Яненко Лариса Петрівна

ORCID ID: 0009-0009-4173-3108

Статистичні показники (станом на 01.06.2024 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
  к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
46
2
72

Перелік опублікованих документів:

Kovtun, M. Innovative restaurant technologies [Електронний ресурс] / M. Kovtun, L. Yanenko // Актуальні питання інтернаціоналізації вищої освіти в Україні в умовах сучасних освітніх реалій : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, 21-22 березня 2024 р., м. Біла Церква. – Біла Церква : БНАУ, 2024.– С. 16-17. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/items/87cbc763-a323-48dc-bd73-823bb1bee3fd

Yurchuk, L. Creative performance approach to communicative language teaching / L. Yurchuk, L. Yanenko [Електронний ресурс] // Професійний розвиток: методологічна основа та інноваційні технології : матеріали Всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації, 1 січня – 11 лютого 2024 р. – Львів, Торунь : Liha-Pres, 2024. – С. 271–275. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/items/9ae65875-9e34-4ef0-93df-624c897eec06

Юрчук, Л. В. Дискурсивна компетенція в системі професійно-орієнтованого навчання іноземним мовам здобувачів вищої освіти готельно-ресторанного бізнесу та туризму [Електронний ресурс] / Л. В. Юрчук, Л. П. Яненко // Інноваційні технології в готельно-ресторанному та туристичному бізнесі : матеріали XІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 140-річчю НУХТ, 21 травня 2024 р. – Київ : НУХТ, 2024. – С. 265–266. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/items/2751817d-cb28-4956-bacb-fa0d79d067f4

Яненко, Л. П. Когнітивна лінгвістика має посилити прагматику кожної мови [Електронний ресурс] / Л. П. Яненко, Л. В. Юрчук // Наукові записки Національного університету Острозька академія. – Острог : НаУОА, 2024. – Вип. 21 (89). – С. 39–42. – (Серія : Філологія). – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/items/356fa988-d11c-4a0b-bddd-a9951574c2a3

Яненко, Л. П. Проблеми використання нових комп’ютерних технологій для дистанційної освіти [Електронний ресурс] / Л. П. Яненко, Л. В. Юрчук // Актуальні питання інтернаціоналізації вищої освіти в Україні в умовах сучасних освітніх реалій : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, 21–22 березня 2024 р., м. Біла Церква. – Біла Церква : БНАУ, 2024. – С. 179–181. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/items/5fa38f08-997e-493e-8142-4d634a6099bd

Moroz, V. Methodology for developing a HACCP system plan / V. Moroz, L. Yanenko // Youth scientific achievements to the 21st century nutrition problem solution : 89 International scientific conference of young scientist and students, April, 3-7, 2023 : book of abstract. – Kyiv : NUFT, 2023. – Part 3. – P. 480.

Sokol, E. Determination of Fat-soluble Vitamins in Food and Pharmaceutical Supplements Using Packed-fiber Solid Phase Extraction (SPE) / E. Sokol, L. Yanenko // Youth scientific achievements to the 21st century nutrition problem solution : 89 International scientific conference of young scientist and students, April, 3-7, 2023 : book of abstract. – Kyiv : NUFT, 2023. – Part 3. – P. 481.

Vinnyk, I. Catering Service / I.Vinnyk, L. Yanenko // Youth scientific achievements to the 21st century nutrition problem solution : 89 International scientific conference of young scientist and students, April, 3-7, 2023 : book of abstract. – Kyiv : NUFT, 2023. – Part 3. – P. 483.

