Собін Олексій Владиславович

ORCID ID: 0000-0001-8395-6136

Статистичні показники (станом на 01.06.2024 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
  к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
8

Перелік опублікованих документів

Sobin, O. The work of restaurant establishments in the conditions of lockdown / O. Sobin // Youth scientific achievements to the 21st century nutrition problem solution : 89 International scientific conference of young scientist and students, April, 3-7, 2023 : book of abstract. – Kyiv : NUFT, 2023. – Part 3. – P. 245.

Собін, О. Аdaptation of restaurant establishments to today's conditions / О. Собін // Наукові записки Львівського університету бізнесу та права : збірник наукових праць. – 2023. – Вип. 37. – С. 127-131.

Собін, О. В. Адапатція закладів ресторанного господарства до умов сьогодення [Електронний ресурс] / О. В. Собін // Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. – 2023. – Вип. 37. – С. 127-131. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/40976/1/Sobin.pdf

Actual issues of modern development of socio-economic systems in terms of the COVID-19 pandemic, Development of restaurant and hotel business in the condition of the COVID-19 pandemic / O. Shydlovska, T. Ishchenko, I. Medvid, О. Sobin. – Sofia : VUZF Publishing House St. Grigorii Bogoslov, 2021. – P. 463-472.

Development of restaurant and hotel business in the condition of the COVID-19 pandemic / О. Shydlovska, Т. Ishchenko, І. Medvid, О. Sobin // Actual issues of modern development of socio-economic systems in terms of the COVID-19 pandemic : scientific monograph // VUZF University of Finance, Business and Entrepreneurship. – Sofia: VUZF Publishing House “St. Grigorii Bogoslov”, 2021. – P. 463–472. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36916/1/Monograph_%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%b8%d1%82%d0%b0%d1%80%d1%96%d0%b9.pdf

Барна справа та організація роботи сомельє : навч. посібник / О. С. Пушка, Р. В. Матюшенко, В. В. Цирульнікова, Т. А. Сильчук, Л. О. Шаран, Т. І. Іщенко, О. В. Коваль, О. В. Собін. – Київ : Інкос, 2021. – 442 с.

Готельна справа : навч. посібник / О. В. Арпуль, А. Г. Абрамова, Ю. А. Мирошник, О. В. Собін. – Київ : Кондор, 2021. – 300 с.

Александров, П. Організація сервісного обслуговування в туристично-спортивному готелі / П. Александров, О. Собін // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 3. – С. 291.

Дробот, А. Організація роботи курортних готелів / А. Дробот, О. Собін // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 3. – С. 294.

Єсауленко, А. Організація сервісного обслуговування в бутік - готелі / А. Єсауленко, О. Собін // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 3. – С. 293.

Коржос, К. Організація сервісного обслуговування в СПА-готелі / К. Коржос, О. Собін // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 3. – С. 292.

Юрченко, М. Організація сервісного обслуговування в туристично-екскурсійному готелі / М. Юрченко, О. Собін // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 3. – С. 295.

Honchar, I. Robots are taking over the hospitality industry / I. Honchar, O. Sobin // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85 Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019 р. – Ч. 3. – Р. 355.

Korolchuk, M. Treehouses on the scenic route in Ukraine / M. Korolchuk, O. Sobin // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85 Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019 р. – Ч. 3. – Р. 358.

Matviiyk, A. M. Implementation of modern acoustical insulation materials in hotel [Electronic resource] / A. M. Matviiyk, O. V. Sobin // Международный научный периодический рецензируемый журнал «Научный взгляд в будущее». – 2019. – Т. 2, № 12. – Р. 15-18. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29306/1/Sobin.pdf

Rohovets, P. Innovative cleaning technology in the hotel industry [Electronic resource] / P. Rohovets, O. Sobin // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 19-20 березня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019 р. – Р. 68-69. – Access mode : https://bit.ly/3qc2jCo

Investigation of modern ingredients for the white sauce [Electronic resource] / O. Sobin, I. Koretska, V. Bahmach, J. Smirnova // Наукові здобутки молоді-вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : 83 Міжнар. наук. конфер. молодих учених, аспірантів і студентів, 5-6 квітня 2017 р. – Ч. 4. – Київ : НУХТ, 2017. – P. 120. – Access mode : https://bit.ly/3pgdf2D

Собін, О. В. Можливість використання нетрадиційної рослинної сировини у кулінарії [Електронний ресурс] / О. В. Собін, Т. В. Лаленко, І. Л. Корецька, Д. Б. Рахметов // Науковий тиждень у Крутах – 2017 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції у рамках ІІ наукового форуму, 16 березня 2017. – Т. 1 – С. 270-277. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25217/1/SOBIN_TEZI.pdf

Собін, О. В. Начинки. Технологічні вимоги та особливості використання [Електронний ресурс] / О. В. Собін, І. Л. Корецка // Хлебный и кондитерский бізнес. – 2017. – № 2 (45). – С. 21-23. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24949/1/1212.pdf

Лаленко, Т. В. Фортифікація молочного соусу [Електронний ресурс] / Т. В. Леленко, О. В. Собін, І. Л. Корецька // Перспективи розвитку м’ясної, молочної та олієжирової галузей у контексті євроінтеграції : матеріали V Міжнародної науково-технічної конференції, 7-8 листопада 2016 р. – К. : НУХТ, 2016. – С. 201. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24577/1/11.pdf