Арпуль Оксана Володимирівна

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
1
144

Назарчук, А. Організація івент-заходів в готельно-ресторанному господарстві / А. Назарчук, О. Пушка, О Арпуль [Електронний ресурс] // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 89 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 3-7 квітня 2023 р., м. Київ. – Київ: НУХТ, 2023. – Ч. 3. – С. 228. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/40622/1/events.pdf

Романюк, А. В. Аналіз попиту на споживання солодких страв під час сніданків у готелях / А. В. Романюк, О. С. Пушка, О. В. Арпуль [Електронний ресурс] // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 89 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 3-7 квітня 2023 р., м. Київ. – Київ: НУХТ, 2023. – Ч. 3. – С. 231. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/40623/1/breakfast.pdf

Кобець, О. С. Визначення впливу поверхнево-активних речовин на піноутворювальну здатність меланжу для бісквітних напівфабрикатів / О. С. Кобець, О. В. Арпуль, В. Ф. Доценко // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали XІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 17 травня  2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 27 – 29.

Yemchuk, T. Competitive positions in restaurant business in present-day conditions based on the example of Chernivtsi (Ukraine) [Electronic resource] / T. Yemchuk, O. Arpul // Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society. – 2020. – Vol. 34, Issue 1. – P. 92–107. – Access mode : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32401/1/1.pdf

Патент України на корисну модель  № 139656 UA, МПК (2006) A21D 8/00. Спосіб виробництва бісквітного напівфабрикату / Десик М. Г., Теличкун В. І., Теличкун Ю. С.  Кобець О. С., Доценко В. Ф., Арпуль О. В. ; заявник Національний університет харчових технологій НУХТ. – № u 201907406 ; заявл.03.07.2019 ; опубл. 10.01.2020 ; Бюл. № 1, 2020 р.

Пушка, О. С. Етнічна українська кухня як елемент гастрономічного туризму в Україні [Електронний ресурс] / Пушка О. С., Шаран Л. О., Арпуль О. В., А. В. Шаран // Географія і туризм. – 2020. – № 59. – С. 29–36. – Режим доступу : https://bit.ly/3mrct0O

Arpul, O. Automatization of system planning in hotels by the FIDELIO V8 system [Електронний ресурс] / O. Arpul, A. Spilchuk // Управління ресурсним потенціалом господарюючих суб’єктів в умовах глобальних економічних трансформацій : тези доповідей науково-практичної INTERNET-конференції студентів та молодих вчених з міжнародною участю, 19 червня 2019 р. – Харків – Пшеворськ, 2019. – С. 74-76. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39393/1/Arpul_.pdf

Арпуль, О. В. Характеристика основних підходів до удосконалення борошняних кондитерських виробів з листкового тіста [Електронний ресурс] / О. В. Арпуль, А. Ю. Спільчук // Modern engineering and innovative technologies. – 2019. – Issue 8, Part 2. – Р. 72–77. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32402/1/%2b2.pdf

Карпінська, К. Р. Удосконалення систем управління готельних підприємств (на прикладі системи SalesWorks від компанії SoftServe) [Електронний ресурс] / К. Р. Карпінська, О. В. Арпуль, О. С. Пушка // Молодий вчений. – 2019. – №12. – С. 160-166. – Режим доступу : https://bit.ly/3H0hfu6

Арпуль, О. В. Клінінгові технології в засобах розміщення [Електронний ресурс] / О. В. Арпуль, І. О. Савулевич // Географія і туризм. – 2019. – № 54. – С. 18–24. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39275/1/Arpul_2.pdf

Арпуль, О. В. Energy Floor як нова технологія видобутку електроенергії в готелях України [Електронний ресурс] / О. В. Арпуль, А. Ю. Спільчук, Ю. В. Мельник // Географія і туризм. – 2019. – № 48. – С. 74–82. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39277/1/Arpul_1.pdf

Радько, І. С. Дослідження властивостей самбуків зниженої енергетичної цінності [Електронний ресурс] / І. С. Радько, О. В. Арпуль, О. С. Кобець // Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія : технічні науки. – 2019. – Т. 30 (69), No 6, Ч. 2. – С. 133-139. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39273/1/Arpul_3.pdf

