Шерстюк Надія Володимирівна

Статистичні показники (станом на 01.06.2024 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
  к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
5

Перелік опублікованих документів:

Blahodyr, D. The imminence of food mycotoxicosis: aflatoxins in peanut / D. Blahodyr, N. Sherstiuk // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 3. – С. 516.

Hutsal, B. 3D Bioprinting in the pharmaceutical industry / B. Hutsal, N. Sherstiuk // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 3. – С. 517.

Шерстюк, Н. В. Порівняння українських та міжнародних іспитів на рівень володіння іноземною мовою на прикладі частини аудіювання / Н. В. Шерстюк // Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, 30 квітн 2020 р. – Переяслав : Університет Григорія Сковороди, 2020. – Вип. 58. – С. 434–437.

Форостюк, І. В. Методичні аспекти формування навичок аудіювання при підготовці до здачі сертифікаційних іспитів [Електронний ресурс] / І. В. Форостюк, Н. В. Шерстюк // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Філологія. Соціальні комунікації. – 2020. – Т. 31 (70), № 1. – С. 214–219. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32466/1/%d0%a4%d0%be%d1%80% d0%be%d1%81%d1%82%d1%8e%d0%ba2.pdf

Іноземна мова (за професійним спрямуванням) : методичні рекомендації до проведення практичних занять для здобувачів освітнього ступеня бакалавр спеціальності 162 Біотехнології та біоінженерія освітньо-професійної програми «Біотехнології: фармацевтична, промислова, харчова, природоохоронна» 1 курсу денної форми навчання / уклад. : І. В. Форостюк, Л. В. Юрчук, Л. П. Яненко, Н. В. Шерстюк. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 1. – 88 с.

Форостюк, І. В. До питання підготовки студентів та здобувачів наукового ступеню до міжнародного іспиту та ЗНО з англійської мови [Електронний ресурс] / І. В. Форостюк, Н. В. Шерстюк // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. – 2019. – № 38, Т. 2. – С. 153–156. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/ 123456789/30617/1/1.pdf

Форостюк, І. В. Особливості підготовки майбутніх науковців до міжнародного іспиту на рівень володіння іноземною мовою [Електронний ресурс] / І. В. Форостюк, Н. В. Шерстюк // Іноземні мови увищій освіті: лінгвістичні, психолого-педагогічні та методичні перспективи : матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції з міжнародною участю, 20 лютого 2019 р. – Харків, 2019. – С. 348–352. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29807/1/1.pdf