Павлюк Ірина Сергіївна

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
  к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
57
7
59

Перелік опублікованих документів

Current trends in the production of lactose-free dairy products [Електронний ресурс] / I. Pavliuk, U. Bandura, T. Osmak, A. Mykhalevych // Промисловість та крафт для HoReCa в туризмі: досвід, проблеми, інновації : програма та матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 23-24 травня 2023 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2023. – С. 87–88. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/40849/1/HoReCa_1.pdf

Актуальність споживання безлактозних молочних продуктів [Електронний ресурс] / І. Павлюк, У. Бандура, Т. Осьмак, О. Басс // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 89 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 03-07 Квітня 2023 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2023. – Ч.1. – С. 336. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/40716/1/Part%201-336.pdf

Мотивація до занять спортом на початковому етапі спортивної діяльності [Електронний ресурс] / В. М. Хоміцька, І. С. Павлюк, О. В. Гацко, Н. П. Гнутова // Вісник науки та освіти. – 2023. – № 4(10). – С. – 748-756. – Режим доступу : http://surl.li/iacks

Організаційні засади розвитку жіночого гандболу в світі та на сучасному етапі в Україні [Електронний ресурс] / І. С. Павлюк, М. М. Долиніна, Д. В. Кульгук, С. А. Коляденко // Вісник науки та освіти. – 2023. – № 5(11). – С. 673–684. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/40746/3/5015-1-10-20230604.pdf

Павлюк, І. Організаційні основи розвитку студентського армспорту в Україні [Електронний ресурс] / І. Павлюк, М. Долиніна // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманов. – 2023. – Випуск 3 (161) 23. – С. 146–150. – Режим доступу :  https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/40702/1/%d0%b0%d1%80%d0%bc%d1%80%d0%b5%d1%81%d0%bb%d1%96%d0%bd%d0%b3.pdf

Pavliuk, I. Health and physical activity of students [Електронний ресурс] / I. Pavliuk, V. Lyashenko // Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії : XLV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція, 30 червня 2022 р., м. Переяслав. – Переяслав, 2022. – С. 80–82. – Режим доступу : https://bit.ly/3eBAxwE

Pavliuk, I. S. Organizational principles of women's futsal development / I. S. Pavliuk // Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії : збірник наукових праць. – Переяслав, 2022. –  С. 84-85.

Pavliuk, I. S. Peculiarities of the manifestation of self-estimation in NUFT students participated in the volleyball section / I. S. Pavliuk, V. M. Liashenko // Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії : збірник наукових праць. – Переяслав, 2022. –  С. 142-144.

Pavliuk, I. S. Сommercial attractiveness men’s handball in the leading countries of the world / I. S. Pavliuk // Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії : збірник наукових праць. – Переяслав, 2022. –  С. 98-100.

Педагогічний підхід до навчання волейболу студентів ЗВО на заняттях з фізичного виховання / В. М. Хоміцька, І. С. Павлюк, Є. Гацко,  Н. П. Гнутова,  В. В. Гарнусова, А. Г. Гулігас // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). – 2022. – № 5(150). – С. 112-115.

Павлюк, І. С. Організаційна система гольфу для людей з вадами зору [Електронний ресурс] / І. С. Павлюк // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт)» : збірник наукових праць. – Київ : Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова, 2021. – Вип. 1 (129). – С. 77–81. – Режим доступу : https://bit.ly/3DQY8Ar

Павлюк, І. С. Організаційні основи розвитку футзалу в Україні [Електронний ресурс] / І. С. Павлюк // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт)» : збірник наукових праць. – Київ : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2021. – Вип. 1 (129).– С. 90-95. – Режим доступу : https://bit.ly/3dOMzQ0

Lyashenko, V. Self-confidenceas a component of psychological healtn of personality [Electronic resource] / V. Lyashenko, I. Pavlyuk // The psychological health of the personality and society: the challenges of today : monograph. – 2020. – P. 242. – Access mode : https://bit.ly/3E5PiiJ

Pavliuk, I. Environment safety and preservation of the natural on the ecological golf course [Electronic resource] / I. Pavliuk // Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії : матеріали ХХVІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції : збірник наукових праць. – Переяслав, 2020 р. – С. 84 – 87. – Access mode : https://bit.ly/3IJiK1v

Pavliuk, I. Factors and prospects of golf tourism development in the world [Electronic resource] / I. Pavliuk // Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії : матеріали ХХVІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції : збірник наукових праць. – Переяслав, 2020 р. – С. 141 –145. – Access mode : https://bit.ly/3EV749u

