Топчієва Ганна Олександрівна

ORCID ID: 0000-0003-3114-0658

Статистичні показники (станом на 01.06.2024 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
  к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
46
2
43

Перелік опублікованих документів

Топчієва, Г. О. Гігієна фізичної культури та спорту [Електронний ресурс] / Г. О. Топчієва // Розвиток сучасної освіти інауки: результати, проблеми, перспективи : матеріали XVI Міжнародної науково-практичної конференції. Т. ХVI: Місце й значення когнітивістики в розвитку науки та освіти / Я. Ґжесяк, І. Зимомря, В. Ільницький. – Конін, Ужгород, Перемишль, Херсон : Посвіт, 2024. – С. 200–202. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/items/e0dc830b-c11e-49d5-a7ad-acf52ac2a6cc

Топчієва, Г. О. Раціональне харчування як чинник зміцнення здоров’я людини [Електронний ресурс] / Г. О. Топчієва, М. М. Долиніна // Перспективи розвитку науки, освіти, технологій і суспільства в Україні та світі : збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції, 7 березня 2024 р., м. Полтава. – Полтава : ЦФЕНД, 2024. – Ч. 1. – С. 38-39. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/items/898bed16-4747-4f3e-9d03-d6b58acb2c9f

Топчієва, Г. О. Роль фізичної культури і спорту в орієнтації здобувачів вищої освіти на здоровий спосіб життя [Електронний ресурс] / Г. О. Топчієва // The significance of physical culture and sports for human health : proceedings of the International scientific conference, 6–7 March 2024, Riga, Republic of Latvia. – Riga, Latvia : Baltija Publishing, 2024. – Pp. 68–71. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/items/62592e38-6ad5-46b2-aa3f-27eb2860a1dd

Топчієва, Г. О. Самостійні заняття спортивними іграми як компонент системи фізичного виховання здобувачів вищої освіти [Електронний ресурс] / Г. О. Топчієва // Технології та суспільство: взаємодія, вплив, трансформація : матеріали I Міжнародної наукової конференції, 16 лютого 2024 р., м. Кременчук. – Вінниця : ТОВ «УКРЛОГОС Груп, 2024. – С. 350-352. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/items/549b4e21-f1eb-4e36-87b0-c2156bb050ce

Топчієва, Г. О. Фізичні вправи – основний засіб фізичної рекреації людини [Електронний ресурс] / Г. О. Топчієва // Інноваційні тенденції сьогодення в сфері природничих, гуманітарних та точних наук : збірник наукових праць з матеріалами IV Міжнародної наукової конференції, 12 квітня 2024 р., м. Дніпро. – Вінниця : УКРЛОГОС Груп, 2024. – С. 170–178. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/items/7f83caeb-caa6-4318-a160-18657fb72690

Топчієва, Г. О. Виховання засобами фізичної культури та спорту вольових якостей у здобувачів ЗВО  [Електронний ресурс] / Г. О. Топчієва // Міжгалузеві диспути: динаміка та розвиток сучасних наукових досліджень : матеріали III Міжнародної наукової конференції, 27 січня 2023 р., м. Хмельницький. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2023. – С. 322–325. – Режим доступу : https://bit.ly/3jZOnMF

Топчієва, Г. О. Вплив фізичної культури і спорту на формування особистості [Електронний ресурс] / Г. О. Топчієва // Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. – Переяслав, 2023. –Вип. 91. – С. 154–156. – Режим доступу : https://v.gd/Btp25n

Топчієва, Г. О. Фізична культура як засіб профілактики захворювань молоді під час навчання [Електронний ресурс] / Г. О. Топчієва // Важливість використання сучасних технологій в освіті : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 15 вересня 2023 р., м. Дніпро. – Дніпро, 2023. – С. 88. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41117/1/%d0%a0%d0%b5%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%b8%d1%82%d0%b0%d1%80%d1%96%d0%b9%20%d0%a2%d0%be%d0%bf%d1%87%d1%96%d1%94%d0%b2%d0%b0%20%d0%93.%d0%9e..pdf

Топчієва, Г. О. Олімпійська освіта в процесі занять фізичною культурою і спортом [Електронний ресурс] / Г. О. Топчієва // Проблеми та перспективн і напрями розвитку сучасного спорту: актуальні питаннят еорії та практики : збірник тез I Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Харків : ХДАФК, 2023. – С. 187-189. – Режим доступу : https://v.gd/hkX1AP

