Дейниченко Людмила Григорівна

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій*
4
1
1
1
87
4
62

Перелік опублікованих документів:

Deinychenko, L. War in Ukraine within global food security / L.Deinychenko // Proceedings of the ІV International Conference on European Dimensions of Sustainable Development, October 20-21, 2022. – Kyiv : NUFT, 2022. – P. 21.

Дейниченко, Л. Новітні тенденції у роботі закладів ресторанного господарства / Л.Дейниченко, В.Вархол, Г. Дейниченко // // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень-травень, 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 3. – С. 223.

Теоретичне і практичне обґрунтування рецептурного складу мафінів яблучних спеціального призначення / О. С. Павлюченко, Л. Г. Дейниченко, А. В. Кравчук, О. В. Матиящук, І. М. Силка // Наукові праці НУХТ. – 2022. – Том 28, № 1. – С. 11–18.

Quality rating of desserts based on fruit and berry raw materials [Electronic resourse] / I. Koretska, O. Kuzmin, V. Polyovyk, L. Deinychenko, G. Berezova, N. Stukalska // Ukrainian Journal of Food Science. – 2021. – № 9(1). – Pp. 71–87. – Access mode : https://bit.ly/3TUXCef

Technology and biological value of milk-egg co-precipitate / G. Deinychenko, L. Deinychenko, S. Tkachyk, T. Kravchenko, K. Kravchenko // Journal of hygienic engineering and design. – 2021. – Vol. 36. – Pp. 119–124.

Дейниченко, Л. Г. Амінокислотний скор білків сирників «Різдвяні» [Електронний ресурс] / Л. Г. Дейниченко, Т. О. Роман, І. Л. Таранишина // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 3. – С. 351. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/35424/1/25.pdf

Дейниченко, Л. Г. Аналіз споживання кондитерських виробів на ринку харчової продукції України / Л. Г. Дейниченко, Д. О. Буряк // Тренди Lean-виробництва та пакування харчової продукції : матеріали 10-ї Міжнародної спеціалізованої науково-практичної конференції, 15 вересня 2021 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 114.

Дейниченко, Л. Г. Доцільність розвитку ресторанів етнічних кухонь в Україні [Електронний ресурс] / Л. Г. Дейниченко, Т. О. Роман, Н. А. Чижевська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 3. – С. 360. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/35423/1/26.pdf

Дейниченко, Л. Г. Реалізація концепцій безвідходного споживання на ресторанному ринку України / Л. Г. Дейниченко, В. Д. Коваленко, Т. В. Кравченко // Тренди Lean-виробництва та пакування харчової продукції : матеріали 10-ї Міжнародної спеціалізованої науково-практичної конференції, 15 вересня 2021 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 120-121.

Инновационная модель получения молочно-белковых концентратов на основе пахти / Л. Дейниченко, Г. Дейниченко, С. Ткачук, Т. Кравченко, Е. Кравченко // Азербайджан на новом этапе развития – продовольственная и пищевая безопасность в период глобализации и постпандемии: текущая ситуация, вызовы, перспективы : материалы Международной научно-практической конференции, 8-9 октября 2021 г.– Лянкаран : ЛГУ, 2021. – С. 237-241.

Deinychenko, G. Determination of heat capacity in the pileus and stipe of agaricus mushroom [Electronic resourse] / G. Deinychenko, L. Deinychenko, T. Roman // Tourism of the XXI century: Clobal challenges and civilization values : ІІ International scientific and practical conference, June 01, 2020. – Kyiv : KNUTE, 2020. – P. 481–486. Access mode :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/35225

Influence of processing parameters on the techno-functional properties of berry coagulants / L. Deinychenko, G. Deinychenko, V. Gnitsevych, T. Kravchenko // Ukrainian Food Journal. – Kyiv : NUFT, 2020. – Vol. 9, Issue 1. – P. 74–86.

Koretska, І. Analysis of the nonlinear criteria use for the foods quality assessment [Electronic resourse] / І. Koretska, L. Deinychenko, T. Kravchenko // Tourism of the XXI century: Global challenges and civilization values : ІІ International scientific and practical conference, 01 June 2020. – Kyiv : KNUTE, 2020. – С. 497–503. Access mode :/aznkp

Survey of complex influence of physico-chemical and technological parameters on the process of milk-egg co-precipitate obtaining / G. Deinychenko, I. Zolotukhina, V. Skrynnik, N. Fedak, S. Tkachyk, T. Kravchenko, K. Kravchenko, L. Deinychenko, O. Pavliuchenko, Y. Furmanova // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2020. – Vol. 3 (11–105). – P. 30–37.

