Ковальчук Світлана Степанівна

ORCID ID: 0000-0002-5344-1243

Статистичні показники (станом на 01.06.2024 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
  к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
1
1
7
3
69
6
42

Перелік опублікованих документів

Kovalchuk, S. A resource-saving and energy-efficient  technology of fermentation of wort from starch-containing raw materials for biothetanol production / S. Kovalchuk, T. Mudrak // Food science and technology. – 2022. – Vol. 16, Issue 1. – Р. 4-11.

Kovalchuk, S. Optimisation of technological parameters  of  fermentation  of  highly  concentrated  wort from grain raw materials for bioethanol production / S. Kovalchuk, Y. Dolomakin // Food science and technology. – 2022. – Vol. 16, Issue 3. – Р. 4-14.

Kovalchuk, S. Resource and energy-saving technology of wort fermentation from starch-containing raw materials for biothetanol production / S. Kovalchuk, T. Mudrak // Food Science and Technology. – 2022. – № 16(1). – Р. 10.

Kovalchuk, S. Selection of the technological parameters of fermentation of high-concentration wort with osmophilic yeast races for obtaining bioethanol / S. Kovalchuk, T. Mudrak // Food Science and Technology. – 2022. – № 15(3). – Р. 15-22.

Профатило, Л. М. Аналіз ринку та перспективи розвитку закладів ресторанного господарства східної кухні в Україні / Л. М. Профатило, С. С. Ковальчук, О. С.Павлюченко // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали XI Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої до 70-річчя з дня народження професора В.Ф. Доценка, 17 травня 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 129–130. – Режим доступу :  http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/37668

Ткачук, І. І. Значення корпоративної культури на підприємствах готельної індустрії / І. І. Ткачук, С. С. Ковальчук, Л. В. Стахурська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень–травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 3. – С. 169. – Режим доступу :  http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/37594

Kovalchuk, S. Effectof the concentration of dry matter in wort on the characteristics of osmophilic alcoholic races of yeast [Electronic resource] / S. Kovalchuk, T. Mudrak // Food science and technology. – 2021. – Vol. 15, Issue1. – P. 54–62. DOI : https://doi.org/10.15673/fst.v15i1.1967. – Access mode : https://bit.ly/3saFHok

Kovalchuk, S. Selection of the technological parameters of fermentation of high-concentration wort with osmophilic yeast races for obtaining bioethanol [Electronic resourse] / S. Kovalchuk, T. Mudrak // Food cience and technology. – 2021. – Vol. 15, Issue 3. – P. 15–22. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36986/3/11.pdf

Kovalchuk, S. Study of quality of alcohol obtained by fermentation of highly concentrated grain wine by different races of yeast [Electronic resource] / S. Kovalchuk, T. Mudrak, A. Nakonechna // Ресторанний і готельний консалтинг. Інновації. – 2021. – Т. 1, № 4. – С. 158-168. – Access mode : https://bit.ly/3yzbTmt

Наконечна, А. Удосконалення рецептури солодких соусів  із використанням плодів шипшини / А. Наконечна, С. Ковальчук, В. Година // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 17-18 листопада 2021 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 81–82. – Режим доступу :  http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/37595

Ткачук, І. І. Система корпоративних цінностей та корпоративна культура на підприємствах готельної індустрії / І. І. Ткачук, С. С. Ковальчук, Л. В. Стахурська // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали X Всеукраїнської науково-практичної конференції, 23 листопада 2021 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 185–186. – Режим доступу :  http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/37593

Чугайнов, С. Біодинамічні, органічні та натуральні вина їх ознаки та особливості [Електронний ресурс] / С. Чугайнов, Н. Бартуш, С. Ковальчук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 3. – С. 287. – Режим доступу : https://bit.ly/3pczYg1

Kovalchuk, S. Expanding the range of drinks in the restaurant business establishments using pectin [Electronic resource] / S. Kovalchuk, A. Nakonechna // Tourism of the XXI century: global challenges and civilization values : ІІ International scientific and practical conference, June 01, 2020. – Kyiv : KNUTE, 2020. – P. 487-491. – Access mode : https://bit.ly/3E6Aosa

Nakonechna, A. Ways to increase the efficiency of the work of the sugar plant at the account of bioethanol production / A. Nakonechna, S. Kovalchuk // Global science and education in the modern realities : іnternational scientific conference, 26-27 August 2020. - Seattle, Washington, USA : ISE&E & SWorld in conjunction with KindleDP, 2020. – Р. 11-14. – DOI: 10.30888/2709-2267.2020-3.

