Сильчук Тетяна Анатоліївна

ORCID ID: 0000-0001-8035-4957

Статистичні показники (станом на 01.06.2024 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
  к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
5
2
3
1
179
8
112

Перелік опублікованих документів

Дочинець, І. В. Перспективи використання борошна різних зернових культур в продукції закладів ресторанного господарства [Електронний ресурс] / І. В. Дочинець, Т. А. Сильчук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблемхарчування людства у XXI столітті : матеріали 90-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2024 р. – Київ : НУХТ, 2024. – Ч. 3. – С. 281. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/items/3214c0ed-b0d1-4515-a30d-74371ddcaa17

Козаченко, О. Особливості організації роботи кав’ярень при готелях [Електронний ресурс] / О. Козаченко, Т. Сильчук, Т. Нікітіна // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 90-ї Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2024 р. – Київ : НУХТ, 2024. – Ч. 3. – С. 285. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/items/197aebf7-1900-4e2b-8dab-76b9f9a48886

Сильчук, Р. Використання digital-маркетингу у просуванні готельно-ресторанного продукту на ринку [Електронний ресурс] / Р. Сильчук, Т. Нікітіна, О. Пушка // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 90-ї Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2024 р. – Київ : НУХТ, 2024. – Ч. 3. – С. 268. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/items/5f9f2acd-ec94-463c-9046-71a42a530d4c

Parkhomets, I. Using spontaneous fermentation sourdough in the production of rye-wheat bread with the adding amaranth flakes / I. Parkhomets, T. Sylchuk // Problems and practical approaches to the production and regulation of the use of food additives in the European Union countries and in Ukraine : proceedings of the ІІnd International scientific and practical conference, October 25, 2023. – Kyiv : NUFT, 2023. – P. 142-143.

Riznyk, A. Redox potential of oatmeal dough / A. Riznyk, T. Sylchuk, V. Tsyrulnikova // Problems and practical approaches to the production and regulation of the food additives in the European Union countries and in Ukraine : proceedings of the ІІnd International scientific and practical conference, October 25, 2023. – Kyiv : NUFT, 2023. – P. 33-35.

Use of innovative cultures of microorganisms in the technology of fermented beverages [Electronic resource] / О. Dulka, V. Prybylskyi, S. Olijnyk, O. Shydlovska, T. Ishchenko, O. Kyrpichenkova, T. Sylchuk, I. Tiurikova // Selected Papers of the V International Conference on European Dimensions of Sustainablе Development, 1–2 June 2023. – Kyiv : NUFT, 2023. – P. 341–354. – Access mode : https://dspace.nuft.edu.ua/items/d42bab85-610c-43e8-ab8a-374dd7739ed9

Боровик, Т. Доповнена реальність як інновація в ресторанному бізнесі / Т. Боровик, Т. А. Сильчук // Реалії та перспективи розвитку індустрії гостинності в умовах інтеграційних процесів : тези доповідей VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 24 березня 2023 р. – Мукачево : РВВ МДУ, 2023. – С. 60-61.

Зуйко, В. Впровадження Eco-friendly технологій в ресторанному бізнесі / В. Зуйко, Т. Сильчу // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 89 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 3-7 квітня 2023 р. – Київ : НУХТ, 2023. – Ч. 3. – С. 250.

Назар, М. І. Шляхи розширення асортименту хлібних виробів у закладах ресторанного господарства / М. І. Назар, Т. А. Сильчук // Інноваційні технології в готельно-ресторанному та туристичному бізнесі : матеріали XIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 16-17 травня 2023 р. – Київ : НУХТ, 2023. – С. 63.

Різник, А. О. Удосконалення технології та аналіз харчової цінності хлібних виробів з вівсяного толокна / А. О. Різник, Т. А. Сильчук // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2023. – Т. 29, № 3. – С. 139-149.

