Науменко Наталія Валентинівна

ORCID ID: 0000-0002-7340-8985

Статистичні показники (станом на 01.06.2024 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
  к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
5
2
2
1
538
16
244

Перелік опублікованих документів:

Dietary supplements from button mushrooms for the diets of military personnel [Electronic resource] / G. O. Simakhina, O. M. Mezhubovsky, N. V. Naumenko, O. B. Masliychuk // Science for modern man '2024 : collective monograph. – Карлсруе, Німеччина, 2024. – Part 1. – С. 140–148. – Access mode : https://dspace.nuft.edu.ua/items/4cf2b7c7-0559-40ce-a06e-78e74cbb26e9

Drozdovskyi, D. Korotko’s phenomenological myth of Odesa in Bera and Cucumber: otherness, melancholy and anthropocene [Electronic resource] / D. Drozdovskyi, N. Naumenko // Amazonia Investiga. – 2024. – Vol. 13 (73). – P. 307–317. – Access mode : https://dspace.nuft.edu.ua/items/099d69dd-33d2-429a-8d94-a52c92630975

Вітамінна цінність та мікробіологічна безпека заморожених плодів вишні при зберіганні [Електронний ресурс] / Г. О. Сімахіна, Н. М. Грегірчак, Н. В. Науменко, С. В. Камінська // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2024. – № 2. – С. 154–169. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/items/bca85b34-574e-4391-9270-310f17e1402e

Композиційна суміш на основі знежиреної молочної сироватки для харчування спортсменів [Електронний ресурс] / Г. Сімахіна, Н. Науменко, М Долиніна, І. Науменко // Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Місце й значення когнітивістики в розвитку науки та освіти : матеріали конференції з міжнародним статусом, м. Конін (Польща). – 2024. – Т. 11. – С. 194–205. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/items/d51f0c14-1cbf-48dd-a4d1-12735d262c2b

Науменко, Н. В. Поетика архітворів англо-американської літератури у сучасних українських перекладах [Електронний ресурс] / Н. В. Науменко // Сучасна філологія: теорія, історія, методологія : кол. монографія. – Рига : Baltija Publishing, 2024. – Т. 2. – С. 558–581. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/items/3b4eaa18-377f-43f8-864e-e856f29d8d01

Науменко, Н. В. Становлення іронічного дискурсу у п’єсі Л. Піранделло «Шестеро персонажів у пошуках автора» [Електронний ресурс] / Н. В. Науменко // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. – 2024. – Т. 35 (74), № 1. – С. 124–131. – (Серія : Філологія. Журналістика). – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/items/6a779b26-953d-4f63-9a35-bcc6d95c4b8c

 

Kasatov, V. Importance of foreign languages for the future environmental auditors / V. Kasatov, N. Naumenko // Youth scientific achievements to the 21st century nutrition problem solution : 89 International scientific conference of young scientist and students, April, 3-7, 2023 : book of abstract. – Kyiv : NUFT, 2023. – Part 3. – P. 466.

Klymenko, M. How to improve language skills with a help of animated movies? / M. Klymenko, N. Naumenko // Youth scientific achievements to the 21st century nutrition problem solution : 89 International scientific conference of young scientist and students, April, 3-7, 2023 : book of abstract. – Kyiv : NUFT, 2023. – Part 3. – P. 465.

Naumenko, N. Continuous Tenses Functions in the Song Lyrics by Sting / N. Naumenko // Research Journal of Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University. Series: Philological Sciences (Linguistics). – 2023. – № 20. – P. 35-41. – DOI : https://doi.org/10.24919/2663-6042.20.2023.6

Naumenko, N. Narrative Polyphony Of Sting’s Album “Ten Summoner’s Tales” (1993) [Electronic resourse] / N. Naumenko // Питання літературознавства. – 2023. – №105. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/38775/1/NARRATIVE_chernivtsi.pdf

Naumenko, N. Perception of the animated movies n teaching and learning English for Specific Purposes (based on the ESP course for the biotechnology students) [Electronic resourse] / N. Naumenko // European socio-legal and humanitarian studies. – 2023. – № 1. – Pp. 80–87. – Access mode : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/40718/1/NaumenkoNV_article_2.0.pdf

Simakhina, G. O. Functional ingredients of wild berries to include into diets for military personnel / G. O. Simakhina, N. V. Naumenko, O. B. Masliychuk // Global science: prospects and innovations : proceedings of IV International Scientific and Practical Conference, 1-3 December 2023. – Liverpool, United Kingdom, 2023. – P. 253-259.

Simakhina, G. O. Healthy nutrition as humanity’s dream of «perfect food» [Electronic resourse] / G. O. Simakhina, N. V. Naumenko // Food for life: promising raw materials and innovative processing : the International conference, 10-11 May 2023 : the book of thesis. – Kiyv, Ukraine, 2023. – P. 112-117. – Access mode : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/40851/1/perfect_food.pdf

Simakhina, G. The plant half products for fortification of foodstuffs / G. Simakhina, N. Naumenko // Scientific Goals and Purposes in XXI Century : proceedings of the 5th International Scientific and Practical Conference, August 19-20, 2023. – Seattle, USA, 2023. – Р. 355-364. – Access mode : https://dspace.nuft.edu.ua/server/api/core/bitstreams/0c275ce0-e690-428e-8520-22249de84595/content

Науменко, Н. В. Дослідження пісенної лірики Стінга за принципами синопсії / Н. В. Науменко // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика. – 2023. – Т. 34 (73), №2. – С. 59-65. – DOI : https://doi.org/10.32782/2710-4656/2023.2.2/10

Науменко, Н. В. Жанрове розмаїття "п'єси у п'єсі" у сучасній українській літературі [Електронний ресурс] / Н. В. Науменко // Українська література: історичний досвід і перспективи. – 2023. – №1. – С. 74-87. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/server/api/core/bitstreams/04172673-d907-4654-a1a0-fcfbacefa472/content

Науменко, Н. В. Животворна зав’язь українського слова [Електронний ресурс] / Н. В. Науменко // Закарпатські філологічні студії. – 2023. – Вип. 28, Т. 2. – С. 224-229. – DOI : https://doi.org/10.32782/tps2663-4880/2023.28.2.42. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/server/api/core/bitstreams/8286bc10-aafc-4cc1-9841-1fc67b4265d0/content

Науменко, Н. В. Лірика Стінга в українських перекладах: формозмістові аспекти / Н. В. Науменко // Науковий вісник ДДПУ імені І. Франка. Серія: Філологічні науки (мовознавство). – 2023. – № 19. – С. 82-88. – DOI : https://doi.org/10.24919/2663-6042.19.2023.12. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/server/api/core/bitstreams/88aa7ab0-7176-467f-8358-87d294c3397a/content

Науменко, Н. В. Мотив постановки драматичного твору як чинник іронічного стилю української прози [Електронний ресурс] / Н. В. Науменко // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика. – 2023. – Т. 34 (73), №1. – С. 55-63. – DOI : https://doi.org/10.32782/2710-4656/2023.1.2/09. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/40853/1/Stattya_postanovka.pdf

Науменко, Н. В. На нових шляхах пошуку «відповідностей»: сенсорика у французькій та українській поезії [Електронний ресурс] / Н. В. Науменко // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика. – 2023. – Т. 34 (73), №4. – С. 277-284. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/server/api/core/bitstreams/09d1cac6-9875-4883-8456-d3da49cb497e/content

Науменко, Н. В. Натурфілософські образи у доробку Євгена Гуцала [Електронний ресурс] / Н. В. Науменко // Євген Гуцало і доба : збірник наукових праць. – Вінниця : ТОВ «ТВОРИ», 2023. – Вип. 8. – С. 85-97. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/40854/1/Stattya_Hutzalo.pdf

