Корецька Ірина Львівна

ORCID ID: 0000-0001-5680-5789

Статистичні показники (станом на 01.06.2024 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій*
3
1
4
2
240
9
209

Перелік опублікованих документів:

Волощенко, П. Перспективи використання аналогів молока питного в технологіях дієтичних продуктів [Електронний ресурс] / П. Волощенко, А. Британ, І. Корецька // Advanced technologies for the implementation of new ideas : the 1st International scientific and practical conference, 09–12 January 2024, Brussels, Belgium. – 2024. – Pp. 296–303. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/items/7d31df81-d3d7-481f-b0f6-ff0232140afa

Innovative technology of water preparation for the production of fermed beverage kombucha / О. S. Dulka, V. L. Prybylskyi, O. L. Fedosov , S. I. Olijnyk, A. М. Кuts, L. О. Sharan, I. L. Koretska, I. S. Tiurikova // Journal of Chemistry and Technologies. – 2023. – Vol. 31, № 1. – Pp. 82–91. – DOI: https://doi.org/10.15421/jchemtech.v31i1.240014

Koretska, I. Creation of a food chain to provide complete dietary nutrition [Electronic resourse] / I. Koretska // Food for life: promising raw materials and innovative processingthe : book of tesis the International conference, 10–11 May 2023, Kiyv, Ukraine. – Pp. 130–135. – Access mode : https://dspace.nuft.edu.ua/items/6ad6e97a-8a79-4bd1-964e-ccc55e36aa3a

Modern innovative solutions in restaurant establishments [Electronic resourse] / O. Niemirich, I. Koretska, N. Stukalska, R. Vlasyuk // Distance education as the main problem of young people : the 15th International scientific and practical conference, 26–29 December 2023, Madrid, Spain. International Science Group. – 2023. – Pp. 267–270. – Access mode : https://dspace.nuft.edu.ua/items/056c0246-e8f8-4963-8b29-f3c421459e70

Бондаренко, О. А. Стан виробництва закусок у спеціалізованих мережах закладів ресторанного господарства / О. А. Бондаренко, І. Л. Корецька // Промисловість та крафт для HoReCa в туризмі: досвід, проблеми, інновації : програма та матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 23-24 травня 2023 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2023. – С. 120-122.

Бондаренко, О. В. Моніторинг безпечності харчової продукції в умовах енергозбереження / О. В. Бондаренко, І. Л. Корецька // Актуальні проблеми теорії і практики експертизи товарів : матеріали Х Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 24 березня 2023 р. – Полтава : ПУЕТ, 2023. – С. 5-7.

Бондаренко, О. Використанням рослинної сировини в технології м’ясних січених страв / О. Бондаренко, І. Корецька // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 89 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 3-7 квітня 2023 р. – Київ : НУХТ, 2023. – Ч. 3. – С. 326.

Голобородько, І. Ю. Удосконалення ягідних соусів / І. Ю. Голобородько, І. Л. Корецька, В. В. Польовик // Харчові добавки. Харчування здорової та хворої людини : матеріали Х Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 10 листопада 2023 р. – Прага : Oktan Print s.r.o., 2023. – С. 127.

Головань, К. Використання сублімованого порошку в технології вершкового крему / К. Головань, В. Польовик, І. Корецька // Здорове харчування від дитинства до довголіття: комплексний підхід, стан та перспективи : збірник наукових матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 26-27 жовтня 2023 р. – Київ : НУХТ, 2023. – С. 134-136.

Карпінський, А. С. Приготування куриного філе в маринадах за технологією sous-vide / А. С. Карпінський, І. Л. Корецька // Промисловість та крафт для HoReCa в туризмі: досвід, проблеми, інновації : програма та матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 23-24 травня 2023 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2023. – С. 187-188.

Корецька, І. Л. Забезпечення продуктів харчування білковими інгредієнтами [Електронний ресурс] / І. Л. Корецька, М. С. Рибаченко, Н. М. Кравчук // Sustainable food chain and safety  through  science, knowledge and business : scientific monograph. – Riga, Latvia : Baltija Publishing, 2023. – Рp. 550–567. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/items/7dcf69f3-0a92-45bb-84ea-b55f6dfdc324

Кочерга, Я. Впровадження системи моніторингу безпеки та якості виробництва холодних супів у закладах ресторанного господарства / Я. Кочерга, І. Корецька // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 89 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 3-7 квітня 2023 р. – Київ : НУХТ, 2023. – Ч. 3. – С. 291.

Мельник, О. П. Європейський зелений курс: забезпечення харчової безпеки / О. П. Мельник, І. Л. Корецька // Якість і безпека харчових продуктів : матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції, 9-10 листопада 2023 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2023. – С. 290-291.

Мостовий, В. Сир – найкращий дієтичний сніданок / В. Мостовий, І. Л. Корецька // Інноваційні технології в готельно-ресторанному та туристичному бізнесі : матеріали XIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 16-17 травня 2023 р. – Київ : НУХТ, 2023. – С. 83-84.

Патент на корисну модель № 152364, МПК (2006.01) A23C 13/00, A23C 13/12, A23J 3/00 Спосіб виробництва крему білкового з вершків / Дейниченко Л. Г., Гніцевич В. А., Корецька І. Л., Кузьмін О. В., Буряк Д. О. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u202106023 ; заяв. 27.10.2021 ; опубл. 18.01.2023, Бюл. № 3. – 3 с. – https://sis.nipo.gov.ua/uk/search/detail/1718883/

Патент на корисну модель № 152365, МПК (2006.01) A23G 3/46 Спосіб виробництва напівфабрикату молочно-білкового для чизкейків / Дейниченко Л. Г., Дейниченко Г. В., Корецька І. Л., Павлюченко О. С., Фурманова Ю. П. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u202106024 ; заяв. 27.10.2021 ; опубл. 18.01.2023, Бюл. № 3. – 3 с. – https://sis.nipo.gov.ua/uk/search/detail/1718868/

Патент на корисну модель № 152636, МПК A21D 8/02 (2006.01), A21D 13/04 (2017.01) Спосіб виробництва мигдального тістового напівфабрикату для чизкейків / Дейниченко Л. Г., Дейниченко Г. В., Корецька І. Л., Павлюченко О. С., Фурманова Ю. П. ; заявник Національний університет харчових технологій. – №u202106022 ; заяв. 27.10.2021 ; опубл. 29.03.2023, Бюл. № 13. – 3 с. – https://sis.nipo.gov.ua/uk/search/detail/1728668/

Патент на корисну модель № 152638, МПК (2006.01) A21D 13/064 Спосіб виробництва чизкейку білково-мигдального / Дейниченко Л. Г., Дейниченко Г. В., Корецька І. Л., Павлюченко О. С., Фурманова Ю. П., Коваленко В. Д. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u202106030 ; заяв. 27.10.2021 ; опубл. 29.03.2023, Бюл. № 13. – 3 с. – https://sis.nipo.gov.ua/uk/search/detail/1728670/

Патент на корисну модель № 152645, МПК (2006.01) A23G 3/00 Спосіб виробництва батончика гарбуз-годжі / Дейниченко Л. Г., Польовик В. В., Корецька І. Л., Березова Г. О. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u202107748 ; заяв. 28.12.2021 ; опубл. 29.03.2023, Бюл. № 13. – 4 с. – https://sis.nipo.gov.ua/uk/search/detail/1728632/

Рибаченко, М. Моніторинг безпеки та якості виробництва продуктів харчування у закладах ресторанного господарства / М. Рибаченко, Я. Кочерга, І. Корецька // Актуальні проблеми теорії і практики експертизи товарів : матеріали Х Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 24 березня 2023 р. – Полтава : ПУЕТ, 2023. – С. 211-214.

