Шаран Лариса Олександрівна

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
  к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
2
1
71
3
66

Перелік опублікованих документів

Innovative water preparation technology for production of kombucha fermented beverage / О. Dulka, V. Prybylskyi, O. Fedosov, S. Olijnyk, A. Кuts, L. Sharan, I. Koretska, I. Tiurikova // Journal of Chemistry and Technologies. – 2023. – № 31 (1) – P. 82-91.

Андрієнко, К. Доцільність впровадження майстерні солодощів при засобі розміщення / К. Андрієнко, Л. Шаран // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень-травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 3. – С. 149.

Бендас, Р. А. Особливості використання нової безглютенової сировини в умовах закладів ресторанного господарства / Р. А. Бендас, Л. О. Шаран, А. В. Шаран // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали XІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої до 70-річчя від дня народження проф. В.Ф. Доценка, 17 травня  2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 39–41.

Доцільність впровадження крафтової броварні в умовах засобу розміщення / О. Туліна, Л. Шаран, В. Губеня, Н. Бондар, А. Шаран // Sworld Journal. – 2022. – Is. 11 Part 4. – P. 127–133. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/37605

Технологічні особливості батату в солодких стравах «Самбук» / Є. Б. Кобелянська, А. В. Ковтун, Л. О. Шаран, О. В. Бортнічук // Modern engineering and innovative technologies. – 2022. – Is. 20, Part 1. – P. 42–48. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/37606

Закарян, А. Тенденції зменшення шкідливого впливу діяльності підприємств сфери гостинності на навколишнє середовище / А. Закарян, Л. Шаран // Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності : збірник тез ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 06 жовт.2022 р. – Львів : ЛДУФЛ ім. І. Боберського, 2022. – С. 36-38.

Система управління якістю для готельних підприємств з урахуванням вимог стандарту ДСТУ ISO 9001:2015 [Електронний ресурс] / Н. Бондар, Л. Шаран, В. Губеня, Л. Стахурська // Інтернаука : Міжнародний науковий журнал. – 2022. – № 12 (68). – С. 9-16. – Режим доступу : http://surl.li/jwprt

Технологічні особливості батату в солодких стравах «Самбук» / Є. Б. Кобелянська, А. В. Ковтун, Л. О. Шаран, О. В. Бортнічук // Modern technology and innovative technologies : International scientific periodical journal. – Karlsruhe, 2022. – Issue № 20, Part 1. – Р. 42-48.

Туліна, О. Є. Доцільність впровадження крафтової броварні в умовах засобу розміщення / О. Є. Туліна, Л. О. Шаран, А. В. Шаран // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали X Всеукраїнської науково-практичної конференції, 23 листопада 2021 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 165–166.

Барна справа та організація роботи сомельє : навч. посібник / О. С. Пушка, Р. В. Матюшенко, В. В. Цирульнікова, Т. А. Сильчук, Л. О. Шаран, Т. І. Іщенко, О. В. Коваль, О. В. Собін. – Київ : Інкос, 2021. – 442 с.

Бударіна, К. О. Доцільність впровадження крафтової кав’ярні у закладі сфери гостинності [Електронний ресурс] / К. О. Бударіна, Л. О. Шаран, Н. П. Бондар, В. О. Губеня // Географія і туризм. – 2021. – № 60. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/33216/1/CRAFT_CAVE.pdf

Терида, Ю. Впровадження індивідуального харчування в підприємствах гостинності [Електронний ресурс] / Ю. Терида, А. Ковтун, Л. Шаран // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 87-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 257. – Режим доступу : https://bit.ly/3svEBDI

Exploring a possibility of using ultrasound in the technology of confectionery products [Electronic resource] / Y. Myroshnyk, V. Dotsenko, L. Sharan, V. Tsyrulnikova // Eastern-European journal of enterprisw technologies. – 2020. – № 1/11 (103). – P. 43–49. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31062/1/wo-ev.pdf

Improvement of the recipe composition of special-purpose gluten-free chocolate muffins [Electronic resource] / O. Shapovalenko, O. Pavliuchenko, Y. Furmanova, L. Sharan, O. Kuzmin. – Food  science and technology. – 2020. – Vol. 14, Issue 4. –  P. 20–30. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32790/1/1.pdf

Rolska, R. Rehabilitation services for special children at a family hotel / R. Rolska, L. Sharan, A. Sharan // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 3. – С. 314.