Науменко, Н. В. Пісенна лірика Стінга в українських перекладах: формозмістові аспекти [Електронний ресурс] / Н. В. Науменко // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету. – 2023. – №19. – С. 82–88. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/40721/1/12_pereklady.pdf

Науменко, Н. В. Синтез мистецтв у жанровій парадигмі елегії (на матеріалі оповідання «В лавровім вінку» Сильвестра Яричевського та «Майових елегій» Івана Франка) [Електронний ресурс] / Н. В. Науменко // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика. – 2023. – Т. 34 (73), №3. – С. 206-213. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/server/api/core/bitstreams/83657978-239f-4f95-b037-06916619bd50/content

Науменко, Н. В. Стопами «апостолів іронії»: теоретичні засади іронічного стилю в драматургії [Електронний ресурс] / Н. В. Науменко // Прийом «сцени на сцені» – чинник іронічного формозмісту в літературному творі : монографія. – Київ: Сталь, 2023. – С. 5–54. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/40720

Науменко, Н. Прийом «Сцени на сцені» - чинник іронічного формозмісту в літературному творі : монографія / Н. Науменко. – Київ : Сталь, 2023. – 192 с. – ISBN 978-617-676-194-5340

Обґрунтування складу високобілкового концентрату для супів швидкого приготування [Електронний ресурс] / Г. О. Сімахіна, Н. В. Науменко, С. В. Камінська, О. М. Межубовський // Наукові праці НУХТ. – 2023. – Т. 29, №2. – C. 151–161. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/40747/1/swnuft_29_2-151-161.pdf

Сімахіна, Г. О. Індустрія оздоровчих продуктів в Україні: стан та перспективи [Electronic resourse] / Г. О. Сімахіна, Н. В. Науменко // Science and innovation of modern world : proceedings of V International Scientific and Practical Conference, 25-27 January 2023. – London, United Kingdom, 2023. – P. 217-225. – Access mode : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39264/1/SimNaumStattya.pdf

Сімахіна, Г. О. Методологія наукових досліджень [Електронний ресурс] : підручник / Г. О. Сімахіна, Н. В. Науменко, С. В. Камінська ; Національний університет харчових технологій. – Київ : НУХТ, 2023. – 26 с.

Сімахіна, Г. О. Методологія наукових досліджень у галузі технологій оздоровчих продуктів [Electronic resourse] / Г. О., Сімахіна Н. В. Науменко, С. В. Камінська // Progressive research in the modern world : proceedings of V International Scientific and Practical Conference, 1-3 February 2023. – Boston, USA : BoScience Pub-lisher, 2023. – P. 218-226. – Access mode : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39266/1/SimNaumKamStattya.pdf

Сімахіна, Г. О. Механізм сповільнення процесів старіння біокомпонентами харчових продуктів [Electronic resourse] / Г. О. Сімахіна, Н. В. Науменко, С. В. Камінська // Progressive research in the modern world : proceedings of V International Scientific and Practical Conference, 1-3 February 2023. – Boston, USA : BoScience Pub-lisher, 2023. – P. 227-236. – Access mode : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39268/1/SimNaumKamMechStattya.pdf

Сімахіна, Г. О. Оздоровчі продукти – магістральний напрям соціально-економічного розвитку в Україні / Г. О. Сімахіна, Н. В. Науменко // Харчові добавки. Харчування здорової та хворої людини : матеріали Х Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 10 листопада 2023 р. – Прага : Oktan Print s.r.o., 2023. – С. 86-87.

Сімахіна, Г. О. Оздоровчі продукти – світовий тренд та основний об’єкт перспективних технологій: теорія і практика [Електронний ресурс] / Г. О. Сімахіна, Н. В. Науменко // Перспективні технологічні процеси виробництва оздоровчих продуктів : підручник. – Київ : НУХТ, 2023. – С. 4–19. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/40719

Сімахіна, Г. О. Функціональні продукти в контексті харчової та продовольчої безпеки [Електронний ресурс] / Г. О. Сімахіна, О. В. Кочубей-Литвиненко, Н. В. Науменко // Перспективні світові наукові тренди '2023 : кол. монографія. – Карлсруе, 2023. – Т. 2. – С. 122-132. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41006/1/text-sge.pdf

Формування споживчих властивостей високобілкових напівфабрикатів із культивованих грибів [Електронний ресурс] / Г. О. Сімахіна, Н. В. Науменко, О. М. Межубовський, С. В. Камінська // Наукові праці НУХТ. – 2023. – Т. 29, №1. – C. 130-141 – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39032/1/stattya_spozhyvchi.pdf

Ilyuk, J. Scientific justification of the use of nettle powder for the enrichment of bakery products / J. Ilyuk, N. Naumenko, S. Bazhaj-Zhezherun // Оздоровчі харчові продукти: якість, безпека, ефективність : ІХ Міжнародна науково-практична конференція, 16-17 листопада 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 20-21.

Mezhubovsky, O. ‘In terms of terms’: terminological constituent in interactive communication / O. Mezhubovsky, N. Naumenko // Youth scientific achievements to the 21st century nutrition problem solution : 88 International scientific conference of young scientist and students, April –May, 2022. – Kyiv : NUFT, 2022. – Part. 3. – P. 375.

Naumenko, N. Narrative Polyphony of Sting’s Album «Ten Summoner’s Tales» (1993) / N. Naumenko // Pitannâ lìteraturoznavstva. – 2022. – № 106. – P. 144-164. – DOI : https://doi.org/10.31861/pytlit2022.106.144. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/server/api/core/bitstreams/f299203b-1520-48a5-b250-ccea7900cf38/content

Naumenko, N. Real and invented islands in the 20th century Ukrainian literature as the elements of existential imagery / N. Naumenko // Modern Scientific Trends and Standards : proceedings of the 2 nd International Scientific and Practical Conference, February 16- 18, 2022. – Santa Rosa, Argentina : Megafуn, 2022. – Р. 256–265. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37181/1/Naumenko_Argentina.pdf

Nutritional and biological value of dried champignon powders [Electronic resourse] / G. Simakhina, N. Naumenko, S. Bazhay-Zhezherun, S. Kaminska // Ukrainian Food Journal. – 2022. – Vol. 11, Issue 3. – P. 448-457. – Access mode : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39311/3/Stattya_Hryby_2022.96-105.pdf

Simakhina, G. Biological value of proteins of  cultivated mushroom / G. Simakhina, N. Naumenko // Ukrainian Food Journal. – 2022. – Vol. 11, is. 1. – Рр. 39–52. - Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37171/1/stattya_hryby_ufj.pdf

Vysotsky, O. The essence and properties of vitamins / O. Vysotsky, N. Naumenko // Youth scientific achievements to the 21st century nutrition problem solution : 88 International scientific conference of young scientist and students, April –May, 2022. – Kyiv : NUFT, 2022. – Part. 3. – P. 376.

Кріоушкодження та кріозахист у холодильних технологіях : монографія / Г. О. Сімахіна, О. В. Кочубей-Литвиненко, Н. В. Науменко, С. В. Камінська ; Нац. ун-т харч. технол.– Київ: Сталь, 2022. – 312 с.

Науменко, Н. В. Актуалізація формозмістових елементів літератури бароко у пісенній ліриці Стінга (на матеріалі альбому «Sacred Love») / Н. В. Науменко // International Science Journal of Education & Linguistics. – 2022. – Vol. 1, No. 3. – Pp. 13–36.

Науменко, Н. В. Візіонерський характер лірики Стінга у контексті реалій війни 2014-2022 років в Україні / Н. В. Науменко // Російсько-українська війна (2014–2022): історичні, політичні, культурно-освітні, релігійні, економічні та юридичні аспекти : кол. мографія. – Riga: Baltija Publishing, 2022. – С. 771-778.

