Іщенко Тетяна Іванівна

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
  к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
1
1
189
5
178

Перелік опублікованих документів

Гончар, І. М. Залізничний туризм – перспективний напрям післявоєнного розвитку туристичної галузі [Електронний ресурс] / І. М. Гончар, О. Б. Шидловська, Т. І. Іщенко // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : XIІ Всеукраїнська науково-практична конференція, 16-17 травня 2023 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2023. – С. 97. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/40823/1/Railway_tourism.pdf

Інноваційний підхід до впровадження послуг арт-терапії в готелях України [Electronic resourse] / К. С. Гусельцева, О. С. Дулька, О. Б. Шидловська, Т. І. Іщенко // SWorldJournal. – 2023. – Issue № 19, Part 2. – Pp. 97-107. – Access mode : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41101/1/ART-THERAPY.pdf

Шестопалова, К. Дитячий спортивний спеціалізований табір – сучасний напрям розвитку індустрії дитячого туризму [Електронний ресурс] / К. Шестопалова, О. Шидловська, Т. Іщенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : 89 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 3-7 квітня 2023 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2023. – Ч. 3. – С. 223. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/40681/1/children%27s_sports.pdf

Використання вдосконалених постковідних реабілітаційних програм в готельних підприємствах Львівщини / А. І. Бойцова, І. М. Медвідь, О. Б. Шидловська, Т. І. Іщенко // SWorldJournal. – 2022. – Issue 12. – P. 35-43.

Гусельцева, К. «Кольорові» сніданки як елемент арт-терапії в засобах розміщення / К. Гусельцева, О. Шидловська, Т. Іщенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень–травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 3. – С. 151. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/37596

Шидловська, О. Б. Новітня ресторанна справа як інструмент розширення послуг гостинності / О. Б. Шидловська, Т. І. Іщенко // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали XІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 17 травня  2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 127 – 128.

Actual issues of modern development of socio-economic systems in terms of the COVID-19 pandemic, Development of restaurant and hotel business in the condition of the COVID-19 pandemic / O. Shydlovska, T. Ishchenko, I. Medvid, О. Sobin. – Sofia : VUZF Publishing House St. Grigorii Bogoslov, 2021. – P. 463-472.

Development of restaurant and hotel business in the condition of the COVID-19 pandemic / О. Shydlovska, Т. Ishchenko, І. Medvid, О. Sobin // Actual issues of modern development of socio-economic systems in terms of the COVID-19 pandemic : scientific monograph // VUZF University of Finance, Business and Entrepreneurship. – Sofia: VUZF Publishing House “St. Grigorii Bogoslov”, 2021. – P. 463–472. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36916/1/Monograph_%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%b8%d1%82%d0%b0%d1%80%d1%96%d0%b9.pdf

Medvid, І. Influence of the combination of emulsifiers on the properties of rice gluten-free dough and the quality of bread [Electronic resource] / І. Medvid, О. Shydlovska, Т. Ishchenko // Food and Environment Safety. – 2021. – Volume XХ, Issue 3. – Р. 172-181. – Access mode : https://bit.ly/3p0VWCt

Барна справа та організація роботи сомельє [Електронний ресурс] : навч. посібник / О. С. Пушка, Р. В. Матюшенко, В. В. Цирульнікова, Т. А. Сильчук, Л. О. Шаран, Т. І. Іщенко, О. В. Коваль, О. В. Собін. – Київ : Інкос, 2021. – 442 с.

Козуб, О. Ю. Перспективи проектування в Україні алергобезпечних готелів / О. Ю. Козуб, Т. І. Іщенко // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : Х Всеукраїнська  науково-практична конференція, 23 листопада 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 127. – Режим доступу : https://bit.ly/3mobi2b

Криворіжжя – перспективний регіон для проектування готелів з організацією індустріальних турів [Електронний ресурс] / А. С. Довбаш, І. М. Медвідь, О. Б. Шидловська, Т. І. Іщенко // SWorldJournal. – Svishtov, Bulgaria : D. A. Tsenov Academy of Economics, 2021. – Issue 8, Part 4. – S. 102–108. – Режим доступу : https://bit.ly/3E0DC0A

Медвідь, І. М. Акусотерапія - перспективний напрям spa-індустрії сфери гостинності [Електронний ресурс] / І. М. Медвідь, О. Б. Шидловська, Т. І. Іщенко // Реалії та перспективи розвитку індустрії гостинності в умовах інтеграційних процесів : тези доповідей ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції, 14 квітня 2021 р. – Мукачево : РВВ МДУ, 2021. – С. 25-27. – Режим доступу : https://bit.ly/3pVxAJy

