Губеня В’ячеслав Олександрович

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
  к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
4
2
2
2
58
5
48

Перелік опублікованих документів

Modern methods of apitherapy in health hotels / Y. Bobko, A. Bilous, O. Liulka, O. Shydlovska, V. Hubenia // Reports of European Academic Research. – 2022. – Issue 3. – Р. 33 – 39.

Апітерапія в сфері HoReCa / А. Білоус, О. Люлька, В. Губеня, Ю. Ткачук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень-травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 3. – С. 157.

Білоус, А. Р. Апітерапія у готельно-ресторанній справі / А. Р. Білоус, О. М. Люлька, В. О. Губеня // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали XІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 17 травня  2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 160 – 161.

Велемець, М. О. Алергени в меню закладів ресторанного господарства / М. О. Велемець, Н. П. Бондар, В. О. Губеня // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали XІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 17 травня  2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 134.

Доцільність впровадження крафтової броварні в умовах засобу розміщення / О. Туліна, Л. Шаран, В. Губеня, Н. Бондар, А. Шаран // Sworld Journal. – 2022. – Is. 11 Part 4. – P. 127–133. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/37605

Люлька, О. М. Викладання дисциплін, пов’язаних з інформаційними технологіями та програмними продуктами за дистанційною і змішаною формами навчання / О. М. Люлька, В. О. Губеня // Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності : збірник тез ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 06 жовт.2022 р. – Львів : ЛДУФЛ ім. І. Боберського, 2022. – С. 400-402.

Назарчук, А. О. Бенчмаркінг у сфері HoReCa / А. О. Назарчук, О. М. Люлька, В. О. Губеня // Theoretical and practical foundations of cience : The XIV International science conference, December 20 – 22. – Rome, 2022. – Р. 298 – 299.

Сучасні напрями техніко-технологічного забезпечення закладів ресторанного господарства при готелях / А. Закарян, В. Губеня, О. Люлька, Я. Хитрий // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень – травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 3. – С. 156.

Система управління якістю для готельних підприємств з урахуванням вимог стандарту ДСТУ ISO 9001:2015 [Електронний ресурс] / Н. Бондар, Л. Шаран, В. Губеня, Л. Стахурська // Інтернаука : Міжнародний науковий журнал. – 2022. – № 12 (68). – С. 9-16. – Режим доступу : http://surl.li/jwprt

Influence of dietary supplement based on heme iron on dough properties and quality of antianemic cupcakes [Electronic resource] / O. Niemirich, N. Frolova, I. Ustymenko [and other] // Journal of Hygienic Engineering and Design. – 2021. – Vol. 36. – P. 67–74. – Access mode : https://bit.ly/3F0gj8r

Investigation of the effect dried food products on the properties of the butter mixture during storage / O. Vasheka, O. Niemirich, N. Frolova [and other] // Journal of Hygienic Engineering and Design. – 2021. – Vol. 35. – P. 122–128. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/37009

Technology of dried food products and food products using it: evaluation of efficiency and implementation prospects [Electronic resource] / O. Kruhlova, M. Pohozhykh, O. Niemirich, I. Ustymenko, A. Havrysh, O. Skyrda , V. Hubenia, O. Liulka, Yu.Tkachuk , R. Matiushenko// Concepts, strategies and mechanisms of economic systems management in the context of modern world challenges : scientific monograph. – Sofia : VUZF Publishing House “St. Grigorii Bogoslov”, 2021. – P. 285-302. – Access mode : https://bit.ly/3DVUeGM

Бударіна, К. О. Доцільність впровадження крафтової кав’ярні у закладі сфери гостинності [Електронний ресурс] / К. О. Бударіна, Л. О. Шаран, Н. П. Бондар, В. О. Губеня // Географія і туризм. – 2021. – № 60. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/33216/1/CRAFT_CAVE.pdf

Васько, А. Я. Аромомаркетинг у готельному бізнесі / А. Я. Васько, В. О. Губеня, О. М. Люлька // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали Х Всеукраїнської науково-практичної конференції, 23 листопада 2021 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 262.