Ліщитович, Л. І. На шляху до оптимальної мови порозуміння сучасних цивілізацій [Електронний ресурс] / Л. І. Ліщитович, Л. П. Яненко // Наукові записки Національного університету «Острозька академія» : серія «Філологія». – Острог : НаУОА, 2023. – Вип. 20 (88). – С. 44–48. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/items/3f8f5ce2-67b4-4ede-acf2-c1a9518cc1a3

Ліщитович, Л. І. Про вплив форм навчання на соціалізацію та ефективність співробітництва студентів [Електронний ресурс] / Л. І. Ліщитович, Л. П. Яненко // Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія «Філологія». – Острог : НаУОА, 2023. – Вип. 20(88). – С. 61–65. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/items/9bf78a20-db13-4b03-82c2-d331334f3d16

Horiela, N. Use of erythropoietin / N. Horiela, L. Yanenko // Youth scientific achievements to the 21st century nutrition problem solution : 88 International scientific conference of young scientist and students, April –May, 2022. – Kyiv : NUFT, 2022. – Part. 3. – P. 350.

Ovcharenko, K. Glowing plants / K. Ovcharenko, L. Yanenko // Youth scientific achievements to the 21st century nutrition problem solution : 88 International scientific conference of young scientist and students, April –May, 2022. – Kyiv : NUFT, 2022. – Part. 3. – P. 348.

Savchuk, A. Plastic degradation by Extremophilic Bacteria / A. Savchuk, L. Yanenko // Youth scientific achievements to the 21st century nutrition problem solution : 88 International scientific conference of young scientist and students, April –May, 2022. – Kyiv : NUFT, 2022. – Part. 3. – P. 347.

Tkachuk, I. Ways of kitchen waste management in restaurants / I. Tkachuk, L. Yanenko // Youth scientific achievements to the 21st century nutrition problem solution : 88 International scientific conference of young scientist and students, April –May, 2022. – Kyiv : NUFT, 2022. – Part. 3. – P. 349.

Yurchuk, L. Innovative approaches to foreign language communicative competence formation [Electronic resourse] / L. Yurchuk, L. Yanenko // InterConf : scientific collection. Theory and practice of science : key aspects with the proceedings of the 6-th International scientific and practical conference, June 19- 20, 2022. – Rome, Italy: Dana, 2022. – Pp. 157–166. DOI 10.51582/interconf.19-20.06.2022.015 

Ліщитович, Л. І. Інформаційні згортки та когнітивні фільтри як засоби приборкання планетарного цунамі / Л. І. Ліщитович, Л. П. Яненко // Грааль науки. – 2022. – № 11. – С. 211–220. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/37693

Яненко, Л. П. Лише інтегральна наука врятує світ [Electronic resourse] / Л. П. Яненко, Л. В. Юрчук // InterConf : scientific collection. Theory and practice of science : key aspects with the proceedings of the 6-th International scientific and practical conference, June 19- 20, 2022. – Rome, Italy: Dana, 2022. – Pp. 199-208. DOI 10.51582/interconf.19-20.06.2022

Яненко, Л. П. Можливoсті та проблеми цифровізації / Л. П. Яненко // // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали XI Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої до 70-річчя з дня народження професора В.Ф. Доценка, 17 травня 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 138. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/37694

Яненко, Л. П. Освіта дорослих як засіб протидії генерації біороботів / Л. П. Яненко // Психолого-педагогічні аспекти навчання дорослих в системі неперервної освіти : VІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція, 16 грудня 2021 р., м. Біла Церква. – Біла Церква : БІНПО ДВНЗ УМО, 2021. – С. 27-29.

Юрчук, Л. В. Инновационные подходы в обучении иностранному языку в неязыковом ВУЗе [Электронный ресурс] / Л. В. Юрчук, Л. П. Яненко // Мова і культура. – 2021. – Вип. 23, Т. VIII (203). – Режим доступа : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34540/ 1/yurchuk_yanenko.pdf

Яненко, Л. П. До науки про народовладдя [Електронний ресурс] / Л. П. Яненко // Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Т. V : Динаміка наукових та освітніх досліджень в умовах пандемії : кол. монографія. – Конін ; Ужгород ; Херсон : Посвіт, 2021. – С. 352–365. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/ 34544/1/yanenko_narodovladdya.pdf

