Лавор Ніна Леонтіївна

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
  к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
10

Перелік опублікованих документів

Долиніна, М. Здоровий спосіб життя – головний чинник збереження та зміцнення здоров’я студентів / М. Долиніна // Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, 19 жовтня 2021 р. м. Переяслав. – 2021. – Вип. 73. – С. 82–86. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/36976

Лавор, Н. Л. Дозована ходьба як засіб з міцнення здоров’я людей різного віку після карантину [Електронний ресурс] / Н. Л. Лавор, М. М. Долиніна // Science and education: problems, prospects and innovations : the 6 th International scientific and practical conference, March 3-5, 2021. – Kyoto, Japan : CPN Publishing Group, 2021. – P. 351–354. – Режим доступу : https://bit.ly/3pPt9QA

Скибицький, І. Г. Дослідження мотивації студентів КПЇ до академічних занять з фізичного виховання / І. Г. Скибицький, М. М. Долініна, Н. Л. Лавор // Modern scientific research: achievements, innovations and development prospects : 5th International scientific and practical conference, October 24–26, 2021. – Berlin, Germany : MDPC Publishing, 2021. – P. 366–369. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36977/1/%d0%91%d0%b5%d1%80%d0%bb%d0%b8%d0%bd.pdf

Долиніна, М. М. Особливості лікування остеохондрозу за допомогою плавання [Електронний ресурс] / М. М. Долиніна, Н. Л. Лавор // Europejska nauka XXI powieką – 2019 : materiały XV Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji, 07-15 Maja 2019 r. – Przemysl : Nauka i studia, 2019. – Vol. 7. – S. 14–23. – Режим доступу : https://bit.ly/3rWjfPI

Лавор, Н. Л. Актуальні питання фізичного виховання та спортивного тренування студентської молоді [Електронний ресурс] / Н. Л. Лавор, Н. І. Міцкевич // Актуальные научные исследования в современном мире : материалы ХХХІ Международной научной конференции, 26-27 ноября 2017 г. Переяслав-Хмельницкий, 2017. Вып. 11 (31), Ч. 3. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/26683

Міцкевич, Н. І. Покращення фізичної підготовленості, функціонального стану та фізичної працездатності підлітків [Електронний ресурс] / Н. І. Міцкевич, Н. Л. Лавор // Сучасні проблеми теорії та практики фізичного виховання, спортивних дисциплін і туризму : матеріали ІII Міжнар. наук.–практ. інтернет–конф. 16 грудня 2016 р. – Переяслав–Хмельницький, 2016. – С. 73–79. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25185/1/2.pdf