Стахурська Лілія Вацлавівна

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
  к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
16

Перелік опублікованих документів

Ткачук, І. І. Значення корпоративної культури на підприємствах готельної індустрії / І. І. Ткачук, С. С. Ковальчук, Л. В. Стахурська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень–травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 3. – С. 169. – Режим доступу :  http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/37594

Ткачук, І. І. Система корпоративних цінностей та корпоративна культура на підприємствах готельної індустрії / І. І. Ткачук, С. С. Ковальчук, Л. В. Стахурська // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали X Всеукраїнської науково-практичної конференції, 23 листопада 2021 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 185–186. – Режим доступу :  http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/37593

Абрамова, А. Перспективні шляхи інтеграції інноваційних процесів в структуру готельних підприємств / А. Абрамова, Л. Стахурська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 3. – С. 271.

Кирпіченкова, О. М. Розробка кексів оздоровчого призначення [Електронний ресурс] / О. М. Кирпіченкова, Л. В. Стахурська, Л. Б. Савчук / Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 19-20 травня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 203-204. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31730/1/%d0%a22.pdf

Коваль, О. А. Комбіновані м’ясо-рослинні продукти / О. А. Коваль, Л. В. Стахурська // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 19–20 травня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 243–244.

Ковальчук, С. Перспективи виробництва алкогольних напоїв в умовах фермерських господарств для закладів індустрії гостинності [Електронний ресурс] / С. Ковальчук, І. Дочинець, Л. Стахурська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 3. – С. 294. – Режим доступу : https://bit.ly/3sp5Obd

Ковальчук, С. Перспективи виробництва міцних алкогольних напоїв в умовах приватних господарств для закладів індустрії гостинності / С. Ковальчук, І. Дочинець, Л. Стахурська // Ресторанний і готельний консалтинг. Інновації. – 2020. – Т. 3, № 1. – С. 37-44. - DOI : https://doi.org/10.31866/2616-7468.3.1.2020.205565

Стахурська, Л. Проблеми безпеки харчування сучасної людини / Л. Стахурська, О. Кирпіченкова // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки : технології, якість та безпека : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 19-20 листопада 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020 - С. 108-109.

Гейнак, О. І. Покращення діяльності готельного комплексу «Поділля» у контексті оптимізації операційної діяльності [Електронний ресурс] / О. І. Гейнак, О. М. Кирпіченкова, Л. В. Стахурська // Мультидисциплінарний міжнародний науковий журнал «Інтернаука». – 2019. – Т. 2, № 9 (71). – С. 16-19. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31731/1/N-3.pdf

Кирпіченкова, О. М. Розширення асортименту виробів функціонального призначення в закладах ресторанного господарства [Електронний ресурс] / О. М. Кирпіченкова, І. В. Дочинець, Л. В. Стахурська // Modern scientific researches. – 2019. – Issue 8, Part 1. – С. 29–32. – Режим доступу : https://bit.ly/32874F3

Оперхальська, М. Інноваційний підхід до розроблення страв для спортивного харчування [Електронний ресурс] / М. Оперхальська, О. М. Кирпіченкова, Л. В. Стахурська // Modern engineering and innovative technologies. – 2019. - № 10, Т. 1. – С. 107-112. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31733/1/C-1.pdf

Коваль, О. В. Аспекти впровадження системи безпеки НАССР в закладах ресторанного господарства [Електронний ресурс] / О. В. Коваль, Л. В. Стахурська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – К. : НУХТ, 2018. – Ч. 3. – С. 413. – Режим доступу : https://bit.ly/32pmcgJ

Божко, О. Технологія щербету з додаванням рослинної білкововмісної сировини / О. Божко, О. М. Кирпіченкова, Л. В. Стахурська // Теория и практика современной науки – 2017. - № 2 (20).

