Шидловська Олена Броніславівна

ORCID ID: 0009-0007-7853-5514

Статистичні показники (станом на 01.06.2024 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
  к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
2
2
1
1
128
5
140

Перелік опублікованих документів

Доцільність проєктування в Україні тематичних готелів [Електронний ресурс] / С. Гункевич, О. Шидловська, О. Дулька, Т. Іщенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 90-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2024 р. – Київ : НУХТ, 2024. – Ч. 3. – С. 265. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/items/275df7c3-6aba-4da3-8ae6-ce9b9e3169b8

Крафтове виробництво сирів в Україні [Електронний ресурс] / Я. М. Захарчук, О. С. Дулька, О. Б. Шидловська, Т. І. Іщенко // Інноваційні технології в готельно-ресторанному та туристичному бізнесі : матеріали XIІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 140-річчю НУХТ, 21 травня 2024 р. – Київ : НУХТ, 2024. – С. 204. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/items/3fc2f4b0-f039-40be-bd09-ef1b6ac4fc9b

Use of innovative cultures of microorganisms in the technology of fermented beverages [Electronic resource] / О. Dulka, V. Prybylskyi, S. Olijnyk, O. Shydlovska, T. Ishchenko, O. Kyrpichenkova, T. Sylchuk, I. Tiurikova // Selected Papers of the V International Conference on European Dimensions of Sustainablе Development, 1–2 June 2023. – Kyiv : NUFT, 2023. – P. 341–354. – Access mode : https://dspace.nuft.edu.ua/items/d42bab85-610c-43e8-ab8a-374dd7739ed9

Використання комбучі та насіння чіа у технологіях ресторанного господарства [Електронний ресурс] / О. Дулька, В. Прибильський, О. Шидловська, Т. Іщенко // Проблеми і практичні підходи виробництва та регулювання використання харчових добавок в країнах Європейського Союзу та в Україні : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 25 жовтня 2023 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2023. – С. 169-170. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/items/e612a501-afc5-487f-8af7-1817a5a30157

Гончар, І. М. Залізничний туризм – перспективний напрям післявоєнного розвитку туристичної галузі [Електронний ресурс] / І. М. Гончар, О. Б. Шидловська, Т. І. Іщенко // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : XIІ Всеукраїнська науково-практична конференція, 16-17 травня 2023 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2023. – С. 97. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/40823/1/Railway_tourism.pdf

Дулька, О. Використання АВС-аналізу для оптимізації меню у закладах ресторанного господарства / О. Дулька, О. Шидловська, Т. Іщенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 89 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 3-7 квітня 2023 р. – Київ : НУХТ, 2023. – Ч. 3. – С. 214.

Дулька, О. С. Використання комбучі у коктейлях для закладів ресторанного господарства / О. С. Дулька, В. Л. Прибильський, О. Б. Шидловська // Інноваційні технології в готельно-ресторанному та туристичному бізнесі : матеріали XIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 16-17 травня 2023 р. – Київ : НУХТ, 2023. – С. 67.

Інноваційний підхід до впровадження послуг арт-терапії в готелях України [Electronic resourse] / К. С. Гусельцева, О. С. Дулька, О. Б. Шидловська, Т. І. Іщенко // Scientific World Journal. – 2023. – Issue 19. – Part 2. – P. 92-107. – DOI: https://doi.org/10.30888/2663-5712.2023-19-02-044. – Access mode : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41101/1/ART-THERAPY.pdf

Інноваційний спосіб підготовки бутильованої води для закладів індустрії гостинності [Електронний ресурс] / О. Л. Федосов, О. С. Дулька, В. Л. Прибильський, О. Б. Шидловська, Т. І. Іщенко, І. В. Карсим // Інноваційні харчові та ресторанні технології. – 2023. – №6(2) – С. 232-246. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/items/0adfcaa1-06e0-4b5c-a5a3-0d6b9d69fa38

Новік, А. Альтернативні кавові напої для СПА-готелів / А. Новік, О. Дулька, О. Шидловська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 89 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 3-7 квітня 2023 р. – Київ : НУХТ, 2023. – Ч. 3. – С. 219.

Шестопалова, К. Дитячий спортивний спеціалізований табір – сучасний напрям розвитку індустрії дитячого туризму [Електронний ресурс] / К. Шестопалова, О. Шидловська, Т. Іщенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : 89 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 3-7 квітня 2023 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2023. – Ч. 3. – С. 223. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/40681/1/children%27s_sports.pdf

Шидловська, О. Новітня ресторанна справа в індустрії гостинності [Електронний ресурс] / О. Шидловська, Т. Іщенко, О. Дулька // Географія та туризм. – 2023. – № 71. – С. 3-8. – DOI: https://doi.org/10.17721/2308-135X.2023.71.3-8. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/server/api/core/bitstreams/ad0291c1-01ac-47a6-9541-f059c22a0fe2/content

Гусельцева, К. «Кольорові» сніданки як елемент арт-терапії в засобах розміщення / К. Гусельцева, О. Шидловська, Т. Іщенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень–травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 3. – С. 151. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/37596

Використання вдосконалених постковідних реабілітаційних програм в готельних підприємствах Львівщини / А. І. Бойцова, І. М. Медвідь, О. Б. Шидловська, Т. І. Іщенко // SWorldJournal. – 2022. – Issue № 12. – P. 35-43.

