Кирпіченкова Оксана Миколаївна

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
  к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
1
57
4
53

Перелік опублікованих документів

Воробйова, Д. І. Перспективи розвитку ігрового бізнесу в готелях [Електронний ресурс] / Д. І. Воробйова, О. М. Кирпіченкова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 89 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 3-7 квітеня 2023 р. – Київ : НУХТ, 2023. – Ч. 3. – С. 242. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/40489/1/1.pdf

Кирпіченкова, О. М. Вплив легалізації грального бізнесу на розвиток готельної індустрії [Електронний ресурс] / О. М. Кирпіченкова, Л. Ф. Литвинець, А. О. Ущаповський // Економіка та суспільство. – 2023. – № 51. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41070/1/2500-%d0%a2%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%20%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%82%d1%96-2413-1-10-20230705.pdf

Москаленко, А. О. Індивідуальний підхід до організації харчування в готелях [Електронний ресурс] / А. О. Москаленко, О. М. Кирпіченкова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 89 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 3-7 квітеня 2023 р. – Київ : НУХТ, 2023. – Ч. 3. – С. 247. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/40490/1/2.pdf

Сильчук, Т. А. Wellness-туризм як сервісна інновація індустрії гостинності [Електронний ресурс] / Т. А. Сильчук, О. М. Кирпіченкова, Т. П. Друзь // Причорноморські економічні студії. – 2023. – Вип. 79. – С. 231-235. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/40943/1/WELLNESS.pdf

Ущаповський, А. О. Особливості роботи готелю «HERMITAGE BOUTIQUE-HOTEL» в умовах сьогодення та шляхи його удосконалення [Electronic resourse] / А. О. Ущаповський, О. М. Кирпіченкова // ScientificWorldJournal. – 2023. – Issue 19 – Рp. 113–118. – Access mode : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/40951/1/90-156-PB-113-118.pdf

Кирпіченкова, О. М. Розширення асортименту виробів оздоровчого призначення у закладах ресторанного господарства / О. М. Кирпіченкова, Л. В. Стахурська // Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності : збірник тез ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 06 жовтня 2022 р. – Львів : ЛДУФЛ ім. І. Боберського, 2022. – С. 164-165.

Коповська, А. Сучасні тренди удосконалення асортиментної політики ресторану / А. Коповська, О. Кирпіченкова // Інновації, гостинність, туризм: наука, освіта, практика : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 19 травня 2022 р. –  Львів : ЛДУФК, 2022. – С. 2.

Пересада, К. Використання ягід бузини чорної в кулінарії / К. Пересада, О. Кирпіченкова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень-травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 3. – С. 182.

Силенко, П. О. Використання плодів бузини чорної у виробництві солодких страв / П. О. Силенко, О. М. Кирпіченкова, Л. В. Стахурська // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали XІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 17 травня  2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 64.

Investigation of the influence of peas dietary fibers on the process of formation of wheat dough / T. Sylchuk, V. Zuiko, M. Nazar, V. Tsyrulnikova, O. Tyshchenko, O. Pushka, O. Kyrpichenkova, O. Bortnichuk // Journal of Hygienic Engineering and Design. – 2021. – Vol. 35. – P. 56–60.

Кирпіченкова, О. М. Використання технологій 3D друку для підвищення конкурентоспроможності ресторану [Електронний ресурс] / О. М. Кирпіченкова, Л. Ф. Литвинець // Інтернаука. Серія : Економічні науки. – 2021. – Т. 2, № 6 (50). – С. 9–14. – Режим доступу : https://bit.ly/3IUpfyp

Кирпіченкова, О. М. Розробка борошняного напівфабрикату оздоровчого призначення для закусок [Електронний ресурс] / О. М. Кирпіченкова, Т. В. Іванов, В. В. Ганущак // Інтернаука. – 2021. – № 2 (102). – С. 65–68. – Режим доступу : https://bit.ly/3dZdokj

Кирпіченкова, О. М. Сучасні напрямки розвитку курортного готелю [Електронний ресурс] / О. М. Кирпіченкова, А. О. Ущаповський, Я. О. Боброва // Економіка та суспільство. – 2021. – № 25. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-25-4. – Режим доступу : https://bit.ly/3mc4uVe