Різник, А. Перспективний спосіб випікання вівсяного хліба [Електронний ресурс] / А. Різник, Т. Сильчук, В. Цирульнікова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 89 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 3-7 квітня 2023 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2023. – Ч. 3. – С. 246. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/40884/1/89-Part_3-246.pdf

Сильчук, Т. А. Wellness-туризм як сервісна інновація індустрії гостинності [Електронний ресурс] / Т. А. Сильчук, О. М. Кирпіченкова, Т. П. Друзь // Причорноморські економічні студії : науковий журнал. – 2023. – Вип. 79. – С. 231-235. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/40943/1/WELLNESS.pdf

Сильчук, Т. А. Шляхи оптимізації роботи закладів готельного та ресторанного господарства [Електронний ресурс] / Т. А. Сильчук, О. С. Пушка, Е. Золотарева // Інфраструктура ринку : електронний фаховий науково-практичний журнал. – 2023. – № 70. – С. 114-118. – DOI: https://doi.org/10.32782/infrastruct70-20. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/server/api/core/bitstreams/29f5dbf6-542e-44e9-85c7-14357bb746ff/content

Сильчук, Т. Дослідження вуглеводно-амілазного комплексу вівсяного толокна / Т. Сильчук, В. Цирульнікова, А. Різник // Інноваційні технології у хлібопекарському виробництві та Здобутки та перспективи розвитку кондитерської галузі : матеріали міжнародних науково-практичних конференцій, 21 вересня 2023 р. – Київ : НУХТ, 2023. – С. 29-32.

Тімченко, Г. Розроблення спеціальних програм психологічної підтримки при готелях / Г. Тімченко, В. І. Зуйко, Т. А. Сильчук // Інноваційні технології в готельно-ресторанному та туристичному бізнесі : матеріали XIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 16-17 травня 2023 р. – Київ : НУХТ, 2023. – С. 98.

Тімченко, Г. Штучний інтелект як інновація в готельно-ресторанному бізнесі / Г. Тімченко, Т. Сильчук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 89 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 3-7 квітня 2023 р. – Київ : НУХТ, 2023. – Ч. 3. – С. 235.

Шевченко, І. В. Особливості готельного сервісу у реаліях сьогодення / І. В. Шевченко, Т. А. Сильчук // Інноваційні технології в готельно-ресторанному та туристичному бізнесі : матеріали XIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 16-17 травня 2023 р. – Київ : НУХТ, 2023. – С. 94.

Шевченко, І. Реалії сучасності та перспективи розвитку готельно-ресторанного бізнесу в Україні / І. Шевченко, Т. А. Сильчук // Реалії та перспективи розвитку індустрії гостинності в умовах інтеграційних процесів : тези доповідей VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 24 березня 2023 р. – Мукачево : РВВ МДУ, 2023. – С. 22-23.

Riznyk, A. Influence of recipe components on technological process and quality of gluten-free products / A. Riznyk, T. Sylchuk, V. Tsyrulnikova // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень – травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 3. – С. 148.

Лахно, А. Використання технології голосового управління «Розумними» готельними номерами для покращення якості надання послуг [Електронний ресурс] / А. Лахно, Т. Сильчук // Європейські виміри сталого розвитку : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, 20-21 жовтня 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 49. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/40945/1/Smart.pdf

Лахно, А. І. Розширення асортименту безглютенових виробів у закладах ресторанного господарства / А. І. Лахно, Т. А. Сильчук // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали XІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 17 травня  2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 42.

Різник, А. О. Актуальність впровадження системи НАССР для виробництва хлібних виробів [Електронний ресурс] / А. О. Різник, Т. А. Сильчук, В. В. Цирульнікова // Здобутки та перспективи розвитку кондитерської галузі  та Інноваційні технології у хлібопекарському виробництві : матеріали міжнародних науково-практичних конференцій, 15-16 листопада 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 156-158. – Режим доступу : https://is.gd/dWeyYK

Різник, А. О. Підвищення біологічної цінності хлібобулочних виробів в закладах ресторанного господарства / А. О. Різник, Т. А. Сильчук // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали XІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 17 травня  2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 51 – 52.