Research on the ultrathin structure of cells of different distillers yeast races and its dependence on the concentration of dry matter in wort [Electronic resource] / T. Mudrak, S. Kovalchuk, A. Kuts, V. Dotsenko // Food science and technology. – 2020. – Vol. 14, Issue 3. – P. 21-28. DOI : https://doi.org/10.15673/fst.v14i3.1798. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/32139

Дослідження ультратонкої структури клітин різних рас спиртових дріжджів залежно від концентрації сухих речовин сусла / Т. О. Мудрак, А. М. Куц, С. С. Ковальчук, В. Ф. Доценко // Харчова наука і технологія. – 2020. – Т. 14, Вип. 3. – DOI : https://doi.org/10.15673/fst.v14i3.1798.

Дочинець, І. Характеристика та класифікація готелів [Електронний ресурс] / І. Дочинець, С. Ковальчук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 3. – С. 280. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30982/1/tezu%203.pdf

Ковальчук, С. Перспективи виробництва алкогольних напоїв в умовах фермерських господарств для закладів індустрії гостинності [Електронний ресурс] / С. Ковальчук, І. Дочинець, Л. Стахурська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 3. – С. 296. – Режим доступу : https://bit.ly/3F54Cgx

Ковальчук, С. Перспективи виробництва міцних алкогольних напоїв в умовах приватних господарств для закладів індустрії гостинності / С. Ковальчук, І. Дочинець, Л. Стахурська // Ресторанний і готельний консалтинг. Інновації. – 2020. - Том 3, № 1. – С. 37-44. – DOI : https://doi.org/10.31866/2616-7468.3.1.2020.205565

Ковальчук, С. С. Zostera marina як джерело унікальних біологічних активних речовин в закладах ресторанного харчування [Електронний ресурс] / С. С. Ковальчук, А. С. Наконечна // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 19-20 травня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 284-285. – Режим доступу : https://bit.ly/3yzYaMc

Ковальчук, С. С. Інноваційна технологія зброджування висококонцентрованого сусла із зернової сировини [Електронний ресурс] / С. С. Ковальчук, Т. О. Мудрак // Prospects and priorities of research in science and technology : collective monograph. – Riga, Latvia : Baltija Publishing, 2020. – P. 60–100. – Режим доступу : https://bit.ly/30B1QAJ

Наконечна, А. С. Удосконалення рецептури медового соусу з використанням плодів шипшини [Електронний ресурс] / А. С. Наконечна, С. С. Ковальчук // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 19-20 травня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 205-206. – Режим доступу : https://bit.ly/3mekndF

Наконечная, А. С. Пути повышения эффективности работы сахарных заводов за счет производства биоэтанола [Электронный ресурс] / А. С. Наконечная, С. С. Ковальчук // Global science and education in the modern realities-2020 : international scientific conference, August 26-27, 2020. – Seattle, Washington, USA : «ISE&E» & SWorld in conjunction with KindleDP, 2020. – P. 11–15. DOI: 10.30888/2709-2267.2020-3. – Режим доступа : https://bit.ly/33EkMQn

Патент на корисну модель №143121 Україна, МПК C12N 1/16 (2006.01) C12N 1/18 (2006.01) Спосіб активації спиртових виробничих дріжджів / Мудрак Т. О., Маринченко В. О, Куц А. М., Кириленко Р. Г., Боярчук Я. А., Ковальчук С. С. ; заявник Національний університет харчових технологій. - № u 2020 00879 ; заявл. 12.02.2020 ; опубл. 10.07.2020, Бюл. № 13

Кирпіченкова, О. М. Розширення асортименту функціональних виробів у ресторанній індустрії [Електронний ресурс] / О. М. Кирпіченкова, І. В. Дочинець, С. С. Ковальчук // Практика і перспективи розвитку індустрії гостинності України : монографія. - Львів : ЛТЕУ, 2019. – С. 83-90. – Режим доступу : https://bit.ly/3se9Xi1

Ковальчук, С. С. Удосконалення технології висококонцентрованих бражок із зернової сировини [Електронний ресурс] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.18.05 «Технологія цукристих речовин та продуктів бродіння» / Світлана Степанівна Ковальчук. – Київ, 2019. – 22 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29373/1/Kovalchuk.pdf

Ковальчук, С. С. Удосконалення технології висококонцентрованих бражок із зернової сировини : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.18.05 «Технологія цукристих речовин та продуктів бродіння» / Світлана Степанівна Ковальчук. – Київ, 2019. – 216 с.