Яненко, Л. П. Освіта дорослих як засіб протидії генерації біороботів / Л. П. Яненко // Психолого-педагогічні аспекти навчання дорослих в системі неперервної освіти : матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 16 грудня 2021 р., м. Біла Церква. – 2021. – С. 489–493. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/37670

Borodulia, H. The use of stem cells in medicine [Electronic resource] / H. Borodulia, L. Yanenko // Наукові здобуткимолоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 3. – С. 524. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/ bitstream/123456789/31703/1/25.06.20-8.pdf

Riabko, A. Recreation and tourist potential of volyn region [Electronic resource] / A. Riabko, L. Yanenko // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 3. – С. 525. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/ jspui/bitstream/123456789/31701/1/25.06.20-6.pdf

Tkachuk, I. Challenges and their solutions in the hotel and catering industry [Electronic resource] / I. Tkachuk, L. Yanenko // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантіві студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 3. – С. 522. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31700/1/25.06.20-5.pdf

Yanenko, L. Some problems of cognitive dissonance in e-learning process [Electronic resource] / L. Yanenko // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 3. – С. 523. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/ jspui/bitstream/123456789/31702/1/25.06.20-7.pdf

Юрчук, Л. В. Формування іншомовної професійної комунікативної компетенції у здобувачів вищої освіти немовних ЗВО / Л. В. Юрчук, Л. П. Яненко // Мова і культура : матеріали XXІХ Міжнародної наукової конференції імені С. Бураго, 22–26 червня 2020 р. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2020.

Яненко, Л. П. Лінгвістичні проблеми когнітивного диссонансу [Електронний ресурс] / Л. П. Яненко // Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи : кол. монографія. Т. ІІІ : Констатації та діалоги в просторі науки та освіти / за наук. ред. Я. Ґжесяк, І. Зимомря, В. Ільницький. – Конін ; Ужгород ; Київ ; Херсон : Посвіт, 2020. – С. 367–375. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31704/1/25.06.20-9.pdf

Яненко, Л. П. Можливості когнітивної лінгвістики проти когнітивних дисонансів [Електронний ресурс] / Л. П. Яненко // Актуальні проблеми іншомовної комунікації: лінгвістичні, методичні та соціально-психологічні аспекти : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-методичної Інтернет-конференції, 26 березня 2020 р. – Луцьк : ЛНТУ, 2020. – С. 269–271. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31705/ 1/25.06.20-10.pdf

Яненко, Л. П. Проблеми когнітивного дисонансу у міжкультурному спілкуванні сучасних цивілізацій [Електронний ресурс] / Л. П. Яненко, Л. В. Юрчук // Мова і культура : матеріали XXІХ Міжнародної наукової конференції імені С. Бураго, 22–26 червня 2020 р. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2020. – Вип. 23, Т. VII (202). – С. 336–343. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34503/1/PROBLEMS_OF_COGNITIVE _DISSONANCE_IN_INTERCULTURAL_COMMUNICATION_OF_MODERN_ CIVILIZATIONS.pdf

Яненко, Л. П. Харчові добавки як захист від глобалізаційної втрати імунітету / Л. П. Яненко // Оздоровчі харчові продуктита дієтичні добавки: технології, якість та безпека : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 19–20 листопада 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 12–13.

Dzham, A. Why are trans-fat bad for us? / A. Dzham, L. Yanenko // Youth scientific achievements to the 21st century nutrition problem solution : book of abstract of 85 International scientific conference of young scientist and students. – Kyiv : NUFT, 2019. – Part 3. – Р. 576.

Filatova, N. Applications of Food Biotechnology / N. Filatova, L. Yanenko // Youth scientific achievements to the 21st century nutrition problem solution : bookof abstract of 85 International scientific conference of young scientist and students. – Kyiv : NUFT, 2019. – Part 3. – Р. 575.

