Бойко Ганна Анатоліївна

ORCID ID: 0000-0001-9343-6601

Статистичні показники (станом на 01.06.2024 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
  к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
1
60

Перелік опублікованих документів:

Бойко, Г. А. Особливості формування англомовної компетентності в професійно орієнтованому читанні у студентів інженерних спеціальностей [Електронний ресурс] / Г. А. Бойко // Актуальні питання у сучасній науці. – 2024 . – № 6. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/items/46715958-532a-4202-afe2-15947f0871cd

Бойко, Г. А. Підходи до розвитку компетентності у професійно орієнтованому читанні майбутніх інженерів [Електронний ресурс] / Г. А. Бойко // Актуальні питання інтернаціоналізації вищої освіти в Україні в умовах сучасних освітніх реалій : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, 21–22 березня 2024 р., м. Біла Церква. – Біла Церква : БНАУ, 2024. – С. 77 – 78. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/items/85ef28d7-1eb2-4aa1-9357-724bbcce354d

Business simulation games in developing pre-service restaurant managers’ speech interaction competence using GPTChat [Electronic resourse] / S. Nikolaeva, V. Chernysh, H. Boiko, O. Galynska // Advanced Education. – 2023. – № 22. – Р. 27-37. – DOI : https://doi.org/10.20535/2410-8286.276166. – Access mode : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/40713/1/GPTChat.pdf

Vozniuk, S. «Dunkle Küche» als modernes Format einer Einrichtung auf dem Markt der Gastronomie / S. Vozniuk, A. Kravchenko, H. Boyko // Youth scientific achievements to the 21st century nutrition problem solution : 89 International scientific conference of young scientist and students, April, 3-7, 2023 : book of abstract. – Kyiv : NUFT, 2023. – Part 3. – P. 485.

Бойко, Г. А. Історія і сучасний стан формування у майбутніх фахівців з харчових технологій англомовної компетентності в професійно орієнтованому монологічному мовленні [Електронний ресурс] / Г. А. Бойко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка. – 2023. – № 1. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/40712/1/Boiko.pdf

Бойко, Г. А. Розвиток компетентності у професійно орієнтованому читанні студентів інженерних спеціальностей [Електронний ресурс] / Г. А. Бойко // Актуальні питання інтернаціоналізації вищої освіти в Україні: лінгвістичний, правовий та психолого-педагогічний аспекти : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції, 23-24 березня 2023 р., м. Біла Церква. – 2023. – С. 176. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/40714/1/Boiko.pdf

Kladchenko, Y. Growth of socially responsible management significance in hotel and restaurant business in modern conditions / Y. Kladchenko, H. Boiko // Youth scientific achievements to the 21st century nutrition problem solution : 88 International scientific conference of young scientist and students, April –May, 2022. – Kyiv : NUFT, 2022. – Part 3. – P. 349.

Skrynnik, I. Alternative Milch. Pflanzliche "Milch" / I. Skrynnik, H. Boiko // Youth scientific achievements to the 21st century nutrition problem solution : 88 International scientific conference of young scientist and students, April –May, 2022. – Kyiv : NUFT, 2022. – Part 3. – P. 386.

Бойко, Г. А. Використання опор для формування англомовної компетентності у професійно орієнтованому монологічному мовленні у майбутніх фахівців з харчових технологій / Г. А. Бойко // Vzdelávanie A Spoločnosť VIІ. – 2022. – № 7. – С. 92-105.

Бойко, Г. А. Ділова гра у формуванні професійно орієнтованої англомовної компетентності в монологічному мовленні у майбутніх фахівців з харчових технологій / Г. А. Бойко // Іноземні мови. – 2022. – № 2. – С. 9-14.

Бойко, Г. А. Мовленнєві вміння для формування англомовної компетентності у професійно орієнтованому монологічному мовленні у майбутніх фахівців з харчових технологій / Г. А. Бойко // Актуальні питання інтернаціоналізації вищої освіти в Україні: лінгвістичний, правовий та психологічний аспекти : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 25-26 березня 2022 р. – Біла Церква : БНАУ, 2022. – C. 40–42.

Бойко, Г. А. Сучасні тенденції у формуванні іншомовної комунікативної компетентності у студентів технологічних спеціальностей / Г. А. Бойко // Технології, інструменти та стратегії реалізації наукових досліджень : матеріали III Міжнародної наукової конференції, 15 квітня 2022 р., м. Львів. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2022. – С. 71–72.