Sharan, A. V. Bread products high in biologically complete protein [Electronic resource] / A. V. Sharan, V. M. Makhynko, L. O. Sharan // Modern engineering and innovative technologies: Heutiges Ingenieurwesen und innovative Technologien. – 2020. – Part 1, Issue 11. – Р. 65–69. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31134/1/Smvmbphibcp.pdf

Use of non-traditional vegetable raw materials in the technology of floury confectionary products for restaurant economy enterprises [Electronic resource] / Y. Myroshnyk, V. Dotsenko, L Sharan., V. Tsyrulnikova // EUREKA : Life Sciences. – 2020. – № 1. – P. 32–40. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30775/1/eureka_2020.pdf

Бударіна, К. О. Перспективи впровадження власної кав’ярні в діловому готелі / К. О. Бударіна, Л. О. Шаран // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 19–20 травня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 44–45.

Впровадження спеціалізованих реабілітаційних послуг у готелі сімейного типу [Електронний ресурс] / Р. В. Рольська, Л. О. Шаран, Н. П. Бондар, В. О. Губеня // Географія і туризм. – 2020. – № 52. – Режим доступу : https://bit.ly/30VhE1y

Дзюба, Т. Я. Перспективи впровадження комплексної ІТ-технології у закладі гостинності / Т. Я. Дзюба, Л. О. Шаран, А. В. Шаран // Інноваційний розвиток готельно-ресторанного господарства та харчових виробництв : матеріали I Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 24 квітня 2020 р. – Прага : Oktan Print s.r.o., 2020. – С. 161–163.

Доцільність впровадження ІТ-технологій в готельних підприємствах / Є. Г. Кобелянська, А. В. Ковтун, О. В. Бортнічук та ін. // Высокие научные цели ‘2019 : материалы Международной научно-практической конференции, 16–17 декабря 2020 г. – Минск, Беларусь, 2020. – Вып. № 10. – С. 8.

Кобелянська, Є. Впровадження сучасних IT- технологій в готельні підприємства / Є. Кобелянська, А. Ковтун, Л. Шаран // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 3. – С. 268.

Ковтун, А. В. Впровадження Spa-послуг з використанням продуктів переробки троянд на підприємстві гостинності / А. В. Ковтун, Л. О. Шаран // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 19–20 травня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 40–41.

Кулінарна етнологія : навч. посібник / В. Ф. Доценко, А. В. Гавриш, О. С. Пушка, В. В. Цирульнікова, Н. П. Бондар, О. В. Арпуль, Т. П. Голікова, Ю. П. Фурманова, Л. О. Шаран ; за заг. ред. В. Ф. Доценка ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т харч. технол. – Херсон : Олді-плюс, 2020. – 756 с.

Лакома, К. М. Впровадження послуг для особливих дітей в умовах підприємств гостинності / К. М. Лакома, Л. О. Шаран // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 19–20 травня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 42–43.

Патент на винахід № 122272, МПК A21D 13/44 (2017.01) Суха суміш для млинчиків / Шаран Л. О., Губеня В. О., Шаран А. В., Бондар Н. П. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № a201809684 ; заявл. 27.09. 2018 ; опубл. 12.10.2020, Бюл. № 19. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/33202/1/patent_122272.pdf

Петреченко, Н. В. Відновлення культурних цінностей шляхом впровадження інноваційної послуги lost opportunities в підприємства гостинності / Н. В. Петреченко, Л. О. Шаран, А. В. Ковтун, А. В. Шаран // Научные труды Sworld. – 2020. – Вып. 6. – С. 130–135. – Режим доступу : https://bit.ly/3HkOatB

Петреченко, Н. В. Впровадження інноваційної послуги lost opportunities в закладі гостинності / Н. В. Петреченко, Л. О. Шаран // Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності : Міжнародна науково-практична конференція, 26–27 листопада 2020 р. – Львів, 2020. – С. 3. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/33204/1/lo_teza.pdf