Skyba, P. CRISPR/CAS9 / P. Skyba, L. Yanenko // Youth scientific achievements to the 21st century nutrition problem solution : book of abstract of 85 International scientific conference of young scientist and students. – Kyiv : NUFT, 2019. – Part 3. – Р. 574.

Smagol, O. Influence of stemcells on stroke-affected brain / O. Smagol, L. Yanenko // Youth scientific achievements to the 21st century nutrition problem solution : book of abstract of 85 International scientific conference of young scientist and students. – Kyiv : NUFT, 2019. – Part 3. – Р. 577.

Yanenko, L. Geroprotective peptides / L. Yanenko, M. Stanishevska // Youth scientific achievements to the 21st century nutrition problem solution : book of abstract of 85 International scientific conference of young scientist and students. – Kyiv : NUFT, 2019. – Part 3. – Р. 573.

Yanenko, L. Use of liposomes incancer therapy / L. Yanenko, A. Rachkovska // Youth scientific achievements to the 21st century nutrition problem solution : book of abstract of 85 International scientific conference of young scientist and students. – Kyiv : NUFT, 2019. – Part 3. – Р. 572.

Yanenko, L. Some іdеas for building partnership learning environment [Electronic resource] / L Yanenko // Мова та література у полікультурному просторі : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 8–9 лютого 2019 р., м. Львів. – Львів : ЛОГОС, 2019. – С. 56–57. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29596/1/ Some_%d1%96d%d0%b5as_for_building.pdf

Бойко, Г. А. Значення професійно орієнтованого читання у змісті навчання майбутніх інженерів-технологів [Електронний ресурс] / Л. П. Яненко, Г. А. Бойко // Мова і культура : матеріали ХXVІІІ Міжнародної наукової конференції імені Дмитра Бураго, 24–27 червня 2019 р. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2019. – Вип. 22 (197). – С. 484–490. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30465/1/Boyko%202.pdf

Іноземна мова (за професійним спрямуванням) (англійська мова) : методичні рекомендації до проведення практичних занять для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія» освітньо-професійної програми «Хімічна технологія» денної та заочної форм навчання / укладачі : О. М. Галинська, Л. В. Юрчук, Л. П. Яненко, Т. Л. Романенко, А. В. Харченко. – Київ : НУХТ, 2019. – 86 с.

Яненко, Л. П. Духовно-інтелектуальне навчання та виховання як природне право кожної людини [Електронний ресурс] / Л. П. Яненко // Духовно–інтелектуальне виховання і навчання молоді в ХХІ столітті : міжнародна кол. монографія. – Харків : ВННОІ, 2019. – С. 107–112. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34606/1/ duhovno-intelektualne%20navchannya.pdf

Яненко, Л. П. Завдання і можливості інтегральної освіти у подоланні комунікативних бар’єрів в умовах інформаційного вибуху [Електронний ресурс] / Л. П. Яненко // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції / Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ. – Харків : ФОП Панов А. М., 2019. – С. 184–185. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30664/1/Yanenko%20tezy.pdf

Яненко, Л. П. Постринкові особливості готельно-ресторанного бізнесу та туризму [Електронний ресурс] / Л. П. Яненко // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 19–20 березня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 63. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/ 29594/1/Post-market.pdf

Яненко, Л. П. Синергетика безпеки та якості харчових продуктів [Електронний ресурс] / Л. П. Яненко // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 19–20 березня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019 р. – С. 182. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29595/1/Synergetics.pdf

Яненко, Л. П. Мовні проблеми розвитку інтегральної науки [Електронний ресурс] / Л. П. Яненко // Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті. Діалог культур як чинник інтеграції. – Варшава ; Ужгород ; Херсон : Посвіт, 2019. – С. 210–212. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29593/1/Yanenko.pdf