Ensuring the competitiveness of the restaurant business in Ukraine in the period Covid-19 pandemics [Electronic resourse] / O. Kuzmin, I. Sylka, N. Frolova, A. Popovych, V. Popovych, O. Kyrpichenkova // Pandemic economic crisis: changes and new challenges to society : scientific monograph / edited by M. Bezpartochnyi. – Sofia: VUZF Publishing House “St. Grigorii Bogoslov”, 2020. – P. 110–119. – Access mode : https://bit.ly/3RtPvDA

Кирпіченкова, О. М. Розробка кексів оздоровчого призначення [Електронний ресурс] / О. М. Кирпіченкова, Л. В. Стахурська, Л. Б. Савчук / Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 19-20 травня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 203-204. – Режим доступу : https://bit.ly/3s9OjM1

Кирпіченкова, О. М. Сучасні методи забезпечення сталого розвитку готельного господарства [Електронний ресурс] / О. М. Кирпіченкова // Сталий розвиток погляд молоді : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції для студентів і молодих вчених, 28 лютого 2020 р. – Київ : Українсько-американський університет Конкордія, 2020. - С. 19-21. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31734/1/T-1.pdf

Москаленко, Д. Розширення асортименту хлібобулочних виробів в закладах ресторанного господарства / Д. Москаленко, Т. Сильчук, О. Кирпіченкова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 3. – С. 267.

Стахурська, Л. Проблеми безпеки харчування сучасної людини / Л. Стахурська, О. Кирпіченкова // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки : технології, якість та безпека : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 19-20 листопада 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020 - С. 108-109.

Вознюк, Т. Розробка здобного печива з використанням шроту насіння амаранту / Т. Вознюк, О. Кирпіченкова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85 Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р.– Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 3. – С. 346.

Гейнак, О. І. Покращення діяльності готельного комплексу «Поділля» у контексті оптимізації операційної діяльності [Електронний ресурс] / О. І. Гейнак, О. М. Кирпіченкова, Л. В. Стахурська // Мультидисциплінарний міжнародний науковий журнал «Інтернаука». – 2019. – Т. 2, № 9 (71). – С. 16-19. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31731/1/N-3.pdf

Гейнак, О. Розширення асортименту страв оздоровчого призначення в закладах ресторанного господарства [Електронний ресурс] / О. Гейнак, О. М. Кирпіченкова, І. В. Дочинець // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 19-20 березня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 25-26. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29528/1/rozshirennya.pdf

Інноваційний погляд на виробництво пряників [Електронний ресурс] / В. І. Оболкіна, О. М. Кирпіченкова, І. О. Крапивницька, Н. О.Олексієнко // Хлебный и кондитерский бизнес. – 2019. – № 2. – С. 20–22. – Режим доступу : https://bit.ly/3F6Ks5Q

Кирпіченкова, О. М. Розширення асортименту виробів функціонального призначення в закладах ресторанного господарства [Електронний ресурс] / О. М. Кирпіченкова, І. В. Дочинець, Л. В. Стахурська // Modern scientific researches. – 2019. – Вип. 8. – С. 29–32. – Режим доступу : https://bit.ly/3p36MYH

Кирпіченкова, О. М. Розширення асортименту функціональних виробів у ресторанній індустрії [Електронний ресурс] / О. М. Кирпіченкова, І. В. Дочинець, С. С. Ковальчук // Практика і перспективи розвитку індустрії гостинності України : монографія. – Львів : ЛТЕУ, 2019. – С. 83-90. – Режим доступу : https://bit.ly/33waFgh

Оперхальська, М. Інноваційний підхід до розроблення страв для спортивного харчування [Електронний ресурс] / М. Оперхальська, О. М. Кирпіченкова, Л. В. Стахурська // Modern engineering and innovative technologies. – 2019. - № 10, Т. 1. – С. 107-112. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31733/1/C-1.pdf

Поминчук, І. Ю. Розширення спектру додаткових послуг у готелях / І. Ю. Поминчук, О. М. Кирпіченкова // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 19-20 березня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019 р. – С. 53.