Рибаченко, М. Розроблення системи управління безпечністю на основі принципів НАССР виробництва дієтичних білих соусів у закладах ресторанного господарства / М. Рибаченко, І. Корецька // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 89 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 3-7 квітня 2023 р. – Київ : НУХТ, 2023. – Ч. 3. – С. 325.

Розроблення біодеградабельного їстівного посуду / О. С. Шульга, І. Л. Корецька, А. І. Чорна, С. І. Шульга // Тренди Lean-виробництва та пакування харчової продукції : матеріали 12-ї Міжнародної спеціалізованої науково-практичної конференції, 20 вересня 2023 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2023. – С. 65-69.

Саміленко, М. Особливості створення дієтичних продуктів [Електронний ресурс] / М. Саміленко, І. Корецька // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 16 листопада 2023 р., м. Київ. – НУХТ, 2023. – С. 35–36. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/items/211d2e1f-ac9a-4f31-abe2-53d093408978

Удосконалення дієтичних ягідних соусів [Електронний ресурс] / І. Ю. Голобородько, І. Л. Корецька, В. В. Польовик, М. М. Масліков // Харчова промисловість як основа продовольчої безпеки і розвитку держави : збірник наукових праць за матеріалами Х Міжнародної науково-практичної конференції, 27 листопада 2023 р. – С. 41–43. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/items/f2e4b3ee-ecdd-484a-a581-d6af0439e208

Агеєв, В. О. Використання борошна Farina для кулінарних борошняних виробів / В. О. Агеєв, І. Л. Корецька // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень-травень, 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 3. – С. 257-258.

Ворона, Ю. В. Особливості приготування та подавання холодних закусок у закладах ресторанного господарства / Ворона Ю. В., І. Л. Корецька, В. В. Захаров // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали XІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої до 70-річчя з дня народження професора В.Ф. Доценка, 17 травня 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 58-59.

Гілічук, І. С. Розширення асортименту українських страв / І. С. Гілічук, І. Л. Корецька // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали XІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої до 70-річчя з дня народження професора В.Ф. Доценка, 17 травня 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 95.

Гілічук, І. Технології основних страв зниженого глікемічного навантаження / І. Гілічук, І. Корецька // Інновації, гостинність, туризм: наука, освіта, практика ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 19 травня 2022 р., м. Львів. – Львів : ЛДУФК ім. Івана Боберського, 2022. – С. 40-41.

Корецька, І. Л. Сучасні напрями технології дієтичних напоїв у закладах ресторанного господарства / І. Л. Корецька // Інтеграційні та інноваційні напрями розвитку харчової індустрії : матеріали шостої міжнародної науково-практичної конференції. – ЧДТУ- Черкаси, 2022. – Том 1. – С. 183-188.

Мельник, Т. В. Естетична подача страви – відмінний апетит / Т. В. Мельник, О. В. Матиящук, І. Л. Корецька // Актуальні проблеми та перспективи розвитку агропродовольчої сфери, індустрії гостинності та торгівлі : Міжнародна науково-практична інтернет-конференція, 2 листопада 2022 р., м. Харків. – Харків : Державний біотехнологічний ун-т, 2022. – С. 346-347.

Нєміріч, О. В. Теоретичне та практичне обґрунтування рецептурного складу кондитерської маси із сушеної рослинної сировини та ГФС / О. В. Нєміріч, І. Л. Корецька, А. О.Бакун // Наука онлайн. – 2022. – № 1.

Польовик, В. В. Організація харчування у воєнний час / В. В. Польовик, Г. О. Березова, І. Л. Корецька // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали XІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої до 70-річчя з дня народження професора В.Ф. Доценка, 17 травня 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 97-98.

Рибаченко, М. Перспективи використання білкових нутрієнтів / М. Рибаченко, І. Корецька // Європейські виміри сталого розвитку : Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, 20-21 жовтня 2022р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 116.

Якість овочевих супів-пюре з використанням білкововмісної сировини / М. Рибаченко, Г. Березова, В. Польовик, І. Корецька // Ресторанний і готельний консалтинг. Інновації. – 2022. – Т. 5, № 2. – С. 303-315. – DOI: https://doi.org/10.31866/2616-7468.5.2.2022.270120

Antioxidant characteristics of non-traditional spicy-aromatic vegetable raw materials for restaurant technology [Electronic resourse] / O. Khareba, O. Kuzmin, O. Khareba, V. Marynchenko, M. Karputina, I. Koretska // Ukrainian Food Journal. – 2021. – Vol. 10, Issue 2. – Р. 301–320. Access mode :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36781/1/21-10.pdf

Quality rating of desserts based on fruit and berry raw materials [Electronic resourse] / I. Koretska, O. Kuzmin, V. Polyovyk, L. Deinychenko, G. Berezova, N. Stukalska // Ukrainian Journal of Food Science. – 2021. – № 9(1). – Pp. 71–87. – Access mode : https://bit.ly/3TUXCef

Scientific substantiation and development of technology of bechamel sauce of the increased nutritional value [Electronic resourse] / N. Stukalska, O. Kuzmin, I. Koretska, V. Polovyk, I Hrushevska // Technical research and development : collective monograph. – Boston : PrimediaeLaunch, 2021. – P. 222–229. Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36785/1/21%20%d0%9c%d0%be%d0%bd%d0%be.pdf

Vorobyova, A. Development of the desserts based on non-traditional vegetable raw materials [Electronic resourse] / A. Vorobyova, V. Polyovyk, I. Koretska // Technology Audit and Production Reserves, 2021. – № 4/3 (60). – P. 32–36. Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36780/1/21-1.pdf

Дослідження якості раціонів харчування в закладах готельно-ресторанного господарства [Електронний ресурс] / О. В. Кузьмін, Н. М. Стукальська, І. Л. Корецька, М. В. Карпутіна, В. С. Шула // Інтернаука. – 2021. – № 1 (101), Т. 2. – С. 24–32. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36720/1/20%20stukalska%2026.pdf

Исследование процесса формирования качества десертов [Електронний ресурс] / В. Полевик, А. Березовая, Л. Дейниченко, И. Корецкая // Norwegian Journal of development of the International Science. – 2021. – Vol. 1, № 56. – P. 53–61. Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36783/1/21-40.pdf

Кузьмін, О. В. Програми-передумови системи безпечності харчових продуктів для громадського харчування [Електронний ресурс] / О. В. Кузьмін, Н. М. Стукальська, І. Л. Корецька // Якість і безпека харчових продуктів : збірник тез V Міжнародної науково-практичної конференції, 11–12 листопада 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 69–70. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36686/1/20%20stukalska%2014.pdf

