Бондар Наталія Петрівна

ORCID ID: 0000-0002-6204-7328

Статистичні показники (станом на 01.06.2024 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
  к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
1
1
186
7
109

Перелік опублікованих документів

Екологізація підприємств готельно-ресторанного бізнесу: світовий і вітчизняний досвід [Електронний ресурс] / А. Ковтун, Л. Шаран, О. Пушка, А. Шаран, Н. Бондар // Global science and education in the modern realities ‘2024 : procedeengs of the Scientific-Practical Conference, May 2024. – USA, Seattle, 2024. – С. 7. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/items/7677c480-0b01-478c-bd5e-df4936531339

Bondar N. Culinary traditions and eating patterns of various Ukrainian regions / N. Bondar, T. Golikova // Nutritional and Health Aspects of Traditional and Ethnic Foods of Eastern Europe ; Editors : D. Bogueva, T. Golikova, M. Shamtsyan, I. Jākobsone, M. Jakobsons. – Academic Press. – 2021. – P. 123-146.

Велемець, М. Європейські стандарти управління персоналом як фактор забезпечення якості послуг в готельній індустрії / М. Велемець, Н. Бондар // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті євроінтеграції : програма та тези матеріалів ХIІ Міжнародної науково-технічної конференції, 7 листопада 2023 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2023. – С. 215.

Велемець, М. О. Біопильність, біотероризм, харчове шахрайство – управління данними ризиками в сфері готельно-ресторанного бізнесу / М. О. Велемець, Н. П. Бондар, Н. В. Велемець // Інноваційні технології в готельно-ресторанному та туристичному бізнесі : матеріали XIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 16-17 травня 2023 р. – Київ : НУХТ, 2023. – С. 127-128.

Велемець, М. Управління невідповідностями та інструменти для вдосконалення систем менеджменту якості в закладах гостинності / М. Велемець, Н. Бондар // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 89 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 3-7 квітня 2023 р. – Київ : НУХТ, 2023. – Ч. 3. – С. 211.

Коротков, О. Несприятливі чинники впровадження НАССР у закладах ресторанного господарства готельних підприємств / О. Коротков, В. Губеня, Н. Бондар // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 89 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 3-7 квітня 2023 р. – Київ : НУХТ, 2023. – Ч. 3. – С. 252.

Бондар, Н. Імерсивні технології в готельному бізнесі: аналіз світового досвіду / Н. Бондар, Т. Боцян, Л. Шаран // Економіка та суспільство : електронний журнал. – 2022. – № 45. – DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-45-43

Велемець, М. О. Алергени в меню закладів ресторанного господарства / М. О. Велемець, Н. П. Бондар, В. О. Губеня // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали XІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 17 травня  2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 134.

Велемець, М. О. Система управління якістю для підприємств сфери гостинності з урахуванням вимог стандарту ДСТУ ISO 9001:2015 / М. Велемець, Н. Бондар, Л. Стахурська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень-травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 3. – С. 150.

Доцільність впровадження крафтової броварні в умовах засобу розміщення / О. Туліна, Л. Шаран, В. Губеня, Н. Бондар, А. Шаран // Sworld Journal. – 2022. – Is. 11 Part 4. – P. 127–133. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/37605

Система управління якістю для готельних підприємств з урахуванням вимог стандарту ДСТУ ISO 9001:2015 [Електронний ресурс] / Н. Бондар, Л. Шаран, В. Губеня, Л. Стахурська // Інтернаука : Міжнародний науковий журнал. – 2022. – № 12 (68). – С. 9-16. DOI: https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-12-8489. – Режим доступу : http://surl.li/jwprt

Bondar, N. Culinary traditions and eating patterns of various Ukrainian regions / N. Bondar, T. Golikova // Nutritional and health aspects of food in Eastern Europe: a volume in nutritional and health aspects of traditional and ethnic foods. – 2021. – Pp. 123–146. DOI: 10.1016/B978-0-12-811734-7.00004-9

Бударіна, К. О. Доцільність впровадження крафтової кав’ярні у закладі сфери гостинності [Електронний ресурс] / К. О. Бударіна, Л. О. Шаран, Н. П. Бондар, В. О. Губеня // Географія і туризм. – 2021. – № 60. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/33216/1/CRAFT_CAVE.pdf

Бублей, Г. Переваги застосування системи управління ІоТ для вітчизняних готелів / Г. Бублей, Л. Шаран, Н. Бондар // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 3. – С. 256.

