Дулька Ольга Степанівна

ORCID ID: 0000-0002-9878-5998

Статистичні показники (станом на 01.06.2024 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
  к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
3
1
5
2
59
3
35

Перелік опублікованих документів

Доцільність проєктування в Україні тематичних готелів [Електронний ресурс] / С. Гункевич, О. Шидловська, О. Дулька, Т. Іщенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 90-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2024 р. – Київ : НУХТ, 2024. – Ч. 3. – С. 265. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/items/275df7c3-6aba-4da3-8ae6-ce9b9e3169b8

Дулька, О. Використання комбучі підвищеної кислотності у технології мармеладу [Електронний ресурс] / О. Дулька // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 90-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2024 р. – Київ : НУХТ, 2024. – Ч. 3. – С. 282. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/items/cd671785-2984-4ca9-8aaf-4551c80fb3df

Дулька, О. Використання комбучі та культури SCOBY в технології функціональних продуктів [Електронний ресурс] / О. Дулька, В. Прибильський // Промисловість та крафт для HoReCa в туризмі: досвід, проблеми, інновації : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 23–24 травня 2024 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2024 р. – С. 69–71. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/items/4bc757b6-9374-48f4-a2d4-4ed35f928672

Дулька, О. Екологічна складова стратегії сталого розвитку у технологіях комбучі [Електронний ресурс] / О. Дулька, В. Прибильський // Європейські виміри сталого розвитку : матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції, 21 травня 2024 р. – Київ : НУХТ, 2024. – С. 117. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/items/26486eda-00c5-4d91-9af7-01256e1865f1

Дулька, О. Значення права інтелектуальної власності в індустрії гостинності [Електронний ресурс] / О. Дулька, В. Прибильський / Туристично-рекреаційна сфера: виклики сучасності : збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції, 22 квітня 2024 р., м. Хмельницький. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2024. – С. 5–6. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/items/0b6614b6-0493-4f13-bd7d-2be8b3557923

Єременко, Д. Використання відходів технології комбучі у харчовій промисловості [Електронний ресурс] / Д. Єременко, О. Дулька, В. Прибильський // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 90-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2024 р. – Київ : НУХТ, 2024. – Ч. 1. – С. 210. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/items/6ade3fa7-7f70-45c7-9f89-753c826f2b2c

Ковбич, В. Дослідження зміну вмісту фенольних речовин під час зброджування сусла культурою Medusomyces gisevii [Електронний ресурс] / В. Ковбич, О. Дулька, В. Прибильський / Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 90-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2024 р. – Київ : НУХТ, 2024. – Ч. 1. – С. 219. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/items/5c621013-17c6-491b-a665-79a3e541a9aa

Крафтове виробництво сирів в Україні [Електронний ресурс] / Я. М. Захарчук, О. С. Дулька, О. Б. Шидловська, Т. І. Іщенко // Інноваційні технології в готельно-ресторанному та туристичному бізнесі : матеріали XIІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 140-річчю НУХТ, 21 травня 2024 р. – Київ : НУХТ, 2024. – С. 204. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/items/3fc2f4b0-f039-40be-bd09-ef1b6ac4fc9b

Сахновський, В. Особливості організації виробництва ферментованого напою комбуча у закладах рестораного господарства [Електронний ресурс] / В. Сахновський, О. Дулька, В. Прибильський / Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 90-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2024 р. – Київ : НУХТ, 2024. – Ч. 3. – С. 286. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/items/307ff8dc-776a-4882-843c-7ec16dcccba6

Шумал, М. Вплив споживачів на забезпечення якості інноваційної продукції в закладах індустрії гостинності [Електронний ресурс] / М. Шумал, О. Дулька // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 90-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2024 р. – Київ : НУХТ, 2024. – Ч. 3. – С. 278. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/items/6a45dc24-2e06-4bcd-a93c-18cd06786f69

«Росяна» – вода артезіанська питна найвищої якості / О. Л. Федосов, І. В. Карсим, В. Л. Прибильський, О. С. Дулька // Напої. Технології та Інновації : міжнародне спеціалізоване науково-аналітичне видання. – 2023. – № 1 (95). – С. 43-45.

Dulka, O. S. Eco-style as a trend in the hospitality industry [Електронний ресурс] / O. S. Dulka, К. S. Korzhos, К. S. Peresada // Інноваційні технології та реалізація концепції Zero-waste у харчових технологіях і сфері ресторанного, готельного та туристичного бізнесу : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 4–5 грудня 2023 р., м. Полтава. – Полтава : ПУЕТ, 2023. – С. 146–147. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/items/de2eae6c-71e3-46c5-a2a9-ce5ffb4584fe

Influence of water hardness on the process of fermentation by Medusomyces gisevii consortium / O. Dulka, V. Prybylskyi, O. Fedosov, S. Prokopyshyn // 8th Edition of the International Conference Вiotechnologies, present and perspectives, Romania. – 2023.