Дулька, О. С. Розробка інноваційної технології ферментованого напою комбуча для крафтових підприємств закладів ресторанного господарства / О. С. Дулька, В. Л. Прибильський, О. Б. Шидловська // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті євроінтеграції : матеріали ХI Міжнародної  науково-технічної конференції, 8 листопада 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 124-126.

Шидловська, О. Б. Новітня ресторанна справа як інструмент розширення послуг гостинності / О. Б. Шидловська, Т. І. Іщенко // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали XІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 17 травня  2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 127 – 128.

Шидловська, О. Б. Удосконалення технології хліба спеціального дієтичного призначення / О. Б. Шидловська // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали XІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 17 травня  2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 29 – 31.

Actual issues of modern development of socio-economic systems in terms of the COVID-19 pandemic, Development of restaurant and hotel business in the condition of the COVID-19 pandemic / O. Shydlovska, T. Ishchenko, I. Medvid, О. Sobin. – Sofia : VUZF Publishing House St. Grigorii Bogoslov, 2021. – P. 463-472.

Development of restaurant and hotel business in the condition of the COVID-19 pandemic / О. Shydlovska, Т. Ishchenko, І. Medvid, О. Sobin // Actual issues of modern development of socio-economic systems in terms of the COVID-19 pandemic : scientific monograph // VUZF University of Finance, Business and Entrepreneurship. – Sofia: VUZF Publishing House “St. Grigorii Bogoslov”, 2021. – P. 463–472. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36916/1/Monograph_%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%b8%d1%82%d0%b0%d1%80%d1%96%d0%b9.pdf

Medvid, І. Influence of the combination of emulsifiers on the properties of rice gluten-free dough and the quality of bread [Electronic resource] / І. Medvid, О. Shydlovska, Т. Ishchenko // Food and Environment Safety. – 2021. – Volume XХ, Issue 3. – Р. 172-181. – Access mode : https://bit.ly/33QgOEm

Modern methods of apitherapy in health hotels / Y. Bobko, A. Bilous, O. Liulka, O. Shydlovska, V. Hubenia // Reports of European Academic Research. – 2022. – Issue 3. – Р. 33 – 39.

Бахмацька, М. Аглютенова дієтотерапія в індустрії гостинності / М. Бахмацька, І. Медвідь, О. Шидловська // Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності : ІІ Міжнародна  науково-практична конференція, 7–8 жовтня 2021 р. – Львів : ЛДУФК, 2021. – С. 10–12. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36915/1/1_STRIG_2021_S1_002_10-12.pdf

Криворіжжя – перспективний регіон для проектування готелів з організацією індустріальних турів [Електронний ресурс] / А. С. Довбаш, І. М. Медвідь, О. Б. Шидловська, Т. І. Іщенко // SWorldJournal. – Svishtov, Bulgaria : D. A. Tsenov Academy of Economics, 2021. – Issue 8, Part 4. – S. 102–108. – Режим доступу : https://bit.ly/33RCfow

Медвідь, І. М. Акусотерапія – перспективний напрям spa-індустрії сфери гостинності [Електронний ресурс] / І. М. Медвідь, О. Б. Шидловська, Т. І. Іщенко // Реалії та перспективи розвитку індустрії гостинності в умовах інтеграційних процесів : тези доповідей ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції, 14 квітня 2021 р. – Мукачево : РВВ МДУ, 2021. – С. 25-27. – Режим доступу : https://bit.ly/3sswTdG

Медвідь, І. М. Індустрія гостинності в умовах пандемії Covid-19: проблеми та напрями антикризового розвитку [Електронний ресурс] / І. М. Медвідь, О. Б. Шидловська, Т. І. Іщенко // Стратегії сталого розвитку в туризмі та готельно-ресторанному бізнесі: можливості і проблеми запровадження в Україні : колективна монографія / за ред. д-ра іст. наук, проф. Чепурди Г. М. – Черкаси : ЧДТУ, 2021. – С. 72–78. – Режим доступу : https://bit.ly/3yYvDQM

Медвідь, І. М. Особливості організації безглютенового харчування для дітей з целіакією [Електронний ресурс] / І. М. Медвідь, О. Б. Шидловська, В. Ф. Доценко // Здорове харчування дітей в Україні – запорука майбутнього нації: стан і перспективи : Міжнародна науково-практична конференція, 29 вересня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 27–29. – Режим доступу : https://bit.ly/3H9lDqJ.