Науменко, Н. В. Елементи народної поетики в літературному інтрепретуванні подій української історії 1918-1920 років / Н. В. Науменко // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. – 2022. – Т. 33 (72), №2. – С. 122-128.

Науменко, Н. В. Інтерактивне спілкування у професійній діяльності : підручник / Н. В. Науменко ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : Сталь, 2022. – 200 с.

Науменко, Н. В. Інтернет як майданчик для інтерактивного спілкування / Н. В. Науменко // Science, innovations and education: problems and prospects : 13th International scientific and practical conference, July 28-30, 2022. – Tokyo, Japan : CPN Publishing Group, 2022. – Pp. 296-305.

Науменко, Н. В. Культурологічна концептосфера в українській діаспорній верлібристиці / Н. В. Науменко // На чужинних бруках: поети української діаспори : збірник матеріалів наукової конференції пам’яті Михайла Слабошпицького, 19‑20 травня 2022 р., м. Київ. – Київ : Ярославів Вал, 2022. – С. 233-243.

Науменко, Н. В. Поезія Івана Франка "Мамо-природо!.." як інваріант сучасного наукового дослідження / Н. В. Науменко // Літературознавчі студії. – 2022. – Вип. 61. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37173/1/Naumenko_stattya_franko.pdf

Науменко, Н. В. Принципи «співтворчості» науковця та комп’ютера в сучасну добу [Electronic resourse] / Н. В. Науменко // International scientific innovations in human life : the 14 th International scientific and practical konference, August 4-6, 2022. – United Kingdom, Manchester : Cognum Publishing House, 2022. – Рp. 249–258. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/38774/1/Naumenko_Manchester.pdf

Науменко, Н. В. Принципи міжкультурної комунікації у підготовці фахівців з індустрії гостинності / Н. В. Науменко // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : XІ Всеукраїнська науково-практична конференція, присвячена до 70-річчя з дня народження проф. В.Ф. Доценка, 17-18 травня 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – C. 121-122.

Науменко, Н. В. Просодичні та естетичні функції рими у пісенній ліриці Стінга / Н. В. Науменко // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету. – 2022. – № 17. – С. 90-96.

Науменко, Н. В. Сенсорна образність "неоромантичної" морської поезії / Н. В. Науменко // The theory of studying spirituality, writing, features of languages of different peoples and generalization of acquired knowledge : collective monograph. – Boston, 2022. – Pp. 113–123. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37364/1/Naumenko_Stattya_The_theory.pdf

Науменко, Н. В. Скарби українського діаспорного письменства / Н. В. Науменко // Слово і Час. – 2022. – №4. – С. 107-110.

Науменко, Н. В. Формозмістові елементи японського дзуйхіцу в сучасній українській ліриці / Н. В. Науменко // InterConf : proceedings of the 6 th International scientific and practical conference, June 19-20, 2022. – Rome, Italy : Dana, 2022. – Pp. 283-298.

Науменко, Н. В. Формозмістові особливості альбому Стінга "The Bridge" / Н. В. Науменко // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика. – 2022. – Т. 33 (72), №1. – С. 54–62. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37363/1/10.pdf

Сімахіна, Г. О. Біологічно активні природні сполуки у життєзабезпеченні організму людини / Г. О. Сімахіна, Н. В. Науменко // Наукові праці НУХТ. – 2022. – Т. 28, №3. – С. 97-106.

Сімахіна, Г. О. Використання ягід чорної смородини для виробництва порошкоподібних дієтичних добавок / Г. О. Сімахіна, Н. В. Науменко // Наукові праці НУХТ. – 2022. – Т. 28, № 1. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37169/1/stattya_smorodyna_naukpratsi.pdf

Сімахіна, Г. О. Здорове харчування і нові виклики перед харчовою індустрією / Г. О. Сімахіна, Н. В. Науменко // Здорове харчування від дитинства до довголіття: стан та перспективи : матеріали ІІ міжнародної науково-практичної мультидисциплінарної конференції, 24 листопада 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 61-62.

Сімахіна, Г. О. Культивовані гриби – джерело нутрієнтів для виробництва харчових продуктів та дієтичних добавок / Г. О. Сімахіна, Н. В. Науменко // Наукові праці НУХТ. – 2022. – Т. 28, № 2. – С. 118-131.

Сімахіна, Г. О. Роль харчування у життєзабезпеченні організму людини [Electronic resourse] / Г. О. Сімахіна, Н. В. Науменко // Modern scientific trends and standards : scientific collec-tion «InterConf» : with the Proceedings of the 2 nd International Scientific and Practical Confe-rence, February 16- 18, 2022. – Santa Rosa, Argentina : Megafуn, 2022. – Рp. 412-420. – Access mode :: https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39271/1/SimNaumArgent_2022.pdf

Сімахіна, Г. О. Світлі спогади про Віктора Федоровича Доценка / Г. О. Сімахіна, Н. В. Науменко // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : XІ Всеукраїнська науково-практична конференція, присвячена до 70-річчя з дня народження проф. В.Ф. Доценка, 17-18 травня 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – C. 14-15.

Сімахіна, Г. О. Спеціальні харчові продукти як високоефективні профілактичні засоби мінімізації дії радіації / Г. О. Сімахіна, Н. В. Науменко // Scientific foundations in research in Engineering : collective monograph. – Boston: Primedia eLaunch, 2022. – Рp. 320-334.

Simahina, G. Antioxidant effectiveness of plant cultures [Electronic resource] / G. Simahina, N. Naumenko // Ukrainian Food Journal. – 2021. – Vol. 10, Issue 1. – P. 62–77. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34510/1/SmNaumUFJ.pdf

Naumenko, N. Concept Sphere of ‘Young Poland’ Free Verse Writing in Critical and Artistic Dimensions / N. Naumenko // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. – 2021. – Т. 32 (71), №6. – С. 71–76. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37177/1/13-mlodapolska.pdf

Naumenko, N. Specifications of Free Verse Writing in Lesja Ukrajinka’s Heritage [Electronic resource] / N. Naumenko // Global Journal of Human-Social Science (G). – 2021. – Vol. XXI, Issue 5. – P. 40–45. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34516/1/888229292604f958b994538.36681213.pdf

Використання заморожених плодово-ягідних напівфабрикатів у харчових технологіях [Електронний ресурс] / С. В. Камінська, Г. О. Сімахіна, Н. В. Науменко, Т. А. Мартиненко // Наукові праці НУХТ. – Т. 27, № 4. – 2021. – С. 129–140. Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36862/3/11.pdf

Камінська, С. В. Зміна вмісту біокомпонентів плодів та ягід при заморожуванні різними способами життєдіяльності [Електронний ресурс] / С. В. Камінська, Г. О. Сімахіна, Н. В. Науменко // Grail of Sciencе : International scientific journal. – № 11. – 2021. – С. 136–140. Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36864/3/33.pdf

Науменко, Н. В. Взаємодія елементів західної та східної філософій у творчості Івана Карпенка-Карого [Електронний ресурс] / Н. В. Науменко // Літературознавчі студії. – Київ : Вид-во Дмитра Бураго, 2021. – Вип. 60. – С. 147–159. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34507/1/Naumenko_stattya.pdf

Науменко, Н. В. Взаємодія критика та письменника як співтворчість / Н. В. Науменко // Науковий вісник ПНПУ ім. К.Д. Ушинського. – 2021. – № 33. – С. 438–451. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37179/1/Naumenko_spivtvorchist.pdf

Науменко, Н. В. Верлібристика Василя Голобородька в аспекті культурознавчого дослідження / Н. В. Науменко // Сучасна філологічна наука: актуальні питання та вектори розвитку : колективна монографія. – Львів-Торунь : Ліга-Прес, 2021. – С. 398-423. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37172/1/Naumenko_ColMono.pdf