Бойко, Г. А. Етапи формування англомовної компетентності в професійно орієнтованому монологічному мовленні [Електронний ресурс] / Г. А. Бойко // Актуальні питання інтернаціоналізації вищої освіти в Україні: лінгвістичний, правовий та психологічний аспекти : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 25–26 березня 2021 р. – Біла Церква : БНАУ, 2021. – С. 46 – 47. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/ 123456789/34139/1/The%20stages%20of%20building%20professionally%20oriented% 20English%20monologic%20speech%20competence..pdf

Boyko, A. Criteria and selection procedure of video materials for building pre-service food technologists’ speech production competence [Electronic resource] / A. Boyko // World Science. – 2020. – № 2 (54), Vol. 2. – P. 13–17. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/ bitstream/123456789/32298/1/ CRITERIA_OF_SELECTION.pdf

Mostova, V. Moderne Erfindungen zum Schutz derUmwelt / V. Mostova, N. Bublienko, A. Boyko // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3квітня, 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 3. – С. 545.

Бойко, Г. А. Види самостійної роботи у процесі формування англомовної компетентності в професійно орієнтованому монологічному мовленні майбутніх фахівців харчових технологій / Г. А. Бойко // Світ як інтертекст : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 17–18 червня 2020 р. – Київ : КНЛУ, 2020. – С. 424–426.

Бойко, Г. А. Експериментальна перевірка методики формування у майбутніх фахівців з харчових технологій англомовної компетентності в професійно орієнтованому монологічному мовленні [Електронний ресурс] / Г. А. Бойко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка. – 2020. – № 1. – С. 144–154. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32299/1/experyment.pdf

Бойко, Г. А. Комплекси вправ і завдань для формування у майбутніх фахівців з харчових технологій англомовної компетентності в професійно орієнтованому монологічному мовленні [Електронний ресурс] / Г. А. Бойко // Іноземні мови. – 2020. – № 1. – С. 49–52. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32300/1/ KOMPLEKS%20VPRAV.pdf

Бойко, Г. А. Формування професійно орієнтованої англомовної компетентності в монологічному мовленні у майбутніх фахівців з харчових технологій у процесі самостійної роботи : дис. … доктора філософії : 011 – Освітні, педагогічні науки / Ганна Анатоліївна Бойко ; Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2020. – 253 с.

Бойко, Г. А. Функціональні типи монологів для формування англомовної компетентності у майбутніх фахівців з харчових технологій [Електронний ресурс] / Г. А. Бойко // Perspectives of World Science and Education : матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції, 20–22 травня 2020 р., м. Осака, Японія. – С. 322–325. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31684/1/24.06.20-11.pdf

Архангельський, І. Green Practices in the restaurant industry / І. Архангельський, Г. Бойко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 579.

Бойко, Г. А. Значення професійно орієнтованого читання у змісті навчання майбутніх інженерів-технологів [Електронний ресурс] / Г. А. Бойко, Л. П. Яненко // eNUFTIR – Electronic National University of Food Technologies Institutional Repository. – 2019. - Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29592/1/Boyko.pdf.

Бойко, Г. А. Модель організації процесу формування у майбутніх фахівців з харчових технологій англомовної компетентності в професійно орієнтованому монологічному мовленні [Електронний ресурс] / Г. А. Бойко // Intellectual Economic, Management and Education : рroceeding of the 1st International symposium. – С. 374–376. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30463/1/Boyko.pdf

Бойко, Г. А. «Перевернутий клас» як технологія організації самостійної роботи майбутніх фахівців з харчових технологій у процесі формування англомовної компетентності в професійно орієнтованому монологічному мовленні [Електронний ресурс] / Г. А. Бойко // Adorbem perlinguas. До світу через мови : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 20–22 березня 2019 р. – Київ : КНЛУ, 2019. – С. 499–501. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29669/1/Boyko%20A.%20A.%20FLIPPED%20CLASSROOM.pdf

Бойко, Г. А. Підсистема вправ для формування у майбутніх фахівців з харчових технологій англомовної компетентності в професійно орієнтованому монологічному мовленні [Електронний ресурс] / Г. А. Бойко // Іноземні мови. – 2019. – № 4 (100). – С. 3–11. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31682/1/24.06.20-9.pdf

Бойко, Г. А. Предметний аспект змісту формування компетентності упрофесійно орієнтованому читанні майбутніх інженерів-технологів [Електроннийресурс] / Г. А. Бойко, Л. В. Юрчук // eNUFTIR – Electronic National University of Food Technologies Institutional Repository. – 2019. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/29681.