Удосконалення технології зброджування сусла високих концентрацій із крохмалевмісної сировини [Електронний ресурс] / Т. О. Мудрак, Р. Г. Кириленко, С. С. Ковальчук та ін. // Інновації та закономірності розвитку харчових технологій : теоретичні та прикладні аспекти : науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених з міжнародною участю, 28-29 березня 2019 р., м. Київ. – Київ : ККІБП, 2019. – С. 41-43. – Режим доступу : https://bit.ly/3mb2lsI

Selection of the complex of enzyme preparation for the hydrolysis of the constituents of grain at the fermentation of the wort of high [Electronic resource] / T. Mudrak, A. Kuts, S. Kovalchuk, R. Kyrylenko, N Bondar // Food Science and Technology. – 2018. - № 12 (2). – С. 19-25. Doi : 10.15673/fst.v12i2.931. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30571/1/1.pdf

Дослідження впливу цитратів металів на культивування та зброджування сусла високих концентрацій [Електронний ресурс] / Т. Мудрак, С. Ковальчук, Р. Кириленко та ін. // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – К. : НУХТ, 2018. – Ч. 1. – С. 258. – Режим доступу : https://bit.ly/3dYmDBx

Мудрак, Т. О. Іноваційна технологія зброджування сусла із крохмалевмісної сировини. [Електронний ресурс] / Т. О. Мудрак, А. М. Куц, С. С. Ковальчук // The development of technical sciences: problems and solutions : international research and practical conferenct. - Brno. The Chech Republik, 2018. – С. 50-53. – Режим доступу : https://bit.ly/3p68Vm8

Мудрак, Т. О. Удосконалення технології зброджування сусла високих концентрацій [Електронний ресурс] / Т. О. Мудрак, А. М. Куц, С. С. Ковальчук // Ресурсо- та енергоощадні технології виробництва та пакування харчової продукції – основні засади її конкурентоздатності : матеріали VII Міжнародної спеціалізованої науково–практичної конференції, 13 вересня 2018 р., м.Київ. – Київ : НУХТ, 2018. - С. 67–69. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31026/3/Konf%202018.pdf

Оптимізація технології зброджування висококонцентрованого сусла високих із крохмалевмісної сировини [Електронний ресурс] / Т. О Мудрак, А. М. Куц, С. С. Ковальчук, Р. Г. Кириленко // Advances of science proceedings of articles the international scientific conference. - Czech Republik. Karlovy Vary–Ukraine Kyiv, 2018. - С. 1268-1275. – Режим доступу : https://bit.ly/3IXCG0z

Патент на корисну модель № 129706, МПК (2018.01) С12N 15/00 Осмофільний, кислотостійкий штам дріжджів Saccharomyces cerevisiae IMB Y-5099 для мікробіологічного синтезу етилового спирту з крохмалевмісної сировини [Електронний ресурс] / А. І. Українець, П. Л. Шиян, Т. О. Мудрак, А. М. Куц, С. С. Ковальчук, Р. Г. Кириленко ; заявник – Національний університет харчових технологій. - № u201900234 заяв. 27.04.2018 ; опубл. 12.11.2018, Бюл. № 21. – Режим доступу : https://bit.ly/3GOcQu0

Селекція та скринінг рас спиртових дріжджів при зброджуванні висококонцентрованого сусла з крохмалевмісної сировини [Електронний ресурс] / Т. О. Мудрак, А. М. Куц, С. С. Ковальчук, А. Я. Боярчук // Наукові праці НУХТ. – 2018. – Т. 24, № 24. – С. 216-224. – Режим доступу : https://bit.ly/3yyK2Tk

Скрінінг рас спиртових дріжджів для зброджування сусла високих концентрацій / Т. Мудрак, А. Куц, С. Ковальчук та ін. // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – К. : НУХТ, 2018. – Ч. 1. – С. 247.

