Коляденко Світлана Ананіївна

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
  к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
27

Перелік опублікованих документів

Долиніна, М. М. Позитивний вплив плавання при захворюванняx хребта [Електронний ресурс] / М. М. Долиніна, С. А. Коляденко // Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Євразії : матеріали ІІI Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. – Переяслав, 2023. – С. 96–97. – Режим доступу : https://bit.ly/3IsUVwt

Коляденко, С. А. Важливість фізичної активності жінок та дівчат [Електронний ресурс] / С. А. Коляденко, М. М. Долиніна // Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Євразії : матеріали ІІI Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. – Переяслав, 2023. – С. 97-99. – Режим доступу : http://surl.li/iachi

Організаційні засади розвитку жіночого гандболу в світі та на сучасному етапі в Україні [Електронний ресурс] / І. С. Павлюк, М. М. Долиніна, Д. В. Кульгук, С. А. Коляденко // Вісник науки та освіти. – 2023. – № 5(11). – С. 673–684. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/40746/3/5015-1-10-20230604.pdf

Долиніна, М. М. Оздоровчий вплив занять аквааеробікою на організм студентів [Електронний ресурс] / М. Долиніна, С. Коляденко // Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. – 2022. – Вип. 83. – С. 101–103. – Режим доступу : https://bit.ly/3wOHAbv

Долиніна, М. М. Плавання при порушенні постави / М. М. Долиніна, С. А. Коляденко // Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії : збірник наукових праць. – Переяслав, 2022. –  С. 82-84.

Долиніна, М. М. Роль історії фізичної культури в педагогічному процесі / М. М. Долиніна, С. А. Коляденко // Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії : збірник наукових праць. – Переяслав, 2022. –  С. 84-86.

Коляденко, С. А. Загальна характеристика фітнес-програм [Електронний ресурс] / С. А. Коляденко // Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії : Матеріали XLІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції : збірник наукових праць. – Переяслав, 2021. – С. 129-131. – Режим доступу : https://bit.ly/3EMTepw

Коляденко, С. А. Сучасні фізкультурно-оздоровчі технології [Електронний ресурс] / С. А. Коляденко // Вітчизняна наука на зламі епох : проблеми та перспективи розвитку : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, 12 лютого 2021 р. – Переяслав : Університет Григорія Сковороди, 2021. – Вип. 67. – C.130–134. – Режим доступу : https://bit.ly/3dReVJ2

Коляденко, С. А. Самооцінка як фактор становлення особистості [Електронний ресурс] / С. А. Коляденко // Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. – 2021. – Вип. 70. – С. 199-201. – Режим доступу : https://bit.ly/3pVlIqQ

Коляденко, С. А. Формування професфіних якостей у студентів засобами фізичного виховання / С. А. Коляденко // Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії : матеріали XLІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 30 листопада 2021 р. – Переяслав, 2021. – С.129-131. – Режим доступу : https://bit.ly/3Ftqdj1

Коляденко, С. А. Гуманизация процесса физического воспитания [Электронный ресурс] / С. А. Коляденко // Вітчизняна наука на зламі епох : проблеми та перспективи розвитку : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції : збірник наукових праць. ‒ Переяслав, 2020. ‒ Вип. 58. ‒ С. 140-143. – Режим доступа : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/31034

Коляденко, С. А. Педагогические условия обеспечения здоровья учащихся [Электронный ресурс] / С. А. Коляденко // Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції : збірник наукових праць. ‒ Переяслав, 2020. ‒ Вип. 56. ‒ С. 339–342. – Режим доступа : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/31035

Коляденко, С. А. Профессионализация детей в спорте [Электронный ресурс] / С. А. Коляденко // Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії : матеріали ХХVІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. – Переяслав, 2020. – С. 84-87. – Режим доступа : https://bit.ly/3GCHaHY

Коляденко, С. А. Формирование валеологической культуры в общественной жизни [Электронный ресурс] / С. А. Коляденко // Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії : матеріали ХХVІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції : збірник наукових праць. – Переяслав, 2020 р. – С. 193-195. – Режим доступа : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/31111

Коляденко, С. А. Базовая физическая культура личности [Электронный ресурс] / С. А. Коляденко // Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2019. ‒ Вип. 44. ‒ С. 385–387. – Режим доступа : https://bit.ly/3EVPfHi

Коляденко, С. А. Роль фізичної культури у профілактиці захворювань серцево-судинної системи [Електронний ресурс] / С. А. Коляденко // Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2019. ‒ Вип. 43. ‒ С. 543–546. – Режим доступу : https://bit.ly/3rZpC4P

Коляденко, С. А. Социализация личности средствами физической культуры и спорта [Электронный ресурс] / С. А. Коляденко // Актуальные научные исследования в современном мире. – 2018. – Вып. 4 (36). – С. 42–47. – Режим доступа : https://bit.ly/3lZStCj

Коляденко, С. А. Социально-педагогические условия развития детского фитнеса [Электронный ресурс] / С. А. Коляденко // Актуальные научные исследования в современном мире. – 2018. – Вып. 2 (34), Ч. 8. – С. 46–50. – Режим доступа : https://bit.ly/3ERfoHj

Коляденко, C. А. Взаємозв'язок активного і пасивного відпочинку та здоров’я студентів [Електронний ресурс] / C. А. Коляденко // Актуальные вызовы современной науки. – 2017. – Вып. 4, Ч. 1. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/26003

Коляденко, С. А. Роль физической культуры в формировании психологических и физических качеств учащихся [Электронный ресурс] / С. А. Коляденко // Актуальные научные исследования в современном мире : ХХХ Международной научной конференции, 26-27 октября 2017 г. – Переяслав-Хмельницкий, 2017. – Вып. 10 (30), Ч. 2 – С. 81. – Режим доступа : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/26117

Коляденко, С. А. Факторы влияющие на формирование физической культуры личности [Электронный ресурс] / С. А. Коляденко // Актуальные научные исследования в современном мире : ХХХІ Международной научной конференции, 26-27 ноября 2017 г. – Переяслав-Хмельницкий, 2017. – Вып. 11 (31), Ч. 3. – Режим доступа : https://bit.ly/33qEizH

Коляденко, С. А. Исторические аспекты развития йоги [Электронный ресурс] / C. А. Коляденко, И. С. Павлюк // Актуальные научные исследования в современном мире. – 2016. – В. 7 (15). – С. 111–115. – Режим доступа : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24794/1/1.pdf

Коляденко, С. А. Комплексная физическая подготовка студенток непрофильных вузов на основе средств танцевальной аеробики [Электронный ресурс] / C. А. Коляденко // Актуальные вызовы современной науки. – 2016. – Вип. 2, Ч. 1. – С. 146–150. – Режим доступа : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24792/1/2.pdf

Коляденко, С. А. Проблемы оздоровительной деятельности фитнес–клубов [Электронный ресурс] / C. А. Коляденко // Актуальные научные исследования в современном мире. – 2016. – Вип. 10 (18), Ч. 4. – С. 109–112. – Режим доступа : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24796/1/3.pdf

Коляденко, С. А. Физическое и нравственное воспитание личности студента [Электронный ресурс] / C. А. Коляденко // Сучасні проблеми теорії та практики фізичного виховання, спортивних дисциплін і туризму : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : зб. наук. праць. – Переяслав–Хмельницкий, 2016. – Ч. 2. – С. 95–99. – Режим доступа : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24793/1/5.pdf