Ю. Войцеховська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень-травень, 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 3. – С. 237.

Коваль, О. А. Інноваційний спосіб соління м’яса / О. А. Коваль, В. С. Гуць // Наукові здобутки у вирішенні актуальних проблем виробництва та переробки сировини, стандартизації і безпеки продовольства : збірник праць за підсумками ХІ Міжнародної науково-практичної конференції вчених, аспірантів і студентів, 12–13 травня 2022 р., м. Київ. – Київ : РВВ НУБіП України, 2022. – С. 120–122.

Коваль, О. А. Морозиво в ролах / О. А. Коваль, В. С. Гуць // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали XІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої до 70-річчя з дня народження професора В.Ф. Доценка, 17 травня 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 37-38.

Коваль, О. А. Тендеризація м'яса ультразвуком / О. А. Коваль, В. С. Гуць // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень-травень, 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 3. – С. 224.

Коваль, О. А. Теорія змішування компонентів харчових порошкових сумішей / О. А. Коваль, В. С. Гуць // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали XІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої до 70-річчя з дня народження професора В.Ф. Доценка, 17 травня 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 52-53.

Коваль, О. Відварні борошняні кулінарні вироби з аглютеновими властивостями / О. Коваль, Є. Совенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень-травень, 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 3. – С. 260.

Гуць, В. С. Ергономічні аспекти організації робочого місця в офісних приміщеннях / В. С. Гуць, О. А. Коваль // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали XІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 23 листопада 2021 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 267.

Гуць, В. С. Математично-аналітична оцінка якості паштетних продуктів [Електронний ресурс] / В. С. Гуць, О. А. Коваль, С. І. Бондар // Ресторанний і готельний консалтинг. Інновації. – 2021. – Том 4, № 2. – С. 332–344. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/38025/1/Mathematical.pdf

Гуць, В. С. Моделювання якості паштетних продуктів [Електронний ресурс] / В. С. Гуць, О. А. Коваль, С. В. Бондар // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 3. – С. 366. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34130/1/tezy_3.pdf

Гуць, В. С. Обробка харчових продуктів високим тиском [Електронний ресурс] / В. С. Гуць, О. А. Коваль // Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації : тези доповідей VІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 8–9 квітня 2021 р. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2021. – С. 259–261. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34128/1/tezy_1.pdf

Коваль, О. А. Особливості казахської кухні / О. А. Коваль // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали XІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 23 листопада 2021 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 144.

Коваль, О. А. Проектування харчового продукту за біологічною цінністю [Електронний ресурс] / О. А. Коваль, В. С. Гуць // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 3. – С. 381. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34129/1/tezy_2.pdf

Коваль, О. А. Сучасні десерти для оздоровчого харчування / О. А. Коваль, К. Ю. Войцеховська // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали XІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 23 листопада 2021 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 116.

Коваль, О. А. Удосконалення технологічного процесу виготовлення основних страв / О. А. Коваль, Я. Б. Сапливий // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали XІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 23 листопада 2021 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 48.

Goots, V. Simulation of high pressure meat pate processing [Electronic resourse] / V. Goots, O. Koval, S. Bondar // Proceedings of university of ruse. – 2020. – Vol. 59, book 10.2. – Р. 60–67. Access mode :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34127/1/stattya_3.pdf

Городецька, І. М. Технологія борошняних кондитерських виробів лікувальнопрофілактичного призначення / І. М. Городецька, О. А. Коваль // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 19–20 травня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 266–267.

Гуць, В. Визначення консистенції концентрованих дисперсних систем методом гравітаційної пенетрації / В. Гуць, О. Коваль, С. Бондар // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 2. – C. 33.

Гуць, В. С. Енергетичні складові соління м’яса / В. С. Гуць, О. А. Коваль // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 19–20 травня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 225–226.

Гуць, В. С. Математичне моделювання інактивції мікророорганізмів в харчових продуктах / В. С. Гуць, О. А. Коваль // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 19–20 травня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 236–237.

Коваль, О. А. Десерти функціонального призначення / О. А. Коваль, Я. І. Коваленко, Є. О. Становський // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 19–20 травня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 280.

Коваль, О. А. Комбіновані м’ясо-рослинні продукти / О. А. Коваль, Л. В. Стахурська // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 19–20 травня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 243–244.

Коваль, О. А. Молочні коктейлі функціонального призначення [Електронний ресурс] / О. А. Коваль, А. С. Бальоха // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 19–20 травня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 257–258. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34125/1/stattya_1.pdf

Коваль О. А. Технологія молочних коктейлів функціонального призначення / О. А. Коваль, А. С. Бальоха // Молодий вчений. – 2020. – № 7. – С. 1–6.