Пушка, О. С. Етнічна українська кухня як елемент гастрономічного туризму в Україні [Електронний ресурс] / Пушка О. С., Шаран Л. О., Арпуль О. В., А. В. Шаран // Географія і туризм. – 2020. – № 59. – С. 29–36. – Режим доступу : https://bit.ly/3mrct0O

Удосконалення сервісу в закладах сфери гостинності [Електронний ресурс] / Н. А. Ніколенко, В. Ф. Доценко, О. С. Пушка, Л. О. Шаран // SWorld. – 2020. – № 6. ‒ C. 68-74. – Режим доступу : https://bit.ly/3GZeXuY

Билим, В. Організація послуги дитячого сервісу в готелях ділового призначення / В. Билим, Л. Шаран, В. Губеня / Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85 Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 3. – С. 333.

Бондар, Д. Кантрі туризм - один із видів пізнавального туризму / Д. Бондар, Л. Шаран // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85 Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 3. – С. 327.

Використання ламінарії у технології м’ясних котлет, збагачених йодом [Електронний ресурс] / Н. П. Бондар, В. О. Губеня, Л. О. Шаран, О. В. Геращенко // Молодий вчений. – 2019. – № 1 (65). – С. 184–188. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28911/1/mv2019%20.pdf

Воронцова, О. Надання комплексних бальнеологічних послуг в оздоровчо-туристичному готелі / О. Воронцова, Л. Шаран // Проблеми формування здорового способу життя у молоді : збірник матеріалів ХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та студентів з міжнародною участю, 3 жовтня – 5 жовтня 2019 р. / Міністерство освіти і науки України. – Одеса : ФОП Бондаренко М. О., 2019. – С. 65–66.

Впровадження спеціалізованих реабілітаційних послуг у готелі сімейного типу / Р. В. Рольська, Л. О. Шаран, Н. П. Бондар, В. О. Губеня // Географія і туризм. – 2019. – № 51.

Доцільність використання борошняних кондитерських виробів підвищеної біологічної цінності у закладах харчування при готелях [Електронний ресурс] / І. О. Бархоленко, Д. О. Бондар, Л. О. Шаран, Н. П. Бондар, А. В. Шаран, В. О. Губеня // Молодий вчений. – 2019. – № 1 (65). – С. 176–178. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28858/1/sharan.pdf

Доцільність впровадження ІТ-технологій в готельних підприємствах [Електронний ресурс] / Є. Г. Кобелянська, А. В. Ковтун, О. В. Бортнічук, Л. О. Шаран, А. В. Шаран // Modern scientific researches. – 2019. – Т. 2, № 10. – С. 133 – 138. DOI : 10.30889/2523-4692.2019-10-02-007 – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31028/3/111.pdf

Ждед, Г. Впровадження власного виноробного цеху в туристично-екскурсійних готелях / Г. Ждед, Л. Шаран, А. Шаран // Проблеми формування здорового способу життя у молоді : збірник матеріалів ХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та студентів з міжнародною участю, 3 жовтня – 5 жовтня 2019 р. / Міністерство освіти і науки України. – Одеса : ФОП Бондаренко М. О., 2019. – С. 288 – 289.

Ковтун, А. В. Доцільність впровадження послуги індивідуального харчування для готельних підприємств / А. В. Ковтун., Л. О.Шаран // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 19–20 березня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 31–32.

Маліневська, О. О. Перспективи розвитку готелів-музеїв в Україні [Електронний ресурс] / О. О. Маліневська, В. О. Губеня, Н. П. Бондар, Л. О. Шаран // Географія та туризм. – 2019. – № 54. – С. 25–31. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/33205/1/HOTEL_MUSEUMS.pdf

Новикова, В. Event management in the activity of the Hotel and restaurant enterprise / В. Новикова, Н. Бондарь, Л. Шаран // Мировые научно-технические тренды 2019 : Международная конференция, 26–27 декабря, 2019 г. – Карлсруэ, Германия, 2019. – С. 55–53.

