Дочинець Інга Вікторівна

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
  к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
46
2
44

Перелік опублікованих документів

Дочинець, І. В. Фактори якісного обслуговування підприємств ресторанного господарства [Електронний ресурс] / І. В. Дочинець // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 19-20 травня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 151. – Режим доступу : https://bit.ly/3GSyqh9

Дочинець, І. В. Фактори, які впливають на розвиток індустрії гостинності [Електронний ресурс] / І. В. Дочинець // Інноваційний розвиток готельно-ресторанного господарства та харчових виробництв : матеріали I Міжнародної науково-практичної інтернет конференції, 24 квітня 2020 р. – Прага : Oktan Print s.r.o., 2020. - С. 163. – Режим доступу : https://bit.ly/322lLJf

Дочинець, І. Характеристика рекреаційного туризму / І. Дочинець // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 3. – С. 289. – Режим доступу : https://bit.ly/3F4v8qi

Дочинець, І. Характеристика та класифікація готелів [Електронний ресурс] / І. Дочинець, С. Ковальчук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 3. – С. 282. – Режим доступу : https://bit.ly/3p9e5OF

Ковальчук, С. Перспективи виробництва алкогольних напоїв в умовах фермерських господарств для закладів індустрії гостинності [Електронний ресурс] / С. Ковальчук, І. Дочинець, Л. Стахурська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 3. – С. 296. – Режим доступу : https://bit.ly/3dWB88H

Ковальчук, С. Перспективи виробництва міцних алкогольних напоїв в умовах приватних господарств для закладів індустрії гостинності / С. Ковальчук, І. Дочинець, Л. Стахурська // Ресторанний і готельний консалтинг. Інновації. – 2020. - Том 3, № 1. – С. 37-44. - DOI : https://doi.org/10.31866/2616-7468.3.1.2020.205565

Гейнак, О. Розширення асортименту страв оздоровчого призначення в закладах ресторанного господарства [Електронний ресурс] / О. Гейнак, О. М. Кирпіченкова, І. В. Дочинець // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 19-20 березня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019 р. – С. 25-26. – Режим доступу : https://bit.ly/328u5ae

Дочинець, І. В. Аналіз основних програмних продуктів з автоматизації роботи готелів [Електронний ресурс] / І. В. Дочинець // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами : матеріали VІ Міжнародної науково-технічної Internet-конференції, 20 листопада 2019. – Київ : НУХТ, 2019 – С. 39-40. – Режим доступу: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30482/1/teza%201.pdf

Дочинець, І. В. Гостинність, як психологічний аспект обслуговування туристів [Електронний ресурс] / І. В. Дочинець // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – К. : НУХТ, 2019. – Ч. 3. – С. 313. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/29512

Дочинець, І. В. Екологічні готелі - підприємства готельної індустрії [Електронний ресурс] / І. В. Дочинець // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 3. – С. 298. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29513/1/ecohotel.pdf

Дочинець, І. В. Інформаційні технології в готелях [Електронний ресурс] / / І. В. Дочинець // Стратегічні перспективи туристичної та готельно-ресторанної індустрії в Україні : теорія, практика та інновації розвитку : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, 30-31 жовтня 2019 р. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2019. – С. 211-214. – Режим доступу : https://bit.ly/3IYaE4X

Дочинець, І. В. Порівняльний аналіз конкурентноздатних виробників [Електронний ресурс] / І. В. Дочинець // Інноваційні технології у хлібопекарському виробництві ; здобутки та перспективи розвитку кондитерської галузі : матеріали Міжнародних науково-практичних конференцій, 10-11 вересня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. - C. 154. – Режим доступу : https://bit.ly/3GSPymV

Дочинець, І. В. Сфера готельно-ресторанного бізнесу – напрями їх інноваційного розвитку [Електронний ресурс] / І. В. Дочинець // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 19-20 березня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 29-30. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29524/1/sferahotel.pdf

Дочинець, І. В. Тенденції розвитку ресторанного господарства [Електронний ресурс] / І. В. Дочинець, // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 19 - 20 березня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 27-28. – Режим доступу : https://bit.ly/3GFKYs2

Дочинець, І. Гостинність, як психологічний аспект обслуговування туристів [Електронний ресурс] / І. Дочинець // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85 Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 3. – С. 313. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29512/1/gostinnost.pdf

Іщенко, Т. І. Збагачення борошняних кондитерських виробів функціональними інгредієнтами [Електронний ресурс] / Т. І. Іщенко, І. В. Дочинець, А. В. Скрибченко // Мультидисциплінарний міжнародний науковий журнал «Інтернаука». – 2019. – Т. 2, № 8 (70). – С. 36-39. – Режим доступу : https://bit.ly/3F3qusQ

Кирпіченкова, О. М. Розширення асортименту виробів функціонального призначення в закладах ресторанного господарства [Електронний ресурс] / О. М. Кирпіченкова, І. В. Дочинець, Л. В. Стахурська // Modern scientific researches. – 2019. – Issue 8, Part 1. – С. 29-32. – Режим доступу : https://bit.ly/3pVdxL6

Кирпіченкова, О. М. Розширення асортименту страв оздоровчого призначення в закладах ресторанного господарства / О. М. Кирпіченкова, Т. А. Сильчук, І. В. Дочинець // Вчені записи Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Технічні науки. – 2019. – Т. 30 (69), № 3. – С. 30-41.