Романюк, А. В. Розроблення дієтичних страв для меню сніданків при готелях [Електронний ресурс] / А. В. Романюк, О. С. Пушка, Т. А. Сильчук // Економіка та суспільство : електронний журнал. – 2022. – № 44. – DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-44-108. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/server/api/core/bitstreams/c45f503c-9cb6-474a-91ba-7ee1d8f889e8/content

Руденко, С. Є. Винний туризм як інновація в курортних засобах розміщення / С. Є. Руденко, Т. А. Сильчук //  Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали XІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 17 травня  2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 125.

Сильчук, Т. А. Аналіз культури обслуговування в закладах ресторанного господарства / Т. Сильчук,  М. Кочерга // Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності : збірник тез ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 06 жовтня 2022 р. – Львів : ЛДУФЛ ім. І. Боберського, 2022.

Сильчук, Т. А. Використання технології голосового управління «Розумними» готельними номерами для покращення якості надання послуг / Т. Сильчук, А. Лахно // Європейські виміри сталого розвитку : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, 20-21 жовтня 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 49.

Сильчук, Т. А. Дослідження зміни структурно-механічних та гідрофільних властивостей вівсяного хліба / Т. А. Сильчук, В. В. Цирульнікова, А. О. Різник // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті євроінтеграції : матеріали ХІ Міжнародної науково-технічної конференції, 8 листопада 2022 р. – Київ, 2022. – С. 92-93.

Сильчук, Т. А. Інноваційний підхід до розширення асортименту хлібних виробів в закладах ресторанного господарства / Т. Сильчук, А. Різник // Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності : збірник тез ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 06 жовтня 2022 р. – Львів : ЛДУФЛ ім. І. Боберського, 2022.

Сильчук, Т. А. Користь безглютенового вівсяного хліба [Електронний ресурс] / Т. Сильчук, А. Лахно // Європейські виміри сталого розвитку : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, 20-21 жовтня 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 115. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/40946/1/Lakhno.pdf

Сильчук, Т. А. Система інтерактивного голосового управління готельним номером [Електронний ресурс] / Т. А. Сильчук, А. І. Лахно // Інфраструктура ринку : електронний фаховий науково-практичний журнал. – 2022. – № 69. – С. 19-22. – DOI: https://doi.org/10.32782/infrastruct69-4. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/40944/1/Sylchuk.pdf

Сильчук, Т. А. Шляхи оптимізації роботи та розвитку підприємств індустрії гостинності / Т. Сильчук, Е. Золотарева // Європейські виміри сталого розвитку : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, 20-21 жовтня 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. –  С. 44.

Effect of different particle sizes of agaricus bisporus and soybean oil on rheological properties, moisture distribution and microstructure of chicken / H. Nan, B. Li, N. V. Kondratiuk, T. A. Sylchuk, T. M. Stepanova // Journal of chemistry and technologies. – 2021. – 29 (2). – Pp. 342–352. DOI: 10.15421/JCHEMTECH.V29I2.228820

Investigation of the influence of peas dietary fibers on the process of formation of wheat dough / T. Sylchuk, V. Zuiko, M. Nazar, V. Tsyrulnikova, O. Tyshchenko, O. Pushka, O. Kyrpichenkova, O. Bortnichuk // Journal of Hygienic Engineering and Design. – 2021. – Vol. 35. – P. 56–60.

Sorption properties of bread based on oatmeal / T. Sylchuk, V. Tsyrulnikova, V. Zuiko, A. Riznyk // Ukrainian Food Journal. – 2021. – 10 (2). – Pp. 361-374. DOI: 10.24263/2304-974X-2021-10-2-12

Барна справа та організація роботи сомельє : навч. посібник / О. С. Пушка, Р. В. Матюшенко, В. В. Цирульнікова, Т. А. Сильчук, Л. О. Шаран, Т. І. Іщенко, О. В. Коваль, О. В. Собін. – Київ : Інкос, 2021. – 442 с.

