Мусійчук Світлана Миколаївна

ORCID ID: 0009-0000-8147-5566

Статистичні показники (станом на 01.06.2024 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
  к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
1
1
1
1
42
5
2

Перелік опублікованих документів:

Musiichuk, S. M. Avantages et inconvénients de l’apprentissage mixte pour la formation professionnelle des futurs spécialistes [Електронний ресурс] / S. M. Musiichuk // Актуальні питання інтернаціоналізації  вищої освіти в Україні в умовах сучасних освітніх реалій : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, 21–22 березня 2024 р., м. Біла Церква. – 2024. – С. 153–155. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/items/8156b1de-8fdd-4559-99b8-12a6ab69c402

Musiichuk, S. M. Éducation à distance: les défis d’aujourd’hui [Електронний ресурс] / S. M. Musiichuk, A. V. Hrytsyna // Актуальні питання інтернаціоналізації вищої освіти в Україні в умовах сучасних освітніх реалій : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, 21–22 березня 2024 р., м. Біла Церква. – 2024. – С. 192–194. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/items/78370674-821d-45db-8a36-e8fa840324dd

Musiichuk, S. Restauration dans les pays francophones [Електронний ресурс] / S. Musiichuk, S. Bezruchenko // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 90-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2024 р. – Київ : НУХТ, 2024. – Ч. 3. – С. 501. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/items/34502914-6f5f-4e34-badb-732e5cd5f306

Musiichuk, S. Vers une restauration durable et responsable [Електронний ресурс] / S. Musiichuk, M. Kopiika // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 90-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2024 р. – Київ : НУХТ, 2024. – Ч. 3. – С. 502. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/items/8677e7e2-a5bb-4be5-8b6c-433bf88c206a

Мусійчук, С. М. Інноваційні підходи до галузі туризму у Франції в умовах кризи [Електронний ресурс] / С. М. Мусійчук // Інноваційні технології в готельно-ресторанному та туристичному бізнесі : матеріали XІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 21 травня 2024 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2024. – С. 226–227. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/items/146b2a39-c093-458e-928f-326c9fa16edc

Мусійчук, С. М. Інтеграція STEM-технологій у вивчення іноземних мов [Електронний ресурс] / С. М. Мусійчук, С. І. Безрученко // Актуальні питання інтернаціоналізації  вищої освіти в Україні в умовах сучасних освітніх реалій : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, 21–22 березня 2024 р., м. Біла Церква. – 2024. – С. 102–103. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/items/97ce6903-019f-453f-ad1d-9c44120287b7

Мусійчук, С. М. Підходи до адаптації індустрії сироваріння Франції в умовах криз та невизначеності [Електронний ресурс] / С. М. Мусійчук // Промисловість та крафт для HoReCa в туризмі: досвід, проблеми, інновації : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 23–24 травня 2024 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2024 р. – С. 141–143. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/items/e9bdf203-5515-449b-8d79-d4dc38d7366b

Hruzevych, M. Les hébergements insolites en France / M. Hruzevych, S. Musiichuk // Youth scientific achievements to the 21st century nutrition problem solution : 89 International scientific conference of young scientist and students, April, 3-7, 2023 : book of abstract. – Kyiv : NUFT, 2023. – Part 3. – P. 487.

Hrytsyna, A. Politique du personnel dans le domaine del’hôtellerie en Bulgarie / A. Hrytsyna, S. Musiichuk // Youth scientific achievements to the 21st century nutrition problem solution : 89 International scientific conference of young scientist and students, April, 3-7, 2023 : book of abstract. – Kyiv : NUFT, 2023. – Part 3. – P. 488.

Дистанційне навчання в закладах вищої освіти: особливості впровадження під час воєнних дій в Україні / В. Дзямко, Л. Артемчук, О. Калашник, В. Дзямко, С. Мусійчук // Перспективи та інновації науки. ‒ 2023. – № 7(25). – С. 83-91. – DOI : https://doi.org/10.52058/2786-4952-2023-7(25)-83-91

Імбер, В. І. Професійна підготовка майбутніх фахівців в умовах змішаного навчання [Електронний ресурс] / В. І. Імбер, І. С. Войтович, С. М. Мусійчук // Інноваційна педагогіка. – 2023. – Вип. 66. – С. 243–246. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/items/d370bd93-cd43-4cc6-85d6-712ac2f3269e

Мусійчук, С. Використання QR-коду в процесі викладання іноземної мови в закладах вищої освіти [Електронний ресурс] / С. Мусійчук, Н. Зуєнко, Л. Левицька // Актуальнi питання гуманiтарних наук. ‒ 2023. ‒ Вип. 68, Т. 2. ‒ С. 214‒217. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/items/e487e81a-68cd-4309-b2cf-f1e1ab992472

Мусійчук, С. М. Адаптація готельно-ресторанного бізнесу у Франції в сучасних умовах / С. М. Мусійчук // Інноваційні технології в готельно-ресторанному та туристичному бізнесі : матеріали XIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 16-17 травня 2023 р. – Київ : НУХТ, 2023. – С. 162-163.

Мусійчук, С. М. Ефективні технології для мотивації до навчання здобувачів освіти спеціальності «Готельно-ресторанна справа» [Електронний ресурс] / С. М. Мусійчук, Н. О. Зуєнко // Інноваційна педагогіка. ‒ 2023. – Вип. 64, Т. 2. ‒ С. 171–175. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/items/8858c369-f9d7-405b-b318-b77d1e00894f

Distance learning of foreign languages through virtual reality / L. Kondratiuk, S. Musiichuk, N. Zuienko, Y. Sobkov, O. Trebyk, D. Yefimov // BRAIN. Broad research in artificial intelligence and neuroscience. – 2022. – 13(2). – Pp. 22-38.