Кирпіченкова, О. М. Розширення асортименту функціональних виробів у ресторанній індустрії [Електронний ресурс] / О. М. Кирпіченкова, І. В. Дочинець, С. С. Ковальчук // Практика і перспективи розвитку індустрії гостинності України : монографія. – Львів : ЛТЕУ, 2019. – С. 83-90. – Режим доступу : https://bit.ly/3e3C1MF

Перспектива використання нової нетрадиційної сировини в борошняних кондитерських виробах [Електронний ресурс] / Т. А. Сильчук, І. В. Дочинець, Л. С. Бєдусенко, Ю. В. Мельник // Modern scientific researches. – 2019. – Issue 8, Part 1. – С. 18-23. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30486/3/statya%203.pdf

Розширення асортименту страв оздоровчого призначення в закладах ресторанного господарства [Електронний ресурс] / О. І. Гейнак, О. М. Кирпіченкова, Т. А. Сильчук, І. В. Дочинець // Вчені записи Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Технічні науки. – 2019. – Т. 30 (69) № 3. – С. 68–72. – Режим доступу : https://bit.ly/3IUZ0YQ

Сирна запіканка з підвищеною біологічною цінністю для харчування спортсменів [Електронний ресурс] / Т. А. Сильчук, І. В. Дочинець, А. Р. Серікова, К. Є. Чернігівська // Modern engineering and innovative technologies. – 2019. – Issue 9, Part 1. – С. 23-28. – Режим доступу : https://bit.ly/3q4TKZI

Дочинець, І. В. Готель в сучасному світі [Електронний ресурс] / І. В. Дочинець // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – К. : НУХТ, 2018. – Ч. 3. – C. 395. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27343/1/gotel.pdf

Дочинець, І. В. Застосування інформаційних систем управління готелем [Електронний ресурс] / І. В. Дочинець // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами : матеріали V Міжнародної науково-технічної Internet-конференції, 22 листопада 2018. – К. : НУХТ, 2018 – С. 303-304. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28848/1/2.pdf

Дочинець, І. В. Кемпінг в Україні [Електронний ресурс] / І. В. Дочинець // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – К. : НУХТ, 2018. – Ч. 3. – C. 406. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27344/1/kemping.pdf

Дочинець, І. В. Культура харчування та її вплив на здоров’я людини [Електронний ресурс] / І. В. Дочинець // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки : технології, якість та безпека : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 14-15 листопада 2018 р. – К. : НУХТ, 2018. – С. 165-167. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28801/1/3.pdf

Дочинець, І. В. Лікувально-оздоровчий туризм на Україні [Електронний ресурс] / І. В. Дочинець // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – К. : НУХТ, 2018. – Ч. 3. – C. 414. – Режим доступу : https://bit.ly/3DZ9uT1

Дочинець, І. В. Мікронутрієнтна нестача. Шляхи збагачення традиційних харчових продуктів [Електронний ресурс] / І. В. Дочинець // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки : технології, якість та безпека : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 14-15 листопада 2018 р. – К. : НУХТ, 2018 р. – С. 14-16. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28849/1/4.pdf

Дочинець, І. В. Перспективи розвитку курортних готелів в гостинній індустрії [Електронний ресурс] / І. В. Дочинець, О. В. Арпуль // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – К. : НУХТ, 2018. – Ч. 3. – C. 409 – Режим доступу : https://bit.ly/3yxfIbQ.

Дочинець, І. В. Формування здорового способу життя студентів [Електронний ресурс] / І.В. Дочинець // Проблеми формування здорового способу життя у молоді : матеріали ХI Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та студентів з міжнародною участю, 4-6 жовтня 2018 р. – Одеса, 2018. –– С. 14-15. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28847/1/1.pdf

Сильчук, Т. А. Розроблення «Гарбузово-обліпиховий смузі» геродієтичного призначення [Електронний ресурс] / Т. А. Сильчук, І. В. Дочинець, О. В. Юрченко // Інтернаука. – 2018. - Т. 2, № 10 (50) - С. 51-55. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28830/1/stattiya.pdf

Дочинець, І. В. Cучасний розвиток світового готельного господарства [Електронний ресурс] / І. В. Дочинець // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : 83 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 5–6 квітня 2017 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2017. – Ч. 3. – С. 256. – Режим доступу : https://bit.ly/328yuKi

