Міцкевич Наталія Іванівна

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
  к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
18

Перелік опублікованих документів

Міцкевич, Н. І. Фізична активність в умовах  карантинних обмежень / Н. І. Міцкевич // Актуальные научные исследования в современном мире. – Переяслав, 2022. - Вып. 2(82), Ч. 3. – С. 119-124.

Міцкевич, Н. І. Доцільність впровадження скандинавської ходьби як виду рухової активності серед студентів вищих навчальних закладів [Електронний ресурс] / Н. І. Міцкевич // Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії : збірник матеріалів ХХХVІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 31 березня 2021 р. – Переяслав : Університет Григорія Сковороди, 2021. – С. 156–158. – Режим доступу : https://bit.ly/3EV9tB4

Міцкевич, Н. І. Медико-біологічні проблеми фізичної культури і спорту [Електронний ресурс] / Н. І. Міцкевич // Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії : збірник матеріалів ХХХVІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 31 березня 2021 р. – Переяслав : Університет Григорія Сковороди, 2021. – С. 152–156. – Режим доступу : https://bit.ly/3yr0y7L

Міцкевич, Н. І. Скандинавська ходьба як засіб відновлення після захворювання COVID-19 [Електронний ресурс] / Н. І. Міцкевич // Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії : матеріали ХХХVІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 31 березня 2021 р. – Переяслав, 2021. – С. 161–164. – Режим доступу : https://bit.ly/3DO3oVv

Міцкевич, Н. І. Фізична активність як альтернатива малорухливому способу життя крізь призму рекомендацій ВООЗ / Н. І. Міцкевич // Актуальные научные исследования в современном мире. – 2021. – Вып. 11 (79). Ч. 2. – С142-144. – Режим доступу : https://bit.ly/3svc6WW

Міцкевич, Н. І. Активна фізична діяльність як засіб зняття нервово-емоційної напруги молоді в освітньому процесі [Електронний ресурс] / Н. І. Міцкевич // Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії : матеріали ХХVІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. – Переяслав, 2020. – С. 170-173. – Режим доступу : https://bit.ly/322R4U7

Міцкевич, Н. І. Індивідуальна соціалізація в процесі рухової діяльності молодої людини [Електронний ресурс] / Н. І. Міцкевич // Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії : матеріали ХХVІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. – Переяслав, 2020. – С. 125-129. – Режим доступу : https://bit.ly/3m2euAr

Міцкевич, Н. І. Психолого-педагогічні, соціологічні та філософські аспекти фізичної культури та спорту [Електронний ресурс] / Н. І. Міцкевич // Сучасний рух науки : матеріали VII Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, м. Дніпро, 6–7 червня 2019 р. – 2019. – С. 1178–1189. – Режим доступу : https://bit.ly/3lY00l1

Лавор, Н. Л. Актуальні питання фізичного виховання та спортивного тренування студентської молоді [Електронний ресурс] / Н. Л. Лавор, Н. І. Міцкевич // Актуальные научные исследования в современном мире : материалы ХХХІ Международной научной конференции, 26-27 ноября 2017 г. – Переяслав-Хмельницкий, 2017. – Вып. 11 (31), Ч. 3. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/26683

Мицкевич, Н. И. Философия физической культуры и спорта: перспективы метафизического подхода [Электронный ресурс] / Н. И. Мицкевич // Сучасні проблеми теорії та практики фізичного виховання, спортивних дисциплін і туризму : матеріали ІII Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 16 грудня 2016 р. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – С. 67–72. – Режим доступа : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25184/1/1.pdf

Міцкевич, Н. І. Психологічні аспекти фізичного виховання і спорту / Міцкевич, Н. І. // Фізична культура спорт та здоров’я. – Харків, 2016. – С. 307– 308.

Міцкевич, Н. І. Покращення фізичної підготовленості, функціонального стану та фізичної працездатності підлітків [Електронний ресурс] / Н. І. Міцкевич, Н. Л. Лавор // Сучасні проблеми теорії та практики фізичного виховання, спортивних дисциплін і туризму : матеріали ІII Міжнар. наук.–практ. інтернет–конф. 16 грудня 2016 р. – Переяслав–Хмельницький, 2016. – С. 73–79. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25185/1/2.pdf