Новікова, В. В. Впровадження event-менеджменту в діяльність підприємства готельно-реcторанного господарства [Електронний ресурс] / В. В. Новікова, Н. П. Бондар, Л. О. Шаран // Modern engineering and innovative technologies. – 2019. – Т. 2, № 10. – С. 45–54. DOI : 10.30890/2567-5273.2019-10-02-037 – Режим доступу : https://bit.ly/3ee4qjx

Организация услуги индивидуального питания в условиях гостиничного хазяйства / Н. Бондар, Л. Шаран, Ю. Демянова, В. Губеня, А. Шаран // Научные труды Sworld. – 2019. – Т. 1. – Вып. 54. – С. 60–65.

Организация услуги индивидуального питания в условиях гостиничного хазяйства / Н. Бондар, Л. Шаран, Ю. Демянова, В. Губеня, А. Шаран // Современные направления Теоретических и прикладных исследований 2019 : материалы Международной научно-практической конференции, 7–8 февраля 2019 г. – Иваново, 2019. – С. 19–22.

Оцінка рівня якості туристичних послуг та напрями підвищення туристичного потенціалу міста Переяслав-Хмельницький / Н. О. Самойленко, Н. П. Бондар, Л. О. Шаран, В. О. Губеня // Географія та туризм. – Київ, 2018. – С. 90-99.

Папуша, І. Методи відновлення внутрішньої рівноваги при спа-готелі / І. Папуша, Л. Шаран // Проблеми формування здорового способу життя у молоді : збірник матеріалів ХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та студентів з міжнародною участю, 3 жовтня – 5 жовтня 2019 р. / Міністерство освіти і науки України. – Одеса : ФОП Бондаренко М. О., 2019. – С. 76 – 77.

Патент на корисну модель № 133070, МПК (2006) A21D 13/00. Суха суміш для млинчиків / Шаран Л. О., Губеня В. О., Шаран А. В., Бондар Н. П. // заявник – Національний університет харчових технологій. – № u201809685 ; заявл. 27.09. 2018. ; опубл. 25.03.2019 ; Бюл. № 6. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29525/1/sharan_patent.pdf

Рольська, Р. Впровадження послуг для дітей з аутизмом у готелі сімейного типу / Р. Рольська, Л. Шаран // Проблеми формування здорового способу життя у молоді : збірник матеріалів ХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та студентів з міжнародною участю, 3 жовтня – 5 жовтня 2019 р. / Міністерство освіти і науки України. – Одеса : ФОП Бондаренко М. О., 2019. – С. 77 – 79.

Рольська, Р. Перспективи використання яблучного пектину у технології жельованих десертів у закладах ресторанного господарства / Р. Рольська, Л. Шаран, Н. Бондар // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85 Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 3. – С. 345.

Технологія продукції ресторанного господарства : навчально-наочний посібник / В. Ф. Доценко, В. І. Кочерга, В. О. Губеня та ін. – Київ : ВД «Кондор», 2019. – 292 с.

Упровадження інноваційних способів організації робочого простору у закладах готельного господарства [Електронний ресурс] / Н. П. Бондар, Л. О. Шаран, В. О. Губеня, І. С. Підтілок // Молодий вчений. – 2019. - № 1 (65). - С. 423-427. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28863/1/652019.pdf

Шаран, Л. О. Використання борошна зародків кукурудзи у технології аглютенових борошняних кондитерських виробів / Л. О. Шаран, А. В. Шаран // Інноваційні технології у хлібопекарському виробництві ; здобутки та перспективи розвитку кондитерської галузі : матеріали Міжнародних науково-практичних конференцій, 10-11 вересня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 136–138.

Використання базиліку сушеного у технології булочок для гамбургерів [Електронний ресурс] / Н. Бондар, Л. Шаран, І. Силка та ін. // Молодий вчений. –- 2018. – № 53. – С. 413–418. – Режим доступу : https://bit.ly/3H2vOx8

Вплив ізолятів рослинних білків на клейковинний комплекс пшеничного тіста [Електронний ресурс] / В. М. Махинько, А. В. Шаран, Л. О. Шаран, Л. В. Черниш // Харчова промисловість. – 2018. – № 23. – С. 21–26. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28476/1/mvmvirbnkkpt.pdf

