Дітріх Ірина Вікторівна

ORCID ID: 0000-0001-8109-2514

Статистичні показники (станом на 01.06.2024 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
  к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
3
1
9
2
128
5
113

Перелік опублікованих документів

Дітріх, І. В. Використання батату (Ipomoea Batatas) у технології котлет рибних парових підвищеної біологічної цінності [Електронний ресурс] / І. В. Дітріх // Organization of scientific research in modern conditions ‘2024 : proceedings of the International scientific conference. – Seattle, Washington, USA, 2024. – С. 3–5. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/items/601554e2-c9ec-4f06-9e03-3df92fca2dbe

Дітріх, І. В. Водорості вакаме як складова рецептури борошняних страв підвищеної біологічної цінності [Електронний ресурс] / І. В. Дітріх // Інноваційні технології в готельно-ресторанному та туристичному бізнесі : матеріали XІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 140-річчю НУХТ, 21 травня 2024 р. – Київ : НУХТ, 2024. – С. 83. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/items/06eed86c-dc46-4b1b-86ea-2daa149d38f6

Дітріх, І. В. Комплексна оцінка якості котлет рибних дитячих підвищеної біологічної цінності [Електронний ресурс] / I. В. Дітріх // SWorldJournal. – Bulgaria, Svishtov, 2024. – Issue 24, Part 1. – С. 55–61. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/items/7f34261b-b90a-4c11-917f-78b348a6bf65

Дітріх, І. В. Удосконалення способу виробництва шніцеля рибного натурального [Електронний ресурс] / І. В. Дітріх // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 90-ї Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2024 р. – Київ : НУХТ, 2024. – Ч. 3. – С. 287. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/items/35c09009-b374-4eb4-a29d-53e6999283c4

Дітріх, І. В. Використання гарбуза при виробництві котлет рибних дитячих [Електронний ресурс] / І. В. Дітріх // Технічні науки та технології : науковий журнал. – 2023. – № 1 (31). – С. 105-116. – DOI: https://doi.org/10.25140/2411-5363-2023-1(31)-105-116. – Режим доступу : http://surl.li/nsbas

Дітріх, І. В. Дайкон – нетрадиційна складова рецептури рибних страв [Електронний ресурс] / І. В. Дітріх, К. С. Коржос // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : тези доповідей XІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 16-17 травня 2023 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2023. – С. 66. – Режим доступу : http://surl.li/nsbaw

Дітріх, І. В. Дитяче меню закладів індустрії гостинності: шляхи розширення асортименту рибних страв [Electronic resourse] / І. В. Дітріх, Є. В. Штома // Scientific World Journal. – 2023. – Issue 18. – Part 1. – P. 3-12. – DOI: https://doi.org/10.30888/2663-5712.2023-18-01-002. – Access mode : http://surl.li/nsbbb

Дітріх, І. В. Методи управління конфліктами в системі керування людським потенціалом підприємств готельного бізнесу [Електронний ресурс] / І. В. Дітріх, А. Ю. Нечипорук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : тези доповідей 89 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 3-7 квітня 2023 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2023. – Ч. 3. – С. 212. – Режим доступу : http://surl.li/nsbbj

Дітріх, І. В. Використання спельти (TRITICUM SPELTA L.) як  функціонального інгредієнта рибних страв / І. В. Дітріх // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : Матеріали XI Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої до 70-річчя з дня народження професора В.Ф. Доценка, 17 травня 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 53. – Режим доступу :  http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/37652

Дітріх, І. В. Виготовлення дитячих рибних котлет підвищеної біологічної цінності для закладів ресторанного господарства / І. В. Дітріх, Є. В. Штома // Modern challenges to science and practice : the ІІІ International scientific and practical conference, January 24-26. – Varna, 2022. – Р. 553-554.

Дітріх, І. В. Перспективи використання шпинату (SPINACIA OLERACEA)  у рецептурах  рибних страв для дитячого харчування / І. В. Дітріх, Є. В. Штома // International scientific innovations in human life : the 7th International scientific and practical conference, January 19-21, 2022. – Manchester : Cognum Publishing House, 2022. – Р. 196-198.

Дітріх, І. В. Шляхи розширення асортименту рибних кулінарних виробів підвищеної біологічної цінності для закладів індустрії гостинності / І. В. Дітріх, Н. С. Прилипко // Modern engineering and innovative technologies : the International scientific periodical journal. – Germany : Karlsruhe, 2022. – Issue 19, Part 1. – Р. 79-86.