Bilodidowa, N. Die Besonderheiten Naming der Ukrainischen Lebensmittel (Auf dem Beispiel der Milchproduktion und der Säfte) [Electronic resource] / N. Bilodidowa, A. Bojko // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблемі харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 4. – С. 249. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27923/1/Die%20Besonderheiten%20Naming%20der%20Ukrainischen%20Lebensmittel%20%28Auf%20dem%20Beispiel%20der%20Milchproduktion%20und%20der%20S%c3%a4fte%29.pdf

Hyrba, A. Die Rolle und BedeutungVertriebspolitik für den Erfolg von Unternehmen / A. Hyrba, A. Bojko // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблемі харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів істудентів, 23–24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 4. – С. 250.

Бойко, Г. А. Дидактичні функції навчального середовища Moodle у процесі формування англомовної компетентності в професійно орієнтованому монологічному мовленні у майбутніх фахівців з харчових технологій [Електронний ресурс] // Інноваційні методи викладання іноземних мов у немовних вищих навчальних закладах : матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції, 16 травня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 11–13. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27645/1/3.pdf

Бойко, Г. А. Критерії оцінювання англомовного професійно орієнтованого монологічного мовлення майбутніх фахівців з харчових технологій [Електронний ресурс] / Г. А. Бойко // Імперативи розвитку громадянського суспільства у забезпеченні національної конкурентоспроможності : матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції, 13–14 грудня 2018 р. – Батумі : 2018. – С. 206–207. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29426/1/1.pdf

Бойко, Г. А. Лінгвістичні особливості професійно орієнтованого монологічного мовлення майбутніх фахівців з харчових технологій [Електронний ресурс] // Україна і світ: діалог мов та культур : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 11–13 квітня 2018 р. – Київ : КНЛУ, 2018. – С. 547–549. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27643/1/1.pdf

Бойко, Г. А. Методичні передумови використання навчального середовища Moodle для формування у майбутніх фахівців з харчових технологій англомовної компетентності в монологічному мовленні у процесі самостійної роботи [Електронний ресурс] / Г. А. Бойко // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. – 2018. – № 28. – С. 94–101. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29425/1/2.pdf

Бойко, Г. А. Психологічні особливості професійно орієнтованого монологічного мовлення майбутніх фахівцівз харчових технологій [Електронний ресурс] // Полілог культур: освітній і культурологічний простір : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців, 27 березня 2018 р. – Чернігів : Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т. Г. Шевченка, 2018. – С. 33–34. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27644/1/2.pdf

Grischenko, O. Probleme von Trinkwasser [Electronic resource] / O. Grischenko, A. Boyko // Youth scientific achievements tothe 21st nutrition problem solution : book of abstract 83 International scientific conference of young scientists and students, 5–6 April 2017. – Kyiv : NUFT, 2017. – Part 4. – P. 218. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/ 123456789/25423/1/Probleme_von_Trinkwasser.PDF

Mostova, V. Ökologische Probleme. Wasserverbrauch [Electronic resource] / V. Mostova, A. Boyko // Youth scientific achievements to the 21st nutrition problem solution : book of abstract 83 International scientific conference of young scientists and students, 5–6 April 2017. – Kyiv : NUFT, 2017. – Part 4. – P. 217. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/ 25422/1/%c3%96kologische_Probleme.PDF

Ukhal, V. Lebensmittelzusatzstoff [Electronic resource] / V. Ukhal, A. Boyko // Youth scientific achievements to the 21st nutrition problem solution : book of abstract 83 International scientific conference of young scientistsand students, 5–6 April 2017. – Kyiv : NUFT, 2017. – Part 4. – P. 216. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25421/1/ Lebensmittelzusatzstoff.PDF

Бойко, Г. А. Навчально-стратегічна компетентність як компонент змісту формування у майбутніх фахівців з харчових технологій компетентності у англомовному монологічному мовленні [Електронний ресурс] / Г. А. Бойко // Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення та підходи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 17 листопада 2017 р. – Баку ; Ужгород ; Дрогобич, 2017. – С. 146–148. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/ 27403/1/%d0%a2%d0%b5%d0%b7%d0%b8%20%d0%bd%d0%b0%d0%b2% d1%87%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b3%d1%96%d1%87% d0%bd%d0%b0.pdf

Бойко, Г. А. Німецька мова для харчової промисловості та сфери обслуговування : навч. посібник / Г. А.Бойко. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. – 80 с.