Innovative technology of water preparation for the production of fermed beverage kombucha [Electronic resource] / О. S. Dulka, V. L. Prybylskyi, O. L. Fedosov, S. I. Olijnyk, A. М. Кuts, L. О. Sharan, I. L. Koretska, I. S. Tiurikova // Journal of Chemistry and Technologies. – 2023. – Vol. 31, № 1. – Pp. 82–91. – DOI: https://doi.org/10.15421/jchemtech.v31i1.240014

Prybylskyi, V. L. Prospects of water disinfection in bottled drinking water technologies [Electronic resource] / V. L. Prybylskyi, О. S. Dulka, O. L. Fedosov // Sustainable food chain and safety through science, knowledge and business. – Riga, Latvia : Baltija Publishing, 2023. – Pp. 174–206. – Access mode : http://baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/book/345

Use of innovative cultures of microorganisms in the technology of fermented beverages [Electronic resource] / О. Dulka, V. Prybylskyi, S. Olijnyk, O. Shydlovska, T. Ishchenko, O. Kyrpichenkova, T. Sylchuk, I. Tiurikova // Selected Papers of the V International Conference on European Dimensions of Sustainablе Development, 1–2 June 2023. – Kyiv : NUFT, 2023. – P. 341–354. – Access mode : https://dspace.nuft.edu.ua/items/d42bab85-610c-43e8-ab8a-374dd7739ed9

Використання комбучі та насіння чіа у технологіях ресторанного господарства [Електронний ресурс] / О. Дулька, В. Прибильський, О. Шидловська, Т. Іщенко // Проблеми і практичні підходи виробництва та регулювання використання харчових добавок в країнах Європейського Союзу та в Україні : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 25 жовтня 2023 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2023. – С. 169-170. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/items/e612a501-afc5-487f-8af7-1817a5a30157

Вплив солей жорсткості на показники чайних напоїв у закладах індустрії гостинності [Електронний ресурс] / О. Дулька, В. Прибильський, Т. Іщенко, Федосов О., Карсим І. // Європейські виміри сталого розвитку : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, 1-2 червня 2023 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2023 . – С. 114. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/items/4ea925ac-cf74-4b55-857b-be099d4f675b

Дулька, О. Використанння комбучі підвищеної кислотності в технології функціональних напоїв [Електронний ресурс] / О. Дулька, В. Прибильський // Інноваційні технології та реалізація концепції Zero-waste у харчових технологіях і сфері ресторанного, готельного та туристичного бізнесу : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 4–5 грудня 2023 р., м. Полтава. – Полтава : ПУЕТ, 2023. – С. 41–42. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/items/d7172266-b3e3-4536-994f-967a15f0e5b3

Дулька, О. Використання АВС-аналізу для оптимізації меню у закладах ресторанного господарства / О. Дулька, О. Шидловська, Т. Іщенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 89 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 3-7 квітня 2023 р. – Київ : НУХТ, 2023. – Ч. 3. – С. 214.

Дулька, О. С. Використання комбучі у коктейлях для закладів ресторанного господарства / О. С. Дулька, В. Л. Прибильський, О. Б. Шидловська // Інноваційні технології в готельно-ресторанному та туристичному бізнесі : матеріали XIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 16-17 травня 2023 р. – Київ : НУХТ, 2023. – С. 67.

Дулька, О. С. Перспективи використання бутильованої води у закладах індустрії гостинності / О. С. Дулька, В. Л. Прибильський, О. Л. Федосов // Science and innovation of modern world : the 9th International scientific and practical conference, 18–20 May 2023. – London, United Kingdom : Cognum Publishing House, 2023. – Pp. 217–219.

Інноваційний підхід до впровадження послуг арт-терапії в готелях України [Electronic resourse] / К. С. Гусельцева, О. С. Дулька, О. Б. Шидловська, Т. І. Іщенко // Scientific World Journal. – 2023. – Issue 19,  Part 2. – P. 92-107. – DOI: https://doi.org/10.30888/2663-5712.2023-19-02-044. – Access mode : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41101/1/ART-THERAPY.pdf

Інноваційний спосіб підготовки бутильованої води для закладів індустрії гостинності [Електронний ресурс] / О. Л. Федосов, О. С. Дулька, В. Л. Прибильський, О. Б. Шидловська, Т. І. Іщенко, І. В. Карсим // Інноваційні харчові та ресторанні технології. – 2023. – №6(2) – С. 232-246. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/items/0adfcaa1-06e0-4b5c-a5a3-0d6b9d69fa38

Новік, А. Альтернативні кавові напої для СПА-готелів / А. Новік, О. Дулька, О. Шидловська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 89 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 3-7 квітня 2023 р. – Київ : НУХТ, 2023. – Ч. 3. – С. 219.