Дітріх, І. В. Шніцелі рибні функціонального призначення для закладів готельно-ресторанного бізнесу/ І. В. Дітріх, T. С. Tуз // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень–травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 3. – С. 180. – Режим доступу :  http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/37592

Дітріх, І. В. Розроблення технології зраз рибних січених для закладів ресторанного господарства [Електронний ресурс] / І. В. Дітріх, Т. А. Сильчук, Т. С. Туз // Ресторанний і готельний консалтинг. Інновації. – 2021. – Т. 4, № 1 – С. 87–104. – Режим доступу : https://bit.ly/3FdW5Ix

Дітріх, І. В. Шляхи розширення асортименту плодово-ягідного морозива у закладах ресторанного господарства [Електронний ресурс] / І. В. Дітріх // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 3. – С. 266. – Режим доступу : https://bit.ly/3DShm97

Патент на корисну модель № 147861 UA, МПК A23L 17/00 A23L 27/00 (2021.01) Спосіб виробництва шніцеля рибного натурального з насінням маку та кунжуту [Електронний ресурс] / Дітріх І. В., Туз Т.С. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u 202100309 ; заяв. 27.01.2021 ; опубл. 16.06.2021, Бюл. № 24, 2021 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36645/3/D21.pdf

Використання соціальних мереж як ефективного засобу просування готельного продукту [Електронний ресурс] / Т. А. Сильчук, І. В. Дітріх, В. І. Зуйко, Т. С. Туз // Інтернаука. – 2020. – № 12. – Режим доступу : https://bit.ly/3253evK

Дітріх, І. В. Перспективи використання дайкону (RAPHANUS SATIVUS L. CONVAR. ACANTHIFORMIS (MOREL ) для збагачення страв з прісноводної риби у закладах ресторанного господарства [Електронний ресурс] / І. В. Дітріх, М. В. Іотковська // International periodic scientific journal «Almanahul SWorld». – 2020. – № 3. – Р. 59-62. – Режим доступу : https://bit.ly/3s8Lb2M

Дітріх, І. В. Китайський масаж як інноваційна послуга в індустрії гостинності [Електронний ресурс] / І. В. Дітріх, І. І. Шабанова // Dynamics of the development of world science : the 8th international scientific and practical conference, 15-17 April 2020 y. – Vancouver, Canada : Perfect Publishing, 2020. - Р. 400-404. – Режим доступу : https://bit.ly/3pZbTZ1

Дітріх, І. В. Кіноа як функціональний компонент рибних страв індустрії харчування [Електронний ресурс] / І. В. Дітріх, І. Р. Іскандарова // The International Scientific Periodical Journal «Modern engineering and innovative technologies. – 2020. – Issue № 12, Part 2. – Р. 26-32. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/33457/3/kinoa.pdf

Дітріх, І. В. Функціональні рибні напівфабрикати з курагою для закладів ресторанного господарства [Електронний ресурс] / І. В. Дітріх, Ж. М. Ференець // Food Аdditives Healthy Man and Human Patient Diet : proceedings of IХ International scientific and practical internet conference, 23 October 2020 y. - Prague : Oktan-Print s.r.o., 2020. – Р. 140. – Режим доступу : https://bit.ly/3ysgjvt

Дітріх, І. Розширення асортименту борошняних кондитерських виробів спеціального призначення у закладах ресторанного господарства [Електронний ресурс] / І. Дітріх // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 3. – С. 273. – Режим доступу : https://bit.ly/3m2oZUj

Марченко, Н. І. Впровадження wellness-інновації як інструменту підвищення конкурентоспроможності готелю [Електронний ресурс] / Н. І. Марченко, І. В. Дітріх // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 19-20 травня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 48. – Режим доступу : https://bit.ly/3oUxq5W

Марченко, Н. І. Перспективи застосування wellness-інновацій в індустрії гостинності [Електронний ресурс] / Н. І. Марченко, І. В. Дітріх // Вчені записки Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського. Серія : Технічні науки. – 2020. – Т. 31 (70). – № 6 – С. 65-69. – Режим доступу : https://bit.ly/30uBqkf

Патент на винахід № 120690, МПК (2017.01) A21 D 13/44 Млинці з водоростями Вакаме [Електронний ресурс] / І. В. Дітріх, О. А. Соломінський ; заявник – Національний університет харчових технологій. – № а201812624 ; заяв. 19.12.2018 ; опубл. 10.01.2020, Бюл. № 1, 2020 р. – Режим доступу : https://bit.ly/3GK2aMR

Патент на винахід № 120691, МПК (2019.01) A23 L 17/00 A23L 33/10 (2016.01) Парові рибні котлети з бататом [Електронний ресурс] / І. В. Дітріх, С. Р. Решетник ; заявник Національний університет харчових технологій. – № а201900228 ; заяв. 09.01.2019 ; опубл. 10.01.2020, Бюл. № 1, 2020 р. – Режим доступу : https://bit.ly/3GP65Ie

Патент на винахід № 121167, МПК (2020.01) A23L 17/00 A21 D 13/38 (2017.01) Равіолі рибні [Електронний ресурс] / І. В. Дітріх, В. А. Капустян ; заявник Національний університет харчових технологій. – № а201811713 ; заяв. 28.11.2018 ; опубл. 10.04.2020, Бюл. № 7, 2020 р. – Режим доступу :  https://bit.ly/3q5RQIG