Науменко, Н. В. Змістові конотації образу вина в українській ліриці зрілого модернізму / Н. В. Науменко // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету. Серія: Філологічні науки (мовознавство). – 2021. – № 16. – С. 84–89. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37176/1/Naumenko_Wine2021.pdf

Науменко, Н. В. Елементи літературної творчості у викладанні англійської мови студентам-першокурсникам немовних спеціальностей / Н. В. Науменко // Педагогічна та психологічна наука та освіта: трансформація та вектори розвитку : кол. монографія. – Італія. Венеція-Рига : Baltija Publishing, 2021. – С. 61–78. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37178/1/Naumenko_stattya_ped.pdf

Науменко, Н. В. Конотації анімалістичної символіки в українській новелі зламу ХІХ – ХХ століть / Н. В. Науменко // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Філологія». – 2021. – Вип. 46. – С. 82–89. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37180/1/NaumStattyaAnimal.pdf

Науменко, Н. В. П’ятдесят відтінків білого: Vers blanc у сучасній українській поезії [Електронний ресурс] / Н. В. Науменко // Віршознавчі семінари : ювілейний збірник на пошану Наталії Василівни Костенко. – Київ : Вид-во Дмитра Бураго, 2021. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34508/1/Naumenko_blankverse.pdf

Науменко, Н. В. Прийом «сцена на сцені» як іронічне моделювання художнього світу / Н. В. Науменко // Grail of Science : International Scientific Journal. – 2021. – Vol. 11. – P. 338–344. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37175/1/Naumenko_Grail2021.pdf

Науменко, Н. В. Образність пісенної лірики Стінга у світлі юнгівської теорії архетипів / Н. В. Науменко // Всесвіт. – 2021. – № 9-10. – С. 237–245. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37174/1/NaumStingVsesvit.pdf

Сімахіна, Г. О. Інкорпорація радіонуклідів біокомпонентами харчових продуктів / Г. О. Сімахіна, Н. В. Науменко, О. М. Межубовський // Science, innovations and education: problems and prospects : proceedings of the 1st International scientific and practical conference. – Tokyo, Japan : CPN Publishing Group, 2021. – С. 476–485. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37182/1/SimNaumMezTokyo.pdf

Сімахіна, Г. О. Особливості харчування в екстремальних умовах життєдіяльності [Електронний ресурс] / Г. О. Сімахіна, Н. В. Науменко С. В. Камінська // Grail of Sciencе : International scientific journal. – № 11. – 2021. – С. 141–146. Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36863/3/22.pdf

Сімвхіна, Г. О. Оцінка харчової цінності швидкозаморожених плодово-ягідних напівфабрикатів, отриманих із використанням методів кріопротекції  / Г. О. Сімахіна, Н. В. Науменко, С. В. Камінська // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2021. – Т. 27, № 1. – С. 150–159.

Сімахіна, Г. О. Створення композицій радіопротекторної дії для захисту організму людини від малих доз іонізуючої радіації / Г. О. Сімахіна, О.М. Межубовський, Н. В. Науменко // Наукові праці НУХТ. – 2021. – Т. 27, №5. – С. 123–133 – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37168/1/stattya_radioprotektorni_naukpratsi.pdf

Сімахіна, Г. О. Ягідні культури як концентратори ефективних антиоксидантів / Г. О. Сімахіна, Н. В. Науменко // Наукові праці НУХТ. – 2021. – Т. 27 №6. – С. 123-133.  – Режим доступу :  http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37167/1/stattya_antyokcydanty2021.pdf

Naumenko, N. Onomatopoeias of contemporary Ukrainian poetry in the aspect of artistic synthesis [Electronic resource] / N. Naumenko // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. – 2020. – № 45, Т. 2. – С. 46–50. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34505/1/Naumenko_14.pdf

Naumenko, N. Secrets of creativity conveyed by Ivan Franko’s heritage / N. Naumenko // About the problems ofscience and practice, tasks and ways to solve them : рroceedings of the of VI International scientific and practical conference, 26–30 October 2020. – Milan, Italy, 2020. – P. 399–403.

Naumenko, N. Wychowanie przez przeżywanie treści dzieła literackiеgo / N. Naumenko, J. Grzesiak // Ліцей професійний: контекст освіти та виховання : науковий збірник на пошану Василя Маринця з нагоди 70-річчя заслуженого працівника освіти України. – Ужгород : TIMPANI, 2020. – S. 135–141.

Науменко, Н. В. Велика подорож "Останнього корабля": формозмістові характеристики альбому Стінга «The Last Ship» (2013) [Електронний ресурс] / Н. В. Науменко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. – 2020. – № 41, Т. 1. – С. 86–91. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30743/ 1/odessa_sting.pdf

Науменко, Н. В. Взаємодія західних і східних філософем у творчості. І. Карпенка-Карого / Н. В. Науменко // Творча спадщина корифеїв українського театру : матеріали Всеукраїнської наукової онлайн конференції, 26–27 листопада 2020 р. – Київ : Інститут філології Київського національного університету ім. Т. Шевченка, 2020.

Науменко, Н. В. Елементи мистецької синестезії у творчості Володимира Затуливітра [Електронний ресурс] / Н. В. Науменко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. – 2020. – № 44. – С. 41–46. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32460/1/%d0%9d%d0%b0% d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be%2044%2841-46%29.pdf

Науменко, Н. В. Мотиви ведичної філософії в драматургії Івана Карпенка-Карого [Електронний ресурс] / Н. В. Науменко // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Філологія. Соціальні комунікації. – 2020. – Т. 31 (70), № 2. – С. 129–136. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/ 32459/1/%d0%9d%d0%b0%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be31%28129-136%29.pdf

Науменко, Н. В. «…Немов яка соната»: музична організація новели Ольги Кобилянської «Битва» [Електронний ресурс] / Н. В. Науменко // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. – 2020. – Т. 31, Вип. 1. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31397/1/vernadsky_lisova.pdf

Науменко, Н. В. Новелістика Миколи Зимомрі у парадигмі мінливого світу / Н. В. Науменко // Ліцей професійний: контекст освіти та виховання : науковий збірник на пошану Василя Маринця з нагоди 70-річчя заслуженого працівника освіти України. – Ужгород : TIMPANI, 2020. – С. 266–281.

Науменко, Н. В. Новелістика у парадигмі мінливого світу / Н. В. Науменко, Я. С. Грицай // Ліцей професійний: контекст освіти та виховання : науковий збірник на пошану Василя Маринця з нагоди 70-річчя заслуженого працівника освіти України. – Ужгород : TIMPANI, 2020. – С. 266–281.

Науменко, Н. В. Образ "морського ока" як складник символічного комплексу "вода" у слов'янських літературах [Електронний ресурс] / Н. В.Науменко // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених. – Дрогобич : ДДПУ ім. І. Франка, 2020. – Вип. 27, Т. 6. – С. 41–47. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32462/1/%d0%9d%d0%b0% d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be%2027%2841-47%29.pdf

Науменко, Н. В. Природна образність лірики Богдана-Ігоря Антонича у перекладах англійською мовою [Електронний ресурс] / Н. В. Науменко // Scientific achievements of modern society : abstracts of the 10th International scientific and practical conference. – Liverpool, United Kingdom : Cognum Publishing House, 2020. – P. 735–745. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31395/1/antonych_liverpool.pdf

Науменко, Н. В. «Садок вишневий коло хати» в аспекті анімаційного мистецтва [Електронний ресурс] / Н. В. Науменко // Тарас Шевченко. Текст і контекст. «Садок вишневий коло хати». – Черкаси : Видавець Ольга Вовчок, 2020. – С. 121–125. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34506/1/Shevchenko_2020.pdf

Науменко, Н. В. Сецесійний образотворчий складник в українській модерністській поезії [Електронний ресурс] / Н. В. Науменко // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. – 2020. – Т. 31, Вип. 2. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31396/1/vernadsky_secesija.pdf

Науменко, Н. В. Сучасна українська пісенна лірика у медіа просторі / Н. В. Науменко // Actual Aspects of Development in the Context of Globalization : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 23–24 березня 2020 р. – Флоренція, Італія, 2020. – С. 215–218.