Савега, О. Є. Перспективи застосування продуктів равликівництва в spa-технологіях готельних підприємств [Електронний ресурс] / О. Є. Савега, І. М. Медвідь, О. Б. Шидловська // Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні : проблеми розвитку та регулювання : матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 18-19 березня 2021 р. – Черкаси : ЧДТУ, 2021. – Т. 1. – С. 97-99. – Режим доступу : https://bit.ly/3egkSQk

Савега, О. Равлики в кулінарній продукції закладів ресторанного господарства [Електронний ресурс] / О. Савега, І. Медвідь, О. Шидловська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 3. – С. 267. https://bit.ly/3plISI8

Шидловська, О. Б. Актуальні кулінарні тенденції в індустрії гостинності / О. Б. Шидловська, І. М. Медвідь, Н. С. Дужик // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали X Всеукраїнської науково-практичної  конференції, 23 листопада 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 34–35. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36914/1/2_%d0%a5_%d0%92%d1%81%d0%b5%d1%83%d0%ba%d1%80.pdf

Шидловська, О. Б. Перспективи застосування технології Food Pairing під час розроблення меню для гурманів у закладах ресторанного господарства / О. Б. Шидловська, І. М. Медвідь, Н. С. Дужик // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали X Всеукраїнської науково-практичної  конференції, 23 листопада 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 36–37. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36913/1/3_%d0%92%d1%81%d0%b5%d1%83%d0%ba%d1%80.pdf

Acusotherapy as an innovative method of recovery in spa-technologies of hospitality enterprises in Ukraine [Electronic resource] / I. Medvid, O. Shydlovska, T. Ishchenko, V. Dotsenko // Готельно-ресторанні послуги та інновації. – 2020. – Vol. 3, № 2. – С. 182-194. – DOI : https://doi.org/10.31866/2616-7468.3.2.2020.219693 – Access mode : https://bit.ly/3mqHHoy

Innovational aspects of the hotel industry development [Electronic resource] / V. Dotsenko, О. Shydlovska, Т. Ishchenko, І. Medvid // Strategies for sustainable socio-economic development and mechanisms their implementation in the global dimension : collective monograph / edited by M. Bezpartochnyi, in 3 Vol. // VUZF University of Finance, Business and Entrepreneurship. – Sofia : VUZF Publishing House “St. Grigorii Bogoslov”, 2019. – Vol. 3. – Р. 135-143. – Access mode : https://bit.ly/3srWqDC

Економічна доцільність створення равликової ферми як додаткового джерела доходу готельного підприємства [Електронний ресурс] / О. Б. Шидловська, Т. І. Іщенко, І. М. Медвідь, О. Є. Савега // Агросвіт. – 2020. – № 23. – С. 47-53. – DOI : 10.32702/2306-6792.2020.23.47 – Режим доступу : https://bit.ly/3einpJK

Інформаційні технології в готельній індустрії України : реалії та перспективи [Електронний ресурс] / В. Ф. Доценко, О. Б. Шидловська, І. М. Медвідь, Л. С. Бєдусенко // Інвестиції : практика та досвід. – 2020. – № 1. – С. 51–57. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30812/5/hotel-10.pdf

Медвідь, І. Дослідження форм зв’язку вологи в рисовому хлібі із застосуванням ферментативної модифікації крохмалю борошна та структуроутворювачами [Електронний ресурс] / І. Медвідь, О. Шидловська, В. Доценко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 3. – С. 264. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31029/1/86.pdf

Медвідь, І. М. Безглютенова продукція в індустрії гостинності: актуальні питання, проблеми та перспективи їх вирішення [Електронний ресурс] / І. М. Медвідь, О. Б. Шидловська, В. Ф. Доценко // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 19-20 травня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 34-35. – Режим доступу : https://bit.ly/3pifOkr

Медвідь, І. М. Особливості використання альтернативних видів молока в технології кавових напоїв [Електронний ресурс] / І. М. Медвідь, О. Б. Шидловська, В. Ф. Доценко // Проблеми формування здорового способу життя у молоді Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених та студентів з міжнародною участю, 1-3 жовтня 2020 р. – Одеса : ОНАХТ, 2020. – С. 80-82. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32337/1/%d1%822.pdf

Реалізація концепції «Здоровий спосіб життя» в межах рекреаційного готелю [Електронний ресурс] / А. В. Скрибченко, Ю. А. Мирошник, О. Б. Шидловська, Т. І. Іщенко // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 19-20 травня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 46–47.  – Режим доступу : https://bit.ly/33S82Wr.

