Люлька Олександр Миколайович

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
  к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
2
1
1
61
2
45

Перелік опублікованих документів

Modern methods of apitherapy in health hotels / Y. Bobko, A. Bilous, O. Liulka, O. Shydlovska, V. Hubenia // Reports of European Academic Research. – 2022. – Issue 3. – Р. 33 – 39.

Апітерапія в сфері HoReCa / А. Білоус, О. Люлька, В. Губеня, Ю. Ткачук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень-травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 3. – С. 157.

Білоус, А. Р. Апітерапія у готельно-ресторанній справі / А. Р. Білоус, О. М. Люлька, В. О. Губеня // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали XІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 17 травня  2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 160 – 161.

Люлька, О. М. Викладання дисциплін, пов’язаних з інформаційними технологіями та програмними продуктами за дистанційною і змішаною формами навчання / О. М. Люлька, В. О. Губеня // Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності : збірник тез ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 06 жовт.2022 р. – Львів : ЛДУФЛ ім. І. Боберського, 2022. – С. 400-402.

Назарчук, А. О. Бенчмаркінг у сфері HoReCa / А. О. Назарчук, О. М. Люлька, В. О. Губеня // Theoretical and practical foundations of cience : The XIV International science conference, December 20 – 22. – Rome, 2022. – Р. 298 – 299.

Сучасні напрями техніко-технологічного забезпечення закладів ресторанного господарства при готелях / А. Закарян, В. Губеня, О. Люлька, Я. Хитрий // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень – травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 3. – С. 156.

Influence of dietary supplement based on heme iron on dough properties and quality of antianemic cupcakes [Electronic resource] / O. Niemirich, N. Frolova, I. Ustymenko [and other] // Journal of Hygienic Engineering and Design. – 2021. – Vol. 36. – P. 67–74. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36675/1/2%20Influence%20of.pdf

Investigation of the effect dried food products on the properties of the butter mixture during storage / O. Vasheka, O. Niemirich, N. Frolova [and other] // Journal of Hygienic Engineering and Design. – 2021. – Vol. 35. – P. 122–128. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/37009

Technology of dried food products and food products using it : evaluation of efficiency and implementation prospects [Electronic resource] / O. Kruhlova, M. Pohozhykh, O. Niemirich, I. Ustymenko, A. Havrysh, O. Skyrda , V. Hubenia, O. Liulka, Yu.Tkachuk , R. Matiushenko // Concepts, strategies and mechanisms of economic systems management in the context of modern world challenges : scientific monograph. – Sofia : VUZF Publishing House “St. Grigorii Bogoslov”, 2021. – P. 285-302. – Access mode :  https://bit.ly/3p54UhT

Бобко, Я. О. Апітерапія як напрям екологізації у сфері HoReCa / Я. О. Бобко, О. М. Люлька // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали X Всеукраїнської науково-практичної конференції, 23 листопада  2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 169 – 170.

Дослідження впливу поверхнево-активних речовин на теплоємність крохмальних клейстерів [Електронний ресурс] / О. С. Пушка, О. В. Бортнічук, В. О. Губеня, О. М. Люлька // European scientific discussions : the 4th International scientific and practical conference, February 26-28, 2021. – Potere della ragione Editore, Rome, Italy, 2021. – P. 170. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34395/1/Pushka_6.pdf

Основи автоматизованого проектування : навч. посібник / В. О. Губеня, О. М. Люлька, Т. І. Іщенко та ін. – Київ : Кондор, 2021. – 160 с.

Modern IT personalization service in hotels / Є. Ю. Терещенко, О. М. Люлька, В. О. Губеня, Ю. М. Ткачук // Научный взгляд в будущее. – 2020. – Вып. 16, Т. 2. – С. 35-45. - DOI : 10.30888/2415-7538.2020-16-02-042

Губеня, В. О. Концепція автоматизованого ресторанного обслуговування в сучасних готелях / В. О. Губеня, О. М. Люлька, Ю. М. Ткачук // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 19-20 травня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 150.

Губеня, В. Перспективи розвитку готелів-музеїв в Україні / В. Губеня, О. Люлька, О. Маліневська // Сталий розвиток погляд молоді : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції для студентів і молодих вчених, 28 лютого 2020 р. – Київ : Українсько-американський університет Конкордія, 2020. – С. 11.

Програмні продукти в готельно-ресторанному бізнесі : навч. посібник / В. Ф. Доценко, О. М. Люлька, В. О. Губеня, В. В. Цирульнікова. – Київ : НУХТ, 2020. – 200 с.

Хитрий, Я. Перспективи реалізації концепції підводного ресторану в Україні / Я. Хитрий, О. Люлька, В. Губеня // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 3. – С. 312.

Хитрий, Я. С. Перспективи розвитку концепції ресторану з підводним засобом розміщення в Україні / Я. С. Хитрий, О. М. Люлька, В. М. Губеня // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 19-20 травня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 49-50.

