Литвинець Лариса Федорівна

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
  к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
26

Перелік опублікованих документів

Кирпіченкова, О. М. Вплив легалізації грального бізнесу на розвиток готельної індустрії [Електронний ресурс] / О. М. Кирпіченкова, Л. Ф. Литвинець, А. О. Ущаповський // Економіка та суспільство. – 2023. – № 51. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41070/1/2500-%d0%a2%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%20%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%82%d1%96-2413-1-10-20230705.pdf

Литвинець, Л. Ф. Інструменти управління змінами в системі управління розвитком підприємства гостинності / Л. Ф. Литвинець // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали XІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 17 травня  2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 166 – 167.

Литвинець, Л. Ф. Клієнтоорієнтованість як інструмент формування конкурентних переваг підприємств ресторанного господарства / Л. Ф. Литвинець,  А. В. Романюк // Інтернаука : Міжнародний науковий журнал. – 2022. – Вип. 2. – С. 9.

Ткачук, І. Стратегія розвитку готельно-ресторанного бізнесу в умовах COVID-19 / І. Ткачук, Л. Литвинець // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень-травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 3. – С. 189.

Кирпіченкова, О. М. Використання технологій 3D друку для підвищення конкурентоспроможності ресторану [Електронний ресурс] / О. М. Кирпіченкова, Л. Ф. Литвинець // Інтернаука. Серія : Економічні науки. – 2021. – Т. 2, № 6 (50). – С. 9–14. – Режим доступу : https://bit.ly/3mctXhc

Лахно, А. Нейромаркетинг в закладах ресторанного господарства / А. Лахно, Л. Литвинець // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 3. – С. 297.

Левенець,Є. Бренд-імідж підприємств готельного бізнесу на споживчому ринку / Є. Левенець, Л. Литвинець // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 3. – С. 298.

Литвинець, Л. Ф. Механізм управління розвитком підприємств готельного господарства / Л. Ф. Литвинець // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 19-20 травня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 62-63.

Литвинець, Л. Ф. Програми лояльності споживачів як перспективний напрям інноваційної діяльності підприємств готельно-ресторанного бізнесу / Л. Ф. Литвинець // Наука, дослідження, розробки. Техніка і технологія : Міжнародна науково-практична конференція, 29-30 червня 2020 р. – № 30. – С. 19-22.

Литвинець, Л. Ф. Управління змінами як основа розвитку підприємства індустрії гостинності / Л. Ф. Литвинець // Наука, дослідження, розробки. Техніка і технологія : Міжнародна науково-практична конференція, 29-30 червня 2020 р. - № 30. - С. 23-25.

Литвинець, Л. Ф. Управління організаційними змінами як основа розвитку підприємства індустрії гостинності / Л. Ф. Литвинець // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 19-20 травня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 64-65.

Матюшенко, Р. Вимоги до якості послуг в малих готелях / Р. Матюшенко, Л. Литвинець, Ю. Ковтун // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 3. – С. 284.

Сімахіна, Г. О. Характеристика ресурсних складових інноваційного підприємства з виробництва заморожених плодів і ягід [Електронний ресурс] / Г. О. Сімахіна, С. В. Камінська, Л. Ф. Литвинець // Наукові праці НУХТ. - 2020. - Т. 26, №1. - С. 125-133. – Режим доступу : https://bit.ly/3E4YYcY

Тюха, І. В. Проблеми розвитку суб'єктів ринку зерна у контексті земельної реформи в Україні / І. В. Тюха, Л. Ф. Литвинець // Проблеми управління та економіки підприємств в сучасних умовах : матеріали ХVІ Міжнародної науково-практичної конференції, 8-9 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 40-42.

Литвинець, Л. Ф. Імідж як фактор конкурентоспроможності підприємств індустрії гостинності / Л. Ф. Литвинець // Science, research, development : monografia pokonferencyjna, 29.06.2019 - 30.06.2019. – Baku, 2019 – № 18. - С. 68-71.

Литвинець, Л. Ф. Інноваційний потенціал підприємств індустрії гостинності / Л. Ф. Литвинець // Science, research, development : monografia pokonferencyjna, 29.06.2019- 30.06.2019. – Baku, 2019 – № 18. – С. 72-77.

Литвинець, Л. Ф. Стратегічне управління готельними підприємствами в умовах глобалізації / Л. Ф. Литвинець // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85 Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 3. – С. 350.

Литвинець, Л. Ф. Логістична система управління підприємств індустрії гостинності [Електронний ресурс] / Л. Ф. Литвинець, Р. В. Матюшенко // Cience, research, development. Technics and technology=(Наука, исследования, развитие. Техника и технология.) – 2018. – №4. – С. 96-100. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28537/1/1.pdf

Литвинець, Л. Ф. Формування конкурентних переваг підприємств індустрії гостинності в сучасних умовах функціонування [Електронний ресурс] / Л. Ф. Литвинець // Cience, research, development. Technics and technology = (Наука, исследования, развитие. Техника и технология.) – 2018. – №4. – С. 92-96. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28538/1/2.pdf

Маліневська, Т. Дослідження тенденцій інноваційної діяльності готельно-ресторанного бізнесу [Електронний ресурс] / Т. Маліневська, Л. Ф. Литвинець // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – К. : НУХТ, 2018.– Ч.3 – С. 417. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28539/1/3.pdf

Целесообразность использования муки зародышей кукурузы в производстве мучных кулинарных изделий [Электронный ресурс] / А. С. Зелепухина, Л. О. Шаран, А. В. Шаран, Л. Ф. Литвинець // Международный периодический научный журнал Swordt. - г. Иваново, РФ, 2018. – Вып. 53 (1). – С. 60-65. – Режим доступа : https://bit.ly/3siTbhM

Матюшенко, Р. В. Інноваційні технології обслуговування в ресторанах при готелях [Електронний ресурс] / Р. В. Матюшенко, Л. Ф. Литвинець // Світова наука і практика : Міжнародна науково-практична конференція = Naukowa I Praktyczna Nauka swiatowa : problemu i innowacje : miedzynarodowa naukowo-praktyczna konferencia, 30.10.2017. – Сопот/Sopot, 2017. – C. 62 – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28546/1/4.pdf