Науменко, Н. В. Як зробити «фальшивих друзів перекладача» справжніми? Можливості міжмовної омонімії у викладанні англійської мови / Н. В. Науменко // Актуальні проблеми романо-германської філології у контексті антропоцентричної парадигми : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної онлайн конференції, 20 листопада 2020 р. – Київ : НПУ імені М. П. Драгоманова.

Сімахіна, Г. О. Методологія підготовки фахівців для індустрії здорового харчування в Україні [Електронний ресурс] / Г. О. Сімахіна, Н. В. Науменко // About theproblems of science and practice, tasks and ways to solve them : рroceedings of the of VI International scientific and practical conference, 26–30 October 2020. – Milan, Italy, 2020. – P. 545–555. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34509/1/Simakhina_Naumenko_tezy.pdf

Сімахіна, Г. О. Оптимальний підбір амінокислот для подолання білкового дефіциту [Електронний ресурс] / Г. О. Сімахіна, Н. В. Науменко // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2020. – Т. 26, № 5. – С. 170–181. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32593/1/THE%20OPTIMAL% 20SELECTION%20OF%20AMINO%20ACIDS%20TO%20OVERCOME%20THE% 20PROTEIN%20DEFICIT.pdf

Сімахіна, Г. О. Основи валеології. Оздоровчі аспекти харчування : підручник / Г. О. Сімахіна, Н. В. Науменко, А. О. Башта ; Національний університет харчових технологій. – Київ : Сталь, 2020. – 315 с.

Сімахіна, Г. О. Основні характеристики харчових продуктів для спецконтингентів [Електронний ресурс] / Г. О. Сімахіна, Н. О. Стеценко, Н. В. Науменко // Scientific achievements of modern society : abstracts of the 10th International scientific and practical conference. – 2020. – P. 884–893. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/ 123456789/31141/1/Liv20.pdf

Сімахіна, Г. В. Порівняння вітчизняного та зарубіжного підходів дооцінки ефективності харчових продуктів / Г. В. Сімахіна, Н. В. Науменко // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 19–20 листопада 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 8–10.

Сімахіна, Г. О. Удосконалений спосіб отримання заморожених ягідних напівфабрикатів [Електронний ресурс] / Г. О. Сімахіна, Н. В. Науменко // Харчова промисловість. – 2020. – № 27. – С. 80–87. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34553/1/ Food%20Industry27-80-87.pdf

Impact of cryoprotection on minimization of ascorbic acid losses in freezing of berries / G. Simakhina, N. Naumenko, S. Bazhaj-Zhezherun, S. Kaminska // Ukrainian Food Journal. – 2019. – 8 (2). – Pp. 271-283. DOI: 10.24263/2304-974X-2019-8-2-7

Naumenko, N. Foodstuffs to Improve the Mental Activity / N. Naumenko, M. Kosyniuk // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 14–15 листопада 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 99–101.

Naumenko, N. Proofreading as a Key Stage of Scientific Text Processing / N. Naumenko, M. Khonkiv // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 14–15 листопада 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 115–117.

Naumenko, N. The Main Trends of Development of Modern Ukrainian Poetry / N. Naumenko // Progress in Science and Education : рroceedings of the International сonference, 26–27 September 2019, NewYork. – Р. 118–128.

Naumenko, N. V. Infinità e definità di forma libera nella poesiaucraina [Electronic resource] / N. V. Naumenko // Issues of Modern Philology in the Context of the Interaction of Languages and Cultures : рroceedings of the of International Scientific and Practical Conference, 27–28 December 2019. – Venice, 2019. – P. 52–55. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31721/1/VERSILIBERISTA.pdf

Qualitative indicators of grain flakes of functional purpose [Electronic resource] / S. Bazhay-Zhezherun, G. Simakhina, L. Bereza-Kindzerska, N. Naumenko // Ukrainian Food Journal. – 2019. – Vol. 8, Issue 1. – P. 7–18. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29197/1/1.pdf

Зимомря, М. І. Творчість Олександра Дека: контрастний дискурс / М. І. Зимомря, Н. В. Науменко, О. М. Зимомря // Вічність слова : Ювілейний збірник, присвячений 70-річчю від дня народження професора М. П. Ткачука. – Ужгород : TIMPANI, 2019. – С. 136–155.

Науменко, Н. В. «Пригоди слів у світі технологій»: принципи викладання англомовної базової лексики студентам технічного ЗВО [Електронний ресурс] / Н. В. Науменко // Міжкультурна комунікація і перекладознавство: точки дотику та перспективи розвитку : тези ІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, м. Переяслав-Хмельницький, 15 березня 2019 р. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – C. 222–224. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29224/1/Naumenko_Adventures.pdf

Науменко, Н. В. Foreign language: practical skills of scientific communication. A workbook : навч. посібник / Н. В. Науменко, О. М. Галинська. – Київ : Алюр, 2019. – 203 с.

Науменко, Н. В. Використання дикорослих ягід у виробництві порошкоподібних дієтичних добавок / Н. В. Науменко // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 14–15 листопада 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019.

Науменко, Н. В. Вино як образ української Інтернет-поезії / Н. В. Науменко // Їжа в історії : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 14–15 листопада 2019 р. – Київ : КНУ імені Тараса Шевченка, 2019.

Науменко, Н. В. Відгук офіційного опонента: наукова розвідка, діловий документ або художньо-публіцистичне есе [Електронний ресурс] / Н. В. Науменко // Актуальні проблеми гуманітарних наук. – Дрогобич, 2019. – Вип. 25. – С. 104–108. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30275/1/Naumenko_vidhuk.pdf

Науменко, Н. В. Вільновіршова практика Лесі Українки в художній системі неоромантизму [Електронний ресурс] / Н. В. Науменко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. – 2019. – № 40, Т. 1. – С. 67–71. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30274/1/Naumenko_lesya.pdf

Науменко, Н. В. Внутрішня форма письменницького імені в системі образів ліричного твору [Електронний ресурс] / Н. В. Науменко // Вчені записки Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського. – 2019. – Т. 30 (69), № 2, Ч. 2. – С. 106–111. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30127/1/23.pdf

Науменко, Н. В. Внутрішня форма фразового дієслова в осягненні англійської мови та літератури [Електронний ресурс] / Н. В. Науменко // Людино- та культурознавчі пріоритети сучасного мовознавства: напрями, тенденції та міждисциплінарна методологія : кол. монографія. – Переяслав-Хмельницький ; Кременчук : ПП Щербатик, 2019. – С. 391–400. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30126/1/Naumenko_frazove.pdf

Науменко, Н. В. Досвід викладання дисципліни «Іноземна мова: практичні навички наукової комунікації» в технологічному закладі вищої освіти / Н. В. Науменко, Н. М. Петренко // Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті. Діалог культур як чинник інтеграції : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, 20 лютого 2019 р. – Ужгород, 2019. – С. 116–118.

Науменко, Н. В. Елементи японської поетики у «Щоденниках» Олеся Гончара / Н. В. Науменко // Літературознавчі студії. – Київ : КНУ імені Тараса Шевченка, 2019. – Вип. 1 (54). – С. 140–152.