Коваль, О. В Використання соєвого борошна в якості білкового збагачувача напів-фабрикату «Профітролі» [Електронний ресурс] / О. В. Коваль, Л. В. Стахурська, В.О. Коваленко // Наукові здобутки у вирішенні актуальних проблем виробництва та переробки сировини, стандартизації і безпеки продовольства : матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції вчених, аспірантів і студентів, 27-28 квітня 2017 р. - К. : НУБіП, 2017. – С. 242-243. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25315/1/6.pdf

Коваль, О. В. Визначення окремих показників безпеки рослинної сировини, що використовується у виробництві кулінарної продукції в закладах ресторанного господарства [Електронний ресурс] / О. В. Коваль, Л. В. Стахурська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали: 83 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 5–6 квітня 2017 р. – К. : НУХТ, 2017 - С. 273. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25317/1/4.pdf

Патент 115498 UA, МПК А23 G 3/36. Склад кондитерського напівфабрикату [Електронний ресурс] / О. В. Нєміріч, А. В. Гавриш, О. М. Вашека, М. В. Янчик, О. В. Драненко, Л. В. Стахурська; заявник Національний університет харчових технологій. – № а 201605656 ; заявл. 26.05.2016 ; опубл. 10.11.2017, Бюл. № 21, 2017 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27313/1/ilovepdf_jpg_to_pdf.pdf

Патент 115499 UA, МПК А23 G 3/34. Склад кондитерського напівфабрикату / О. В. Нєміріч, А. В. Гавриш, О. М. Вашека, М. В. Янчик, О. В. Драненко, Л. В. Стахурська ; заявник Національний університет харчових технологій. – № а 2016 05657 ; заявл. 26.05.2016 ; опубл. 10.11.2017, Бюл. № 21, 2017 р. – Режим доступу : https://bit.ly/3EhNP8I

Голінько, О. М. Використання сучасної термінології для характеристики питної води. Безпечність та фізіологічна повноцінність питної води / О. М. Голінько, Л. В. Стахурська, О. М. Мисюк // Наукові здобутки у вирішенні актуальних проблем виробництва та переробки сировини, стандартизації і безпеки продовольства : VI Міжнар. наук.-практ. конф. вчених, аспірантів і студентів, 28 березня 2016 р. – К. : НУБіПУ, 2016. – С. 268–272.

Коваль, О. А. Безпека харчових продуктів в закладах ресторанного господарства / О. А. Коваль, Л. В. Стахурська // Харчові добавки. Харчування здорової та хворої людини : матеріали VII Міжнар. наук.-практ. інтер.-конф. – Кривий Ріг : Чернявський Д. О., 2016. – С. 135–136.

Коваль, О. В Динаміка зброджування середовищ в хлібопекарській галузі [Електронний ресурс] / О. В. Коваль, В. П. Василів, Л. В. Стахурська // Наукові здобутки у вирішенні актуальних проблем виробництва та переробки сировини, стандартизації і безпеки продовольства : матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції вчених, аспірантів і студентів, 28-29 квітня 2016 р. – К. : НУБіП, 2016. – С. 305-306. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25272/1/9.pdf

Коваль, О. В. Насичення діоксидом вуглецю середовища при зброджуванні пивного сусла, і аналіз факторів впливу на дріжджову клітину [Електронний ресурс] / О. В. Коваль, Л. В. Стахурська, В. П. Василів // Наукові здобутки у вирішенні актуальних проблем виробництва та переробки сировини, стандартизації і безпеки продовольства : VI Міжнар. наук.-практ. конф. вчених, аспірантів і студентів, 28 березня 2016 р. – К. : НУБіПУ, 2016. – С. 305–306.

Патент 112245 UA, МПК А23 G 3/00. Склад кондитерського напівфабрикату [Електронний ресурс] / О. В. Нєміріч, А. В. Гавриш, О. М. Вашека, М. В. Янчик, О. В. Драненко, Л. В. Стахурська ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u 201605668 ; заявл. 26.05.2016 ; опубл. 12.12.2016, Бюл. № 23, 2016 р. – Режим доступу : https://bit.ly/3mmQFDv

Патент 112571 UA, МПК А23 G 3/00. Склад кондитерського напівфабрикату [Електронний ресурс] / О. В. Нєміріч, А. В. Гавриш, О. М. Вашека, М. В. Янчик, О. В. Драненко, Л. В. Стахурська ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u 201605666 ; заявл. 26.05.2016 ; опубл. 26.12.2016, Бюл. № 24, 2016 р. – Режим доступу : https://bit.ly/3qm47J8