Березова Ганна Олександрівна

ORCID ID: 0000-0003-3645-1754

Статистичні показники (станом на 01.06.2024 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій*
1
1
2
1
13

Перелік опублікованих документів:

Березова, Г. Використання булгура в стравах української кухні / Г. Березова, Д. Фефелов // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 89 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 3-7 квітня 2023 р. – Київ : НУХТ, 2023. – Ч. 3. – С. 307.

Березова, Г. Гарбуз як локальна сировина в технології соусів / Г. Березова, А. Кравченко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 89 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 3-7 квітня 2023 р. – Київ : НУХТ, 2023. – Ч. 3. – С. 293.

Березова, Г. Гарбуз, як локальна сировина в технології соусів / Г. Березова, А. Кравченко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 89 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 3-7 квітня 2023 р. – Київ : НУХТ, 2023. – Ч. 3. – С. 294.

Березова, Г. О. Цифрові технології у роботі закладів барного і ресторанного господарства / Г. О. Березова, Е. О. Борисова, Т. А. Холуєва // Інноваційні технології в готельно-ресторанному та туристичному бізнесі : матеріали XIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 16-17 травня 2023 р. – Київ : НУХТ, 2023. – С. 134-135.

Березова, Г. Сучасні тренди у барному господарстві / Г. Березова, Д. Лантух // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 89 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 3-7 квітня 2023 р. – Київ : НУХТ, 2023. – Ч. 3. – С. 308.

Дудник, О. Підвищення харчової цінності фаршів для пиріжків / О. Дудник, В. Польовик, Г. Березова // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 16 листопада 2023 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2023. – С. 105-107.

Кузьменко, Р. Батат як основна сировина у складі страв ЗРГ / Р. Кузьменко, Г. Березова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 89 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 3-7 квітня 2023 р. – Київ : НУХТ, 2023. – Ч. 3. – С. 306.

Патент на корисну модель № 152645, МПК (2006.01) A23G 3/00 Спосіб виробництва батончика гарбуз-годжі / Дейниченко Л. Г., Польовик В. В., Корецька І. Л., Березова Г. О. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u202107748 ; заяв. 28.12.2021 ; опубл. 29.03.2023, Бюл. № 13. – 4 с. – https://sis.nipo.gov.ua/uk/search/detail/1728632/

Патент на корисну модель № 152660 Україна МПК A23G 3/00 A23G 3/34 Спосіб виробництва батончика фінік-журавлина / Березова Г. О., Польовик В. В. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u202202055 ; заяв. 16.06.2022 ; опубл. 29.03.2023, Бюл. №13. – https://sis.nipo.gov.ua/uk/search/detail/1728619/

Фефелов, Д. Аналіз ринку страв з грилю в закладах ресторанного господарства: тенденції та перспективи / Д. Фефелов, Г. Березова // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 16 листопада 2023 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2023. – С. 160-162.

Використання плодоовочевих порошків для збагачення хімічного складу борошняних виробів / Я. В. Чмиренко, Н. М. Стукальська, В. В. Польовик, Г. О. Березова // Здобутки та перспективи розвитку кондитерської галузі/Інноваційні технології у хлібопекарському виробництві : матеріали міжнародних науково-практичних конференцій, 15-16 листопада 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 153.

Дослідження антиоксидантної здатності настоїв із каво замінників [Електронний ресурс] / О. В. Кузьмін, В. В. Польовик, Г. О. Березова, І. О. Грушевська // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали XI Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої до 70-річчя з дня народження професора В.Ф. Доценка, 17 травня 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 59. – Режим доступу : https://bit.ly/3TQ9aPH

Опанасенко, Д. Використання овочевого пюре в кондитерських борошняних виробах / Д. Опанасенко, Г. О. Березова, В. В. Польовик // Здобутки та перспективи розвитку кондитерської галузі/Інноваційні технології у хлібопекарському виробництві : матеріали міжнародних науково-практичних конференцій, 15-16 листопада 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 82–83.

Польовик, В. В. Аналіз цукрозамінників, що використовуються для виробництва солодких страв / В. В. Польовик, Г. О. Березова, М. М. Ушкало // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали XІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої до 70-річчя з дня народження професора В.Ф. Доценка, 17 травня 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 63.

Польовик, В. В. Організація харчування у воєнний час / В. В. Польовик, Г. О. Березова, І. Л. Корецька // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали XІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої до 70-річчя з дня народження професора В.Ф. Доценка, 17 травня 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 97-98.

Шапіренко, Д. Манговий мус з рослинним молоком / Д. Шапіренко, Г. Березова, В. Польовик // Готельно-ресторанний та туристичний бізнес: реалії та виклики  : Міжнародна студентська наукова конференція, 12 квітня 2022 р., м. Київ. – Київ, 2022. – С. 294-296.

Якість овочевих супів-пюре з використанням білкововмісної сировини / М. Рибаченко, Г. Березова, В. Польовик, І. Корецька // Ресторанний і готельний консалтинг. Інновації. – 2022. – Т. 5, № 2. – С. 303-315. – DOI: https://doi.org/10.31866/2616-7468.5.2.2022.270120

Янченко, Є. Особливості організації ресторанного господарства Італії / Є. Янченко, Г. Березова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень-травень, 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. –Ч. 3. – С. 236.

