Юрчук Людмила Володимирівна

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
  к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
1
1
1
1
44
3
50

Перелік опублікованих документів:

Chernoloz, T. Therapeutic sera / T. Chernoloz, L. Yurchuk // Youth scientific achievements to the 21st century nutrition problem solution : 88 International scientific conference of young scientist and students, April –May, 2022. – Kyiv : NUFT, 2022. – Part. 3. – P. 362.

Kukharenko, A. Agar and its properties / A. Kukharenko, L. Yurchuk // Youth scientific achievements to the 21st century nutrition problem solution : 88 International scientific conference of young scientist and students, April –May, 2022. – Kyiv : NUFT, 2022. – Part. 3. – P. 352.

Shvedenko, O. Free flow electrophoresis / O. Shvedenko, L. Yurchuk // Youth scientific achievements to the 21st century nutrition problem solution : 88 International scientific conference of young scientist and students, April –May, 2022. – Kyiv : NUFT, 2022. – Part. 3. – P. 357.

Sydorov, K. The role of enzymes in food industry / K. Sydorov, L. Yurchuk // Youth scientific achievements to the 21st century nutrition problem solution : 88 International scientific conference of young scientist and students, April –May, 2022. – Kyiv : NUFT, 2022. – Part. 3. – P. 358.

Tonkoshkurova, A. Nanofood / A. Tonkoshkurova, L. Yurchuk // Youth scientific achievements to the 21st century nutrition problem solution : 88 International scientific conference of young scientist and students, April –May, 2022. – Kyiv : NUFT, 2022. – Part. 3. – P. 363.

Yurchuk, L. Creative performance approach as innovative technology in foreign language teaching / L. Yurchuk // Youth scientific achievements to the 21st century nutrition problem solution : 88 International scientific conference of young scientist and students, April –May, 2022. – Kyiv : NUFT, 2022. – Part. 3. – P. 367.

Yurchuk, L. Ethics of human cloning / L. Yurchuk, S. Kuznetsova // Youth scientific achievements to the 21st century nutrition problem solution : 88 International scientific conference of young scientist and students, April –May, 2022. – Kyiv : NUFT, 2022. – Part. 3. – P. 354.

Yurchuk, L. Improving water quality / L. Yurchuk, O. Konovalenko // Youth scientific achievements to the 21st century nutrition problem solution : 88 International scientific conference of young scientist and students, April –May, 2022. – Kyiv : NUFT, 2022. – Part. 3. – P. 353.

Yurchuk, L. Innovative approaches to foreign language communicative competence formation [Electronic resourse] / L. Yurchuk, L. Yanenko // InterConf : scientific collection. Theory and practice of science : key aspects with the proceedings of the 6-th International scientific and practical conference, June 19- 20, 2022. – Rome, Italy: Dana, 2022. – Pp. 157–166. DOI 10.51582/interconf.19-20.06.2022.015 

Yurchuk, L. Nanoparticles in food industry / L. Yurchuk, M. Chuprun // Youth scientific achievements to the 21st century nutrition problem solution : 88 International scientific conference of young scientist and students, April –May, 2022. – Kyiv : NUFT, 2022. – Part. 3. – P. 355.

Yurchuk, L. Nanotechnologies in agriculture / L. Yurchuk, R. Shtepa // Youth scientific achievements to the 21st century nutrition problem solution : 88 International scientific conference of young scientist and students, April –May, 2022. – Kyiv : NUFT, 2022. – Part. 3. – P. 356.

Yurchuk, L. Nanotechnologies in juices production / L. Yurchuk, A. Tonkoshkurova // Youth scientific achievements to the 21st century nutrition problem solution : 88 International scientific conference of young scientist and students, April –May, 2022. – Kyiv : NUFT, 2022. – Part. 3. – P. 363.

Yurchuk, L. Nanotechnology as innovation for food of the future / L. Yurchuk // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : XІ Всеукраїнська науково-практична конференція, присвячена до 70-річчя з дня народження проф. В.Ф. Доценка, 17-18 травня 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – C. 177.

Yurchuk, L. Nanotechnology in food packaging / L. Yurchuk, P. Hatsko // Youth scientific achievements to the 21st century nutrition problem solution : 88 International scientific conference of young scientist and students, April –May, 2022. – Kyiv : NUFT, 2022. – Part. 3. – P. 361.