Тенденції розвитку ресторанного бізнесу як складової індустрії гостинності в умовах пандемії Сovid-19 [Електронний ресурс] / І. М. Медвідь, О. Б. Шидловська, Т. І. Іщенко, В. Ф. Доценко // Global science and education in the modern realities : іnternational scientific conference, 26-27 August 2020. - Seattle, Washington, USA : ISE&E & SWorld in conjunction with KindleDP, 2020. – Р. 284-287. – Режим доступу : https://bit.ly/3H2TSQu

Investigation of the expedience of modification of the carbohydrate composition of rice flour in the technology of gluten-free bread [Electronic resource] / І. Medvid, V. Dotsenko, О. Shydlovska, T. Ishchenko // EUREKA : Life Sciences. – 2019. – № 1. – P. 43-51. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28910/1/evrika.pdf

Medvid, І. The use of sunflower lecithin in the technology on gluten-free bread with enzymatic modification of flour starch / І. Medvid, О. Shydlovska, V. Dotsenko // Food and Environment Safety. – 2018. – Volume XVII, Issue 4. – Р. 352-362.

Studying the possibility of using enzymes, lecithin, and albumen in the technology of gluten-free bread [Electronic resource] / V. Dotsenko, І. Medvid, О. Shydlovska, T. Ishchenko // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2019. – № 1 / 11 (97). – P. 42-51. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28909/1/shev.pdf

Готель для фототуристів – сучасний тренд індустрії гостинності [Електронний ресурс] / І. О. Калєнік, О. Б. Шидловська, Т. І. Іщенко, В. Ф. Доценко // Географія та туризм. – Київ : Альфа-ПІК, 2019. – Вип. 52. – С. 10–16. – Режим доступу : https://bit.ly/3JdyTwk

Інноваційний підхід до організації сніданку в рекреаційних готелях [Електронний ресурс] / А. В. Скрибченко, І. М. Медвідь, О. Б. Шидловська, Т. І. Іщенко // Modern scientific researches. – Minsk, Belarus : Yolnat PE, 2019. – Issue № 10, Part 2. – S. 140–150. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30868/1/%281%29.pdf

Концептуальні засади розвитку українських готелів-музеїв [Електронний ресурс] / Т. Д. Маліневська, І. М. Медвідь, О. Б. Шидловська, Т. І. Іщенко // SworldJournal. – Svishtov, Bulgaria : D. A. Tsenov Academy of Economics, 2019. – Issue № 1, February 2019. - С. 147-154. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29301/1/article21.pdf

Медвідь, І. Дослідження реологічних властивостей безглютенового дріжджового тіста [Електронний ресурс] / І. Медвідь, О. Шидловська, В. Доценко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – К. : НУХТ, 2019. – Ч. 3. – С. 295. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29411/1/Part%203-295.pdf

Медвідь, І. М. Дослідження впливу гідроколоїдів на структурно-механічні властивості тіста і якість безглютенового хліба [Електронний ресурс] / І. М. Медвідь, О. Б. Шидловська, В. Ф. Доценко // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Технічні науки. – 2019. – Т. 30 (69). – № 4, Ч. 2. – С. 104–110. – Режим доступу : https://bit.ly/3ewVrdr

Медвідь, І. М. Доцільність використання структуроутворювачів у технології безглютенового хліба [Електронний ресурс] / І. М. Медвідь, О. Б. Шидловська, В. Ф. Доценко // Матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій «Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі», 19-20 березня 2019 р. – К.: НУХТ, 2019. – С. 47-48. – Режим доступу : https://bit.ly/3Fns74P

Медвідь, І. М. Особливості створення безпечного виробництва безглютенового хліба [Електронний ресурс] / І. М. Медвідь, О. Б. Шидловська, В. Ф. Доценко // Якість і безпека харчових продуктів : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 20-21 листопада 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 130-131. – Режим доступу : https://bit.ly/3EncQzz

Медвідь, І. М. Перспективи використання яєчного білка як структуроутворювача в технології безглютенового хліба [Електронний ресурс] / І. М. Медвідь, О. Б. Шидловська, В. Ф. Доценко// Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання : матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції, 21-22 березня 2019 р. – Черкаси : ЧДТУ, 2019. – Т. 1. – С. 179-180. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29304/1/medvid1.pdf

Патент на винахід № 118926, МПК А23F 5/46 (2006.01) Спосіб приготування напою лате [Електронний ресурс] / Л. М. Буй, Т. І. Іщенко, А. В. Гавриш, О. В. Арпуль, О. Б. Шидловська ; заявник – Національний університет харчових технологій. – № a 2017 13034 ; заяв. 28.12.2017 ; опубл. 25.03.2019 ; Бюл. № 6. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29543/1/patent125.pdf

Патент на винахід № 119206, МПК А21D 13/066 (2017.01). Спосіб виробництва рисового хліба [Електронний ресурс] / І. М. Медвідь, О. Б. Шидловська, В. Ф. Доценко ; заявник – Національний університет харчових технологій. – № а 2018 01211 ; заяв. 08.02.2018 ; опубл. 10.05.2019 ; Бюл. № 9. – Режим доступу : https://bit.ly/3H5WA7P

Сотнікова, О. І. Перспективи розвитку гастрономічного туризму на Закарпатті / О. І. Сотнікова, Т. І. Іщенко, О. Б. Шидловська // Modern scientific researches. – Minsk, Belarus : Yolnat PE, 2018. – Issue № 6. Part 4. – С. 56-61.