Медвідь, І. М. Індустрія гостинності в умовах пандемії Covid-19: проблеми та напрями антикризового розвитку [Електронний ресурс] / І. М. Медвідь, О. Б. Шидловська, Т. І. Іщенко // Стратегії сталого розвитку в туризмі та готельно-ресторанному бізнесі : можливості і проблеми запровадження в Україні : колективна монографія / за ред. д-ра іст. наук, проф. Чепурди Г.М. – Черкаси : ЧДТУ, 2021. – С. 72–78. – Режим доступу : https://bit.ly/3mcV7o9

Основи автоматизованого проектування : навч. посібник / В. О. Губеня, О. М. Люлька, Т. І. Іщенко та ін. – Київ : Кондор, 2021. – 160 с.

Основи дизайну інтер’єру об’єктів готельно-ресторанного господарства : навч. посібник / О. В. Бортнічук, Т. І. Іщенко, Я. С. Хитрий, А. В. Ковтун. – Київ : Інкос, 2021. – 287 с.

Acusotherapy as an innovative method of recovery in spa-technologies of hospitality enterprises in Ukraine [Electronic resource] / I. Medvid, O. Shydlovska, T. Ishchenko, V. Dotsenko // Готельно-ресторанні послуги та інновації. – 2020. – Vol. 3, № 2. – С. 182-194. – Access mode : https://bit.ly/3s9P1IW

Innovational aspects of the hotel industry development [Electronic resource] / V. Dotsenko, О. Shydlovska, Т. Ishchenko, І. Medvid // Strategies for sustainable socio-economic development and mechanisms their implementation in the global dimension : collective monograph / edited by M. Bezpartochnyi, in 3 Vol. // VUZF University of Finance, Business and Entrepreneurship. – Sofia : VUZF Publishing House “St. Grigorii Bogoslov”, 2019. – Vol. 3. – Р. 135-143. – Access mode : https://bit.ly/3289Ae7

Економічна доцільність створення равликової ферми як додаткового джерела доходу готельного підприємства [Електронний ресурс] / О. Б. Шидловська, Т. І. Іщенко, І. М. Медвідь, О. Є. Савега // Агросвіт. – 2020. – № 23. – С. 47-53. - DOI : 10.32702/2306-6792.2020.23.47 – Режим доступу : https://bit.ly/3dXYhb6

Масенко, Л. Сучасна організація дозвілля – запорука комерційного успіху готелю [Електронний ресурс] / Л. Масенко, Ю. Мирошник, Т. Іщенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 3. – С. 270. – Режим доступу : https://bit.ly/3q20uI7

Реалізація концепції «Здоровий спосіб життя» в межах рекреаційного готелю [Електронний ресурс] / А. В. Скрибченко, Ю. А. Мирошник, О. Б. Шидловська, Т. І. Іщенко // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 19-20 травня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 46-47. – Режим доступу : https://bit.ly/3GNCb7f

Тенденції розвитку ресторанного бізнесу як складової індустрії гостинності в умовах пандемії Сovid-19 [Електронний ресурс] / І. М. Медвідь, О. Б. Шидловська, Т. І. Іщенко, В. Ф. Доценко // Global science and education in the modern realities : іnternational scientific conference, 26-27 august 2020. – Seattle, Washington, USA : ISE&E & SWorld in conjunction with KindleDP, 2020. – Р. 284-287. – Режим доступу :  https://bit.ly/30wDyI3

Innovational aspects of the hotel industry development / V. Dotsenko, О. Shydlovska, Т. Ishchenko, І. Medvid // Strategies for sustainable socio-economic development and mechanisms their implementation in the global dimension : collective monograph / edited by M. Bezpartochnyi, in 3 Vol. // VUZF University of Finance, Business and Entrepreneurship. – Sofia : VUZF Publishing House “St. Grigorii Bogoslov”, 2019. – Vol. 3. – Р. 135-143.