Зелепухина, А. С. Целесообразность использования муки зародышей кукурузы в производстве мучных кулинарных изделий [Электронный ресурс] / А. С. Зелепухина, Л. О. Шаран, А. В. Шаран, Л. Ф. Литвинець // Международный периодический научный журнал Swordt. – г. Иваново, РФ, 2018. – Вып. 53 (1). – С. 60-65. – Режим доступа : https://bit.ly/3EgFIJH

Оцінка рівня якості туристичних послуг та напрями підвищення туристичного потенціалу міста Переяслав-Хмельницький [Електронний ресурс] / Н. О. Самойленко, Н. П. Бондар, Л. О. Шаран, В. О. Губеня // Географія та туризм. – Київ, 2018. – С. 90-99. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28796/1/46.pdf

Makhynko, V. M. System approach in crumb briquette technology [Electronic resource] / V. M. Makhynko, A. V. Sharan, L. O. Sharan // International periodic scientific journal "Modern engineering and innovative technologies". – Karlsruhe (Germany), 2017. – Issue № 2, Vol. 1. – P. 107–111. – Access mode : https://bit.ly/32u1496

The expediency of using corn germ flour in bakery products [Electronic resource] / Yu. Karabets, L. Sharan, V. Hubenya, N. Bondar, O. Pavlyuchenko, A. Sharan // Nauka I Studia. – Przemysl : Nauka I Studia, 2017. – № 11 (172). – Р. 50 – 57. – Access mode : https://bit.ly/3EjMkac

Доцільність використання борошна зародків кукурудзи у виробництві безглютенових борошняних кондитерських виробів [Електронний ресурс] / А. О. Білик, О. А. Шевченко, Л. О. Шаран та ін. // Хранение и переработка зерна. – 2017. – № 1 (209) – С. 43 – 47. – Режим доступу : https://bit.ly/3J4TQcN

Махинько, В. Н. Особенности выбора и использования в хлебопечении высокобелкового растительного сырья [Электронный ресурс] / Л. А. Шаран, Ф. Г. Самбурский // Пекарь&Кондитер. – № 4 (10). – 2017. – С. 43–45. – Режим доступа : https://bit.ly/3spU34h

Патент на корисну модель № 113392, МПК A21D 13/08 (2006.01), A21D 2/08 (2006.01), A21D 2/36 (2006.01), A21D 2/38 (2006.01). Кекс «Кульбабка» [Електронний ресурс] / Шевченко О. А., Шаран Л. О., Дорошенко В. О., Шаран А. В.; // заявник – Національний університет харчових технологій. – № u201607666 ; заяв. 12.07.16.; опубл. 25.01.2017 ; Бюл. № 2. – Режим доступу : https://bit.ly/32qxGAX

Патент на корисну модель № 114808, МПК A21D 2/00. Пісочний напівфабрикат безглютеновий [Електронний ресурс] / Білик О., Шаран Л., Дорошенко В., Шаран ., Бондар Н. // заявник – Національний університет харчових технологій. – № u201608235 ; заяв. 26.07.16 ; опубл. 27.03.2017 ; Бюл. № 6. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26035/1/document.pdf

Патент на корисну модель № 120624, МПК A21D 13/00 Суха суміш для млинчиків з використанням люпинового борошна [Електронний ресурс] / Соцька Ю., Шаран Л., Губеня В., Павлюченко О., Лявинець Г. ; заявник – Національний університет харчових технологій. – № u201705199 ; заяв. 29.05.2017 ; опубл. 10.11.2017 ; Бюл. № 21. – Режим доступу : https://bit.ly/3qjY7jL

Патент на корисну модель № 121553, МПК A21D 13/00. Булочка з базиліком для гамбургерів [Електронний ресурс] / Кравцов О., Шаран Л.; Губеня В., Лявинець Г., Бондар Н. ; заявник – Національний університет харчових технологій. – № u201705904 ; заяв. 13.06.17.; опубл. 11.12.2017 ; Бюл. № 23. – Режим доступу : https://bit.ly/3qikkyL

Патент на корисну модель № 122106, МПК A21D 13/04 Хліб пшеничний [Електронний ресурс] / Карабець Ю., Шаран Л., Дорошенко В., Шаран А. ; заявник – Національний університет харчових технологій. – № u201706800.; заяв. 30.06.17.; опубл. 26.12.2017.; Бюл. № 24. – Режим доступу : https://bit.ly/3mqf5Mo