Дослідження впливу поверхнево-активних речовин на теплоємність крохмальних клейстерів / О. С. Пушка, О. В. Бортнічук, В. О. Губеня, О. М. Люлька // European scientific discussions : the 4th International scientific and practical conference, February 26-28, 2021. – Potere della ragione Editore, Rome, Italy, 2021. – P. 170.

Забезпечення соціальної дистанції у сфері HоReCa в умовах пандемії / Н. Дужик, Я. Хитрий, О. Люлька, В. Губеня // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 3. – С. 289.

Марчук, А. Т. Екологічні інновації в готельному підприємстві / А. Т. Марчук, Ю. М. Ткачук, В. О. Губеня // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали Х Всеукраїнської науково-практичної конференції, 23 листопада 2021 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 179–180.

Ничипорчук, А. О. Організація виробництва кулінарної продукції / А. О. Ничипорчук, О. М. Люлька, В. О. Губеня // Готельно-ресторанний та туристичний бізнес: реалії і перспективи : тези доповідей VІІ Всеукраїнської студентської наукової конференції, м. Київ, 18 березня 2021 р. – Київ : КНТЕУ, 2021. – С. 297–298.

Основи автоматизованого проектування : навч. посібник / В. О. Губеня, О. М. Люлька, Т. І. Іщенко та ін. – Київ : Кондор, 2021. – 160 с.

Управління якістю продукції та послуг в готельно-ресторанному господарстві : навч. посібник / В. Ф. Доценко, Н. П. Бондар, В. О. Губеня та ін. – Київ : Кондор, 2021. – 368 с.

Antioxidant capacity of alcoholic beverages based on infusions from non-traditional spicy-aromatic vegetable raw materials [Electronic resource] / O. Kuzmin, V. Kucherenko, I. Sylka, V. Isaienko, Y. Furmanova, O. Pavliuchenko, V. Hubenia // Ukrainian Food Journal. – 2020. – Vol. 9, Issue 2. - Р. 404-424. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/ 32806/1/3.pdf

Innovative activity of enterprises of food industry in Ukraine: state and trends of development [Electronic resource] / O. Kruhlova, M. Pohozhykh, O. Niemirich, I. Ustymenko, A. Havrysh, V. Hubenia, O. Liulka, R. Matiushenko// Strategies, models and technologies of economic systems management in the context of international economic integration : scientific monograph. – Riga : Institute of Economics of the Latvian Academy of Sciences, 2020. – Р. 81-89. – Access mode : https://bit.ly/3oSY1Ad

Modern IT personalization service in hotels / Є. Ю. Терещенко, О. М. Люлька, В. О. Губеня, Ю. М. Ткачук // Научный взгляд в будущее. – 2020. – Вып. 16, Т. 2. – С. 35-45. – DOI : 10.30888/2415-7538.2020-16-02-042

Булах, Л. Стевія - універсальний замінник цукру / Л. Булах, Р. Комарницький, В. Губеня // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 3. – С. 303.

Булах, Л. Стевія як замінник цукру в закладах ресторанного господарства / Л. Булах, Р. Комарницький, В. Губеня // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 3. – С. 290.

Впровадження спеціалізованих реабілітаційних послуг у готелі сімейного типу [Електронний ресурс] / Р. В. Рольська, Л. О. Шаран, Н. П. Бондар, В. О. Губеня // Географія і туризм. – 2020. – № 52. – Режим доступу : https://bit.ly/3dTcq9j

Губеня, В. О. Концепція автоматизованого ресторанного обслуговування в сучасних готелях / В. О. Губеня, О. М. Люлька, Ю. М. Ткачук // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 19-20 травня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 150.

