Ткачук Юрій Михайлович

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
  к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
5
1
28

Перелік опублікованих документів

Апітерапія в сфері HoReCa / А. Білоус, О. Люлька, В. Губеня, Ю. Ткачук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень-травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 3. – С. 157.

Technology of dried food products and food products using it: evaluation of efficiency and implementation prospects [Electronic resource] / O. Kruhlova, M. Pohozhykh, O. Niemirich, I. Ustymenko, A. Havrysh, O. Skyrda , V. Hubenia, O. Liulka, Yu.Tkachuk , R. Matiushenko// Concepts, strategies and mechanisms of economic systems management in the context of modern world challenges : scientific monograph. – Sofia : VUZF Publishing House “St. Grigorii Bogoslov”, 2021. – P. 285-302. – Access mode : https://bit.ly/3EdRhS5

Modern IT personalization service in hotels / Є. Ю. Терещенко, О. М. Люлька, В. О. Губеня, Ю. М. Ткачук // Научный взгляд в будущее. – 2020. – Вып. 16, Т. 2. – С. 35-45. – DOI : 10.30888/2415-7538.2020-16-02-042

Губеня, В. О. Концепція автоматизованого ресторанного обслуговування в сучасних готелях / В. О. Губеня, О. М. Люлька, Ю. М. Ткачук // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 19-20 травня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 150.

Патент 117260 UA, МПК A23L 1/39 (2006.01) Спосіб виробництва пастоподібного кулінарного напівфабрикату для пюреподібних перших страв / О. С. Пушка, А. В. Гавриш, О. В. Нєміріч, Т. І. Іщенко, Ю. М. Ткачук; заявник Національний університет харчових технологій. – № u 201612902 ; заявл. 19.12.2016 ; опубл. 26.06.2017, Бюл. № 12.

Патент на винахід № 115729, МПК A23G 3/00 (2017.01). Фондан [Електронний ресурс] / А. В. Гавриш, Т. І. Іщенко, О. В. Нєміріч, Ю.М. Ткачук, О. О. Дудкіна ; заявник – Національний університет харчових технологій. – № a 201608232 ; заяв. 26.07.2016 ; опубл. 11.12.2017 ; Бюл. № 23. – Режим доступу : https://bit.ly/3eht0zL

Патент на корисну модель № 114807, МПК A23G 3/00 (2017.01). Фондан [Електронний ресурс] / Гавриш А. В., Іщенко Т. І., Нєміріч О. В., Ткачук Ю. М., Дудкіна О. О. ; заявник – Національний університет харчових технологій. – № u 2016 08233 ; заяв. 26.07.2016 ; опубл. 27.03.2017, Бюл. № 6. – Режим доступу : https://bit.ly/3H5aOFW

Патент 113903 UA, МПК A23L 23/00 (2017.01) Спосіб виробництва кулінарного напівфабрикату для перших страв [Електронний ресурс] / О. С. Пушка, А. Ю. Іллючок, А. В. Гавриш, О. В. Нєміріч,Ю. М. Ткачук, Ю. С. Дитюк ; заявник Національний університет харчових технологій. – № а 201505686 ; заявл. 09.06.2015 ; опубл. 27.03.2017, Бюл. № 6, 2017 р. – Режим доступу : https://bit.ly/3mpDgdR

Innovative technology of semi-finished products for soups-puree [Electronic resource] / O. Pushka, V. Patychuk, A. Havrysh, O. Nemirich, Y. Tkachuk // Food Science for Well-being (CEFood 2016) : book of abstracts 8th Central European Congress on Food 2016. — 23-26 May 2016. — Kyiv : NUFT, 2016. — P. 222. – Access mode : https://bit.ly/3J63wnr

Theoretical and practical aspects of the using surfactants in the technology of hot sweet dishes [Electronic resource] / O. Dudkina, A. Gavrysh, O. Nemirich and other // Food Science for Well-being (CEFood 2016) : 8th Central European Congress on Food 2016 : book of Abstracts, 23-26 May 2016. – Kyiv : NUFT, 2016. – P. 225. – Access mode : https://bit.ly/3EhO5F2

Патент на корисну модель № 112242 України, МПК (2016.01) А 23 L 3/00. Спосіб виробництва супу–пюре з рослинної сировини [Електронний ресурс] / О. С. Пушка, В. С. Василенко, В. П. Патичук, А. В. Гавриш, О. В. Нєміріч, Т. І. Іщенко, Ю. М. Ткачук ; заявник – Національний університет харчових технологій. – № u 201605661 ; заяв. 26.05.2016 ; опубл. 12.12.2016, Бюл. 23 2016. – Режим доступу : https://bit.ly/3H3Ke01

Патент на корисну модель № 112243 України, МПК (2016.01) А 23 L 3/00. Спосіб виробництва супу–пюре з печінки [Електронний ресурс] / О. С. Пушка, В. С. Василенко, В. П. Патичук, А. В. Гавриш, О. В. Нєміріч, Т. І. Іщенко, Ю. М. Ткачук ; заявник – Національний університет харчових технологій. – № u201605663 ; заяв. 26.05.2016 ; опубл. 12.12.2016, Бюл. 23 2016. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24824/1/112243-uapatents.com_gfn2.pdf

Теоретичні передумови технології кулінарного напівфабрикату для пюреподібних перших страв [Електронний ресурс] / О. С. Пушка, А. Ю. Іллючок, Ю. М. Ткачук та ін. // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького. – 2016. – Т. 17, № 4 (64). – С. 109–116. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24290/1/1.pdf