Патент України на винахід № 115505, МПК A21D 13/066 (2017.01). Пісочний напівфабрикат безглютеновий [Електронний ресурс] / Білик О., Шаран Л.; Дорошенко В., Шаран А., Бондар Н. // заявник – Національний університет харчових технологій. – № a201608234 ; заяв. 26.07.16.; опубл. 10.11.2017 ; Бюл. № 21. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28859/1/bezgluten.pdf

Патент України на винахід № 115727, МПК A21D 13/04 (2017.01), A23G 3/36 (2006.01). Кекс «Кульбабка» [Електронний ресурс] / Шевченко О. А., Шаран Л. О., Дорошенко В. О., Шаран А. В. // заявник – Національний університет харчових технологій. – № a201607665 ; заяв. 12.07.2016.; опубл. 11.12.2017 ; Бюл. № 23. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28860/1/kylbabka.pdf

Використання борошна зародку кукурудзи у виробництві борошняних кондитерських виробів [Електронний ресурс] / Л. О. Шаран, О. В. Шевченко, А. О. Білик, А. В. Шаран // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 82 Міжнар. наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів, 13–14 квітня 2016 р. – К. : НУХТ, 2016. – Ч. 3. – С. 387. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24150/1/3.pdf

Леонтьєва, О. Б. Інноваційний продукт закладів туристично-рекреаційного готельного господарства [Електронний ресурс] / О. Б. Леонтьєва, Л. О. Шаран // Проблеми формування здорового способу життя у молоді : матеріали Х Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених та студентів. – Одеса : ОНАХТ, 2016. – С. 183–184. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24913/1/222.pdf

Оксютенко. В. Збагачення ресторанної продукції морськими водоростями [Електронний ресурс] / В. Оксютенко, Л. О. Шаран // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 82 Міжнар. наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів, 13–14 квітня 2016 р. – К. : НУХТ, 2016. – Ч. 3. – С. 428. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24151/1/4.pdf

Сулик, М. О. Інноваційний продукт закладів готельного господарства [Електронний ресурс] / М. О. Сулик, Л. О. Шаран // Проблеми формування здорового способу життя у молоді : матеріали Х Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених та студентів. – Одеса : ОНАХТ, 2016. – С. 188–189. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24914/1/5.pdf

Сулик, М. О. Впровадження флоат–терапії в закладах гостинності [Електронний ресурс] / М. О. Сулик, Л. О. Шаран, А. В. Шаран // Научные труды SWorld. – 2016. – Вып. 3 (44). – С. 93–97. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24921/1/4.pdf

Удосконалення технології м’ясних січених напівфабрикатів з використанням харчових волокон люпину [Електронний ресурс] / Н. П. Бондар, Л. О. Шаран, В. О. Губеня, Ю. С. Дитюк // Наукові праці НУХТ. – К. : НУХТ, 2016. – Т. 22, № 5. – С. 222–230. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24895/1/3333.pdf

Шаран, Л. Корекція мікронутрієнтного складу борошняних кондитерських виробів композиційною сумішшю [Електронний ресурс] / Л. Шаран , Л. Арсеньєва, А. Шаран // Food Science for Well-being (CEFood 2016): 8th Central European Congress on Food, 23-26 May 2016. – K.: NUFT, 2016 – Р. 221. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24089/1/2.pdf

Шаран, Л. О. Корекція мікронутрієнтного складу борошняних кондитерських виробів композиційною сумішшю [Електронний ресурс] / Л. О. Шаран, Л. Ю. Арсеньєва, Н. П. Бондар, А. В. Шаран // Хранение и переработка зерна. – 2016. – № 4 (201). – С. 45–48. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24130/1/1.pdf

Шаран, Л. Молочні коктейлі оздоровчого призначення у ресторанному господарстві [Електронний ресурс] / Л. Шаран, І. Панчук, Є. Мороз // Харчові добавки. Харчування здорової та хворої людини : VII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція, 30-31 травня 2016 р. – Кривий ріг : Доннует, 2016. – С. 120. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24215/1/5.pdf