Губеня, В. Перспективи розвитку готелів-музеїв в Україні / В. Губеня, О. Люлька, О. Маліневська // Сталий розвиток погляд молоді : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції для студентів і молодих вчених, 28 лютого 2020 р. – Київ : Українсько-американський університет Конкордія, 2020. – С. 11

Патент на винахід № 122272, МПК A21D 13/44 (2017.01) Суха суміш для млинчиків [Електронний ресурс] / Шаран Л. О., Губеня В. О., Шаран А. В., Бондар Н. П. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № a201809684 ; заявл. 27.09. 2018 ; опубл. 12.10.2020, Бюл. № 19. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/33202/1/patent_122272.pdf

Програмні продукти в готельно-ресторанному бізнесі : навч. посібник / В. Ф. Доценко, О. М. Люлька, В. О. Губеня, В. В. Цирульнікова. – Київ : НУХТ, 2020. – 200 с.

Фізико-хімічні та органолептичні властивості функціональних кондитерських виробів з борошном шипшини / О. Раду, В. Губеня, Є. Ковалев та ін. // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 3. – С. 316.

Хитрий, Я. Перспективи реалізації концепції підводного ресторану в Україні / Я. Хитрий, О. Люлька, В. Губеня // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 3. – С. 312.

Хитрий, Я. С. Перспективи розвитку концепції ресторану з підводним засобом розміщення в Україні / Я. С. Хитрий, О. М. Люлька, В. М. Губеня // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 19-20 травня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 49-50.

Physico-chemical and sensory properties of functional confectionery products with Rosa Canina powder / V. Popovici, O. Radu, V. Hubenia, E. Covaliov // Ukrainian food journal. – 2019. – Vol. ‏8, Is. ‏4. – P. 815-827.

Билим, В. Організація послуги дитячого сервісу в готелях ділового призначення / В. Билим, Л. Шаран, В. Губеня / Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85 Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 3. – С. 333.

Використання ламінарії у технології м’ясних котлет, збагачених йодом [Електронний ресурс] / Н. П. Бондар, В. О. Губеня, Л. О. Шаран, О. В. Геращенко // Молодий вчений. – 2019. – № 1 (65). – С. 184–187. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28911/1/mv2019%20.pdf

Вплив форми поперечного перерізу овочевих напівфабрикатів на якість страв [Електронний ресурс] / О. М. Люлька, В. О. Губеня, А. В. Гавриш, Т. І. Іщенко // Modern engineering and innovative technologies. – 2019. - Issue 8, Part 2. – С. 79-85. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30953/1/79-86.pdf

Впровадження спеціалізованих реабілітаційних послуг у готелі сімейного типу / Р. В. Рольська, Л. О. Шаран, Н. П. Бондар, В. О. Губеня // Науковий збірник «Географія і туризм». – 2019 - № 51.

Доцільність використання борошняних кондитерських виробів підвищеної біологічної цінності у закладах харчування при готелях [Електронний ресурс] / І. О. Бархоленко, Д. О. Бондар, Л. О. Шаран, Н. П. Бондар, А. В. Шаран, В. О. Губеня // Молодий вчений. – 2019. - № 1 (65). - С.176 – 178. – Режим доступу : – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28858/1/sharan.pdf

Екологізація готельних послуг в Україні / А. Іллюшко, О. Люлька, В. Губеня, Т. Іщенко // Управління якістю в освіті та промисловості: досвід, проблеми та перспективи : тези доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції до 100-річчя кафедри інформаційно-вимірювальних технологій, 16–17 травня 2019 року – Львів : ЛА «Піраміда», 2019. – С. 53-54.

Маліневська, О. О. Концепція туристичного готелю з музеєм гончарної справи / О. О. Маліневська, В. О. Губеня // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 19-20 березня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 37-38.

Маліневська, О. О. Перспективи розвитку готелів-музеїв в Україні [Електронний ресурс] / О. О. Маліневська, В. О. Губеня, Н. П. Бондар, Л. О. Шаран // Географія та туризм. – 2019. – № 54. – С. 25-31. – Режим доступу : https://bit.ly/3IU90RM

Организация услуги индивидуального питания в условиях гостиничного хазяйства / Н. Бондар, Л. Шаран, Ю. Демянова, В. Губеня, А. Шаран // Научные труды Sworld. - 2019. – Т.1. – Вып. 54. – С. 60-65.