Розширення асортименту страв оздоровчого призначення в закладах ресторанного господарства [Електронний ресурс] / О. І. Гейнак, О. М. Кирпіченкова, Т. А. Сильчук, І. В. Дочинець // Вчені записи Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського. Серія : Технічні науки. – 2019. – Т. 30 (69) № 3. – С. 68–72.  – Режим доступу : https://bit.ly/3GNTDZu

Технологія продукції ресторанного господарства : навчально-наочний посібник / В. Ф. Доценко, В. І. Кочерга, В. О. Губеня та ін. – Київ : ВД «Кондор», 2019. – 292 с.

Голя, А. Розробка печива функціонального призначення з використанням шроту насіння коноплі [Електронний ресурс] / А. Голя, О. М. Кирпіченкова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : 84 Міжнар. наук. конф. молодих вчених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня 2018 р. : тези доповідей. – К. : НУХТ, 2016. – Ч. 3. – С. 411. – Режим доступу : https://bit.ly/3F79CBg

Патент на винахід № 116507 UA, МПК A23L 21/10 (2016.01) A23L 33/22 (2016.01) A23L 33/125 (2016.01). Склад низькокалорійного білкового десерту [Електронний ресурс] / Польовик, В. В., Корецька І. Л., Кирпіченкова О. М., Клец Д. О. ; патентовласник Національний університет харчових технологій. – № a 2017 00901 ; заявл. 01.02.2017 ; опубл. 26.03.2018, Бюл. № 6. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32349/1/116507.pdf

Патент на винахід № 116508 UA, МПК A23L 21/10 (2016.01) A23L 33/22 (2016.01) A23L 33/125 (2016.01). Склад низькокалорійного білкового десерту [Електронний ресурс] / Польовик В. В., Корецька І. Л., Кирпіченкова О. М., Николайчук Ю. В. ; патентовласник Національний університет харчових технологій. – № a 2017 00905 ; заявл. 01.02.2017 ; опубл. 26.03.2018, Бюл. № 6. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32350/1/116508.pdf

Патент на винахід № 117196 UA, МПК A23J 1/08 (2006.01) A23L 21/10 (2016.01) A23L 29/30 (2016.01) A23L 33/10 (2016.01) A23L 33/125 (2016.01) Склад низькокалорійного білкового десерту [Електронний ресурс] / Польовик В. В., Корецька І. Л., Кравчук Н. М., Кирпіченкова О. М. ; патентовласник Національний університет харчових технологій. – № a 2017 03868 ; заявл. 19.04.2017 ; опубл. 25.06.2018, Бюл. № 12. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32352/1/117196.pdf

Розширення асортименту страв функціонального призначення в закладах ресторанного господарства [Електронний ресурс] / О. М. Кирпіченкова, О. В. Кузьмін, А. О. Сосюк, В. М. Михайленко // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". – 2018. – № 3. DOI : 10.25313/2520-2057-2018-3-3431 – Режим доступу : https://bit.ly/3sbBxMO

Силка, І. М. Страви української кухні в контексті сучасного харчування [Електронний ресурс] / І. М. Силка, О. М. Кирпіченкова, В. О. Карпенко // Вчені записки Таврійського Національного університету ім. В. І. Вернадського. – 2018. - 29 (68), № 4, Ч. 2. - С. 131 – 135. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31732/1/%d0%a1-2.pdf

Божко, О. Технологія щербету з додаванням рослинної білкововмісної сировини / О. Божко, О. М. Кирпіченкова, Л. В. Стахурська // Теория и практика современной науки – 2017. - № 2 (20).

Деклараційний патент на корисну модель № 117345 UA, МПК (2017.01) A23G 3/00 Склад щербету "Кокосик" [Електронний ресурс] / Кирпіченкова О. М., Польовик В. В., Божко О. М. ; патентовласник Національний університет харчових технологій. – № u 2016 13500 ; заявл. 28.12.2016 ; опубл. 26.06.2017, Бюл. № 12. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32353/1/117345.pdf

Ніколайчук, А. О. Формування якості гарбузово-морквяного напівфабрикату та страв з його використанням [Електронний ресурс] / А. О. Ніколайчук, О. М. Кирпіченкова // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 22-23 березня 2017 р. – К. : НУХТ, 2017. – С. 38-39. – Режим доступу : https://bit.ly/30yjLbd