Технологія продукції ресторанного господарства : навчально-наочний посібник / В. Ф. Доценко, В. І. Кочерга, В. О. Губеня та ін. – Київ : ВД «Кондор», 2019. – 292 с.

Cerium oxide nanoparticles increase the cytotoxicity of TNF-alpha in vitro / O. Shydlovska, E. Kharchenko, N. Zholobak, A. Shcherbakov, A. Marynin, O. Ivanova, A. Baranchikov, V. Ivanov // Nanosystems : physics, chemistry, mathematics. – 2018. – Vol. 9, № 4. – P. 537–543.

Medvid, ІThe use of sunflower lecithin in the technology on gluten-free bread with enzymatic modification of flour starch [Electronic resource] / І. Medvid, О. Shydlovska, V. Dotsenko // Food and Environment Safety. – 2018. – Volume XVII, Issue 4. – Р. 352-362. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28780/1/medvid.pdf

Біотехнологічні аспекти очищення стічних вод підприємств, що переробляють продукти тваринництва [Електронний ресурс] / П. А. Ребрикова, О. А. Шидловська, Н. М. Жолобак, О. Р. Мокроусова // Наукові праці НУХТ. – 2018. – Т. 24, № 6. – С. 42–49. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32550/1/BIOTECHNOLOGICAL%20ASPECTS.pdf

Козленко, Д. М. Кіберспорт – новітній напрям в готельній індустрії [Електронний ресурс] / Д. М. Козленко, О. Б. Шидловська, Т. І. Іщенко // Науковий збірник «Географія та туризм». – К. : Альфа-ПІК, 2018. – Вип. 45. – С. 15-23. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28810/1/ciber.pdf

Медвідь, І. М. Аспекти застосування лецитинів для виробництва безглютенового хліба [Електронний ресурс] / І. М. Медвідь, О. Б. Шидловська, В. Ф. Доценко // Проблеми формування здорового способу життя у молоді : збірник матеріалів ХI Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та студентів з міжнародною участю. – Одеса: 2018. - С. 66-67. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28828/1/4.pdf

Медвідь, І. МВплив амілолітичних ферментів на показники якості хліба з рисового борошна [Електронний ресурс] / І. М. Медвідь, О. Б. Шидловська, В. Ф. Доценко // Ресурсо- та енергоощадні технології виробництва і пакування харчової продукції – основні засади її конкурентоздатності : матеріали VІІ Міжнародної спеціалізованої науково-практичної конференції, 13 вересня 2018 р. – К. : НУХТ, 2018. – С. 51. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28798/1/1.pdf

Медвідь, І. МДослідження впливу амілолітичних ферментів на мікробіологічні процеси в тісті та якість рисового хліба [Електронний ресурс] / І. М. Медвідь, О. Б. Шидловська, В. Ф. Доценко // Наукові праці НУХТ. – 2018. – Т. 24, № 2. – С. 175-186. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27350/1/food.pdf

Медвідь, І. МДослідження вуглеводно-амілазного комплексу рисового борошна як сировини для безглютенового хліба [Електронний ресурс] / І. М. Медвідь, О. Б. Шидловська, В. Ф. Доценко // Інноваційні технології у хлібопекарському виробництві : матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – К. : НУХТ, 2018. – С. 38-40. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28821/1/2.pdf

Медвідь, І. МДоцільність використання поверхнево-активних речовин у технології безглютенового хліба [Електронний ресурс] / І. М. Медвідь, О. Б. Шидловська, В. Ф. Доценко // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : тези VII-ї Міжнародної науково-технічної конференції, 6-7 листопада 2018 р. - К.: НУХТ, 2018. – С. 80-82. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28827/1/3.pdf

Медвідь, І. МСоняшниковий знежирений лецитин у технології безглютенового хліба [Електронний ресурс] / І. М. Медвідь, О. Б. Шидловська, В. Ф. Доценко // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки : технології, якість та безпека : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 14-15 листопада 2018 р. - К.: НУХТ, 2018. – С. 62-64. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28829/1/5.pdf

Медвідь, ІВплив ферментативної модифікації крохмалю рисового борошна на мікробіологічні процеси в тісті [Електронний ресурс] / І. Медвідь, О. Шидловська, В. Доценко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – К. : НУХТ, 2018. – Ч. 3. – С. 387. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27569/1/tezi.pdf