Зайчук, І. В. Особливості організації виробництва безлактозної кулінарної продукції в ресторані / І. В. Зайчук, Н. П. Бондар // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали Х Всеукраїнської науково-практичної конференції, 23 листопада 2021 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 103.

Управління якістю продукції та послуг в готельно-ресторанному господарстві : навч. посібник / В. Ф. Доценко, Н. П. Бондар, В. О. Губеня та ін. – Київ : Кондор, 2021. – 368 с.

Чернявська, Д. Оздоровчі напої сезонного характеру для споживачів закладів ресторанного господарства / Д. Чернявська, Н. П. Бондар // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали Х Всеукраїнської науково-практичної конференції, 23 листопада 2021 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 104.

Впровадження спеціалізованих реабілітаційних послуг у готелі сімейного типу [Електронний ресурс] / Р. В. Рольська, Л. О. Шаран, Н. П. Бондар, В. О. Губеня // Географія і туризм. – 2020. – № 52. – Режим доступу : https://bit.ly/3dVdKIW

Кулінарна етнологія : навч. посібник / В. Ф. Доценко, А. В. Гавриш, О. С. Пушка, В. В. Цирульнікова, Н. П. Бондар, О. В. Арпуль, Т. П. Голікова, Ю. П. Фурманова, Л. О. Шаран ; за заг. ред. В. Ф. Доценка ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т харч. технол. – Херсон : Олді-плюс, 2020. – 756 с.

Новікова, В. В. Особливості event-менеджменту в діяльності підприємств сфери гостинності / В. В. Новікова, К. С. Бараннік, Н. П. Бондар // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали ІХ всеукраїнської науково-практичної конференції, 19-20 травня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 127-128.

Новікова, В. Впровадження Event-менеджменту в діяльність підприємств готельно-ресторанного господарства / В. Новікова, Н. Бондар // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 3. – С. 269.

Патент на винахід № 122272, МПК A21D 13/44 (2017.01) Суха суміш для млинчиків [Електронний ресурс] / Шаран Л. О., Губеня В. О., Шаран А. В., Бондар Н. П. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № a201809684 ; заявл. 27.09. 2018 ; опубл. 12.10.2020, Бюл. № 19/2020. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/33202/1/patent_122272.pdf

Використання ламінарії у технології м’ясних котлет, збагачених йодом [Електронний ресурс] / Н. П. Бондар, В. О. Губеня, Л. О. Шаран, О. В. Геращенко // Молодий вчений. – 2019. – № 1 (65). – С.184 – 187. – Режим доступу : dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28863/1/652019.pdf

Впровадження спеціалізованих реабілітаційних послуг у готелі сімейного типу / Р. В. Рольська, Л. О. Шаран, Н. П. Бондар, В. О. Губеня // Науковий збірник «Географія і туризм». – 2019 - № 51.

Доцільність використання борошняних кондитерських виробів підвищеної біологічної цінності у закладах харчування при готелях [Електронний ресурс] / І. О. Бархоленко, Д. О. Бондар, Л. О. Шаран, Н. П. Бондар, А. В. Шаран, В. О. Губеня // Молодий вчений. – 2019. – № 1 (65). – С. 176 – 178. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28858/1/sharan.pdf

Комзюк, В. М. Диверсифікація послуг в готелях ділового призначення [Електронний ресурс] / В. М. Комзюк, Ю. А. Мирошник, Н. П. Бондар // Научный взгляд в будущее. – 2019.- Т. 2, № 12. - С. 23-29. – Режим доступу : https://bit.ly/3pVL87T