Калашнік, Н. Підвищення рівня соціальної й культурної компетентності в освітньому середовищі / Н. Калашнік, С. Мусійчук, Н. Зуєнко // Актуальні проблеми якісної підготовки медичних фахівців в умовах глобального конкурентного середовища : III Навчально-методична конференція, 9 лютого 2022 р. м. Вінниця. – Вінниця : 2022. – С. 84-85.

Мусійчук, С. Knowing many languages means having many keys to one lock / С. Мусійчук, В. Пуляєва // Політ. Сучасні проблеми науки : ХХІІ Міжнародна науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених, 18-20 травня 2022 р., м. Київ. – Київ : НАУ, 2022. – C. 42-43.

Мусійчук, С. Modern technologies of learning foreign language / С. Мусійчук, В. Панченко // Політ. Сучасні проблеми науки : ХХІІ Міжнародна науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених, 18-20 травня 2022 р., м. Київ. – Київ : НАУ, 2022. – C. 40-41.

Мусійчук, С. Plagiarism as a problem of Ukrainian education and methods to prevent it / С. Мусійчук, К. Пересада // Політ. Сучасні проблеми науки : ХХІІ Міжнародна науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених, 18-20 травня 2022 р., м. Київ. – Київ : НАУ, 2022. – C. 41-42.

Мусійчук, С. The principles of applying multimedia technology in learning of foreign languages / С. Мусійчук, К. Повар // Політ. Сучасні проблеми науки : ХХІІ Міжнародна науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених, 18-20 травня 2022 р., м. Київ. – Київ : НАУ, 2022. – C. 43-44.

Мусійчук, С. М. Intercultural communication as the basis of an effective cultural dialogue / С. М. Мусійчук, Дж. Узу // Політ. Сучасні проблеми науки : ХХІІ Міжнародна науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених, 18-20 травня 2022 р., м. Київ. – Київ : НАУ, 2022. – C. 39-40.

Мусійчук, С. М. Вплив глобальної кризи на стан туристичного ринку у Франції / С. М. Мусійчук  // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : XІ Всеукраїнська науково-практична конференція, присвячена до 70-річчя з дня народження проф. В.Ф. Доценка, 17-18 травня 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – C. 185-186.

Novak, O. Management culture: the role of university startups / O. Novak, S. Musiichuk, N. Zuenko // Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. – 2020. – № 5. – С. 241–246.

Parhomenko, A. Le tourisme culturel en France : un enjeu culturel et économique / A. Parhomenko, S. Musiichuk // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 3. – С. 543.

Riabokon, A. Developpement du tourisme récepteur en Ukraine / A. Riabokon, S. Musiichuk // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 3. – С. 544.

Volynets, O. Organisation de la sphère touristique en France / O. Volynets, S. Musiichuk // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 3. – С. 542.

Мусійчук, С. М. Комунікативна тактика як основа формування мовної особистості (на матеріалі французької мови) / С. М.Мусійчук // Topical issues of the development of modern science : матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції, 4–6 июня 2020 р. – Софія, 2020. – С. 565–573.

Наумова, О. Проблема впливу англійської мови на французьку мову Канади / О. Наумова, С. М. Мусійчук // Політ. Сучасні проблеми науки. Гуманітарний напрям : тези доповідей ХХ Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, 1–3 квітня 2020 р. – Київ : НАУ, 2020. – Т. 2. – С. 30.

Пишинська, І. Іноземна мова професійного спрямування в галузі туризму / І. Пишинська, С. М. Мусійчук // Політ. Сучасні проблеми науки. Гуманітарний напрям : тези доповідей ХХ Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, 1–3 квітня 2020 р. – Київ : НАУ, 2020. – Т. 2. – С. 33.

Прутова, К. Запозичені слова з французької мови в українській / К. Прутова, С. М. Мусійчук // Політ. Сучасні проблеми науки. Гуманітарний напрям : тези доповідей ХХ Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, 1–3 квітня 2020 р. – Київ : НАУ, 2020. – Т. 2. – С. 32.

Рябко, А. Особливості французьких запозичень в українській фінансово-економічній термінології / А. Рябко, С. М. Мусійчук // Політ. Сучасні проблеми науки. Гуманітарний напрям : тези доповідей ХХ Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодихучених, 1–3 квітня 2020 р. – Київ : НАУ, 2020. – Т. 2. – С. 35.

Тремасова, І. Використання абревіатур у політичному дискурсі сучасної французької преси / І. Тремасова, С. М. Мусійчук // Політ. Сучасні проблеми науки. Гуманітарний напрям : тези доповідей ХХ Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, 1–3квітня 2020 р. – Київ : НАУ, 2020. – Т. 2. – С. 37.

Musiichuk, S. Analysedes différences orphographiques des XVIIIe et XXIe siècles sur des lettres deJ. Formey à la princesse de Prusse [Electronic resource] / S. Musiichuk // Science, research, development : Phililogy, Sociology and Culturology. – London, 2019. – № 14. – Р. 27–31. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29480/1/Doclad_Musiichuk.pdf

Pukha, I. Tourisme gastronomique français industry / I. Pukha, S. Musiichuk // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 593.

Musiichuk, S. Contrôlede l'activité éducative dans l’apprentissage à distance des langues étrangèresdans les établissements d'enseignement superieur [Electronic resource] / S. Musiichuk // Професійна освіта: методологія, теорія та технології. – 2018. – Вип. 7/1. – C. 24–36. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27932/1/ Contr%c3%b4le%20de%20l%27activit%c3%a9%20%c3%a9ducative%20dans%20l%e2% 80%99apprentissage%20%c3%a0%20distance%20des%20langues%20%c3%a9trang% c3%a8res%20dans%20les%20%c3%a9tablissements%20d%27enseignement%20superieur.pdf