Арпуль, О. В. Рекреаційний готель з райттерапією [Електронний ресурс] / О. В. Арпуль, А. Ю. Спільчук, Д. В. Длінна // Молодий вчений. — 2019. — № 1. – С. 146-151. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39392/1/Arpul_2019.pdf

Патент на винахід № 118926, МПК А23F 5/46 (2006.01) Спосіб приготування напою лате [Електронний ресурс] / Буй Л. М., Іщенко Т. І., Гавриш А. В., Арпуль О. В., Шидловська О. Б. ; заявник. – Національний університет харчових технологій. – № a 201713034 ; заяв. 28.12.2017 ; опубл. 25.03.2019, Бюл. № 6. – Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29543/1/patent125.pdf

Dotsenko, V. Perspective approaches to the formation of the product range of hotel and restaurant business [Electronic resource] / V. Dotsenko, O. Arpul, A. Molokova // Management of innovative development the economic entities collective monograph / Higher School of Social and Economic. – Przeworsk: Wydawnictwo I Drukarnia NOVA SANDEC, 2018. – Vol. 2 – С. 168-176. – Access mode : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28812/1/Dotsenco_Arpul_Molokova_6_PL.pdf

Дочинець, І. В. Перспективи розвитку курортних готелів в гостинній індустрії [Електронний ресурс] / І. В. Дочинець, О. В. Арпуль // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – К. : НУХТ, 2018. – Ч. 3. – C. 409 – Режим доступу : https://bit.ly/3yxfIbQ.

Коваль, О. В. Застосування продуктів переробки кунжуту в технології бісквітів зі статусом «функціональний продукт» [Електронний ресурс] / О. В. Коваль, О. С. Пушка, О. В. Арпуль // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – К. : НУХТ, 2018. – Ч. 3. – С. 404. – Режим доступу : https://bit.ly/3Fm1nBB

Патент 124827 UA, МПК (2006) A21D 13/00 Кекс "Гарбузовий" [Електронний ресурс] / О. С. Кобець, В. Ф. Доценко, О. В. Арпуль ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u 201710751 ; заявл. 06.11.2017 ; опубл. 25.04.2018, Бюл. № 8. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27583/1/garbuzoviikeks.pdf

Патент 124828 UA, МПК (2006) A23D 7/00 Купажована рослинна олія [Електронний ресурс] / О. С. Кобець, В. Ф. Доценко, О. В. Арпуль; заявник Національний університет харчових технологій. – № u 201710752 ; заявл. 06.11.2017 ; опубл. 25.04.2018, Бюл. № 8. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27584/1/kupagnaolia.pdf

Патент 124828 UA, МПК (2006) A23D 7/00 Купажована рослинна олія [Електронний ресурс] / О. С. Кобець, В. Ф. Доценко, О. В. Арпуль; заявник Національний університет харчових технологій. – № u 201710752 ; заявл. 06.11.2017 ; опубл. 25.04.2018, Бюл. № 8. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27584/1/kupagnaolia.pdf

Патент № 125862 UA, МПК (2006) A23F 5/00 A23F 5/14 (2006.01) Спосіб приготування напою лате [Електронний ресурс] / Буй Л. М., Іщенко Т. І., Гавриш А. В., Арпуль О. В., Шидловська О. Б. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u 201713036 ; заявл. 28.12.2017 ; опубл. 25.05.2018, Бюл. № 10. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27585/1/kava.pdf

Технологія розробки нової страви оздоровчого призначення, підвищеної біологічної цінності [Електронний ресурс] / О. В. Арпуль, І. Л. Корецька, І. В. Дітрих, А. Ю. Молокова // Бъдещите изследвания : материали за 12-а международна научна практична конференция. – 2018. – Т. 8. – С. 39. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28825/1/234053.pdf

Development prospects of hotel and restaurant business in Ukraine [Electronic resource] / V. F. Dotsenko, O. V. Arpul, O. S. Galynska, O. S. Pushka // Mechanisms of interaction between competitiveness and innovation in modern international economic relations : сollective monograph. – Riga : Landmark SIA, 2017. – Vol. 2. – P. 197–206. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27520/1/DEVELOPMENT%20PROSPECTS%20OF%20HOTEL% 20AND%20%20RESTAURANT%20BUSINESS%20IN%20UKRAINE.pdf