Маліневська, О. О. Перспективи розвитку готелів-музеїв в Україні [Електронний ресурс] / О. О. Маліневська, В. О. Губеня, Н. П. Бондар, Л. О. Шаран // Географія та туризм. – 2019. – № 54. – С. 25-31. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/33205/1/HOTEL_MUSEUMS.pdf

Новикова, В. Event management in the activity of the Hotel and restaurant enterprise / В. Новикова, Н. Бондарь, Л. Шаран // Мировые научно-технические тренды 2019 : Международная конференция, 26-27 декабря, 2019 г. – Карлсруэ, Германия, 2019. – С. 55–53.

Новікова, В. В. Впровадження event-менеджменту в діяльність підприємства готельно-реcторанного господарства [Електронний ресурс] / В. В. Новікова, Н. П. Бондар, Л. О. Шаран // Modern engineering and innovative technologies. – 2019. – Т. 2, №10. – С. 45–54. DOI : 10.30890/2567-5273.2019-10-02-037 – Режим доступу : https://bit.ly/3m1DZll

Новікова, В. В. Сучасний підхід до розвитку національної гастрономії / В. В. Новікова, Н. П. Бондар // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 19 - 20 березня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 52.

Организация услуги индивидуального питания в условиях гостиничного хазяйства / Н. Бондар, Л. Шаран, Ю. Демянова, В. Губеня, А. Шаран // Научные труды Sworld. - 2019. – Т.1. – Вып. 54. – С. 60-65.

Организация услуги индивидуального питания в условиях гостиничного хазяйства / Н. Бондар, Л. Шаран, Ю. Демянова, В. Губеня, А. Шаран // Современные направления Теоретических и прикладных исследований 2019 : Международная научно-практическая конференция, 7-8 февраля 2019 г. – Иваново, 2019. - С. 19 – 22.

Патент на корисну модель № 133070, МПК (2006) A21D 13/00. Суха суміш для млинчиків [Електронний ресурс] / Шаран Лариса Олександрівна, Губеня В'ячеслав Олександрович, Шаран Андрій Васильович , Бондар Наталія Петрівна ; заявник – Національний університет харчових технологій. – № u201809685; Заявл. 27.09. 2018. Опубл. 25.03.2019, Бюл. № 6. – Режим доступу : dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28863/1/652019.pdf

Рольська, Р. Перспективи використання яблучного пектину у технології жельованих десертів у закладах ресторанного господарства / Р. Рольська, Л. Шаран, Н. Бондар // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85 Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 3. – С. 345.

Упровадження інноваційних способів організації робочого простору у закладах готельного господарства [Електронний ресурс] / Н. П. Бондар, Л. О. Шаран, В. О. Губеня, І. С. Підтілок // Молодий вчений. – 2019. – № 1 (65). – С. 423-427. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28863/1/652019.pdf

Використання базиліку сушеного у технології булочок для гамбургерів [Електронний ресурс] / Н. Бондар, Л. Шаран, І. Силка та ін. // Молодий вчений. - 2018. – № 53. – С. 413–418. – Режим доступу : https://bit.ly/3210wrd

Збагачення млинчиків високобілковим люпиновим борошном [Електронний ресурс] / О. С. Павлюченко, Н. П. Бондар, Ю. Д. Соцька, Д. В.Лисенко // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2018. – Вип. 2 (98). – С. 102-107. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28826/1/visnyk.pdf

Оцінка рівня якості туристичних послуг та напрями підвищення туристичного потенціалу міста Переяслав-Хмельницький [Електронний ресурс] / Н. О. Самойленко, Н. П. Бондар, Л. О. Шаран, В. О. Губеня // Географія та туризм. – Київ, 2018. – С. 90-99. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28796/1/46.pdf