Олійник, С. І. Дослідження якості – первинний фактор вибору системи водоочищення у технології лікеро-горілчаного виробництва [Електронний ресурс] / С. І. Олійник, О. С. Дулька, О. С. Ядикін // Сучасні аспекти виробництва спирту та алкогольних напоїв : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 12–13 грудня 2023 р. – Київ : ДНУ УкрНДІспиртбіопрод, 2023. – С. 38–40. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/items/ff040b9c-ab81-4e94-9655-0e0799b1fcf5

Патент на корисну модель № 153725, МПК (2023.01) C02F1/50. Спосіб виробництва бутильованої води тривалого зберігання [Електронний ресурс] / О. Л. Федосов, В. Л. Прибильський, О. С. Дулька, І. В. Карсим ; заявник – Федосов О. Л. – № u2023 01035 ; заяв. 13.03.2023 ; опубл. 17.08.2023 ; Бюл. № 33. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41408/1/153725.pdf

Патент на корисну модель 154360 UA, МПК C12G 3/02 (2019.01), C12N 11/12 (2006.01). Спосіб виробництва ферментованого напою подовженого терміну зберігання [Електронний ресурс] / Кашурін О. М., Прибильський В. Л., Дулька О. С. ; патентовласник Кашурін Олексій Миколайович; Прибильський Віталій Леонідович; Дулька Ольга Степанівна. – № u202301497 ; заявл. 06.04.2023 ; опубл. 08.11.2023, Бюл. № 45. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/items/14c35b8d-88b7-43fc-9148-74b636863a69

Пересада, К. Молекулярна куxня як новітня теxнологія в закладаx ресторанного господарства [Електронний ресурс] / К. Пересада, О. Дулька // Світові досягнення і сучасні тенденції розвитку туризму та готельноресторанного господарства : матеріали ІІ Міжнародної науковопрактичної конференції, 10 листопада 2023 р. м. Запоріжжя. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023. – С. 1112-1113. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/items/aa95c9ec-309b-4e0e-8c0e-02c97d3a40e4

Прибильський, В. Л. Перспективи знезараження води в технологіях бутильованих питних вод [Електронний ресурс] / В. Л. Прибильський, О. С. Дулька, О. Л. Федосов // Sustainable food chain and safety through science, knowledge and business : scientific monograph. – Riga, Latvia : Baltija Publishing, 2023. – Pp. 174-207. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41407/1/monograph.pdf

Шидловська, О. Новітня ресторанна справа в індустрії гостинності [Електронний ресурс] / О. Шидловська, Т. Іщенко, О. Дулька // Географія та туризм. – 2023. – № 71. – С. 3-8. – DOI: https://doi.org/10.17721/2308-135X.2023.71.3-8. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/server/api/core/bitstreams/ad0291c1-01ac-47a6-9541-f059c22a0fe2/content

Дулька, О. С. Розробка інноваційної технології ферментованого напою комбуча для крафтових підприємств закладів ресторанного господарства / О. С. Дулька, В. Л. Прибильський, О. Б. Шидловська // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті євроінтеграції : матеріали ХI Міжнародної  науково-технічної конференції, 8 листопада 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 124-126.

Золотарева, Е. Е. Еко-готелі як складова концепції сталого туризму / Е. Е. Золотарева, О. С. Дулька // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали XІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 17 травня  2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 163 – 164.

Ковтун, М. В. Особливості концептуальних закладів ресторанного господарства України / М. В. Ковтун, О. С. Дулька // Сталий розвиток: погляд молоді : тези доповідей ІV Міжнародної конференції для студентів та молодих вчених. – С. 1.

Кондратенко, К. Перспективи крафтового виробництва комбучі із використанням пастерезованого бурякового соку / К. Кондратенко, О. Дулька, В. Прибильський // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень – травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 3. – С. 190.

Корнієнко, К. Інноваційні способи зберігання сировини в закладах ресторанного господарства / К. Корнієнко, О. Дулька // Інновації, гостинність, туризм: наука, освіта, практика : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 19 травня 2022 р. – Львів : ЛДУФК, 2022. – С. 103.

Михієнко, Я. А. Тренди ресторанного бізнесу в умовах сьогодення / Я. А. Михієнко, О. С. Дулька // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали XІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 17 травня  2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 137.