Оболкіна, В. І. Шляхи підвищення споживчих властивостей комбінованих борошняних кондитерських виробів на основі бісквітного напівфабрикату [Електронний ресурс] / В. І. Оболкіна, Л. С. Букшина, О. М. Кирпіченкова // Хлебный и кондитерский бизнес. - 2017. - № 6. - С. 22-24. – Режим доступу : https://bit.ly/3yBbsbt

Патент на винахід № 115396 UA МПК A23L 23/00 (2016.01). Склад холодного соусу "Щавнатик" [Електронний ресурс] / В. В. Польовик, І. Л. Корецька, О. М. Кирпіченкова, Д. Б. Рахметов ; заявник – Національний університет харчових технологій. – № а2016 07346 ; заявл. 06.07.2016 ; опубл. 25.10.2017, Бюл. № 20. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26933/1/115396.pdf

Патент на корисну модель № 117506 UA МПК A23J 1/08 (2006.01). Склад низькокалорійного білкового десерту [Електронний ресурс] / В. В. Польовик, І. Л. Корецька, О. М. Кирпіченкова, Ю. В. Ніколайчук ; заявник – Національний університет харчових технологій. – № u201700907 ; заявл. 01.02.2017 ; опубл. 26.06.2017, Бюл. № 12. – Режим доступу : https://bit.ly/3mbK5zD

Патент на корисну модель № 118131 UA МПК A23J 1/08 (2006.01). Склад низькокалорійного білкового десерту [Електронний ресурс] / В. В. Польовик, І. Л. Корецька, О. М. Кирпіченкова, Д. О. Клец ; заявник – Національний університет харчових технологій. – № u 2017 00903 ; заявл. 01.02.2017 ; опубл. 25.07.2017, Бюл. № 14, 2017 р.  – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26923/1/118131.pdf

Патент на корисну модель № 120521 UA МПК A23L 21/10 (2016.01). Склад білкового десерту [Електронний ресурс] / В. В. Польовик, І. Л. Корецька, Н. М. Кравчук, О. О. Кірпиченкова ; заявник – Національний університет харчових технологій. – № u201703869 ; заявл. 19.04. 2017 ; опубл. 10.11.2017, Бюл. № 21, 2017 р. – Режим доступу : https://bit.ly/33GTh8V

Патент на корисну модель № 120628, МПК (2017.01) A23С 23/00. Запіканка з сиру кисломолочного [Електронний ресурс] / А. О. Ніколайчук, О. М. Кирпіченкова, О. В. Кузьмін ; заявник – Національний університет харчових технологій. – № u201705204 ; заяв. 29.05.2017 ; опубл. 10.11.2017, Бюл. № 21. – Режим доступу : https://bit.ly/3GI3uQy

Божко, О. С. Розробка технології кондитерського виробу підвищеної біологічної цінності [Електронний ресурс] / О. С. Божко, О. М. Кирпіченкова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : 82 Міжнар. наук. конф. молодих вчених, аспірантів і студ., 13-14 квітня 2016 р. : тези доп. – К. : НУХТ, 2016. – Ч. 3. – С. 443. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/23552/1/3.pdf

Божко, О. Удосконалення технології виробництва щербету / О. Божко, О. М. Кирпіченкова // Проблеми формування здорового способу життя у молоді : Зб. матеріалів ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та студентів з міжнародною участю, 30 вересня – 2 жовтня 2016 р. – Одеса : ОНАХТ, 2016. – С. 62-63.

Деклараційний патент на корисну модель № 112391 UA МПК A23L 2/02 (2006.01) A23L 2/38 (2006.01). Склад холодного соусу "Щавнатик" [Електронний ресурс] / Польовик В. В., Корецька І. Л., Кирпіченкова О. М., Рахметов Д. Б. ; заявник і патентовласник Національний університет харчових технологій. – № u 201607347 ; заявл. 06.07.2016 ; опубл. 12.12.2016, Бюл. № 23. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32346/1/112391.pdf

Кирпиченкова, О. Н. Технология сдобного печенья с улучшенными потребительскими свойствами [Электронный ресурс] / О. Н. Кирпиченкова // Теория и практика современной науки. – 2016. – № 4 (10). – C. 33-40. – Режим доступа : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/23539/1/1.pdf

Кирпіченкова, О. М. Використання рослинної білкововмісної сировини для покращення якості щербету [Електронний ресурс] / О. М. Кирпіченкова, О. В. Матиящук, О. C. Божко // Вісник харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. – 2016. – Вип. 179. - С. 181-187. – Режим доступу : https://bit.ly/33qcpHR

Кирпіченкова, О. М. Використання харчових добавок у технологіях ресторанного господарства / О. М. Кирпіченкова, О. О. Савчук // Харчові добавки. Харчування здорової та хворої людини : матеріали VII Міжнар. наук.-практ. інтер.-конф. – Кривий Ріг : Чернявський Д. О., 2016. – С. 151.