Патент на винахід № 121169, МПК (2020.01) A23L 17/00 Рибний напівфабрикат "Арія" [Електронний ресурс] / І. В. Дітріх, А. В. Тригуб ; заявник Національний університет харчових технологій. – № а201812622 ; заяв. 19.12.2018 ; опубл. 10.04.2020, Бюл. № 7, 2020 р. – Режим доступу : https://bit.ly/3m7dhaX

Патент на винахід № 121170, МПК (2017.01) A21 D 13/38 A23L 17/60 (2016.01) Равіолі [Електронний ресурс] / І. В. Дітріх, В. А. Капустян ; заявник Національний університет харчових технологій. – № а201812634 ; заяв. 19.12.2018 ; опубл. 10.04.2020, Бюл. № 7, 2020 р. – Режим доступу : https://bit.ly/3DRKu08

Патент на корисну модель № 138947, МПК (2019.01) A23 L 17/00 Котлети рибні з зерном спельти [Електронний ресурс] / І. В. Дітріх, В. Р. Іскандарова ; заявник – Національний університет харчових технологій. - № u201906213 ; заяв. 04.06.2019 ; опубл. 10.12.2019, Бюл. № 23, 2020 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31519/1/1.pdf

Патент на корисну модель № 138948, МПК (2019.01) A23 L 17/00 Котлети рибні з кеноа [Електронний ресурс] / Дітріх І. В., Іскандарова В. Р. ; заявник – Національний університет харчових технологій. - № u201906216 ; заяв. 04.06.2019 ; опубл. 10.12.2019, Бюл. № 23, 2020 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31520/1/2.pdf

Ditrich, I. Innovative approaches in development of functional products for restaurant holdings [Electronic resource] / I. Ditrich, N. Ilchuck // Conceptual aspects management of competitiveness the economicentities: collective monograph / edited by M. Bezpartochnyi, I. Britchenko, in 2 Vol. / Higher School of Social and Economic. – Przeworsk : WSSG, 2019. – Vol. 2. – P. 28-38. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/29059

Ditrich, I. State and prospects of production of functional food products: international experience [Electronic resource] / I. Ditrich, S. Reshetnyk // Management mechanisms and development strategies of economic entities in conditions of institutional transformations of the global environment: collective monograph / edited by M. Bezpartochnyi, in 2 Vol. / ISMA University. – Riga : “Landmark” SIA, 2019. – Vol. 2. – P. 81–91– Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/29039

Ditrikh, I. Characteristics of fish zrazy with Brassica Oleracea (Brassica Oleracea L. Var. Botryris L.) in quality of functional ingredient [Electronic resource] / I. Ditrikh, N. Ilchuk, P. Yefymovych // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2019. – Т. 25, № 1. – С. 215–224. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/29057

Pyramids and plates of nutrition [Electronic resource] / I. V. Ditrikh , O. V. Niemirich, A. V. Havrysh, I. M. Ustymenko, A. А. Gumeniuk // Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія : Технічні науки. – 2019. – Т. 30 (69), № 6. – С. 91-97. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/30698

Дітріх, І. В. Використання квашеної білокачанної капусти у рецептурі рибних котлет [Електронний ресурс] / І. В. Дітріх, О. О. Сомик // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 19-20 березня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 92-94. – Режим доступу : https://bit.ly/3GLvySZ

Дітріх, І. В. Використання плодів фізалісу для поліпшення органолептичних властивостей рибних страв [Електронний ресурс] / І. В. Дітріх, І. Р. Іскандарова // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 19-20 березня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 90. – Режим доступу : https://bit.ly/325IDra

Дітріх, І. В. Перспективи використання батату як функціонального інгредієнту [Електронний ресурс] / І. В. Дітріх, С. Р. Решетник // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 19-20 березня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 92. – Режим доступу : https://bit.ly/3q6qmme

Дітріх, І. В. Салат чука як сировина для равіолі функціонального спрямування [Електронний ресурс] / І. В. Дітріх, В. А. Капустян // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 19-20 березня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 91. – Режим доступу : https://bit.ly/3GDvaGe

Дітріх, І. В. Технологія використання капусти квашеної білокачанної при виробництві котлет рибних [Електронний ресурс] / І. В. Дітріх, Л. Г. Дейниченко, О. О. Сомик // Інтернаука. – 2019. – Т. 1, № 14 (76). – С. 54-57. – Режим доступу : https://bit.ly/3yvNxKv

Дітріх, І. В. Характеристика рибних зраз із капустою романеско (Brassica oleracea L. var. Botrytis L.) як функціонального інгредієнта / І. В. Дітріх, Н. В. Ільчук, П. Є. Єфімович // Наукові праці НУХТ. – 2019. – Т. 25, № 1 – С. 215-224.