Investigation of the expedience of modification of the carbohydrate composition of rice flour in the technology of gluten-free bread [Electronic resource] / І. Medvid, V. Dotsenko, О. Shydlovska, T. Ishchenko // EUREKA : Life Sciences. – 2019. – № 1. – P. 43-51. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28910/1/evrika.pdf

Myroshnyk, Y. Diversification of additional services at congress hotels [Electronic resource] / Y. Myroshnyk, T. Ishchenko // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – К. : НУХТ, 2019. – Ч. 3. – С. 325. – Access mode : https://bit.ly/3mbiC0N

Studying the possibility of using enzymes, lecithin, and albumen in the technology of gluten-free bread [Electronic resource] / V. Dotsenko, І. Medvid, О. Shydlovska, T. Ishchenko // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2019. – № 1/11 (97). – P. 42-51. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28909/1/shev.pdf

Вплив форми поперечного перерізу овочевих напівфабрикатів на якість страв [Електронний ресурс] / О. М. Люлька, В. О. Губеня, А. В. Гавриш, Т. І. Іщенко // Modern engineering and innovative technologies. – 2019. – Issue 8, Part 2. – С. 79-85. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/30953

Готель для фототуристів – сучасний тренд індустрії гостинності [Електронний ресурс] / І. О. Калєнік, О. Б. Шидловська, Т. І. Іщенко, В. Ф. Доценко // Науковий журнал «Географія та туризм». – 2019. – Вип. 52. – С. 10-16. – DOI : https://doi.org/10.17721/2308-135X.2019.52.10-16 – Режим доступу : https://bit.ly/3shKODn

Екологізація готельних послуг в Україні / А. Іллюшко, О. Люлька, В. Губеня, Т. Іщенко // Управління якістю в освіті та промисловості: досвід, проблеми та перспективи : тези доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції до 100-річчя кафедри інформаційно-вимірювальних технологій, 16–17 травня 2019 року – Львів : ЛА «Піраміда», 2019. – С. 53-54.

Інноваційний підхід до організації сніданку в рекреаційних готелях [Електронний ресурс] / А. В. Скрибченко, І. М. Медвідь, О. Б. Шидловська, Т. І. Іщенко // Modern scientific researches. – 2019. - Part 2, № 10. – Р. 147–157. – DOI : 10.30889/2523-4692.2019-10-02-011 – Режим доступу : https://bit.ly/3p1445R

Іщенко, Т. І. Збагачення борошняних кондитерських виробів функціональними інгредієнтами [Електронний ресурс] / Т. І. Іщенко, І. В. Дочинець, А. В. Скрибченко // Мультидисциплінарний міжнародний науковий журнал «Інтернаука». – 2019. – Т. 2, № 8 (70). – С. 36-39. – Режим доступу : https://bit.ly/3E4Ev8h

Козленко, Д. М. Кіберспорт – новітній напрям в готельній індустрії / Д. М. Козленко, О. Б. Шидловська, Т. І. Іщенко // Науковий збірник «Географія та туризм». – Київ : Альфа-ПІК, 2018. – Вип. 45. - С. 15-23.

Концептуальні засади розвитку українських готелів-музеїв [Електронний ресурс] / Т. Д. Маліневська, І. М. Медвідь, О. Б. Шидловська, Т. І. Іщенко // Sworld Journal. – Svishtov, Bulgaria : D. A. Tsenov Academy of Economics, 2019. – Issue № 1, February 2019. – С. 147-154. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29301/1/article21.pdf

Мирошник, Ю. А. Батлер, як Luxury послуга в сучасних готелях [Електронний ресурс] / Ю. А. Мирошник, Т. І. Іщенко, В. Ф. Доценко // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 19-20 березня 2019 р. – К. : НУХТ, 2019. – С. 49-50. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29297/1/myro_innov.pdf

Патент на винахід № 118926, МПК А23F 5/46 (2006.01) Спосіб приготування напою лате [Електронний ресурс] / Л. М. Буй, Т. І. Іщенко, А. В. Гавриш, О. В. Арпуль, О. Б. Шидловська ; заявник – Національний університет харчових технологій. – № a 201713034 ; заяв. 28.12.2017 ; опубл. 25.03.2019 ; Бюл. № 6. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29543/1/patent125.pdf

Технологія продукції ресторанного господарства : навчально-наочний посібник / В. Ф. Доценко, В. І. Кочерга, В. О. Губеня та ін. – Київ : ВД «Кондор», 2019. – 292 с.