Коваль, О. Інноваційна технологія коктейлів функціонального призначення / О. Коваль, А. Бальоха // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 3. – C. 391.

Коваль, О. Технологія перших страв на основі грибного відвару із сухих грибів Шиїтаке / О. Коваль, Р. Вайвала // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 3. – C. 408.

Польова, О. В. Capkold – інноваційна ресторанна технологія / О. В. Польова, О. А. Коваль // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 19–20 травня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 229–230.

Goots, V. Determination of consistency of concentrated dispersed systems by the method of gravitational penetration [Electronic resourse] / V. Goots, O. Koval, S. Bondar // Ukrainian Journal of Food Science. – 2019. – Vol. 7, Issue 2. – P. 217–225. Access mode :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34126/1/stattya_2.pdf

Вайвала, Р. В. Соєві продукти в інноваційних технологіях ресторанного господарства [Електронний ресурс] / Р. В. Вайвала, О. А. Коваль // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 19 - 20 березня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С.81–82. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29789/1/Koval.pdf

Воробйова, А. М. Український інноваційний кейтеринг [Електронний ресурс] / А. М. Воробйова, А. В. Тригуб, О. А. Коваль // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 19 - 20 березня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С.83–84. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29782/1/catering.pdf

Гуць, В. С. Математичне моделювання якості харчових продуктів [Електронний ресурс] / В. С. Гуць, В. А. Русавська, О .А. Коваль // Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації : тези доповідей VІ Міжнародної науково-практичної конференції, 11–12 квітня 2019 р., м. Київ. – Київ : КНУКМ, 2019. – С. 27–32. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29792/1/Koval.pdf

Гуць, В. С. Технологічне устаткування готелів, готельних комплексів : навч. посібник / В. С. Гуць, О. А. Коваль, В. А. Русавська. – Київ : Ліра-К, 2019. – 568 с.

Коваль, О. А. Барне устаткування майбутнього [Електронний ресурс] / О. А. Коваль, Н. Р. Гадяк, О. А. Іванов // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 19 - 20 березня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 99–100. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29823/1/Ivanov.pdf

Коваль, О. А. Індукційна інновація професійних кухонних плит [Електронний ресурс] / О. А. Коваль // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 19 - 20 березня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 101 102. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29790/1/Koval.pdf

Коваль, О. А. Моделювання зміни якості харчових продуктів за показником активності води [Електронний ресурс] / О. А. Коваль, В. С. Гуць // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 85 Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 3. –С. 360. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29791/1/85.pdf

Коваль, О. А. Теорія моделювання зміни якості харчових продуктів / О. А. Коваль, В. С. Гуць // Якість і безпека харчових продуктів : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, 20-21 листопада 2019 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 20–21.

Коваль, О. А. Хлеб «Чиабатта» повышенной пищевой ценности / О. А. Коваль, В. С. Гуць // Научный взгляд в будущее. – 2019. – Вып. 13, Т. 1. – С. 63–69.

Коваль, О. А. Хліб «Чіабатта» підвищеної харчової цінності / О. А. Коваль, В. С. Гуць // Практическое значение современных научных исследований : сборник тезисов. – 2019. – С. 20–21.

Коваль, О. А. Хліб довготривалого бродіння підвищенної харчової та біологічної цінності [Електронний ресурс] / О. А. Коваль, В. С. Гуць // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 85 Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 1. – С. 76. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29824/1/17.pdf

Koval, O. Pumpkin-carrot semi-finished product / Olga Koval, Alina Sosyuk, Tatjana Golikova // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 3. – С. 466.

Koval, O. The refinement of technology of puff pastry with amaranth flour / Olga Koval, Oksana Savchuk // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 3. – С. 465.

Гуць, В. С. Інноваційні способи різання рослинної сировини / В. С. Гуць, А. В. Шеїна, О. А. Коваль // Ресторанний і готельний консалтинг. Інновації. – Київ : КНУКІМ, 2018. - Вип. 2. – С. 43–61.

Гуць, В. С. Умови безпечної експлуатації гірськолижного тренажера / В. С. Гуць, О. А. Коваль // Проблеми охорони праці в Україні : збірник наукових праць. – Київ : ДУ «ННДІПБОП», 2018. – Вип. 34. – С. 133–149.

Коваль, О. А. Мясо-рослинний січений напівфабрикат / О. А. Коваль, Н. П. Гнуча // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 3. – С. 436.

Коваль, О. Використання математичних моделей при аналізі якості харчових продуктів / О. А. Коваль, В. С. Гуць // Якість і безпека харчових продуктів : тези доповідей ІIІ Міжнародної науково-практичної конференції, 16-17 листопада 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – С. 194–195.