Патент 125862 UA, МПК (2006) A23F 5/00 A23F 5/14 (2006.01). Спосіб приготування напою лате [Електронний ресурс] / Л. М. Буй, Т. І. Іщенко, А. В. Гавриш, О. В. Арпуль, О. Б. Шидловська ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u 2017 13036 ; заявл. 28.12.2017 ; опубл. 25.05.2018, Бюл. № 10. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27585/1/kava.pdf

Патент на винахід № 118526, А21D 13/066 (2017.01), МПК А21D 8/02 (2006.01). Спосіб виробництва безглютенового хліба [Електронний ресурс] / І. М. Медвідь, О. Б. Шидловська, В. Ф. Доценко ; заявник – Національний університет харчових технологій. - № u 2018 01213 ; заяв. 08.02.2018 ; опубл. 25.01.2019 ; Бюл. № 2. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28862/1/IMG.pdf

Патент на винахід №117201, МПК А21D 13/066 (2017.01), А21D 8/02 (2006.01). Спосіб виробництва хліба безглютенового [Електронний ресурс] / І. М. Медвідь, О. Б. Шидловська, В. Ф. Доценко ; заявник – Національний університет харчових технологій. - № а 2017 06794 ; заяв. 30.06.2017 ; опубл. 25.06.2018 ; Бюл. № 12. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28279/1/patent.pdf

Патент на корисну модель № 127233, МПК А21D 8/02 (2006.01), А21D 13/066 (2017.01). Спосіб виробництва рисового хліба [Електронний ресурс] / І. М. Медвідь, О. Б. Шидловська, В. Ф. Доценко ; заявник – Національний університет харчових технологій. - № u 2018 01212 ; заяв. 08.02.2018 ; опубл. 25.07.2018 ; Бюл. № 14. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28278/1/patent.pdf

Патент на корисну модель № 127234, МПК А21D 8/02 (2006.01), А21D 13/066 (2017.01). Спосіб виробництва безглютенового хліба [Електронний ресурс] / І. М. Медвідь, О. Б. Шидловська, В. Ф. Доценко ; заявник – Національний університет харчових технологій. - № u 2018 01214 ; заяв. 08.02.2018 ; опубл. 25.07.2018 ; Бюл. № 14. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28277/1/patent.pdf

Сотнікова, О. І. Перспективи розвитку гастрономічного туризму на Закарпатті [Електронний ресурс] / О. І. Сотнікова, Т. І. Іщенко, О. Б. Шидловська // Modern scientific researches. – Minsk, Belarus : Yolnat PE, 2018. – Issue № 6. - Part 4. – С. 56-61. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28774/1/gastrotour.pdf

Шидловська, О. Б. Використання енергозберігаючих технологій при проектуванні готельних підприємств [Електронний ресурс] / О. Б. Шидловська, І. М. Медвідь, Є. М. Мусієнко // Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання : матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції, 22-23 березня 2018 р. – Черкаси : Видавець Чабаненко Ю. А., 2018. – С. 153-156. – Режим доступу : https://bit.ly/3srtbAN

Medvid, ІInfluence of fermentative modification of rice flour starch on bread quality for patients with celiac disease [Electronic resource] / І. Medvid, О. Shydlovska, V. Dotsenko // Ukrainian Food Journal. – 2017. – Volume 6. Issue 4. – Р. 632-647. – Access mode : https://bit.ly/3ss5bgU

Буй, Л. М. Перспективи використання кавової сировини у сфері гостинності [Електронний ресурс] / Л. М. Буй, Т. І. Іщенко, О. Б. Шидловська // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : Всеукраїнська науково-практична конференція, 22-23 березня 2017 р. – К. : НУХТ, 2017. – С. 112-114. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24916/1/kava.pdf

Забезпечення хлібобулочними виробами хворих на целіакію в Україні [Електронний ресурс] / Ю. О. Федоренко, І. М. Медвідь, О. Б. Шидловська, В. Ф. Доценко // Розвиток харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі : проблеми, перспективи, ефективність : Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 50-річчю заснування Харківського державного університету харчування та торгівлі, 18 травня 2017 р. – Харків : ХДУХТ, 2017. – Ч. 1. - С. 45-46. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25476/1/Storinki_z_tezi1_18_05_17.pdf

Інноваційний підхід до впровадження концепції «Екологічний готель» [Електронний ресурс] / А. В. Маселков, О. Ю. Поясник, Т. І. Іщенко, О. Б. Шидловська, А. В. Гавриш // ScientificWorldJournal. – Minsk, Belarus : PE Yolnat, 2017. – Issue № 15. Volume 3. – P. 49-57. – Режим доступу : https://bit.ly/3qiQpGH