Науменко, Н. В. Жанрові характеристики пісенного доробку Стінга [Електронний ресурс] / Н. В. Науменко // Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. – 2019. – Т. 30 (69), № 4. – С. 86–91. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30682/1/vernadsky_sting.pdf

Науменко, Н. В. Іронія в наративній структурі романів Г. Філдінга та Л. Стерна [Електронний ресурс] / Н. В. Науменко // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Філологія. Соціальні комунікації. – 2019. – Т. 30 (69), № 3. – С. 146–154. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30208/1/ironia_naumenko.pdf

Науменко, Н. В. Культурологічні реалії у самоусвідомленні молодої людини – героя драматичного твору (до 100-річчя від дня народження Олексія Коломійця) / Н. В. Науменко // Science progress in European countries: new concepts and modern solutions : papersof the 6th International Scientific Conference, 19 April 2019. – Germany : Stuttgart, 2019. – Р. 32–41.

Науменко, Н. В. Мандала як модель поетичної світобудови Віри Вовк [Електронний ресурс] / Н. В. Науменко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. – 2019. – № 43, Т. 1. – С. 66–70. – Режим до ступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/ bitstream/123456789/32461/1/%d0%9d%d0%b0%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be%2043%282019%29.pdf

Науменко, Н. В. Невербальні засоби у науковій комунікації викладачів та студентів [Електронний ресурс] / Н. В. Науменко, А. В. Расулова // Актуальні проблеми гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка. – 2019. – Вип. 24, Т. 2. – C. 160–164. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30126/1/Naumenko_frazove.pdf

Науменко, Н. В. Нове прочитання «Послання до Пізонів» Квінта Горація Флакка з позицій становлення індивідуального поетичного стилю / Н. В. Науменко // Proceedings of the3rd International scientific congress of scientists of Europe. – 2019. – Р. 821–830.

Науменко, Н. В. Об'єктивація значення перетворення в сучасній українській поезії [Електронний ресурс] / Н. В. Науменко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – 2019. – № 39, Т. 2. – С. 134–138. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30095/1/34.pdf

Науменко, Н. В. Образи його серця… Формозмістові домінанти пісенної лірики Стінга [Електронний ресурс] : монографія / Н. В. Науменко. – Київ : Сталь, 2019. – 256 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31585/1/02-zmist.pdf ;

http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31585/2/03-vstup.pdf ;

http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31585/4/04-ROZDIL_1.pdf

Науменко, Н. В. Ономастичний архетип української малої прози / Н. В. Науменко // Proceedings of the 1st International Symposium on Intellectual Economics, Management and Education, 20 September 2019. – Vilnius : Vilnius Gediminas Technical University, 2019. – Р. 244–246.

Науменко, Н. В. Пісенна лірика як об’єкт лінгвістичного дослідження у викладанні англійської мови / Н. В. Науменко // Інтелектуальна та емоційна складові навчання іноземних мов: новітні тенденції і виклики для вищої школи : матеріали V Mіжнародної науково-практичної конференції, 7 червня 2019 р. – Київ : НАУ, 2019. – С. 321–326.

Науменко, Н. В. Поетика «Майових елегій» Івана Франка / Н. В. Науменко // Вічність слова : Ювілейний збірник, присвячений 70-річчю від дня народження профессора М. П. Ткачука. – Ужгород : TIMPANI, 2019. – С. 264–271.

Науменко, Н. В. Семантика назв лікарських рослин в українській мові та санскриті / Н. В. Науменко // Актуальні питання гуманітарних наук. – Дрогобич, 2019. – Вип. 23, Т. 2. – С. 56–59.

Науменко, Н. В. Стилістичні засоби англійських Різдвяних пісень у практиці викладання та засвоєння мови [Електронний ресурс] / Н. В. Науменко // Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво («Міжкультурний діалог») : тези доповідей V Міжнародної наукової конференції. – Харків : ФОП Бровін О. В., 2019. – С. 61–62. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29227/1/Naumenko_tezy.pdf

Науменко, Н. В. Формозмістові особливості пісенного акцентного вірша (на матеріалі творчості Стінга) / Н. В. Науменко // Український некласичний вірш : віршознавчий семінар, 8 жовтня 2019 р.

Науменко, Н. В. Хронотоп острова як концепт екзистенціальної образності (на матеріалі української та російської літератур першої третини ХХ століття) [Електронний ресурс] / Н. В. Науменко // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. – 2019. – Т. 30 (69), № 1. – С. 89–97. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30107/1/19.pdf

Сімахіна, Г. О. Доцільність використання лікарських трав у харчовій промисловості [Електронний ресурс] / Г. О. Сімахіна, Н. В. Науменко // Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія : Технічні науки. – 2019. – Т. 30 (69), № 6. – С. 140–145. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30779/1/vernadsky_fitoterapia.pdf

Сімахіна, Г. О. Зв’язок харчування та стану здоров’я населення [Електронний ресурс] / Г. О. Сімахіна, Н. В. Науменко // Progress in Science and Education : рroceedings of the International сonference, New York, 26–27 September 2019. – Р. 106–117. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31567/1/Simakhina_tezy.pdf

Сімахіна, Г. О. Обґрунтування складу та спосіб отримання композиції харчових волокон різноспрямованої дії [Електронний ресурс] / Г. О. Сімахіна, Н. В. Науменко // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2019. – Т. 25, № 2. – С. 243–250. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32922/1/ PROVING%20THE%20COMPOSITION%20AND%20THE%20METHODS.pdf

Українець, А. І. Перспективи впровадження аюрведичної системи оздоровлення в Україні: точки зору / А. І. Українець, Г. О. Сімахіна, Н. В. Науменко // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2019. – Т. 25, № 1. – С. 94–103.

Naumenko, N. An Endeavor of Freedom: Modern Anthologies of Ukrainian Free Verse [Electronic resource] / N. Naumenko // Pytannia literaturoznavstva. – 2018. – № 98. – P. 175–190. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29042/1/154753-336519-1-PB.pdf

Naumenko, N. Sensory imagery in poems by Pavlo Tychyna and their Anglophone translations [Electronic resource] / N. Naumenko // Scientific Look at the Present : proceedings of XXXVII International Scientific Conference, Boston, 7 December 2018. – Morrisville, Lulu Press, 2018. – P. 69–72. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29178/1/Article_Naumenko.pdf

Михайленко, Л. Нобелівська премія – Україні: хто найдостойніший? / Л. Михайленко, Н. Науменко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 4. – С. 51.

Науменко, Н. В. Варіації образу вина в українській романтичній поезії [Електронний ресурс] / Н. В. Науменко // Актуальні питання гуманітарних наук. – 2018. – Вип. 21, Т. 2. – С. 34–38. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29126/1/ %d0%9d%d0%b0%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be%20%d1%81%d1%82% d0%b0%d1%82%d1%82%d1%8f.pdf

Науменко, Н. В. Взаємодія світу природи та світу мистецтва у віршовому доробку Ігоря Качуровського [Електронний ресурс] / Н. В. Науменко // Філологічні науки: перспективи розвитку в країнах Європи на початку третього тисячоліття : кол. монографія. – Рига : Baltija Publishing, 2018. – С. 259–276. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/ 123456789/29086/1/%d0%9d%d0%b0%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be%20% d0%9d_%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%82%d1%8f.pdf

Науменко, Н. В. Вино як символ художньої творчості у поетичному доробку Богдана-Ігоря Антонича [Електронний ресурс] / Н. В. Науменко // Key Issues of Education and Sciences: Prospects for Ukraine and Poland : proceedings of the International Multidisciplinary Conference, StalowaWola, Republic of Poland, 20–21 July 2018. – Vol. 3. – P. 187–190. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29216/1/%d0%9d%d0%b0%d1% 83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be_%d0%a2%d0%b5%d0%b7%d0%b8.pdf

Науменко, Н. В. Дивосвіт англійської поезії в пісенній ліриці Стінга [Електронний ресурс] / Н. В. Науменко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – 2018. – № 34, Т. 1. – С. 61–65. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/ 29037/1/%d0%9d%d0%b0%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be_%d0%9d_% d0%92_%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%82%d1%8f.pdf

Науменко, Н. В. Елементи японської поетики у «щоденниках» Леся Гончара 1980-1990 рр. / Н. В. Науменко // Твори Олеся Гончара в сучасних інтерпретаціях : матеріали Міжнародної наукової конференції, присвяченої 100-річчю від дня народження Олеся Гончара, 3–4 квітня 2018 р., м. Київ.