Скрінінг рас спиртових дріжджів для зброджування сусла високих концентрацій [Електронний ресурс] / Т. Мудрак, А. Куц, С. Ковальчук, Р. Кириленко, Х. Пакуляк, Д. Больша // Перспективи майбутнього та реалії сьогодення в технологіях водопідготовки : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 19-20 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018.  – С. 247. – Режим доступу : https://bit.ly/31XNSd7

Удосконалення технології зброджування сусла високої концентрації із крохмалевмісної сировини при використанні цитратів металів [Електронний ресурс] / Т. О. Мудрак, А. М. Куц, Р. Г. Кириленко, С. С. Ковальчук, Х. І. Пакуляк, В. П. Василів // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. – 2018. – № 282. – С. 259-268. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31020/1/N%20%281%29.pdf

Effect of nitrogen and mineral composition of the high-concentrated wort made from starch-containing raw materials on the cultivation of yeast [Electronic resource] / P. Shiyan, T. Mudrak, R. Kyrylenko, S. Kovalchuk // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2017. – 6 (11-90). – P. 72-77. DOI : 10.15587/1729-4061.2017.117357. – Access mode : https://bit.ly/33sSzM8

Investigation of the influence of nanoparticles of metals on fermenttation of wort of high concentrations [Electronic resource] / S. Kovalchuk, P. Shiyan, T. Mudrak, A. Kuts, R. Kyrylenko // Eureka : Life Sciences. 2017. 6(12), 51–56. Doi : 10.21303/2504-5695.2017.00512. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31004/1/512-1487-1-PB.pdf

Дослідження синтезу летких домішок спирту при зброджуванні концентрованого зернового сусла [Електронний ресурс] / Т. Мудрак, А. Куц, С. Ковальчук, Ю. Юрченко, К. Коренчук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 83 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 5-6 квітня 2017 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2017. – С. 229. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31031/1/2017%20-%2083.pdf

Исследование влияния минеральных веществ на культивирование и сбраживание концентрированого сусла [Электронный ресурс] / Т. О. Мудрак, А. М. Куц, Р. Г. Кириленко, С. С. Ковальчук // Переработка и управления качеством сельскохозяйственной продукции : сборник статей. – 2017. – С. 196–198. – Режим доступа : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31002/1/Kovalchuk-1.pdf

Ковальчук, С. С. Інтенсифікація технології зброджування сусла високих концентрацій [Електронний ресурс] / С. С. Ковальчук, Х. І. Пакуляк // Научный взляд в будушее. Sworld. - 2017. - (6) 103. - С. 23-26. doi.: 10.21893/2415-7538.2017-06-2-031. – Режим доступу : https://bit.ly/3GIJmxI

Мудрак, Т. О. Дослідження та підбір оптимального комплексу ферментних препаратів при зброджуванні сусла високих концентрацій [Електронний ресурс] / Т. О. Мудрак, А. М. Куц, М. В. Бондар, С. С. Ковальчук // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : матеріали міжнародної науково-технічної конференції. - Київ : НУХТ, 2017. - С. 77-78. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31030/1/2017%20konf.pdf

Kuts, A. Optimizing nitrogen and mineral composition of the highly concentrated mash of raw starch. [Electronic resource] / A. Kuts, T. Mudrak, S. Kovalchuk // 8 Central European Congress on Food 2016 – Food Science for Well – being (CeFood 2016) May 23-26. – Kyiv. – P. 150. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31048/1/EFFoST.pdf

Дослідження впливу мінеральних речовин на культивування та зброджування [Електронний ресурс] / Т. Мудрак, Р. Кириленко, С. Ковальчук, Р. Дячук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : 82 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 13–14 квітня 2016 р. – К. : НУХТ, 2016. - Ч. 1. - С. 243. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/23687/1/25.pdf

Мудрак, Т. О. Підбір оптимальної температури зброджування сусла підвищених концентрацій [Електронний ресурс] / Т. О. Мудрак, С. С. Ковальчук, А. С. Пахолюк // Актуальные вопросы современной науки. 2016 ; Одесса. 2016., С. 78-80. – Режим доступу : https://bit.ly/3F8HFJr

Усовершенствование технологии сбраживания сусла высоких концентраций из крохмалсодержащего сырья [Электронный ресурс] / Т. О. Мудрак, А. М. Куц, Р. Г. Кириленко, С. С. Ковальчук // Инновационные технологии в пищевой промышленности: наука, образование производство : III Международная научно–техническая конференция (заочная). – 2016. – Ворнеж : ВГУИТ РФ. – С. 92–96. – Режим доступа : https://bit.ly/3EbpHoA