Андрусяк, В. В. Фаст-фуд нового покоління може бути корисний [Електронний ресурс] / В. В. Андрусяк, О. C. Кобець, О. В. Арпуль // Розвиток харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі: проблеми, перспективи, ефективність : Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 50-річчю заснування Харківського державного університету харчування та торгівлі, 18 травня 2017 р. : [тези у 2-х ч.] / редкол. : О. І. Черевко [та ін.]. – Харків : ХДУХТ, 2017. – Ч. 1. – C. 7. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25804/1/1.%20%d0%90%d0%bd%d0%b4%d1%80%d1%83%d1%81%d1%8f%d0%ba%20%d0%92.%d0%92.%20%d0%a2%d0%b5%d0%b7%d0%b8.pdf

Винний та гастрономічний туризм : глобальні тренди та локальні практики [Електронний ресурс] : монографія / Д. І. Басюк, І. Я. Антоненко, О. В. Арпуль та ін., за наук. ред. Д. І. Басюк. – Вінниця : ПП «ТД «Едельвейс і К», 2017. – 318 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26819/1/3.pdf

Досвід використання білоквмісної сировини у технології вівсяного печива [Електронний ресурс] / О. С. Кобець, О. В. Арпуль, С. В. Олійник, В. Ф. Доценко // Научный взгляд в будущее. – Одесса : КУПРИЕНКО СВ, 2017. – Вып. 6, Том 2.– С. 64-69. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26890/1/repoz.pdf

Дочинець, І. В. Загальна характеристика листкового тіста [Електронний ресурс] / І. В. Дочинець, О. В. Арпуль // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції,22–23 березня. – Київ : НУХТ, 2017. – С. 97-98. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25728/1/%d1%82%d0%b5%d0%b7%d0%b8%20%d0%b2%20%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%b8%d1%82%d0%b0%d1%80%d1%96%d0%b91.pdf

Дочинець, І. В. Інноваційне використання нутрієнтів у виробництві листкового тіста / [Електронний ресурс]  І. В. Дочинець, О. В. Арпуль // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : Всеукраїнсько науково-практична конференція,22–23 березня. – Київ : НУХТ, 2017. – С. 100-101. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25725/1/%d1%82%d0%b5%d0%b7%d0%b8%20%d0%b2%20%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%b8%d1%82%d0%b0%d1%80%d1%96%d0%b91%203.pdf

Збагачення корисними нутрієнтами виробів з листкового тіста [Електронний ресурс] / В. Ф. Доценко, О. В. Арпуль, І. В. Дочинець, О. О. Савчук // Молодий вчений. – 2017. – № 11. – С. 30–34. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32403/1/molv_2017_11_10.pdf

Кобець, О. С. Дефіцит есенціальних інгредієнтів у харчуванні людини [Електронний ресурс] / О. С. Кобець, О. В. Арпуль, В. Ф. Доценко // Проблеми формування здорового способу життя у молоді : збірник матеріалів Х Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та студентів з міжнародною участю, Одеса : 2017. – С. 106–108. – Режим доступу : https://bit.ly/3sc3Ta0

Кобець, О. С. Дослідження впливу клітковини пшеничної на стан клейковинного комплексу борошна [Електронний ресурс] / О. С. Кобець, О. В. Арпуль, В. Ф. Доценко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 83 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 5–6 квітня 2017 р. – К. : НУХТ, 2017. – Ч. 3. – С. 251. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25223/1/1.pdf

Кобець, О. С. Дослідження впливу поверхнево-активних речовин на основні характеристики піни бісквітного тіста [Електронний ресурс] / О. С. Кобець, О. В. Арпуль, В. Ф. Доценко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 83 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 5–6 квітня 2017 р. – К. : НУХТ, 2017. – Ч. 3. – С. 267. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25222/1/2.pdf

Оліййник, С. В. Вівсяне печиво збагачене білковмісною сировиною рослинного походження / С. В.Олійник, О. С. Кобець, О. В. Арпуль [Електронний ресурс] // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека : міжнародна науково-практична конференція, 25-26 травня 2017 р., м. Київ. – НУХТ, 2017. – С. 57-58. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26889/1/repoz.pdf