Патент № 120238, МПК (2019.01) A23L 17/00 Зрази рибні [Електронний ресурс] / Дітріх І. В., Сомик О. О. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № а201811710 ; заяв. 28.11.2018 ; опубл. 25.10.2019, Бюл. № 20/2019. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31522/1/5.pdf

Патент № 120239, МПК (2019.01) A23L 17/00 Котлети рибні [Електронний ресурс] / Дітріх І. В., Сомик О. О. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № а201811714 ; заяв. 28.11.2018 ; опубл. 25.10.2019, Бюл. № 20, 2019 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31521/1/4.pdf

Патент на корисну модель № 120579, МПК (2019.01) A23 L 17/00 Котлети рибні з капустою савойською [Електронний ресурс] / І. В Дітріх, П. Є. Єфимович, Н .В. Ільчук ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u201900461 ; заяв. 17.01.2019 ; опубл. 26.12.2019, Бюл. № 24, 2019 р.– Режим доступу : https://bit.ly/3soxvRF

Патент № 137549 UA, МПК A23L 17/00, A23L 19/00 (2019.01) Спосіб виробництва фрикадельок [Електронний ресурс] / Дітріх І. В, Єфимович П. Є, Ільчук Н. В. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u 201904063 ; заявл. 17.04.2019 ; опубл. 25.10.2019 ; Бюл. №20, 2019 р. – Режим доступу : https://bit.ly/324qXwm

Патент № 138947, МПК (2019.01) A23 L 17/00 Котлети рибні з зерном спельти [Електронний ресурс] / Дітріх І. В., Іскандарова І. Р. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u201906213 ; заяв. 04.06.2019 ; опубл. 10.12.2019, Бюл. № 23, 2019 р.

Патент № 138948, МПК (2019.01) A23L 17/00 Котлети рибні з кіноа / Дітріх І. В., Іскандарова І. Р. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u201906216 ; заяв. 04.06.2019 ; опубл. 10.12.2019, Бюл. № 23, 2019 р.

Патент № 139170, МПК (2019.01) A23L 17/00 A23L 19/00 (2016.01) A23L 27/40 (2016.01) Парові рибні котлети з топінамбуром [Електронний ресурс] / Дітріх І. В., Решетник С. Р. ; заявник Національний університет харчових технологій. –№ u201906047 ; заяв. 31.05.2019 ; опубл. 26.12.2019, Бюл. № 24, 2019 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31729/1/3.pdf

Патент на корисну модель № 134975, МПК (2016) A23 L 17/00 Парові рибні котлети з бататом [Електронний ресурс] / Дітріх І. В, Решетник С. Р.; заявник Національний університет харчових технологій. – № u201900234 ; заяв. 09.01.2019 ; опубл. 10.06.2019, Бюл. № 11, 2019 р. – Режим доступу : https://bit.ly/321Bjgm

Патент на корисну модель № 135284, МПК (2006) A23 L 17/00 Котлети рибні з капустою савойською [Електронний ресурс] / Дітріх І. В., Єфимович П. Є., Ільчук Н. В. ; заявник Національний університет харчових технологій. - № u201900462 ; заяв. 17.01.2019 ; опубл. 25.06.2019, Бюл. № 12, 2019 р – Режим доступу : https://bit.ly/3maKNNt

Патент на корисну модель № 137501, МПК (2006) A23 L 17/00. Рибний напівфабрикат «Моряк» [Електронний ресурс] / Дітріх І. В, Ференець Ж. М. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u20190348362 ; заяв. 08.04.2019 ; опубл. 25.10.2019, Бюл. № 20, 2019 р. – Режим доступу : https://bit.ly/324rf6q

Патент на корисну модель № 137552, МПК (2006) A23 L 17/00, A23 L 19/00 Фрикадельки «Морські» [Електронний ресурс] / Дітріх І. В., Єфимович П. Є., Ільчук Н. В. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u201904068 ; заявл. 17.04.2019 ; опубл. 25.10.2019, Бюл. № 20, 2019 р. – Режим доступу : https://bit.ly/3IOgYMB

Ditrich, I. Comprehensive evaluation of the hot sweet soufflé dessert quality / I. Ditrikh, O. Kuzmin, V. Mikhailenko // Ukrainian Journal of Food Science. - 2017. – Vol. 5., Is. 1. – P. 92-102.

Ditrich, I. Formulation or recipes of functional food products based on fish raw materials, characteristics of their consumer properties [Electronic resource] / I. Ditrich, B. Saltan // Engineering sciences: development prospects in countries of Europe at the beginning of the third millennium : collective monograph. Riga : Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2018. – Vol. 1. - P. 176-197. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29063/1/WSE_colmomo_tech_.pdf

Ditrich, I. Impovement of some functional properties of cookieswith added natural components of pumpkin and chia / I. Ditrikh, V. Moiseieva // Ukrainian Journal of Food Science. – 2017. – Vol. 5., Is. 1. – P. 103-110.

