Абрамова Асьят Георгіївна

ORCID ID: 0000-0001-7616-6064

Статистичні показники (станом на 01.06.2024 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
  к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
1
1
49
5
41

Перелік опублікованих документів

Береговенко, Р. А. Перспективи приготування напоїв за інноваційною технологією sous vide / Р. А. Береговенко, А. Г. Абрамова, О. В. Арпуль // Інноваційні технології в готельно-ресторанному та туристичному бізнесі : матеріали XIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 16-17 травня 2023 р. – Київ : НУХТ, 2023. – С. 64.

Загрійчук, Я. Перспективи організації равликової ферми при готельному підприємстві / Я. Загрійчук, А. Абрамова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 89 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 3-7 квітня 2023 р. – Київ : НУХТ, 2023. – Ч. 3. – С. 22.

Ляшенко, О. Використання енергозберігаючих нанотехнологій в готельній індустрії / О. Ляшенко, А. Абрамова //Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 89 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 3-7 квітня 2023 р. – Київ : НУХТ, 2023. – Ч. 3. – С. 236.

Myhed, E. Hotels for rest and treatment in Ukraine and the World /  E. Myhed, A. Abramova // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень – травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 3. – С. 167.

Абрамова, А. Г. Використання геліотермальних систем в готельних підприємствах /  А. Г. Абрамова // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали XІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 17 травня  2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 148.

Абрамова, А. Г. Перспектива використання ягід асаї в технології солодких страв, десертів та кондитерських виробів / А. Г. Абрамова // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали XІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 17 травня  2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 43.

Абрамова, А. Г. Сучасні тренди та перспективи розвитку готелів для відпочинку та лікування / А. Г. Абрамова  // Економіка та суспільство. – 2022. – № 39. –  С. 5.

Крикун, В. Сучасні види анімаційного сервісу в готельних підприємствах / В. Крикун, А. Абрамова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень-травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 3. – С. 154.

Мирошник, Ю. А. Використання можливостей соціальних мереж в індустрії гостинності / Ю. А. Мирошник, А. Г. Абрамова, О. С. Пушка // Економіка та суспільство. – 2022 – № 38. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/37692

Prospects of potato pulp disposal: a review [Electronic resourse] / K. Rubanka, V. Terletska, M. Pysarev, A. Abramova // Journal of Hygienic Engineering and Design. – 2021. – Volume 35. – Р. 83–95. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/38011/1/JHED_2021.pdf

Абрамова, А. Г. Вплив COVID-19 та карантинних обмежень на заклади гостинної індустрії України / А. Г. Абрамова, О. С. Пушка, Ю. А. Мирошник // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія : Економічні науки. – 2021. – № 5 (151). – С. 19–27.

Абрамова, А. Г. Дослідження конкурентної стратегії готельного господарства в Україні [Електронний ресурс] / А. Г. Абрамова, О. С. Пушка, Ю. А. Мирошник // Економіка та суспільство. – 2021. – Вип. 27. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/40625/1/Research.pdf

Абрамова, А. Дослідження потенціалу розвитку готельної індустрії в м. Трускавець львівської області / А. Г. Абрамова // Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 7–8 жовтня 2021 р. – С. 7–9.

Абрамова, А. Світовий досвід розвитку засобів розміщення лікувальнооздоровчого призначення / А. Абрамова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 3. – С. 263.

Готельна справа : навч. посібник / О. В. Арпуль, А. Г. Абрамова, Ю. А. Мирошник, О. В. Собін. – Київ : Кондор, 2021. – 300 с.

Коротка, А. О. Перспективи проектування оздоровчих засобів розміщення з інноваційним центром ортопедії / А. О. Коротка, А. Г. Абрамова // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали Х Всеукраїнської науково-практичної конференції, 23 листопада 2021 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 128.

Михед, Є. О. Wellness-готелі: сучасні тренди та перспективи розвитку / Є. О. Михед, А. Г. Абрамова // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали Х Всеукраїнської науково-практичної конференції, 23 листопада 2021 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 184.

Пушка, О. С. Cучасні напрями розвитку креативних готелів та барів в Україні / О. С. Пушка, А. Г. Абрамова, Ю. А. Мирошник // Інфраструктура ринку. – 2021. – № 50. – С. 170–173.