Науменко, Н. В. Ирония как проявление двоемирия в романтизме (на материале драматургии Людвига Тика) [Електронный ресурс] / Н. В. Науменко // Держава і регіони. – 2018. – № 3. – С. 9–14. – Режим доступа : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/ 29228/1/Naumenko_Tieck.pdf

Науменко, Н. В. Навчання діалогічного мовлення у технічному ВНЗ / Н. В. Науменко // Лінгвістична компетенція в сучасній освітній практиці : матеріали Міжнародної наукової конференції, 20–21 березня 2018 р., м. Острог.

Науменко, Н. В. Орнаментальний стиль сучасної критики [Електронний ресурс] / Н. В. Науменко // Наукові записки Тернопільського НПУ імені В. Гнатюка. – 2018. – Вип. 48. – С. 207–217. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/ 29226/1/Naumenko_ornamenty.pdf

Науменко, Н. В. Особливості навчання діалогічного мовлення студентів-першокурсників нефілологічних вишів [Електронний ресурс] / Н. В. Науменко // Наукові записки Національного університету «Острозька Академія». – 2018. – Вип. 2 (70). – С. 174–178. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29219/ 1/5_naumenko.pdf

Науменко, Н. В. Особливості створення та використання дієтичних добавок / Н. В. Науменко // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2018. – Т. 24, № 1. – С. 197–205.

Науменко, Н. В. Принципи анімації у дослідженні лірики Шевченка / Н. В. Науменко // Рецепція творчості Тараса Шевченка: історико-літературний дискурс : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції до 204-ї річниці Тараса Шевченка, 13–14 березня 2018 р., м. Київ.

Науменко, Н. В. Черлений дзвін, цілитель душ нетлінний: образ вина в українській поезії / Н. В. Науменко. – Київ : Сталь, 2018. – 230 с.

Погреда, І. Українська мова в сучасних умовах / І. Погреда, Н. Науменко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 4. – С. 50.

Сімахіна, Г. О. Особливості створення та використання дієтичних добавок [Електронний ресурс] / Г. О. Сімахіна, Н. В. Науменко, Т. А. Мартиненко // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2018. – Т. 24, № 1. – С. 197–204. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32707/1/THE%20SPECIFICATION% 20OF%20PRODUCTION%20AND%20USING.pdf

Сімахіна, Г. О. Тенденції розвитку харчової промисловості – технології продуктів для здорового харчування / Г. О. Сімахіна, Н. В. Науменко // Key Issues of Education and Sciences: Prospects for Ukraine and Poland : international Multidisciplinary Conference, 20–21 July 2018, Stalowa Wola. – Poland, 2018. – Vol. 3. – P. 96–100.

Сімахіна, Г. О. Харчування як основний чинник збереження стану здоров’я та життєзабезпечення організму людини [Електронний ресурс] / Г. О. Сімахіна, Н. В. Науменко // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2018. – Т. 24, № 4. – С. 204–213. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32660/ 1/NUTRITION%20AS%20THE%20MAIN%20FACTOR%20TO%20PROTECT.pdf

Українець, А. І. Аюрведичні та європейські канони здоров’я [Електронний ресурс] / А. І. Українець, Г. О. Сімахіна, Н. В. Науменко // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2018. – Т. 24, № 2. – С. 112–121. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32619/1/AYURVEDIC%20AND% 20EUROPEAN%20CANONS%20OF%20HEALTH.pdf

Українець, А. І. Перспективні технологічні процеси виробництва нових продуктів та дієтичних добавок : підручник / А. І. Українець, Г. О. Сімахіна, Н. В. Науменко ; Національний університет харчових технологій. – Київ : НУХТ, 2018. – 336 с.

Naumenko, N. The conceit of ‘color hearing’ in literary studies of a song text [Electronic resource] / N. Naumenko // The Advanced Science. – 2017. – Vol. 2, Issue 1. – P. 80–83. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27224/1/davydov_sting.pdf

Науменко, Н. В. Актуалізація архаїчних вільновіршових форм у поезії ХХ століття [Електронний ресурс] / Н. Науменко // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур : збірник наукових праць. – Київ : Освіта України, 2017. – Вип. 32. – С. 239–249. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27239/3/Naumenko_actualization.pdf

Науменко, Н. В. Біблійний інтертекст пісенної лірики Стінга [Електронний ресурс] / Н. Науменко // Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В. О. Сухомлинського. Філологічні науки (літературознавство) : збірник наукових праць / за ред. О. С. Філатової. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2017. – № 2 (20). – С. 155–160. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27295/1/Naumenko_sting.pdf

Науменко, Н. В. Біблійний інтертекст у пісенній ліриці Стінга [Електронний ресурс] / Н. Науменко // Комунікативний дискурс у полікультурному просторі : матеріали Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції, 6–7 жовтня 2017 р. – Миколаїв, 2017. – С. 65–67. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27298/1/Tezy_sting.pdf

Науменко, Н. В. До питання про інтерпретації концепту «вільний вірш» у літературознавстві слов’яномовних країн [Електронний ресурс] / Н. В. Науменко // Актуальні проблеми літературознавчої термінології. – Рівне : О. Зень, 2017. – Вип. 2. – С. 58–63. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27227/1/stattya_naumenko.pdf

Науменко, Н. В. Загадкова «смаглява леді» 130-го Шекспірівського сонета [Електронний ресурс] / Н. Науменко // Наукові записки Національного університету «Острозька Академія». – Острог : НаУОА, 2017. – Вип. 64, Ч. 2. – С. 45–48. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27233/1/7_naumenko.pdf

Науменко, Н. В. Концепт духовної естафети поколінь [Електронний ресурс] / Н. Науменко // Наукові записки Тернопільського НПУ імені В. Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ, 2017. – Вип. 46. – С. 384–395. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27296/1/Naumenko_pervisnist.pdf

Науменко, Н. В. Мовне портфоліо як інноваційний спосіб оцінювання знань у технологічному виші [Електронний ресурс] / Н. В. Науменко // Актуальні проблеми філології і професійної підготовки фахівців у полікультурному просторі : матеріали ІІІ Міжнародної конференції, 15 травня 2017 р., м. Одеса / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського. – Одеса : ПНПУ, 2017. – С. 82–85. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27299/1/Naumenko_portfolio.pdf

Науменко, Н. В. Модифікація елегійної жанрової матриці у творі «В лавровім вінку…» Сильвестра Яричевського [Електронний ресурс] / Н. Науменко // Українська версифікація : питання історії та теорії : збірник праць Всеукраїнської наукової конференції, присвяченої ювілеєві доктора філологічних наук, професора Наталії Василівни Костенко. – Чернівці : ЧНУ, 2017. – С. 76–83. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27297/1/Naumenko_yarychevsky.pdf

Науменко, Н. В. Музика у кольорі, колір у слові: елементи синопсії в аналізі пісенного твору [Електронний ресурс] / Н. Науменко // Літературознавчі студії. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. – Вип. 51. – С. 155–161. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27234/3/Naumenko_synopsy.pdf