Мелехова, М. В. Розроблення сучасних маринадів для порційних напівфабрикатів харчування [Електронний ресурс] / М. В. Мелехова, І. Л. Корецька // Виклики сьогодення та новації у харчових технологіях і готельно-ресторанному бізнесі : збірник тез, 27 травня 2021р. – Київ : ККІБП, 2021. – С. 105–106. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36782/1/21-30.pdf

Сова, А. В. Сучасні напрями розширення асортименту закусок у спеціалізованій мережі закладів ресторанного господарства [Електронний ресурс] / А. В. Сова, І. Л. Корецька // Виклики сьогодення та новації у харчових технологіях і готельно-ресторанному бізнесі : збірник тез, 27 травня 2021р. – Київ : ККІБП, 2021. – С. 107–108. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36786/1/21-20.pdf

Ensuring the competitiveness of restaurants by determining the quality of diets [Electronic resourse] / O. Kuzmin, O. Niemirich, I. Koretska, H. Pastukh, I. Ustymenko, T.Berezhna // Pandemic economic crisis: changes and new challenges to society : scientific monograph / edited by M. Bezpartochnyi. – Sofia : VUZF Publishing House “St. Grigorii Bogoslov”, 2020. – P. 100–109. – Access mode : https://bit.ly/3KYpRo5

Koretska, I. Sample rating in water-alcohol technology by profile non-linear quality criteria [Electronic resourse] / I. Koretska, O. Kuzmin, T. Zinchenko // Restaurant and hotel consulting. Innovations. – 2020. – T. 3, № 1. – Pp. 12–24. DOI: 10.31866/2616-7468.3.1.2020.205561

Koretska, І. Analysis of the nonlinear criteria use for the foods quality assessment [Electronic resourse] / І. Koretska, L. Deinychenko, T. Kravchenko // Tourism of the XXI century: Global challenges and civilization values : ІІ International scientific and practical conference, June 01, 2020. – Kyiv : KNUTE, 2020. – С. 497–503. Access mode : http://surl.li/aznkp

Modeling of innovative technology of fruit and berry desserts [Electronic resourse] / V. Polovyk, I. Koretska, O. Kuzmin, Т. Zinchenko // Ресторанний і готельний консалтинг. Інновації. – 2020. – Т. 3, № 2. – С. 221–236. Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32415/4/1.pdf

Reducing ability of infusions from waste of spicy-aromatic raw materials in the technology of alcoholic beverages [Electronic resourse] / O. Kuzmin, V. Isaienko, I. Koretska, D. Rakhmetov, V. Goots, S. Oliynyk // Ukrainian Journal of Food Science. – 2020. – Vol. 8. Is. 1. – Pp. 6–21. DOI: 10.24263/2310-1008-2020-8-1-3.

Thermophysical characteristics of frozen semifinished products for restaurant technology [Electronic resourse] / I. Koretska, V. Polyovyk, M. Maslikov, O. Kuzmin // Ukrainian Journal of Food Science. – 2020. – Vol. 8, Issue 2. – P. 231–240. Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36784/1/21-50.pdf

Yurchenko, D. Use of non-traditional raw materials in the technology of whipped dessert [Electronic resourse] / D. Yurchenko, V. Polovyk, І. Koretska // Chemical technologies & Biotechnologies and Food Technologies section : 59 th Science Conference of Ruse University. – Angel Kanchev : SSS, Bulgaria, 2020. – Vol. 59. – P. 18–23. Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32187/1/20%20Yurchenko.pdf

А. с. № 96904 UA. Визначення рейтингу нових виробів (рекомендації до оцінювання нового харчового продукту) [Електронний ресурс] / І. Л. Корецька, О. В. Кузьмін, В. В. Польовик, Н. М. Кравчук, О. В. Нєміріч // Авторське право і суміжні права. – 2020. – опубл. 26.03.2020, Бюл. № 58. –14 с. Режим доступу : http://surl.li/azvqx

Гуцуляк, В. Сучасні дезінфікуючі засоби в закладах ресторанного господарстві / В. Гуцуляк, І. Корецька, П. Гаврильченко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 3. – C. 402.

Деклараційний патент на корисну модель № 139566 UA МПК A23L 21/10 (2016.01) A23L 29/30 (2016.01) A23J 1/08 (2006.01) Склад низькокалорійного білкового десерту / Польовик В. В., Корецька І. Л., Буряк Д. О. ; заявник і патентовласник Національний університет харчових технологій. – № u 201906886 ; заявл. 19.06.2019 ; опубл. 10.01.2020, Бюл. № 1.

Деклараційний патент на корисну модель № 139654 UA МПК A23J 1/08 (2006.01) A23L 21/12 (2016.01) Низькокалорійний білковий десерт з горобини [Електронний ресурс] / Польовик В. В., Корецька І. Л., Загорська К. С., Кравчук Н. М. ; заявник і патентовласник Національний університет харчових технологій. – № u 2019 07399 ; заявл. 03.07.2019 ; опубл. 10.01.2020, Бюл. № 1. Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32391/1/139654.pdf

Деклараційний патент на корисну модель № 139658 UA МПК A23L 19/10 (2016.01) A23L 29/206 (2016.01) Склад дерунів з топісоняшнику / Польовик В. В., Корецька І. Л., Галушка С. А., Кравчук Н. М. ; заявник і патентовласник Національний університет харчових технологій. – № u 2019 07410 ; заявл. 03.07.2019 ; опубл. 10.01.2020, Бюл. № 1.

Деклараційний патент на корисну модель № 143985 UA МПК (2020.01) A23J 1/00 A23L 33/10 (2016.01) Склад низькокалорійного білкового десерту  / Польовик В. В., Корецька І. Л., Слободян Н. Я., Воробйова А. М., Березова Г. О. ; заявник і патентовласник Національний університет харчових технологій. – № u 202001232 ; заявл. 25.02.2020 ; опубл. 25.08.2020, Бюл. № 16.

Дослідження якості раціонів харчування [Електронний ресурс] / О. В. Кузьмін, І. Л. Корецька, О. М. Буглак, О. Ю. Пилипенко, О. А. Саламаха // Інтернаука. – 2020. – № 2 (82). – С. 52–60. DOI: 10.25313/2520-2057-2020-2-5599.

Зарешнюк, В. В. Аналіз сучасного асортименту солодких страв / В. В. Зарешнюк, І. Л. Корецька // Харчові технології та готельно-ресторанний бізнес: інновації й сучасні перспективи розвитку : матеріали Ювілейної науково-практичної конференції з міжнародною участю студентів, аспірантів та молодих вчених, м. Київ, 29 квітня 2020 р. – Київ : ККІБП, 2020. – С. 15–16.