Дейниченко, В. Г. Перспективи розробки нових продуктів на базі вторинної молочної сировини [Електронний ресурс] / В. Г. Дейниченко, Т. В. Кравченко, Л. Г. Дейниченко // Харчові добавки. Харчування здорової та хворої людини : матеріали IХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 23 жовтня 2020 р. – Прага : Oktan Print s.r.o., 2020. – С. 178. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/35420/1/21.pdf

Дейниченко, Г. В. Доцільність використання молочно-білкового концентрату «казецит» та борошна розторопші у технології сирників [Електронний ресурс] / Г. В. Дейниченко, Л. Г. Дейниченко, І. Л. Таранишина // Харчові добавки. Харчування здорової та хворої людини : матеріали IХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 23 жовтня 2020 р. – Прага : Oktan Print s.r.o., 2020. – С. 40. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/35228/1/19.pdf

Дейниченко, Г. В. Доцільність використання рослинних білків у технології виробів із сиру кисломолочного [Електронний ресурс] / Г. В. Дейниченко, Л. Г. Дейниченко, Т. В. Кравченко // Розвиток харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі: проблеми, перспективи, ефективність : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 14 травня 2020 р. – Харків : ХДУХТ, 2020. – Ч. 1. – С. 17–19. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/35224/1/12.pdf

Дейниченко, Л. Використання цукрозамінників в технології кондитерських виробів / Л. Дейниченко, Т. Роман, Н. Ткачук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 3. – С. 386.

Дейниченко, Л. Г. Дослідження впливу синтетичних барвників на пружність пісочного тіста [Електронний ресурс] / Л. Г. Дейниченко, Т. О. Роман // Якість і безпечність харчової продукції і сировини – проблеми сьогодення : матеріали Міжнародної конференції, 25 вересня 2020 р. – Львів : Видавництво «Растр-7», 2020. − С. 83–84. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/35226

Дейниченко, Л. Г. Доцільність використання сушених ягід журавлини у технології виробів з пісочного тіста [Електронний ресурс] / Л. Г. Дейниченко, М. І. Зорін // Здобутки та перспективи розвитку кондитерської галузі : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, 24 листопада 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 100. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/35422/1/23.pdf

Дейниченко, Л. Г. Перспективи використання молочно-білкового концентрату з пюре калини у технологіях оздоблювальних напівфабрикатів /  Л. Г. Дейниченко, Д. О. Буряк // Сучасні напрямки технології та механізації процесів переробних і харчових виробництв : матеріали XXІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Харків : ХНТУСГ ім. П. Василенка, 2020. – С. 247.

Дейниченко, Л. Г. Удосконалення якості високобілкових кондитерських кремів [Електронний ресурс] / Л. Г. Дейниченко // Концептуальні шляхи розвитку сучасної науки : збірник наукових праць «ΛΌГOΣ» з матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції, 20 листопада 2020 р. – Бухарест, Румунія : Європейська наукова платформа, 2020. – Т. 5. – С. 78–79. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/35222/1/8.pdf

Дейниченко, Л. Г. Ягоди калини як перспективна сировина для виробництва продуктів з підвищеним вмістом біологічно-активних речовин [Електронний ресурс] / Л. Г. Дейниченко, Т. О. Роман // Здобутки та перспективи розвитку кондитерської галузі : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, 24 листопада 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 101–102. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/35425/1/24.pdf

Дейниченко, Л. Поліфенольні сполуки зефіру, виготовленого з використанням пюре калини / Г. В. Дейниченко, Л. Г. Дейниченко, Т. В. Кравченко // Інноваційний розвиток готельно-ресторанного господарства та харчових виробництв : матеріали I Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції. – Прага : Oktan Print s.r.o., 2020. – С. 96–97.

Манго – перспективний компонент для оздоблювальних напівфабрикатів [Електронний ресурс] / Д. О. Буряк, В. В. Польовик, Л. Г. Дейниченко, І. Л. Корецька // Харчові добавки. Харчування здорової та хворої людини : матеріали IХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 23 жовтня 2020 р. – Прага : Oktan Print s.r.o., 2020. – С. 106. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/35419/1/20.pdf

Обогащение рациона питания белками культивируемого гриба шампиньона / Т. А. Роман, Л. Г. Дейниченко, М. Г. Иванченко, З. А. Бурова // Актуальные проблемы и своременные технологии производства продуктов питания : сборник трудов Международной научно-практической конференции, 20–21 февраля 2020 г. – Кутаиси : ГУАЦ, 2020. – C. 129–133.