Дітріх, І. В. Використання капусти броколі в технології функціонального харчування [Електронний ресурс] / І. В. Дітріх, Н. В. Ільчук, П. Є. Єфімович // Актуальні питання аграрної науки : матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції, 15 листопада 2018 р. - Київ : Основа, 2018. – С. 389-390. – Режим доступу : https://bit.ly/329Yk0v

Дітріх, І. В. Використання капусти кале для збагачення страв з прісноводної риби [Електронний ресурс] / І. В. Дітріх, Н. В. Ільчук, П. Є. Єфімович // Zbiór artykułów naukowych z Konferencji Miedzynarodowej Naukowo- Praktycznej (on-line) zorganizowanej dla pracowników naukowych uczelni, jednostek naukowo-badawczych oraz badawczych z państw obszaru byłego Związku Radzieckiego oraz byłej Jugosławii. (30.11.2018) – Warszawa, 2018. – P. 9-12. – Режим доступу : https://bit.ly/3m8S3tg

Дітріх, І. В. Використання капусти савойської як функціонального інгредієнту у рибних котлетах [Електронний ресурс] / І. В. Дітріх, П. Є. Єфімович, Н. В. Ільчук // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 19-20 березня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 89. – Режим доступу : https://bit.ly/3ysw1GU

Дітріх, І. В. Використання капусти сорту Романеско в технології оздоровчого харчування [Електронний ресурс] / І. В. Дітріх, Н. В. Ільчук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 83 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня 2018 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 432. – Режим доступу : https://bit.ly/3H3IQdZ

Дітріх, І. В. Використання порошку ягід асаї в оздоровчому харчуванні / І. В. Дітріх, С. М. Радькевич // Zbiór artykułów naukowych z Konferencji Miedzynarodowej Naukowo- Praktycznej (on-line) zorganizowanej dla pracowników naukowych uczelni, jednostek naukowo-badawczych oraz badawczych z państw obszaru byłego Związku Radzieckiego oraz byłej Jugosławii. (30.11.2017) - Warszawa, 2017. – P. 93-96.

Дітріх, І. В. Використання соку плодів нони в раціоні харчування / І. В. Дітріх, Г. М. Вовк // Zbiór artykułów naukowych z Konferencji Miedzynarodowej Naukowo- Praktycznej (on-line) zorganizowanej dla pracowników naukowych uczelni, jednostek naukowo-badawczych oraz badawczych z państw obszaru byłego Związku Radzieckiego oraz byłej Jugosławii. (30.11.2017) – Warszawa, 2017. – P. 90-92.

Дітріх, І. В. Вплив кокосового борошна на якість кондитерських виробів [Електронний ресурс] / І. В. Дітріх, В. А. Цокало // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 83 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня 2018 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 431. – Режим доступу : https://bit.ly/33xEv4a

Дітріх, І. В. Доцільність використання каштанового борошна у виробництві рибних кулінарних виробів [Електронний ресурс] / І. В. Дітріх, Б. А. Салтан // Інновації в управлінні асортиментом, якістю та безпекою товарів і послуг : матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції, 06.12.2018 р., Львів. – Львів : Видавництво «Растра-7», 2018. – С. 194-195. – Режим доступу : https://bit.ly/3s7L0EY

Дітріх, І. В. Кальмари як функціональний інгредієнт картопляного фаршу [Електронний ресурс] / І. В. Дітріх, С. С. Cасник // Zbiór artykułów naukowych z Konferencji Miedzynarodowej Naukowo- Praktycznej (on-line) zorganizowanej dla pracowników naukowych uczelni, jednostek naukowo-badawczych oraz badawczych z państw obszaru byłego Związku Radzieckiego oraz byłej Jugosławii, 30.11.2018. – Warszawa, 2018. – Р. 79-82. – Режим доступу : https://bit.ly/3q3Oxlf

Дітріх, І. В. Капуста сорту Романеско (Brassica Oleracea L. Var.Botrytis L.) у рецептурі рибних напівфабрикатів [Електронний ресурс] / І. В. Дітріх, Н. В. Ільчук, П. Є. Єфімович // Інновації в управлінні асортиментом, якістю та безпекою товарів і послуг : матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції, 06.12.2018 р., Львів. – Львів : Видавництво «Растра-7», 2018. – С. 191-194. – Режим доступу : https://bit.ly/3GQlRmv

Дітріх, І. В. Кокосове борошно як нетрадиційна сировина для виготовлення кексу спеціального призначення [Електронний ресурс] / І. В. Дітріх, В. А. Приступа // Харчова промисловість. – 2018. – № 24, № 1. – С. 23-32. – Режим доступу : https://bit.ly/3IRskiF

Дітріх, І. В. Креветки як сировина вареників функціонального спрямування [Електронний ресурс] / І. В. Дітріх, С. С. Сасник // Актуальні питання аграрної науки : матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції, 15 лист. 2018 р. – Київ : Основа, 2018. – С. 391-392. – Режим доступу : https://bit.ly/3oVNbJQ

 

Дітріх, І. В. Рибо-овочеві шніцелі функціонального призначення [Електронний ресурс] / І. В. Дітріх, Н. В. Ільчук, П. Є. Єфімович // Наукові праці НУХТ. – 2018. – Т. 24, № 6 – С. 202-209. – Режим доступу : https://bit.ly/3ISnUIt