Golovan, A. Trends in Development of Tourist Business until 2020 [Electronic resource] / A. Golovan, L. Yanenko // Youth scientific achievements to the 21st century nutrition problem solution : book of abstract of 84 International scientific conference of young scientist and students, 23–24 April 2018. – Kyiv : NUFT, 2018. – Part 4. – P. 159. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/ jspui/bitstream/123456789/27919/1/Trends%20in%20Development%20of%20Tourist%20Business%20until%202020.pdf

Khotieva, O. Problems and Perspectives of Development of Green (Rural) Tourism in Ukraine [Electronic resource] / O. Khotieva, L. Yanenko // Youth scientific achievements to the 21st century nutrition problem solution : book of abstract of 84 International scientific conference of young scientist and students, 23–24 April 2018. – Kyiv : NUFT, 2018. – Part 4. – P. 156. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27917/1/Problems%20and%20 Perspectives%20of%20Development%20of%20Green%28Rural%29%20Tourism%20in%20 Ukraine.pdf

Lahuta, S. Aroma Marketing in the Hotel and Tourism Business [Electronic resource] / S. Lahuta, L. Yanenko // Youth scientific achievements to the 21st century nutrition problem solution : book of abstract of 84 International scientific conference of young scientist and students, 23–24 April 2018. – Kyiv : NUFT, 2018. – Part 4. – P. 157. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/ 123456789/27915/1/Aroma%20Marketing%20in%20the%20Hotel%20and%20Tourism%20Business.pdf

Podolyanchuck, V. Biotechnology is Enriching Our Life [Electronic resource] / V. Podolyanchuck, L. Yanenko // Youth scientific achievements to the 21st century nutrition problem solution : book of abstract of 84 International scientific conference of young scientist and students, 23–24 April 2018. – Kyiv : NUFT, 2018. – Part 4. – P. 158. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/ 123456789/27916/1/Biotechnology%20is%20Enriching%20Our%20Life.pdf

Shtoma, Y. State Policy on Development of Hotel Industry [Electronic resource] / Y. Shtoma, L. Yanenko // Youth scientific achievements to the 21st century nutrition problem solution : book of abstract of 84 International scientific conference of young scientist and students, 23–24 April 2018. – Kyiv : NUFT, 2018. – Part 4. – P. 160. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/ 123456789/27918/1/State%20Policy%20on%20Development%20of%20Hotel%20Industry.pdf

Яненко, Л. П. Інноваційні методи формування іншомовної комунікативної компетенції [Електронний ресурс] / Л. П. Яненко, Л. В. Юрчук // Мова і культура. – Вип. 21, Т. VI. – Київ, 2018. – С. 264–270. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/ 29667/1/1.pdf

Яненко, Л. П. Про когнітивну цінність різних мов для цифрової цивілізації [Електронний ресурс] / Л. П. Яненко // Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов : матеріали XIIІ Міжнародної науково-практичної конференції, 12 квітня 2018 р. – Київ, 2018. – С. 184–185. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27920/ 1/About%20cognitive%20value%20of%20different%20languages%20for%20digital%20civilization.pdf

Яненко, Л. П. Про мову ноосферних комунікацій [Електронний ресурс] / Л. П. Яненко // Таврійські філологічні наукові читання : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 26–27 січня 2018 р., м. Київ. – Київ : Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, 2018. – С. 193–194. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/ bitstream/123456789/27921/1/About%20the%20language%20of%20%20noosphere%20communications.pdf

Datska, N. The sour milk drink with antioxidant properties / N. Datska, L. Yanenko // Youth scientific achievements to the 21st century nutrition problem solution : book of abstract of 83 International scientific conference of young scientist and students, 5–6 April 2017. – Part 4. – P. 154.