Юрченко, Д. Ю. Перспективи використання рослинної сировини в технології начинок з кисломолочного сиру [Електронний ресурс] / Д. Ю. Юрченко, Л. Г. Дейниченко, І. Л. Корецька // Харчові добавки. Харчування здорової та хворої людини : матеріали IХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 23 жовтня 2020 р. – Прага : Oktan Print s.r.o., 2020. – С. 29. Режим доступу :

Deinychenko, L. Social-economy meaning of restaurant business [Electronic resourse] / L. Deinychenko // Інноваційні аспекти розвитку обладнання харчової і готельної індустрії в умовах сучасності : III Міжнародна науково-практична конференція, 4–6 вересня 2019 р., м. Харків. – Харків : ХДУХТ, 2019. – С. 120. Access mode :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30687/1/14.pdf

Гніцевич, В. А. Дослідження мікроструктури молочно-білкових концентратів / В. А. Гніцевич, Л. Г. Дейниченко, В. В. Перекрест, П. В. Гусятник // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. – 2019. – Вип. 194. – С. 163–170.

Дейниченко, Г. В. Розробка технології нового виду сиру [Електронний ресурс] / Г. В. Дейниченко, І. В. Золотухіна, Л. Г. Дейниченко // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 19-20 березня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 87–89. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29815/1/7.pdf

Дейниченко, Л .Г. Технологія запіканки з молочно-білковим концентратом на основі сколотин з використанням пюре журавлини [Електронний ресурс] / Л. Г. Дейниченко, О. В. Омельченко, С. С. Дашивець // Обладнання та технології харчових виробництв. – 2019. – № 1. – С. 12–19. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30686/1/12.pdf

Дейниченко, Л. Г. Необхідність стимулювання розвитку англомовних освітніх програм у сфері обслуговування [Електронний ресурс] / Л. Г. Дейниченко, Т. О. Роман // Інженерна освіта у сфері харчової і готельної індустрії: виклики сьогодення : міжнародна науково-методична конференція до 50-річчя кафедри устаткування харчової і готельної індустрії ім. М.І. Беляєва, 23–24 травня 2019 р. – Харків : ХДУХТ, 2019. – С. 54–55. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29821/1/12.pdf

Дітріх, І. В. Технологія використання капусти квашеної білокачанної при виробництві котлет рибних [Електронний ресурс] / І. В. Дітріх, Л. Г. Дейниченко, О. О. Сомик // Інтернаука. – 2019. – Т. 1, № 14 (76). – С. 54–57. Режим доступу :/aznqz

Інноваційна модель отримання молочно-білкових концентратів на основі сколотин з використанням плодово-ягідних коагулянтів / В. А. Гніцевич, Л. Г. Дейниченко, В. В. Перекрест, С. Л. Кирильчук // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь : ТДАТУ, 2019. – Вип. 19, Т. 1. – С. 148–155.

Роман, Т. О. Інноваційні аспекти в методиці викладання інженерних дисциплін [Електронний ресурс] / Т. О. Роман, Л. Г. Дейниченко, М. Г. Іванченко // Інженерна освіта у сфері харчової і готельної індустрії: виклики сьогодення : міжнародна науково-методична конференція до 50-річчя кафедри устаткування харчової і готельної індустрії ім. М.І. Беляєва, 23–24 травня 2019 р. – Харків : ХДУХТ, 2019. – С. 241–242. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29817/1/13.pdf

Роман, Т. О. Необхідність контролю якості блендів зернової кави [Електронний ресурс] / Т. О. Роман, Л. Г. Дейниченко, М. Г. Іванченко // Якість і безпека харчових продуктів : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, 20–21 листопада 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 95–96. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/35223/1/11.pdf

Роман, Т. О. Особливості застосування синтетичних і мінеральних харчових барвників [Електронний ресурс] / Т. О. Роман, Л. Г. Дейниченко // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 19-20 березня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 156–157. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29816/1/8.pdf

Definition of quality indicators of dairy-protein concentrates in the storage process [Electronic resourse] / V. Gnytsevych, T. Yudina, L. Deinychenko, R. Nykyforov, I. Nazarenko // EUREKA: Life Sciences. – OÜ «Scientific Route». – 2018. – № 1. – P. 10–17. Access mode :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29496/1/5.pdf

Survey of characteristics of Dairy-Protein concentrates in the low-temperature storage process [Electronic resourse] / V. Gnytsevych, T. Yudina, L. Deinychenko, R. Nykyforov, I. Nazarenko // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2018. – № 1 (11-91). – P. 16-21. Access mode :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29502/1/8.pdf