Кирпіченкова, О. М. Перспективи використання насіння кропу у технології страв з круп / О. М. Кирпіченкова, О. О. Савчук // Харчові добавки. Харчування здорової та хворої людини : матеріали VII Міжнар. наук.-практ. інтер.-конф. – Кривий Ріг : Чернявський Д. О., 2016. – С. 13.

Кирпіченкова, О. М. Розробка технології кексів підвищеної харчової цінності / О. М. Кирпіченкова, В. В. Лаговський // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 82 Міжнар. наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів, 13–14 квітня 2016 р. – К. : НУХТ, 2016. – Ч. 3. – 374.

Кирпіченкова, О. М. Розробка технології кондитерського виробу підвищеної біологічної цінності / О. М. Кирпіченкова, О. М. Божко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 82 Міжнар. наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів, 13–14 квітня 2016 р. – К. : НУХТ, 2016. – Ч. 3. – С. 443.

Кирпіченкова, О. М. Розроблення технології здобного печива з поліпшеними споживчими властивостями [Електронний ресурс] / О. М. Кирпіченкова, В. І. Оболкіна // Харчова промисловість. - К.: НУХТ, 2016. – Вип. 19 - С. 62-65. – Режим доступу : https://bit.ly/3GOZb5Z

Кирпіченкова, О. М. Розширення асортименту здобного печива за рахунок використання морквяного гідролізованого пюре / О. М. Кирпіченкова, В. І. Оболкіна // Практика і перспективи розвитку еногастрономічного туризму : світовий досвід для України : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 24 вересня 2015 р. - К. : НУХТ, 2015. – С. 148-149.

Кирпіченкова, О. М. Технологія пряників із використанням нетрадиційної сировини [Електронний ресурс] / О. М. Кирпіченкова, В. І. Оболкіна // Ресурсо- та енергоощадні технології виробництва і пакування харчової продукції - основні засади її конкурентоздатності : матеріали V Міжнародної спеціалізованої науково-практичної конференції, 14 вересня 2016 р., м. Київ. - К. : НУХТ, 2016. - С. 114-115. – Режим доступу : https://bit.ly/3yBpaL6

Лаговський, В. В. Розробка технології кексів підвищеної харчової цінності [Електронний ресурс] / В. В. Лаговський, О. М. Кирпіченкова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : 82 Міжнар. наук. конф. молодих вчених, аспірантів і студ., 13-14 квітня 2016 р. : тези доп. – К. : НУХТ, 2016. – Ч. 3. – С. 374. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/23551/1/2.pdf

Оболкіна, В. І. Нова технологія комбінованого здобного печива з поліпшеними споживчими властивостями із застосуванням морквяного пюре [Електронний ресурс] / В. І. Оболкіна, О. М. Кирпіченкова, Л. С. Букшина // Здобутки та перспективи розвитку кондитерської галузі : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – К. : НУХТ, 2015. – С. 52-53. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/23554/1/5.pdf

Оболкіна, В. І. Оцінка ефективності технологій пряників з використанням пектиновмісних овочевих пюре та комплексних поліпшувачів [Електронний ресурс] / В. І. Оболкіна, О. М. Кирпіченкова // Перший незалежний науковий вісник. – 2016. – № 9–10. – С. 102–107. – Режим доступу : https://bit.ly/3ege9G5

Різник, А. Формування якості кексів з використанням безглютенової сировини / А. Різник, О. М. Кирпіченкова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : 83 Міжнар. наук. конф. молодих вчених, аспірантів і студентів, 5-6 квітня 2017 р. : тези доповідей. – К. : НУХТ, 2016. – Ч. 3. – С. 284. – Режим доступу : https://bit.ly/3p1Q77z