Вплив форми поперечного перерізу овочевих напівфабрикатів на якість страв [Електронний ресурс] / О. М. Люлька, В. О. Губеня, А. В. Гавриш, Т. І. Іщенко // Modern engineering and innovative technologies. – 2019. – Issue 8, Part 2. – С. 79-85. – Режим доступу : https://bit.ly/3mdlyKA

Екологізація готельних послуг в Україні / А. Іллюшко, О. Люлька, В. Губеня, Т. Іщенко // Управління якістю в освіті та промисловості : досвід, проблеми та перспективи : тези доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції до 100-річчя кафедри інформаційно-вимірювальних технологій, 16–17 травня 2019 року – Львів : ЛА «Піраміда», 2019. – С. 53-54.

Люлька, О. М. Аналітичне визначенню геометричних параметрів робочої частини ножа кенігсфельдського типу / О. М. Люлька, М. Л. Нікольський, І. А. Фабричнікова // Науковий журнал «Інженерія природокористування». – 2019. – № 1 (11). – С. 89-95.

Терещенко, Є. Особливості впровадження автоматизованих систем управління готельними підприємствами в Україні / Є. Терещенко, О. Люлька // // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85 Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 3. – С. 353.

Технологія продукції ресторанного господарства : навчально-наочний посібник / В. Ф. Доценко, В. І. Кочерга, В. О. Губеня та ін. – Київ : ВД «Кондор», 2019. – 292 с.

Удосконалення конструкції завитка відцентрової бурякорізки [Електронний ресурс] / О. М. Люлька, Є. І. Макаренко, Д. М. Люлька, В. О. Губеня // Technical sciences : history, the present time, the future, EU experience Wloclawek, Republic of Poland : International scientific and practical conference, 27-28 September 2019. – Wloclawek : Izdevnieciba Baltija Publishing, 2019. – P. 105-107. – Режим доступу : https://bit.ly/3dXWUZU

Ющенко, О. Системи віртуальної реальності в конференц-залах готельних підприємств / О. Ющенко, О. М. Люлька, В. О. Губеня // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 19-20 березня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019 р. – С. 61-62.

Використання базиліку сушеного у технології булочок для гамбургерів [Електронний ресурс] / Н. Бондар, Л. Шаран, І. Силка та ін. // Молодий вчений. – 2018. – № 53. – С. 413–418. – Режим доступу : https://bit.ly/3q8A4Eo

Люлька, О. М. Оптимальні поперечні перетини бурякової стружки для досягнення максимального ефекту процесу екстракції [Електронний ресурс] / О. М. Люлька, В. В. Коломієць, І. А. Фабричнікова // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка «Механізація сільськогосподарського виробництва». – 2018. – Вип. 190. – С. 311–317. – Режим доступу : https://bit.ly/30BSeFT

Polevik, V. Rational form of semi-finished vegetables and device for slicing them [Electronic resource] / V. Polevik, I. Parenuk, A. Lulka // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 83 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 5-6 квітня 2017 р. – К. : НУХТ, 2017. – Ч. 3. – 404 с. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26983/1/7.4.pdf

Гвізда, Н. В. Просяне борошно – перспектива використання у борошняних кондитерських виробах [Електронний ресурс] / Н. В. Гвізда, О. М. Люлька // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 22-23 березня 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – С. 88–89. – Режим доступу : https://bit.ly/31YUIz2

Деклараційний патент на корисну модель № 116590 UA, МПК (2017.01) B26D 3/26 (2006.01) B26D 1/00 A23N 1/00 Механізм для нарізання сирих овочів [Електронний ресурс] / Люлька О. М., Польовик В. В., Паренюк І. В. ; патентовласник Національний університет харчових технологій. – № u 201612904 ; заявл. 19.12.2016 ; опубл. 25.05.2017, Бюл. № 10. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32351/1/116590.pdf

Паренюк, И. В. Механизм для формирования овощных полуфабрикатов [Электронный ресурс] / И. В. Паренюк, А. Н. Люлька, В. В. Полевик // Наука – образованию, производству, экономике : материалы 15 Международной научно-технической конференции. – Минск : БНТУ, 2017. – Т. 4. – С. 508–509. – Режим доступа : https://bit.ly/326rv58

Патент на винахід № 113888, МПК (2017.01) C13B 5/08 (2011.01) C13B 5/06 (2011.01) B26D 1/00. Відцентрова бурякорізка [Електронний ресурс] / О. М. Люлька, М. В. Дорошевич, В. В. Пономаренко, М. М. Пушанко ; заявник – Національний університет харчових технологій. – № a201501340 ; заяв. 18.02.2015 ; опубл. 27.03.2017 ; Бюл. № 6. – Режим доступу : https://bit.ly/3q2i7rf