Павлюк, І. С. Гольф, як сфера туристичного бізнесу [Електронний ресурс] / І. С. Павлюк // Сучасна наука: проблеми, перспективи, інновації : тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції викладачів, практичних працівників, молодих учених та студентів, 11-12 листопада 2020р. – Вінниця : Вінницький кооперативний інститут, 2020. – С. 80–83. – Режим доступу : https://bit.ly/3m4dDir

Павлюк, І. С. Гра в гольф, як один з видів рекреаційної діяльності [Електронний ресурс] / І. С. Павлюк // Оздоровчо-рекреаційна рухова активність у сучасному супільстві : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 10 листопада 2020 р. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2020. – С. 82–83. – Режим доступу : https://bit.ly/3pWy4yV

Павлюк, І. С. Організаційні засади розвитку жіночого спорту на матеріалі першого жіночого чемпіонату європи з футзалу [Електронний ресурс] / І. С. Павлюк // Науковий часопис національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. - 2020. – Вип. 72. – Т. 2. – С. 92-95. – Режим доступу : https://bit.ly/3s1incr

Павлюк, І. С. Поліпшення фізичного стану та збереження здоров’я студентів під час навчання у вузі [Електронний ресурс] / І. С. Павлюк // Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії : матеріали ХХVІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції : збірник наукових праць.– Переяслав, 2020 р. – С. 198-200. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/31106

Павлюк, І. С. Розвиток гольф індустрії у європейських країнах в сучасних  умовах [Електронний ресурс] / І. С. Павлюк // Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії : матеріали ХХV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції : збірник наукових праць. – Переяслав, 2020 р. – С. 136–138. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31105/3/11.PDF

Pavlyuk, I. Golf historical aspects for development [Electronic resource] / I. Pavlyuk // Wykształcenie i nauka bez granici. – Przemyśl : Nauka i studia, 2018. – Vol. 18. – S. 84. – Access mode : https://bit.ly/3m4TyIR

Долиніна, М. М. Лікувальна фізична культура і плавання при атеросклерозі [Електронний ресурс] / М. М. Долиніна, І. С. Павлюк // Efektivní nástroje moderních věd -2018 : Materiály XIV Mezinárodní vĕdecko - praktická konference. – Praha : Publishing House «Education and Science», 2018. - Volume 7. - S. 71-78. – Режим доступу : https://bit.ly/3pVs89x

Павлюк, І. С. Перспективи розвитку футзалу в Україні / І. С. Павлюк // Молодь та олімпійський рух : збірник тез доповідей ХІ Міжнародної конференції молодих вчених, 11-12 квітня 2018 р. – Київ : НУФВСУ, 2018. – С. 32–33.

Павлюк, І. С. Гігієна студента підчас занять спортивними іграми [Електронний ресурс] / І. С. Павлюк, І. В. Дорошенко // Актуальні проблеми медико-біологічного забезпечення фізичної культури, спорту та фізичної реабілітації : збірник статей ІІI Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, присвяченої пам’яті професора О. В. Пєшкової. – Харків : ХДАФК, 2017. – С. 224–229. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/26568

Павлюк, І. С. Гольф у програмі ігор олімпіад [Електронний ресурс] / І. С. Павлюк // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2017. – № 1. – С. 63–66. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/26565

Павлюк, І. С. Програми міжнародних організацій та гольф-клубів з розвитку інфраструктури полів [Електронний ресурс] / І. С. Павлюк // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія № 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (Фізична культура і спорт). – Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2017. – Вип. 6. – С. 52–55. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/26566

Долиніна, М. М. Фізичне навантаження студентів при захворюванні на цукровий діабет [Електронний ресурс] / М. М. Долиніна, І. С. Павлюк // Сучасні проблеми теорії та практики фізичного виховання, спортивних дисципін і туризму : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 16 червня 2016 р. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Ч. 2. – С. 132–136. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24805/1/1.pdf

Коляденко, С. А. Исторические аспекты развития йоги [Электронный ресурс] / C. А. Коляденко, И. С. Павлюк // Актуальные научные исследования в современном мире. – 2016. – № 7 (15). – С. 111–115. – Режим доступа : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24794/1/1.pdf

Розпутній, О. П. Система організації та управління студентським футболом в місті Києві (на матеріалі футбольної асоціації студентів м. Києва) [Електронний ресурс] / О. П. Розпутній, І. С. Павлюк // Сучасні проблеми теорії та практики фізичного виховання, спортивних дисциплін і туризму : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 16 червня 2016 р. – Переяслав-Хмельницкий, 2016. – Ч. 1. – С. 62–67.  – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24797/1/1.pdf