Организация услуги индивидуального питания в условиях гостиничного хазяйства / Н. Бондар, Л. Шаран, Ю. Демянова, В. Губеня, А. Шаран // Современные направления Теоретических и прикладных исследований 2019 : Международная научно-практическая конференция , 7-8 февраля 2019 г. – Иваново, 2019. - С. 19–22.

Оцінка рівня якості туристичних послуг та напрями підвищення туристичного потенціалу міста Переяслав-Хмельницький / Н. О. Самойленко, Н. П. Бондар, Л. О. Шаран, В. О. Губеня // Географія та туризм. – Київ, 2018. – С. 90-99.

Патент на корисну модель № 133070, МПК (2006) A21D 13/00. Суха суміш для млинчиків [Електронний ресурс] / Шаран Л. О., Губеня В. О., Шаран А. В., Бондар Н. П. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u201809685 ; заявл. 27.09. 2018. ; опубл. 25.03.2019, Бюл. № 6. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29525/1/sharan_patent.pdf

Технологія бісквітного напівфабрикату, збагаченого кальцієм / Г. І. Майорова, Р. В. Комарницький, Л. Г. Булах, В. О. Губеня // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 19 - 20 березня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 35-36.

Технологія продукції ресторанного господарства : навчально-наочний посібник / В. Ф. Доценко, В. І. Кочерга, В. О. Губеня та ін. – Київ : ВД «Кондор», 2019. – 292 с.

Удосконалення конструкції завитка відцентрової бурякорізки [Електронний ресурс] / О. М. Люлька, Є. І. Макаренко, Д. М. Люлька, В. О. Губеня // Technical sciences: history, the present time, the future, EU experience Wloclawek, Republic of Poland : International scientific and practical conference, 27-28 September 2019. – Wloclawek : Izdevnieciba Baltija Publishing, 2019. – P. 105-107. – Режим доступу : https://bit.ly/31SZBJV

Упровадження інноваційних способів організації робочого простору у закладах готельного господарства [Електронний ресурс] / Н. П. Бондар, Л. О. Шаран, В. О. Губеня, І. С. Підтілок // Молодий вчений. – 2019. - № 1 (65). - С. 423-427. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28863/1/652019.pdf

Ющенко, О. Системи віртуальної реальності в конференц-залах готельних підприємств / О. Ющенко, О. М. Люлька, В. О. Губеня // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 19-20 березня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 61-62.

Використання базиліку сушеного у технології булочок для гамбургерів [Електронний ресурс] / Н. Бондар, Л. Шаран, І. Силка та ін. // Молодий вчений. – 2018. – № 53. – С. 413–418. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27342/1/bulochki%20z%20baziliku.pdf

Губеня, В. О. Технологія хлібобулочних виробів антианемічного призначення для закладів ресторанного господарства [Електронний ресурс] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.18.16 "Технологія харчової продукції" / Губеня Вячеслав Олександрович; НУХТ. - К., 2017. - 23 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26709/1/Hubenia%20Viacheslav.pdf

Губеня, В. О. Технологія хлібобулочних виробів антианемічного призначення для закладів ресторанного господарства : дис ... канд. техн. наук : 05.18.16 / Губеня В'ячеслав Олександрович ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ, 2018. – 196 с.

Оцінка рівня якості туристичних послуг та напрями підвищення туристичного потенціалу міста Переяслав-Хмельницький [Електронний ресурс] / Н. О. Самойленко, Н. П. Бондар, Л. О. Шаран, В. О. Губеня // Географія та туризм. – Київ, 2018. – С. 90-99. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28796/1/46.pdf

The expediency of using corn germ flour in bakery products [Electronic resource] / Y. Karabets, L. Sharan, V. Hubenya, N. Bondar, O. Pavlyuchenko, A. Sharan // Nauka I Studia. – Przemysl : Nauka I Studia, 2017. – № 11 (172). – Р. 50-57. – Access mode : https://bit.ly/3EZAhjC.