Abramova, A. Improving the technology of sponge cake for dietary and functional purposes / A. Abramova // Open science: interesting events for 2020 : the 6th international scientific and practical conference, 8-9 July 2020 y. – Chicago, USA : Primedia Elaunch LLC, 2020. – Р. 9–12.

Abramova, A. The introduction of eco technologies in hotel enterprises as a promising way to increase their competitiveness // A. Abramova // Erbe der europäischen wissenschaft wirtschaft, management, tourismus, rechtsprechung : monographie – Karlsruhe, Germany : SWorld-NetAkhatAV, 2020 – P. 138-146. - DOI: 10.30888/978-3-9821783-7-0.2020-02-05-006.

Абрамова, А. Г. Вплив COVID-19 та карантинних обмежень на заклади гостинної індустрії України [Електронний ресурс] / А. Г. Абрамова, О. С. Пушка, Ю. А. Мирошник // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія : Економічні науки. – 2020. – № 5 (151). – С. 19–27. – Режим доступу : https://bit.ly/3m9emPt

Абрамова, А. Г. Еко-тренд в сфері гостинності: економічні та соціальні аспекти / А. Г. Абрамова, Ю. А. Мирошник // Ефективна економіка. - 2020. - № 5. - DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.82

Абрамова, А. Г. Інтерактивні технології в готельних підприємствах, як засіб підвищення конкурентоспроможності / А. Г. Абрамова // Open science : interesting events for 2020 : the 6th international scientific and practical conference, 8-9 July 2020 y. – Chicago, USA : Primedia Elaunch LLC, 2020. – Р. 5-8.

Абрамова, А. Г. Перспективні напрямки розвитку готельного господарства в Скадовському районі Херсонської області / А. Г. Абрамова // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 19-20 травня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 101-102.

Абрамова, А. Перспективні шляхи інтеграції інноваційних процесів в структуру готельних підприємств / А. Абрамова, Л. Стахурська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 3. – С. 271.

Пушка, О. С. Cучасні напрями розвитку креативних готелів та барів в Україні [Електронний ресурс] / О. С. Пушка, А. Г. Абрамова, Ю. А. Мирошник // Інфраструктура ринку. – 2020. – № 50. – С. 170–173. – Режим доступу : https://bit.ly/3GKATKp

Абрамова, А. Г. Использование продуктов переработки черноплодной рябины в технологии бисквитов «красный бархат» / А. Г. Абрамова, Т. А., Сильчук, О. А. Тинна // Modern engineering and innovative technologies. – 2019. – Issue 8, Part 2. – С. 51–60.

Абрамова, А. Г. Пелоїдотерапія як перспективний напрям рекреації в готельній індустрії [Електронний ресурс] / А. Г. Абрамова, Ю. А. Мирошник, С. Ю. Сікан // Modern scientific researches. – 2019. – Т. 2, Вип. 10. – С. 139-146. – DOI: 10.30889/2523-4692.2019-10-02-010 – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30741/1/PELOID.pdf

Абрамова, А. Г. Пелоїдотерапія як перспективний напрям рекреації в готельній індустрії / А. Г. Абрамова, Ю. А. Мирошник, С. Ю. Сікан // Высокие научные цели : Международная научная конференція, 16-17 декабря 2019 г. – Белорусь, 2019. – С. 69-71.

Абрамова, А. Г. Перспективи проектування готельних підприємств із затосуванням смарт-технологій [Електронний ресурс] / А. Г. Абрамова, О. В. Коваль, Д. К. Кононко // Молодий вчений. – 2019. – № 6. – С. 143–146. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32301/1/29.pdf

Абрамова, А. Г. Перспективні напрямки розширення анімаційних послуг у закладах готельного господарства [Електронний ресурс] / А. Г. Абрамова, О. В. Коваль, А. А. Хоменко // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 19-20 березня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 13-14. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29536/1/3_abramova.pdf

Абрамова, А. Г. Перспективні напрямки розширення спортивно-оздоровчих послуг в індустрії гостинності [Електронний ресурс] / А. Г. Абрамова, О. В. Коваль, В. В. Янішевський // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 19 - 20 березня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 15-16. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29534/1/4_abramova.pdf

Абрамова, А. Г. Перспективні шляхи впровадження smart технологій у структуру готельних підприємств [Електронний ресурс] / А. Г. Абрамова, О. В. Коваль, Д. К. Кононко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : 85 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 3. – С. 304. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29537/1/2_abramova.pdf

Абрамова, А. Г. Перспективні шляхи впровадження smart технологій у структуру готельних підприємств / А. Абрамова, О. Коваль, Д. Кононко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85 Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 3. – С. 338.