Топчієва, Г. О. Розвиток витривалості засобами фітнес-програм [Електронний ресурс] / Г. О. Топчієва // Розвиток  наукової  думки  постіндустріального суспільства: сучасний дискурс : матеріали III Міжнародної наукової конференції, , 28 квітня, 2023 р., м. Львів. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2023. – С. 182–184.– Режим доступу : https://v.gd/KQ09LB

Топчієва, Г. О. Цінністне значення фізичної культури і спорту у здоров’язбереженні здобувачів вищої освіти [Електронний ресурс] / Г. О. Топчієва // Інноваційні технології в системі підготовки фахівців фізичної культури і спорту в закладах вищої освіти : матеріали всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації. – Львів – Торунь : Liha-Pres, 2023. – С. 26-29. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41718/1/%d0%a2%d0%be%d0%bf%d1%87%d1%96%d1%94%d0%b2%d0%b0%20%d0%93.%20%d0%a2%d0%b5%d0%b7%d0%b0%202023.pdf

Топчієва, Г. О. Аспекти впливу самостійних занять студентів фізичною культурою і спортом / Г. О. Топчієва // Актуальные научные исследования в современном мире. – Переяслав, 2022. - Вып. 1(81), Ч. 9. – С. 72 – 75.

Топчієва, Г. О. Запобігання травматизму на заняттях фізичною культурою і спортом / Г. О. Топчієва // Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. – Переяслав, 2022. – Вип. 80. – С. 80-82.

Топчієва, Г. О. Користь фізичних вправ для підтримки стабільного здоров’я / Г. О. Топчієва // Актуальные научные исследования в современном мире. – Переяслав, 2022. - Вып. 2(82), Ч. 3. – С. 132 – 135.

Топчієва, Г. О. Значимість фізичної культури і спорту як особистої культури людини [Електронний ресурс] / Г. О. Топчієва // Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, 12 лютого 2021 р. – Переяслав : Університет Григорія Сковороди, 2021. – Вип. 67. – C. 153–157. – Режим доступу : https://bit.ly/3pOwP4Y

Топчієва, Г. О. Методи корекції постави рухових порушень у студентів [Електронний ресурс] / Г. О. Топчієва // Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. – 2021. – Вип. 69. – С. 125 – 128. – Режим доступу : https://bit.ly/323Zz1a

Топчієва, Г. О. Пріоритетність фізичного виховання в житті студентів першокурсників [Електронний ресурс] / Г. О. Топчієва // Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції : збірник наукових праць. – Переяслав, 2021. – Вип. 73. – С. 91-93. – Режим доступу : https://bit.ly/3ytoVC6

Топчієва, Г. О. Формування мотиваційного ставлення студентської молоді до фізичного виховання [Електронний ресурс] / Г. О. Топчієва // Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 29 січня 2021 р. – Переяслав : Університет Григорія Сковороди, 2021. – Вип. 67. – С. – 446–449. – Режим доступу : https://bit.ly/3oUfHvk

Стоякіна, Є. Ю. Вплив здоров’я та активного способу життя на навчання студентів закладів вищої освіти / Є. Ю. Стоякіна, М. С. Котляров, Г. О. Топчієва // Шляхи удосконалення професійних компетентностей фахівців в умовах сьогодення : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. – Київ, 2020. – С. 439-441.

Топчієва, Г. О. Особливості проведення занять з фізичного виховання зі студентами у закладах вищої освіти [Електронний ресурс] / Г. О. Топчієва // Актуальные научные исследования в современном мире : LVIII Международная научная конференція, 26-27 лютого 2020 р. – Переяслав : 2020. – Вип. 1 (57). – Ч. 4. – С. 142–146. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30912/3/1.pdf

Топчієва, Г. О. Спеціальна медична спрямованість фізичного виховання до студентів у ЗВО [Електронний ресурс] / Г. О. Топчієва // Теорія і практика актуальних наукових досліджень :  матеріали ІІ науково-практичної конференції, – Херсон : Молодий вчени, 2020. – Ч. 2. – С. 169-173. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/31036

Топчієва, Г. О. Фізичне виховання як фактор залучення студентів до самостійних занять фізичними вправами Фізичне виховання як фактор залучення студентів до самостійних занять фізичними вправами [Електронний ресурс] / Г. О. Топчієва // Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. – Переяслав, 2020. – Вип. 65. – С. 403-406. – Режим доступу : https://bit.ly/3GO0iD7