Огієнко, А. Використання в закладах ресторанного господарства посуду та елементів декору з перероблених скляних пляшок / А. Огієнко, О. Дулька // Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності : збірник тез ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 06 жовтня 2022 р. – Львів : ЛДУФЛ ім. І. Боберського, 2022. – С. 93-95.

Purification of water-alcohol mixtures by means of modified natural materials / S. Oliinyk, L. Tarasiuk, І. Samchenko, А. Kutz, O. Dulka // Food science and technology. – 2021. – № 15(1). – Рр. 63–72. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/37676

Дулька, О. С. Інноваційний безглютеновий ферментований напій для закладів ресторанного господарства / О. С. Дулька // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали X Всеукраїнської науково-практичної конференції, 23 листопада  2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 112.

Influence of physicochemical parameters of water on the amino acid composition of bread kvas / O. Dulka, V. Prybylskyi, S. Oliinyk, A. Kuts, O Vitriak // Ukrainian Food Journal. – 2020. – Vol. 9, Issue 3. – Р. 610–623.

The use of rice in the technology of gluten-free fermented non-alcoholic beverages / O. S. Dulka, V. L. Prybylskiy, A. Kuts, S. Oliinyk, S. Vitriak, Ph. D. Nguyen // Journal Of Food Science And Technology-Ukraine. – 2020. – Vol. 14, Issue 4. – P. 4–12. DOI: 10.15673/fst.v14i4.1892.

Maslyanko, A. Main downloads of mechanical filters and control filtering in liquor-vodkas production / A. Maslyanko, S. Oliynyk, O. Dulka // Біотехнології продовольчих продуктів: проблеми і перспективи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції з нагоди 75-ї річниці ДНУ «УкрНДІспиртбіопрод», 22–23 жовтня 2020 р. – Київ : ДНУ«УкрНДІспиртбіопрод», 2020. – С. 56–59.

Використання насіння чіа та ксантанової камеді у технології безалкогольних напоїв / О. С. Дулька, В. Л. Прибильський, А. М. Куц та ін. // Food chemistry. Modern methods for production of food, food additives and packaging materials : матеріали Міжнародної конференції, 7–9 жовтня 2020 р. – Lviv : Lviv Polytechnic National University, 2020. – Р. 67.

Дулька, О. С. Вплив підготовки води на мінеральний склад хлібного квасу / О. С. Дулька, В. Л. Прибильський, О. П. Вітряк // Якість і безпечність харчової продукції і сировини – проблеми сьогодення : матеріали Міжнародної конференції, 25 вересня 2020 року : тези доповідей. – Львів : Видавництво «Растр-7», 2020. – С. 131–133.

Патент на корисну модель № 143986, МПК C12N 1/18 (2006.01). Штам молочнокислих бактерій  Lactobacillus sp. ПМД-19 для виробництва ферментованих напоїв / Прибильський В. Л., Мудрак Т. О., Куц А. М., Дулька О. С., Кушнір О. В. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u202001233 ; заявл. 25.02.2020 ; опубл. 25.08.2020, Бюл. № 16.

The improvement of the water treatment technology for the kvass production / O. Dulka, V. Prybylskyi, S. Oliynyk, A. Kuts, O Kovalenko // Food Science and Technology. – 2019. – Vol.13, № 2. – P. 111–117. DOI : https://doi.org/10.15673/fst.v13i2.1404.

Using of clinoptilolite, activated charcoal and rock crystal in water purification technology to enhance the biological value of bread kvass / O. Dulka, V. Prybylskyi, S. Oliinyk, A. Kuts, O. Vitriak // Ukrainian Food Journal. – 2019. – Vol. 8, № 2. – P. 307–316.

Використання природних мінералів та активного вугілля в технології підготовки води при виробництві хлібного квасу [Електронний ресурс] / О. С. Дулька, В. Л. Прибильський, А. М. Куц, О. О. Коваленко // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2018. – Т. 24, № 4. – С. 130–138. – Режим доступу : https://bit.ly/3GNXINb

Дулька, О. С. Удосконалення технології хлібного квасу з використанням підготовленої води та нового штаму дріжджів [Електронний ресурс] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.05 "Технологія цукристих речовин та продуктів бродіння" / Дулька Ольга Степанівна ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ, 2019. – 21 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30258/1/Dylka.pdf

Прибильський, В. Л. Вплив фізико-хімічних показників води на амінокислотний склад квасного сусла [Електронний ресурс] / В. Л. Прибильський, О. Дулька, Л. Ю. Королюк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч.1. – С. 251. – Режим доступу : https://bit.ly/3GSMM11