Абрамова, А. Г. Сучасний стан та міжнародний досвід організації сімейного відпочинку у підприємствах готельного господарства [Електронний ресурс] / А. Г. Абрамова, А. Баранська // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 19–20 березня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 17. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29532/1/5_abramova.pdf

Абрамова, А. Г. Теоретичні аспекти розширення анімаційних послуг для підприємств готельного господарства [Електронний ресурс] / А. Г. Абрамова, А. А. Хоменко, О. Є. Савега // SworldJournal. – Svishtov, Bulgaria : D. A. Tsenov Academy of Economics, 2019. – № 1. – С. 141–146. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29538/1/1_teor.pdf

Абрамова, А. Г. Шляхи підвищення конкурентоспроможності закладів готельного господарства [Електронний ресурс] / А. Г. Абрамова, Ю. А. Мирошник, А. В. Ковтун // Практика і перспективи розвитку індустрії гостинності України : монографія / [за заг. ред. д. е. н., професора Б. М. Мізюка]. – Львів : ЛТЕУ, 2019. – С. 137-144. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30965/1/monograph2019_138-145.pdf

Беценко, Е. А. Ems (electric muscle stimulation) тренування як складова в формуваннi здорового способу життя / Е. А. Беценко, О. В. Коваль, А. Г. Абрамова // Проблеми формування здорового способу життя у молоді: ХI Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених та студентів з міжнародною участю, 4–6 жовтня 2018 р. – Одеса : ОНАХТ, 2018. – С. 6–7.

Беценко, Е. А. Виды и методы использования разночастотных процедур в отельном бизнесе [Электронный ресурс] / Е. А. Беценко, О. В. Коваль, А. Г. Абрамова // Теория и практика современной науки : Международный научно-практический журнал. – Институт управления и социально-экономического развития. – 2019. – № 2 (44). – Режим доступа : https://bit.ly/3EXGzjL

Koval, O. Use of modern technical developments in the design of hotel facilities [Electronic resource] / O. Koval, A. Abramova // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – К. : НУХТ, 2018. – Ч. 3. – С. 461. – Access mode : https://bit.ly/3IMJIFv

Абрамова, А. Г. Разработка технологии бискитных изделий специального диабетического назначения [Электронный ресурс] / А. Г. Абрамова, О. В. Коваль // Science and technology of the present time: priority development directions of Ukraine and Poland : International Multidisciplinary Conference, Wolomin, Republic of Poland, 19–20 October 2018. Volume 6. – Wolomin, 2018. – P. 92–95. – Режим доступа : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29309/1/abra.pdf

Абрамова, А. Г. Технологічні аспекти виробництва борошняних кондитерських виробів функціонального та дієтичного призначення [Електронний ресурс] / А. Г. Абрамова, О. В. Коваль // Проблеми формування здорового способу життя у молоді : ХI Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених та студентів з міжнародною участю, 4–6 жовтня 2018 р. – Одеса : ОНАХТ, 2018 р. – С. 56–57. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29530/1/6_abramova.pdf

Абрамова, А. Г. Удосконалення технології бісквітів функціонального призначення для підприємств кондитерської галузі та закладів ресторанного господарства [Електронний ресурс] / А. Г. Абрамова, К. В. Рубанка, О. П. Писарець // Продовольчі ресурси : зб. наук. пр. / НААН ; Ін-т прод. ресурсів НААН. – К. : ТОВ «Видавництво «БАРМИ», 2018. – № 10. – С. 7–12. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29241/1/abram2018%20.pdf

Беценко, Е. А. Ems (electric muscle stimulation) тренування як складова в формуваннi здорового способу життя [Електронний ресурс] / Е. А. Беценко, О. В. Коваль, А. Г. Абрамова // Проблеми формування здорового способу життя у молоді : ХI Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених та студентів з міжнародною участю, 4–6 жовтня 2018 р. – Одеса : ОНАХТ, 2018 р. – С. 6–7. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29529/1/7_abramova.pdf