Использование нетрадиционного растительного сырья в технологии сладких блюд [Электронный ресурс] / А. Г. Шамшур, Н. Н. Кравчук, И. Л. Корецкая, В. В. Полевик // Актуальные проблемы и современные технологии производства продуктов питания : сборник трудов по материалам Международной научно-практической конференции. – Кутаиси, 2020. – C. 154–158. Режим доступа : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32260/1/16-2.pdf

Корецкая, И. Л. Определение оптимальной концентрации фруктового компонента в десертах [Электронный ресурс] / И. Л. Корецкая, Т. В. Зинченко, В. В. Полевик // Actual problems and modern technologies of food products production international scientific and practical conferens, 20-21 febrary 2020. – Kutaisi : Published of Akaki Tsereteli State University, 2020. – P. 269–274. Режим доступа : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32259/1/16-1.pdf

Манго – перспективний компонент для оздоблювальних напівфабрикатів [Електронний ресурс] / Д. О. Буряк, В. В. Польовик, Л. Г. Дейниченко, І. Л. Корецька // Харчові добавки. Харчування здорової та хворої людини : матеріали IХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 23 жовтня 2020 р. – Прага : Oktan Print s.r.o., 2020. – С. 106. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/35419/1/20.pdf

Польовик, В. В. Використання купажного напівфабрикату в технології холодних десертів [Електронний ресурс] / В. В. Польовик, І. Л. Корецька // Харчові технології та готельно-ресторанний бізнес: інновації й сучасні перспективи розвитку : матеріали Ювілейної науково-практичної конференції з міжнародною участю студентів, аспірантів та молодих вчених, 29 квітня 2020 р. – Київ : ККІБП, 2020. – С. 17–19. Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32276/1/20-3.pdf

Польовик, В. Дослідження кріоскопічної температури в купажних напівфабрикатах / В. Польовик, І. Корецька, М. В. Масліков // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 3. – C. 388.

Решетнюк, В. В. Інжиніринг технології страв для покращення харчової цінності / В. В. Решетнюк, І. Л. Корецька // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, 20 травня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 213.

Рибас, Л. Організація харчування студентів в сучасних умовах [Електронний ресурс] / Л. Рибас, М. Лисенко, І. Л. Корецька // Харчові технології та готельно-ресторанний бізнес: інновації й сучасні перспективи розвитку : матеріали Ювілейної науково-практичної конференції з міжнародною участю студентів, аспірантів та молодих вчених, м. Київ, 29 квітня 2020 р. – Київ : ККІБП, 2020. – С. 114–116. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32277/1/20-4.pdf

Терещенко, Р. А. Удосконалення технології оладок підвищеної біологічної цінності [Електронний ресурс] / Р. А. Терещенеко, Т. І. Дорохова, І. Л. Корецька // Харчові технології та готельно-ресторанний бізнес: інновації й сучасні перспективи розвитку : матеріали Ювілейної науково-практичної конференції з міжнародною участю студентів, аспірантів та молодих вчених, м. Київ, 29 квітня 2020 р. – Київ : ККІБП, 2020. – С. 72–74. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32278/1/20-5.pdf

Чижевська, Л. А. Аналіз сучасного асортименту перших страв в закладі ресторанного господарства / Л. А. Чижевська, І. Л. Корецька // Харчові технології та готельно-ресторанний бізнес: інновації й сучасні перспективи розвитку : матеріали Ювілейної науково-практичної конференції з міжнародною участю студентів, аспірантів та молодих вчених, м. Київ, 29 квітня 2020 р. – Київ : ККІБП, 2020. – С. 128.

Чижевська, Л. А. Удосконалення технології супів з використанням рослинної сировини [Електронний ресурс] / Л. А Чижевська. В. В. Польовик, І. Л. Корецька // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія : Технічні науки. – Т. 31(70), № 4. – 2020. – С. 213–220. Режим доступу : http://surl.li/badfy

Чижевська, Л. Фізіологічне значення перших страв / Л. Чижевська, І. Корецька // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, 20 травня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 275.

Юрченко, Д. Багатокомпонентні кулінарні начинки / Д. Юрченко, М. Лисенко, І. Корецька // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 3. – C. 381.

Юрченко, Д. Ю. Перспективи використання рослинної сировини в технології начинок з кисломолочного сиру [Електронний ресурс] / Д. Ю. Юрченко, Л. Г. Дейниченко, І. Л. Корецька // Харчові добавки. Харчування здорової та хворої людини : матеріали IХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 23 жовтня 2020 р. – Прага : Oktan Print s.r.o., 2020. – С. 29. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/35227/1/18.pdf

Аналіз сучасних десертів / Ж. О. Коробченко, В. В. Польовик, І. Л. Корецька, Ж. О. Коробченко // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 19 - 20 березня 2019 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 103–104.

Вивчення впливу технологічних чинників на властивості пінної структури [Електронний ресурс] / Т. В. Залужний, В. В. Плюта, В. В. Польовик, І. Л. Корецька // Інновації та закономірності розвитку харчових технологій: теоретичні та прикладні аспекти : науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених з міжнародною участю, 28-29 березня 2019 р., м. Київ. – Київ : ККІБП, 2019. – С. 77. Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32270/1/19-2.pdf

Використання солодких структуроутворювачів для покращання якості десерту [Електронний ресурс] / В. В Польовик, І. Л. Корецька, Г. О. Березова, Н. М. Кравчук // Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. Серія : Технічні науки. – Т. 30 (69), № 6. – 2019. – Ч. 2. – С. 126–132. Режим доступу :http://surl.li/azlfv

Деклараційний патент на корисну модель № 131047 UA МПК A23C 15/12 (2006.01) Склад низькокалорійного десерту / Польовик В. В., Корецька І. Л., Кравчук Н. М., Іскандарова І. Р. ; заявник і патентовласник Національний університет харчових технологій. – № u 2018 05798 ; заявл. 24.05.2018 ; опубл. 10.01.2019, Бюл. № 1.

Деклараційний патент на корисну модель № 131051 UA, МПК (2018.01) A23L 9/00 A23G 9/00 Склад низькокалорійного десерту / Павлюченко О. С., Корецька І. Л., Польовик В. В., Краснощокова К. П. ; заявник і патентовласник Національний університет харчових технологій. – № u 201805809 ; заявл. 24.05.2018 ; опубл. 10.01.2019, Бюл. № 1.

Деклараційний патент на корисну модель № 131066 UA МПК A23C 15/12 (2006.01) A23C 9/133 (2006.01) Склад низькокалорійного десерту / Польовик В. В., Корецька І. Л., Бережна Т. О., Кравчук Н. М. ; заявник і патентовласник Національний університет харчових технологій. – № u 201806006 ; заявл. 30.05.2018 ; опубл. 10.01.2019, Бюл. № 1.

Деклараційний патент на корисну модель № 131068 UA МПК (2018.01) A23C 15/12 (2006.01) A23D 7/00 Склад низькокалорійного вершкового крему з обліпихою / Корецька І. Л., Кравчук Н. М., Польовик В. В., Філіппова А. Ю. ; заявник і патентовласник Національний університет харчових технологій. – № u 201806008 ; заявл. 30.05.2018 ; опубл. 10.01.2019, Бюл. № 1.

Деклараційний патент на корисну модель № 134976 UA МПК (2019.01) A23L 23/00 Склад соусу "Щавнез" / Польовик В. В., Лисенко Д. В., Корецька І. Л., Кравчук Н. М., Березова Г. О., Гаврильченко П. М. ; заявник і патентовласник Національний університет харчових технологій. – № u 201900235 ; заявл. 09.01.2019 ; опубл. 10.06.2019, Бюл. № 11.

Деклараційний патент на корисну модель № 135283 UA МПК (2019.01) A23G 3/00 Самбук з кумквату / Польовик В. В., Корецька І. Л., Бакун А. О., Кравчук Н. М. ; заявник і патентовласник Національний університет харчових технологій. – № u 201900460 ; заявл. 17.01.2019 ; опубл. 25.06.2019, Бюл. № 12.

