Носенко Володимир Єрофійович

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій*
2
1
11
2
60
1
75

Перелік опублікованих документів:

Prospects of using infared spectroscopy for the analysis of bee products / S. І. Litvynchuk, V. A. Kuzinska, V. V. Vyshniak, V. E. Nosenko, I. V. Hutsalo // CYSENI 2022 : 18th International Conference of Young Scientists on Energy and Natural Sciences Issues, May 24-27. – Kaunas, Lithuania, 2022. – Р. 644-646.

Практичне застосування деяких законів фізики в природі / А. Півторацька, Т. Рудь, М. Чуприн, С. Літвинчук, В. Носенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень – травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 2. – С. 117.

Фізика для харчових технологій. Змістовий модуль 1. Фізичні основи механіки, молекулярної фізики та термодинаміки : навчальний посібник [Електронний ресурс] / С. І. Літвинчук, В. Є. Носенко, Г. І. Шатковська, І. В. Гуцало, В. В. Вишняк; за заг. ред. С. І. Літвинчук. – Київ : НУХТ, 2021. – 245 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/37148

Використання фізичних методів для оцінки якості молока та молочних продуктів / А. Литвиненко, Ю. Яснець, С. Літвинчук, В. Носенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня, 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 2. – С. 179.

Гуцало, І. Високоолеїнова соняшникова олія як важливий елемент сталого виробництва / І. Гуцало, С. Літвинчук, В. Носенко // Європейські виміри сталого розвитку : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конферен-ції, 26 червня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020.

Ємнісний перетворювач для гранулометричного контролю / М. Євсеєнко, Д. Кравцов, С. Літвинчук, В. Носенко, С. Тарасенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня, 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 2. – С. 182.

Ідентифікація й аналіз м’ясної сировини методом БІЧ-спектроскопії / С. І. Літвинчук, О. Ю. Шевченко, В. Є. Носенко, Г. І. Шатковська, І. В. Гуцало // INTERNATIONAL SCIENTIFIC INTEGRATION ‘2020 : conference proceedings of International scientific conference, Washington,  9-10 November 2020. – Washington : «ISE&E» & SWorld in conjunction with KindleDP Seattle. – 2020. – С. 54–57.

Контроль параметрів харчової продукції за допомогою нового класу ємнісних вимірювальних перетворювачів / М. Євсеєнко, Д. Кравцов, С. Літвинчук, В. Носенко, С. Тарасенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня, 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 2. – С. 183.

Літвинчук, С. І. Порівняльний аналіз спектрів відбивання пряників з додаванням цукру та ізомальтитолу / С. І. Літвинчук, В. В. Дорохович, В. Є. Носенко // Інноваційний розвиток харчової індустрії : збірник наукових праць за матеріалами VІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Київ : Інститут продовольчих ресурсів НААН, 2020. – С. 51–53.

Літвинчук, С. Формування конкурентноздатності майбутніх технологів при вивченні дисципліни «Фізика для харчових технологій» / С. Літвинчук, В. Носенко, Г. Шатковська // Актуальні науково-методичні проблеми фізики та математики у закладах вищої освіти : матеріали Всеукраїнської науково-методичної інтернет-конференції, 26-27 травня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 164–167.

Носенко, Т. Використання мікрохвильової обробки сировини як метод інтенсифікації технологічних процесів / Т. Носенко, В. Носенко // Актуальні науково-методичні проблеми фізики та математики у закладах вищої освіти : матеріали Всеукраїнської науково-методичної інтернет-конференції, 26-27 травня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 139–140.

Тарасенко, С. Нові властивості параметричних вимірювальних перетворювачів для прогнозування змін в часі харчової продукції та поточного контролю її структурних змін / С. Тарасенко, С. Літвинчук, В. Носенко // Актуальні науково-методичні проблеми фізики та математики у закладах вищої освіти : матеріали Всеукраїнської науково-методичної інтернет-конференції, 26-27 травня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 145–146.