Дорохович, В. В. Розроблення бісквітних виробів спеціального дієтичного призначення як перспективний напрямок розширення асортименту кондитерської продукції [Електронний ресурс] / В. В. Дорохович, А. Г Абрамова // Здобутки та перспективи кондитерської галузі : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 13 вересня 2018 р., м. Київ. - Київ, 2018. – С. 128-131. – Режим доступу : https://bit.ly/329rs8s

Коваль, О. В. Застосування продуктів переробки кунжуту в технології бісквітів зі статусом «функціональний продукт» [Електронний ресурс] / О. В. Коваль, А. Г. Абрамова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – К. : НУХТ, 2018. – Ч. 3. – С. 386. – Режим доступу : https://bit.ly/3s4DBWT

Абрамова, А. Г. Використання кунжутного шроту в технології бісквітів функціонального призначення [Електронний ресурс] / А. Г. Абрамова, К. В. Рубанка, О. П. Писарець // Продовольчі ресурси : збірник наукових праць. – 2017. – № 8. – С. 132–137. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27314/1/artical2.pdf

Дорохович, В. В. Розроблення бісквітів дієтичного призначення на основі цукрозаміників нового покоління [Електронний ресурс] / В. В. Дорохович, А. Г.Абрамова // Наукові праці НУХТ. – 2017. – № 3. – С. 217-227. – Режим доступу : https://bit.ly/3DQKHAE

Рубанка, К. В. Дослідження якості сухого екстракту кореня імбиру [Електронний ресурс] / К. В. Рубанка, В. А. Терлецька, А. Г. Абрамова // Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі. – 2017. – №1 (25). – С. 301–310. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27328/1/artical2017.pdf

Dorohovych, V. The use of flax products processing in technology sponge cakes functional purpose [Electronic resource] / V. Dorohovych, А. Abramova // Food Science for Well-being : 8th Central European Сongress on Food, 23-26 May 2016, Kyiv. – K. : NUFT, 2016. – P. 224. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24471/1/2.pdf

Dorohovych, V. Using sugar replacers in technology sponge cakes [Electronic resource] / V. Dorohovych, А. Abramova // Food Science for Well-being : 8th Central European Сongress on Food, 23-26 May 2016, Kyiv. – K. : NUFT, 2016. – P. 141. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24472/1/1.pdf

Абрамова, А. Г. Використання кунжутного шроту в технології бісквітів функціонального призначення / А. Г. Абрамова, К. В. Рубанка, О. П. Писарець // Продовольчі ресурси : збірник наукових праць. – 2017. – № 8. – С. 132–137.

Абрамова, А. Г. Застосування інуліну в технології бісквітів функціонального призначення / А. Г. Абрамова, В. В. Дорохович // Харчові добавки. Харчування здорової та хворої людини : матеріали VII Міжнар. наук.-практ. інтер.-конф. – Кривий Ріг : Чернявський Д. О., 2016. – С. 60.

Абрамова, А. Г. Удосконалення технології бісквітів пониженої глікемічності та калорійності шляхом використання цукрозамінників нового покоління [Електронний ресурс] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.01 / Абрамова Асьят Георгіївна ; НУХТ. – К., 2016. – 23 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/22852/1/Abramova2016.pdf

Дорохович, В. В. Еритрітол – цукрозамінник нового покоління. Дослідження впливу еритрітолу на реологічні та структурні показники бісквітного тіста та готового виробу [Електронний ресурс] / В. В. Дорохович, А. Г. Абрамова // Харчові технології, хлібопродукти і комбікорми : Міжнародна науково-практична конференція, 13-17 вересня 2016 р. – Одеса. : ОНАХТ, 2016. – С. 41–43. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24470/1/3.pdf

Дорохович, В. В. Розроблення інноваційних технологій бісквітів на основі використання низькоглікемічних цукрів та цукрозамінників [Електронний ресурс] / В. В. Дорохович, А. Г. Абрамова // Якість і безпека харчових продуктів : ІІ Міжнародна науково-практична конференція, 12 – 13 листоп. 2016. Київ. – К.: НУХТ, 2016. – С. 99–101. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29323/1/tezaa.pdf

Рубанка, К. В. Дослідження якості сухого екстракту кореня імбиру / К. В. Рубанка, В. А. Терлецька, А. Г. Абрамова // Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі. – 2017. – №1 (25). – С. 301–310.