Деклараційний патент на корисну модель № 136704 UA МПК (2019.01) A23G 3/00 A23G 3/20 (2006.01) A23J 1/08 (2006.01) A23L 33/12 (2016.01) Склад низькокалорійного білкового десерту / Польовик В. В., Корецька І. Л., Воробйова А. М., Кравчук Н. М., Березова А. О., Павлюченко О. С. ; заявник і патентовласник Національний університет харчових технологій. – № u 201903036 ; заявл. 28.03.2019 ; опубл. 27.08.2019, Бюл. № 16.

Деклараційний патент на корисну модель № 137456 UA МПК (2019.01) A23C 23/00 Склад низькокалорійного білкового десерту / Польовик В. В., Корецька І. Л., Загорська К. С., Кравчук Н. М. ; заявник і патентовласник Національний університет харчових технологій. – № u 201903039 ; заявл. 28.03.2019 ; опубл. 25.10.2019, Бюл. № 20.

Деклараційний патент на корисну модель № 139239 UA МПК A23L 21/10 (2016.01) A23L 29/30 (2016.01) A23J 1/08 (2006.01) Склад низькокалорійного білкового десерту / Польовик В. В., Корецька І. Л., Іщенко Г. В. ; заявник і патентовласник Національний університет харчових технологій. – № u 201906639 ; заявл. 13.06.2019 ; опубл. 26.12.2019, Бюл. № 24.

Дорохова, Т. Д. Дослідження впливу горохової клітковини на енергетичну цінність борошняного кулінарного виробу / Т. Д. Дорохова, Л. І. Удворгелі, І. Л. Корецька // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 19 - 20 березня 2019 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 95–96.

Дорохова, Т. Д. Дослідження впливу горохової клітковини на фізичні властивості прісного тіста [Електронний ресурс] / Т. Д. Дорохова, І. Л. Корецька, Л. І. Удворгелі // Інновації та закономірності розвитку харчових технологій: теоретичні та прикладні аспекти : науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених з міжнародною участю, 28-29 березня 2019 р., м. Київ. – Київ : ККІБП, 2019. – С. 79. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32269/1/19-1.pdf

Дорохова, Т. Порівняльна характеристика хімічного складу пшеничного борошна та горохової клітковини / Т. Дорохова, Л. Удворгелі, І. Корецька // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 85 Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня 2019 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 1. – С. 78.

Дослідження якості добового раціону харчування у ресторанному бізнесі [Електронний ресурс] / О. В. Кузьмін, І. Л. Корецька, Р. Б. Піддубний, Б. І. Костюк, Е. О. Тищенко // Інтернаука. – 2019. – Т. 3, № 1 (63). – С. 20–30. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30365/1/25.pdf

Зарешнюк, В. В. Аналіз сучасного асортименту солодких страв [Електронний ресурс] / В. В. Зарешнюк, І. Л. Корецька // Харчові технології та готельно-ресторанний бізнес: інновації й сучасні перспективи розвитку : матеріали Ювілейної науково-практичної конференції з міжнародною участю студентів, аспірантів та молодих вчених, 29 квітня 2020 р. – Київ : ККІБП, 2020. – С. 15-16. Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32275/1/20-2.pdf

Інжиніринг у ресторанному бізнесі [Електронний ресурс] : навч. посібник / О. В. Кузьмін, О. В. Чемакіна, Л. М. Акімова, А. М. Куц, І. Л. Корецька, А. О. Кузьмін. – Херсон : Олді-плюс, 2019. – 488 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/37932

Корецька, І. Моделювання багатокомпонентного хімічного складу десертів / І. Корецька, В. Польовик, Т. Зінченко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 85 Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня 2019 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 1. – С. 73.

Кравчук, Н. М. Удосконалення технології десертів / Н. М. Кравчук, В. В. Польовик, А. Г. Шамшур // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 19 - 20 березня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 178–179.

Краснощокова, К. П. Дослідження технологічних показників «шуму вершкового» на основі бананового пюре / К. П. Краснощокова, В. В. Польовик, І. Л. Корецька // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 19 - 20 березня 2019 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 107–108.

Лисенко, М. Дослідження фізико-хімічних показників самбуку з додаванням мальтодекстрину та карамболі / М. Лисенко, В. Польовик, І. Корецька // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 85 Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня 2019 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 1. – С. 71

Несен, О. А. Удосконалення технологій східних солодощів [Електронний ресурс] / О. А. Несен, І. Л. Корецька // Інновації та закономірності розвитку харчових технологій: теоретичні та прикладні аспекти : науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених з міжнародною участю, 28-29 березня 2019 р., м. Київ. – Київ : ККІБП, 2019. – С. 81. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32272/1/19-4.pdf

Патент на корисну модель № 130485, МПК (2018.01) A23G 9/00 Склад низькокалорійного вершкового шуму з ківі / Бабенко О. А., Кузьмін О. В., Корецька І. Л., Польовик В. В. ; заявник – Національний університет харчових технологій. – № u 201806312 ; заяв. 06.06.2018 ; опубл. 10.12.2018, Бюл. № 23.

Патент на корисну модель № 131048 UA МПК A23L 33/10 (2016.01) Склад низькокалорійного виноградно-вершкового шуму / Польовик В. В., Кузьменко О. М., Корецька І. Л., Кравчук Н. М. - № u 2018 05799 ; заявл. 24.05.2018 ; опубл. 10.01.2019, Бюл. № 1, 2019 р.

Патент на корисну модель № 131287 UA МПК A23L 21/00 (2018.01) Склад низькокалорійного білкового десерту / Шамшур А. Г., Польовик В. В., Силка І. М., Матиящук О. В. – № u 201807497 ; заявл. 04.07.2018 ; опубл. 10.01.2019, Бюл.№ 1, 2019 р.

Патент на корисну модель № 136704 UA МПК A23L 33/12 (2016.01) Склад низькокалорійного білкового десерту / Польовик В. В., Корецька І. Л., Воробьйова А. М., Кравчук Н. М., Березова Г. О., Павлюченко О. С. – № u 201903036 ; заявл. 28.03.2019 ; опубл. 27.08.2019, Бюл. № 16, 2019 р.

Патент на корисну модель №130437 UA МПК A23С 15/16 (2006.01) Склад фруктового масляного крему / Польовик В. В., Корецька І. Л., Споденко О. В., Кравчук Н. М. – № u 201806004 ; заявл. 30.05.2018 ; опубл. 10.12.2018, Бюл. № 23, 2018 р.

Патент на корисну модель №137456 UA МПК A23C 23/00 (2018.01) Склад низькокалорійного білкового десерту / Польовик В. В., Корецька І. Л., Загорська К. С., Кравчук Н. М. – № u 201903039 ; заявл. 28.03.2019 ; опубл. 25.10.2019, Бюл. № 20, 2019 р.

Саламаха, О. А. Аналіз рецептурних компонентів фруктових начинок для пирогів / О. А. Саламаха, І. Л. Корецька // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 19 - 20 березня 2019 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 163.