Дейниченко, Л. Г. Вплив низькотемпературного зберігання на структуру молочно-білкових концентратів зі сколотин [Електронний ресурс] / Л. Г. Дейниченко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 3. – С. 430. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29818/1/9.pdf

Дейниченко, Л. Г. Технологія та якість збитих десертів на основі молочно-білкового концентрату [Електронний ресурс] / Л.Г. Дейниченко // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2018.– Т. 24.– № 1. – С. 189–197. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/29499

Дослідження структури молочно-білкових концентратів [Електронний ресурс] / В. А. Гніцевич, Л. Г. Дейниченко, В. В. Перекрест, П. В. Гусятник // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка. – 2018. – Вип. 194. – С. 163–170. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29495/1/4.pdf

Патент на винахід № 116413 Україна, МПК A23J 1/20 Спосіб виробництва молочно-білкового копреципітату [Електронний ресурс] / Гніцевич В. А., Дейниченко Л. Г. ; заявник і патентовласник Київ. нац. торг.-екон. ун-т – № a 201607644 ; заявл. 12.07.2016 ; опубл. 12.03.2018, Бюл. № 5, 2018 р. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29503/1/9.pdf

Deinychenko, L. Biologically active substances of milk-protein concentrates with berry puree / L. Deinychenko // Perspective scientific research : Proceedings of IV International scientific conference. – Morrisville, Lulu Press, 2017. – P. 7–8.

Гницевич, В. А. Определение параметров обработки ягод, используемых для получения молочно-белковых концентратов / В. А. Гницевич, Л. Г. Дейниченко // Продовольственная безопасность в контексте новых идей и решений : Международная научно-практическая конференция, 10 марта 2017 г. – Семей : Государственный университет имени Шакарима, 2017. – Т. 2. – С. 269–272.

Гницевич, В. А. Содержание полифенолов в ягодных пюре и молочно-белковых концентратах / В. А. Гницевич, Л. Г. Дейниченко // Переработка и управление качеством сельскохозяйственной продукции : сборник статей III Международной научно-практической конференции, 23-24 марта 2017 г., Минск. – Минск : БГАТУ, 2017. – С. 368–369.

Гніцевич, В. А. Амінокислотний склад сирників на основі МБК / В. А. Гніцевич, Л. Г. Дейниченко // Інноваційні аспекти розвитку обладнання харчової і готельної індустрії в умовах сучасності : друга Міжнародна науково-практична конференція, 5–7 вересня 2017 р. : [матеріали конференції] / під заг. ред. Г. В. Дейниченка. – Харків : ХДУХТ, 2017. – С. 227–228.

Гніцевич, В. А. Поверхнево-активні властивості соків журавлини та калини / В. А. Гніцевич, Л. Г. Дейниченко // Актуальні проблеми розвитку ресторанного, готельного та туристичного бізнесу в умовах світової інтеграції: досягнення та перспективи : Міжнар. наук.-практ. конф., присвячена 50-річчю заснування Харківського державного університету харчування та торгівлі й 10-річчю запровадження в Україні спеціальності «Готельно-ресторанна справа», 21 вересня 2017 р. – Харків : ХДУХТ, 2017. – С. 93–95.

Гніцевич, В. А. Реологічні властивості молочно-білкових концентратів / В. А. Гніцевич, Л. Г. Дейниченко, А. Б. Горальчук // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2017. – Т. 23, №2. – С. 182–190.

Гніцевич, В. А. Технологія та біологічна цінність виробів з молочно-білкового концентрату / В. А. Гніцевич, Т. І. Юдіна, Л. Г. Дейниченко // Товари і ринки. – 2017. – № 1 (23). – С. 139м148.

Дейниченко, Л. Г. Аналіз використання рослинної сировини у виробництві збитої десертної продукції / Л. Г. Дейниченко // Якість і безпека харчових продуктів : тези доп. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 16-17 листопада 2017 р. / Національний університет харчових технологій; М-во освіти і науки України. – Київ : НУХТ, 2017. – С. 132–133.

Дейниченко, Л. Г. Антиоксидантна активність молочно-білкових концентратів з ягідними пюре / Л. Г. Дейниченко // Achievements of world science : Proceedings of VIII International scientific conference. – Morrisville, Lulu Press, 2017. – С. 5–7.

Дейниченко, Л. Г. Технологія сирників на основі молочно-білкових концентратів / Л. Г. Дейниченко // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 25-26 травня 2017 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2017. – С. 75–77.

Патент на корисну модель № 113382, МПК (2006.01) A23J 1/20 A23C 9/133 Спосіб виробництва молочно-білкового копреципітату / В. А. Гніцевич, Л. Г. Дейниченко ; заявник – Київський національний торговельно-економічний університет. – № u 201607642 ; заяв. 12.07.2016 ; опубл. 25.01.2017, Бюл. № 2.