Медвідь, І. М. Перспективи використання амілолітичних ферментів у технології рисового хліба для хворих на целіакію [Електронний ресурс] / І. М. Медвідь, О. Б. Шидловська, В. Ф. Доценко // Актуальні задачі сучасних технологій : зб. тез доповідей Міжнар. наук.-техн. конф. молодих учених та студентів, 16-17 листопада 2017 р. – Тернопіль : ТНТУ, 2017. – С. 154. – Режим доступу : https://bit.ly/3FlDPgn

Медвідь, І. М. Шляхи покращення якості безглютенового хліба [Електронний ресурс] / І. М. Медвідь, О. Б. Шидловська, В. Ф. Доценко // Інновації в управлінні асортиментом, якістю та безпекою товарів і послуг : матеріали V-ої Міжнародної наук.-практ. конф., 7 грудня 2017 р. – Львів : Видавництво «Растр-7», 2017. - С. 163-165. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26942/1/bezglut%20hlib.pdf

Медвідь, І. Особливості виробництва безглютенового хліба [Електронний ресурс] / І. Медвідь, Ю. Федоренко, О. Шидловська, В. Доценко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 83 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 5–6 квітня 2017 р. – К. : НУХТ, 2017. – Ч. 3. – С. 260. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25219/1/4.pdf

Патент на винахід № 115395, МПК А23L 21/10 (2016.01). Желе з ревеню [Електронний ресурс] / І. М. Медвідь, К. О. Ленчевська, Т. І. Іщенко, О. Б. Шидловська, А. В. Гавриш ; заявник – Національний університет харчових технологій. - № а 2016 07344 ; заяв. 06.07.2016 ; опубл. 25.10.2017 ; Бюл. № 20. – Режим доступу : https://bit.ly/32e5UIa

Патент на корисну модель № 113333 UA, МПК А21D 8/02 (2006.01). Склад хліба пшеничного з соєвою клітковиною [Електронний ресурс] / О. Б. Шидловська, І. М. Медвідь, В. Ф. Доценко, Н. В. Баляс ; заявник – Національний університет харчових технологій. – № u 2016 07343 ; заявл. 06.07.2016 ; опубл. 25.01.2017, Бюл. № 2. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25017/1/xlib.pdf

Патент на корисну модель № 122102, МПК А21D 13/00 (2017.01). Спосіб виробництва хліба спеціального призначення [Електронний ресурс] / І. М. Медвідь, О. Б. Шидловська, В. Ф. Доценко ; заявник – Національний університет харчових технологій. – № u 2017 06793 ; заяв. 30.06.2017 ; опубл. 26.12.2017 ; Бюл. № 24. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26945/1/hlib%20spets%20prisn.pdf

Перспективи розширення асортименту хлібобулочних виробів для хворих на целіакію [Електронний ресурс] / І. М. Медвідь, О. Б. Шидловська, В. Ф. Доценко, Ю. О. Федоренко // Хранение и переработка зерна. – 2017. – № 3 (211). – С. 43-48. – Режим доступу : https://bit.ly/3Fn42uU

Рисове борошно – перспективна сировина для виробництва безглютенового хліба [Електронний ресурс] / І. М. Медвідь, Ю. О. Федоренко, О. Б. Шидловська, В. Ф. Доценко // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки : технології, якість та безпека : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 25-26 травня 2017 р., м. Київ. – К.: НУХТ, 2017 - С. 58-60. – Режим доступу : https://bit.ly/3EmS8zE

Розширення асортименту аглютенових хлібобулочних виробів в дієтотерапії [Електронний ресурс] / І. М. Медвідь, Ю. О. Федоренко, О. Б. Шидловська, В. Ф. Доценко // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 22-23 березня 2017 р. – К. : НУХТ, 2017. – С. 67-69. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25213/1/2.pdf

Argumentation of the efficiency of food fibers usage in bread and bakery products technologies [Electronic resource] / O. Shydlovska, V. Dotsenko, І. Medvid, N. Balias // Nauka i Studia. – № 23 (154). – 2016. – P. 81–86. – Access mode : https://bit.ly/3mrNydl

Shydlovska, О. Soy and wheat fibers usage in wheat bread production [Electronic resource] / О. Shydlovska, І. Medvid, N. Balias // Food Science for Well-being (CEFood 2016) : 8th Central European Congress on Food 2016, 23-26 May 2016 : Book of Abstracts. — K. : NUFT, 2016. — Р. 220. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/23496/1/2.pdf

Використання продуктів переробки ожини в технології пісочного напівфабрикату [Електронний ресурс] / О. Б. Шидловська, Т. І. Іщенко, І. М. Медвідь, А. М. Андросюк // Молодий вчений. – 2016. – № 12 (39). – С. 70–73. – Режим доступу : https://bit.ly/3eeOkGn

Інноваційні напрямки розвитку агротуризму в  Україні [Електронний ресурс] / О. Б. Шидловська, Т. І. Іщенко, І. М. Медвідь, Я. С. Шевела // Географія та туризм. – 2016. – Вип. 33. – С. 61–70. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24025/1/2.pdf

Патент на винахід, № 111554 України, МПК A24L 17/00 (2016.01). Рибна січена маса з наповнювачем / Чухло Є. А., Медвідь І. М., Іщенко Т. І., Гавриш А. В., Шидловська О. Б. ;– № а201502953 ; заявл. 31.03.2015 ; опубл. 10.05.2016, Бюл. 9 2016.