Патент на винахід № 114376 UA, МПК (2017.01) A21D 2/36. Cпосіб виробництва кексу функціонального призначення [Електронний ресурс] / О. С. Кобець, О. В. Арпуль, В. Ф. Доценко, С. С. Шкабура, Г. М. Тельна ; заявник – Національний університет харчових технологій. – № а201603166 ; заяв. 28.03.2016 ; опубл. 25.05.2017 ; Бюл. № 10, 2017 р. – Режим доступу : https://bit.ly/3E0zm0U

Патент на корисну модель № 120202 UA, МПК (2017.01) A21D 13/08. Склад вівсяного печива [Електронний ресурс] / О. С. Кобець, О. В. Арпуль, В. Ф. Доценко, С. В. Олійник ; заявник – Національний університет харчових технологій. – № u201704161 ; заяв. 26.04.2017 ; опубл. 25.10.2017 ; Бюл. № 20, 2017 р. – Режим доступу : https://bit.ly/3IUUHMX

Kobets, О. Vegetable oils as a source of functional ingredients [Electronic resource] / О. Kobets, O. Arpul, V. Dotsenko // Food Science for Well-being (CEFood 2016) : 8th Central European Congress on Food 2016 : book of Abstracts, 23-26 May 2016. – K. : NUFT, 2016. – Р. 284. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26883/1/Rrpozitariy.pdf

Use of dietary fibre concentrates in semi-finished biscuits technology [Electronic resource] / O. Kobets, O. Arpul, V. Dotsenko, I. Dovgun // Ukrainian Journal of Food Science. – К. : HUFT, 2016. – Vol. 4, Is. 2. – Р. 206–215. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25607/1/Kobets.pdf

Використання вакуумного охолодження у технології бісквітних напівфабрикатів [Електронний ресурс] / М. Г. Десик, О. В. Арпуль, В. І. Телечкун, В. Ф. Доценко // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – Київ : 2016. – Том. 22, № 6. – С. 173-178. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26886/1/Repozitariy.pdf

Вплив клітковини пшеничної на показники якості масляного бісквітного напівфабрикату [Електронний ресурс] / Г. С. Тельна, О. С. Кобец, О. В. Арпуль, В. Ф. Доценко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 82 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 13–14 квітня 2016 р., м. Київ. – К. : НУХТ, 2016. – Ч. 3. – С. 373. – Режим доступу : https://bit.ly/3E1RJT2

Досвід використання рослинних олій з нетрадиційної сировини і харчовій промисловості [Електронний ресурс] / О. С. Кобець, С. С. Олійник, О. В. Арпуль, В. Ф. Доценко // Научный взгляд в будущее. – Вып. 2 (2), Т. 2. – Одесса : КУПРИЕНКО СВ, 2016. – С. 56-63. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26875/1/99.pdf

Дослідження вмісту поживних і біологічно-активних речовин в клітковині [Електронний ресурс] / О. С. Кобець, Н. П. Чернуха, М. А. Андрусик, О. В. Арпуль // Научный взгляд в будущее. – Выпуск 4, Том 2. – Одесса : КУПРИЕНКО СВ, 2016. – С. 50-54. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26887/1/repozitariy.pdf

Доцільність використання емульгаторів у технології бісквітних напівфабрикатів [Електронний ресурс] / С. В. Олійник, О. С. Кобець, О. В. Арпуль, В. Ф. Доценко // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 22-23 березня 2017 р. – К. : НУХТ, 2017. – 183 с. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26888/1/repoz.pdf

Дубко, А. В. SMART CONTROL – інновації управління готельним номером через смартфон [Электронный ресурс] / А. В. Дубко, О. В. Арпуль, І. В. Дочинець // Научные труды SWorld. – Иваново : Научный мир, 2016. – Т. 2, Вып. 45. – С. 21-26. – Режим доступа : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24981/1/%d0%94%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%20Microsoft%20Word%201.pdf