Коваль, О. Деформування в’язко-пружних систем при різанні / Віктор Гуць, Аліна Шеїна // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 2. – С. 71–72.

Коваль, О. Застосування продуктів переробки зародків пшениці в закладах ресторанного господарства / Ольга Коваль, Євген Муратов, Дар’я Мельник // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 3. – С. 437.

Коваль, О. Інноваційна технологія паштетів з курячої сировини / Ольга Коваль, Олександра Симонова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 3. – С. 438.

Коваль, О. Моделювання якості гарбузово-морквяного напівфабрикату / О. А. Коваль, А. О. Сосюк // Modern engineering and innovative technologies. – Karlsruhe, Germany, 2018. – Іssue 4, Vol. 2. –P. 40–49.

Коваль, О. Моделювання якості гарбузово-морквяного напівфабрикату / О. А. Коваль, А. О. Сосюк // Scientific and technological revolution of the XXI century '2018 : International Conference, June 12-13, 2018. – Р. 52–54.

Коваль, О. Насіння льону – найбагатше джерело біологічно активних речовин / О. А. Коваль, Я. І. Скрипка // Молодий вчений. – 2017. – № 11. – С. 35–37.

Коваль, О. Олійні заправки для салатів з пряними травами / Ольга Коваль, Яна Скрипка // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 3. – С. 453.

Коваль, О. Удосконалення технології листкового напівфабрикату з борошном амаранту / Ольга Коваль, Оксана Савчук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 3. – С. 454.

Ніколайчук, А. О. Підвищення харчової цінності виробів із застосуванням напівфабриката овочевого / А. О. Ніколайчук, О. А. Коваль // Якість і безпека харчових продуктів : тези доповідей ІIІ Міжнародної науково-практичної конференції, 16-17 листопада 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – С. 103–105.

Патент на корисну модель № 122109, МПК (2017.01) A23L 13/00 Шніцель з січеної натуральної маси з насінням гарбуза / О. А. Коваль, Н. П. Гнуча ; заявник – Національний університет харчових технологій. – № u 2017006803 ; заяв. 30.06.2017 ; опубл. 26.06.2017, Бюл. № 24.

Production of active coal from pyrolyzed wood wastes by alkaline activation of KOH [Electronic resourse] / O. Kuzmin, J. Tamarkina, T. Shendrik, V. Zubkova, O. Koval, T. Roman // Ukrainian Food Journal. – 2017. – Vol. 6, Issue 3. – P. 443-458. Access mode :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28011/1/Production.pdf

Голуб, А. А. Вимоги до харчування гольфістів / А. А. Голуб, О. А. Коваль // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, 22-23 березня 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – С. 49–51.

Гуць, В. С. Застосування методів прикладної реології при аналізі якості харчових продуктів / В. С. Гуць, О. А. Коваль // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, 22-23 березня 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – С. 69–71.

Калініченко, Т. П. Технологія «Сap Сold» та устаткування в закладах ресторанного господарства / Т. П. Калініченко, О. А. Коваль // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 22-23 березня 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – С. 180–182.

Коваль, О. А. Аргументація створення готельних гольф-клубів / О. А. Коваль // Modern problems and ways of their solution in science, transport, production and education‘ 2017 : SWorld, may-2017. –2017. – Вып. 47, Т. 5. – С. 60–66.

Коваль, О. А. Використання математичних моделей при аналізі якості харчових продуктів / О. А Коваль, В. С. Гуць // Якість і безпека харчових продуктів : тези доп. ІIІ Міжнар. наук.-практ. конф., 16-17 листопада 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – С. 194–195.

Коваль, О. А. Використання насіння гарбуза в технології м’ясних січених напівфабрикатів / О. А. Коваль, Н. Гнуча // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 83 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 5–6 квітня 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – Ч. 3. – C. 265.

Коваль, О. А. Гідротермальні ресурси Іванр-Франківської області для розвитку SPА –індустрії / О. А. Коваль, М. М. Фролова // Научные труды SWorld. – 2017. – Вып. 46, Т. 5. – С. 80–87.

Коваль, О. А. Інновації у spa терапії / О. А. Коваль, Т. С. Іваніцька. // Badania podstawowe i stosowane: wyzwania i wyniki : Zbiór artykułów naukowych. Konferencji Miedzynarodowej NaukowoPraktycznej, 30-31.05.2017. – Warszawa : Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2017. – Р. 63–65.