Науменко, Н. В. Новий ужинок Анатолія Мойсієнка [Електронний ресурс] / Н. В. Науменко // Віршознавчий семінар. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. – С. 110–124. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27218/1/stattya_palindrom.pdf

Науменко, Н. В. Пародія як феномен літературної критики [Електронний ресурс] / Н. Науменко // Питання літературознавства. – Чернівці : ЧНУ, 2017. – Вип. 95. – С. 146–159. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27236/3/Naumenko_parody.pdf

Науменко, Н. В. Першотвір письменника як художній образ [Електронний ресурс] / Н. Науменко // Мова і культура : науковий збірник. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. – Вип. 18 (191). – С. 304–311. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27237/3/Naumenko_pershotvir.pdf

Науменко, Н. В. Поетика українського вільного віршування 1940-1950-х років [Електронний ресурс] / Н. Науменко // Поетика художнього тексту : матеріали Міжнародної наукової конференції, присвяченої 100-річчю Херсонського державного університету, 19 травня 2017 р., м. Херсон. – Херсон : Айлант, 2017. – С. 39–41. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27235/3/Naumenko_freeverse.pdf

Науменко, Н. В. Про котів у віршах і не тільки [Електронний ресурс] / Н. Науменко // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Харків : Монограф, 2017. – Вип. 47/2. – С. 62–68. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27232/3/Naumenko_cats.pdf

Нові продукти для раціонів військовослужбовців / А. І. Українець, Г. О. Сімахіна, Н. О. Стеценко, Н. В. Науменко, О. В. Кочубей-Литвиненко. – Київ : Сталь, 2017. – 290 с.

Сімахіна, Г. О. Дієтичні добавки: сучасні підходи до створення та місце в системі харчування [Електронний ресурс] / Г. О. Сімахіна, Н. В. Науменко // Харчова промисловість. – 2017. – Вип. 22. – С. 23–29. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27238/3/SimNaumDiet.pdf

Сімахіна, Г. О. Порівняння вітчизняного та аюрведичного підходів до оцінки ефективності харчових продуктів [Електронний ресурс] / Г. О. Сімахіна, Н. В. Науменко, Р. Ю. Науменко // Ресурсо- та енергоощадні технології виробництва і пакуваня харчової продукції : матеріали IV Міжнародної спеціалізованої науково-практичної конференції, 12 вересня 2017, м. Київ. – Київ : НУХТ, 2017. – С. 54–55. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27300/1/SimNaumAyur.pdf

Сімахіна, Г. О. Функціональні зміни в організмі людини в екстремальних умовах та їх біокорегування компонентами харчових продуктів [Електронний ресурс] / Г. О. Сімахіна, Н. В. Науменко // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2017. – Т. 23, №5, Ч. 2. – С. 94–102. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27220/1/141.pdf

Designing the technology of pastous milk-containing foodstuffs for the diets of military personnel [Electronic resource] / G. Polischuk, G. Simahina, N. Naumenko, I. Ustymenko // Food Science for Well-being (CEFood 2016) : 8 th Central European Congress on Food 2016 : book of Abstracts, 23–26 May 2016. – Kyiv : NUFT, 2016. – P. 67. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/ jspui/bitstream/123456789/26936/1/Designing%20the%20technology%20of%20pastous%20milk-containing%20foodstuffs%20for%20the%20diets%20of%20military%20personnel.pdf

Fruit and berry composition in dairy productsfor military personnel [Electronic resource] / G. Simahina, S. Halapsina, A. Bashta (Sheremet), N. Naumenko // The Advanced Science. – 2016. – Issue 2. – P. 23–26. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/ 29223/1/davydov_yoghurt.pdf

Naumenko, N. Stylistic diversity in creation of the poetics of a literary work for children (based on T.S. Eliot’s Old Possum’s Book of Practical Cats) [Electronic resource] / N. Naumenko // The Advanced Science. – 2016. – Issue 1. – P. 82–86. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/ bitstream/123456789/29220/1/davydov_cats.pdf

Аюрведичні знання як унікальна цілісна система оздоровлення і лікування хвороб / А. І. Українець, Г. О. Сімахіна, Г. Є. Поліщук, Н. В. Науменко // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – Київ : НУХТ, 2016. – Т. 22, № 1. – С. 117–123.

Науменко, Н. В. «Неволя» як часопросторова координата українського верлібру другої половини ХХ століття / Н. В. Науменко // Літературознавчі студії. – Київ : ВПЦ Київський університет, 2016. – Вип. 47. – С. 220–228.

Науменко, Н. В. Гамлетівські мотиви у слов’яномовній драматургії XX століття [Електронний ресурс] / Н. В. Науменко // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. – Київ : Освіта України, 2016. – Вип. 31. – С. 274–282. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29225/1/Naumenko_Hamlet.pdf

Науменко, Н. В. Жанрово-стильова розмаїтість сонетарію Анатолія Мойсієнка / Н. В. Науменко // Література та культура. – Ніжин : НДУ імені М. Гоголя, 2016. – № 5, Вип. 80. – С. 144–154.

Науменко, Н. В. Інтерпретація концептів народницького театру в оповіданні «Антрепреньор Гаркун-Задунайський» / Н. В. Науменко // Вісник Харківського національного університету імені В. Каразіна. – 2016. – Вип. 73. – С. 272–276.

Науменко, Н. В. Оновлення канонічних строфічних форм у сучасній українській поезії / Н. В. Науменко // Українська мова та література в школах України. – 2016. – № 2. – С. 18–25.

Науменко, Н. В. Ремарка драматичного твору як об’єкт міждисциплінарного дослідження / Н. В. Науменко // Літературознавчі студії. – Київ : ВПЦ Київський університет, 2016. – Вип. 46, Ч. 2. – С. 234–244.

Науменко, Н. В. Стильова варіативність у творенні поетики дитячого літературного твору (на матеріалі збірки Т. С. Еліота «Котознавство від Старого Опосума») / Н. В. Науменко // Наукові записки Національного Університету «Острозька Академія». – 2016. – Вип. 20. – С. 196–200.

Сімахіна, Г. О. Аюрведа як найдавніша оздоровча система та її адаптація до умов України [Електронний ресурс] / Г. О. Сімахіна, Н. В. Науменко // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 12–13 травня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – С. 8–10. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24027/1/1.pdf

Сімахіна, Г. О. Біологічно активні речовини в харчових технологіях : підручник [Електронний ресурс] / Г. О. Сімахіна, Н. О. Стеценко, Н. В. Науменко ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет харчових технологій. – Київ : НУХТ, 2016. – 455 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29179/1/ %d0%91%d0%90%d0%a0_%d0%b2%d1%81%d1%82%d1%83%d0%bf.pdf ;

http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29179/2/%d0%a7%d0%b0% d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b01_%d1%80%d0%be%d0%b7%d0%b4%d1%96%d0%bb1.pdf

Сімахіна, Г. О. Особливості підготовки фахівців-технологів з оздоровчого харчування / Г. О. Сімахіна, Н. В. Науменко // Новітні тенденції у харчових технологіях, якість і безпечність продуктів : матеріали Всеукраїнської Інтернет-конференції, 11 травня 2016 р. – 2016. – С. 158–161.

Сімахіна, Г. О. Особливості створення спеціалізованих харчових продуктів геродієтичного спрямування [Електронний ресурс] / Г. О. Сімахіна, Н. О. Стеценко, Н. В. Науменко // Харчова промисловість. – 2016. – № 20. – С. 107–114. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28785/1/gerodiet.pdf

Сімахіна, Г. О. Харчування як основний чинник збереження стану здоров’я населення / Г. О. Сімахіна, Н. В. Науменко // Проблемы старения и долголетия. – 2016. – Т. 25, № 2. – С. 204–215.