Блощинська, О. О. Визначення адгезійних властивостей безглютенових фонданів [Електронний ресурс] / О. Блощинська, А. Гавриш, Т. Іщенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – К.: НУХТ, 2018 р. – Ч. 3. – С. 383. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28809/1/1.pdf

Исследование физической структуры пастообразногго полуфабриката для первых блюд [Электронный ресурс] / О. С. Пушка, А. В. Гаврыш, О. В. Немирич, Т. И. Ищенко, Я. С. Дыба // Потребительская кооперація. – 2018. - № 1 (60). - С. 44-48. – Режим доступа : https://bit.ly/3q2qJOr

Іщенко, Т. І. Актуальність впровадження аюрведичних послуг на підприємствах гостинності [Електронний ресурс] / Т. І. Іщенко, В. В. Терешкевич // Интернаука. – Киев : ООО «Центр учебной литературы», 2018. - № 3 (43), Т. 1. – С. 16-19. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28770/1/aurveda.pdf

Козленко, Д. М. Кіберспорт – новітній напрям в готельній індустрії [Електронний ресурс] / Д. М. Козленко, О. Б. Шидловська, Т. І. Іщенко // Географія та туризм : науковий збірник. – К. : Альфа-ПІК, 2018. – Вип. 45. – С. 15-23. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28810/1/ciber.pdf

Патент 125862 UA, МПК (2006) A23F 5/00 A23F 5/14 (2006.01) Спосіб приготування напою лате [Електронний ресурс] / Л. М. Буй, Т. І. Іщенко, А. В. Гавриш, О. В. Арпуль, О. Б. Шидловська; заявник Національний університет харчових технологій. – № u 2017 13036 ; заявл. 28.12.2017 ; опубл. 25.05.2018, Бюл. № 10. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27585/1/kava.pdf

Сотнікова, О. І. Перспективи розвитку гастрономічного туризму на Закарпатті [Електронний ресурс] / О. І. Сотнікова, Т. І. Іщенко, О. Б. Шидловська // Modern scientific researches. – Minsk, Belarus : Yolnat PE, 2018. – Issue № 6. - Part 4. – С. 56-61. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28774/1/gastrotour.pdf

Structural and mechanical properties of fondan's model systems [Electronic resource] / O. Dudkina, А. Gavrysh, О. Nemyrych and other // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 83 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 5–6 квітня 2017 р. – К. : НУХТ, 2017. – Ч. 3. – С. 316. – Access mode : https://bit.ly/3238oc7

Буй, Л. М. Перспективи використання кавової сировини у сфері гостинності [Електронний ресурс] / Л. М. Буй, Т. І. Іщенко, О. Б. Шидловська // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : Всеукраїнська науково-практична конференція, 22-23 березня 2017 р. – К. : НУХТ, 2017. – С. 112-114. – Режим доступу : https://bit.ly/3dWZwaa

Дослідження форм зв’язку води у кулінарних напівфабрикатах для перших страв [Електронний ресурс] / О. С. Пушка, Я. С. Диба, О. В. Нєміріч, Т. І. Іщенко, А. В. Гавриш // Готельно-ресторанна справа : міжнародна науково-практична конференція,присвячена 50-річчю заснування Харківського державного університету харчування та торгівлі й 10-річчю запровадження в Україні спеціальності, 21 вересня 2017 р. : тези доп. – Харків, 2017. – С. 157-163. – Режим доступу : https://bit.ly/3E6XDlT

Инновационная технология пюреобразных первых блюд [Электронный ресурс] / О. С Пушка, А. В. Гаврыш, О. В. Немирич, Т. И. Ищенко // Продовольственная безопасность в контексте новых идей и решений : Международная научно-практическая конференция, 2017 : тезисы докл. - Семей, Казахстан, 2017. – Т. 2. – С. 346-349. – Режим доступа : https://bit.ly/3F7hXVK

Інноваційний підхід до впровадження концепції «Екологічний готель» [Електронний ресурс] / А. В. Маселков, О. Ю. Поясник, Т. І. Іщенко, О. Б. Шидловська, А. В. Гавриш // Scientific World Journal. – Minsk, Belarus : PE Yolnat, 2017. – Issue № 15. Vol. 3. – P. 49-57. – Режим доступу : https://bit.ly/3dVX0kD

Патент 115743 UA, МПК A23L 23/00 (2016.01) Суп-пюре «Дари лісу» [Електронний ресурс] / О. С. Пушка, Л. В. Горкуша, А. В. Гавриш, О. В. Нєміріч, Т. І. Іщенко ; заявник Національний університет харчових технологій. – № a201613276 ; заявл. 26.12.2017 ; опубл. 11.12.2017, Бюл. № 23. – Режим доступу : https://bit.ly/3F40hua

Патент 115774 UA, МПК A21L 23/00 (2016.01) Суп-пюре «Курячий» [Електронний ресурс] / О. С. Пушка, Л. В. Горкуша, А. В. Гавриш, О. В. Нєміріч, Т. І. Іщенко ; заявник Національний університет харчових технологій. – № a201613280 ; заявл. 26.12.2016 ; опубл. 26.06.2017, Бюл. № 23, 2017 р. – Режим доступу : https://bit.ly/3q1iIJM