Кобець, О. С. Вплив харчових волокон на структурно-механічні властивості кексів [Електронний ресурс] / О. С. Кобец, С. С. Шкабура, О. В. Арпуль, В. Ф. Доценко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 82 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 13–14 квітня 2016 р., м. Київ. – К. :НУХТ, 2016. – Ч. 3. – С. 382. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25932/1/%d0%9a%d0%be%d0%b1%d0%b5%d1%86%d1%8c%2c%20%d0%a8%d0%ba%d0%b0%d0%b1%d1%83%d1%80%d0%b0%2c%20%d0%90%d1%80%d0%bf%d1%83%d0%bb%d1%8c%2c%20%d0%94%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be.pdf

Кобець, О. С. Проблема недостатності харчових волокон у харчуванні людини [Електронний ресурс] / О. С. Кобець, О. В. Арпуль, В. Ф. Доценко // Проблеми формування здорового способу життя у молоді : матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та студентів з міжнародною участю. – Одеса, 2016. – С. 296. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26884/1/Repozitariu.pdf

Кобець, О. С. Рослинні олії, як джерела функціональних інгредієнтів [Електронний ресурс] / О. С. Кобець, О. В. Арпуль, В. Ф. Доценко, С. П. Задкова // Наукові праці НУХТ. – К. : НУХТ, 2016. – Т. 22. – С. 204–212. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26864/1/Olii.repozutariy.pdf

Користь олій з нетрадиційної рослинної сировини [Електронний ресурс] / О. С. Кобець, О. О. Кравцов, О. В. Арпуль, В. Ф. Доценко // Харчові добавки. Харчування здорової та хворої людини : матеріали VII Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 30-31 травня 2016 р., м. Кривий Ріг. – 2016. – С. 188. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26885/1/repozitariy.pdf

Олії з нетрадиційної рослинної сировини як джерело функціональних інгредієнтів [Електронний ресурс] / О. С. Кобець, С. В. Олійник, О. В. Арпуль, В. Ф. Доценко // Інноваційні напрямки розвитку освіти, сфери послуг і технологій : збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції студентів і молодих учених, 24-25 березня 2016 р. – Волинь : Волинський коледж НУХТ, 2016. – С. 145-147. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26876/1/Repozetariy.pdf

Патент 110314 UA, МПК А23В 4/005 А23В 4/12 (2006.01) Спосіб виробництва курячого філе за технологією "SOUS VIDE" [Електронний ресурс] / Арпуль О. В., Слободян О. П., Макаров М. А. ; Національний університет харчових технологій. – № u 201601739 ; заявл. 24.02.2016 ; опубл. 10.10.2016, Бюл. № 19, 2016 р. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26312/1/110314.pdf

Патент 112381 України, МПК A23L 2/02 (2006.01). Сік яблучно-апельсиновий «Тонізуючий» [Електронний ресурс] / О. В. Арпуль, О. М. Усатюк, Н. В. Жукова ; заявник і патентовласник НУХТ. – № a 201504100 ; заявл. 28.04.2015 ; опубл. 25.08.2016, Бюл. № 16, 2016. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27394/1/Patent%20112381.pdf

Патент № 108921 UA, МПК А23L 3/00 В65В 29/00 (2016.01) Спосіб виробництва м'яса яловичини за технологією "SOUSVIDE" [Електронний ресурс] / Арпуль О. В., Слободян О. П., Овсієнко К. В., Макаров М. А. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u 201512515 ; заявл. 18.12.2015 ; опубл. 10.08.2016, Бюл. № 15, 2016 р. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26311/1/108921.pdf

Патент на винахід № 113114 UA, МПК (2016.01) A21D 13/08. Cпосіб виробництва масляного бісквітного напівфабрикату [Електронний ресурс] / О. С. Кобець, О. В. Арпуль, В. Ф. Доценко ; заявник – Національний університет харчових технологій. – № а201506564 ; заяв. 25.12.2015 ; опубл. 12.12.2016 ; Бюл. № 23, 2016 р. – Режим доступу : https://bit.ly/3E59mS6

Патент на корисну модель № 110793 UA, МПК (2016.01) A21D 8/02. Спосіб виробництва кексу функціонального призначення [Електронний ресурс] / О. С. Кобець, О. В. Арпуль, В. Ф. Доценко, Г. М. Тельна, С. С. Шкабура ; заявник – Національний університет харчових технологій.– № u201603167 ; заяв. 28.03.2016 ; опубл. 25.10.2016; Бюл. № 20, 2016 р. – Режим доступу : https://bit.ly/3GOYWb3