Дітріх, І. В. Розробка рецептури нового виду шоколадного брауні спеціального призначення [Електронний ресурс] / І. В. Дітріх, Н. В. Євтушенко // Наукові праці НУХТ, 2018. – Т. 24, № 1 – С. 205–212. – Режим доступу : https://bit.ly/3dWjuCc

Михайленко, В. М. Комплексна оцінка якості гарячої солодкої страви суфле [Електронний ресурс] / В. М. Михайленко, О. В. Кузьмін, І. В. Дітріх // Інтернаука. – № 4 (44). – 2018. - С. 54-59. – Режим доступу : https://bit.ly/3DYz6j7

Нові підходи до створення функціональних хлібобулочних виробів для закладів ресторанного господарства [Електронний ресурс] / В. І. Зуйко, І. В. Дітріх, Л. І. Удворгелі, Т. О. Кириченко // Сборник научных трудов SWord. – 2018. – Вып. 50. – С. 32-38. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27405/1/25.pdf

Патент на корисну модель № 124888, МПК A21D 13/047 (2017.01) Склад шоколадного брауні спеціального призначення «Виноградний» [Електронний ресурс] / Н. В. Евтушенко, І. В Дітріх ; заявник – Національний університет харчових технологій). – № u2017 11205 ; заяв. 16.11.2017 ; опубл. 25.04.2018, Бюл. № 8. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28408/1/Evtushenko.pdf

Патент на корисну модель № 125753, МПК A23G 3/34 (2006.01) Безглютеновий кекс спеціального призначення [Електронний ресурс] / І. В Дітріх., В. А. Цокало ; заявник – Національний університет харчових технологій). - № u201712279 ; заяв. 12.12.2017 ; опубл. 25.05.2018, Бюл. № 10. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28407/1/Ditrikh.pdf

Патент на корисну модель № 125826, МПК A23L 17/00 (2018.01) Котлети рибні з капустою цвітною [Електронний ресурс] / І. В Дітріх., Н. В. Ільчук; заявник і патентовласник – НУХТ. – № u2017 12690 ; заяв. 21.12.2017 ; опубл. 25.05.2018, Бюл. № 10. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28418/1/Ilchuk.pdf

Патент на корисну модель № 125827, МПК A23L 17/00 (2018.01) Рибні шніцелі з капустою броколі [Електронний ресурс] / І. В Дітріх., Н. В. Ільчук ; заявник і патентовласник – НУХТ. - № u201712692 ; заяв. 21.12.2017 ; опубл. 25.05.2018, Бюл. № 10. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28417/1/Ditrikh.pdf

Патент на корисну модель № 126448, МПК A23L 17/00 (2018.01) Зрази рибні з капустою Романеско [Електронний ресурс] / І. В Дітріх, Н. В. Ільчук; заявник і патентовласник – НУХТ. – № u2017 12693 ; заяв. 21.12.2017 ; опубл. 25.05.2018, Бюл. № 12. – Режим доступу : https://bit.ly/3IVJ888

Патент на корисну модель № 129769 МПК A23G 3/50 (2006.01) Печиво для діабетиків «Веніні» [Електронний ресурс] / І. В Дітріх., С. С. Матвієнко ; заявник – Національний університет харчових технологій). – № u201805351 ; заяв. 15.05.2018 ; опубл. 12.11.2018, Бюл. № 21. – Режим доступу : https://bit.ly/3dXvB1G

Патент на корисну модель № 130547, МПК A23L 17/00 (2018.01) Хлібці рибні «Кале» [Електронний ресурс] / І. В Дітріх, Н. В. Ільчук ; заявник і патентовласник – НУХТ. – № u201807225 ; заяв. 26.06.2018 ; опубл. 10.12.2018, Бюл. № 23. – Режим доступу : https://bit.ly/3p6vKqd.

Патент на корисну модель № 130439, МПК (2018.01) A23L 17/00 A23L 29/20 (2016.01) Рибний напівфабрикат "Фішер" [Електронний ресурс] / І. В. Дітріх, Ж. М. Ференець ; заявник і патентовласник – НУХТ. – № u 2018 06011 ; заяв. 30.05.2018 ; опубл. 10.12.2018 ; Бюл. № 23. – Режим доступу : https://bit.ly/3F3jLPo

Технологія розробки нової страви оздоровчого призначення, підвищеної біологічної цінності [Електронний ресурс] / О. В. Арпуль, І. Л. Корецька, І. В. Дітрих, А. Ю. Молокова // Бъдещите изследвания : материали за 12-а Международна научна практична конференция. – София, 2018. – Том 8. – С. 39. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28825/1/234053.pdf

Ditrich, I. Comprehensive evaluation of the hot sweet soufflé dessert quality [Electronic resource] / I. Ditrikh, O. Kuzmin, V. Mikhailenko // Ukrainian Journal of Food Science. – 2017. – Vol. 5, Is. 1. – P. 92-102. – Access mode : https://bit.ly/3F06abQ

Ditrich, I. Impovement of some functional properties of cookieswith added natural components of pumpkin and chia [Electronic resource] / I. Ditrikh, V. Moiseieva // Ukrainian Journal of Food Science. – 2017. – Vol. 5, Is. 1. – P. 103-110. – Access mode :  https://bit.ly/3oVG7ga