Yurchuk, L. Role of enzymes / L. Yurchuk, K. Sydorov // Youth scientific achievements to the 21st century nutrition problem solution : 88 International scientific conference of young scientist and students, April –May, 2022. – Kyiv : NUFT, 2022. – Part. 3. – P. 358.

Yurchuk, L. Synthetic vitamin production / L. Yurchuk, O. Latushkin // Youth scientific achievements to the 21st century nutrition problem solution : 88 International scientific conference of young scientist and students, April –May, 2022. – Kyiv : NUFT, 2022. – Part. 3. – P. 359.

Яненко, Л. П. Лише інтегральна наука врятує світ [Electronic resourse] / Л. П. Яненко, Л. В. Юрчук // InterConf : scientific collection. Theory and practice of science : key aspects with the proceedings of the 6-th International scientific and practical conference, June 19- 20, 2022. – Rome, Italy: Dana, 2022. – Pp. 199-208. DOI 10.51582/interconf.19-20.06.2022

Юрчук, Л. В. Инновационные подходы в обучении иностранному языку в неязыковом ВУЗе [Электронный ресурс] / Л. В. Юрчук, Л. П. Яненко // Мова і культура. – 2021. – Вип. 23, Т. VIII (203). – Режим доступа : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34540/1/ yurchuk_yanenko.pdf

Andriienko, K. Negative influence of aspartame onconsumers’ health / K. Andriienko, L. Yurchuk // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 3. – С. 535.

Holovach, D. Nanotechnology in meat production / D. Holovach, L. Yurchuk // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 3. – С. 536.

Lytvynchuk, Y. Influence of technologies of health products on the general condition of human body / Y. Lytvynchuk, L. Yurchuk // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів істудентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 3. – С. 527.

Method of Pectin Esterification Determinationby Titrated Acidity / O. Shulga, V. Lystopad, S. Shulga, L. Yurchuk // Ukrainian Food Journal. – 2020. – Vol. 9, Issue 2. – P. 383–393.

Nebeska, V. Food Additivies / V. Nebeska, L. Yurchuk // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 3. – С. 526.

Veberova, A. Use of a-amylase activators andinhibitors for the prevention of human metabolic diseases / A. Veberova, I. Popova, L. Yurchuk // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 3. – С. 537.

Юрчук, Л. В. Формування іншомовної професійної комунікативної компетенції у здобувачів вищої освіти немовних ЗВО / Л. В.Юрчук, Л. П. Яненко // Мова і культура : матеріали XXІХ Міжнародної наукової конференції ім. С. Бураго, 22–26 червня 2020 р. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2020.

Яненко, Л. П. Проблеми когнітивного дисонансу у міжкультурному спілкуванні сучасних цивілізацій [Електронний ресурс] / Л. П. Яненко, Л. В. Юрчук // Мова і культура : матеріали XXІХ Міжнародної наукової конференції ім. С. Бураго, 22–26 червня 2020 р. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2020. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2020. – Вип. 23, Т. VII (202). – С. 336–343. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/ 123456789/34503/1/PROBLEMS_OF_COGNITIVE_DISSONANCE_IN_INTERCULTURAL_ COMMUNICATION_OF_MODERN_CIVILIZATIONS.pdf

Burlak, M. Wine production industry / M. Burlak, S. Hetman, L. Yurchuk // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 561.

Romanyuk, M. The laters technology in the food industry / M. Romanyuk, L. Yurchuk // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 564.

Shumeruk, M. New technology juces up the food indastry / M. Shumeruk, L. Yurchuk // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 563.

Voloshina, A. Nanotechnologyin food preservation industry / A. Voloshina, L. Yurchuk // Наукові здобуткимолоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 562.