Mulyar, O. Evaluation of the prospective of production and using of protein from white nutrition lupine [Electronic resource] / O. Mulyar, V. Dotsenko, N. Bondar // Mechanisms of interaction between competitiveness and innovation in modern international economic relations : collective monograph edited by M. Bezpartochnyi, in 4 Vol. / ISMA University. – Riga : «Landmark» SIA, 2017. – Vol. 2. – P. 158-169. – Access mode : https://bit.ly/3E1CNEt

The expediency of using corn germ flour in bakery products [Electronic resource] / Ylia Karabets, Larisa Sharan, Vjacheslav Hubenya, Natalia Bondar, Olena Pavlyuchenko, Andrey Sharan // Nauka I Studia. – Przemysl : Nauka I Studia, 2017. – № 11 (172). – Р. 50 – 57. – Access mode : https://bit.ly/3E9PwFz

Бондар, Н. П. Динамічна архітектура, як інноваційний напрямок в будівлі бутік-готелю [Електронний ресурс] / Н. П. Бондар, К. М. Коломієць // Географія та туризм. – Київ, 2017. – С. 133-138. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28797/1/41.pdf

Винний та гастрономічний туризм: глобальні тренди та локальні практики [Електронний ресурс] : монографія / Д. І. Басюк, І. Я. Антоненко, Арпуль О. В. та ін. за наук. ред. Д. І. Басюк. – Вінниця : ПП «ТД «Едельвейс і К», 2017. – 318 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26819/1/3.pdf

Дослідження структури новітніх десертів [Електронний ресурс] / В. В. Польовик, І. Л. Корецька, К. Ю. Левкун, Н. П. Бондар // Молодий вчений. – 2017. –№ 6 (46). – С. 359-363. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26976/1/5.1.pdf

Зниження калорійності у збивній солодкій страві [Електронний ресурс] / В. В. Польовик, І. Л. Корецька, К. Ю. Левкун, Н. П. Бондар // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 22-23 березня 2017 р. – К. : НУХТ, 2017. – 183 с.  – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26977/1/6.1.pdf

Корекція мікронутрієнтного складу борошняних кондитерських виробів композиційною сумішшю [Електронний ресурс] / Л. Шаран, Л. Арсеньєва, А. Шаран, Н. Бондар // Хранение и переработка зерна. – 2016. – № 4 (201). – С. 45–48. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24130/1/1.pdf

Муляр, О. А. Стан та перспективи використання продуктів з білого люпину в технології харчових продуктів [Електронний ресурс] / О. А. Муляр, В. Ф. Доценко, Н. П. Бондар // Зернові продукти і комбікорми. – 2017. – Volume 1 (65). – C. 32-40. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28920/1/Zpik.pdf

Патент на винахід № 114860, МПК A21D 13/80 (2017.01). Cклад бісквітного напівфабрикату [Електронний ресурс] / Комарницький Р.В., Губеня В.О., Лявинець Г.М., Бондар Н.П. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № а2016 03707 ; заяв. 07.04.2016 ; опубл. 10.08.2017 ; Бюл. № 15. – Режим доступу : https://bit.ly/3sfI6Om

Патент на корисну модель № 114808, МПК A21D 2/00. Пісочний напівфабрикат безглютеновий [Електронний ресурс] / Білик О., Шаран Л., Дорошенко В., Шаран А., Бондар Н. ; заявник – Національний університет харчових технологій. – № u201608235 ; заяв. 26.07.16.; опубл. 27.03.2017 ; Бюл. № 6. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26035/1/document.pdf

Патент на корисну модель № 115247, МПК A21D 13/06 (2017.01); A23L 33/16 (2016.01). Cклад бісквітного напівфабрикату [Електронний ресурс] / Р. В. Комарницький, В. О. Губеня, О. С. Павлюченко, І. В. Дочинець, Н. П. Бондар ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u2016 10572 ; заяв. 19.10.2016 ; опубл. 10.04.2017, Бюл. № 7. – Режим доступу : https://bit.ly/3s78Ost