Бойко, Г. А. Предметний аспект змісту формування у майбутніх фахівців з харчових технологій англомовної компетентності в монологічному мовленні [Електронний ресурс] / Г. А. Бойко // Сучасна гуманітаристика : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, 13 жовтня 2017 р. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 3. – С. 7–11. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/ 27401/1/%d0%a2%d0%b5%d0%b7%d0%b8%20%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4% d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%b9%20%d0%b0%d1%81%d0%bf%d0% b5%d0%ba%d1%82.pdf

Бойко, Г. А. Теоретичні передумови реалізації самостійної роботи для формування у майбутніх фахівців з харчових технологій англомовної компетентності в монологічному мовленні [Електронний ресурс] / Г. А.Бойко // Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: шляхи інтеграції школи та ВНЗ : матеріали ІХ Міжнародної конференції, 28 квітня 2017 р. / Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 29–30. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/ bitstream/123456789/27402/1/%d0%a2%d0%95%d0%97%d0%98%20%d1%81%d0%b0% d0%bc%d0%be%d1%81%d1%82%d1%96%d0%b9%d0%bd%d0%b0%20%d1%80%d0%be% d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0%20.pdf

Бойко, Г. А. Цілі і зміст формування у майбутніх фахівців з харчових технологій англомовної компетентності в професійно орієнтованому монологічному мовленні [Електронний ресурс] / Г. А. Бойко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2017. – № 10 (74). – С. 173–184. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/ 27425/1/arrr.pdf

Бойко, Г. А. Цілі формування у майбутніх фахівців з харчових технологій та інженерії англомовної компетентності в монологічному мовленні у процесі самостійної роботи [Електронний ресурс] / Г. А.Бойко // Україна і світ: діалог мов та культур : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 29–31 березня 2017 р. – Київ : КНЛУ, 2017. – С. 559–561. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/ 27400/1/%d0%a2%d0%b5%d0%b7%d0%b8%20%d1%86%d1%96%d0%bb%d1%96%20.pdf

Cherniakova, P. DeutscheKüche und der Trend zu regionalen Leckereien / P. Cherniakova, A. Boyko // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 82-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 13–14 квітня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – Ч. 4. – С. 257.

Petrenko, M. Bollywoodals Touristenattraktion / M. Petrenko, A. Boyko // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 82-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 13–14 квітня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – Ч. 4. – С. 259.

Sribna, S. Kawachi Fudji Garten / S. Sribna, A. Boyko // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 82 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 13–14 квітня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – Ч. 4. – С. 260.

Tsyshek, O. Das Poseidon untersee resort / O. Tsyshek, A. Boyko // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 82-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 13–14 квітня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – Ч. 4. – С. 258.

Бойко, А. А. Теоретические предпосылки обучения переводу специальной литературы студентов технических и технологических факультетов / А. А. Бойко // Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам : материалы IX Международной научной конференции, посвященной 94-летию образования Белорусского государственного университета. – Минск : РИВШ, 2016. – С. 120–121.

Бойко, Г. А. Методичні передумови формування німецькомовної професійно орієнтованої читацької компетентності у майбутніх інженерів-технологів / Г. А. Бойко // Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди". – Київ : Гнозис, 2016. – Дод. 1 до Вип. 36, Т. VIII (68). – С. 29–38.

Бойко, Г. А. Практична ціль формування компетентності у професійно орієнтованому читанні майбутніх інженерів-технологів / Г. А. Бойко // Інноваційні методи викладання іноземних мов у немовних вищих навчальних закладах : програма і матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 16 травня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – С. 13–15.

Бойко, Г. А. Проблеми формування компетентності професійно орієнтованого читання майбутніх інженерів-технологів / Г. А. Бойко // Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ століття : матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції, 8–9 вересня 2016 р. – Одеса, 2016. – С. 244–249.