Honcharova, Y. Technological properties of white brined cheese produced from organic goat milk [Electronic resource] / Y. Honcharova, L. Yanenko // Youth scientific achievements to the 21st century nutrition problem solution : book of abstract of 83 International scientific conference of young scientist and students, 5–6 April 2017. – Part 4. – P. 152. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25581/1/GOAT%20MILK.pdf

Koveshnikova, D. Exotic tourism [Electronic resource] / D. Koveshnikova, L. Yanenko // Youth scientific achievements to the 21st century nutrition problem solution : book of abstract of 83 International scientific conference of young scientist and students, 5–6 April 2017. – Part 4. – P. 151. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25582/1/ Exotic%20tourism.pdf

Mironova, M. Gas-liquid chromatographic assay of the components of electrochemically reduced glucose solutions [Electronic resource] / M. Mironova, L. Yanenko // Youth scientific achievements to the 21st century nutrition problem solution : book of abstract of 83 International scientific conference of young scientist and students, 5–6 April 2017. – Part 4. – P. 153. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25580/1/glucose%20solutions.pdf

Yurchuk, L. Peculiarities of communicative language teaching [Electronic resource] / L. Yurchuk, L. Yanenko // Мова і культура : наукове видання Міжнародної наукової конференції імені Д. Бураго. – Київ, 2017. – Вип. 20, Т. ІV (189). – С. 344–348. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27878/1/Peculiarities%20of% 20communicative%20language%20teaching.pdf

Яненко, Л. П. Жоден інтелектуальний робот не замінить красномовного бармена [Електронний ресурс] / Л. П. Яненко // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 22–23 березня 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – С. 114–115. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/ 123456789/25583/1/Intellectual%20robot%20cann%27t%20replace%20eloquent%20bartender.pdf

Яненко, Л. П. Можливості сучасної візуалізації для прискорення вивчення мови [Електронний ресурс] / Л. П. Яненко // Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов : матеріали XII Міжнародної науково-практичної конференції, 28 лютого 2017 р. – Київ, 2017. – С. 183–184. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/ 123456789/25520/1/Possibilities%20of%20contemporary%20rendering%20to%20accelerate% 20language%20learning.pdf

Yanenko, L. Influence of heating on stability ofγ-oryzanol in gluten-free ready meals [Electronic resource] / L. Yanenko, V. Kalmazan // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 82-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 13–14 квітня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – Ч. 4. – С. 181. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/23616/1/Influence.pdf

Yanenko, L. Pros and cons of fast food [Electronic resource] / L. Yanenko, Y. Atanova // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 82-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 13–14 квітня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – Ч. 4. – С. 182. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/ bitstream/123456789/23619/1/PROS.pdf

Yanenko, L. The importance of high level service in hotel [Electronic resource] / L. Yanenko, K. Osypova // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 82-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 13–14 квітня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – Ч. 4. – С. 179. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/23617/1/IMPORTANCEL.pdf

Yanenko, L. Tourism as socio-economic phenomenon [Electronic resource] / L. Yanenko, Y. Razumey // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 82-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 13–14 квітня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – Ч. 4. – С. 180. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/23620/1/TOURISM.pdf

Yanenko, L. Yachting as one of developing niche tourism industry [Electronic resource] / L. Yanenko, D. Koveshnikova // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 82-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 13–14 квітня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – Ч. 4. – С. 178. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/23618/1/YACHTING.pdf

Яненко, Л. П. Програмно-технічне забезпечення інноваційних технологій викладання іноземних мов у немовному ВНЗ [Електронний ресурс] / Л. П. Яненко, Л. В. Юрчук // Мова і культура. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2016. – Вип. 19, Т. IІ (182). – С. 64–70. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/ 25577/1/ Program%20and %20technical%20support%20for%20innovative%20technologies% 20of%20foreign%20languages% 20teaching%20in%20universities.pdf

Яненко, Л. П. Інновації у викладанні іноземних мов у немовних ВНЗ [Електронний ресурс] / Л. П. Яненко, Л. В. Юрчук // Інноваційні методи викладання іноземних мов у немовних вищих навчальних закладах : програма і матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 16 травня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – С. 65–67. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/23924/1/25.pdf