Дітріх, І. В. Розроблення технології зраз рибних січених для закладів ресторанного господарства [Електронний ресурс] / І. В. Дітріх, Т. А. Сильчук, Т. С. Туз // Ресторанний і готельний консалтинг. Інновації. – 2021. – Т. 4, № 1 – С. 87–104. – Режим доступу : https://bit.ly/328cxvC

Лакома, К. М. Впровадження виробів оздоровчого призначення в закладах ресторанного господарства / К. М. Лакома, Т. А. Сильчук // SWorld : International periodic scientific journal. – 2021. – Issue 10, Part1. –  Р. 6-10.

Лакома, К. М. Розроблення нових кондитерських виробів для закладів ресторанного господарства / К. М. Лакома, О. М. Тищенко, Т. А. Сильчук // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали X Всеукраїнської науково-практичної конференції, 23 листопада  2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 32 – 33.

Обґрунтування вибору вівсяного толокна для виробництва хлібних виробів у закладах ресторанного господарства [Електронний ресурс] / А. О. Різник, Т. А. Сильчук, В. В. Цирульнікова, О. М. Тищенко // Наукові праці НУХТ. – Т. 27, № 1. – С. 199–207. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36639/1/oatmeal.pdf

Сильчук, Т. А. Виготовлення хлібних виробів підвищеної біологічної цінності для закладів ресторанного господарства / Т. А. Сильчук, В. В. Цирульнікова, А. О. Різник // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали X Всеукраїнської науково-практичної конференції, 23 листопада  2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 105 – 106.

Сильчук, Т. А. Дослідження перетравлюваності вівсяного хліба в умовах in vitro / Т. А. Сильчук, А. О. Різник, В. В. Цирульнікова // Modern engineering and innovative technologies. – 2021. – Issue 18, № 1. – Р. 97-100.

Використання соціальних мереж як ефективного засобу просування готельного продукту [Електронний ресурс] / Т. А. Сильчук, І. В. Дітріх, В. І. Зуйко, Т. С. Туз // Інтернаука. – 2020. – № 12. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-12-6705. – Режим доступу : https://bit.ly/3pomtdf

Мазяр, В. В. Іннoваційні напрями та фoрми рoзвитку в гoтельній індустрії / В. В. Мазяр, Т. А. Сильчук, М. І. Назар // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 19-20 травня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 36–37.

Москаленко, Д. Розширення асортименту хлібобулочних виробів в закладах ресторанного господарства / Д. Москаленко, Т. Сильчук, О. Кирпіченкова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 3. – С. 267.

Сильчук, Т. А. Енотуризм як інновація в готельній індустрії / Т. А. Сильчук, Д. М. Москаленко // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 19-20 травня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 38–39.

Сильчук, Т. А. Теоретичні передумови створення борошняних сумішей для закладів ресторанного господарства [Електронний ресурс] / Т. А. Сильчук, Ю. П. Фурманова, О. С. Павлюченко // Обладнання та технології харчових виробництв. – 2020. – № 2 (41). – С. 41-46. DOI : 10.33274/2079-4827-2020-41-2-41-46. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/33197/1/11.pdf

Сильчук, Т. А. Шляхи розширення асортименту хлібних виробів для закладів ресторанного господарства [Електронний ресурс] / Т. А. Сильчук, К. О. Сахненко, В. І. Зуйко // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2020. – Т. 26, № 1. – С. 188–194. – Режим доступу : https://bit.ly/3soyAsk

Абрамова, А. Г. Использование продуктов переработки черноплодной рябины в технологии бисквитов «красный бархат» / А. Г. Абрамова, Т. А., Сильчук, О. А. Тинна // Modern engineering and innovative technologies. – 2019. – Issue 8, Part 2. – С. 51–60.