Патент 115845 UA, МПК A23L 23/00 (2016.01) Суп-пюре «Вітамін» [Електронний ресурс] / О. С. Пушка, Л. В. Горкуша, А. В. Гавриш, О. В. Нєміріч, Т. І. Іщенко ; заявник Національний університет харчових технологій. – № a 201613278 ; заявл. 26.12.2016 ; опубл. 26.12.2017, Бюл. № 24. – Режим доступу : https://bit.ly/3IPfYI1

Патент 117260 UA, МПК A23L 1/39 (2006.01) Спосіб виробництва пастоподібного кулінарного напівфабрикату для пюреподібних перших страв [Електронний ресурс] / О. С. Пушка, А. В. Гавриш, О. В. Нєміріч, Т. І. Іщенко, Ю. М. Ткачук ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u 201612902 ; заявл. 19.12.2016 ; опубл. 26.06.2017, Бюл. № 12. – Режим доступу : https://bit.ly/3dYo16Z

Патент 117307 UA, МПК A23D 2/18 (2006.01) Суп-пюре «Дари лісу» [Електронний ресурс] / О. С. Пушка, Л. В. Горкуша, А. В. Гавриш, О. В. Нєміріч, Т. І. Іщенко ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u 201613282 ; заявл. 26.12.2016 ; опубл. 26.06.2017, Бюл. № 12. – Режим доступу : https://bit.ly/33Cg5Xh

Патент 117309 UA, МПК A21D 2/18 (2006.01) Суп-пюре «Вітамін» [Електронний ресурс] / О. С. Пушка, Л. В. Горкуша, А. В. Гавриш, О. В. Нєміріч, Т. І. Іщенко ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u201613285 ; заявл. 26.12.2016 ; опубл. 26.06.2017, Бюл. № 12. – Режим доступу : https://bit.ly/3scquD6

Патент 117310 UA, МПК A21D 2/18 (2006.01) Суп-пюре «Океан» [Електронний ресурс] / О. С. Пушка, Л. В. Горкуша, А. В. Гавриш, О. В. Нєміріч, Т. І. Іщенко ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u 2016 13286 ; заявл. 26.12.2016 ; опубл. 26.06.2017, Бюл. № 12. – Режим доступу : https://bit.ly/3E2Ro2z

Патент 117312 UA, МПК A21D 2/18 (2006.01) Суп-пюре «Курячий» [Електронний ресурс] / О. С. Пушка, Л. В. Горкуша, А. В. Гавриш, О. В. Нєміріч, Т. І. Іщенко ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u201613288 ; заявл. 26.12.2016 ; опубл. 26.06.2017, Бюл. № 12. – Режим доступу : https://bit.ly/3ISZu1r

Патент на винахід № 115395, МПК А23L 21/10 (2016.01). Желе з ревеню [Електронний ресурс] / І. М. Медвідь, К. О. Ленчевська, Т. І. Іщенко, О. Б. Шидловська, А. В. Гавриш ; заявник – Національний університет харчових технологій. - № а 2016 07344 ; заяв. 06.07.2016 ; опубл. 25.10.2017 ; Бюл. № 20. – Режим доступу : https://bit.ly/3sk2M7U

Патент на винахід № 115729, МПК A23G 3/00 (2017.01). Фондан [Електронний ресурс] / А. В. Гавриш, Т. І. Іщенко, О. В. Нєміріч, Ю.М. Ткачук, О. О. Дудкіна ; заявник – Національний університет харчових технологій. – № a 201608232 ; заяв. 26.07.2016 ; опубл. 11.12.2017 ; Бюл. № 23. – Режим доступу : https://bit.ly/3IVSb9i

Патент на винахід № 115736, МПК A23G 3/36, (2006.01), A21D 13/80, (2017.01). Печиво «Сон» [Електронний ресурс] / О. М. Пригодський, А. В. Гавриш, Т. І. Іщенко, О. В. Нєміріч ; заявник – Національний університет харчових технологій. – № u 201610752; заяв. 26.10.2016 ; опубл. 11.12.2017 ; Бюл. № 23. – Режим доступу : https://bit.ly/3E3gq1q

Патент на винахід № 117717, МПК A21D 13/066 (2017.01). Спосіб виробництва фондану [Електронний ресурс] / А. В. Гавриш, Т. І. Іщенко, О. В. Нєміріч, О. О. Блощинська, І. М. Тернавська ; заявник – Національний університет харчових технологій. – № а 2017 05027 ; заяв. 24.05.2017 ; опубл. 10.09.2018 ; Бюл. № 17. – Режим доступу : https://bit.ly/3sdPt9c