Саламаха, О. А. Вплив рецептурних компонентів на структуру термостабільних начинок / О. А. Саламаха, І. Л. Корецька // Інновації та закономірності розвитку харчових технологій: теоретичні та прикладні аспекти : науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених з міжнародною участю, 28-29 березня 2019 р., м. Київ. – Київ : ККІБП, 2019. – С. 83

Удворгелі, Л. І. Використання сучасних інтерактивних технологій навчання / Л. І. Удворгелі, І. Л. Корецька // Сучасні тенденції розвитку науки і освіти в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів : збірник тез доповідей ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 16-17 травня 2019 р. – Мукачево : Вид-во МДУ, 2019. – С. 332–333.

Філіппова, А. Шляхи покращення класичної рецептури смузі / А. Філіппова, І. Корецька // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 85 Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня 2019 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 1. – С. 74

Шляхи зниження калорійності десертів / К. Загорська, Г. Березова, В. Польовик, І. Корецька // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : 85 Ювілейна Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів присвячена 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 1. – С. 527.

Юрченко, Д. Ю. Шляхи підвищення біологічної цінності зефіру [Електронний ресурс] / Д. Ю. Юрченко, І. Л. Корецька // Інновації та закономірності розвитку харчових технологій: теоретичні та прикладні аспекти : науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених з міжнародною участю, 28-29 березня 2019 р., м. Київ. – Київ : ККІБП, 2019. – С. 86. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32273/1/19-5.pdf

Вершковий крем зниженої калорійності / Т. О. Бережна, В. В. Польовик, О. К. Мазур, Д. А. Юрченко, І. Л. Корецька // Сучасні тенденції розвитку харчових технологій в умовах європейської інтеграції, 16 травня 2018 р., м. Київ. – Київ : ККіБП, 2018. – С. 82–83.

Волинська, Л. С. Використання пюре з пророщених бобів мунг (маш) при виробництві кондитерських борошняних виробів [Електронний ресурс] / Л. С. Волинська, Н. М. Кравчук, І. Л. Корецька // Інтернаука. – 2018. – № 20 (60). – С. 32–36. Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29500/1/Volynska.pdf

Деклараційний патент на корисну модель № 130437 UA МПК A23C 15/16 (2006.01) Склад низькокалорійного десерту / Польовик В. В., Корецька І. Л., Споденко О. В., Кравчук Н. М. ; заявник і патентовласник Національний університет харчових технологій. – № u 201806004 ; заявл. 30.05.2018 ; опубл. 10.12.2018, Бюл. № 23.

Іскандарова, І. Р. Низькокалорійний масляний крем з фруктовим пюре [Електронний ресурс] / І. Р. Іскандарова, В. В. Польовик, І. Л. Корецька // Сучасні тенденції розвитку харчових технологій в умовах європейської інтеграції, 16 травня 2018 р., м. Київ. – Київ : ККіБП, 2018. – С. 114–115. Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32263/1/18-2.pdf

Корецька, І. Л. Оцінювання дослідних зразків за нелінійним критерієм якості [Електронний ресурс] / І. Л. Корецька, Т. В. Зінченко // World Science in 2018: Results : proceedings of II International scientific conference, Morrisville, USA. – 2018. – P. 22–26. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29485/1/Koretska.pdf

Костюк, Б. І. Термостабільна начинка дієтичного призначення [Електронний ресурс] / Б. І. Костюк, І. Л. Корецька // Сучасні тенденції розвитку харчових технологій в умовах європейської інтеграції : збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, 16 травня 2018 р. – Київ : ККІБП, 2018. – С. 34–35. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32265/1/18-4.pdf

Кравчук, Н. М. Використання пюре з пророщених бобів мунг (маш) при виробництві кондитерських борошняних виробів / Л. С. Волинська, Н. М. Кравчук, І. Л. Корецька // Інтернаука. – 2018. – № 20. – С. 21–30.

Кузьменко, О. Низькокалорійний масляний крем / О. Кузьменко, В. В. Полевик, Н. М. Кравчук // Сучасні тенденції розвитку харчових технологій в умовах європейської інтеграції : Всеукраїнська науково-практична конференція, 16 травня 2018 р. м. Київ. – Київ : ККіБП. – С. 38–39.

Лисенко, Д. В. Аналіз сучасного обіднього раціону харчування молоді [Електронний ресурс] / Д. В. Лисенко, О. М. Буглак, І. Л. Корецька // SCIENCE, RESEARCH, DEVELOPMENT. Technics and technology : материалы конференции, 29-30 июня. 2018 г. – Баку : 2018. – № 6. – С. 47–51. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32271/1/19-3.pdf

Масляний крем зниженої калорійності [Електронний ресурс] / Т. О. Бережна, В. В. Польовик О. К. Мазур, І. Л. Корецька // Сучасні тенденції розвитку харчових технологій в умовах європейської інтеграції : збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, 16 травня 2018 р. – Київ : ККІБП, 2018. – С. 10–11. Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32262/1/18-1.pdf

Патент на винахід № 116507 UA МПК A23J 21/08 (2006.01) Склад низькокалорійного білкового десерту / Польовик В. В., Корецька І. Л., Кирпіченкова О. М., Клец Д. О. ; заявник – Національний університет харчових технологій. –  u 201700903 ; заявл. 25.09.2017 ; опубл. 26.03.2018, Бюл. № 6, 2018 р.

Патент на винахід № 117196 UA, МПК A23J 1/08 (2006.01) A23L 21/10 (2016.01) A23L 29/30 (2016.01) A23L 33/10 (2016.01) A23L 33/125 (2016.01) Склад низькокалорійного білкового десерту / Польовик В. В., Корецька І. Л., Кравчук Н. М., Кирпіченкова О. М. ; патентовласник Національний університет харчових технологій. – № a 201703868 ; заявл. 19.04.2017 ; опубл. 25.06.2018, Бюл. № 12.

Патент на винахід № 117418 UA, МПК A23L 21/10 (2016.01) A23L 33/22 (2016.01) A23L 33/125 (2016.01) Склад десерту самбук / Польовик В. В., Корецька І. Л., Кравчук Н. М., Бєдусенко Л. С. ; патентовласник Національний університет харчових технологій. – № a 201703865 ; заявл. 19.04.2017 ; опубл. 25.07.2018, Бюл. № 14.

Патент на винахід №116508 UA МПК A23J 1/08 (2006.01) Склад низькокалорійного білкового десерту / Польовик В. В., Корецька І. Л., Кирпіченкова О. М., Ніколайчук Ю. В. ; заявник – Національний університет харчових технологій. – u 201700907 ; заявл. 29.09.2017 ; опубл. 26.03.2018, Бюл. № 6.

Патент на корисну модель 130485 UA, МПК A23G 9/00 (2018.01) Склад низькокалорійного вершкового шуму з ківі / Бабенко О. А., Кузьмін О. В., Корецька І. Л., Польовик В. В. ; власник Національний університет харчових технологій НУХТ. – №u 201806312 ; заявл. 06.06.2018 ; опубл. 10.12.2018, Бюл. № 23, 2018 р.

Піддубний, Р. Б. Перспективи використання щавнату для збагачення швидких закусок [Електронний ресурс] / Р. Б. Піддубний, Т. В. Зінченко, І. Л. Корецька // Сучасні тенденції розвитку харчових технологій в умовах європейської інтеграції : збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, 29 квітня 2018 р. – Київ : ККІБП, 2018. – C. 139–140. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32266/1/18-5.pdf

Польовик, В. В. Використання горобини садової у технологіях вершкових кремів / В. В. Польовик, Г. О. Березова, І. Л. Корецька / Proceedings of XХIХ Internationalscientific conference. – Way to science Morrisville, Lulu Press, 2018. – P. 122.