Вплив гігієнічного дизайну обладнання та упаковки на безпечність харчових продуктів / О. О. Веліканов, Л. Ю. Арсеньєва, В. М. Сидор, Т. А.Сильчук // Мультидисциплінарний міжнародний науковий журнал «Інтернаука». – 2019. – Т. 3, № 1 (63). – С. 11-14.

Зуйко, В. І. Використання харчових волокон при виробництві житньо-пшеничних хлібних виробів за прискореною технологією / В. І. Зуйко, К. І. Гребонос, Т. А. Сильчук // Modern Scientific Researches. – 2018. – Issue 6, Part 1. – С. 27-32.

Короленко, В. М. Сенсорний маркетинг як інновація в індустрії готельного господарства / В. М. Короленко, Т. А. Сильчук // Молодий вчений. – 2018. – № 10 (62). – С. 433-436.

Патент на корисну модель № 131669 МПК A21D 8/02 (2006.01), A21D 2/00, A21D 2/36 (2006.01) Спосіб виробництва житньо-пшеничних хлібних виробів / Зуйко В. І., Сильчук Т. А., Гребонос К. І. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u201808034 ; заявл. 19.07.2018 ; опубл. 25.01.2019, Бюл. № 2.

Патент на корисну модель № 132977 МПК A21D 8/02 (2006.01), A21D 2/00, A21D 2/36 (2006.01) Житньо-пшеничний хлібний виріб / Зуйко В. І., Сильчук Т. А., Гребонос К. І. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u 201808033 ; заявл. 19.07.2018 ; опубл. 25.03.2019, Бюл. № 6.

Перспектива використання нової нетрадиційної сировини в борошняних кондитерських виробах [Електронний ресурс] / Т. А. Сильчук, І. В. Дочинець, Л. С. Бєдусенко, Ю. В. Мельник // Modern scientific researches. – 2019. – Issue 8, Part 1. – С. 28-35. – Режим доступу : https://bit.ly/33GGjYx

Розширення асортименту страв оздоровчого призначення в закладах ресторанного господарства [Електронний ресурс] / О. І. Гейнак, О. М. Кирпіченкова, Т. А. Сильчук, І. В. Дочинець // Вчені записи Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Технічні науки. – 2019. – Т. 30 (69), № 3. – Ч. 2. – С. 68–73. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30485/3/statya%204.pdf

Сахненко, К. О. Борошняні кондитерські вироби зі зниженим глікемічним індексом / К. О. Сахненко, Т. А. Сильчук, М. І. Назар // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 19-20 березня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 56-57.

Сильчук, Т. А. Інноваційні послуги флоатінгу в готельному бізнесі / Т. А. Сильчук, К. О. Сахненко // Modern scientific researches. – 2019. – Р. 1, № 10. – Р. 32-36. – DOI : 10.30889/2523-4692.2019-10-01-032

Сирна запіканка з підвищеною біологічною цінністю для харчування спортсменів [Електронний ресурс] / Т. А. Сильчук, І. В. Дочинець, А. Р. Серікова, К. Є. Чернігівська // Modern scientific researches. – 2019. – Issue 9, Part 1. – С. 18-23. – Режим доступу : https://bit.ly/3J7My8c

Шпак, Д. В. Сучасні інноваційні підходи до психологічної підтримки юних спортсменів в курортних готелях / Д. В. Шпак, Т. А. Сильчук // Молодий вчений. – 2019. – № 1 (65). – С. 296-298.

Сильчук, Т. А. Наукове обґрунтування та розроблення прискорених технологій хлібобулочних виробів, збагачених харчовими волокнами [Електронний ресурс] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.18.16 / Сильчук Тетяна Анатоліївна ; НУХТ. – К., 2018. – 41 с. – Режим доступу : https://bit.ly/3ee0SxG

Сильчук, Т. А. Наукове обґрунтування та розроблення прискорених технологій хлібобулочних виробів, збагачених харчовими волокнами : дод. до дис. ... д-ра тех. наук : спец. 05.18.16 / Сильчук Тетяна Анатоліївна ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ, 2018. – 190 с.