Патент на корисну модель № 114807, МПК A23G 3/00 (2017.01). Фондан [Електронний ресурс] / А. В. Гавриш, Т. І. Іщенко, О. В. Нєміріч, Ю. М. Ткачук, О. О. Дудкіна ; заявник – Національний університет харчових технологій. – № u 201608233 ; заяв. 26.07.2016 ; опубл. 27.03.2017 ; Бюл. № 6. – Режим доступу : https://bit.ly/3DXkOz3

Патент на корисну модель № 115276, МПК (2017.01) A23G 3/36, (2006.01), A21D 13/80, (2017.01), A23G 1/30, (2006.01), A23L 25/00, A23L 25/10 (2016.01), A23C 15/12 (2006.01), A23L 7/117 (2016.01), A23L 33/21 (2016.01). Печиво «Сон» [Електронний ресурс] / О. М. Пригодський, А. В. Гавриш, Т. І. Іщенко, О. В. Нєміріч ; заявник – Національний університет харчових технологій. – № u 2016 10754 ; заяв. 26.10.2016 ; опубл. 10.04.2017 ; Бюл. № 7. – Режим доступу : https://bit.ly/3ISUSbJ.

Патент на корисну модель № 120598, МПК (2017.01) A23G 3/36 (2006.01), A21D 8/00 Спосіб виробництва фондану [Електронний ресурс] / А. В. Гавриш, Т. І. Іщенко, О. В. Нєміріч, О. О. Дудкіна, І.М. Тернавська ; заявник – Національний університет харчових технологій. – № u 2017 05028 ; заяв. 24.05.2017 ; опубл. 10.11.2017 ; Бюл. № 21. – Режим доступу : https://bit.ly/3E984pq

Пористість фонданів спеціального призначення [Електронний ресурс] / О. О. Дудкіна, А. В. Гавриш, О. В. Нєміріч та ін. // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 22-23 березня 2017 р. – К. : НУХТ, 2017. – С. 28-30. – Режим доступу : https://bit.ly/3F1RZmE

Рецептурний склад фонданів спеціального призначення [Електронний ресурс] / О. О. Блощинська, А. В. Гавриш, Т. І. Іщенко, О. В. Нєміріч, І. М. Тернавська // Якість і безпека харчових продуктів : матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції, 16-17 листопада 2017 р. – К. : НУХТ, 2017. – С. 116-117. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26882/1/tezi.pdf

Седиментаційна стійкість супів-пюре з використання кулінарного напівфабрикату для перших страв [Електронний ресурс] / О. С. Пушка, А. В. Гавриш, О. В. Нєміріч, Т. І. Іщенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : 83 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 5–6 квітня 2017 р. – К. : НУХТ, 2017. – Ч. 3. – С. 304. – Режим доступу : https://bit.ly/3E0fTNV

Седиментаційна стійкість супів-пюре з використанням кулінарних напівфабрикатів / О. С. Пушка, Я. С. Диба, А. В. Гавриш, О. В. Нєміріч, Т. І. Іщенко // Якість і безпека харчових продуктів : тези доп. ІIІ Міжнар. наук.-практ. конф., 16-17 листопада 2017 р. — К. : НУХТ, 2017. - С. 184-185.

Структурно-механічні властивості модельних систем фонданів [Електронний ресурс] / О. О. Дудкіна, А. В. Гавриш, О. В. Нєміріч та ін. // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 83 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 5–6 квітня 2017 р. – К. : НУХТ, 2017. – Ч. 3. – С. 259. – Режим доступу : https://bit.ly/3GOC6jL

Технологические характеристики инновационных супов-пюре с использованием кулинарных полуфабрикатов [Электронный ресурс] / О. С. Пушка, Л. В. Горкуша, А. В. Гаврыш, О. В. Немирич, Т. И. Ищенко // Научно-практический журнал «Потребительская кооперация». – 2017. - № 1 (56). – С. 64-71. – Режим доступа : https://bit.ly/3oZRQKI

Technology of cream soups using innovative culinary semi-finished goods [Electronic resource] / V. S. Vasylenko, O. S. Pushka, A. V. Havrysh, T. I. Ishchenko, O. V. Niemirich // 8th Central European Congress on Food 2016 – Food Science for Well-being (CEFood 2016) : Book of Abstracts. — 23-26 May 2016. – K. : NUFT, 2016. – P. 286. – Access mode : https://bit.ly/3IYDTof