Effects of the water desalting by reverse osmosis on the process of formation of water-alcohol mixtures. 1H NMR spectroscopy studies [Electronic resource] / O. Kuzmin, S. Suikov, O. Niemirich, I. Ditrich, I. Sylka // Ukrainian Food Journal. – Kyiv : NUFT, 2017. – Volume 6, Issue 2. – P. 239-257. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25959/1/145.pdf

Дітріх, І. В. Арт-візаж в стравах сучасної кулінарії [Електронний ресурс] / І. В. Дітріх, Л. О. Окольнича // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 83 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 5-6 квітня 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – С. 257. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26460/1/Dietrich_Okolnicha.pdf

Дітріх, І. В. Використання плодів обліпихи для покращення органолептичних властивостей рибних страв [Електронний ресурс] / І. В. Дітріх, О. А. Кучерява // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 22-23 березня 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017 – С. 55. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26464/1/Dietrich_Kucheryava.pdf

Дітріх, І. В. Використання порошку ягід асаї в оздоровчому харчуванні [Електронний ресурс] / І. В. Дітріх, С. М. Радькевич // Zbiór artykułów naukowych z Konferencji Miedzynarodowej Naukowo- Praktycznej (on-line) zorganizowanej dla pracowników naukowych uczelni, jednostek naukowo-badawczych oraz badawczych z państw obszaru byłego Związku Radzieckiego oraz byłej Jugosławii, 30.11.2017. - Warszawa, 2017. – Р. 93-96. – Режим доступу : https://bit.ly/3ytF2zz

Дітріх, І. В. Використання соку плодів нони в раціоні харчування [Електронний ресурс] / І. В. Дітріх, Г. М. Вовк // Zbiór artykułów naukowych z Konferencji Miedzynarodowej Naukowo- Praktycznej (on-line) zorganizowanej dla pracowników naukowych uczelni, jednostek naukowo-badawczych oraz badawczych z państw obszaru byłego Związku Radzieckiego oraz byłej Jugosławii, 30.11.2017. – Warszawa, 2017. – Р. 90-92. – Режим доступу : https://bit.ly/33p1EFK

Дітріх, І. В. Інноваційний метод визначення пористості гарячої солодкої страви суфле «Дитяча насолода» [Електронний ресурс] / І. В. Дітріх, В. М. Михайленко, О. О. Петруша // Якість і безпека харчових продуктів : ІІІ Міжнародна науково-практична конференція, 16-17 листопада 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – С. 138–139. – Режим доступу : https://bit.ly/3yCQLM7

Дітріх, І. В. Капуста кале як функціональний інгредієнт в сучасній кулінарії [Електронний ресурс] / І. В. Дітріх, Л. О. Окольнича // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 83 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 5-6 квітня 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – С. 280. – Режим доступу : https://bit.ly/3ytEtpr

Дітріх, І. В. Лофант як сировина для напоїв [Електронний ресурс] / І. В, Дітріх, В. С. Івашина // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 83 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 5-6 квітня 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – С. 310. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26465/1/Dietrich_Ivashina.pdf

Дітріх, І. В. Морінга у складі функціональних напоїв [Електронний ресурс] / І. В. Дітріх, К. І. Гребонос // Zbiór artykułów naukowych z Konferencji Miedzynarodowej Naukowo- Praktycznej (on-line) zorganizowanej dla pracowników naukowych uczelni, jednostek naukowo-badawczych oraz badawczych z państw obszaru byłego Związku Radzieckiego oraz byłej Jugosławii, 30.11.2017. – Warszawa, 2017. – Р. 74-76. – Режим доступу : https://bit.ly/33yQC0S

Дітріх, І. В. Новий вид суфле «Дитяча радість» спеціального призначення [Електронний ресурс] / І. В. Дітріх, В. М. Михайленко // Zbiór artykułów naukowych z Konferencji Miedzynarodowej Naukowo- Praktycznej (on-line) zorganizowanej dla pracowników naukowych uczelni, jednostek naukowo-badawczych oraz badawczych z państw obszaru byłego Związku Radzieckiego oraz byłej Jugosławii, 30.11.2017. - Warszawa, 2017. – Р. 68-71. – Режим доступу : https://bit.ly/321GEEL

Дітріх, І. В. Перспективи використання креветок антарктичних у виробництві перших страв функціонального призначення [Електронний ресурс] / І. В. Дітріх, Д. О. Межевікіна // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 22-23 березня 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – С. 51. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26466/1/Dietrich_Mezhevikina.pdf

Дітріх, І. В. Перспективи використання насіння чорного кмину як функціонального інгредієнту [Електронний ресурс] / І. В. Дітріх, А. Ю. Молокова // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 22-23 березня 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – С. 39. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26481/1/Theses_Ditrich_I_V_Molokov_A_You.pdf