Сильчук, Т. А. Прискорені технології житньо-пшеничних хлібних виробів – напрям розвитку малих підприємств [Електронний ресурс] / В. І. Зуйко, Т. А. Сильчук // Хлебный и кондитерский бизнес. – 2018. – Вып. № 1 (54). – С. 30-32. – Режим доступу : https://bit.ly/3FhZ9TQ

Сильчук, Т. А. Розроблення «Гарбузово-обліпиховий смузі» геродієтичного призначення [Електронний ресурс] / Т. А. Сильчук, І. В. Дочинець, О. В. Юрченко // Інтернаука. – 2018. – Т. 2, № 10 (50). – С. 51-55. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28830/1/stattiya.pdf

Investigation of the effect of multicomponent acidulants on the preservation of freshness and aroma of rye-wheat bread [Electronic resource] / T. Sylchuk, O. Bilyk, V. Kovbasa, V. Zuiko // Eastern-european journal of enterprise technologies. - 2017. - Issue 5/11 (89). – P. 4-9. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27143/1/JET.pdf

Investigation of the efficiency of use of polycomponent acidifiers in the technology of rye-wheat bread [Electronic resource] / T. Sylchuk, O.Bilyk, V. Kovbasa, V. Zuiko // EUREKA : Life Sciences. – 2017. – Issue 5. – P. 3-10. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27147/1/Eureka.pdf

Інтенсифікація технологічних процесів виробництва хлібобулочних виробів [Електронний ресурс] / Т. А. Сильчук, В. М. Сидор, В. І. Зуйко, Г. І. Майорова, К. О. Дух // Научные труды SWorld. – Иваново : Научный мир, 2017. – Т. 2, Вып. 46. – С. 12-15. – Режим доступу : https://bit.ly/3yKdCFu

Сильчук, Т. А. Розробка технології житніх заквасок для виробництва хліба [Электронный ресурс] / Т. А. Сильчук, В. М. Сидор, Н. Мокруха // Хранение и переработка зерна. – 2017. – №1 (209). – С. 40-43. – Режим доступа :  http://surl.li/jwpls

Sylchuk, T. Investigation of changes in physical properties of rye-wheat dough using acidulants/ T. Sylchuk, V. Zuiko, V. Tsyrulnikova // Journal of food science and technology-Ukraine. – 2016. – Vol. 10, Is. 1. – Pp. 49–53

Silchuk, T. Research on technological properties of potato cellulosefor bread production [Electronic resource] / T. Silchuk, M. Nazar, T. Golikova // Food and Environment Safety, Journal of Faculty of Food Engineering, Ştefan cel Mare University – Suceava, 2016. – Vol. XV, Is. 4. – P. 299–305. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27148/1/Silchuk_Nazar_Golikova.pdf

Zuiko, V. Development of complex acidulants and analysis of impact on biochemical processes in the dought [Electronic resource] / V. Zuiko, T. Silchuk // Journal of Faculty of Food Engineering. – Romania, 2016. – Vol. XV, Is. 1. – Р. 67-70. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/23396/1/14.pdf

Деклараційний патент на винахід 112908 Склад комплексного підкислювача "Оптимальний-1» / Сильчук Т. А., Кулініч В. І., Дробот В. І., Цирульнікова В. В. ; заявник та патентовласник Національний університет харчових технологій. заявл. 18.02.2015 ; опубл. 10.11.2016, Бюл. № 21.

Кулинич, В. И. Влияние подкисляющих добавок структурно-механические свойства ржано-пшеничного теста [Электронный ресурс] / Т. А. Сильчук, В. И. Кулинич, В. В. Цирульникова // Вестник Алмаатинского технологического университета. – 2016. – № 3 (112). – С. 64-68. – Режим доступа : https://bit.ly/3mmSMHA

Лабораторний практикум із загальних технологій харчової промисловості : навч. посіб. / В. Ф. Доценко, Т. А. Сильчук, Т. П. Голікова та ін. ; за ред. В. Ф. Доценка. – К. : Кондор, 2016. – 380 с.