Фізика для харчових технологій : Змістовий модуль 1. Фізичні основи механіки, молекулярної фізики та термодинаміки) / С. І. Літвинчук, В. Є. Носенко, Г. І. Шатковська, І. В. Гуцало, В. В. Вишняк : навч. посібник. – Київ : НУХТ, 2020.

Successful use of modern nanotechnologies in physiological optics / A. Opanasenko, D. Anufriyev, O. Kozka, S. Litvynchuk, V. Nosenko // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 2. – C. 171.

Виявлення фальсифікатів бджолиного воску методом інфрачервоної спектроскопії відбивання [Електронний ресурс] / В. В. Вишняк, С. І. Літвинчук, В. Є. Носенко, Ю. В. Коробка, В. П. Домбровський // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2019. – Т. 25, № 4. – С. 159–166. Режим доступу :http://surl.li/azgoz

Внесок Георгія Гамова у всесвітню науку / С. Дрьомова, О. Дядькова, А. Оксенич, В. Носенко, С. Літвинчук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 2. – C. 173.

Дорохович, В. В. Порівняльний аналіз інфрачервоних спектрів відбивання поліолів / В. В. Дорохович, С. І. Літвинчук, В. Є. Носенко // Інноваційні технології у хлібопекарському виробництві ; Здобутки та перспективи розвитку кондитерської галузі : матеріали Міжнародних науково-практичних конференцій, 10–11 вересня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 150–151.

Дослідження спектрів пряників, виготовлених із застосуванням цукру білого та цукрозамінників [Електронний ресурс] / В. В. Дорохович, С. І. Літвинчук, В. Є. Носенко, А. С. Донець // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : програма та тези матеріалів VIІI Міжнародної науково-технічної конференції, 5–6 листопада 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 107–108. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34368/1/t_vvd_dspg.pdf

Європейська практика застосування фізичних методів аналізу якості та безпечності харчових продуктів / С. Літвинчук, В. Носенко, І. Гуцало, В. Вишняк // Європейcькі виміри сталого розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 23–24 квітня 2019. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 92.

Литвинчук, С. И. О возможности использования метода БИК-спектроскопии для анализа качества пчелиного воска [Электронный ресурс] / С. И. Литвинчук, В. Е. Носенко, В. В. Вишняк // Переработка и управление качеством сельскохозяйственной продукции : доклады Международной научно-практической конференции, 21-22 марта 2019 г. – Минск : БГАТУ, 2019. – С. 353–354. – Режим доступа : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/40019/1/35.pdf

Літвинчук, С. І. Визначення вологості соняшникового шроту методом похідної БІЧ-спектроскопії / С. І. Літвинчук, І. В. Гуцало, В. Є. Носенко // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : програма та тези матеріалів VIІI Міжнародної науково-технічної конференції, 5–6 листопада 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 420–422.

Літвинчук, С. І. Порівняльний аналіз спектрів відбивання пряників з додаванням цукру та ізомальтитолу / С. І. Літвинчук, В. В. Дорохович, В. Є. Носенко // Інноваційний розвиток харчової індустрії : матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 21 листопада 2019 р., м. Київ. – Київ : БАРМИ, 2019. – С. 51–52.

Науковий внесок Олександра Смакули у розвиток сучасної оптики / К. Федорченко, С. Литвиненко, С. Літвинчук, В. Носенко В. // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 2. – C. 172.

О возможности использования метода БИК-спектроскопии для анализа качества пчелиного воска / С. И. Литвинчук, В. Е. Носенко, В. В. Вишняк // Переработка и управление качеством сельскохозяйственной продукции : доклады Международной научно-практической конференции, г. Минск, 21–22 марта 2019 г. – Минск : БГАТУ, 2019. – С. 353–354.