Топчієва, Г. О. Виховна роль фізичної культури і спорту серед студентської молоді [Електронний ресурс] / Г. О. Топчієва // Теорія та практика сучасної науки та освіти : матеріали Міжнародної наукової конференції, 29–30 листопада 2019 р., м. Дніпро. – Дніпро : Охотнік, 2019. – Ч. ІІ. – С. 322–323. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30913/3/2.pdf

Топчієва, Г. О. Оптимізація рухової активності студентів в процесі спортивно-ігрової діяльності [Електронний ресурс] / Г. О. Топчієва // Теорія і практика актуальних наукових досліджень : матеріали ІV науково-практичної конференції, м. Дніпро, 22–23 лютого 2019 р. – Херсон : Молодий вчений, 2019. – Ч. 2. – С. 110–113. – Режим доступу : https://bit.ly/3dOyB0a

Топчієва, Г. О. Особливості занять з баскетболу зі студентами у вищих навчальних закладах [Електронний ресурс] / Г. О. Топчієва // Вітчизняна наука на зламі епох : проблеми та перспективи розвитку : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – Вип. 48. – С. 172–174. – Режим доступу : https://bit.ly/3oTzMSp

Топчієва, Г. О. Ефективність фізичної культури для різних груп населення [Електронний ресурс] / Г. О. Топчієва // Освіта і наука в умовах глобальних трансформацій : матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції, 26-27 жовтня 2018 р. – Дніпро : СПД Охотнік, 2018. – Ч. 1. – С. 229–232. – Режим доступу : https://bit.ly/30stkZm

Топчієва, Г. О. Застосування здоров’я збережувальних технологій, класифікація здорового способу життя студентів [Електронний ресурс] / Г. О. Топчієва // Сучасні тенденції розвитку української науки : Всеукраїнська наукова конференція, 21-22 січня 2018 р. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 11 – С. 103–107. – Режим доступу : https://bit.ly/3EPsvst

Топчієва, Г. О. Мотивації студентської молоді до здорового способу життя засобами фізичної культури та спорту [Електронний ресурс] / Г. О. Топчієва // Освіта і наука в умовах глобальних трансформацій : матеріали Всеукраїнської наукової конференції, 24-25 листопада 2017 р. – Дніпро : СПД Охотнік, 2017. – Ч. І. – С. 280–283. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/26666.

Топчієва, Г. О. Рухова активність як чинник збереження та зміцнення здоров’я студентської молоді [Електронний ресурс] / Г. О. Топчієва // Україна в гуманітарних і соціально-економічних вимірах : матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції, 24-25 березня 2017 р. – Дніпро : СПД Охотнік, 2017. – Ч. ІІ. – С. 265–267. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24971/1/265-267.pdf

Топчієва, Г. О. Фізична культура та спорт в житті студентської молоді [Електронний ресурс] / Г. О. Топчієва // Актуальные научные исследования в современном мире : ХХІІ Международная научная конференция, 26-27 февраля 2017 г. – Переяслав-Хмельницкий, 2017. – Вып. 2 (22), Ч. 4. – С. 156–161. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24972/1/156-161.pdf

Топчієва, Г. О. Вплив спортивних ігор як засіб підвищення рівня здоров’я студентів ВНЗ: Україна в гуманітарних і соціально–економічних вимірах [Електронний ресурс] / Г. О. Топчієва // Матеріали всеукраїнської наукової конференції, 29-30 квітня 2016 р. – Дніпропетровськ : Роял Принт, 2016.– Ч. ІІ. – С. 307–309. – Режим доступу : https://bit.ly/3IP6cFF

Топчієва, Г. О. Фізична культура і спорт як складова зміцнення здоров’я студентської молоді [Електронний ресурс] / Г. О. Топчієва // Сучасні проблеми теорії та практики фізичного виховання, спортивних дисциплін і туризму : матеріали І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 29 лютого 2016 р. – Переяслав-Хмельницький : ФОП Домбровська Я. М., 2016. – С. 146–151. – Режим доступу : https://bit.ly/3DVrDkS

Топчієва, Г. О. Фізична культура та рухова активність студентів – основа здорового способу життя [Електронний ресурс] / Г. О. Топчієва // Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації : матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції, 28-29 жовтня 2016 р. – Дніпро : Роял Принт, 2016. – Ч. 1. – С. 259–261. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24808/1/1.pdf