Патент на корисну модель № 100476, МПК B26D 3/26 (2006.01) B26D 1/00 (2006.01) A23N 1/00 (2006.01). Механізм для нарізання сирих овочів [Електронний ресурс] / О. М. Люлька, В. В. Польовик, І. В. Паренюк ; заявник – Національний університет харчових технологій. – № u201612904 ; заяв. 19.12.2016 ; опубл. 25.05.2017 ; Бюл. № 10. – Режим доступу : https://bit.ly/3GMNEE4

Патент на корисну модель № 118883, МПК A23L 21/10 (2016.01). Склад шоколадного брауні "Безглютеновий" [Електронний ресурс] / Н. В. Гвізда, О. М. Люлька; заявник – Національний університет харчових технологій. – № u201703292 ; заяв. 06.04.2017 ; опубл. 28.08.2017 ; Бюл. № 16. – Режим доступу : https://bit.ly/3yAG2BO

Польовик, В. В. Раціональна форма овочевих напівфабрикатів та механізм для їх нарізання [Електронний ресурс] / О. М. Люлька, В. В. Польовик, І. В. Паренюк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 83 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 5-6 квітня 2017 р. – К. : НУХТ, 2017. – Ч. 3. – 404 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26980/1/7.1.pdf

Сазонова, Д. Ю. Вплив дієтичних добавок на структуроутворення солодких страв [Електронний ресурс] / Д. Ю. Сазонова, О. М. Люлька, Г. М. Лявинець // Научный взгляд в будущее. - 2017. - Выпуск 5, Т. 2. – С. 42-47. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27144/1/SWord.pdf

Ющенко, О. М. Впровадження додатків для смартфонів в сферу готельного та ресторанного бізнесу [Електронний ресурс] / О. М. Ющенко, М. О. Запорожець, О. М. Люлька // Міжнародний бізнес та замковий туризм в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 28-29 квітня 2017 р. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 129-130. – Режим доступу : https://bit.ly/31YU2cY

Liulka, O. The extracting of saccharose from the beet cossettes of different types [Electronic resource] / O. Liulka, V. Myronchuk, D. Liulka // Food Science for Well-being (CEFood 2016) : 8th Central European Congress on Food : Book of Abstracts, 23-26 May 2016. – Kyiv : NUFT, 2016. – P. 271. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30957/3/1.pdf

Бондаренко, Д. О. Дослідження впливу пектинів різних виробників на показники якості термостабільної начинки [Електронний ресурс] / Д. О. Бондаренко, О. М. Люлька, І. Л. Корецька // Наукові здобутки у вирішенні актуальних проблем виробництва та переробки сировини, стандартизації і безпеки продовольства : VІ Міжнар. наук.-практ. конф. вчених, аспірантів і студентів, квітень 2016 р. – С. 230–232. – Режим доступу : https://bit.ly/30CmVuL

Бондаренко, Д. О. Дослідження показників якості пектину, як основної складової термостабільної начинки [Електронний ресурс] / Д. О. Бондаренко, О. М. Люлька, І. Л. Корецька // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка “Сучасні напрямки технології та механізації процесів переробних і харчових виробництв”. – 2016. – Вип. 179. – С. 188-193. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28813/1/pektin.pdf

Люлька, О. М. Геометрія ріжучої кромки бурякорізальних ножів, як фактор отримання якісної стружки / О. М. Люлька, В. Г. Мирончук, Д. М. Люлька // Цукор України. – 2016. – №11/12 (131/132). – С. 36-40. – Режим доступу : https://bit.ly/3yA8OTb

Люлька, О. М. Установка для формування овочевих напівфабрикатів / О. М. Люлька, В. В. Польовик // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 82 Міжнар. наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів, 13–14 квітня 2016 р. – К. : НУХТ, 2016. – С. 372.

Люлюка О. М. Установка для формування овочевих напівфабрикатів [Електронний ресурс] / О. М. Люлька, В. В. Польовик // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 82 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 13–14 квітня 2016 р., м. Київ. – К. : НУХТ, 2016. – Ч. 3. – 505 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26973/1/2.pdf

Патент на корисну модель № 110792, МПК C13B 5/06 (2011.01). Спосіб отримання бурякової стружки [Електронний ресурс] / Д. М. Люлька, В. В. Пономаренко, М. М. Пушанко, О. М. Люлька ; заявник – Національний університет харчових технологій. – № u201603164 ; заяв. 28.03.2016 ; опубл. 25.10.2016 ; Бюл. № 20. – Режим доступу : https://bit.ly/3J9d7Ka

Польовик, В. В. Установка для формування овочевих напівфабрикатів / В. В. Польовик, О. М. Люлька // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 82 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 13–14 квітня 2016 р., м. Київ. – К. : НУХТ, 2016. – Ч. 3. – 505 с.