Дітріх, І. В. Пористість шоколадних брауні спеціального призначення як показник якості [Електронний ресурс] / І. В. Дітріх, Н. В. Євтушенко // Zbiór artykułów naukowych z Konferencji Miedzynarodowej Naukowo- Praktycznej (on-line) zorganizowanej dla pracowników naukowych uczelni, jednostek naukowo-badawczych oraz badawczych z państw obszaru byłego Związku Radzieckiego oraz byłej Jugosławii, 30.11.2017. - Warszawa, 2017. – Р. 134-136. – Режим доступу : https://bit.ly/3oVOHf0

Дітріх, І. В. Про можливість використання порошків із рослинної сировини для збагачення вершкових та білкових кремів [Електронний ресурс] / І. В. Дітріх, М. А. Возненко // Якість і безпека харчових продуктів : ІІІ Міжнародна науково-практична конференція, 16-17 листопада 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017 – С. 136–137. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26469/1/Theses_Ditric_I_V.pdf

Дітріх, І. В. Розробка рецептури страви «Ікряні оладки» функціонального призначення для дитячого харчування [Електронний ресурс] / І. В. Дітріх, Д. О. Литвин // Якість і безпека харчових продуктів : ІІІ Міжнародна науково-практична конференція, 16-17 листопада 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017 – С. 134–135. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26420/1/Tezi_Ditrih.pdf

Дітріх, І. В. Способи удосконалення харчування вегетаріанців на основі заміни продуктів тваринного походження насінням чіа [Електронний ресурс] / І. В. Дітріх, Л. М. Буй, А. А. Ганжа // Наукові праці НУХТ, 2017. – Т.23, №4 – С. 207-214. – Режим доступу : https://bit.ly/3IQ9fxo

Дітріх, І. В. Функціональні властивості дягелю лікарського та сфери його застосування [Електронний ресурс] / І. В. Дітріх, Ю. Л. Турковська // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 22-23 березня 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017 – С. 46. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26463/1/Dietrich_Turkovskaya.pdf

Патент на корисну модель 118071 UA, МПК A23J 1/00 (2017.01) Рибні шніцелі [Електронний ресурс] / Дітріх І. В., Молокова А. Ю. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u 201613497 ; заявл. 28.12.2016 ; опубл. 25.07.2017, Бюл. № 14, 2017 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26026/1/patent%20118071.pdf

Патент на корисну модель 118392 UA, МПК A21D 13/00 (2017.01) Бісквіт нутово-гречаний [Електронний ресурс] / Дітріх І. В., Пенчук В. М. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u 201700612 ; заявл. 23.01.2017 ; опубл. 10.08.2017, Бюл. № 15, 2017 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26027/1/patent%20118392.pdf

Патент на корисну модель № 119358, МПК A21D 13/44 (2017.01) Оладки на основі гречаного борошна [Електронний ресурс] / Дітріх І. В, Короткова О. О., Гетьман О. Ю.; заявник – Національний університет харчових технологій). - № u 2017 02774 ; заяв. 23.03.2017 ; опубл. 25.09.2017, Бюл. № 18. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26418/1/119358.pdf

Патент на корисну модель № 120520, МПК A23L 23/00 (2017.01) Суп-пюре з креветками антарктичними [Електронний ресурс] / Дітріх І. В., Межевікіна Д. О. ; заявник – Національний університет харчових технологій). - № u 201703867 ; заяв. 19.04.2017 ; опубл. 10.11.2017, Бюл. № 21. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26419/1/120520.pdf

Дітріх, І. В. Суп-пюре із броколі з м’ясом перепелів «Вітамінчик» [Електронний ресурс] / І. В. Дітріх, М. В. Ткачук // Інженерія і технологія. Східноєвропейська конференція : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 29–30 листопада 2016 р. – Варшава : Sp.z.o.o «Diamond trading tour», 2016. – С. 47-50. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24876/1/ntp%201.pdf

Патент на корисну модель № 107778 України, МПК A23L21/00 (2016.01) Плодово–ягідне морозиво «Коринка» [Електронний ресурс] / І. В. Дітріх ; заявник Донецький університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган–Барановського (м. Кривий Ріг). – u201511779 ; заяв. 30.11.2015 ; опубл. 24.06.2016, Бюл. 12, 2016. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24826/1/3.pdf

Патент на корисну модель № 108896 України, МПК A23L17/00 (2016.01) Заморожені рибоовочеві напівфабрикати «Індіго» [Електронний ресурс] / І. В Дітріх, І. О. Груба ; заявник Донецький університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган–Барановського (м. Кривий Ріг). – u201511778 ; заяв. 30.11.2015 ; опубл. 10.08.2016, Бюл. 15, 2016. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24827/1/4.pdf

Патент на корисну модель № 11780 України, МПК A23L 21/00 (2016.01) Мармелад «Айвово–морквяний» [Електронний ресурс] / І. В. Дітріх ; заявник Донецький університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган–Барановського (м. Кривий Ріг). – u201511780 ; заяв. 30.11.2015 ; опубл. 24.06.2016, Бюл. 12, 2016. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24828/1/2.pdf