Патент на корисну модель № 113383, МПК (2006.01) A23J 1/20 A23C 9/133 Спосіб виробництва молочно-білкового концентрату / Гніцевич В. А., Дейниченко Л. Г., Кравченко В. Ф. ; заявник – Київський національний торговельно-економічний університет. – № u 201607643 ; заяв. 12.07.2016 ; опубл. 25.01.2017, Бюл. № 2.

Патент на корисну модель № 120219 Україна, МПК A23L 9/00 Молочно-морквяна запіканка / Гніцевич В. А., Юдіна Т. І., Назаренко І. А., Дейниченко Л. Г. ; заявник і патентовласник Київ. нац. торг.-екон. ун-т – № u 201704223 ; заявл. 28.04.2017 ; опубл. 25.10.2017, бюл. № 20, 2017 р.

Роман, Т. О. Користь та безпека при споживанні культивованих шампіньйонів / Т. О. Роман, Л. Ю. Дейниченко // Якість і безпека харчових продуктів : матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції, 16–17 листопада 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – С. 72–74.

Gnitsevych, V. Research of technological factors impact on obtaining process of dairy-protein co-precipitates with viburnum / V. Gnitsevych, L. Deinychenko // Ukraine – EU. Modern technology, Business and Law: collection of international scientific papers: in 2 parts. Modern Priorities of Economics, Engineering and Technologies. – Chernihiv : CNUT. – 2016. – Part 1. – P. 294–296.

Гницевич, В. А. Инновации в производстве молочно-белковых копреципитатов / В. А. Гницевич, Л. Г. Дейниченко // Закупівлі, умови виробництва, обладнання та технології в удосконалення та покрашенні економічної ефективності : міжнар. наук.-практ. конф-я, 24-25 листопада 2016 р., м. Наманган / Намаганський механіко-технологічний інститут. – Наманган : НМТІ, 2016. – С. 517–519.

Гніцевич, В. А. Амінокислотний склад молочно-білкових копреципітатів / В. А. Гніцевич, Л. Г. Дейниченко // Актуальні задачі сучасних технологій : зб. тез доповідей Міжнар. наук.-техн. конф. молодих учених та студентів, 17–18 листоп. 2016 р., м. Тернопіль / М-во освіти і науки України, Терн. націон. техн. ун-т ім. І. Пулюя [та ін]. – Тернопіль : ТНТУ, 2016. – С. 228–229.

Гніцевич, В. А. Вплив технологічних факторів на процес отримання молочно-білкових копреципітатів із журавлиною / В. А. Гніцевич, Л. Г. Дейниченко // Розвиток харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі: проблеми, перспективи, ефективність : Міжнародна науково-практична конференція, 19 травня 2016 р. : [тези у 2-х ч.] / редкол. : О. І. Черевко [та ін.]. – Харків : ХДУХТ, 2016. – Ч. 1. – С. 32–33.

Гніцевич, В. А. Інновації у виробництві молочно-білкових копреципітатів / В. А. Гніцевич, Л. Г. Дейниченко // Туристичний, готельний і ресторанний бізнес: інновації та тренди : тези Міжнар. наук.-практ. конф., 7 квіт. 2016 р., м. Київ / відп. ред. А. А. Мазаракі. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – 2016. – С. 223–225.

Гніцевич, В. А. Технологія та біологічна цінність молочно-білкових копреципітатів / В. А. Гніцевич, Т. І. Юдіна, Л. Г. Дейниченко // Товари і ринки. – 2016. – № 2.– С. 148–157.

Гніцевич, В. А. Хімічний склад копреципітатів на основі білково-вуглеводної молочної та рослинної сировини / В. А. Гніцевич, Л. Г. Дейниченко // Перспективи розвитку м'ясної, молочної та олієжирової галузей у контексті євроінтеграції : програма і матеріали п'ятої міжнародної науково-технічної конференції, 7 — 8 листопада 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – С. 101–103.

Дейниченко, Л. Г. Аналіз вимог та рекомендацій до складання харчових раціонів для військовослужбовців / Л. Г. Дейниченко // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 12–13 травня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – С. 151–152.

Дейниченко, Л. Г. Ягоди журавлини як перспективна сировина для виробництва продуктів спеціального призначення / Л. Г. Дейниченко // Харчові добавки. Харчування здорової та хворої людини : матеріали VII Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. – Кривий Ріг : Видавець ФОП Чернявський Д.О. – 2016. – С. 58–59.