Мокруха, Н. М. Дослідження біотехнологічних властивостей закваски спонтанного бродіння [Електронний ресурс] / Н. М. Мокруха, Т. А. Сильчук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 82 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 13–14 квітня 2016 р. – К. : НУХТ, 2016. – Ч. 1. – С. 140. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24422/1/97.pdf

Назар, М. І. Впровадження виробництва хліба оздоровчого призначення [Електронний ресурс] / М. І. Назар, Г. С. Михайлюк, Т. А. Сильчук // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки : технології, якість та безпека : матеріали Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 12–13 травня 2016 р. – К. : НУХТ, 2016. – С. 37–38. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24034/1/10.pdf

Патент на винахід № 112908, МПК (2006.01) A21D 8/02. Склад комплексного підкислювача "Оптимальний-1» [Електронний ресурс] / Сильчук Т. А., Кулініч В. І., Дробот В. І., Цирульнікова В. В.; заявник та патентовласник Національний університет харчових технологій. – № a 201501348 ; заяв. 18.02.2015 ; опубл. 10.11.2016, Бюл. № 21. – Режим доступу : https://bit.ly/3mjHeos

Патент на винахід № 112913, МПК (2006.01) A21D 8/02. Комплексний підкислювач "Ефект Плюс» [Електронний ресурс] / Сильчук Т. А., Кулініч В. І., Семенова А. Б., Сидоренко О. М.; заявник та патентовласник Національний університет харчових технологій. – № a 201502167 ; заяв. 12.03.2015 ; опубл. 10.11.2016, Бюл. № 21. – Режим доступу : https://bit.ly/3EebNSj

Патент на винахід, № 112238 України, МПК A21D 8/02 (2006.01), A21D 2/36 (2006.01). Житньо–пшеничний хліб оздоровчого призначення / Сильчук Т. А., Назар М. І., Доценко В. Ф., Карпенко Т. С. – № а 201501113 ; заявл. 11.02.2015 ; опубл. 10.08.2016, Бюл. 15 2016.

Патент на винахід, № 112367 України, МПК A21D 8/04 (2006.01), A21D 2/08 (2006.01). Склад комплексного підкислювала «Оптимальний–2» / Кулініч В. І., Сильчук Т. А., Дробот В. І., Цирульнікова В. В. – № а 201501344 ; заявл. 18.02.2015 ; опубл. 25.08.2016, Бюл. 16 2016.

Сильчук, Т. А. Вплив комплексних підкислювачів на зміну кислотності житньо–пшеничного тіста / Т. А. Сильчук, В. І. Зуйко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 82 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 13–14 квітня 2016 р. – К. : НУХТ, 2016. – Ч. 3. – С. 419.

Сильчук, Т. А. Дослідження зміни фізичних властивостей житньо–пшеничного тіста при використанні підкислювачів [Електронний ресурс] / Т. А. Сильчук, В. В. Цирульнікова, В. І. Зуйко // Харчова наука і технологія. – 2016. – Т. 10, Вип. 1. – С. 49–53. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/23397/1/15.pdf

Сильчук, Т. А. Збереження свіжості хлібобулочних виробів, збагачених харчовими волокнами [Електронний ресурс] / Т. А. Сильчук, Т. П. Голікова, М. І. Назар // Хранение и переработка зерна. – 2016. – № 8. – С. 53–55. – Режим доступу : https://bit.ly/3qenymV

Сильчук, Т. А. Определение оптимального соотношения компонентов комплексных подкислителей для ржано–пшеничного хлеба [Электронный ресурс] / Т. А. Сильчук, В. И. Зуйко // Пищевые инновации и биотехнологии : материалы IV Междунар. науч. конф. – Кемерово, 2016. – С. 301–302. – Режим доступа : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/23394/1/13.pdf