Коваль, О. А. Метод определения срока годности пищевых продуктов [Электронный ресурс] / О. А. Коваль, В. С. Гуць // Badania podstawowe i stosowane: wyzwania i wyniki : Zbiór artykułów naukowych. Konferencji Miedzynarodowej NaukowoPraktycznej, 30.05.2017 - 31.05.2017. – Warszawa : Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2017. – Р. 76–78. Режим доступа :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25991/1/Method%20for%20determining%20the%20shelf%20life%20of%20food%20products.pdf

Коваль, О. А. Обладнання для реалізації технології «sous vide» в закладах ресторанного господарства / О. А. Коваль, К. О. Сахненко // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 22-23 березня 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – С. 176–178.

Коваль, О. А. Особливість карпатських чанів для spa процедур / О. А.Коваль, Д. І. Козарук // Badania podstawowe i stosowane: wyzwania i wyniki : Zbiór artykułów naukowych. Konferencji Miedzynarodowej NaukowoPraktycznej, 30.05.2017 - 31.05.2017. – Warszawa : Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2017. – Р. 69–71.

Коваль, О. А. Силові тренажери в готельній фітнес-програмі / О. А. Коваль, Т. В. Кошелева // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 22-23 березня 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – С. 174–176.

Коваль, О. А. Сучасні громадські центри – багатофункціональні комплекси / О. А. Коваль // Актуальні проблеми розвитку ресторанного, готельного та туристичного бізнесу в умовах світової інтеграції : досягнення та перспективи : Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 50-річчю заснування Харківського державного університету харчування та торгівлі й 10-річчю запровадження в Україні спеціальності «Готельно- ресторанна справа», 21 вересня 2017 р. : тези. – Харків : ХДУХТ, 2017. – С. 33–38.

Коваль, О. А. Тренажери-імітатори, для гірськолижного відпочинку / О. А. Коваль, В. С. Гуць // Молодий вчений. – 2017. – № 5 (45). – С. 475–479.

Ковтун, А. В. Технологічна схема виробництва м’ясних фрикадельок з ядром насіння соняшника / А. В. Ковтун, О. А. Коваль // Інноваційні технології в готельно-ресторанному господарстві : Всеукраїнська науково-практична конференція 22-23 березня, м. Київ. – Київ, 2017. – С. 41–42.

Могильдя, Ю. К. Перспективи використання шроту зародків пшениці у виробництві борошняних кондитерських виробів / Ю. К. Могильдя, Коваль О. А. // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, 22-23 березня 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – С. 103–105.

Ніколайчук, А. О. Підвищення харчової цінності виробів із застосуванням напівфабриката овочевого / А. О. Ніколайчук, А. О. Коваль, // Якість і безпека харчових продуктів : тези доповідей ІIІ Міжнародної науково-практичної конфереенції, 16-17 листопада 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – С. 103–105.

Савчук, О. О. Підвищення біологічної цінності борошняних виробів з застосуванням борошна щириці / О. О. Савчук, О. А. Коваль // Проблеми формування здорового способу життя у молоді : збірник матеріалів Х Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та студентів з міжнародною участю. – Одеса : 2017. – С. 88–89.

Фролова, М М. Гідромінeральні рeсурси Івано-Франківщини / М. М. Фролова, О. А. Коваль // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 22-23 березня 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – С. 118–120.

Goots, V. The movement modelling by gravitational attractions / V.Goots, O. Koval // Food Science for Well-being (CEFood 2016) : 8th Central European Congress on Food 2016, 23-26 May 2016 : Book of Abstracts. – Kyiv : NUFT, 2016. – Р.163.

Koval, O. Мachining meat deformation / O. Koval, V. Guts // The Second North and East European Congress on Food "NEEFood-2013", May 26-29. – Kyiv : NUFT, 2013. – Р. 151.

Булах, Л. Г. Комбіновані м'ясо–рослинні продукти / Л. Г. Булах, О. А. Коваль // Харчові добавки. Харчування здорової та хворої людини : матеріали VII Міжнародної наукова-практичної інтернет–конференції. – Кривий Ріг : Чернявський Д.О., 2016. – С. 65–66.

Гаєвська, І. Р. Гірськолижний тренажер-імітатор, як інноваційний напрямок діяльності гірськолижних готелів / І. Р. Гаєвська, О. А. Коваль // Сучасні економічні системи: стан та перспективи розвитку: тези доповідей VІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 16-17 травня 2016 р. – Хмельницький : ХКТЕІ, 2016. – С. 408–410.

Гаєвська, І. Р. Тренажери-імітатори, як напрямок розвитку гірськолижного відпочинку / І. Р. Гаєвська, О. А. Коваль // Научный взгляд в будуще : Международное периодическое научное издание. –– Одесса : КУПРИЕНКО СВ, 2016. – Вып. 4, Т. 1. – С. 80–88.