Дочинець, І. В. Безпека харчових продуктів в Україні [Електронний ресурс] / І. В. Дочинець // Якість і безпека харчових продуктів : тези доп. ІIІ Міжнар. наук.-практ. конф., 16-17 листопада 2017 р. / Національний університет харчових технологій ; м-во освіти і науки України. — К. : НУХТ, 2017. — С. 44-45. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27348/1/bezpekaprod.pdf

Дочинець, І. В. Загальна характеристика листкового тіста [Електронний ресурс] / І. В. Дочинець, О. В. Арпуль // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 22–23 березня. – Київ : НУХТ, 2017. – С. 97-98. – Режим доступу : https://bit.ly/3sd24JM

Дочинець, І. В. Збагачення технології виробництва м’ясних напівфабрикатів [Електронний ресурс] / І.В. Дочинець // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 83 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 5–6 квітня 2017 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2017. - Ч. 3. – С. 279. – Режим доступу : https://bit.ly/3IV0FO4

Дочинець, І. В. Інноваційне використання нутрієнтів у виробництві листкового тіста [Електронний ресурс] / І. В. Дочинець, О. В. Арпуль // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : Всеукраїнсько науково-практична конференція, 22–23 березня. – Київ : НУХТ, 2017. – С. 100-101. – Режим доступу : https://bit.ly/3F35Cls

Дочинець, І. В. Інформаційні системи ресторанного господарства особливості застосування [Електронний ресурс] / І. В. Дочинець // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами : матеріали ІV Міжнародної науково-технічної Internet-конференції, 22 листопада 2017 р. – К. : НУХТ, 2017. – С. 253-254. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27347/1/informaz%20systemu.pdf

Дочинець, І. В. Психологічні проблеми харчування у студентів [Електронний ресурс] / І. В. Дочинець // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки : технології, якість та безпека : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 25-26 травня 2017 р., м. Київ. – К. : НУХТ, 2017. – С. 136-137. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27349/1/psicholharch.pdf

Дочинець, І. В. Розширення виробництва із листкового тіста [Електронний ресурс] / І. В. Дочинець // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : Всеукраїнської науково-практична конференція , 22–23 березня. – Київ НУХТ, 2017. – С. 99. – Режим доступу : https://bit.ly/3E0H3o2

Збагачення корисними нутрієнтами виробів з листкового тіста [Електронний ресурс] / В. Ф. Доценко, О. В. Арпуль, І. В. Дочинець, О. О. Савчук // Молодий вчений. – 2017. – № 11. – С. 30–34. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32403/1/molv_2017_11_10.pdf

Патент на корисну модель № 115247, МПК A21D 13/06 (2017.01); A23L 33/16 (2016.01). Cклад бісквітного напівфабрикату [Електронний ресурс] / Р. В. Комарницький, В. О. Губеня, О. С. Павлюченко, І. В. Дочинець, Н. П. Бондар ; заявник – Національний університет харчових технологій. – № u2016 10572 ; заяв. 19.10.2016 ; опубл. 10.04.2017, Бюл. № 7. – Режим доступу : https://bit.ly/3EefK9X

Розробка методу комплексної кількісної оцінки якості бісквітних напівфабрикатів [Електронний ресурс] / О. В. Кузьмін, Р. В. Комарницький, В. О. Губеня, І. В. Дочинець // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – К. : НУХТ, 2017. – Т. 23, № 2. – С. 191-199. – Режим доступу : https://bit.ly/3dVqCyH

Дочинець, І. В. Розрахунок енерговитрат людини та її потреб у харчових речовинах / І. В. Дочинець, Л. І. Пархоменко, І. Л. Корецька // Творчий пошук молоді – курс на ефективність : VІІ Міжнар. наук.–теорет. інтер.–конф. молодих учених, аспірантів, студентів, 25 лютого 2016 р. – Хмельницький : ХКТЕІ, 2016. – С. 414–415.

Дубко, А. В. SMART CONTROL – інновації управління готельним номером через смартфон [Електронний ресурс] / А. В. Дубко, О. В. Арпуль, І. В. Дочинець // Научные труды SWorld. – 2016. – Т. 2, Вып. 45. – С. 21–26. – Режим доступу : https://bit.ly/3GSS3Wl

Пархоменко, Л. І. Особливості розробки раціону харчування згідно функціональних потреб студентів [Електронний ресурс] / О. І. Пархоменко, І. В. Дочинець, І. Л. Корецька // Перспективные инновации в науке, образовании, производстве и транспорте-2016 : материалы Международной научно-практической интернет-конференции, 20-27 декабря 2016 г. – 2016. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32261/1/16-3.pdf

Пархоменко, Л. І. Фітнес–продукти, що прискорюють обмін речовин [Електронний ресурс] / Л. І. Пархоменко, І. Л. Корецька, І. В. Дочинець // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 82 Міжнар. наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів, 13–14 квітня 2016 р. – К. : НУХТ, 2016. – Ч. 3. – С. 422. – Режим доступу : https://bit.ly/3E53CaW