Польовик, В. В. Використання горобини садової у технологіях вершкових кремів [Електронний ресурс] / В. В Польовик, А. О. Березова, І. Л. Корецька // Way to science : proceedings of XХIХ International scientific conference, Oct 6, 2018. – Morrisville, 2018. – Р. 27–31. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29494/1/SBORNIK.pdf

Споденко, О. В. Низькокалорійний масляний крем з сучасними рослинними компонентами [Електронний ресурс] / О. В. Споденко, В. В. Польовик, І. Л. Корецька // Сучасні тенденції розвитку харчових технологій в умовах європейської інтеграції : збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, 29 квітня 2018 р. – Київ : ККІБП, 2018. – С. 147–148. Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32267/1/18-6.pdf

Технологія розробки нової страви оздоровчого призначення, підвищеної біологічної цінності [Електронний ресурс] / О. В. Арпуль, І. Л. Корецька, І. В. Дітрих, А. Ю. Молокова // Бъдещите изследвания : материали за 12-а международна научна практична конференция. – 2018. – Т. 8. – С. 39. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28825/1/234053.pdf

Шляхи покращення класичної рецептури вершкового крему [Електронний ресурс] / А. Ю. Філіппова, В. В. Польовик, Д. А Юрченко, І. Л. Корецька // Сучасні тенденції розвитку харчових технологій в умовах європейської інтеграції : збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, 16 травня 2018 р. – Київ : ККІБП, 2018. – С 84–85. Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32268/1/18-7.pdf

Identification of equilibrium state of hydroxyl protons in vodkas by 1H NMR spectroscopy [Electronic resourse] / O. Kuzmin, S. Suikov, I. Koretska, O. Matiyashchuk, V. Poliovyk // Ukrainian Food Journal. – Kyiv : NUFT, 2017. – Vol. 6, Issue 2. – P. 314–336. Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25960/1/146-1.pdf

Investigation of modern ingredients for the white sauce [Electronic resourse] / O. Sobin, I. Koretska, V. Bahmach, J. Smirnova // Наукові здобутки молоді-вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : 83 Міжнар. наук. конфер. молодих учених, аспірантів і студентів, 5-6 квітня 2017 р. – Ч. 4. – Київ : НУХТ, 2017. – P. 120. Access mode :http://surl.li/badpo

Бандуренко, Г. М. Виробництво сухих багатофункціональних наповнювачів із каротиновмісної сировини [Електронний ресурс] / Г. М. Бандуренко, Т. М. Левківська, І. Л. Корецька // Інноваційні аспекти розвитку обладнання харчової і готельної індустрії в умовах сучасності : матеріали другої міжнародної науково-практичної конференції, 5–7 вересня. – Харків : ХДУХТ, 2017. – С. 211–212. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27475/1/kharkiv.pdf

Деклараційний патент на корисну модель № 113389 UA МПК A23L 21/12 (2016.01) A23L 29/281 (2016.01) Склад самбуку яблучно-обліпихового / Польовик В. В., Корецька І. Л., Пашко Х. В., Кравчук Н. М. ; заявник і патентовласник Національний університет харчових технологій. – № u 2016 07661 ; заявл. 12.07.2016 ; опубл. 25.01.2017, Бюл. № 2.

Деклараційний патент на корисну модель № 120717 UA, МПК (2017.01) A23P 30/40 (2016.01) A23L 21/12 (2016.01) A23L 13/00 A23L 15/00 A23L 21/25 (2016.01) Склад низькокалорійного десерту / Кравчук Н. М., Польовик В. В., Посна Н. С. ; патентовласник Національний університет харчових технологій. –  u 201705906 ; заявл. 13.06.2017 ; опубл. 10.11.2017, Бюл. № 21.

Дослідження впливу пюре садової горобини на якість вершкового крему [Електронний ресурс] / В. В. Польовик, В. П. Дубина, І. Л. Корецька // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 22-23 березня 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – 183 с. Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26978/1/6.2.pdf

Дослідження структури новітніх десертів [Електронний ресурс] / В. В. Польовик, І. Л. Корецька, К. Ю. Левкун, Н. П. Бондар // Молодий вчений. – 2017. – № 6 (46).– С. 359–363. Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26976/1/5.1.pdf

Зниження калорійності у збивній солодкій страві [Електронний ресурс] / В. В. Польовик, І. Л. Корецька, К. Ю. Левкун, Н. П. Бондар // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 22-23 березня 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – 183 с. Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26977/1/6.1.pdf

Корецька, І. Л. Використання нетрадиційної сировини у технології приготування молочного соусу / І. Л. Корецька, Т. В. Лаленко // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека : міжнародна науково-практична конференція, 25-26 травня 2017 р., м. Київ. – НУХТ, 2017. – 139 с.

Маліневська, О. О. Використання пюре калини та сироватки молочної, як поліпшувачів холодних збивних десертів [Електронний ресурс] / О. О. Маліневська, В. В. Польовик, І. Л. Корецька // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 83 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 5-6 квітня 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – Ч. 3. – 404 с. Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26982/1/7.3.pdf

Можливість використання нетрадиційної рослинної сировини у кулінарії [Електронний ресурс] / О. В. Собін, Т. В. Лаленко, І. Л. Корецька, Д. Б. Рахметов // Науковий тиждень у Крутах – 2017 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції у рамках ІІ наукового форуму, 16 березня 2017. – Т. 1 – С. 270–277. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25217/1/SOBIN_TEZI.pdf

Николайчук, Ю. В. Гарбузове пюре, як перспективний поліпшувач збивних десертів [Електронний ресурс] / Ю. В. Николайчук, В. В. Польовик, І. Л. Корецька // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 83 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 5-6 квітня 2017 р. – К. : НУХТ, 2017. – Ч. 3. – С. 404. Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26981/1/7.2.pdf

Патент на корисну модель № 118920 UA МПК A23L 29/30 (2016.01) Склад низькокалорійного білкового десерту / Польовик В. В., Корецька І. Л., Кравчук Н. М., Ліснянська Ю. І. ; заявник – Національний університет харчових технологій. – № u 201704083 ; заявл. 24.04.2017 ; опубл. 28.08.2017, Бюл. № 16, 2017 р.

Патент на корисну модель № 119564 UA МПК A23L 21/10 (2016.01) Склад низькокалорійного білкового десерту / Польовик В. В., Корецька І. Л., Кравчук Н. М., Радько І. С. ; заявник – Національний університет харчових технологій. – № u 201704084 ; заявл. 24.04.2017 ; опубл. 25.09.2017, Бюл. № 18, 2017 р.

Патент на корисну модель № 120151 UA МПК A23L 21/12 (2016.01) Склад десерту самбук / Польовик В. В., Корецька І. Л., Кравчук Н. М., Бєдусенко Л. С. ; заявник – Національний університет харчових технологій. – № u 201703866 ; заявл. 19.04.2017 ; опубл. 25.10.2017, Бюл. № 20, 2017 р.