Гуць, В. С. Проектування гравітаційних атракціонів / В. С. Гуць, О. А. Коваль // Технологический аудит и резервы производства. – 2016. – № 1 (27). – С. 12–17.

Гуць, В. С. Формування харчових дисперсних систем / В. С. Гуць, О. А. Коваль // Перспективи розвитку м’ясної та оліє жирової галузі у контексті євроінтеграції : V Міжнар. науково–технічної конференція, 7–8 листопада 2016. – Київ : НУХТ, 2016. – С. 32–33.

Іванова, А. О. Готельна анімація як спосіб підвищення конкурентоспроможності готельного підприємства / А. О. Іванова, О. А. Коваль // Сучасні економічні системи: стан та перспективи розвитку : тези доповідей VІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 16-17 травня 2016 р. – Хмельницький : ХКТЕІ, 2016. – С. 416–419.

Коваль, О. А. Безпека харчових продуктів в закладах ресторанного господарства / О. А. Коваль, Л. В. Стахурська // Харчові добавки. Харчування здорової та хворої людини : матеріали VII Міжнар. наук.-практ. інтер.-конф. – Кривий Ріг : Чернявський Д.О. – 2016. – С. 135–136.

Коваль, О. А. Інновації комфорту для басейнів, спа–салонів, ванних кімнат / О. А. Коваль, Х. В. Пашко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 82 Міжнар. наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів, 13–14 квітня 2016 р. ‒ Київ : НУХТ, 2016. ‒ Ч. 3. ‒ С. 420.

Коваль, О. А. Інновації у Spa терапії / О. А. Коваль, Т. С. Іваніцька // Inżynieria i technologia priorytetowe obszary badawcze: od teorii do praktyki : konferencji Miedzynarodowej naukowopraktycznej, 30–31.05.2016. – Warszawa : Diamond trading tour, 2016. – С. 63–65.

Коваль, О. А. Інноваційні підходи в організації дозвілля в сфері гостинності / О. А. Коваль, А. А. Голуб // Сучасні економічні системи: стан та перспективи розвитку : тези доповідей VІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 16-17 травня 2016 р. – Хмельницький : ХКТЕІ, 2016. – С. 452–455.

Коваль, О. А. Інноваційні розробки індукційного теплового обладнання / О. А. Коваль // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 82 Міжнар. наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів, 13–14 квітня 2016 р. ‒ Київ : НУХТ, 2016. ‒ Ч. 3. ‒ С. 398.

Коваль, О. А. Метод определения срока годности пищевых продуктов / О. А. Коваль, В. С. Гуць // Inżynieria i technologia priorytetowe obszary badawcze: od teorii do praktyki : konferencji Miedzynarodowej naukowopraktycznej, 30–31.05.2016. – Warszawa : Diamond trading tour, 2016. – С. 76–78.

Коваль, О. А. Новітні технології в діяльності підприємств готельного господарства / О. А. Коваль, Х. В. Пашко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 82 Міжнар. наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів, 13–14 квітня 2016 р. ‒ Київ : НУХТ, 2016. ‒ Ч. 3. ‒ С. 411.

Коваль, О. А. Перспективні напрямки розвитку готельного комплексу спортивного призначення / О. А. Коваль // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 82 Міжнар. наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів, 13–14 квітня 2016 р. ‒ Київ : НУХТ, 2016. ‒ Ч. 3. ‒ С. 391.

Коваль, О. А. Порівняльні характеристики російської та японської лазні / О. А. Коваль, Я. І. Толстошеєва, А. М. Шут // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 82 Міжнар. наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів, 13–14 квітня 2016 р. ‒ Київ : НУХТ, 2016. ‒ Ч. 3. ‒ С. 402.

Коваль, О. А. Хлібець пшенично-житній – продукт здорового харчування / О. А. Коваль, І. Г. Шевердін // Сучасні економічні системи: стан та перспективи розвитку : тези доповідей VІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 16-17 травня 2016 р. – Хмельницький : ХКТЕІ, 2016. – С. 467–470.

Коваль, О. А. Холодильне зберігання якості вина / О. А. Коваль, Н. В. Самійленко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 82 Міжнар. наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів, 13–14 квітня 2016 р. ‒ Київ : НУХТ, 2016. ‒ Ч. 3. ‒ С. 415.

Шихова, О. О. Перспективні напрямки розвитку готельного комплексу спортивного призначення / О. О. Шихова, О. А. Коваль // Мир науки и инноваций. – 2016. – Т. 8 , № 1 (3). – С. 87–90.