Theoretical and practical aspects of the using surfactants in the technology of hot sweet dishes [Electronic resource] / O. Dudkina, A. Gavrysh, O. Nemirich and other // Food Science for Well-being (CEFood 2016) : 8th Central European Congress on Food 2016 : book of Abstracts, 23-26 May 2016. – K. : NUFT, 2016. – P. 225. – Access mode :  https://bit.ly/3E2rw6X

Використання продуктів переробки ожини в технології пісочного напівфабрикату [Електронний ресурс] / О. Б. Шидловська, Т. І. Іщенко, І. М. Медвідь, А. М. Андросюк // Молодий вчений. – 2016. – № 12 (39). – С. 70–73. – Режим доступу : https://bit.ly/3E3wyjN

Дудкіна, О. О. Особливості рецептурного складу фонданів [Електронний ресурс] / О. О. Дудкіна, А. В. Гавриш, Т. І. Іщенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 82 Міжнар. наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів, 13–14 квітня 2016 р. – К. : НУХТ. – Ч. 3. – С. 389. – Режим доступу : https://bit.ly/3GSvJfA

Інноваційні напрямки розвитку агротуризму в Україні [Електронний ресурс] / О. Б. Шидловська, Т. І. Іщенко, І. М. Медвідь, Я. С. Шевела // Географія та туризм. – 2016. – Вип. 33. – С. 61–70. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24025/1/2.pdf

Патент 112247 України, МПК A23L 33/105 (2016.01), A23L 21/10(2016.01), A23L 23/00, B01D 11/02(2006.01). Спосіб приготування солодкого фруктового соусу [Електронний ресурс] / Т. І. Іщенко, А. В. Гавриш, О. В. Подобій, О. М. Усатюк, Л. М. Ковбасюк ; заявник НУХТ. – № a201502952 ; заявл. 31.03.2015 ; опубл. 10.08.2016, Бюл. 15, 2016. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27395/1/Patent%20112247.pdf

Патент на винахід, № 111038 України, МПК A23G 3/50 (2006.01), A23G 1/36 (2006.01), A21D 13/08 (2006.01). Фондан спеціального призначення [Електронний ресурс] / Гавриш А. В., Іщенко Т. І., Нєміріч О. В., Дудкіна О. О., Губенко С. О.; – а201501345 ; заявл. 18.02.2015 ; опубл. 10.03.2016, Бюл. 5 2016. – Режим доступу : https://bit.ly/3saf6Ym

Патент на винахід, № 111292 України, МПК A21D 2/36 (2006.01), A21D 13/08 (2006.01). Збагачений пшеничний булочний вибір [Електронний ресурс] / Гавриш А. В., Іщенко Т. І., Нєміріч О. В., Василенко Ю. М.; – № а201501341 ; заявл. 18.02.2015 ; опубл. 11.04.2016, Бюл. 7 2016. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28775/1/patbyl.pdf

Патент на винахід, № 111554 України, МПК A24L 17/00 (2016.01). Рибна січена маса з наповнювачем / Чухло Є. А., Медвідь І. М., Іщенко Т. І., Гавриш А. В., Шидловська О. Б. – а201502953 ; заявл. 31.03.2015 ; опубл. 10.05.2016, Бюл. 9 2016.

Патент на винахід, № 112247 України, МПК A23L 33105 (2016.01), A23L 21/10 (2016.01), A23L 23/00 (2006.01), B01D 11/02 (2006.01). Спосіб приготування солодкого фруктового соусу / Іщенко Т. І., Гавриш А. В., Подобій О. В., Усатюк О. М., Ковбасюк Л. М. – № а201502952 ; заявл. 31.03.2015 ; опубл. 10.08.2016, Бюл. 15 2016.

Патент на корисну модель № 112242 України, МПК (2016.01) А 23 L 3/00. Спосіб виробництва супу–пюре з рослинної сировини [Електронний ресурс] / О. С. Пушка, В. С. Василенко, В. П. Патичук, А. В. Гавриш, О. В. Нєміріч, Т. І. Іщенко, Ю. М. Ткачук ; заявник – Національний університет харчових технологій. – № u201605661 ; заяв. 26.05.2016 ; опубл. 12.12.2016, Бюл. 23 2016. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24825/1/112242-uapatents.com_3.pdf