Анненкова, Х. Фрукти в технології крему «Каталонського» [Електронний ресурс] / Х. Анненкова, В. Губеня, О. Павлюченко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 83 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 5–6 квітня 2017 р. – К. : НУХТ, 2017. – Ч. 3. – С. 267. – Режим доступу : https://bit.ly/3oW7pD4

Патент на винахід № 114860, МПК A21D 13/80 (2017.01). Cклад бісквітного напівфабрикату [Електронний ресурс] / Комарницький Р. В., Губеня В. О., Лявинець Г. М., Бондар Н. П. ; заявник – Національний університет харчових технологій. – № а201603707 ; заяв. 07.04.2016 ; опубл. 10.08.2017 ; Бюл. № 15. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28850/1/%d0%92114860.pdf

Патент на корисну модель № 115247, МПК A21D 13/06 (2017.01); A23L 33/16 (2016.01). Cклад бісквітного напівфабрикату [Електронний ресурс] / Комарницький Р. В., Губеня В. О., Павлюченко О. С., Дочинець І. В., Бондар Н. П.; заявник – Національний університет харчових технологій. – № u2016 10572 ; заяв. 19.10.2016 ; опубл. 10.04.2017, Бюл. № 7. – Режим доступу : https://bit.ly/3DRuICs

Патент на корисну модель № 120624, МПК A21D 13/00 Суха суміш для млинчиків з використанням люпинового борошна [Електронний ресурс] / Соцька Ю., Шаран Л., Губеня В., Павлюченко О., Лявинець Г. ; заявник – Національний університет харчових технологій. – № u201705199 ; заяв. 29.05.2017; опубл. 10.11.2017; Бюл. № 21. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27339/1/sumishdlamlunchikiv.pdf

Патент на корисну модель № 121553, МПК A21D 13/00. Булочка з базиліком для гамбургерів [Електронний ресурс] / Кравцов О., Шаран Л., Губеня В., Лявинець Г., Бондар Н. ; заявник – Національний університет харчових технологій. – № u201705904 ; заяв. 13.06.17.; опубл. 11.12.2017 ; Бюл. № 23. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27340/1/bulochka%20dla%20gamburgerov.pdf

Розробка методу комплексної кількісної оцінки якості бісквітних напівфабрикатів [Електронний ресурс] / О. В. Кузьмін, Р. В. Комарницький, В. О. Губеня, І. В. Дочинець // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – К. : НУХТ, 2017. – Т. 23, № 2. – С. 191-199. – Режим доступу : https://bit.ly/3IQiwWc

Губеня, В. О. Борошняні кондитерські вироби, збагачені кальцієм / В. О. Губеня, Р. В. Комарницький // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 82 Міжнар. наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів, 13–14 квітня 2016 р. – К. : НУХТ, 2016. – Ч. 3. – 414.

Паламарчук, О. С. Здобні булочні вироби, збагачені залізом / О. С. Паламарчук, В. О. Губеня, Л. Ю. Арсеньєва // Харчові добавки, харчування здорової та хворої людини : матеріали VII Міжнар. наук.-практ. інтер.-конф., 30–31 травня 2016 р. – Кривий Ріг. – 2016. – С. 94–96.

Патент на корисну модель № 110872, МПК A23D 8/02 (2006.01); A23D 13/08 (2006.01). Cклад бісквітного напівфабрикату [Електронний ресурс] / Комарницький Р. В., Губеня В. О., Лявинець Г. М., Бондар Н. П.; заявник – Національний університет харчових технологій. – № u2016 03710 ; заяв. 07.04.2016 ; опубл. 25.10.2016 ; Бюл. № 20. – Режим доступу : https://bit.ly/3267j2J

Удосконалення технології м’ясних січених напівфабрикатів з використанням харчових волокон люпину[Електронний ресурс]  / Н. П. Бондар, Л. О. Шаран, В. О. Губеня, Ю. С. Дитюк // Наукові праці НУХТ. – К. : НУХТ, 2016. – Т. 22, № 5. – С. 222–230. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24895/1/3333.pdf

Чемен, Ю. О. Дослідження вишуканої української кухні часів Гетьманської України [Електронний ресурс] / Ю. О. Чемен, В. О. Губеня, Н. П. Бондар // Молодий вчений. – 2016. – № 3 (30). – С. 334–338. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28861/1/output.pdf