Патент на корисну модель № 111338 UA, МПК (2016.01) A21D 2/00. Масляний бісквітний напівфабрикат «Феєрія» [Електронний ресурс] / О. С. Кобець, О. В. Арпуль, В. Ф. Доценко, Г. М. Тельна ; заявник – Національний університет харчових технологій. – № u201604085 ; заяв. 14.04.2016 ; опубл. 10.11.2016 ; Бюл. № 21, 2016 р. – Режим доступу : https://bit.ly/3p0yXYg

Патент на корисну модель № 112117 UA, МПК (2016.01) A23D 9/00. Купажована рослинна олія на основі олії плодів шипшини [Електронний ресурс] / О. С. Кобець, О. В. Арпуль, В. Ф. Доценко, С. С. Шкабура ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u201603701 ; заяв. 07.04.2016 ; опубл. 12.12.2016 ; Бюл. № 23, 2016 р. – Режим доступу : https://bit.ly/3p0zhGd

Патент на корисну модель № 112118 UA, МПК (2016.01) A21D 8/00. Кекс «Зернятко» [Електронний ресурс] / О. С. Кобець, О. В. Арпуль, В. Ф. Доценко, С. С. Шкабура ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u201603703 ; заяв. 07.04.2016 ; опубл. 12.12.2016 ; Бюл. № 23, 2016 р. – Режим доступу : https://bit.ly/30zSBRs

Патент на корисну модель, № 106110 України, МПК A23L 21/00 (2016.01). Термостійка желейна начинка «Малинова» [Електронний ресурс] / Гагіна О. С., Цирульнікова В. В., Корецька І. Л., Арпуль О. В. – № u201511696 ; заявл. 26.11.2015 ; опубл. 11.04.2016, Бюл. 7 2016. – Режим доступу : https://bit.ly/3ef2TJN

Патент на корисну модель, № 107200 України, МПК A23L 29/20 (2016.01). Спосіб виробництва термостійкої желейної начинки [Електронний ресурс] / Гагіна О. С., Цирульнікова В. В., Корецька І. Л., Арпуль О. В. – № u201511694 ; заявл. 26.11.2015 ; опубл. 25.05.2016, Бюл. 10 2016. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27587/1/geleinanachinka.pdf

Патент на корисну модель, № 109344 України, МПК A21D 13/08 (2006.01), A21D 2/00 (2016.01). Масляний бісквітний напівфабрикат «Здоров’я» [Електронний ресурс] / Кобець О. С., Тельна Г. М., Доценко В. Ф., Арпуль О. В. – u201601264 ; заявл. 15.02.2016 ; опубл. 25.08.2016, Бюл. 16 2016. – Режим доступу : https://bit.ly/30zrIgs

Патент на корисну модель, № 109698 України, МПК A21D 13/08 (2006.01), A23G 3/36 (2006.01), A21D 8/00 (2016.01). Кекс «Подолянка» [Електронний ресурс] / Шкабура С. С., Кобець О. С., Арпуль О. В., Доценко В. Ф. – № u201603671 ; заявл. 06.04.2016 ; опубл. 25.08.2016, Бюл. 16 2016. – Режим доступу : https://bit.ly/3GNksgu

Патент на корисну модель, № 110501 України, МПК C11B 1/00 (2016.01), A23D 9/00 (2016.01). Купажована рослинна олія на основі олії зародків пшениці [Електронний ресурс] / Кобець О. С., Тельна Г. М., Доценко В. Ф., Арпуль О. В. – № u201604091 ; заявл. 14.04.2016 ; опубл. 10.10.2016, Бюл. 19 2016. – Режим доступу : https://bit.ly/30xmYYB

Приготування курячого філе, шприцьованого імбірним соком [Електронний ресурс] / О. В. Арпуль, О. П. Слободян, М. А. Макаров, О. В. Матиящук // Продовольча індустрія АПК. – 2016. – № 4. – С. 33-37. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26222/1/2.pdf