Патент на корисну модель № 120153 UA МПК A23L 21/10 (2016.01) Склад низькокалорійного десерту / Польовик В. В., Корецька І. Л., Кравчук Н. М., Маліневська О. О. ; заявник – Національний університет харчових технологій. – № u 201703873 ; заявл. 19.04.2017 ; опубл. 25.10.2017, Бюл. № 20, 2017 р.

Патент на корисну модель № 120521 UA МПК A23L 21/10 (2016.01) Склад білкового десерту / Польовик В. В., Корецька І. Л., Кравчук Н. М., Кірпиченкова О. О. ; заявник – Національний університет харчових технологій. – № u 201703869 ; заявл. 19.04. 2017 ; опубл. 10.11.2017, Бюл. № 21, 2017 р.

Польовик, В. В. Дослідження впливу пюре садової горобини на якість вершкового крему [Електронний ресурс] / В. В. Польовик, В. П. Дубина, І. Л. Корецька // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 22-23 березня 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – 183 с. Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26978/1/6.2.pdf

Собін, О. В. Начинки. Технологічні вимоги та особливості використання [Електронний ресурс] / О. В. Собін, І. Л. Корецка // Хлебный и кондитерский бізнес. – 2017. – №2 (45). – С. 21–23. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24949/1/1212.pdf

Сучасні технології зниження солодкого десерту [Електронний ресурс] / В. В. Польовик, К. Ю. Левкун, І. Л. Корецька, Н. П. Бондар // Inzynieria i technologia. Badania podstawowe i stosowane: wyzwania i wyniki : Artykulöw naukowych Konferencji Miedzynarodowej Naukowo- Praktycznej, 30-31.05.2017. – Warszawa : Wydawca : Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2017. – 92 s. Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26975/1/3.1.pdf

Бендас, Я. Ю. Вплив цукрозамінників на утворення пінної структури у змінних десертах [Електронний ресурс] / Я. Ю. Бендас, В. В. Польовик, І. Л. Корецька // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 12–13 травня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – С. 99–101. Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24084/1/35.pdf

Бендас, Я. Ю. Солодкі десерти без цукру – це можливо [Електронний ресурс] / В. В. Польовик, Я. Ю. Бендас, І. Л. Корецька // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 82 Міжнар. наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів, 13–14 квітня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – Ч. 3. – С. 390. Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26974/1/3.pdf

Бондаренко, Д. О. Дослідження впливу пектинів різних виробників на показники якості термостабільної начинки / Д. О. Бондаренко, О. М. Люлька, І. Л. Корецька // Наукові здобутки у вирішенні актуальних проблем виробництва та переробки сировини, стандартизації і безпеки продовольства : VІ Міжнародної науково-практичної конференції вчених, аспірантів і студентів, квітень 2016 р. – С. 230–232.

Бондаренко, Д. О. Дослідження показників якості пектину, як основної складової термостабільної начинки / Д. О. Бондаренко, О. М. Люлька, І. Л. Корецька // Сучасні напрямки технології та механізації процесів переробних і харчових виробництв : вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. – 2016. – Вип. 179. – С. 188–193.

Бондаренко, Д. О. Фізичні показники якості пектину – важлива складова термостабільної начинки / Д. О. Бондаренко, О. М. Люлька, І. Л. Корецька // Сучасні економічні системи : стан та перспективи розвитку : тези доповідей VII Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 16-17 травня 2016 р. – Хмельницький : ХКТЕІ, 2016. – С. 406–408.

Гаєвська, І. Р. Розробка протеїнових закусок та напоїв для відпочиваючих на гірськолижному курорті / І. Р. Гаєвська, І. Л. Корецька // Харчові добавки, харчування здорової та хворої людини : матеріали VII Міжнар. наук.-практ. інтер.-конф., 30–31 травня 2016 р. – Кривий Ріг. – 2016. – С. 70–71.

Дочинець, І. В. Розрахунок енерговитрат людини та її потреб у харчових речовинах / І. В. Дочинець, Л. І. Пархоменко, І. Л. Корецька // Творчий пошук молоді – курс на ефективність : VІІ Міжнар. наук.–теорет. інтер.–конф. молодих учених, аспірантів, студентів, 25 лютого 2016 р. – Хмельницький : ХКТЕІ, 2016. – С. 414–415.

Корецька, І. Л. Фітнес–продукти, що прискорюють обмін речовин / І. Л. Корецька, Л. І. Пархоменко, І. В. Дочинець // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 82 Міжнар. наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів, 13–14 квітня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – Ч. 3. – С. 422.

Лаленко, Т. В. Фортифікація молочного соусу / Т. В. Леленко, О. В. Собін, І. Л. Корецька // Перспективи розвитку м’ясної, молочної та олієжирової галузей у контексті євроінтеграції : матеріали V Міжнародної науково-технічної конференції, 7-8 листопада 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – С. 201.

Пархоменко, Л. І. Основні принципи формування харчових раціонів населення України / Л. І. Пархоменко, І. Л. Корецька // Туристичний, готельний і ресторанний бізнес: інновації та тренди : наукова міжнародної науково-практичної  конференції, 7 квітня 2016 р. – Київ : КНТЕУ, 2016. – С. 256–257.

Пархоменко, О. І. Особливості розробки раціону харчування згідно функціональних потреб студентів / О. І. Пархоменко, І. В. Дочинець, І. Л. Корецька // Перспективные инновации в науке, образовании, производстве и транспорте-2016 : материалы Международной научно-практической интернет-конференции, 20-27 декабря 2016 г. – 2016.

Патент на винахід № 113239 UA МПК A23L 27/10 (2016.01) Склад фруктової начинки / Польовик В. В., Корецька І. Л., Рахметов Д. Б., Бандуренко Г. М., Довга О. О., Бендас Я. Ю. ; заявник – Національний університет харчових технологій. – № а 201507395 ; заявл. 23.07.2015 ; опубл. 26.12.2016, Бюл. № 24.

Польовик, В. В. Підвищення біологічної цінності десертів / В. В. Польовик, І. Л. Корецька // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 82 Міжнар. наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів, 13–14 квітня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – Ч. 3. – С. 365.

Польовик, В. В. Підвищення біологічної цінності десертів [Електронний ресурс] / В. В. Польовик, І. Л. Корецька // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 82 Міжнар. наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів, 13–14 квітня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – Ч. 3. – С. 365. Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26972/1/1.pdf

Польовик, В. В. Структура білкового десерту залежить від технологічних властивостей рецептурних компонентів [Електронний ресурс] / В. В. Польовик, І. Л. Корецька // Хлебный и кондитерский бизнес. – 2016. – № 6 – С. 36–38. Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24206/3/1.pdf

Стрилець, І. П. Піноутворення бісквітного тіста під впливом модифікованого крохмалю холодного набухання / І. П. Стрилець, І. Л Корецка // Хлебный и кондитерский бізнес. – 2016. – № 8 (41). – С. 32–33.

Удосконалення технології кремів для кондитерських виробів / Н. С. Посна, В. О. Ромоданова, В. В. Польовик, І. Л. Корецька // Наукові здобутки у вирішенні актуальних проблем виробництва та переробки сировини, стандартизації і безпеки продовольства : VI Міжнар. наук.-практ. конф. вчених, аспірвнтів і студентів. – Київ : НУБіП, 2016. – С. 210–212.