Проблеми формування конкурентоздатності майбутніх фахівців техніко-технологічних спеціальностей при вивченні фізики / С. І. Літвинчук, В. Є. Носенко, М. В. Лазаренко, І. В. Гуцало // Розвиток інноваційної діяльності в галузі технічних і фізико-математичних наук : тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 12–14 вересня 2019 р. – Миколаїв : МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2019. – С. 114–115.

Використання фізичних методів у технологічних процесах харчових виробництв [Електронний ресурс] / А. Мехеда, К. Бєлова, С. Літвинчук, В. Носенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 2. – С. 397. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27634/1/19.pdf

Дорохович, В. В. Одержання безглютенових вафельних листів із гречаного борошна шляхом мікрохвильового оброблення [Електронний ресурс] / В. В. Дорохович, С. І. Літвинчук, В. Є. Носенко // Харчова промисловість. – 2018. – № 23. – С. 48–54. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31015/1/%d0%a1%d1%82%d0%b0%d1%82%20_%206.pdf

Дорохович, В. В. Перспективи використання мікрохвильового термооброблення при виготовленні безглютенових гречаних вафельних листів [Електронний ресурс] / В. В. Дорохович, С. І. Літвинчук, В. Є. Носенко // Здобутки та перспективи кондитерської галузі : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції13 вересня 2018 р., м. Київ. - Київ, 2018. – С. 121-123. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31075/1/%d0%a2%d0%b5%d0%b7%d0%b8_1.pdf

Перспективи використання фізичних способів обробки для збільшення виробництва зернових культур [Електронний ресурс] / Л. Михальська, О. Горб’як, В. Вінярська, С. Літвинчук, В. Носенко, Т. Янюк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 2. – С. 394. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27633/1/18.pdf

Використання нанотехнологій при виробництві морозива [Електронний ресурс] / О. Шумяк, А. Мещеряков, В. Є. Носенко, С. І. Літвинчук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 83 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів. – Київ : НУХТ, 2017. – Ч. 2. – С. 349. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26711/1/P.3492.pdf

Застосування нанотехнологій у харчовій промисловості [Електронний ресурс] / В. Штельмах, І. Коломієць, В. Є. Носенко, С. І. Літвинчук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 83 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів. – Київ : НУХТ, 2017. – Ч. 2. – С. 348. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26710/1/P.3481.pdf

Квантовий комп'ютер та перспективи його використання [Електронний ресурс] / О. Щирська, В. Бруневич, О. Лешковят, В. Э. Носенко, С. І. Літвинчук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 83-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів. – Київ : НУХТ, 2017. – Ч. 2. – С. 347. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26703/1/P.347%d1%83.pdf

Determination of moisture content in sunflower meal by reflection NIR spectroscopy [Electronic resourse] / I. Hutsalo, S. Litvynchuk, T. Nosenko, V. Nosenko // Food Science for Well-being : book of abstracts 8th Central European Congress on Food, 23-26 May 2016. – Kyiv : NUFT, 2016. – Р. 134. Access mode :http://surl.li/azhlc

Effect of rape seeds microwave pretreatment on the composition and antioxidative properties of press rape oil / T. Nosenko, I. Levchuk, V. Nosenko, T. Koroluk // Ukrainian Food Journal. – 2016. – Vol. 5, Is. 1. – Pp. 7–15.

Improving technological processes of waffles production using physical methods [Electronic resourse] / V. Nosenko, S. Litvynchuk, V. Dorohovych, I. Tarasenko // Food Science for Well-being : book of abstracts 8th Central European Congress on Food 2016, 23-26 May 2016. – Kyiv : NUFT, 2016. – Р. 37. Access mode :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28396/1/8%20%d0%ba-37pdf.PDF

Wax-like substances identification by NIR spectroscopy [Electronic resourse] / V. Vyshniak, S. Litvynchuk, V. Nosenko, V. Dombrovskiy // Food Science for Well-being : book of abstracts 8th Central European Congress on Food, 23-26 May 2016. – Kyiv : NUFT, 2016. – P. 132. Access mode :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/23734/1/Page_132.pdf