Патент на корисну модель № 121553, МПК A21D 13/00. Булочка з базиліком для гамбургерів [Електронний ресурс] / Кравцов О., Шаран Л., Губеня В., Лявинець Г., Бондар Н. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u201705904 ; заяв. 13.06.17.; опубл. 11.12.2017 ; Бюл. № 23. – Режим доступу : https://bit.ly/3e9bA8J

Патент на корисну модель № 121571, МПК A23J 1/14 (2006.01). Cпосіб отримання білкового концентрату з білого люпину [Електронний ресурс] / О. А. Муляр, В. Ф. Доценко, Н. П. Бондар ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u2017 06041 ; заяв. 16.06.2017 ; опубл. 11.12.2017, Бюл. № 23. – Режим доступу : https://bit.ly/3oVN0hC

Патент України на винахід № 115505, МПК A21D 13/066 (2017.01). Пісочний напівфабрикат безглютеновий [Електронний ресурс] / Білик О., Шаран Л.; Дорошенко В., Шаран А., Бондар Н. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № a201608234.; заяв. 26.07.16.; опубл. 10.11.2017.; Бюл. № 21. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28859/1/bezgluten.pdf

Сучасні технології зниження солодкого десерту [Електронний ресурс] / В. В. Польовик, К. Ю. Левкун, І. Л. Корецька, Н. П. Бондар // Inzynieria i technologia. Badania podstawowe i stosowane : wyzwania i wyniki : Artykulöw naukowych Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej, 30-31.05.2017. – Warszawa : Wydawca : Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2017. – 92 s. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26975/1/3.1.pdf

Ковтун, А. В. Ефективність використання харчових волокон у технології капкейків для закладів ресторанного господарства / А. В. Ковтун, Н. П. Бондар // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 82 Міжнар. наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів, 13–14 квітня 2016 р. – К. : НУХТ, 2016. – Ч. 3. – С. 405.

Муляр, О. А. Перспективи використання білого люпину в технології продукції закладів ресторанного господарства / О. А. Муляр, Н. П. Бондар // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 82 Міжнар. наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів, 13–14 квітня 2016 р. – К. : НУХТ, 2016. – Ч. 3. – С. 400.

Патент на корисну модель № 110872, МПК A23D 8/02 (2006.01); A23D 13/08 (2006.01). Cклад бісквітного напівфабрикату [Електронний ресурс] /  Комарницький Р. В.,  Губеня В. О.,  Лявинець Г. М.,  Бондар Н. П. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u2016 03710 ; заяв. 07.04.2016 ; опубл. 25.10.2016 ; Бюл. № 20. – Режим доступу : https://bit.ly/3s8T5cI

Патент на корисну модель, № 107174 України, МПК A21D 8/00, A23L 5/00 (2016.01). Капкейк «Зернятко» [Електронний ресурс] / Н. П. Бондар, А. В. Ковтун, А. С. Яцкевич – u201511359 ; заявл. 18.11.2015 ; опубл. 25.05.2016, Бюл. 10 2016. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24571/1/document.pdf

Синьок, В. М. Виробництво хлібців для сироїдів з різним вміст нутрієнтів / В. М. Синьок, Н. П. Бондар, В. В. Польовик // Наукові здобутки у вирішенні актуальних проблем виробництва та переробки сировини, стандартизації і безпеки продовольства : VI Міжнар. наук.-практ. конф. вчених, аспірантів і студентів. – К. : НУБіП, 2016. – С. 194–196.

Удосконалення технології м’ясних січених напівфабрикатів з використанням харчових волокон люпину [Електронний ресурс] / Н. П. Бондар, Л. О. Шаран, В. О. Губеня, Ю. С. Дитюк // Наукові праці НУХТ. – К. : НУХТ, 2016. – Т. 22, № 5. – С. 222–230. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24895/1/3333.pdf

Чемен, Ю. О. Дослідження вишуканої української кухні часів Гетьманської України [Електронний ресурс] / Ю. О. Чемен, В. О. Губеня, Н. П. Бондар // Молодий вчений. – 2016. – № 3 (30). – С. 334–338. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28861/1/output.pdf