Yurchuk, L. Communicative language teaching [Electronic resource] / L Yurchuk // Формування професіоналізму молоді в системі безперервної освіти : матеріали міжвузівського науково-методичного семінару, 28 лютого 2019 р. – Київ : КНТЕУ, 2019. – С. 130–134. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29687/1/Yurchuk.pdf

Бойко, Г. А. Предметний аспект змісту формування компетентності у професійно-орієнтованому читанні майбутніх інженерів-технологів [Електронний ресурс] / Г. А. Бойко, Л. В. Юрчук // Мова і культура : матеріали ХXVІІІ Міжнародної наукової конференції імені Сергія Бураго, 24–27 червня 2019 р. – Вип. 22, Т. 22 (197). – С. 450–455. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30464/1/Boyko.pdf

Іноземна мова (за професійним спрямуванням) (англійська мова) : методичні рекомендації до проведення практичних занять для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія» освітньо-професійної програми «Хімічна технологія» денної та заочної форм навчання / укладачі : О. М. Галинська, Л. В. Юрчук, Л. П. Яненко, Т. Л. Романенко, А. В. Харченко. – Київ : НУХТ, 2019. – 86 с.

Яненко, Л. П. Інноваційні методи формування іншомовної комунікативної компетенції [Електронний ресурс] / Л. П. Яненко, Л. В. Юрчук // Мова і культура : наукове видання Міжнародної наукової конференції. – Київ, 2018. – Вип. 21, Т. VI. – С. 264–270. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29667/1/1.pdf

Importance of protein and its source [Electronic resource] / L. Yurchuk, T. Kanivets, N. Zotova, B. Hood // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 83-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 5–6 квітня 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – Ч. 4. – С. 189. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/ jspui/bitstream/123456789/25767/1/Importance%20of%20Protein%20and%20Its%20Source.pdf

Yurchuk, L. Peculiarities of communicative language teaching [Electronic resource] / L. Yurchuk, L. Yanenko // Мова і культура : наукове видання Міжнародної наукової конференції імені Дмитра Бураго. – Київ, 2017. – Вип. 20, Т. ІV (189). – С. 344–348. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27878/1/Peculiarities%20of% 20communicative%20language%20teaching.pdf

Yurchuk, L. The use of nanotechnology in the production ofise-cream / L.Yurchuk, O. Shumiak, A. Meshcheryakov // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 83-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 5–6 квітня 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – Ч. 4. – С. 190.

Protas, A. Alternative Methods of Obtaining Electricity for Active Tourism [Electronic resource] / A. Protas, L. Yurchuk // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 82-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 13–14 квітня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – Ч. 4. – С. 204. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/23213/1/3.pdf

Riabenka, А. Religious Tourism in Ukraine [Electronic resource] / А. Riabenka, L. Yurchuk // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 82-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 13–14 квітня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – Ч. 4. – С. 157. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/ bitstream/123456789/23215/1/1.%20Religious_Tourism_in_Ukraine.pdf

Samorodova, S. Delicious Italy Wine [Electronic resource] / S. Samorodova, L. Yurchuk // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 82-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 13–14 квітня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – Ч. 4. – С. 158. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/ bitstream/123456789/23214/1/2.%20Delicious_Italy_Wine.pdf

Scientific basis of enviromental assessment infood processing [Electronic resource] / O. V. Tohachynska, O. V. Nychyk, L. V. Yurchuk, O. M. Salavor // Food Science for Well-being (CEFood 2016) : 8th Central European Congress on Food 2016 : book of abstracts, 23–26 May 2016. – Kyiv : NUFT, 2016. – P. 127. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/ 23781/1/Tezy.PDF

Юрчук, Л. В. Особенности формирования иноязычной коммуникативной компетенции [Электронный ресурс] / Л. В. Юрчук // Інноваційні методи викладання іноземних мов у немовних вищих навчальних закладах : програма і матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 16 травня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – С. 61–63. – Режим доступа : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/23926/1/23.pdf

Яненко, Л. П. Програмно-технічне забезпечення інноваційних технологій викладання іноземних мов у немовному ВНЗ [Електронний ресурс] / Л. П.Яненко, Л. В. Юрчук // Мова і культура : наукове видання. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2016. – Вип. 19, Т. IІ (182). – С. 64–70. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/ 25577/1/Program%20and%20technical%20support%20for%20innovative%20technologies% 20of%20foreign%20languages%20teaching%20in%20universities.pdf

Яненко, Л. П. Інновації у викладанні іноземних мов у немовних ВНЗ [Електронний ресурс] / Л. П. Яненко, Л. В. Юрчук // Інноваційні методи викладання іноземних мов у немовних вищих навчальних закладах : програма і матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 16 травня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016.– С. 65–67. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/23924/1/25.pdf