Використання БІЧ–спектроскопії для визначення вмісту вологи в соняшниковому шроті [Електронний ресурс] / І. В. Гуцало, С. І. Літвинчук, Т. Т. Носенко, В. Є. Носенко // Удосконалення процесів і обладнання – запорука інноваційного розвитку харчової промисловості : програма і матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 65-річчю кафедри процесів і апаратів харчових виробництв НУХТ, 8-10 листопада 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – C. 218–219. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25362/1/218-219.pdf

Ідентифікація бджолиного воску та воскоподібних речовин методом інфрачервоної спектроскопії  [Електронний ресурс] / C. І. Літвинчук, В. В. Вишняк, В. Є. Носенко, В. П. Домбровський // Перспективи розвитку м’ясної та оліє жирової галузі у контексті євроінтеграції : матеріали V Міжнародної науково-технічної конференції, 7-8 листопада 2016. – Київ : НУХТ, 2016. – С. 180–182. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26701/1/P.180-182.pdf

Інфрачервона спектроскопія бджолиного воску  [Електронний ресурс] / В. В. Вишняк, C. І. Літвинчук, В. Є. Носенко, В. П. Домбровський // Удосконалення процесів і обладнання – запорука інноваційного розвитку харчової промисловості : програма і матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 65–річчю кафедри процесів і апаратів харчових виробництв НУХТ, 8-10 листопада 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – C. 220–221. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26713/1/P.2202.pdf

Інфрачервоний аналіз спектрів високоолеїнового необрушеного насіння соняшника / І. В. Гуцало, C. І. Літвинчук, Т. Т. Носенко, В. В. Манк // Актуальні проблеми хімії і хімічної технології : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 21-23 листопада 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – С. 277–278.

Патент на винахід № 111302 України, МПК A23J 1/14 (2006.01) A23J 3/14 (2006.01) Спосіб одержання білків із соняшникового шроту / Носенко Т. Т., Носенко В. Є., Лебідь А. В. – а201503460 ; заявл. 14.04.2015 ; опубл. 11.04.2016, Бюл. № 7, 2016 р.

Патент на винахід № 111538 України, МПК G01N 33/10 (2006.01) G01N 21/359 (2014.01) G01N 21/3563 (2014.01) Експрес–метод визначення виду борошна у вафельних листах / Тарасенко І. В., Літвинчук С. І., Носенко В. Є., Дорохових В. В., Тарасенко С. Д. – а201412949 ; заявл. 03.12.2014 ; опубл. 10.05.2016, Бюл. № 9, 2016 р.

Патент на винахід № 111916 України, МПК A21D 8/02 (2006.01) A21D 13/08 (2006.01) A21D 6/00 (2016.01) A21C 1/00 (2016.01) Спосіб виготовлення вафельних листів / Тарасенко І. В., Літвинчук С. І., Носенко В. Є., Дорохович В. В., Тарасенко С. Д. – а 201503457 ; заявл. 14.04.2015 ; опубл. 24.06.2016, Бюл. № 12, 2016 р.

Патент на винахід № 111917 України, МПК A21D 8/02 (2006.01) A21D 13/08 (2006.01) A21D 6/00 (2016.01) A21C 1/00 (2016.01) Спосіб виготовлення вафельних листів / Тарасенко І. В., Літвинчук С. І., Носенко В. Є., Дорохович В. В., Тарасенко С. Д. – а 201503458 ; заявл. 14.04.2015 ; опубл. 24.06.2016, Бюл. № 12, 2016 р.

Про можливості використання фізичних методів при виробництві кондитерських виробів / С. І. Літвинчук, В. Є. Носенко, А. Домська, Л. Драч, В. Кравчук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 82-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів 13-14 квітня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016 р. – Ч. 2. – С. 381.