Патент на корисну модель № 112390 України, МПК А23L 21/10 (2016.01). Желе з ревеню [Електронний ресурс] / І. М. Медвідь, К. О. Ленчевська, Т. І. Іщенко, О. Б. Шидловська, А. В. Гавриш ; заявник – Національний університет харчових технологій. – № u2016 07345 ; заяв. 06.07.2016 ; опубл. 12.12.2016, Бюл. 23 2016. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25018/1/jele.pdf

Патент на корисну модель, № 105972 України, МПК A21D 13/00 (2016.01). Композиція для виготовлення бісквітного напівфабрикату [Електронний ресурс] / Доценко В. Ф., Шидловська О. Б., Медвідь І. М., Притивень А. М.; – № u201510284 ; заявл. 21.10.2015 ; опубл. 11.04.2016, Бюл. 7 2016. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/23718/1/B.N.pdf

Патент на корисну модель, № 105973 України, МПК A21D 13/00 (2016.01). Пісочний напівфабрикат [Електронний ресурс] / Шидловська О. Б., Медвідь І. М., Доценко В. Ф., Противень А. М.; – № u201510285 ; заявл. 21.10.2015 ; опубл. 11.04.2016, Бюл. 7 2016. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/23717/1/P.N.pdf

Патент на корисну модель, № 106934 України, МПК A23D 13/08 (2006.01). Композиція для виготовлення пісочного печива [Електронний ресурс] / Шидловська О. Б., Іщенко Т. І., Медвідь І. М., Шудура А. М.; – № u201511689 ; заявл. 26.11.2015 ; опубл. 11.05.2016, Бюл. 9 2016. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24473/1/1.pdf

Патент на корисну модель, № 107196 України, МПК A21D 13/08 (2006.01). Композиція для виготовлення пісочного печива [Електронний ресурс] / Шидловська О. Б., Іщенко Т. І., Медвідь І. М., Шадура А. М.;– № u201511690 ; заявл. 26.11.2015 ; опубл. 25.05.2016, Бюл. 10 2016. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24474/1/2.pdf

Патент на корисну модель, № 107773 України, МПК A21D 13/08 (2006.01). Композиція для виготовлення пісочного печива [Електронний ресурс] / Шидловська О. Б., Іщенко Т. І., Медвідь І. М., Шадура А. М.; – № u201511688 ; заявл. 26.11.2015 ; опубл. 24.06.2016, Бюл. 12 2016. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24475/1/3.pdf

Семченко, Н. А. Акусотерапія – інноваційна послуга в сфері гостинності [Електронний ресурс] / Н. А. Семченко, Т. І. Іщенко, О. Б. Шидловська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 82 Міжнар. наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів, 13–14 квітня 2016 р. – К. : НУХТ, 2016. – Ч. 3. – С. 378. – Режим доступу : https://bit.ly/3qlxdrM

Шидловська, О. Б. Дослідження можливості використання продуктів переробки глоду колючого в технології пісочного печива [Електронний ресурс] / О. Б. Шидловська, І. М. Медвідь, А. М. Шадура // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 82 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 13–14 квітня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – Ч. 3. – С. 394. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/23392/1/2.pdf

Шидловська, О. Б. Використання порошку з ягід ожини в технології бісквітного напівфабрикату [Електронний ресурс] / О. Б. Шидловська, І. М. Медвідь, А. М. Противень // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 82 Міжнар. наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів, 13–14 квітня 2016 р. – К. : НУХТ, 2016. – Ч. 3. – С. 387. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/23391/1/1.pdf

Шидловська, О. Б. Дослідження впливу соєвої та пшеничної клітковини на структурно–механічні властивості пшеничного тіста [Електронний ресурс] / О. Б. Шидловська, І. М. Медвідь, Н. В. Баляс // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 82 Міжнар. наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів, 13–14 квітня 2016 р. – К. : НУХТ, 2016. – Ч. 3. – С. 403. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/23393/1/3.pdf

Шидловська, О. Б. Дослідження можливості використання продуктів переробки глоду колючого в технології пісочного печива [Електронний ресурс] / О. Б. Шидловська, І. М. Медвідь, А. М. Шадура // Научные труды SWorld. – 2016. – Вып. 1 (42), Т. 13. – С. 64–71. – Режим доступу : https://bit.ly/3pirwvp