Antioxidant characteristics of tea-herbal compositions / O. Kuzmin, N. Stukalska, L. Mykhonik, O. Koval, V. Polyovyk, G. Berezova // Ukrainian Food Journal. – 2021. – Volume 10, Issue 4. – P. 807–827. DOI: 10.24263/2304- 974X-2021-10-4-14

Quality rating of desserts based on fruit and berry raw materials [Electronic resourse] / I. Koretska, O. Kuzmin, V. Polyovyk, L. Deinychenko, G. Berezova, N. Stukalska // Ukrainian Journal of Food Science. – 2021. – № 9(1). – Pp. 71–87. – Access mode : https://bit.ly/3TUXCef

Исследование процесса формирования качества десертов [Електронний ресурс] / В. Полевик, А. Березовая, Л. Дейниченко, И. Корецкая // Norwegian Journal of development of the International Science. – 2021. – Vol. 1, № 56. – P. 53–61. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36783/1/21-40.pdf

Воробйова, А. М. Використання лохини в технології збивних десертів [Електронний ресурс] / А. М. Воробйова, Г. О. Березова, В. В. Польовик // Харчові технології та готельно-ресторанний бізнес: інновації й сучасні перспективи розвитку : матеріали Ювілейної науково-практичної конференції з міжнародною участю студентів, аспірантів та молодих вчених, 29 квітня 2020 р. – Київ : ККІБП, 2020. – С 12-14. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32274/1/20-1.pdf

Деклараційний патент на корисну модель № 143985 UA МПК (2020.01) A23J 1/00 A23L 33/10 (2016.01) Склад низькокалорійного білкового десерту [Електронний ресурс] / Польовик В. В., Корецька І. Л., Слободян Н. Я., Воробйова А. М., Березова Г. О. ; заявник і патентовласник Національний університет харчових технологій. – № u 202001232 ; заявл. 25.02.2020 ; опубл. 25.08.2020, Бюл. № 16. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32394/1/143985.pdf

Кузьмін, О. Визначення антиоксидантної здатності водно-спиртових настоїв з рослинної сировини для технології ресторанної продукції [Електронний ресурс] / О. Кузьмін, І. Силка, Г. Березова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2-3 квітня 2020 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 3. – C. 383. – Режим доступу : https://bit.ly/3LbommR

Використання солодких структуроутворювачів для покращання якості десерту [Електронний ресурс] / В. В Польовик, І. Л. Корецька, Г. О. Березова, Н. М. Кравчук // Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. Серія : Технічні науки. – Т. 30 (69), № 6. – 2019. – Ч. 2. – С. 126–132. Режим доступу :/azlfv

Воробйова, А. Вивчення впливу пюре фізалісу на структуру холодних десертів [Електронний ресурс] / А. Воробйова, Г. Березова, Н. Петришин // Інновації та закономірності розвитку харчових технологій: теоретичні та прикладні аспекти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, 28-29 березня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 74–77. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29793/1/6.pdf

Деклараційний патент на корисну модель № 134976 UA МПК (2019.01) A23L 23/00 Склад соусу "Щавнез" [Електронний ресурс] / Польовик В. В., Лисенко Д. В., Корецька І. Л., Кравчук Н. М., Березова Г. О., Гаврильченко П. М. ; заявник і патентовласник Національний університет харчових технологій. – № u 201900235 ; заявл. 09.01.2019 ; опубл. 10.06.2019, Бюл. № 11. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32385/1/134976.pdf

Деклараційний патент на корисну модель № 136704 UA МПК (2019.01) A23G 3/00 A23G 3/20 (2006.01) A23J 1/08 (2006.01) A23L 33/12 (2016.01) Склад низькокалорійного білкового десерту [Електронний ресурс] / Польовик В. В., Корецька І. Л., Воробйова А. М., Кравчук Н. М., Березова А. О., Павлюченко О. С. ; заявник і патентовласник Національний університет харчових технологій. – № u 201903036 ; заявл. 28.03.2019 ; опубл. 27.08.2019, Бюл. № 16. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32387/1/136704.pdf

Загорська, К. Дослідження технологічних показників самбуку з мальтодекстрином / К. Загорська, Г. Березова, В. Польовик // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : 85 Ювілейна Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів присвячена 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 1. – С. 70

Патент на корисну модель № 135283 UA МПК A23L 23/00 Склад соусу щавнез / Польовик В. В., Лисенко Д. В., Корецька І. Л., Кравчук Н. М., Березова Г. О. Гаврильченко П .М. № u 201900235 ; заявл. 17.01.2019 ; опубл. 10.06.2019, Бюл. № 11, 2019 р.

Патент на корисну модель № 136704 UA МПК A23L 33/12 (2016.01) Склад низькокалорійного білкового десерту / Польовик В. В., Корецька І. Л., Воробьйова А. М., Кравчук Н. М., Березова Г. О., Павлюченко О. С. – № u 201903036 ; заявл. 28.03.2019 ; опубл. 27.08.2019, Бюл. № 16, 2019 р.

Шляхи зниження калорійності десертів / К. Загорська, Г. Березова, В. Польовик, І. Корецька // // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : 85 Ювілейна Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів присвячена 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 1. – С. 527.

Воробйова, А. Фізаліс-інноваційний рослинний компонент для кулінарних виробів [Електронний ресурс] / А. Воробйова, Г. Березова, Н. Петришин / Актуальні проблеми хімії та хімічної технології : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 21-22 листопада 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 156–157. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29794/1/5.pdf

Польовик, В. В. Використання горобини садової у технологіях вершкових кремів [Електронний ресурс] / В. В Польовик, А. О. Березова, І. Л. Корецька // Way to science : proceedings of XХIХ International scientific conference, Oct 6, 2018. – Morrisville, 2018. – Р. 27–31. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29494/1/SBORNIK.pdf