Патент на корисну модель № 112243 України, МПК (2016.01) А 23 L 3/00. Спосіб виробництва супу–пюре з печінки [Електронний ресурс] / О. С. Пушка, В. С. Василенко, В. П. Патичук, А. В. Гавриш, О. В. Нєміріч, Т. І. Іщенко, Ю. М. Ткачук ; заявник – Національний університет харчових технологій. –№ u201605663 ; заяв. 26.05.2016 ; опубл. 12.12.2016, Бюл. 23 2016. – Режим доступу : https://bit.ly/3F2Kv2x

Патент на корисну модель № 112390 України, МПК А23L 21/10 (2016.01). Желе з ревеню [Електронний ресурс] / І. М. Медвідь, К. О. Ленчевська, Т. І. Іщенко, О. Б. Шидловська, А. В. Гавриш ; заявник – Національний університет харчових технологій. – № u2016 07345 ; заяв. 06.07.2016 ; опубл. 12.12.2016, Бюл. 23 2016. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25018/1/jele.pdf

Патент на корисну модель, № 106934 України, МПК A23D 13/08 (2006.01). Композиція для виготовлення пісочного печива [Електронний ресурс] / Шидловська О. Б., Іщенко Т. І., Медвідь І. М., Шудура А. М. –№ u201511689 ; заявл. 26.11.2015 ; опубл. 10.05.2016, Бюл. 9 2016. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24473/1/1.pdf

Патент на корисну модель, № 107196 України, МПК A21D 13/08 (2006.01). Композиція для виготовлення пісочного печива [Електронний ресурс] / Шидловська О. Б., Іщенко Т. І., Медвідь І. М., Шадура А. М. – № u201511690 ; заявл. 26.11.2015 ; опубл. 25.05.2016, Бюл. 10 2016. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24474/1/2.pdf

Патент на корисну модель, № 107773 України, МПК A21D 13/08 (2006.01). Композиція для виготовлення пісочного печива [Електронний ресурс] / Шидловська О. Б., Іщенко Т. І., Медвідь І. М., Шадура А. М. – № u201511688 ; заявл. 26.11.2015 ; опубл. 24.06.2016, Бюл. 12 2016. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24475/1/3.pdf

Показники якості та безпеки фонданів спеціального призначення [Електронний ресурс] / О. О. Дудкіна, А. В. Гавриш, О. В. Нєміріч та ін. // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. – Львів : ЛНУВМБТ ім. С. З. Ґжицького, 2016. – Т. 18, № 2 (68). – С. 134-138. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24818/1/dddud%202st.pdf

Роль перших страв у здоров’ї та житті людини [Електронний ресурс] / В. С. Василенко,О. С. Пушка, А. В. Гавриш, О. В. Нєміріч, Т. І. Іщенко // Харчові добавки. Харчування здорової та хворої людини : матеріали VII Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. – Кривий Ріг, 2016. - С. 140-141. – Режим доступу : https://bit.ly/3GNGqQd

Семченко, Н. А. Акусотерапія – інноваційна послуга в сфері гостинності [Електронний ресурс] / Н. А. Семченко, Т. І. Іщенко, О. Б. Шидловська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 82 Міжнар. наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів, 13–14 квітня 2016 р. – К. : НУХТ, 2016. – Ч. 3. – С. 378. – Режим доступу : https://bit.ly/3pVCRRm

Теоретичні передумови технології кулінарного напівфабрикату для пюреподібних перших страв [Електронний ресурс] / О. С. Пушка, А. Ю. Іллючок, Ю. М. Ткачук та ін. // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького. - 2016. – Т. 17, № 4 (64). – С. 109-116. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24290/1/1.pdf

Технологическая реализация инновационных горячих сладких блюд специального назначения [Электронный ресурс] / Е. Дудкина, А. Гавриш, А. Немирич, Т. Ищенко // Потребительская Кооперация. – Гомель : Учреждение образования «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации», 2016. – № 4 (55). – С. 39-45. – Режим доступа : https://bit.ly/3IYonZu

Технологічні властивості кулінарного напівфабрикату для пюреподібних перших страв [Електронний ресурс] / О. С Пушка, А. В. Гавриш, О. В. Нєміріч, Т. І. Іщенко // Наукові праці НУХТ. – Київ : НУХТ, 2016. – Т. 22, №4. – С. 175–185. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24819/1/1%20st.pdf

Функционально-технологический потенциал структурообразователей в технологии полуфабрикатов для первых блюд [Электронный ресурс] / О. С Пушка, А. В. Гавриш, А. В. Немирич и др. // Вестник алматинского технологического университета. – 2016. – № 3 (112). – С. 45-52. – Режим доступа : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24820/1/2st.pdf